גידול סמים

גידול סמים
גידול סמים

גידול סמים!

גידול סמים "מסוכנים" מטרתו לייצר את ה"סם המסוכן" בדרך של גידול חקלאי – לפי ראיית החוק המצב מוביל להוספה להיצע הסמים המסוכנים.

לאור זאת החוק רואה בחומרה כל צורה של "גידול סמים"!


בחוק הפלילי אין מחשבה על אפשרות של גידול סמים לצורכי "שימוש אישי בסם"! 

לפי החוק הפלילי אין מחשבה על טיפול רפואי בחולה שנזקק לסם, כזה שמגדל אות הסם לצורכי טיפול רפואי!  (לעצמו או למקורבים !).

חשוב להבין החוק אולי לא יוצר הבדלה, אולם, בתי המשפט מבדילים הבדל ניכר בין גידול סמים לצריכה אישית, לגידול סמים שלא לצריכה אישית – היינו מסחרית.

בעת החקירה הפלילית אפשרי לבסס את ההבחנות הנ"ל. שבנויות בין היתר על פי פרמטרים רבים:

א. הכמויות – הן של הגידול והן של הצריכה המדווחת.

ב. צורת הגידול.

ג. ההשקעה בגידול. (באם מדובר בעבודה, עם השקעה כספית ניכרת – קשה להוכיח שמדובר בגידול לצורכי שימוש אישי).

מעל הכול – אפשרי בהסברים בעת העדות להראות את הנסיבות הכוללות ובכך להוכיח שהגידול של הסם היה לצורכי שימוש אישי!

לאורך השנים לקוחות משרדי, גם שנתפסו עם כמויות ניכרות, היו מספיק ממוקדים בעת החקירות ובכך הצליחו להוביל להבנה שהכמות של גידול הסם היא לצורכי שימוש אישי!גידול סם אסור?

על מנת שצמח מסוים יחשב לסם מסוכן האסור בחוק עליו להיות בפקודת הסמים המסוכנים !

בשנים האחרונות מרבית המגדלים מגדלים את צמחי הקנאביס ("גרס", "מריחואנה" ) – תחום שהופך להיות מתחומי הגידול החקלאיים המהותיים במדינה – לא פחות מהמגדלים הביתיים כמו גם סוחרי הסמים שלמדו שהדרך הקלה להגיע לקנאביס הוא באמצעות גידולו.


חשוב לדעת, בנוסף למריחואנה/גרס – יש עוד סוגים רבים של סמים שאפשרי לגדל! לא מעט מהם מגודלים בבתים. אולם בהעדר מודעות לצורתם על ידי שוטרי הסיור – הם לא נתפסים בד"כ.מהו הצמח המגודל?

בגרס – קנאביס – הצמח מאופיין וקל לגילוי.

אולם בסמים אחרים – לא פעם אין כמעט דרך להבין מהו סוג הצמח ללא עזרתו של המגדל !

למרבה ההפתעה לא מעט חשודים בלהט החיפוש פשוט מודים בסוג הצמח! חובה להבין – יש חומרים שההבחנה בהם היא מורכבת ביותר! כך שבאם יש תחום בו נדרש הנחקר לשמור על זכות השתיקה – זהו אחד מהם.גידול סמים – נקודת המבט השונה:

עורך דין פלילי אדטו מוטי
עורך דין פלילי אדטו מוטי

בין החוק למרבית האזרחים יש שתי נקודות מבט שונות לחלוטין. הן מחמירות לאור העובדה שמשנת 2018 בעבירות של החזקת סם קל לצורכי שימוש אישי – אין בדרך כלל אישום פלילי – לבטח באירוע ראשון!

בגידול סמים – יש רישום ויש משפט פלילי שיכול להוביל לתוצאה קשה ! אפילו קשה ביותר !

לפי החוק הפלילי לאור נקודת הראיה המוצגת כאן יש לאישום הפלילי בגידול סמים חומרה יתרה !  לפי הענישה בחוק – מדובר באחת מהעבירות החמורות שיש (20 שנות מאסר) בחוק העונשין.


