המילה “עבירות מין” מפחידה חשודים ומשבשת את דעתם! 

לא אחת שנים אחרי הם יסבירו שאם רק היו מדויקים יותר בתחילה – הבעיה העצומה אליה נקלעו לא הייתה קיימת.

חלקם, מיד אחרי הטחת החשד בעבירות מין – רק רוצים לתאר את האירועים מתוך נקודת הראות האישית שלהם. להסביר “מיד” את הכל.

הם עוד יכנסו לרצף של דיבור לא נישלט לחלוטין, לא אחת – ובכך יהרסו כל חלקה טובה להמשך.

 
אחרים אשר נחשדים בעבירות מין נופלים ומתמוטטים נפשית. הם מתקשים להשיב על שאלות פשוטות ונופלים לאמירת דברים שאינם אמת כמו גם שקרים לא מובנים.
 
הכל תחת הנטל של החשדות – הכבדים. הם מתקשים לתפקד, גם שקל, יחסית, להפריך אותן.
 

חשד בעבירות מין? החובה לנשום

אחרי מעל ל 20 שנים של ייצוג כעורך דין פלילי בייצוג וייעוץ בעבירות מין – חובה לזכור – כל אדם שחשוד בעבירות מין מתבקש ראשית לנשום עמוק!

עורך דין פלילי אדטו מוטי

 חשוד בעבירות מין? כנחקר, אתה חייב לכוון את עצמך לדיוק.
 

מיקוד הוא העיקר. 

לא מהירות, לא אבל ומרה שחורה – נשימה עמודה ומיקוד!

 
זה הרגע לעצור – לבקש לשוחח עם עורך דין פלילי להגיע לאותו המיקוד.
 
יחד נבחן ונבדוק את הנקודות ה”קטנות” שיוכיחו את גרסתך! שיצליחו לסתור את הקו שהמתלוננת מובילה.
 
לא אחת נצא לחיפוש אחרי ראיה מזכה, או עד שיוכל לתת לנו נקודת מבט נוספת.
 
אנו נחפש כל פרט שולי יותר ופחות שניתן לעשות בו שימוש בהוכחת הטיעון. 
 
עורך דין פלילי מייעץ בעת הטיפול בכל עבירות המין אמור, תחילה, לנסות להוביל את הנחקר העתידי, מי שבסכנה להיות נאשם – להירגע.
 
מכאן השלב השני הוא לזכור לשאול את השאלות הנכונות בחקירה במשטרה, לא להיות מובל אלא להוביל.
 
עורך דין פלילי המייעץ מנסה להוביל מציאות של הצגת הגרסה של החשוד באופן מיטבי!
 
חובה לדעת, עורך הדין פלילי לא נימצא בחקירה! עורך דין פלילי מייעץ לפניה, או בין החקירות (או הפסוקת בחקירה) הנחקר הוא ה”כלי” שדרכו תגיע הגרסה. חובה להיות מוכן ומדויק.
 

לנחקר חשוב לדעת להתמקד בעיקר!


מה חשוב לזכור על עבירות מין

חשוב לזכור – מרבית התלונות על עבירות מין יסתיימו ללא העמדה לדין! (מעל ל 80% מהתיקים יסגרו).
 

היינו רוב גדול ביותר של התיקים הם ללא ראיות, או אפילו עם ראיות שהופכות את התמונה ומוכיחות העדר אשמה מוחלט.

הדבר נובע מקלות העלאת החשדות כלפי אחר – בין ככלי לסגירת חשבונות כלכליים, ובין בשל רצון בנקמה משלל סיבות.

סיבה מהותית נוספת שלא מרבים לדון בה הוא ראיה מאוחרת של אירוע מיני!

הדבר ממחיש את החשיבות של התייעצות בעורך דין פלילי! עורך דין פלילי בהתייעצות ממקד אותך לפי הדגשים של החוק.


ראיה מאוחרת של אירוע מיני כ”עבירת מין”חקירה בעבירות מין

גם בלי רצון להרע, לא אחת אנו נתקלים במתלוננת שרואה את האירוע המיני בו לקחה חלק – כאירוע שהתקיים ללא הסכמה כלל ! היינו עבירת מין חמורה.

הסיבה לכך היא פשוטה – בבוקר אחרי, או בחודשים אחרי, היצר יורד, שוכחים שמה שהוביל לאירוע היה ייצר – ולא מבינים כיצד היינו חלק מתהליך מיני – כזה שבזמן ריגל לא היה לנו סיכוי לקחת בו חלק!

דוגמה לראיה מאוחרת ומאוכזבת: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4611364,00.html

לדוגמה עבירת מין שלא התקיימה

עבירת מין שלא התקיימה

תיק בניהול המשרד – 2019-20.

צעיר נחשד באונס של בחורה עמה שכב.

המין התקיים אחרי שתייה של אלכוהול, משחקי מין ליוו את השתייה.

מתברר שאותה הבחורה הייתה במקום יחד עם בת הזוג שלה – בת הזוג השתכרה פרשה ממשחקי המין, אז התקיים האירוע המיני.

בבוקר אחרי התעוררה הגברת מוקדם עם הבנה שהיא למעשה נאנסה – ולא הסכימה לקחת חלק בתהליך המיני.

ניהול נכון של התנהלות החשוד הובילה לסגירת התיק הפלילי.


אישום עבירות מין

מצד שני אישום בעבירות מין – כאשר הוא מגיע לבית המשפט הוא קשה ביותר להתמודדות, לא מעט בשל המצב הרגשי שהוא מוביל את הנאשם.
 
ההתמודדות בחשדות לעבירות מין, אינה פשוטה כלל ועיקר.
 
בנסיבות אלא חשוב להתמודד עם החשדות מיד ברגע הראשון – ואם אפשר עוד לפני התלונה במשטרה. (הכנה, איסוף ראיות ועוד ועוד).
 
בכך, לפעול באופן מיטבי בחקירות במשטרה, על מנת לנסות למנוע אישום פלילי!

