מעצר לצורכי חקירה

מעצר לצורכי חקירה
מעצר לצורכי חקירה

 מעצר לצורכי חקירה “מעצר ימים”.

מעצם שמו נועד על מנת למנוע נזקים לא סבירים לחקירה הפלילית (בד”כ בראשיתה – לפחות השלב הגלוי שלה) ! היינו אין כאן הענשה של העצור לצורכי החקירה – אלא שמירה על החקירה הפלילית! הסיכונים שאנו שומרים מפניהם:

 א. שיבוש החקירה/משפט.
ב. סיכונים שנובעים לחברה כתוצאה מהאירוע – שאנו רואים מיהו האדם!
לאור זאת חשוב לכול עצור להבין שבאם יצור מציאות בת אמון במסגרתה הסיכונים האמורים לא יחולו במלוא עוצמתם, אלא, במציאות אתה אנו מסוגלים לחיות, הוא יוכל להשתחרר בתנאים .
כאן חייבים לדעת מרבית החקירות במשטרה מתנהלות שהמעורבים/חשודים משוחררים ! לכן חשוב לפעול באופן שאין כל צורך במעצר אלא הנסיבות מלמדות על שחרור – והמשך החקירה!
את הבסיסים לשחרור בונים ! מציירים אותם מהתחלת החקירה (במקרים בהם הדבר אפשרי).

מעצר לצורכי חקירה, עצור 

 מעצר לצורכי חקירה ( “מעצר ימים” ) – עו”ד פלילי.
פרק זה בנוי ודן בהיבטים הפרקטיים של “מעצר הימים”  ) מעצר לצורכי קידום החקירה הפלילית ), מנקודת הראות של האדם העצור במשטרה, בזמן שהחקירה כנגדו מתנהלת, והוא עצור לצורכי קידום/מניעת סיכונים החקירה בתיק הפלילי.

הקשיים (בעיקר הנפשיים) בעת המעצר לצורכי חקירה (מעצר הימים)

המציאות של איום על החופש מלחיצה. הצורך לתת תשובות גם במקום בו אין דין וחשבון עצמי – לא פשוט.
לכן, המציאות הנפשית/פיזית של החקירה הפלילית עבור נחקר, במיוחד זאת המלווה במעצר ימים היא קשה ביותר ולא רק מצד העצור אלא גם מצד משפחתו, קרוביו, ואוהביו הן אל מול חוקרי המשטרה, התקשורת, הסביבה הקרובה והרחוקה יותר ואפילו ביחסם עם העו”ד הפלילי.
 – ראוי לדעת בתקופת ה”מעצר ימים” (המעצר לצורכי חקירה) הלחץ הנפשי על העצור ומשפחתו, הן בשל המעצר עצמו והן בשל החשש מהשלכות החקירה הפלילית, הוא כמעט בלתי ניסבל החשש מפני העתיד הוא רב ביותר.
 החוקרים יעצימו את החשש מתוך תקווה ליצור מציאות של צורך ב”עזרה” שלהם – המטרה הראשונה של כל עורך דין פלילי היא איסוף החומרים והבנת התמונה הכוללת לצורך קבלת תמונה מלאה על המצב הראיתי והמשפטי.
 רק כך אפשר לסייע בייצוב המציאות הרגשית של החשוד ומשפחתו. הכול בנוי על תוכנית פעולה סדורה להורדת הנזק שמתקיים ! רק לאחר הבנת התמונה הכוללת אפשר לבחון את כל שניתן לבצע.
לכן יש מקרים שנעדיף, תחילה, לקבל נקודת ראיה טובה יותר – גם באם המשמעות היא שתיקה, שתיקה שיכולה להוביל למעצר ארוך יותר !
_______________________________________________________________________________

חשיבות המצב הנפשי של החשוד

ראוי שיהיה ברור המצב הנפשי חשוב מאוד.
לא פחות מכך גם הכישורים לעמידה בלחץ של הנחקר, אל מול החוקרים במשטרה הם נושא חשוב.
הכל מנת לאפשר לנחקר לעמוד בחקירה ולהקטין את הנזק שהיא גורמת!


בחקירות לא הכל מותר – אבל נעשה

מקור מידע מרכזי, בנוסף לעצור לצורכי חקירה, הם בני המשפחה  – כמו גם מקורבים אחרים.
שמדובר בדמויות ציהבוריות המעשים יזכו , לא אחת לסוג של תגובה, אולם לאדם הפשוט – לא תמיד יש למי לפנות.
עורך הדין הפלילי שמלווה את הליכי החקירה והמשפט הוא הכלי המרכזי לעמידה על הזכויות – לא אחת המשטרה תנסה להתנכל גם אליו!