גידול סמים – שינויים בענישה 2020:

בעבר הענישה, על גידול סמים, הייתה חמורה ביותר. מידי יום נשלחו אנשים נורמטיביים למאסרים בפועל !!! (זה לא היה מזמן !) בגין גידול סמים!

כיום תיקים פליליים רבין בגין גידול סמים (במיוחד גידול קנאביס) הסתיימו בענישה קלה ביותר ! היינו יש שינוי ניכר!

באתר יש סידרה של אירועים של גידול סמים שם גם בכמויות גדולות (מספר קילוגרמים אלו הסתיימו ללא ענישה בפועל וגם ללא עבודות שירות, לא פעם גם ללא הרשעה פלילית). ראוי לציין חלק מהתיקים הם ישנים יחסית – היינו ההישג שם הרבה יותר גדול.


בעבירות סמים, כיצד משנים את הענישה הפלילית?

בתיקים פליליים רבים "משתנה העבירה" הפלילית ומעבירה פלילית של "גידול סמים" –  התביעה משנה את העבירה הפליית לאישום של  "החזקת סמים לשימוש אישי (או שלא לשימוש אישי). הכול בהסכמים מול התביעה ! (לא פעם ב"עצה" של בית המשפט עצמו).

שוב ושוב התביעה הפלילית מסכימה לשינוי שלפני מספר שנים היה קשה ביותר להגיע לנקודה זאת !

התוצאה ? הדבר מוביל לענישה מקלה הרבה יותר – ענישה שאפילו מגיעה ל"אי הרשעה", כמו גם סגירת תיקים פליליים בשלל סיבות ונסיבות. במקרים אחרים הענישה אולי כוללת הרשעה פלילית, אולם העונשים קלים הרבה יותר מבעבר!

חלק מרכזי מהענישה נבע מהעובדה שעורכי דין פליליים ניהלו תיקים בשאלה האם הגידול הוא לצורכי שימוש אישי – או שלא לשימוש אישי. הצלחה בחלק מהתיקים הפליליים בתחום הובילה את המדינה להבנה שמדובר באירועים שהיא לא מעוניינת לנהל.בעיה בגידול סמים

בעיה בגידול סמים
בעיה בגידול סמים
 
בעיה מרכזית באישומים בגין גידול סמים היא העובדה שרוב חלקי הצמח לא משמשים אדם סביר לשימוש כסם.
 
מצד שני כל חלקי הצמח מוכרזים כסם מסוכן לפי החוק!
 
כך יוצא שגם השורשים של צמח הקנאביס, גם הענפים, גם הגבעול ועוד מוכרזים כסם אסור.
 

מיותר לציין הפרחים מכילים מעל ל 75% נוזל שמחייב את ייבושו ! היינו יש פחות מ 15% חומר לשימוש מצמח מושקה היטב.


הדבר מהותי ביותר בבדיקה של הסם לשימוש אישי!

בתיקים פליליים רבים אנו מגלים שלצד הצמחים בוצע דילול של ענפים ועלים ואלו הוכנסו לשקיות על מנת לזרוק לפח האשפה – הם חלקים אלה הם סם בעיני המדינה.

במשרדי מספר תיקים שם כמויות גדולות של חומרים (במספרי ק"ג ) הוכרו לשימוש אישי לאור העובדה שהוצאת הגבעולים מכו גם ייבוש הצמחים משנים את כמויות הסם באופן מהותי ביותר.


חקירה פלילית גידול סמים

העובדות המובאות למעלה ועוד הרבה עובדות מהותיות ביותר בעת החקירה הפלילית בשאלות של גידול סמים !

בסיוע דגשים אלא הצליח משרדי לשנות את המציאות ולהפוך כמויות ענק לתיקים ללא הרשעה פלילית!

אנין שם את הדגש כאן על הצורך בסיוע עורך דין פלילי המכיר את הנושא בכול חקירה של עבירה פלילית בגין גידול סמים !