אפשרי ליצור קשר בכל שעה ביום!


ייעוץ בעבירות מין, החובה להתמודד מול החשדות

עבירות מין הן עבירות מהקשות והחמורות שבעבירות הפליליות.
 
בנסיבות אלא הענישה הפלילית בגין עבירות מין קשה ביותר.
 
עורך דין פלילי

הסיווג, כעבירות מין, מוביל בנוסף לענישה גם למציאות חברתית קשה.

מציאות המוקיעה את האדם ומטילה עליו “אות קלון”. 

חשוב לזכור במקרים רבים בסיום החלק הפלילי יחלו הליכים אזרחיים, או ובמקביל הליכים לפי חוק הפיקוח על עברייני מין.

כך שההיבט המשפטי אינו סיום הפרשיה. עורך דין פלילי חייב לתת את הדעת גם לכך.

הערכות כוללת

בנסיבות אלא חשוב להיות מסוגלים להיערך לכל ההיבטים של האירוע.

להערך ולבנות את הטיעונים מתחילת החקירה הפלילית במשטרה – או במקרים של ייעוץ לפני החקירה – עוד לפני!

עוד חשוב לדעת אפשרי במיקוד נכון ומדוייק “להסב” אירועים מסוימים פליליים מיניים בתחילה לאירועים ללא היבט מיני!

קיימים אירועים בהם אותה מסכת עובדתית המסקנה תהה של אירוע שאינו כולל היבט מיני – ופעמים אחרות עם היבט מיני. 


מתלוננת כעדות יחידה

חובה לדעת – די במתלוננת לבדה, ללא שום ראיה לצורך הרשעה בעבירת מין. (חובת הנמקה בלבד).

ע”פ 2013/19 : פלוני, דגשים לא במקור.

” 39.      הוראת סעיף 54א(ב) לפקודת הראיות מורה כך: “הרשיע בית משפט במשפט על עבירה לפי סימן ה’ לפרק י’ לחוק העונשין, תשל”ז-1977, על פי עדות יחידה של הנפגע, יפרט בהכרעת הדין מה הניע אותו להסתפק בעדות זו”.

סעיף זה מקנה לבית המשפט סמכות להרשיע נאשם בעבירת מין על סמך עדותה של הנפגעת לבדה, ובלבד שיפרט מה הניע אותו להסתפק בעדות זו.

כידוע, עובר לחקיקתו של סעיף 54א(ב), “נדרשה תוספת ראייתית שעולה כדי סיוע לשם ביסוס הרשעתו של נאשם בעבירות מין על סמך עדותה של המתלוננת כעדות יחידה” (ע”פ 3873/08 אטיאס נ’ מדינת ישראל, פסקה 80 (6.9.2010)).

משנחקק הסעיף צומצמה הדרישה, ומִני אז אין עוד צורך בתוספת ראייתית לעדותה של הנפגעת. די בפירוט הנמקה כאמור לעיל.

לשם עמידה בדרישת ההנמקה, ניתן להסתפק בכך שבית המשפט יתן אמון מלא בגרסת נפגעת העבירה (שם, פסקה 81). ואכן, בעניין דנן קבעה דעת הרוב, כי יש ליתן אמון מלא בעדותה של המתלוננת.”.


סוגי עבירות מין

יש סוגים רבים של עבירות מין חלקן יובילו לשנות מאסר, אחרות לכול היותר למאסר על תנאי או כל סגירה אחרת  – גם בהנחה שיוגש כתב אישום וקיימת אשמה פלילית !

כל סוג עבירה מינית מחייב סוג שונה של הערכות ודרך התמודדות שונה לחלוטין.

בכל מקרה של טיפול שיש חשד לסיום התיק עם משפט מומלץ לבחון תוכניות טיפול במקביל – לצורך הדיון בשאלת המסוכנות.


 עבירת האונס

עבירות האונס היא החדרה של איבר או חפץ לתוך איבר המין של האישה שלא בהסכמתה החופשית או בנסיבות שאין לה את היכולת לתת הסכמה בין מטעם של קטינות, ובין מטעם של יכולת להבין את האירוע משלל סיבות (כול שכרות).

תקיפת הטיעונים היא בשאלת ההסכמה ליחסי המין, כמו גם בשאלת המעשה עצמו האם התקיים?

– מיותר לציין שחובה שתהה ידיעה ממשית לשאלות אחרות כמו גיל, מצב הסכמה מדעת ועוד.

עורך דין פלילי עבירות מין מתייחס לכול אחד מהפרמטרים הנ”ל לצורך ניהול ההגנה.


עבירת מעשה מגונה

מעשה מגונה הוא מעשה שאדם עושה באחר לצורך ביזוי או גירוי מיניים.

לא אחת אנו נמצאים מול השאלה מה הייתה המטרה מאחורי הדברים, כמו גם האם הם התרחשו.

עורך דין פלילי לעבירות מין חייב לדון בכול שאלה ושאלה – כולל המטרות שעמדו מאחורי המעשים, וכמובן האפשרות שהמעשים לא נעשו !


עבירת מעשה מגונה בפומבי

מסדרי זיהוי בעבירות מין

אירוע של מעשה מגונה בפומבי הוא אירוע של חשיפה עצמית.

בין בידיעה שמתבצעת חשיפה או בנסיבות מיוחדות מתוך לקיחה של הסיכון!

חובה לבחון את האירוע לפי מעשה מגונה בפומבי החוק!

עורך דין פלילי לעבירות מין חייב לבחון את שאלת גיל הטוענים למעשה, את השאלה של האם צפוי היה שיראו את המעשה?

חשוב לעמת את החשדות מול הכוונה ו/או העדר הכוונה של האדם להיות מעורב באירוע המיני.


עבירת הטרדה מינית

אירועים של “הטרדה מיניתמתום מתוקף של חוק חדש יחסית שמטרתו הגנה על ערך מוגן בתחומי העבודה והשירות !

עורך דין פלילי לעבירות מין בוחן היטב את טיב הקשר הכולל – והאם מוצאים דברים מהקונטקסט האמתי שלהם ?


