עורך דין פלילי אדטו מוטי
עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7

חידוש בעבירות גידול קנאביס, בשנים האחרונות יש ירידה תלולה (בפועל) בענישה למגדלי קנאביס בבתי המשפט. (לבטח במקרים של גידול קנאביס לשימוש אישי).

כך שפסקי דין ישנים (אפילו שלוש שנים) אינם עוד אינדיקציה לענישה כיום!

השינוי מורגש במיוחד כאשר מדובר בגידול קנאביס לשימוש אישי! (בכמויות קטנות – לא רק – תשונה העבירה לעבירה של “החזקת סם” היינו לא פעם התיקים יסתיימו גם ללא הרשעה פלילית).

אולם לא רק, גם בגידולים מסחריים, יש שינוי מהותי בענישה (לקולה). כך שיום אחרי יום הפך נושא גידול הקנאביס לחלק מהותי עבור רבים – גם עבריינים מקצועיים.

חלק מהותי מהירידה בענישה ובעונשים בפועל נובעת מההבנה השיפוטית על נסיבות של “שימוש” אישי כסיבה לגידול הקנאביס.

החלק האחר נובע מהדו שיח האין סופי על לגליזציה. לא מעט לאור כמות הרישיונות.ענישה בתיקי גידל קנאביס 

במשרדי (משרד עורך דין פלילי מוטי אדטו) מספר תיקים פליליים בגין גידל סמים אשר הסתיימו בצורת מופלאות. 
החל מסגירה לאור בקשות בעת החקירה במשטרה. דרך שימועים שונים (אחד התיקים אחרי שימוע כיום הוא שנתיים וחצי אחרי ואין כתב אישום).
 בעת ניהול התיקים היו כאלה אשר הסתיימו גם ללא הרשעה פלילית כלל!
בחלק מהמקרים – גם שכמויות הקנאביס שגודלו לא היו קטנות.

בתיקי גידול אחרים שונו העובדות באופן שמתיקי גידול הם הפכו להיות תיקים שעניינם הוא “החזקת” הסם בלבד!

בתיקי גידול סמים אחרים שונו הכמויות באופן ניכר – הכול בשם הרצון בתוצאה של ענישה מופחתת!

באירועים אחרים, גם בגידולים של מספר ק”ג מסתיימים בשל”צ בלבד (היינו גם ללא עבודות שירות).


הצלחה כבירה – אישום בעבירה של גידול קנאביס מעל ל 30 ק”ג  סיום 8.9.19

ת”פ 52200-06-18 מיום 8.9.19 כמות של מעל ל 30 ק”ג גידול קנאביס, בנוסף גנבת חשמל וסמים נוספים (מיובשים), כתב אישום חמור מאוד שאף נקב בשווי הסם (כמעט 2 מיליון ש”ח כהערכת שווי) – הסיום ?

כתב האישום תוקן ל מתן המצעים לביצוע פשע

“התובעת : “בכתב אישום שמלכתחילה תוקן באופן משמעותי לקולא בשל קשיים ראייתיים משמעותיים שהיו בחומר הראיות בתיק”.

מאחורי המילים עמדו אין סוף בקשות ביניים – ויומיים לפני התחלת דיוני ההוכחות נחתם ההסדר. העונש ?

5000 ש”ח קנס ומאסר על תנאי (מלבד בשימוש אישי, שכן ברור שהוא מעשן ואין לו רישיון).


נוהל משטרתי “חדש” בגידול סמים

עורך דין פלילי גידול סמים
עורך דין פלילי גידול סמים
חשוב לדעת – בשנים האחרונות יש השינוי סעיף העבירה נכנס לנוהל משטרתי.

לפי הנוהל, בכמויות קטנות של גידול סמים, סעיפי האישום משונים ל”שימוש אישי” ! “החזקה לשימוש אישי”!

זה כמובן במקום בו אין היבטים אחרים לגידול ואין עבר פלילי שעבירות פשע.


אי הרשעה בעבירת גידול

דוגמה לתיק בטיפול המשרד – סיום 13.12.18  -טל – 52436-06-17 – כמות של מעל ל 600 גרם בצמחים (הכמות הנ”ל לאחר תיקון כתב האישום).
הכמות של הגידול שונתה לאירוע של “החזקת סם לשימוש אישי”.
מכאן הדרך לאי הרשעה הייתה קלה הרבה יותר.
בתיק זה האפיון המרכזי היה שפעם אחרי פעם נדחו בקשות ההגנה לסגירה או לאי הרשעה. רק בסיומו של הליך הסכימה המדינה לתיקון. העבודה המרכזית הייתה בבניית הטיעון.
שם מדובר היה בעובד הוראה שבהליך המשמעתי הסתיים התיק בנזיפה בלבד.