החוקרים פעמים רבות יפעילו את הלחץ עליהם, או עליו דרכם,  מתוך תקווה שהנחקר שיבין שגם מקורבים אליו נפגעים יכנס ללחצים גדולים יותר ויותר.
זה המקום לציין, באתר קיימים פרקים הסוקרים את נושא המעצר לצורכי חקירה מהפן המשפטי הטהור.
בסיום הפרק קיים חלק משפטי יותר הדן בהלכות המשפטיות האחרונות, במשפט הפלילי, ביותר מתחומי המעצרים בדרך של שאלות ותשובות.
ראוי לשים לב, לחקירה הפלילית קיים פרק נפרד, פרק זה דן רק בהיבטי המעצרלצורכי חקירה ובעיקר בהיבטים האישיים של המעצר לצורכי חקירה.
מוטי אדטו, עורך דין פלילי

לפני הכול: עיכוב

שינוי הלכה. מרץ 2012 – שינוי מהגדולים שהיו עד היום בזכויות העצורים – מהיום הסמכות לערוך חיפוש על גופו של חשוד מותנית בקיומו של חשד סביר לכך שאותו האדם מחזיק בחפץ כלשהו שהחזקתו אסורה או שהוא מושא לחיפוש על ידי המשטרה.
גם הסכמה של האדם צריכה להיות הסכמה מדעת – הסכמה מדעת היא הסכמה שהמתבקש לחיפוש מודע לזכותו לסרב לאותו החיפוש.
______________________________________________________________________________

הסבר עיכוב: הלחץ מתחיל בד”כ שהחקירה היא בשל אירוע תכוף לאירוע בעיכוב. כל מעוכב חייב לדעת – אין מה “לפרוק” השוטרים יתעדו כל אמירה וכול מילה !

 המתן לעורך הדין לצורכי התייעצות! רק אז תסכים להיחקר – זאת זכותך!


 מעצר בזמן קורונה :

במקום בו יש בעיה בשל בעיית הקורונה – אפשרי לבקש שחרור בשל נסיבות המחלה. כמו גם קיומו של דיון שלא בנוכחותו.

חשוב לדעת – גם במקום בו הליכי החקירה לא מתפתחים בשל הקורונה – לא אחת נמשיך לעצור את האדם.


המעצר לצורכי חקירה פלילית

עורך דין פלילי אדטו מוטי
עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7
המעצר הראשוני הוא “מעצר לצורכי חקירה”, בפי העצורים “מעצר ימים” –  השם ניתן לו על ידי העצורים האחרים לאור העובדה שהוא נקבע למספר ימים ספור בכל פעם.
המעצר הראשוני הוא עד ל 24 שעות !
ה”מעצר לצורכי חקירה” נועד על מנת לאפשר למשטרה/ראשויות החקירה להחזיק את העצור בידיהם במהלך ימי החקירה ולצורכי החקירה.

מכאן ההתמקדות של העצור ושל המשטרה נמצאת בחקירה עצמה.


המעצר אינו עונש !
 
ההחזקה במעצר באה על מנת לקדם את החקירה במשטרהאו, למנוע סיכון אפשרי לחברה, או, להליך החקירתי והמשפטי.
רשמית אסור לפי החוק שהמטרה של ההחזקה במעצר תהה לצורך יצירת לחץ נפשי על העצור.

 אולם, בפועל, לאור העובדה שהמעצר בד”כ “מקדם” את החקירה הפלילית, בשל תוספת ה”לחץ הנפשי” הקשה בו שוקע העצור, באופן שהבידוד של הנחקר יוצר אצל הנחקר לחצים פנימיים קשים.

מעצר לצורכי חקירה
מעצר לצורכי חקירה
מכאן “רצון יתר” לשתף פעולה כמו גם מספק נוחות ניכרת לחוקרים – לא תמיד המטרה בפועל, כפי שהיא מדווחת לשופט (סיכון הציבור, העלמת ראיות, צורכי חקירה וכו’), – היא, לא פעם, המטרה האמיתית של המעצר.
המערכת התומכת של העצור חייבת על מנת לסייע לו לשכור עו”ד פלילי שמטרתו הרגעה, הבנה, וגיבוש הכוחות להתמודדות עם המצב מתוך מודעות מלאה.

כמעט בלתי אפשרי לתקן חקירה במשטרה–  המשטרה מעצם רצונה בהרשעה יוצרת מציאות פיזית ונפשית כלפי העצור – מציאות שקשה ביתר להתמודד עימה – ללא סיוע של עורך דין פלילי מיומן.


השלכות ה”מעצר לצורכי חקירה”

החשיבות הגדולה של המעצר היא בעובדה הפשוטה – אנחנו עוסקים באנשים.
כאן ניכנס היבט נוסף, אפשר להבטיח הבטחות חסרות כיסוי, אבל הדבר לא נעשה במשרד זה.

מיד עם המעצר קיימת תחושת הלם הראשוני אצל העצור – הדבר נכון לא רק לעצור אלא גם לסביבתו – קשה להאמין, לעיתים הדאגות הן מהותיות ולעיתים הן של מה בכך – אבל הדאגות אוכלות כל חלקה טובה.


בפרק זה אנו נתמקד בעצור/נחקר בלבד.