עבירת מין במשפחה

באם יש תחום “קשה” לחשוד ולגם לעורך דין בעבירות מין להתמודדות אלו הן עבירות המין במשפחה!

כאן חשוב לזכור, יש עלילות רבות בתחום זה ! יש מערך שלם של טעונת ובעיות שמובילות למחשבות של פירוש מאוחר שנים אחרי.

לא פעם, שנים רבות אחרי, בחלק מהמקרים תלונה לא תמיד ברורה.

מצד השני לחשוד ולנאשם יש חוסר יכולת רגשית להתמודד! בתחום זה הצלחתי לאורך השנים להוכיח לא אחת שמדובר בעלילות!


עלילות בעבירות מין

חובה לדעת כעורך דין פלילי לעבירות מין אנו נלחמים לא אחת בעלילות בעבירות המין.

– לא אחת שנים אחרי מגיעה התלונה, והיא על רקע אחר! למרות זאת יש את החובה להתמודד באירועים הנטענים ! על מנת להוביל את התיק לכדאי סגירה!


אי שפיות

חשוב לזכור שהעדר שפיות בעת ביצוע העבירה מה שמוביל לזיכוי – הוא בעל השלכות רובת בעבירות מין.

כאשר מדובר בעבירות מין זיכוי מסוג זה מלווה בסמכות ליתן צו פיקוח על הנאשם מכוח חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס”ו-2006;

בנוסף – חולה נפש שהוכר ככזה בפלילים עשוי להתחייב בנזיקין בתביעה אזרחית;

הכל כמובן בנוסף לצווי שהות כחולה נפש במוסדות מתאימים.


חשוב, עבירות מין ההבחנה בין אירועים שונים

כל שינוי בין העבירות הוא קריטי!

כל תג חשוב!

ההכנה האידאלית לעימות בעבירות מיןמתקיימת במשרד, היא אורכת ימים רבים, אבל אז התיק מסתיים באותו השלב!

חובה לבוא מוכנים לעימות – אירוע קשה ביותר! אירוע שמשתק את הנפש, אבל מחייב את היכולת להתמודד עמו באופן מיטבי- תיקים רבים מוכרעים שם!


ענישה בעבירות מין

ענישה עבירות מין

בייחס לענישה בעבירות מין: התחושה הציבורית היא שתמיד אין די בעונש שמוטל!

התחושה היא שיש צורך בענישה מחמירה עוד יותר ! ועוד יותר בעבירות מין!

תחושה זאת הובילה לעליה משמעותית בענישה של מורשעים בעבירות  מין, כמו גם העדר רצון לבחון כל פרט בתלונה של המתלוננת אלא להאמין לה באופן גורף.


שאלת ברור האשמה בעבירות מין

בשאלת ברור האשמה – אנו במציאות קשה עוד יותר – קיימת תפיסה ציבורית קשה הקובעת שמי שחשוד בעבירת מין – אשם ! שהמתלוננת אינה משקרת! שיש אש בכול מקום בו יש עשן.

הגישה הנ”ל מחלחלת לתוך המשפט הפלילי! עמוק אל תוך דיני הראיות!

בפועל, אין לחשודים בעבירות מין זכות שתיקה! שלא יהיה ספק – שימוש ב”זכות השתיקה” כמוהו כהתאבדות משפטית! (במרבית המקרים).

הדברים נאמרים למרות שבאתר יש תיק פלילי בו אני ייצגתי! שם יש זיכוי למרות השימוש בשתיקה בחקירה (בזמן שהוא לא שיקר שם)!


אחרי סיום ההליך המשפטי והעונשי בעבירות מין

כיום, גם אחרי סיום החלק העונשי יש חלקים של חוק הפיקוח על עברייני מין שימשיכו לפקח על האדם.

– לפי הצורך ולפי רמת המסוכנות! כך שיש היבטים רבים לתיק הפלילי לשיקול בכול שלבי החקירה הפלילית במשטרה כמו גם ניהול התיק בבית המשפט.


אזרחים נורמטיביים ועבירות מין

שאדם שלא מורגל להתמודדות מול מערכות החוק והחקירה במשטרה מגיע לחקירה – בטח בעבירות של מוסר ומין, יש התמוטטות מוחלטת של כל מה שהוא בנה לעצמו.

כגודל הבניה בזמן עבר – גודל הנפילה בעת ההתמודדויות הראשונית בחקירה במשטרה.

ברור לו שהוא יהיה כותרת בעיתון – ברור לו שהוא את הפרק הזה של חייו כאזרח “רגיל” מסיים.

לא אחת הדבר מוביל להתמוטטות היכולת להסביר את עצמו באופן צופה פני עתיד.

מטרת עורך הדין הפלילי היא ראשית לייצב את המציאות – ולהוביל למציאות במסגרתה הנזק יהיה הקטן ביותר האפשרי. די להביט בחשודים ולהבין שכול אדם יכול להיות מעורב באירועים מסוג זה – מנשיא דרך שר דרך חבר כנסת ועוד.

התמודדות שונה מובילה לתוצאה שונה לחלוטין.

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5488216,00.html


חקירת עבירות מין

חקירת עבירות מין

חקירת עבירות מין יכולה להתקיים שהחשוד עצור או משוחרר.

האידאל הוא שיש מידע על אפשרות לחקירה – וההכנה נעשית מראש! מיקוד שהושג במציאות שכזאת הוא יקר ערך.

באם הוא משוחרר, מדובר במרתון – לא לראות בשחרור את סיום ההליך, יש את החובה ליזום, לבדוק, לספק חומרים ולערער את הקו שמובילה המתלוננת.

בפועל יש צורך ביצירה שלמה של מערך חקירות וברור מול המערך שהציבה המשטרה.

אני נוהג לזמן את החשודים אלי למשרד לשעות של שיחה על האירוע שהתקיים, על מערכת היחסים ועל החיים בכלל – על מנת לגלות עוד ועוד פרטים שהם רלוונטיים להוכחת הזיכוי.