גידול קנאביס למטרות מסחריות הענישה 

מצד שני ראוי לדעת בגידול סמים – קנאביס: בתיקים שם ברור שהגידול אינו לצריכה אישית הענישה ממשיכה להיות חמורה (הדרישה הקבוע מאסר בפועל).
 כך שברור לחלוטין שהחקירה בתיקים הפליליים בשאלת מטרות הגידול היא מרכזית בייחס לתשובה כיצד יסתיים התיק הפלילי.
בפועל בתי המשפט מבינים, באירועים שלך שימוש אישי וגידול לצורכי שימוש אישי. הענישה של שנים עברו הייתה חמורה מידי ויצרה עיוות חמור בתקנת הציבור בכך שגרעה מהחברה אנשים יצרניים.
שלא הזיקו לחברה אלא רק חיפשו פתרון עבור עצמם בדמות גידול מעט קנאביס לצריכה אישית.
______________________________________________________________________________________________________________________________

הענישה בפועל בתיקי גידול סם קל 

גידול קנאביס - הענישה
גידול קנאביס – הענישה
כיום בתיקים רבים באישום של גידל קנאביס ישונה  כתב האישום כך שהעבירה הפלילית תהפוך להיות עבירה פלילית של “החזקה” של סמים בלבד (בד”כ לשימוש אישי – אבל לא רק).
במקרים אחרים נמחק את כל העבירה של גידול הקנאביס בשל הענישה הלא פשוטה שמתלווה אליה על מנת שיקל על בית המשפט לתת ענישה מופחתת!
יודגש – למרות הירידה בענישה בתיקים של גידול לצריכה אישית.
עדין מדובר בענישה חמורה הרבה יותר מאשר בעבירות של “החזקת סמים” ואפילו בכמויות החזקת סמים גדולות הרבה יותר.
 [pojo-slideshow id=”3929″]

הענישה בגין גידול קנאביס 

זה המקום לציין – לצד העבירה על גידול סמים יש רף ענישה של 20 שנות מאסר כך הדבר רשום בחוק הפלילי המיושן של ישראל. עוד לציין אין עבירה בחוק של גידול קנאביס לצורכי “שימוש אישי”.
היינו החוק הפלילי מסביר את ההתנגדות שלו לביצוע העבירה – באופן נחוש – בדרך של ענישה כבדה. אבל כזאת שלא יוצרת הבחנה בין המטרות של מגדל הסמים עצמו.

מגדל הקנאביס כעבריין?

חייבים לציין, כיום יש הבנה מערכתית שחלק גדול מהמגדלים של הקנאביס הם לא ממש עבריינים!
היינו ראויים לענישה קלה הרבה יותר ושיקום במקום ענישה. שלא לדבר על הרבים שפשוט זקוקים לרישיון לצריכה של קנאביס.

הצלחות המשרד בתיקי גידול קנאביס

גידל קנאביס
גידל קנאביס
לציין במשרדי אף מספר לא מבוטל של תיקים פליליים בגין גידול קנאביס (גם מעל פעם אחת) אשר הסתיימו בסגירת התיק בשלל סיבות ונסיבות.עונש על מעבדת סמים

חלקם במשטרה (בעת החקירות) אחרים בהמשך “ללא הרשעה פלילית”.
נוספים בסגירת התיק הפלילי בשלבי הבקשות שלפני תחילתו של המשפט הפלילי או במהלכו (בקשות ליועמ”ש).

אולם עתה עם האחדה של הענישה (תיקון 113 לחסד”פ) הפלילית מקובל להרשיע בעבירות גידול (לעתים כעונש יחידי) – לאור העובדה שזהו סוג של “עונש ראוי”.

גידול קנאביס הבניה של נסיבות שיקומיות/נסיבות מסחר

מקרים בהם הענישה בגין עבירות גידול סמים אינה שיקומית בעיקרה – או שהנסיבות של גידול הצמחים הן כלכליות בעיקרן.

התיקים הפליליים יכולים להסתיים אף בענישה מחמירה ולכלול אף רכיבים של עבודות שירות כמו גם מאסר.

פרק זה מטרתו לדון בסיבות להבחנה בין צורות הגידול השונות. בין ענישה שיקומית/סגירת התיק גם שיש אירוע של גידול קנאביס לבין האירועים שם היעד הנו ענישה פלילית לא פעם קשה.