חיפוש וגידול סמים

עורך דין פלילי - גידול סמים
עורך דין פלילי – גידול סמים
 
 חשוב לדעת את נושא גידול הסמים יש לקרוא במשולב לנושא חוקיות החיפוש!

בימים אלו יש מספר לא קטן של תיקים פליליים שם לאור העדר חוקיות לחיפוש – משלל עצום של סיבות ונסיבות – נקבע שהתוצרים של אותו החיפוש אינם חוקיים.


חשוב לדעת – גם באם הסכמת לחיפוש יכול והחיפוש יחשב ללא חוקי בשל שלל נסיבות ! חוקיות החיפוש הוא נושא חם במערכת המשפט בימים אלא.

לא מעט האנשים זוכו מהאישומים כנגדם! הזיכויים היו בשל העובדה בשל העובדה שהחיפוש לאיתור הסם היה לא חוקי !

כך שמה שנמצא הוא ראיה לא חוקית.

במשרדי תיק פלילי של גידול סמים ששם שונתה הכמות (בערך 100 גרם) להבירה של החזקה בלבד והסכמה לאי הרשעה בשל העובדה שהייתה בעיה בחיפוש.

בתיקים של מספרי ק"ג התוצאה הייתה של"צ והסכמות עונשיות קלות בשל הבעיה שהייתה בחיפוש אחרי הסם.


 גידול סמים קלים בשל נסיבות רפואיות 

כיום בחוק אין מחשבה על אדם שנזקק לסם בין מסיבות רפואיות ובין מסיבות אחרות ולא מעוניין/יכול להתחכך בפשע!


לא פעם מגדל את הסם חלף רכישה של הסם המסוכן מעבריינים.

אלו הם מרבית תיקי גידול הסמים כיום!

אולם בבתי המשפט היה שינוי ניכר בשנת 2017 עד שבסופה הודיעה המשטרה שמעתה היא לא תגיש אישומים על גידול סמים במקום בו מדובר בגידול זעיר (עד לא מזמן הייתה הדרישה למאסר בפועל). היינו מעתה משונה האישום לאישום בהחזקה בלבד.

במשרדי מספר לא קטן של תיקים פליליים שם לאור הנסיבות הרפואיות – גם במשקלים ניכרים (לדוגמה 4.2 ק"ג, 3.8 ק"ג, או 1.8 ק"ג 500 גרם ועוד התיק הפלילי הסתיים בשל"צ בלבד, או במבחן עם או בלי הרשעה ).

נחקר חכם מבין שיש סיכוי שהוא עוד יהיה נאשם באישום פלילי לכן הוא  בונה את הנסיבות כולן מרגע האירוע – היינו בעת החקירות במשטרה!


גידול סמים המציאות בפועל

 בפועל – למרות שהדבר אינו בחוקק – בתי המשפט רואים ומתחשבים אחרת בין שני המצבים (גידול סמים מסחרי ומולו גידול סמים לצורכי שימוש אישי) ! ההבדל בענישה הוא ניכר ביותר !
 

ברור לחלוטין מראיה של הנאשמים והתיקים הפליליים, כיום מרבית התיקים של "גידול סמים" עוסקים בגידול כמויות לצורכי שימוש אישי !


גידול סמים לפי החוק :

גידול סמים
גידול סמים
 
לפי פקודת הסמים, החוק, לאור נקודת הראיה של מלחמה בסחר ! נוצרת בעיה קשה לנאשמים הם צריכים להראות שלא הייתה מטרה של סחר ולא המדינה היא זאת שצריכה להוכיח שהייתה מטרה של סחר  !
 
גם כמויות הגידול שהן ניכרות בד"כ שכן הן כוללות צמחים "רטובים " לא מעידות על הכמות בפועל מאותו הגידול ! כך שגם זה מחזק את החשד לעבירה פלילית של "סחר בסמים" כבסיס לגידול !
 