כן, כאן חובה לדעת – יש להוכיח זיכוי! (אין מה לדבר על ספק סביר).

חובה לזכור עימות בעבירות מין – כמעט תמיד שיש גרסאות סותרות – בוא יבוא.

ההכנה לעימות בעבירות מין במשטרה היא פעולה מורכבת ביותר לאור החשיבות שיש לעימות בעבירות מין!


שקרים של נחקרים בעבירות מין

נחקרים רבים מפחד האירוע שכן היה מכחישים הכול – זה בהמשך יעמוד להם לרועץ! חוב להתייעץ בעורך דין פלילי ולהתמודד עם החשדות באופן שהשקרים לא יראו כך.

ע”פ פלוני 2013/19: דגשים לא במקור.

43.      מנחם טען תחילה, בחקירתו ובעימות שהתקיים בינו לבין המתלוננת, כי המתלוננת כלל לא היתה בביתו; בהמשך, כשהוצגו לו ההתכתבויות ביניהם – חזר בו והודה כי היא אכן ביקרה בביתו פעם אחת.

עם זאת, הוסיף מנחם לדבוק בגרסתו כי המתלוננת לא נכנסה אל תוך חדרו-פנימה. דא עקא, כשהוצגו לו התכתבויות נוספות עם המתלוננת – חזר בו והודה כי שהתה גם בתוך חדרו”.

כך בדיוק ניראה נחקר שיהפוך בהמשך לנאשם ובסיומו של הליך לאסיר! הגרסה שלא מצליחה לאחוז בדבר, היא בעיה קשה, לבטח שמדובר בעובדה שקל להוכיח.


שקרים של מתלוננות בעבירות מין

לא אחת עולה שהמתלוננת משקרת רבות. השאלה היא תמיד כמה ניתן להאמין לה. דגשים לא במקור.

“השאיפה להגיע לחקר האמת, והכלל כי נאשמים יורשעו רק אם אשמתם הוכחה מעל לכל ספק סביר, מחד גיסא, והעובדה כי האמת המשפטית נגזרת מן הראיות המובאות בפני בית המשפט, מאידך גיסא, מביאים את בית המשפט לבחינה דקדקנית ולבירור פרטני של כל אחת מן הראיות המובאות בפניו ולהעלאת ‘חשד’ מיידי נגד כל סתירה ותמיהה שמעורר חומר הראיות.

מושכלת יסוד זו, שאמורה להתאים לכל מצב ולכל עד, מעוררת קושי מסוים ביחס לעדויותיהם של נפגעי ונפגעות עבירות מין.

היחס לנפגעות

[…] נפגעים אלו סובלים פעמים רבות מטראומות נפשיות מכבידות השולחות גרורותיהן גם על הודעותיהם במשטרה ועל עדויותיהם בבית המשפט. המלומדת ג’ודית הרמן מצביעה בספרה ‘טראומה והחלמה’ על ‘העימות בין הרצון להכחיש מעשים נוראיים ובין הרצון להכריז עליהם בקול רם’.

כתוצאה מעימות זה קורה פעמים רבות שקורבנות עבירות מין מספרים את סיפורם באופן מקוטע וסותר המשרת את שני הצדדים לדיאלקטיקה, ויוצר בלבול אצל השומע מהצד. הקושי לעבד את החוויה הטראומתית ולהמשיג את אשר ארע, מקשה על תהליך ההיזכרות בחוויה בנקודת זמן מאוחרת” (ע”פ 6643/05 מדינת ישראל נ’ פלוני, פסקה 12 (3.7.2007)).

 בעברית פשוטה – לא לחפש סתירות לא מהותיות, אלא להתעסק במהות בלבד.


חקירת עבירות מין המציאות הרגשית

חקירת עבירות מין המציאות הרגשית

בנוסף, חקירת עבירות מין מצריכה מצד החשוד יכולת להתמודד ראשית עם המערכת הרגשית שלו עצמו!

בעת החקירות הוא חייב להיות קר ומדויק במקומות שזה נכון – וסוער במקומות אחרים ! אבל הדיוק חייב להתקיים בשתי המערכות הרגשיות.

זה הזמן להניח את השאלות של המוסר, אהבה, מחשבות על היבטים משפחתיים ואחרים למקום אחר.

חובה להבין – היכולת להתמודד עם חשדות על אירוע מיני פלילי בנויה על קור רוח ועל ההבנה של התהליך הפלילי!

כך שעורך דין פלילי הוא הכלי המרכזי של החשוד בעבירות מין בעת ההתמודדות עם האירועים! בטיפול נבון חלק עצום מהתיקים יובילו למציאות של סגירת התיק (בסביבות 80% מהתלונות נסגרות בשלבי החקירה).


חקירת עבירות מין – שעה שיש מעצר

באם אירוע המעצר מתקיים – או שהחשוד מעוכב לחקירה  – הזמן לשוחח על האירוע ולהבין את כולו הוא קצר הרבה יותר. אולם חובה להתייעץ בעורך דין פלילי לפני החקירה והעימות וכול הפעולות שעוד יבואו – לפני ביצוע הפעולות.

קשה ביותר לתקן בהמשך מה שלא נעשה כראוי.

חובה לדעת – עורכי דין פליליים ערוכים לבוא לספר ייעוץ בחקירות בתחנות המשטרה השונות. בכל שעות היממה.


סגירת תיקי חקירה בעבירות מין

לצד הסיכונים הקשים חשוב לזכור – מרבית התיקים יסגרו בשלבי החקירה הפלילית!

היינו חלק עצום מהתיקים לא יגיעו לכדאי כתב אישום פלילי. (כמות התיקים שמוגשת היא לערך 12.5%). לציין בשנת 2020 מספר תיקי מין בהם טיפלתי כולל פגיעה מינית במשפחה כמו גם אונס ממש נסגרו בשלבי החקירה. חובה להבין, אחרי שעות של שיחות עם החשודים – לא הייתה כל אשמה מראש!