מעט מאוד עצורים, שנעצרים לראשונה, מצליחים לאסוף את עצמם ולהתמודד כשווים מול מערכת הלחצים של המדינה – מערכת הלחצים חורגת מהמעצר עצמו, היא כוללת גם פעולה במישורים רבים אחרים.
 החל מצילום העצור על ידי עדות צלמי טלוויזיה ועיתונות, דרך השפלתו בהובלתו איזוק, גם במקום שזה לא נידרש), דרך חיפוש משפיל במקומות בהם הוא מנהל את עסקיו – למרות שאין חפיפה בין המקומות לאירוע הנחקר.
התחושה של העצור/נחקר היא, לא פעם, של חוסר יכולת לחשוב בבהירות ולהתמודד עם המציאות, הלחצים הנפשיים חזקים והמציאות בלתי נתפסת – סידור שצריך לעשות, תשלומים לשלם ועוד הופכים לפחד גדול.

התחושות הקשות

החקירה והכליאה מובילות לתחושה של אובדן השליטה בסיסית מה שגורם לשינויים קיצוניים במצב הנפשי והעדר היכולת להתמודד עם ההליך הפלילי.
 כניסה רגשית     לתוך מציאות נפשית של הלם והכאוס הזה נכנסת החקירה הפלילית שתוצאותיה יכולות להשפיע על כל המשך חייו של הנחקר.
על מנת להוסיף לבעיות לתוך הלחץ הזה נכנסים תרגילי חקירה ותרגילים של החוקרים להגברת התחושות – במציאות זאת עו”ד פלילי מטעם העצור אינו פריבילגיה אלא הכרח.


מטרת הייצוג המשפטי

המטרה של העו”ד הפלילי במצב זה של חקירה פלילית לוחצת היא פשוטה – הוא מגיע על מנת ליצור עוגן לנחקר, עוגן שהוא באופן ודאי לטובתו, בנסיבות אלו הוא הקשר אל המציאות, הוא ההכוונה לחקירה.

עו”ד פלילי מסוגל גם לפי פעולות המשטרה לאתר את הראיות שכפי הנראה נמצאות בתיק הפלילי.


עובדים סוציאליים בבתי המעצר למה ומדוע

 
ראוי לדעת, במציאות של ערעור כל היסודות של החיים אנשים רבים כשלו מול הלחץ הכפול הזה, בשנים האחרונות משולבים עובדים סוציאליים בבתי המאסר לאור עובדה זאת.
עבודה “נכונה” של העו”ד הפלילי שמגיע למעצר ומסייע בהבנה מלאה של המציאות היא כלי מרכזי לעצור ולמשפחתו בהתמודדות על מציאות המעצר.
חלק גדול מעבודת העו”ד הפלילי הוא בסיוע בהתמודדות עם אותו הלחץ, לחץ משתק בחוסר היכולת להבין את המציאות הכוללת.
עבודת עו”ד פלילי נכונה מאפשרת למרבית החשודים לפנות חלק ניכר מיכולתם להתמודדות עם המציאות המאיימת – להבין את משחק הכוחות שמופעל עליהם ולאור זאת לבחור בקו ההתנהלות הנכון עבורם.

סיוע לחוקר”

פעמים רבות בשל ההלם מהמעצר ורצון למעט תשומת לב חיובית מהחוקרים יגרום הנחקר, העצור, לעצמו נזקים כבדים להמשך ההליכים המשפטיים.
לדוגמא הודעה בעבירות פליליות שהוא לא ביצע ואפילו עבירות עליהן החוקרים לא ידעו ולו דבר ולא שאלו ולו דבר.
לא רק ביחס לעבירות פליליות באותן ביצע ובהן הוא מודה קיימת בעיה זאת, אלא, גם ביחס לעבירות פליליות שכלל לא ביצע, לא אחת אנו נתקלים בהודעות של נחקרים שהודו בעבירות פליליות שלא יכלו לבצע גם אם רצו (לדוגמא הודיה בעבירות שכלל לא היו בארץ בעת ביצוען).


פרוייקט החפות האמריקאי

 בנקודה זאת פרויקט החפות האמריקאי (בדיקות DNA המבוצעות ביחס למורשעים בפלילים ומוכיחות שוב ושוב שהורשעו נאשמים ונגזרו עליהם שנות מאסר ארוכות – ללא אשמה פלילית – חלק ניכר מההרשעות הפליליות היו מבוססות על הודעות שווא – הסיבה השלישית בכמותה.

מעצר לצורכי חקירה
מעצר לצורכי חקירה
זה הזמן להירגע – היה ואתה “היסטרי” או אתם המשפחה חסרי שליטה – תנשמו עמוק ותבקשו להתייעץ עם עו”ד פלילי לפני כל פעולה אחרת !!!

חובה להבין – לחוקרים יש חובה לאפשר לך להתייעץ עם עו”ד פלילי – נכון, הם מנסים למנוע ממך את הזכות, אבל עדיף לשתוק ולהמתין לבואו של עו”ד פלילי לפני כל דבר אחר.


לנחקר: אל תסכים להיחקר שאתה בלחץ נפשי וללא יעוץ משפטי מעו”ד פלילי.