בנסיבות אלו לחשודים (שהגידול באמת שייך להם) יש עבודה קשה בהפרחת החשדות


דוגמאות לתיקי סמים  של המשרד מהעת האחרונה :
 
[pojo-slideshow id="3929"]
 

 

9/9/19 סיום תיק גידול סמים – גידול של מעל ל 30 ק"ג – לאור בעיה קשה שהתגלתה בחומר הראיות – לאור שאלות שהעלתי לפני ההוכחות ! ת"פ 52200-06-18  – הסיום של התיק בקנס של 5000 ש"ח בלבד – תוך שינוי העבירה מגידול סמים למתן אמצעים ! (במאסר על תנאי יש החרגה של השימוש האישי ! 

גידול סמים – המציאות בפועל

 
כאמור, פעמים רבות המטרה בגידול סמים (בד"כ גידול ה"קנאביס") היא השגת הסם הדרוש לצריכה אישית של הסם.
 
לא פעם אפילו גידול סמים מתקיים בשל סיבות רפואיות – ומטרת גידול סמים היא על מנת שלא להתערבב בעבריינים, או, סוחרי הסמים האסורים שרובם עבריינים.
 
נקודת הראות של ה"צרכן המגדל סמים" היא הימנעות מעבריינות, סוג של "שימוש עצמי" בין מסיבה רפואית ובין אחרת.
 
אלו שתי נקודות מבט שונות לחלוטין של עבירות סמים.
 
 

 

גידול סמים החקירה הפלילית

גידול סמים - החקירה הפלילית
גידול סמים – החקירה הפלילית
 

אם נסכם את התורה ה"חקירתית" כולה – בדגש על עבירות "גידול סמים" – מרגע שיש הסכמה על מקום גידול הסם (קשה להכחיש שיש אוהל לצורכי גידול סמים – באמצע הסלון).


 

ברור שיש בעלות ושליטה על המקום ! יש צורך ליצור המחשה של הסיבות לגידול הסם המסוכן !


 

חשוב לאדם שיש לו חזקה במקום לא להיחשב לסוחר סמים ! אלא למגדל סמים לצורכים אישיים. אחד הפרמטרים הוא : במידה ויש בעיה רפואית – סקור אותה במלואה.דוגמה למציאות הפוכה – גידול סמים 

 
עורך דין פלילי בירושלים – תיק שהחל במעל ל 4 ק"ג של סמים – מעל ל 200 צמחים של סם !
 

רק הסבר מפורט בשלבי החקירה הפך את הכמות לכמות לשימוש אישי – וזה בתקופה שקשה היה להוכיח בכמויות שכלאו שימוש אישי ! דרך ההוכחה כאן הייתה איום על צורך השקילה של המדינה ! כמו גם הוכחת המחלה וההטבה שהיא מספקת לאדם במצבו !


באתר יש דוגמאות גם על תיקים פליליים של 1.8 ק"ג של גידול שהסתיימו בשל"צ ! היינו גם ללא עבודות שירות !

 

המציאות הכללית בתיקי גידול סמים קלים :

 
הנאשמים בתיקי גידול סמים הם בחלקם הגדול אנשים נורמטיביים !
 
במשרדי יש תיקים רבים שהסתיימו באי הרשעה פלילית או בשל"צ והרשעה בלבד (גם במקום בו תוך מספר חודשים האיש גידל שוב קנאביס, גם בכמויות של קילוגרמים של קנאביס, גם במאות שתילים.
 

כך ששאלת ההבהרה של המציאות היא חשובה ביותר  – וראוי שתבוצע החל מחקירה.


 סגירת תיקי גידול סמים בתחנת המשטרה

גידול סמים סגירת תיקים בתחנת המשטרה
גידול סמים סגירת תיקים בתחנת המשטרה
 

לציין תיקים רבים של גידול סמים אסורים (מבחר סוגים) מסתיימים אף בסגירת התיקים בתחנת המשטרה אחרי החקירה – למרות במדובר בעבירות פשע שאין סמכות חוקית לסגור את התיקים הפליליים הנ"ל בתחנת המשטרה.