ברגיל, התיקים יסגרו בשל שלל סיבות ונסיבות החל מ”אין אשמה” בנסיבה זאת אין ולא נותר שום רישום להמשך. דרך העדר ראיות, התיישנות, העדר עניין לציבור וכו.

בנסיבות אלא חשיבות הייצוג המשפטי על ידי עורך דין פלילי בשלבי החקירה במשטרה היא קריטית!

בכוחו של מיקוד בעת החקירה במשטרה לשנות את התמונה ולהוביל את התיק לסגירה – ואפילו לשפר את עילת הסגירה.


שאלת ברור האשמה באישומים של עבירות מין

ברור האשמה

לכול אירוע בשניים (לפחות) בדרך כלל שתי נקודות מבט סובייקטיביות.

מדהים לא פעם להקשיב לשני אנשים שמסכימים על עובדות האירוע החיצוניות – וממש לא מסכימים על דבר.

לנו כמתבוננים מצד, כמערכת המשפט, קיימת חשיבות רבה בהבנת האירוע דרך עיני הנאשם/חשוד בפלילים. ההיגיון הבריא הוא  (גם) כלי להבנת המציאות אולם אינו הכלי הבלעדי.

בנסיבות אלא יש פעמים שנברח אל ההיגיון – ויש פעמים שנברח מההיגיון.

הכול לפי הנסיבות של האירוע ! אולם חשוב לזכור אנו בוחנים את האירועים מתוך נקודת המבט של החשוד! ההיגיון שלו עצמו!

יכולתו בהתמודדות מול החקירה במשטרה – והיכולת שלו להוביל את הקו בו הוא מאמין.


סיווג עבירות מין

לא פעם, גם שיש הסכמה לאירוע פלילי, כל אדם יראה את האירוע באופן שונה.

לא אירוע של אונס כמו אירוע של מעשים מגונים! לא אירוע שמתקיים בין שני בגירים לאירוע בין קטינים! קיימת חשיבות מיוחדת להבנת מלוא הפרטים בעת החקירה הפלילית!

בנסיבות אלא חשוב מאוד שעורך דין פלילי ילווה את החקירות של האירוע באופן צמוד ויום יומי במהלך ימי החקירה, על מנת שהחשוד יוכל להתמודד באופן מיטבי עם החשדות.

חשוב להבין – לחשדות מיניים יש היבט נפשי קשה מאוד כלפי החשוד! כך שחלק ניכר בהתמודדות הוא בעצמו ובהיבטים הנפשיים של האירוע עבור עצמו.


 ענישה בעבירות מין

ענישה בעבירות מין

במרבית המקרים, שקיימת אשמה בכול אירוע של עבירת מין, התוצאה המשפטית עונשית חמורה ביותר.

המערכת המשפטית מטילה ענישה מחמירה ביותר למי שמבצע את עבירות מין.

בנוסף, אחרי סיומה של הענישה – יש לא רק ענישה ציבורית – אלא, במקרים רבים, תנאי פיקוח (בכול מקרה עם סיווג מעל למסוכנות נמוכה) על העבריין.

בנסיבות אלא חשוב מאוד לברור מילים בעת החקירה על עבירות מין ! להיות ממוקדים ביותר!

חובה להבין שהצורך בעורך דין פלילי מהרגע הראשון הוא קריטי.

המחשבות והתכנון של ההתגוננות כוללות תכנון ארוך טווח – ולא רק את הרגע עצמו!


הגישה לעבירות מין בארץ מערבבת מציאות ודמיון

מידי שנה מוגשות בארץ תלונות רבות מאוד על עבירות מין קשות – חלק גדול מהן לא יבשילו לכתב אישום.

הסיבות לכך רבות – סיבה מרכזית היא הבנה שקיימת שלא כל התלונות הן אמת – שבתוך מערכות יחסים אפילו לרגע, לא פעם יש נקודות ראות שונות – שאף מתפתחות עם הריחוק מהאירועים !

חשוב לדעת, במרבית עבירות המין החשוד אינו אדם זר בחצות הלילה בשילוב אלימות.

ברור לחלוטין שבמרבית המקרים החשודים הנם אנשים מוכרים היטב לקורבן!


למה חובה בהתייעצות בעורך דין פלילי בעבירות מין?

לא פעם המדובר הוא באירועים שאינם חד משמעיים מצד החשוד – אלא – סוג של “לקיחת סיכון” או אפילו “חיזור שחוצה גבולות”.

לא פעם בשל חוסר ביטחון במעשים ! או באי הבנה של התגובות.

בנסיבות אלא שהם מגיעים לחקירה הם לא מבינים כלל את הצורך לברור מילים – ומדבררים את עצמם עד בלי די. מדבררים את עצמם על מעשים בלי הרף.


דוגמה – מעשה מגונה/הטרדה מינית

החשוד הכיר את הבחורה שעובדת לצידו, הוא מחזר אחריה ללא הרף. לאחר זמן מה מתפתח אירוע חד פעמי מיני בהסכמה.

מיד לאחר מיכן הגברת מסבירה שאין לה רצון להמשך.

מרגע ההבהרה הברורה – המשך חיזור אגרסיבי שכולל נגיעות הוא מעשה מגונה.

האוטונומיה של הפרט מחייבת הבנה של העובדה שהסכמה באירוע מסוים – לא מקנה את הזכות לחרוג באירועים אחרים.

חובה היא גם להבין – בעבירות של הטרדה מינית יש גם אספקט אזרחי נרחב, שמתלווה לאירוע הפלילי – אבל גם מובחן ממנו לחלוטין.


מתי מתעוררות התלונות על עבירות מין 

עורך דין פלילי חקירת עבירות מין

התלונה יכולה להתעורר גם שנים אחרי. התלונה יכולה לצוץ גם בעקבות אירוע חיצוני שיתקיים שנים אחרי!
 

מכאן יש את הצורך לדון בשאלות ההסכמה – שהייתה שנים קודם בעת התקיימות האירוע עצמו !

