משרד עורך דין פלילי באלעד מוטי אדטו.

עורך דין פלילי באלעד
עורך דין פלילי באלעד

לכל אוכלוסיה יש את המורכבות שלה, מורכבות שמובילה לצורך בהבנה והכלה, לצורכי טיפול משפטי מיטבי. כזה שיכול לשנות את התמונה בזכות ההבנה של המורכבות המיוחדת.

עורך דין פלילי באלעד מוטי אדטו, מעל ל 20 שנות ייצוג של נורמטיביים במשפט הפלילי מודע למורכבות האנושית של כל קבוצות אוכלוסיה!

לאורך השנים טיפלתי במבחר רב של סוגי עבירות פליליות ובבעיות משפטיות של אוכלוסיה שונה, עם דגש עם אוכלוסיה החרדית.

האוכלוסיה החרדית הינה אוכלוסיה השונה מזאת שבדרך כלל אנו רואים באולמות מעצרים ובבתי המפשט הפליליים.

אנשים נורמטיביים, ברובם תמימים, המתקשים להתמודד מול חשדות בעבירות פליליות קשות במהלך החקירה במשטרה.

בנסיבות אלה – עם התרחשות האירוע הפלילי, או חשד לפלילי, צור קשר מידי עם עורך דין פלילי במרכז!

עורך דין פלילי באלעד – חירום : 052-23-32-651


חקירה במשטרה באלעד

תחנת המשטרה המטפלת בעיר אלעד היא בדרך כלל תחנת משטרת ראש העין.

בית המשפט המרכזי לטיפול בתיקים שנחקרים בתחנת ראש העיין הוא בית המשפט השלום בעיר פתח תקווה – במוצאי חג ושבת – בית המשפט הוא בעיר ראשון לציון !

חשוב לדעת – חקירה פלילית במשטרה היא אירוע קשה, קשה גם לעבריינים המורגלים בחקירות במשטרה !

הפחדים הם רבים, לא תמיד המילים של החוקרים במשטרה מובנות לכול המגזרים.

לא תמיד יש יכולת להבין את ההשלכות של הדברים – לבטח לכאלה שבאים מעיר חרדית כמו אלעד. חשוב לבוא מוכן לחקירה פלילית – בכול מקום בו הדבר אפשרי!


חשוב לדעת – לא תמיד יש זמן לדעת על החקירה מראש !

חשוב מאוד לדעת – חקירה במשטרה היא אירוע שפותח את הפתח לכול המשפט הפלילי, כל מילה נחשבת, אתה זכאי להתייעצות בעורך דין פלילי באלעד, לפני כל החקירה !

גם באם אתה מובא באמצע הלילה לתחנה – אתה יכול להתייעץ בעורך דין פלילי מטעמך !

החקירה הפלילית כוללת “תרגילי חקירה“, עימותים, בדיקות פוליגרף ובחינת הנכונות לבדיקות שכאלה, בדיקות פורנזיות ועוד ועוד ! אל תבוא לחקירה כמו פתי !

לא אחת מעורב גם מעצר או הגבלת תנאים אלא או אחרים בחקירה במשטרה !

התייעץ בעורך דין פלילי מטעמך, כך תוכל להבין את השלכות הדברים שאתה עתיד לומר על זמן עתיד – עוד לפני שתמסור אותם לחוקרים ! אתה זכאי להשתמש “בזכות השתיקה”  – לבטח ראוי לשתוק תמיד  –  עד להתייעצות בעורך דין פלילי מטעמך !


עבירות סמים

עבירות סמים
עבירות סמים

כיום אין העבירות הסמים רק במגזר אחד – אלה השימוש בסמים שלא לומר מעבר הן עבירות פליליות “מקובלות” בציבורים רחבים ורבים.

חשוב לדעת לא מדובר בדרך כלל באנשים שיוצאים אל מחוץ לחברה, אלא, באנשים שלא תמיד מודעים לכול ההיבט הפלילי של האירועים בהם הם מעורבים.

השימוש והחשיפה לסמים מובילים לא אחת לעבירות פליליות של גידול סמים, יבוא סמים, סחר בסמים ועוד ועוד.

חוסר יכולת לתת תשובות או לשמור על זכות השתיקה יכול ויובילו אירועים פליליים “פשוטים” שאלה שיסגרו ללא משפט למשפט על עבירות חמורות בתחומי הסמים ועוד.