 
היינו חשוב לדעת – החוק מיושן – בתי המשפט והמשטרה גם היא לא פעם – ממש לא ! השאלה הקריטית היא הבניה של קו ההגנה מתחילתו של התיק הפלילי !

 

דוגמה לעיוות גידול סמים:

 
גם באם יש בבית צמח זעיר שגודלו פחות מגרם האיש יואשם בגידול. היינו בעבירה של 20 שנות מאסר. (לפי החוק).
 
ראוי לדעת, עבירות של החזקת הסם לשימוש אישי (בד"כ עד 15 גרם החזקה) בד"כ נסגרים התיקים הפליליים ללא העמדה לדין באירוע ראשון של "החזקת הסם"  (בצפון הארץ ובדרומה המצב מעט שונה).
 
 בעבירות ה"גידול סמים" – כאן אין בכלל אפשרות חוקית להגדיר את הגידול ככזה שנועד לצורכי "שימוש עצמי".
 
 
הצד השני של התמונה :
 
לאחרונה עוד ועוד תיקים פליליים של גידול בכמויות קטנות (יש גם מספר דוגמאות בייצוג של עורך דין אדטו) הוסבה העבירה לעבירה של "החזקת סמים" !
 

 גידול סמים – חלקי הצמח המגודל (קנאביס):

 
מיותר לציין שהמטרה להילחם בגידול הסם – והפיכת כל חלק מהצמח לסם אסור מובילה ל"עיוות" מובנה בעבירות גידול הסמים משתי סיבות אפשריות  – מצד אחד החוק סבור בחלק מהסמים לדוגמא מריחואנה – שגם השורשים הם חלק ממשקל הצמח והסם האסור בפועל:
 
א. ראוי לדעת – בפועל – לא כל חלקי הצמח המוגדרים כסם – משמשים לצריכה כסם.
 
ב. הצמח של הסם, בצורתו הגולמית מכיל חומרי לוואי כמו לדוגמא נוזלים רבים. נוזלים שנדרש לייבשם – אם לא כן אין דרך לצרוך את הסם – צורת השקילה לא מתחשבת בכך.

 

סוגי הצמחים בעבירות גידול סמים:

 
במרבית עבירות גידול הסמים בארץ,  הסם המדובר הוא מסוג מריחואנה ("קנאבוס") – אולם – יש גם גידולים של צמחים רבים נוספים החל מאופטואיטים  (פרג מרדים), דרך צמחי הקוקה (קוקאין).
 

 סוגים של קקטוסים המשמשים להזיות, פטריות הזיה (לאחרונה יותר ויותר) ועוד ועוד.


 גידול סמים פטריות הזיה:
 
בתחום הפטריות הזיה בעיית המשקל הנקי גדולה הרבה יותר.
 
 לאור העובדה שלעתים כל מה שהמדינה לוכדת הם נבגים בלבד (במיוחד בעת יבוא הסם).
 
המשטרה מנביטה אותם לצורך בדיקת החומר הקיים בנבגים ! התפיסה ורק לאחר ההנבטה יש בידי המדינה "הוכחה" להחזקת הסם האסור המדויק.

אולם אז יש בעיית משקל ! מעצם הגידול על ידי המדינה ! יש גם בעיה של הבנת מהו החומר המדויק !


גידול "סמים קשים" :

 
שלא יהיה ספק, יש בארץ גם גידול של צמחים נוספים שמוכרזים כסם. חלקם סמים קשים מאוד.
 
אולם במרבית המקרים המדינה לא מאתרת את הצמחים הנל ומזהה אותם כסם אסור ! גם בנושא קנאביס לקח שנים רבות עד שהגענו למציאות במסגרתה שוטר מזהה בקלות את צמחי הקנאביס.