ללא סיוע של עורך דין פלילי קשה ביותר לשחזר את מלוא האירועים – החקירה במשטרה אינה מי שיכול לסייע במציאת טענות הגנה!


השאלה (פעמים רבות) היא האם האדם צריך היה לדעת שיש בעיה עם אותה הסכמה.
 
מה היו הכלים להבהיר שיש “בעיה” בהסכמה? האם יש דרך ש”הבעיה” בהסכמה הגיעה לתוך הכרתו באירוע?

האם הסכמה מינית הייתה מדעת?

לאור העובדה שיש מקרים בהם המתלוננת טענה שנשללה ממנה הדעת!

לדוגמה תחת השפעת חומרים אלו ואחרים.

כאן עורך הד’ין הפלילי יזום לא אחת בדיקות אלו ואחרות (שרק בזמן אמת ניתנות לביצוע).


 אמון במתלוננת בעבירות מין

מה מתקיים שהמתלוננת והחשוד/נאשם ממשיכים בקשר, אפילו אישי אחרי עבירת המין ?

בדוגמה שתובא כאן – הנאשם הורשע – כאן בית המשפט העליון מביא את דעת המיעוט של המחוזי, אבל חשוב להפנים עד כמה יצירה של חזית ארוכה מידי (הוא הכחיש הכול) הובילה לנזקים קשים. דגשים לא במקור.

ע”פ 2013/19 פלוני: “השופט אברבנאל התייחס גם לכך שהמתלוננת הוסיפה להתכתב עם מנחם בימים שלאחר האונס, ולכך שפנתה אליו בכינויי חיבה:

 “חילופי הדברים האמורים אינם מתיישבים עם גרסתה כי ביום שקדם לשיחה, וארבעה ימים לפני חילופי ההודעות, נאנסה בברוטליות על ידי [מנחם].

יש קושי ליישב את הדברים עם טענתה ולפיה עוד באותו ערב חוותה את האירוע כפוגע וטראומטי, לאחר שעזבה את ביתו של [מנחם] כשהיא מטיחה בו ‘מי צריך את הכסף שלך’, ועם הטענה כי למחרת אמרה לחברתה ד’ כי נאנסה.

וכי נמנעה מהגשת תלונה כנגד [מנחם] במשטרה רק בשל חששה כי הדבר יוודע למשפחתה”. גם בעניין זה, דעתי שונה.

 המתלוננת הסבירה, כי בשלבים מוקדמים שלאחר האונס, הדחיקה את אשר חוותה, ומשכך הוסיפה להתכתב עם מנחם”.


צורת בדיקה של הבדלים בעדויות בעבירות מין

מביא את האמירות מתוך פסק דין. 

ע”פ 1935/20 פלוני: דגשים לא במקור: (פסקי דין קוראים במקור).

  1. לצד כל האמור, לא נעלמו מעיני בית המשפט המחוזי קשיים שונים שעלו מעדות המתלוננת, כמו גם היעדר התאמה מלאה בין העדות ובין אמירותיה של המתלוננת מחוץ לבית המשפט. למרות זאת, סבר בית המשפט המחוזי כי גרעין האמת בעדותה של המתלוננת לפניו מצדיק את הרשעת המערער, ולא ראיתי להתערב בקביעתו זו. בהקשר זה נכתב לא אחת, והדברים הם בבחינת מושכלות יסוד, כי פעמים רבות עדותם של נפגעי עבירות מין על אודות המעשים שבוצעו בהם עשויה ללקות בחוסר קוהרנטיות, באי-דיוקים ובחסרים אלה או אחרים. …. אשר על כן, נקבע כי לשם הרשעה בביצוע עבירות מין ניתן להסתפק ב”גרעין האמת” העולה מגרסתו של הנפגע, ולפעמים אף ב”גרעין הקשה” בלבד (ראו: ע”פ 5582/09 פלוני נ’ מדינת ישראל, פסקה 84 (20.10.2010); ע”פ 434/15 פלוני נ’ מדינת ישראל, פסקה 40 (4.2.2016))

שינוי לבבות בעבירות מין?

אחת השאלות שעורך דין פלילי בעבירות המין בוחן בעת ההתייעצות בו היא ראיה של כל האירוע עצמו.

האם ההסכמה המינית נמשכה לאורך כל האירועים?

לאור אירועים בהם הטענה היא שהיא הסכימה לסוג מסוים של יחסים מיניים – אבל לא לסוג אחר. (לדוגמה לא הייתה הסכמה לחדירה מסוימת).

מה מתקיים שיש הסכמה ולאחר זמן מסויים אין הסכמה?

 האם היה “שינוי לבבות” במהלך האירועים? האם פתאום יש שינוי בגישה – האם מאותו הרגע יש הבהרה של אותו השינוי?
 
האם השינוי בגישה חדר את האדם והבהיר לו את המצב החדש?

מיותר לציין, לא פעם אירוע של זמן עתיד משנה את הראיה של העבר!

לדוגמה מתיק בו ייעצתי בשנת 2020 – המתלוננת התפשטה וביקשה מין אוראלי – אבל בבוקר חשה בושה לנוכח העובדה שקיימה יחסים עם בן הזוג של החברה שלה – ועוד על מיטת הוריה של אותה החברה. כאן קל יותר לטעון לאונס ולא להתמודד מול המעשים.


דוגמה הזויה בייחס לתלונה על עבירות מין

יש במערכת אירוע שם בזמן יחסי המין הבחור ניסה מין אנאלי (אפילו חדר כנראה), הבחורה הבהירה שאינה מוכנה לכך הוא יצא.
 
הם המשיכו ביחסי המין כולל השתתפות לעילה של הבחורה באירועים.
 
למחרת היא הגישה תלונה והסבירה שאת החלק של האנאלי לא הסכימה לו – ואף הבהירה מראש.
 
היא הודתה שהסכימה לכול החלקים שלפי וגם לאלה של אחרי. שלא יהיה ספק – הבחור יורשע באירוע מסוג זה.
 