עצור את ה”טירוף” , שים גבולות ללחץ הנפשי. התייעץ, תירגע, תבין – ואז תחליט האם אתה מעוניין להשיב על השאלות.
 עד כמה, מה גבולות האמירות שלך, כיצד אתה שם סייגים,  או שמע  אתה מעדיף – לאחר ייעוץ והבנה כיצד לעשות זאת מצד העו”ד הפלילי – לדבוק ב”זכות השתיקה“.
אל תשכח אילו הם (המשטרה) שצריכים להוכיח את אשמתך ולא אתה שצריך להוכיח את חפותך.
עו”ד הפלילי יגיע, אם דחוף אזי באופן מידי, ירגיע, ויסייע לך להבין את המציאות המאיימת ויחד תגבשו החלטות להמשך.

 האם אפשר לעצור את הליך המעצר הראשוני
כאמור בעוד תת קטגוריה של הפרק – אפשר לעתור לשחרור גם במהלך 24 השעות הראשונות.

מדובר בהליך נדיר ביותר והוא מתקיים רק במקום בו אין כל בסיס למעצר. במקרים אלו מוגשת עתירה על ידי עורך הדין על תקן עתירה מנהלית – והחלטת המעצר של קצין המשטרה מותקפת ככזאת.


 הנחקרים ש”מסתדרים” לבד

ראוי לציין, קיים “סוג” נחקרים שני שהוא “לא צריך עו”ד פלילי”, אלא, הוא “רוצה” למסור את גרסתו לאירועים  ו”להוכיח את חפותו”.
מיותר לציין שאילו הם הזקוקים יותר מכול לעו”ד פלילי  – עו”ד המתמחה בפלילים.
בד”כ הרצון של נחקרים אלו הוא שלא “לריב” עם החוקרים ולא ליצור מציאות של עימות ביניהם ובין החוקר, כאן המקום להדגיש, מציאות של עימות נוצרה מעצם המעמדהחוקר במשטרה לא הגיע לחינם, הוא לא “טוב” או “רע“.
 ניסיון רב שנים מוביל את החוקר במשטרה למצב בו הוא יוצר את הרצון אצל העצור לסייע לו בחקירה עד שהנחקר אפילו אינו מבין כלל שהסיוע לחקירה גורם לפגיעה קשה בעצמו.
ושוב העצה – נעצרת ? אתה בחקירה ? עצור, בקש שיוזמן עו”ד פלילי, הזמן עו”ד פלילי, פרוס את המצב מולו יחד תקבעו את הקו בו ראוי לנהוג בחקירה הפלילית  – ורק מנקודת מוצא זאת תתחיל את החקירה הפלילית.

 חשיבות הייעוץ בעו”ד פלילי בשלבי החקירה הראשוניים

 
כאן ברגעים אילו של התחלת החקירה לעו”ד פליליהמלווה את החקירה הפליליתההשפעה הגדולה ביותר – זהו הרגע !!!
חקירות פליליות בפרשיות ענק וכותרות בעיתונים הפכו בסיוע מיקוד נכון לאירועים שהסתיימו ללא כתב אישום !!!
עו”ד פלילי אדטו ליווה עצורים רבים במהלך ימי החקירות, חקירות שהסתיימו ללא כתבי אישום, או באישומים שהם זעירים יחסית לתחילתו של התיק הפלילי.
ראוי לציין שליווי חקירה כולל פגישות בכול מהלך החקירה, הגעה להליכי זיהוי, והליכים נוספים הדורשים נוכחות עו”ד פלילי.
כמובן הקלה על הלחץ הנפשי המלווה את ההליך החקירתי והתחושה של העדר אחיזה במציאות.

 כיצד להתנהל במהלך החקירה  ?

עורך דין פלילי אדטו מוטי
עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7
לשאלה זאת אין תשובה אחידה, הרי התמונה בחקירה אינה ברורה, מה הראיות שיש למשטרה ?
מהן טענות ההגנה ? כיצד ראוי להציג אותן ומתי ?
יודגש, התנהלות כוחנית של הנחקר הפלילי כמו גם התרפסות אינן האידיאל במהלך החקירות הפליליות.
 ראוי לבחון את המצב ולפרק את הליך החקירה הפלילית לאירועי משנה.
אירועים קטנים יותר ויותר, וכל פרק לאירועי משנה –  כל הליך חקירתי עומד בפני עצמו, ויחד עם זאת יש צורך לראות ולהבין את המציאות הכללית, ולדעת לשלב בין הכוח לצדק.
הדרך היחידה לעשות זאת היא באמצעות ליווי צמוד של עו”ד פלילי.