 

ענישה בעבירות ה"גידול סמים אסורים"

גידול סמים
גידול סמים
 

הענישה בעבירות סמים של גידול היא ענישה ששונה במאוד מאירוע אחד לאירוע אחר – הענישה  – כמו בחלק גדול מעבירות הסמים האסורים מאופיינת בהבחנה גדולה לאורו של כלל בסיסי אחד – מיהו האיש שכנגדו מתנהל ההליך הפלילי.


בעבירות סמים ההבחנה בין האנשים חשובה במיוחד – לכן עורך הדין הפלילי – הוא בעל משמעות רבה גם במקרים בהם האשמה ברורה.

עורך הדין הפלילי, בין היתר, מדגיש את ההיבטים הרלוונטיים לשיקום ולשימוש אישי, של האירוע.

ההדגשות מובילות לא אחת לאפשרות להציג את האירוע באופן מדויק ! ובכך להוביל לאירוע של שיקום והכלה חברתית   – תחת אירוע של ענישה.

גידול סמים – הכלה 

 לאור העובדה שברור יותר ויוצר שאכיפת יצתר יוצרת נזקים סביבתיים קשים – במיוחד בתיקי סמים יש מדיניות של הכלה בעת הענישה.
 

דוגמה להכלה באתר – פס"ד סטאפן – סיום יוני 2013 – שם מדובר היה באדם שמגדל את צמח הסם האסור (קנבוס) כ 30 שנים – למרות שהכמות שם היא מעל ל 1350 גרם.


מדובר בפועל באדם חולה שהסם הוא עבורו דרך טיפול עצמי. האם בגיל 60 נכון יהיה להעניש אותו או להפנים את המורכבות החברתית של האיש ולעזוב אותו לנפשו  ? הוטל מאסר על תנאי על כל עבירות הסמים מלבד צריכה אישית.

דוגמה להכלה : ברז – פסק דין באתר סיום 2016. גידול של 1.8 ק"ג קנאביס. הסם גודל בשל בעיות ברישיון הרפאי. כך שמרגע שזה הוסדר (במהלך התיק) והוגדלו הכמויות – אין סיבה לענישה ! התוצאה של"צ !


 

יתרון חברתי בגידול סמים

גידול סמים - יתרון חברתי
גידול סמים – יתרון חברתי
 
החוק אינו רואה כל יתרון חברתי בגידול סמים אסורים בבית.
 
 כך יצא שאדם שנלכד עם צמח במשקל 20 גרם יואשם באישום פלילי – מצד שני אדם שילכד לראשונה רוכש 20 גרם של סם כעבירה פלילית של החזקת סמים – התיק כנגדו , סביר להניח, ייסגר.
 

אולם, בעולמה של מציאות ישנו יתרון ניכר ביצירת תנאים לגידול פרטי לאזרח. בכך יקטן מעגל הכסף של הפשע, הסם בגידול סמים הוא מבוקר הרבה יותר.


יתרונות אלו של גידול סמים אינם אל מול החוק שדורס לא פעם באכזריות אנשים נורמטיביים, שלא הבינו את ההבחנה, בין גידול סמים לבין צריכה של סמים (שם תיקים רבים מאוד נסגרים).

כיום למעשה נוצרה מציאות שם גרם קנאביס עולה במחיר של גרם זהב  – מציאות שלא נכון שתתקיים ! הרי הכספים הנ"ל הם מה שמתדלקים את הפשע – גידול עצמי של סמים יכול היה לשנות את התמונה ! 

יתרון חברתי נוסף מגידול סם

 
בניגוד למחשבה שעבירת הגידול היא "החלון" לעבירות הסחר בסמים – מרבית המגיעים לעבירה הם כאלו שלא רוצים לראות את הסוחר ומעדיפים לדאוג לעצמם בלבד.
 
בגידול סמים : מיותר לציין – לדבר יתרון ברור :
 
  • הצרכן אינו נחשף לעברייני הסמים.
  • אינו נחשף לסוחר ששם לעתים יהיו סוגים אחרים של סמים.
  • קיימת בקרת איכות מעצם הגידול.
  • עלות הגידול בישראל אפסית.
 