עורך דין פלילי לייעוץ  

עבירות מין מסדר זיהוי - עורך דין פלילי

על כל השאלות למעלה יש תשובות שונות בהתאם לאירוע המדויק.

התשובה יכולה להמשך מזמן עבר : לדוגמה – באם קבעו מראש מפגש מיני.

התשובה יכולה לנבוע מזמן הווה – לדוגמה באם בעת היחסים היו שיחות עם אחרים (לדוגמה בטלפון).

התשובה יכולה לנבוע מזמן עתיד – לדוגמה שיחות של אחרי האירועים.

עורך דין פלילי בעבירות מין חייב ראשית להבין את האירוע – מה הטענה שיש כלפי הלקוח – ומכאן מתחילים לבנות קווי הגנה שיחייבו את המדינה לענות עליהם!


לדוגמה עורך דין פלילי בייעוץ 

לקוח של המשרד הואשם באונס בת הזוג שלו – לאורך זמן. הגב’ טענה שכול יחסי המין היו בכפיה.

כאן היה צורך למצוא מכתבי אהבה, את הכוסות עליהן הודפסו תמונות של אהבה ועוד.

בעת העדות ככול שהיא הגזימה עוד ועוד זה היה משובך. רק אז הגענו להסדר טיעון (עבודות שירות) על מנת לסיים את האירועים.

שאדם מדבר בתיאורים כוללניים מידי – אין דרך להאמין לו. אין דרך להתייחס למה שקל לסתור.

לדוגמה:

בתיק בו פעלתי וייצגתי, הגברת (נשואה חרדית) טענה שכל הפעמים היו באונס.

היא תארה שהיא בכלל לא הייתה נשאלת לדעתה לפני יחסי המין.

 כאן למכתבי האהבה, למחוות האהבה ולמתנות שהעניקה ועוד דברים שהיא כתבה ומסרה לו לאורך הקשר היו חשיבות רבה.


לדוגמה עורך דין פלילי בייעוץ 

הקשר נקבע באתר למפגשים מיניים.

זהו אירוע שמלמד על כוונה מינית מראש. נכון זה לא שולל אונס בזמן עתיד – אבל שהמתלוננת טוענת שלא חשבה על אירוע מיני – זה מהותי!


לדוגמה עורך דין פלילי ייעוץ 

 
האם על הגבר היה לדעת שהמתלוננת נמצאת במצב ששולל ממנה את היכולת להגיע להסכמה חופשית ומרצון?
 
מה היה חלקו בהבאתה למציאת הנ”ל?
 

האם היה שימוש בכוח ? האם ראיה מאוחרת משנה את הבנת התמונה של זמן עבר?


דוגמה לראיה מאוחרת – עבירות מין

השוטרת מתקשרת לנשים שהיו עמו בקשר מיני – לא פעם היא תספר להן על “ניקוד” שהן קיבלו ממנו!

או תסביר להן שהוא ניצל אחרות מינית – באמצעות סם אונס!

מרגע זה – אירוע שכולו תשוקה של ערב אחד – לא פעם עם הרבה אלכוהול יקבל חשיבה מחדש – ויהפוך לאירוע ללא הסכמה כלל.


חקירה בעבירות מין 

חקירה בעבירות מין

לא פעם החקירה מתחילה שנים רבות אחרי. לא פעם החקירה היא פוסט זועם בפיסבוק במסגרת פרויקט “גם אני”!

מרגע זה ברור שתהה חקירה במשטרה (במקרים רבים).

חשוב מאוד להיות נעזר בעורך דין פלילי לעבירות מין על מנת להיות רהוט ולא מבולבל באם תגיע חקירה פלילית בחטף!


סימולטניות – האם הגישה משתנה בהמשך?

אחד הכלים המרכזיים להבנת האירוע היא הבנת ההתרחשות והכוונות בעת התרחשות האירועים.

הרי נקודת המבט בהמשך יכול ותצייר, גם לצדדים המעורבים, אירוע שונה לחלוטין.


לדוגמה – עבירות מין

היו יחסי קרבה בין גבר לאישה. אירוע חד פעמי לאחר ערב של שתייה שהתפתח ליחסי קירבה.

היא אולי ציפתה להמשך הקשר – הוא לא היה מעוניין ! היינו למחרת היא ניסתה להפוך את האירוע לקשר – והוא דחה כל אפשרות להמשך. לא פעם אפילו באופן גס.

שנים לאחר מיכן מוגשת תלונה כנגד הגבר וזאת זוכה לפרסום גדול – הטענה כלפיו שאנס נשים תחת השפעות “סם אונס”.

כאן הגב’ תבצע ראיה לאחור של האירועים בהם נטלה חלק.

היא תסיק שגם היא נפגעה והסכימה אז ליחסים הרבה בשל בשל “סם אונס”. משום מה העובדה שאז היא שתתה והרבה לפני שהסכימה תצטייר בעיניה במעשה שהוא ביצע.


מין ללא הסכמה – שימוש בכוח?

עבירות מין שימוש בכוח
עבירות מין שימוש בכוח
שיש שימוש בכוח – לא פעם אנו נתקלים בשאלה הבסיסית – האם מדובר באמת בעבירה מינית ?
 

האם לא מדובר באירוע “אחר” לדוגמה של בריונות אישית ? לדוגמה אירוע של תקיפה!


עבור המתלוננת (בד”כ מתלוננת) צביעה של האירוע כ”אירוע מיני” הופכת אותו לחמור הרבה יותר!
 
לאירוע בעל השלכות רחבות לכל הדרך ואפילו לאחר סיום ההליכים!

הדבר גם משנה את צורת השיקום שראוי לבנות על מנת להימנע מענישה מחמירה ! נחקר חכם מעקר היבט מיני – לא פעם לפני כל דבר אחר.


 דוגמה לאירוע שאפשרי להפכו ללא עבירת מין

 
אדם צילם אישה מתקלחת.
 
באם האירוע הוא מיני – יש צורך בבדיקת המסוכנות המינית! יש לכך גם השלכות להמשך חייו.
 