 הצורך בייעוץ פרטני בגידול קנאביס

מה שחשוב לחשוד בעבירה של גידול קנאביס הוא להבין במיוחד היא הדרך להגיע ליצירת ההבחנה הנ”ל לטובתו.
היינו בסיוע מיקוד החקירה במשטרה בעבירת הגידול באדם (או שאין ראיות גם בעבירה).

לאור זאת אני ממליץ לכול חשוד להיעזר בעורך דין פלילי ומיד עם תחילת החשדות על מנת לגבש את הגרסה באופן הראוי והנכון.


מה חשוב לזכור במיוחד בעבירות גידול קנאביס

גידולי חממה
גידולי חממה
הרי הגידול החומר שנתפס על ידי המשטרה הוא בד”כ עובדה ידועה! (בהנחה שהצמח נתפס).
באם הצמח גדל בארון הבגדים בבית אין מה לדון להתכחשות אליו.
בד”כ הגידול של הגראס ייתפס בתוך חדר בבית, או בתוך ארון בדירה – במקרים אלו אין סיבה להכחיש ! (כל בני הבית) אלא להסביר את הנסיבות והסיבות שהובילו לגידול הקנאביס.
מיותר לציין שגם להתנדב ולדעת (כל בני הבית) זה מיותר.

חשוב למי שנחקר על עבירה שהענישה בה כל כך שונה ממקרה למקרה לדעת שיש חשיבות לנשימה ולהבנה של ההליך.

היינו יש חשיבות מכרעת להסבר שהוא יספק כסיבות לגידול הקנאביס.


גידול קנאביס – חשיבות ההסבר

ללא הסבר סביר לא תהה התחשבות מיוחדת – לפחות לא בקלות – ובעבירה של גידול קנאביס עם טווח ענישה רחב כל כך – מדובר בנושא בעל חשיבות קריטית.
לצורך הסדרת החשיבה חשוב לזמן עורך דין פלילי בכדאי להוביל למיקוד ויכולת תשובה בחקירות של מגדל הקנאביס. 
לציין, החוקרים במשטרה מכוונים את השאלות לתשובות מסוג מסוים.
עורך הדין הפלילי מוביל את האירוע לתשובה שלך האדם. ראוי לציין – לא תמיד ראוי להודות אלא יש צורך בהסדר לפי הנסיבות.

סוגי גידול קנאביס

יש, סוגים רבים של מגדלי סמים קלים  – כל אחד מהם מוביל לתוצאה שונה בסיומו של ההליך הפלילי.
ישנם “מגדלים הביתיים” (לא מרפסות) שם, בחדרים הסגורים.  
יש צורך במכשור (במיוחד נורות המספקות תחליף לאור השמש ) על מנת להחזיק את הצמח בתנאים אופטימליים של אור וחום. גידול זה נחשב פעמים רבות כבניה של “מעבדת סמים”.
חלק מהנחקרים במשטרה מנסים להציג את עצמתם כמקצוענים בתחום כמו הסברים מפורטים על הנקבה חומרי דישון מחזורי אור ועוד. מיותר לציין – הדבר לא מוביל להקלה בעונש – אפילו להפך.

כמובן יש את גידול הקנאביס בגינות ועוד שהיום מוגדר כגידול סמים כמו “של פעם” שם הגידול הינו בגינה ו/או בטבע.
כאן אין את הצורך בתאורה מלכותית (בשאלת ההשקיה יש כאלו שידאגו מראש למקור מים צמוד תוצרת הטבע, ואחרים יסתפקו בהשקיה מצינורו של “השכן הטוב”.

כיצד מגיעים החוקרים לגידולים?

שמדובר בגידול הסמוי מן העין, כזה שאינו בשטח ציבורי. יכולות להיות סיבות רבות.
ראוי לעיין בהן בפרק הבא. החשיבות היא ברורה – לא רק לתיק הפלילי אלא גם למגדל עצמו.
החשודים, בגידול הקנאביס, פעמים רבות ללא תשובה של אמת. הם לא מצליחים להבין כיצד הגיעו השוטרים יחד עם צו חיפוש ומידע מלא על מקור ומיקום הגידול בתוך הבית פנימה.
בפועל הרבה סיבות ונסיבות יכולות להוביל את החוקרים להגעה לגידול הקנאביס.
חשוב לכן לנסות להבין את ההסבר ומשם אפשרי לגבש את התגובה באופן מדוד הרבה יותר.
דרך ההגעה אל הגידול יכולה להוביל למסקנות מהו המידע שיש בידי החוקרים – ומתי ראוי לשתוק ומה ראוי לספר.