בפועל הרי מרבית המגדלים הביתיים הם אנשים נורמטיביים שמטרתם להימנע מעולם הסחר בסמים וקניות סמים ומגדלים עבור עצמם – בפועל החוק אינו רואה זאת כך ומעניש בחומרה מגדלי סמים.

 

דוגמאות ענישה בעבירות גידול סמים

 
בפרקים של הצלחות בתיקים פליליים ימצאו דוגמאות רבות ביותר לסיום הליכים באי הרשעה וכו בעבירות של גידולי סמים.
 
ראוי לציין המדינה טוענת בדיונים שהעונש הראוי הוא בין עבודות שיורת קצרות לבין מאסר קצר.

 
פסולת ונוזלים  – בגידול סמים אסורים – גידול סמים :
 
בפרק המבוא יש התייחסות לנושא פסולת ונוזלים בסם – בשעת הגידול שם צמחי המריחואנה לדוגמא.
 
כעיקרון מעל ל 90 אחוז מכמות הסם המופקת בגידולי סמים של מריחואנה אינה ראויה לשימוש.
(במקרים מסוימים הרבה יותר מ 90% לא ראוי לשימוש כסם אסור).

 "רישיונות לגידול סמים":
 
בעבר, שהחלו להוציא רישיונות לקבלה ממוסדת של מריחואנה לשימוש אישי כטיפול תרופתי ניתנו גם כמות גדולה יחסית של רישיונות.
 
– לאחרונה המגמה היא למנוע את הרישיונות לגידול בשל מה שמצטייר חוסר שליטה בפועל על הכמות שנוצרת.
 
ראוי לציין – קשה ביותר לחזות לאילו ממדים יגיע צמח המריחואנה – ולא פעם אנו נתקלים בצמחי מריחואנה שגדלו פרא והפכן לענקיים (אפילו מספר מטרים ועוד).

 

הזרעים של הקנביס  – לצורכי גידול סמים 

גידול סמים - גידול קנאביס
גידול סמים – גידל קנאביס
 

כידוע כל חלקי הצמח הם נחשבים לסם אסור – מיותר לציין שאין דרך להשתמש בכול חלקי הצמח. 

אחת הסיבות הבסיסיות לגידול הוא הזרעים הרבים שהיו בידי המשתמשים כפסולת משימוש קודם  – כמו גם קלות הנבטת הצמח.


 דרך נוספת להשגת זרעים היא הזמנה של זרעים של קנאביס מהנט – שם הם נמכרים באופן גלוי באתרים בכול העולם כולל באנגליה ובהולנד.


 בעבר, דרך נוספת הייתה השילוב של זרעי קנאביס במגזינים כ"מתנה"  (גם לישראל הגיעו וחולקו).


– זה המקום לציין קיימת ספרות ניכרת בכול נושאי גידול המריחואנה הביתי – ובמגזינים מעניקים מידי פעם "מתנות" בדמות זרעים של יבול מבורך.

 

שיטות גילוי מעבדות לגידול סמים ביתיים

 
כמובן הסבר זה הוא בנוסף לכול השיטות ה"רגילות" של איתור חשודים בעבירה פלילית.
 
א. השיטה הקלאסית היא בסיוע עבירת יבוא הסם – היינו אנשים שמזמינים את הזרעים מחו"ל.
המשטרה פיתחה טכניקה לזיהוי האריזות וכך היא מצליחה ללכוד את המגדלים בפוטנציה.
 

חבילות רבות של זרעים של קנאבוס נלכדות לאחרונה באחוזים גדולים יותר ויותר.


 
ב. עיכוב אחרי חשבונות חשמל – בד"כ בכמויות מעט יותר גדולות – הפרסום בחודש פברואר 2013.
גידול סמים
גידול סמים
הסבר: לדירה רגילה צורכת בערך 10,000 קילו וואט לשנה – המרב של דירה.
 