התפתחות החקירה
כל רגע משתנה ההנחה, כל גילוי על ראיות של המשטרה מובילה לתשובה שונה, הכול מתפתח והכול נזיל בכול רגע ורגע – העו”ד הפלילי משנה את ההתנהלות בהתאם לצורך.
לדוגמא, (התנהלות כוחנית שאינה במקומה) נחקר קטין על אונס קטינה שלומדת עימו בבית הספר באותה הכיתה – ספסל ליד ספסל.
המציאות היא שיש עוד כחודש עד לסיום שנת הלימודים.
מסדר זיהוי בעת החקירה
מסדר זיהוי בעת החקירה
ההגבלות מתחנת המשטרה (חמישה ימים של מאסר בית) הסתיימו (עבודת עו”ד פלילי נכונה) – אולי בשל טעות ואולי בשל נסיבה אחרת.
האם ראוי שהקטין יחזור לספסל הלימודים ? אולי כן, אבל תגובת הנגד של המתלוננת יכולה להיות פוגעת ביותר – וממש לא נחוצה.
אולי ניתן להעביר אותו לכיתה המקבילה לאותו החודש ?
נכון, הרושם הוא שהוא חף מפשע, אולם באם הוא יצור עבורה מציאות שהיא, המתלוננת על אונס, לא מסוגלת להתמודד עימה תבוא מערכת החוק לסייע לה ולו בשל הצורך למנוע ממנה מצב קיצון.
 אפשר ונכון בשקט בשקט לעבור לכיתה המקבילה עד לסיום השנה – אחריה בכול אופן הילדים יתפזרו לתיכונים.

ראוי לציין, הגעה לכיתה תגרום לקטינה שלא להגיע ולפנות לפרקליט האחראי על התיק בשכנוע הולך וגובר. מה שיכול להוביל לאמפתיה שלא במקומה לילדה (אפילו אם לא מאמינים לה) והתוצאה יכולה להיות כתב אישום והפרדה על פי צו שיפוטי


 לדוגמהשינויי חזית

נחקר בעבירות מין חמורות, תחילה שיתף פעולה בתחום הקונקרטי (ייעוץ עו”ד פלילי בשל חשד ממוקד).
מתברר שהחקירה מסתעפת, ויש מתלוננות נוספות.
הדרך להתמודד להציג את חיי הקהילה של הנחקר כמו מסיבות של חילופי זוגות, אורגיות וכו’ ולקשור את הבחורות לאירועים של הקהילה. (העו”ד הפלילי מאתר את הבעיה ומשנה חזית).
החובה להיות אקטיבי

זהו לא המקום לשתוק אלא ראוי להרחיב ולספר ככול שניתן על מנת שניתן יהיה בהמשך לחקור את המתלוננות על חייהן המיניים (באופן עקרוני לא ניתן לחקור מתלוננת על עברה המיני אלא אם הדבר דרוש לשם הצדק).


לדוגמהחייל שנחשד בעבירות סמים בצבא. החייל מעוניין שהחקירה תסתיים ומפליל את עצמו באופן גורף.
 
עם כניסת העו”ד הפלילי ניתנת הסכמה ליום מעצר נוסף ואי צילום חומר ראיות על מנת שהנחקר ייחקר שוב וימסור גרסת אמת – התוצאה  -זיכוי.
לדוגמהעצור שמכיר חלק ניכר מ”הטריקים” (סוכן משטרתי בעברו). ההתנהלות – התנגחות מתמדת.
עם כניסת העו”ד הפלילי הוא מצטווה להתחיל להסביר למה המערכת רודפת אותו ולהסביר את כל האירועים מהם הוא היה באינטראקציה עם המערכת – המטרה הרתעת המערכת מפתיחת התיק הפלילי ויצירת בסיס להמשך לפתוח וקבלת החומר ראיות.

 ראוי לדעת :עת המעצר לצורכי חקירה – תיעו

הנחיית הבסיס לכל שוטר היא פשוטה – עם המעצר תחקר את החשוד על מנת לקבל ממנו את התשובות הראשוניות ביותר.
פעל עוד לפני שהחשוד הספיק ל”סדר” את מחשבותיו. (אפילו בתוך הדו”ח פעולה מהזירה.
לא פעם מוכרעים תיקים פליליים בשל תשובות אילו.
לפעמים ראוי שתשאל את עצמך – אם היה עו”ד פלילי ליד אוזני, מה הייתי אומר ? האם כדאי להתנהל בזלזול ברגע מכריע זה ? (ראוי לדעת ציניות אינה מובנת בקריאה – לכן חשוב ביותר להימנע מציניות).

 מעמד הנחקר: עצור/מעוכב/נחקר  ?

 
נחקר פלילי חכם בוחן את מצבו במבחר כלים, קודם כל הוא שואל את עצמו מספר שאלות ביחס למעמדו:
חשוד או עד ?
מעוכב או עצור ?
נחקר בלבד ? או בהזהרה ?הזהרה על איזו עבירה פלילית ?
מיותר לציין שכל תשובה משנה את נקודת המבט – נדון בחלק מנקודות המבט.
לא תמיד עו”ד הפלילי יבקש ממנו לשאול שאלה ישירה, אבל, חייבת להיות מודעות למוביליות בין המצבים.

 האם אתה עצור במעצר לצורכי חקירה  ?