תחילת החקירה הפלילית – גידול סמים 

גידול קנאביס - עורך דין פלילי אדטו
גידול קנאביס – עורך דין פלילי אדטו
החקירה במשטרה על גידול סמים קלים מתחילה לאור פרמטרים  רבים. ננסה למצוא כאן את חלקם – הרשימה אינה ממצא:

לחשוד בתיק הפלילי חשוב להבין את הסיבות להתחלת החקירה.

חשוב לזכור, בהבנת הסיבות והנסיבות יש כדאי לתת לנחקר את היכולת לענות על הסיכונים שנובעים ממנו כלפי החברה לדוגמה – ובכך לקדם את הליכי שחרורו.

באירועים אחרים בעצם מתן התשובות בעת החקירה במשטרה, יש לבנות קווי הגנה – כמו כם את ההבניה של ההליך השיקומי – מה שיוביל להקלה בענישה בהמשך.


 א. מידע מודיעיני – לתפיסת עבירות גידול סמים

לדוגמא: “חבר” שנעצר ולצורך שיפור מצבו מספר על “חבר” העוסק בגידול קנאביס  – על מנת “להטיב” את מצבו.

דוגמה: פעמים רבות המידע מתחיל בעיון במכשירי טלפון ניידים של אחרים ובדיקת השיחות שלהם !

יש מקרים של שכן שריח של הקנאביס הגדל, או, המתייבש, מציק לו.

פעמים אחרות סוחר הסמים שמגיעים אליו מסגיר את מקורותיו (או שהוא בעצמו המגדל של הקנאביס).


ב. הובלה של הסמים 

אדם נלכד עם מעט סם מחוץ לביתו עם סמים ומוליך את השוטרים לגידול הסמים שלו – לא פעם שלו עצמו.
בעבר נתקל משרדי במקרים בהם השוטרים לא היו מודעים לכתובת הנ”ל שהיא שונה מהכתובת המדווחת במשרד הפנים.

 – משום מה יש את המחשבה אצל המגדל של הקנאביס שעד שהוא יגיע לביתו יעלם גידול של הקנאביס. מה שלא מתקיים בפועל. מדהים עד כמה אנשים הובילו את החוקרים לביתם שם יש מעבדה פעילה.


 ג. “אזרחות טובה” לצורך תפיסת גידול סמים

אדם שרואה במקרה את הגידול של הקנאביס ומחליט לגלות “אזרחות טובה”.
לא פעם מדובר בפחות אזרחות טובה – מוכר האירוע שם נערים גילו את הגידול של הקנאביס שהיה בגינה וגנבו אותו. מרגע שנלכדו הדרך למגדל של הקנאביס הייתה מהירה.

באירוע בו טיפל המשרד בשנים 2018-9 אזרח (כנראה שכן) בחן היטב את האנשים שמגיעים לדירה, חשד בהם, יש מציאות שהוא אף פרץ למקום על מנת לבחון מה מתנהל בדירה.

לאחר מיכן הוא התקשר למשטרה כמודיע המגלה “אזרחות טובה”.


 ד. לכידה של – יבוא זרעי קנאביס מחו”ל.

(בד”כ לכידות בנמל התעופה, או לכידה של מעטפות שנשלחות לצורך וכו).
כאן המשטרה כיום מיומנת ביותר בגילוי היבוא זרעי קנאביס.

פעמים רבות מגיעים שוטרים בעקבות המעטפה המכילה מספר זרעי קנאביס.

פעמים אחרות בעקבות אדם שהזמין מעט סמים מחו”ל, יבוא סמים, על מנת לגוון ולבדוק זנים.

מדובר היה במאות לכידות בשנת 2014 !

הנו יש צורך לדעת לאיזו כתובת מייבאים את הקנאביס ולהבין שיש כיום גילוי של מעטפות רבות בדרך.

חשוב לדעת – 2017 – המשטרה ממשיכה ללכוד “יבואני” זרעי קנאביס ואפילו קנאביס בשיטה זאת.


 ה. חשדות כלליים להחזקת סמים אסורים, על ידי המשטרה

 בדרך של מעורבות עם אחרים שעוסקים בסם אסור בין אם קנאביס ובין אם חשדות לסמים/עבירתו פליליות אחרות. יש טענה לעיכוב סיגמנטי אחרי הודות ומיסרונים וכו שמובילים אל חשודים.
 כאן חייבים לציין את חוש הריח של שוטרים שמגיעים לבניין שם מריחים קנאביס בעת העישון ונכנסים לדירה בעקבות !
יש מקרים שבשל רעש הם מגיעים לבניין זה או אחר ומי שפותח את הדלת ניראה כזה שיש לו מעורבות בקנאביס – גילוי גידול הקנאביס הוא “בונוס” לשוטרים.

