עורך דין פלילי בחולון
עורך דין פלילי בחולון

משרד עורך דין פלילי בחולון אדטו מוטי מתמחה מזה מעל ל 20 שנה בייצוג נורמטיביים במשפט הפלילי.

הייצוג הפלילי הנו החל משלבי החקירה במשטרה ועד לסיום ההליכים בכלל.

חשוב להבין, בעת החקירה הפלילית המשטרה פועלת על מנת לגבש את החשדות הפליליים. גיבוש שיוביל לכתב אישום פלילי!

מכאן נובע שבמקרה ואין סיכוי להעמדה לדין (בניתוק לשאלת האשמה והאירוע הפלילי). לא יכולה להתקיים חקירה פלילית.

באם יש חקירה – אתה נידרש לליווי משפט של עורך דין פלילי המכיר ורואה את העתיד הצפוי.

ליווי נכון, של החקירה הפלילית, מאפשר לך להבין את מלוא הסיכונים בהם אתה נימצא כמו גם מקורבים ורכוש, כמובן מכאן יוצא גם כיצד לפעול מול הסיכונים.

אחרי שנים של ניסיון במשפט פלילי, המציאות ברורה – אל תנסה להתמודד אל מול משטרה וחשדות פליליים ללא עורך דין פלילי מטעמך.

התקשר בהקדם, באם ניתן עוד לפני תחילת החקירה.

מוטי אדטו, עורך דין פלילי בחולון והסביבה : אני זמין עתה – 052-23-32-651.


החקירה במשטרה

עורך דין פלילי בחולון - חקירה במשטרה
עורך דין פלילי בחולון – חקירה במשטרה

הצורך של החקירה הפלילית הוא לגלות את האמת.

כאשר אומרים לגילוי את האמת הכוונה היא לגילוי העבירות, איתור עבריינים, איסוף ראיות לצורך העמדתם לדין  – שתוביל להרשעתם.

אין חקירה מקום בו אין עבריינים.

מעצם טיבה של החקירה הפלילית היא יכולה להוביל לנזקים קשים לחשודים.

חשודים לכן לא מעוניינים לפגוע בעצמם.

מכאן החקירה במשטרה מפעילה לחצים כבדים על החשודים – לחצים שמטרתם להוביל את החשוד להסרת ההגנות שיש לו כמו לכל אדם.


איסוף ראיות ובידוד הזירהעורך דין גידול סמים

כאשר מדובר באירוע בזירה – לדוגמה פגיעה חמורה באדם שנימצא בזירה, הזירה תבודד.

בעבירות מסוימות אף תזומן מעבדה ניידת על מנת לקחת מהזירה ממצאים פורנזיים ולהיות מסוגלים לשחזר את האירוע לאורם. (אין שום משמעות לטביעות אצבע באם הזירה מזוהמת, לדוגמה).

בכלל  – המטרה של לשחזר היא מטרה שמלווה את החקירה.

כאשר נאספות ראיות אלה יוטחו בנחקר/החשוד בהמשך. היינו ההסבר שלך העד הוא קריטי להבנת התמונה, אבל ראוי שההסבר יהלום (לפי החוקרים) ממצאים אחרים שהם אספו מהזירה.

אחד הממצאים המהותיים בימים אלה הם שיחות טלפון, הודעות הקלטות, לא אחת גם צילומים של מצלמות אבטחה כמו גם מצלמות בידי עדים. לאור זאת עבודת החוקרים והשוטרים תחילה היא ליצור את הבסיס לחקירה שתהה בהמשך.


מטרת הלחצים בעת החקירהחקירה במשטרה - בחולון

המטרה היא להוביל את האדם לדבר.

גם אדם שמבקש לשמור לעצמו על “זכות השתיקה” יעבור מסע לחצים כבד מתוך מטרה שלא ישתמש באותה הזכות.

הלחצים, הם כאמור, מתוך רצון להוביל אותו להודות ו/או לספר ללא פילטרים את כל שהוא יודע.

ברור לחלוטין שעצם החקירה במשטרה היא אירוע קשה ביותר לחשוד (גם לעד) לבטח לחשוד שיש סכנה להמשך חייו והגבלות להמשך!