לא אחת נתקלתי בחשודים שבעת החקירה במשטרה יודו בעבירות שהן חמורות בהרבה מאלו שבהן הם נחשדו מההתחלה!

חשוב להתייעץ בעורך דין פלילי על מנת להימנע מנזקים קשים – הייעוץ המיטבי הנו מה שיעשה לפני החקירה במשטרה!


שינוי מהשנים האחרונות בעבירות סמים

העובדה שבציבור הכללי כיום יש שימוש נרחב בסמים זלגה גם לציבור החרדי !

אנו נתקלים עתה בבני טובים שלא פעם מתערבבים בעבירות סמים.

באם יש מדרג, אזיתחילה בעישון סמים קלים, אולם בהמשך בגידול סמים, יבוא סמים ואף סחר בסמים!

חשוב לדעת שבעבירתו סמים יש היבט טיפולי ניכר – ומסגרות ייעודיות לטיפול בחרדים!


עבירות מיןעורך דין גידול סמים

בתחומי עבירות המין קיימת בעיה קשה ביותר לציבורים רבים, לבטח לציבור החרדי!

חשוב לזכור יש הבדל מהותי בין פלילי ובין מוסרי!

יש הבדל ניכר באין אירועים של “עבירת אונס” לבין אירועים אחרים קלים הרבה יותר!

בין אירועים הדורשים מלחמה ומאבק ללא סייג לכאלה הדורשים בעיקר טיפול לאדם החשוד בעבירות מין.

פעמים רבות מתוך המטרה של להימנע מפגיעה מוסרית הופכים לנאשמים בפלילי (מסירת גרסת שקר לדוגמה).

חובה להיות מודעים למלוא ההשלכות של החקירה הפלילית במשטרה! לבטח בתחומי עבירות המין!

יש להיות חדים בחקירה, לבטח שמדובר בעימות בעבירות מין! להתכונן!


עבירות מין במשפחה

תחום קשה במיוחד של עבירות מין הן עבירות המין שבוצעו או שנטען שבוצעו בתוך התחום המשפחתי.

פעמים רבות אנו נחשפים אל האירוע שהוא עוד לא פלילי. היינו שיש בעיה מוסרית – שבנויה על כך שיש הבדלים ברמת הדתיות בין חלקים בתוך המשפחה.

לדוגמה :

אב שחבק את ביתו – בזמן שהיא הייתה צעירה. עתה משבגרה היא רואה את המעשים התמימים של זמן עבר כעבירה חמורה – לאור תהליך דתי אישי שהיא עובדת.


שיקום וטיפול משפחתי כולל

כאן חייבים לזכור שיש את הקורבן ואת העבריין ולשניהם יש צורך בסעד טיפולי. לא רק מערכת החוק צריכה לטפל במציאות – אלא הבנה כוללת של האירוע ושל המצוקות.

בכול אותו הזמן יש כמובן את ההליכים הפליליים – אולם יש גם את הצורך בשיקום כולל.


אלימות במשפחהמשרד עורך דין פלילי בירושלים

ראיה שונה של אנשים מסוימים מובילה אותם לבצע עבירות פליליות קשות של אלימות במשפחה!

לא תמיד מתוך הבנה של המותר והאסור ! העבירות הן כלפי שלל בני המשפחה!

חשוב לדעת – במקרים רבים אפשרי לנקוט בהליכי טיפול במקום הליכי ענישה!

חקירת עבירות אלימות במשפחה לאור הסיכון הניכר של הרג ופגיעה מחייב טיפול זהיר ומסור – על מנת שלא להגדיל את התבערה במקום בו הדבר אינו מדויק.


עורך דין פלילי באלעד

עם התרחשות אירוע פלילי – חשוב לדעת – האמירות הראשונות במשטרה הן רבות חשיבות !

חשוב להיות מדויקים מהרגע הראשון בחקירה במשטרה!

להבין את השאלות ואם מחליטים לענות אזי חשוב לדעת לפרוש גרסה מדויקת! מדויקת עקבית ואמינה

בנסיבות אלו חשוב להיות מיוצג ולהשמיע את הגרסה ראשית לאדם שבא מטעמך – אדם שיכול לגשר על הפערים בהבנה בינך ובין החוק הפלילי !

עורך דין פלילי במרכז אדטו מוטי ערוך ומוכן להגיע לתחנת המשטרה (במרבית המקרים משטרת ראש העין, אולם לא רק). לצורך טיפול משפטי ומענה מהיר – כמו גם במשרדו.