ואז מתחילים צוותי חברת החשמל לברר האם יש "גניבת חשמל".
 

בפברואר 2013 התברר שיש עשרות לכידות של דירות שכאילו שהסווה לגידולי סמים מסוג מריחואנה – בשיטת הידרו – נתפסו לאור העובדה שצריכת כמות חשמל גדולה וכך המשטרה מגיעה לאותם הצרכנים. (מדובר בדירות שהפכו כולן למעבדה אחת גדולה לגידול סמים אסורים).


 

ג. השיטה הרגילה – מקורות מידע ואנשים שנלכדו עם מעט סם. אלו מובילים לחיפוש בבית ומשם הדרך קלה לגילוי הגידול.


ד. הריח. מעבדת סמים יוצרות ריח של הקנאביס, במיוחד בתקופות בהן החומר נקצר ומעובד. לא פעם לשכן זה או אחר הריח מפריע.

ה. "אזרחות טובה" – תיק של המשרד על מעל ל 31.5 ק"ג גידול (הסתיים בשל"צ) התיק החל באזרח שהכיר את הדירה והתקשר למשטרה בטענה שלא סביר שאדם בודד ישכור דירה גדולה כל כך ! היינו שהוא חושד במעבדת סמים ! (הסביר שאין ריח).

המשטרה תאמה עבורו שקר כמו גם חיסיון לפרטיו – העיסוק של ההגנה בכך הוביל להסדר הטיעון ! (300 שעות של"צ).


יחוס סמים – בגידול סמים בטבע

עורך דין פלילי גידול סמים
עורך דין פלילי גידול סמים
 

בעבר היו מקרים רבים של מגדלים את הסם בגינות של שכנים, בגינות ציבוריות, הדבר נתקל בבעיה עם השנים לאור העובדה שכיום רבים מכירים את הצמח ומסוגלים לזהותו בקלות. (בעבר זה לא היה המצב).


כיום יש עדיים כלאו שמשתמשים בטבע ובנחלים לצורכי גידול קנאביס.
 

שדה כמו שדה דורש תחזוקה – משום מה כל ההיגיון נשמט למגדלי הסמים ולאחר שמתגלה שדה בודקת המשטרה איכונים של מכשירים ניידים ובינגו !


מתגלה מי היה מגיע לשדה, לא פעם בשעות לא שעות.


 עו"ד פלילי נבון יכול בסיוע כללים אילו והרבה כללים אחרים, במהלך הפגישות עם הנחקר, במהלך החקירות, להביא לכדי הקטנת הנזקים שהחקירה/אישום הפלילי עשוי לגורם לנחקר. לאור זאת חשוב ביותר להתייעץ עם עורך דין פלילי בהליכי המעצר חשוב להיפגש עם עורך הדין בין החקירות השונות והליכי החקירה.
 
 

מידע נוסף

מה נחשב לאלימות

בכדי לדעת מה נחשב לאלימות יש צורך לבחון את המקרה, להבין את המהות ואת מה שעומד מאחורי הדברים, אך לא פעם קיימת הפרדה ברורה בין

קרא\י עוד »

קבלת דבר במרמה

2.2.1 יסודות העבירה של קבלת דבר במרמה מתוך : פ 29739-07-17 נוי: " סעיף 415 לחוק העונשין, קובע כעבירה קבלת דבר במרמה: "המקבל דבר במרמה,

קרא\י עוד »

ניצול יחסי מרות

ניצול יחסי מרות הם ניצול של מעמד בתפקיד בכיר, או במקום בו לאדם יש שליטה על אדם אחר, ומתוך תפקידו או מעמדו הוא מנצל את

קרא\י עוד »

היזהרו מהבטחות

היזהרו מהבטחות! אחד הדברים שצריכים להנחות אתכם בבחירת עורך דין פלילי במרכז היא לדעת להיזהר מהבטחות. לא תמיד הדברים תלויים בידיו של עורך הדין המייצג

קרא\י עוד »
לייעוץ 052-2332651 דילוג לתוכן