מעצם אירוע החקירה, לכול אדם, מדובר באירוע משברי – ככזה הלחץ הנפשי, גם למי שחף מכול אשמה  – ברור!

הפחד מוביל אנשים (לבטח נורמטיביים) להוביל לנזק קשה להמשך חייהם !

אני עורך דין פלילי מזה 20 שנה ולא יאומן כמה פעמים ראיתי אנשים מזיקים לעצמם בשל אותו הפחד ! עד כמה הפחד מהחקירה משתק !

חוקרי המשטרה מצידם מגבירים את הלחץ נפשי קשה ומגבירים עוד ועוד את הלחץ הקיים.


החקירה במשטרה הסיבות להגברת הפחד הטבעי

החוקרים במשטרה מנוסים, הם מנסים להסיר את ההגנה הטבעית של כל אדם. המטרה להגיע למירב המידע – בלי מאמץ. להפחיד זה קל !

חלק גדול מהליכי החקירה הפלילית נבנה מתוך ראיה של העבריין עובר החוק.

הסרת ההגנות להבנתם תוביל למסירת גרסה ללא כל סינון ! עורך הדין הפלילי בחולון והסביבה הוא הכלי של הנחקר בהתמודדות מול החוקרים !

המטרה הבסיסית, של עורך הדין הפלילי, היא להרגיע ואז ליצור שיקוף של כל אמירה שהוא צפוי לומר.

שיקוף שימחיש את התוצאות של האמירה בייחס לתוצאה הסופית של ההליך המשפטי!

אנו נדרשים לראות את סופו המשוער של ההליך מתחילתו שאנו חסרי כל הנתונים!

מיותר לציין, סוף שיכול להשתנות באופן דרסטי עם שינויי האמירות, הדגשים וההבנות של האירוע הפלילי.

הייעוץ בחקירה פלילית מוביל את הנחקרים להבנת ההליך ולהבנת ההשלכות! מכאן לדעת על מה לתת דגש, ומה פחות חשוב להדגיש!


ההתמודדות עם עברייניםעורך דין פלילי במרכז

החוקרים במשטרה מתמודדים יום יום עם האדם המנוסה בחקירות וזה שלא יודה בדבר כזה שהוא עבריין מקצועי, כל הליכי הלימוד שלהם הוא לצורכי ההתמודדות הנ”ל.

לא פעם קשה לשנות את קו החשיבה ולהבין שהאדם שנמצא מול החוקר הוא כבר “שבור” מעצם המעמד ! כך שהלחצים שמופעלים בחקירה כלפי אדם נורמטיבי יכול ויחשבו לאלימים בהרבה מהנדרש!

מטרת החקירה הפלילית שעה שאתה הוא החשוד היא להוכיח את החשדות !

היינו המטרה של החוקרים במשטרה היא להוביל לאישום פלילי כנגדך (שאתה הוא החשוד). אתה חייב כנחקר בפוטנציה לעבור לפני החקירה הליך של הכנה לחקירה פלילית !

ההכנה לא יוצרת רק שיקוף, אלא מאפשרת מבט חיצוני העל ההליכים השונים של החקירה – עורך דין פלילי מאפשר לנחקר ראיה של מה שצפוי להתקיים – לצד ההשלכות של כל מעשה שנעשה.

הורדת מפלס אי הוודאות על ידי עורך הדין הפלילי מאפשרת חשיבה צלולה הרבה יותר לנחקר.


הליכי החקירה במשטרה מובילים ללחץ פנימי וחיצוני

הליכי החקירה במשטרה נועדו להגיע לראיות ובפועל לא פחות ויותר חשוב להודיות !

על מנת להוביל אדם להעיד כנגד עצמו נבנתה תורה שלמה של חקירות שהחוקרים במשטרה כמו גם המנגנון כולו פועל לפיה !

החקירה במשטרה מובילה ללחץ פנימי קשה אצל הנחקר, במציעות שהלחץ מקדם את החוקרים הם יגבירו את הלחץ בכול אמצעי שאפשרי להעלות על הדעת ! הם יפעילו לחץ עצום על הנחקר עד לשבירתו  !