ו. עיכוב אחרי רוכשים בחנויות לצורכי גידול של חקלאות ביתית

כאן היו לא מעט מקרים שם עוכבו היוצאים מהחנות (עיכוב שאינו חוקי). השוטרים לקחו פרטים וכשבוע/שבועיים בהמשך פשטו על הבית מתוך חשד לגידולי סמים.
פרק זה ידון בחלק מהדרכים לגילוי גידול הסם – גידול שממנו נגזר המצב.

ז. גידול סמים – צריכת חשמל. הסבר בהמשך

חשוב לדעת, שימוש חריג במים גם הוא ניקלט ומתברר. יש אפשרות שגם שינוי חריג בדפוס השימוש במיים יכול ויבחן על ידי קציני מודיעין.
בחשמל הבירור הוא פשוט ביותר – לכן הוא זה המשמש את קציני המודיעין במרבית המקרים.

גידול סמים קלים – מידע מודיעיני

המידע המודיעיני שמוביל לגילוי גידול קנאביס הוא לא תמיד מחבר, או חבר לשעבר.
פעמים רבות המידע הוא ממש מהמקור עצמו.

היינו האיש אינו שומר על פיו ומספר ומספר – כל מתגלגל הסיפור עוד ועוד. עד שרכזי המודיעין שנמצאים במקומות רבים ולא תמיד נצפים – שומעים על כך.


 גידול קנאביס איכונים

עורך דין פלילי אדטו מוטי
עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7
שוטרים/פקחי רשות/אזרחים מסיירים/מטיילים בשטחים פתוחים ומגלים את הגידול קנאביס. לא פעם על בסיס של נחל או צינור השקיה זה או אחר.

באם הגידול בוגר, אפשרי כמובן להשכיב מארב על מנת לחכות למגדלים שיופיעו. אבל מדובר במשאבי כוח אדם רבים.

הפעולה הפשוטה הרבה יותר היא לבדוק מי היה ליד אותו גידול. היינו ביצוע איכון לזירה. היינו המכשיר הנייד של האדם מסגיר אותו עצמו. מיותר לציין זהו רק בסיס לחשד !


תכיפות הביקורים בשדה

תכיפות ה”ביקורים בזירה” היינו שרואים שאותו האדם היה פעמים רבות ליד הגידול. הדבר כמובן דורש תשובה. באין תשובה שוב יש כאן חיזוק לחשד לאחריות על גידול הקנאביס.

בכול המקרים הנ”ל יש צורך להיעזר בעורך דין פלילי בירושלים לצורך ההתמודדות עם החשדות בצורה המיטבית.

קיימים לא מעט מקרים בהם התמודדות נכונה הסירה חשדות – גם במקום בו אותם החשדות היו כבדים ביותר.


גידול קנאביס בתוך הבית – גידול הצורך כמות גדולה של חשמל

גידל מריחואנה
גידול מריחואנה
באם בארצות קרות מתגלים לא פעם גידול קנאביס לאור העובדה שהגגות של מרכזי הגידול חמים מהסביבה.

בשל כך, לא פעם והשלג עליהן נמס הרי זה בשל העובדה הפשוטה. צורכי הצמח דורשים אנרגיה רבה – מה שמוביל לחימום!

העיקרון דומה ופועל גם בארץ – בארץ השיטה פשוטה בהרבה.
כל חשבונות החשמל בארץ נסרקים ושיש עליה חדה או צריכה רבה – התיק מועבר לחקירה ובדיקה.
ברגע שיש עליה בחשבון החשמל הרבה מעבר לדירה ביתית ממוצעת. המידע עובר על ידי חברת החשמל לרכי המודיעין של משטרת ישראל. הנושא נבדק (בד”כ ) בחיפוש באותה הדירה.

כך הצליחה המשטרה ללכוד מעל ל 10 מעבדות סמים בשנת  2014.

 ראוי לציין המגדלים (המסחריים) מצידם פותרים את ה”בעיה” בסיוע גנרטורים וחיבורי חשמל מורכבים.
הסיבה לצורך לפתור את הבעיה ברורה – דירה שכזאת יוצרת רווח של מאות אלפי שקלים בכול מחזור גידול קנאביס.

חקירה פלילית דורשת עורך דין פלילי עם ניסיון
עם ידיעה על כל המהלכים של המשטרה בעת החקירה.
עורך דין פלילי מוטי אדטו – עם ניסיון של מעל ל 20 שנה בדין הפלילי.
ייצוג במאות הליכים פליליים.
יצירת שינוי בהליכי חקירה רבים מספור – הכול בזכות ידע ומקצועיות.
מוטי אדטו: חירום: 052-2332651