 חשוב לדעת, במהלך החקירה והתשאול שלפניה לא תמיד ברור מתי אתה כנחקר מפסיק להיות עד, או מעוכב ומתי אתה מתחיל להיות עצור בשל עבירה פלילית.
אתה בחקירה במשטרה ? נעצרת השוטר במהלך החקירה מנופף באזיקים ?

legal or illegal
אתה חש שאם לא תרצה את השוטר הוא יעצור אותך ? תעצור. תנשום. תירגע ותבקש להודיע לבן משפחה/חבר קרוב ותבקש שישכרו עו”ד פלילי – ואתה מבקש שהוא יגיע בהקדם.
גם אם אתה “רק” מעוכב ונימצא בחקירה מבלי להיות מוכן לחקירה ולהשלכות האפשריות של החקירה בקש לזמן עו”ד פלילי, עד אז חכה להגעתו.
ההפסקה הקצרה בחקירה יוצרת התנתחה בכול ההליך, זמן למחשבה – והפתרון יגיע בדמות העו”ד הפלילי עוד רגע קט.

 בקשה לייצוג בעת : מעצר לצורכי חקירה

כידוע, מיד מרגע המעצר אתה רשאי להודיע לבן משפחה ולזמן עו”ד פלילי שיגיע לחדרי החקירות לצורך שיחת עו”ד פלילי ולקוח.
לאור זאת מתקיימת פרקטיקה, בחלק מתחנות המשטרה, שאומרת שאם לא נעצרת אזי אין חובה על המשטרה להודיע על המעצר – הרי אתה לא עצור !

prisoner
היינו למעוכבים, לדעת חלק מקציני החקירות, אין סמכות להודיע לבני משפחותיהם על מצבם !
מיותר לומר שהדבר אינו נכון, למעוכב יכולות להיות רק יותר זכויות למעצור ולא פחות זכויות !!!
אם אתה מעוכב זכותך להמשיך להחזיק במכשיר הנייד ולהתקשר ולהודיע על המצב ולזמן עו”ד פלילי.
עמוד על זכויותיך.
בקש לעצור את כל ההליך ולהתייעץ עם עו”ד פלילי. נכון הדבר יגרום לעיכוב מסוים – אבל תועלת גדולה בצידו.

 תקופת המעצר : מעצר לצורכי חקירה 

המעצר הראשוני (למעט חריגים) לפני המפגש עם שופט – הוא עד ל 24 שעות. (למעט חריגים).
עד לסיום המועד הזה חייבת המשטרה להחליט באם יובא העצור בפני שופט לצורך קביעת תנאי שחרור/המשך המעצר או שמע ישוחרר.
המעצר לצורכי חקירה, במיוחד אם הוא מעצר ראשון, גורר את מצבו הנפשי של הנחקר מטה מטה ולא פעם העצור בשל הרצון להשתחרר יסכים להודות בעבירות אותן הוא אפילו לא ביצע.
 השילוב של חקירה לוחצת ומעצר מפחיד יכול להיות מעט יותר מידי לחלק מהעצורים לצורכי חקירה.
עצור !!!

נזקים שיתרחשו בחקירה יהיו קשים לתיקון בהמשך

העצורים הוותיקים בבתי המעצר נוהגים לומר: “עדיף לשבת ימים ולא לשבת שנים“, היינו עדיף לשתוק בחקירה ולא להפליל את עצמך תוך פגיעה בתיק הפלילי הכלל בשם הרצון ל”קצר” את החקירה ולהשתחרר.
חייבים לדעת, שתיקה בחקירה גוררת לא פעם להמשך המעצר. אבל בכוחה למנוע הפללה עצמית.

 

 הגבלת ימי המעצר
:
באופן ברור ימי המעצר בהמשך ניתנים לצורכי חקירה – כאן המשטרה תנסה להראות לבית המשפט שהיא מבצעת פעולות חקירה לרוב – לא פעם תוך הגזמה רבה בפעולות שמוגשות בדו”ח הסודי – לעומת רצונם לבצע את הפעולות בפועל !
 
 
אחד ממטרות העורך הדין הפלילי בדיוני המעצר היא לבחון מה מהפעולות מחייב מעצר, מה מאפשר שחרור בתנאים שלא כוללים מעצר ומה אינו יכול להיות מושפע כלל ולכן אינו בגדר פעולת חקירה שיש להתחשב בה !

 הגעת העורך הדין הפלילי – לעצור : מעצר לצורכי חקירה 

עצור, אתה לפני חקירה, ביקשת עו”ד פלילי – המתן.
זה הזמן שלא להגיב – ולו עד להגעתו לתחנת המשטרה או לבית המעצר.
הסבר לחוקרי המשטרה את המצב, אתה מעוניין לשתף פעולה אבל אתה ממתין להגעת העו”ד הפלילי
עו”ד פלילי יגיע בד”כ לתחנת המשטרה באופן מידי, ייקח אותך לחדר מבודד, המיוחד למטרה זאת, ושם ישמע את הסיפור ויוכל לגבש את קו הפעולות שראוי לנקוט במהלך החקירה ואת מידת שיתוף הפעולה שתהה בהמשך ההליכים בתיק הפלילי.

מעצר לצורכי חקירה : הגעת בני המשפחה לתחנת המשטרה

המפגש הראשוני בין המשפחה המודאגת לעו”ד הפלילי מתקיים בד”כ בתחנת המשטרה.
חשוב שהשוטר יראה שהחשוד לא רק מיוצג, אלא, קיימת משפחה תומכת שתסכים לערוב לחשוד – עצם הערבות ומאפשר שחרור בתנאים והמשך החקירה שהחשוד משוחרר ואפשר לזמנו בין ישירות ובין ע”י הערב בקריאה מידית.