הכלי המרכזי של הנחקר בהתמודודת עם המצב אליו מובילים אותו הוא עורך הדין הפלילי שחלק ניכר מההכנות לחקירות ובין החקירות הוא ביצירה של שיקוף מלא של מעשי החוקרים !


כיצד מתחילה החקירה במשטרה

חקירה במשטרה
חקירה במשטרה

החקירה יכולה להתחיל במעצר, בעיכוב בזירה או אפילו בהזמנה טלפונית.

צורך ההזמנה אינה מעידה על דבר!

פעמים רבות החקירה אליה זומנת בטלפון, כמו אינה אירוע מהותי, מתחילה ומסתיימת כולה באותו היום – אתה מגיע לתחנת המשטרה, מיד אחרי החקירה המידית, לא פעם גם בעבירות חמורות, מתקיים עימות במשטרה – ומאז איש לא ידבר עמך ביוזמתו !

היינו יש חובה להגיע מוכן או לפחות לזמן את עורך הדין לתחנת המשטרה – ולעצור מירוץ של המשטרה !

חשוב לדעת לאמירות במשטרה (במיוחד הראשונות) משקל עצום בתיק – קשה מאוד לחזור מאמירה שנאמרה ! כמעט תמיד הכול מתועד! ההתבססות על האמירות בעת החקירות במשטרה היא מוחלטת ומערכתית !

חובה להבין המשטרה מבססת את החקירות על שבירה של נחקרים – לא פעם באופן מוגזם ! כך שפעולות שפעם היו מבוצעות בשגרה כמו מסדרי זיהוי כיום הן נדיריות יחסית !

חובה להבין – נחקרים רבים סבורים שהם ישתמשו ב”זכות השתיקה” על מנת להסיר מעצמם את החשדות – דבר זה אינו פשוט ולא בקלות משתמשים בזוכת זאת שלא ממש קיימת בשיטת המשפט בארץ.


עורך דין פלילי בחולון – עבירות מין

אחד התחומים בהם נחשדים אזרחים נורמטיביים רבים הוא תחום עבירות המין!

קיים מגוון רחב של עבירות המין. קשות ופחות קשות – אבל כולן מובילות לקשיים נפשיים עודפים, לא מעט בשל ההגדה.

לא אחת ההבדל בין זיכוי מלא לבין אשמה בסיומו של ההליך ואפילו מול העמדה לדין נימצא במצב של המודעות של הנחקר.

בהתמודדות שלו מול הליכי החקירה!

לדוגמה: בפרשת המין שנקרא הכדורגלנים והקטינות היה דיוק רב של הנחקרים – מה שהוביל לסגירת התיקים הפליליים – ואי העמדה לדין.

כך שהדיוק של הנחקר הוא דבר ברור וחשוב.


עבירות מין שונות

בתחומי עבירות המין יש אירועים רבים שלכל אחד מהם מופע חוקי אחר:

זאת יכולה להיות אחת העבירות החמורות מאוד לדוגמה חשד לאירוע של “אונס“, מעשה סדום, “מעשים מגונים“, או עבירה חמורה מעט פחות כמו “מעשים מגונים בפומבי, הטרדות מיניות, משלוח סרטוני מין ועוד ועוד.

עורך דין פלילי בחולוןהחששות של חשודים בעבירות מין

החשד בעבירת מין משתק – כך יוצא לא אחת שבהעדר תגובה מה שיוביל את התיק הם דיברי המתלוננת.

כנחקר חייבים להיות צלולים על מנת להתמודד אל ומל החקירות במשטרה.

פעמים רבות מדובר בעלילה!

אולם הבושה לאור האירועים (לדוגמה בגידה) מובילה את הנחקר לשקר ולהכחיש.


בושה בעבירות מין?

במקרים בהם הבושה היא מרכיב מרכזי יש חשיבות מכרעת לעורך הדין הפלילי שבכוחו לא רק להכין לחקירה באופן מיטבי, כמו גם להתמודדות עם פעולות החקירה כמו עימות, פוליגרף ועוד – אלא גם – הוא יוצר שיקוף של האירוע עבור הנחקר !

שיקוף של דבריו – ומה התוצאה אליה הם יוליכו !


עבירות מין – מה עושים שיש אשמה פלילית?

במקרים בהם יש אשמה – חובה להתחיל בהכנה לטיעון לעונש. הדרך הבדוקה היא ביצירת התנאים להפחתה של המסוכנות המינית!

כאן חובה להבין בכול תיק מיני יש מעורבות של מעריכי מסוכנות מינית!

הערכתם את המסוכנות המינית הנובעת יכול ותהה קריטית לסיום התיק !

חובה לבנות הליך שיקומי כולל בעבירות מין – על מנת למנוע את הנזק הקשה של הענישה !


עורך דין פלילי בחולון – עבירות סמיםגידול סמים בחולון

תחום עבירת הסמים הוא תחום מרכזי לאישומים פליליים כנגד נורמטיביים!

במיוחד עבירות שעניינם “סמים קלים”!

כאן פשטה השמועה על לגליזציה – או לפחות אי הפללה!

רבים חושבים שגם גידול סמים, או יבוא סמים, ואפילו סחר בסמים – כל עוד מדובר בסמים קלים הוא חוקי!

חובה לדעת ולהבין – רבים, גם כיום, נענשים על ידי המערכת הפלילית בגין עבירות סמים, כן, גם סמים קלים ! לבטח בעבירות שאינן תחומות בשימוש אישי !


חיפוש לא חוקי בעבירות סמיםעורך דין גידול סמים בחולון

חשוב לדעת באם יש חיפוש שאינו חוקי יש דרכים למנף את הנסיבות לסגירת התיק הפלילי – או להגעה לענישה מקלה ביותר.

חובה על הנחקר להיות מודע לרכיבי החיפוש על מנת להיות מסוגל לזרוע את הזרעים הנ”ל בעת החקירות במשטרה !

בנסיבות אלא חשוב ביותר להיעזר בעורך דין פלילי לצורך הדגשים הראויים !


עבירות אלימות

עורך דין פלילי בחולון
עורך דין פלילי בחולון

בתחומי עבירות האלימות ישנן עבירות שמאפיינות אנשים נורמטיביים – אלו הן העבירות של אלימות מתפרצת ולא צפויה.

אלו יכולות להיות עבירות של אלימות במשפחה, אלו יכולות להיות עבירות אלימות אחרות.

כאן חשוב לדעת: חלק גדול מהענישה נבנה לא רק על האירוע ועל הנזק.

חובה להיות מסוגלים להבין את האירוע גם באופן שהוא החל. גם בעבירות אלימות קשות יתכן שאלה יגמרו גם ללא הרשעה פלילי בעבירות אלימות.

חובה להבין להרשעה פלילית, לבטח בעבירות מין ואלימות יש משקל כבד בהמשך החיים של הנאשם. נחקר חכם שותל את הבקיעים להמשך התיק כבר בעת החקירות במשטרה.


עורך דין פלילי בחולון

מטרת הטיפול המשפטי על ידי עורך דין פלילי היא יצירת התנאים למינימום נזק. נזק שהמשפט הפלילי מוביל עמו בדרך שגרה.

הכלי המרכזי היא הבנה של הנחקר/נאשם למשמעות המלאה של מעשיו !

מכאן באם אנו רוצים להיות מתואמים עם התגובה – יש צעדים מסוימים אותם עלינו לבצע.

לדוגמה :

באם יש תיק פלילי שהבסיס לו הוא השימוש בסמים. מרבית הסיכויים שזה יוגש כאישום פלילי – המטרה היא ביטול הבעיה. היינו יצירת הליך של שיקום וטיפול בבעיית הסמים!


משטרת חולון

מרחב איילון (חולון) פיכמן 18, חולון 03-5027911
כתובת: פיכמן 18, חולון 
טלפון משטרת חולון :03-5027911  פקס משטרת חולון :03-5027961 
נצ”מ  סגלית בר צבי