 מעצר לצורכי חקירה: הדיון המשפטי:
במידה והמעצר לא יוארך בהמשך משוחרר החשוד.
אם קיים רצון להמשך המעצר מתקיים דיון בבקשת המשטרה להמשך המעצר.
הדיון הוא בפני שופט, החלטתו היא הקובעת.

 המפגש עם בני המשפחה בעת המעצר לצורכי חקירה

לאחר 24 שעות במידה והמדינה תבקש את הארכת המעצר אתה צפוי לפגוש באולם המשפט את בני המשפחה, במיוחד אם יש לך רבב פלילי או העבירה היא עבירה “בעיתית” המפגש טעון.
מול החוסר הנעימות קיים הסיכוי, בית המשפט שרואה בני משפחה, במיוחד נורמטיביים, מעלה את הסיכוי להשבה למוטב ועמידה בתנאים ולכן עולה הסיכוי לשחרר את החשוד, גם אם קיימות ראיות.
חשוב לדעת: נוכחות המשפחה יוצרת סיכוי מוגבר לשחרור – לאור זאת חשוב כן להודיע למשפחה וכן לדאוג שיגיעו.
(כל זאת בלי להתייחס לצורך בחתימה על ערבות צד ג‘). 

 

האם ראוי לשתוק בחקירה  ?

שתיקה” בחקירה ככלל יכולה להיות עצה נוראית, אלא אם היא מתבססת על יעוץ פרטני צמוד של עו”ד פלילי המכיר את האיש – תוך הבנה שיש ללקוח את אותה היכולת (יש לא מעט אנשים שלא מסוגלים לסגור את פיהם)!!!
עצם השימוש ב”זכות השתיקה” יוצרת מיקוד חקירתי מסוים באדם ששותק, ברור שיש לו מה להסתיר, אבל לא ברור מה ! אנשים שלא מסוגלים לשתוק אינם יכולים לשתוק, פשוט וקל.

בתיקי מין שם יש מתלוננת (כדוגמא) אי מתן תשובה לטענות יכול להיות חמור ביותר לחשוד עת יהפוך לנאשם פלילי.
מצד שני אין מדובר בראיה אלא בשימוש בזכות – כך שהטיעון של המשטרה שמדובר בראיה כנגד השותק – אין לה על מה להסתמך.
מקרה שם אין כל ראיה (לדוגמא) השתיקה תסיים את החקירה ותביא לסגירת התיק הפלילי, או לפחות לחוסר יכולת לגבש ראיות כנגד החשוד.
ראוי לדעת, השתיקה מחשידה, ולכן: יתכן ולאור השתיקה המעצר יוארך, אבל עדיין עדיף מצב זה על הודיה בעבירות שתגרור ענישה חמורה בהמשך.
וכמובן על מצב שהחשוד מסתבך ומסתבך בשקרים.
רק עורך דין המיומן בתחום הפלילים יכול לראות את התמונה הכוללת ולגבש את עצתו.
חשוב לדעת, לא פעם אין דרך לראות את מלוא התמונה במצבים שכאילו כמובן, בשם לב לעבירה, עדיף לשתוק, אבל לא מדובר בכלל ברזל אלא בעוד אחד מהכלים שעומדים לרשותו של העו”ד הפלילי.

התנהלות בחקירה ותרגילי חקירה:
נושאים אילו נמצאים בפרק המעצר והחקירה הפלילית.

 ציוד אישי מעצר לצורכי חקירה:

אחד הדברים שפוגעים בצורה הקשה ביותר בנחקר הוא אובדן הצלם האנושי וחיזוק יכולתו שעה שהוא נימצא במעצר תלוי במספר נקודות כמעט חסרות משמעות ביום יום, אולם, בעלות משמעות רבה בעת המעצר.
נחקר שאין ברשותו בגדים להחלפה, אין אביזרי היגיינה בסיסיים (לדוגמא אפילו מברשת שיניים) נפגע ביכולתו לפעול בהיגיון – גם החוקרים שחוקרים אותו יכול ויזלזלו בזכויותיו בתנאים שכאילו, האיש המלוכלך והלא היגייני יראה לא פעם בעיניהם כמעט “לא אנושי” – והיחס בהתאם.
נעצר בן משפחה ? יחד עם עורך הדין דאג להגיע לתחנת המשטרה, שוחח עם החוקר ובדוק את האפשרות להכניס לו באופן מידי ציוד בסיסי.
ככלל משפחה המגלה מעורבות יכול ותביא למצב בו היחס לחשוד ישתפר פלאים.

 תקופת : מעצר לצורכי חקירה :
כאמור התקופה הראשונית למעצר עד ההגעה לשופט יכולה להיות לכל היותר 24 שעות.
עצור.
חשוב.
תירגע.
עכשיו הזמן לפעול מתוך שיקול דעת.

 ציוד לעצור

נעצר בן משפחה.
דאג לו לציוד אנושיות בסיסי.
הכנס את הציוד הבא:
א. חטיפים – מחוץ לבית המעצר אבו כביר ניתן לרכוש חטיפים להכנסה לעצורים.
חטיפים נרשמים בסעיף הראשון שכן עצורים חדשים נגעלים מהאוכל של בית המעצר והחטיפים הם עבורם כל האוכל שיוכלו באותם ימים לחוצים.
ב. ציוד הגינה בסיסי.
סבון – שמפו שקוף.
מגבת.
סדין.
ג. ביגוד להחלפה.
דאג שהביגוד יכלול:
 טרנינג (לבן אפור או שחור), לבנים, חולצת טריקו, ביגוד המתאים לבית המשפט.

 השחרור : מעצר לצורכי חקירה 
בד”כ למרות סמכות המעצר ישוחררו הנחקרים בסיום החקירה בערבות אישית או בצירוף ערבות צד ג‘.

הסיבות לשחרור הן רבות החל מהעובדה שהנאשם הודה בחקירתו ועד לעובדה שהנאשם הצליח לשכנע את החוקרים שאין לו קשר לאישומים.


שחרור נאשם שהודה
המעצר המידי הוא מעצר לצורכי חקירה, אם כך משהנאשם מודה בד”כ מסתיימת החקירה, סיום החקירה מביא לתוצאה של סיום הצורך במעצר.
קיימים מקרים שקיימת עילה נוספת למעצר כמו לדוגמא מסוכנות לאחרים (עבירות חמורות ביותר), או סכנה להעלמת רכוש.

שוחררת: מעצר לצורכי חקירה  ?
זה הרגע ללכת לעו”ד פלילי על מנת לבחון מה צריך לעשות על מנת להקטין את הנזקים ו/או למנוע הגשת כתב אישום.
ניתן לבצע סידרה ארוכה של פעולות שבאמצעותן ניתן להקטין את הנזקים – אפילו במקרה בהם קיימת הודיה בעבירה הפלילית.

הסיבות שבשלן מותר לעצור לצורכי חקירה: (ע”י שוטר).
1.סירוב לעיכוב.
2. יסוד סביר לחשד שאותו אדם עבר עבירה בת מעצר וכן קיומה של עילת מעצר (מצטברים).

 המעצר היבטים משפטיים

עבירה בת מעצר היא עבירה (למעט חטא)
כל עבירה למעט חטא (עבירות קלות ביותר).
למה הדבר חשוב ? קיימות עבירות שאינן מקנות סמכות מעצר, לדוגמא:
לקוח של המשרד סרב לקבל דו”ח משטרה והשליך את הדוח המקופל על הארץ.
השוטר בתגובה איים במעצר. (העבירה היא השחתת פני מקרקעין).
הלקוח ניכנס לרכב. השוטר צעק אתה עצור.
הלקוח סחט את דוושת הבנזין וניסה לברוח
התוצאה: מותר היה לנסות לברוח שכן השוטר שהפעיל את סמכות המעצר הפעיל אותה בלי סמכות.
הסמכות המרבית שיש לשוטר היא לעכב.
שימוש בסמכות מעצר במצב שכזה היא שימוש בכוח לא חוקי. מול כוח לא חוקי מותר היה להימלט.

מידע נוסף

צווי הגנה

בבניה: 14.6.21.     אחד הכלים המרכזיים שיש לאזרח כנגד מציאות מאיימת על ידי אדם המקורב אליו בין שהיא מבן הזוג או שכן בביניין או

קרא\י עוד »

גידול סמים

גידול סמים “מסוכנים” מטרתו לייצר את ה”סם המסוכן” בדרך של גידול חקלאי. – לפי ראיית החוק המצב מוביל להוספה להיצע הסמים המסוכנים. לאור זאת החוק

קרא\י עוד »

סחר בסם החקירה

 נושא המידע על סחר בסם החקירה חשוב לצורכי התמודדות עם האירועים והחשדות בייחס לעבירות של סחר בסמים – בעת החקירה במשטרה!  רק בהבנת הליך החקירתי

קרא\י עוד »

שחרור ממעצר

הליך המעצר לצורכי חקירה הנו הליך פוגעני ביותר לאור העובדה שהוא בפועל עוצר אדם – חף מפשע! אדם שלמרבה ההפתעה במדינת ישראל במרבית המקרים לא

קרא\י עוד »

הכנה לעימות במשטרה

פרק בבניה 31.5.21 החקירה במשטרה נועדה להוביל לראיות משפטיות תקינות. ראיות פליליות שהן בלי ספק “נקיות” מרבב. כאלה שאפשרי להוכיח את החשדות והאישומים באמצעותן. עורך

קרא\י עוד »

סעיף 74 לחסד”פ

עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7 הפרוצדורה הפלילית נועדה להגן על האזרח. לאפשר עיון של אמת בראיות ולקבוע כללים כיצד נוכל להאמין לראיות

קרא\י עוד »
לייעוץ 052-2332651 דילוג לתוכן