כאן, ניקבע שלא מדובר באירוע מיני ! אלא אירוע של כניסה למקום בו אסור היה לו להיות! כך אפשרי להעביר את התיק למסלול שונה – מסלול שבסופו של דבר יסתיים ללא הרשעה פלילית.
 
מכאן לא היה צורך בבחינת המסוכנות המינית (הפסק דין מוזכר באתר – בייצוג המשרד).
 

 

עבירות מין פרקים בנושא

עורך דין פלילי אדטו מוטי

 

 עבירת האונס

 עבירת מין מהקשות שיש, כאן יש מרכיב מיני שלם!
 
נדרשת חדירה לאיבר המין של הבחורה ללא הסכמה מדעת, אצל הבחורה לאירועים ! (או ללא יכולת הסכמה).
 
אין חובה שהחדירה תהה על ידי איבר המין של הגבר (די באצבע).
 
חשוב לזכור אנשים נותנים פירוש מאוחר – למה שהתקיים קודם לכן.
 
כיום יש מקרים רבים של אונס מרחוק – היינו יצירה של תנאים במסגרתם קטינה מתחת לגיל האחריות מחדירה אצבע או אובייקט אחר לאיבר המין שלה לפי דרישה.
 

בעת ייעוץ בעבירות מין – פעמים רבות אנו מבינים שיש אירוע אחר מהנטען. מומלץ להתייעץ במשרד לפני החקירה. 


פרק: עבירות מין – שאלות ותשובות:

תמיד אשמח לעוד שאלה – וכאן בפרק זה יש מבחר שאלות ותשובות.

חלק עצום מהן הן שלאות שהגיעו אלי בגין שלל עבירת המין לאורך השנים.


פרק: עלילות בתחום עבירות המין

 תחום עבירות המין משופע בעלילות.
 
לבטח קל להבין שהכול תלוי במצב נפשי כלפי האירועים, לבטח שרק שניים נוכחים באירוע. (במרבית המקרים).
 
חלק מהעלילות ניבנו גם מתוך העדר הבנה של המתלוננת שהיא מעלילה!
 
מדובר בראיה מפוקחת של האירועים – תוך רצון לקבל התנהלות שהושפעה מהורמונים, אלכוהול, סמים ועוד.
 

פרק: ערעורים בתיקי עבירות מין

 בעבירות מין קשה שבעתיים לשנות את הערכת וקביעות שבעובדה של בית המשפט הראשון – לכן יש את החובה לפעול באופן מיטבי מההתחלה.


 פרק: עבירות מין – התמודדות מול חשדות

שמדברים על פעולה באופן מיטבי, בעבירות מין –  מתכוונים לכך שיש את החובה מהחקירה במשטרה להציג גרסה ולבסס אותה.

לא לנוח ולא לצפות שהמשטרה בעבירות מין תפעל במקומך! אתה מחויב לרדוף את החקירה!


 עבירות מין – הסערה הרגשית

 

 אל תניח למציאות הרגשית לערפל את היכולת להתמודד עם החקירה הפלילית.

לבטח שמדובר בעימותים בעבירות מין, או בצורך למסור גרסה מרובת פרטים!


פוליגרף בעבירות מין

 בתחום עבירות המין, לאור העובדה שמדובר בדרך כלל בשני אנשים בלי ראיות נוספות, מקובל להשתמש במכונת הפוליגרף לצורך בחינת העדויות.

הפוליגרף יכול לסייע רבות.

לא אחת פגשתי אדם שנחשד בעבירות מין – גם אני התקשיתי להאמין למה שהוא תאר, אבל בדיקה בפוליגרף שינתה את הגישה. עורך דין פלילי חכם נוהג להשתמש בפוליגרף רבות – לביסוס עובדות אלא ואחרות.


עבירות מין – טיפול

לא מאוחר אף פעם להוביל לשינוי שיש בעיית אמת!

מיותר לציין שהדבר מפחית את הענישה באופן ניכר, ולא רק זאת מאפשר לאדם לשוב לחברה שהוא יודע שהסיכונים שבו קטנים הרבה יותר.

הטיפול יכול לשנות את נקודת הראיה הענישתית להמשך.


עבירות מין – עימותים:עימותים בעבירות מין

חקירות של עבירות מין משופעות בפעולה זאת של חקירה פלילית – חובה להתכונן ולהכין הפתעות לצד האחר !

העימות הפלילי הוא פעולה שתתקיים פעם אחת – חובה לבוא אליה מוכן ביותר. לא אחת נושא העימות מכריע תיקים פליליים.


באם יש נושא שאפשרי לדבר בו ימים רבים, זהו נושא החקירה בעבירות מין בדגש על עימותים בעבירות מין.
חובה להבין לא אחת ההכנה נימשכת מספר רב של ימים לאור המורכבות בהבאת האדם לשליטה בעובדות.
 
מיותר לציין, קשה באימונים קל בקרב, זהו המשפט שמוכיח את עצמו כל פעם מחדש.
 
חשוב להבין, הבאת האדם ליכולת לספר את סיפורו באופן שותף ובלי מעצרים היא קשה ביותר, האמת היא לא דבר ש”נוזל” מכל אחד, יש להתכונן רבות לצורך סיפור האמת.
 
חובה לדעת, אין הזדמנות שנייה (בדרך כלל), לא פחות חשוב, שעומדים בפני אישה בוכה, לא אחת, נהלמות המילים, כאן בתרגול אנו לומדים איך להציג את האמת, באופן ברור ושוטף. (כולל תרגילי חקירה).

הטרדה מינית

 עבירה זאת היא פועל יוצא של השינוי שחל בעבירות המין בשנים האחרונות.

חשוב לשים לב יש מקרים רבים בהם המעשים “לא נאותים” אבל עדיין את חוצים את הרף הפלילי !


מעשה מגונה בפומבי

 הצגה של איברי הגוף הפרטיים.


יחסים אסורים בהסכמה
מה מתקיים שיש הסכמה  -אבל הדין לא רואה את ההסכמה ככזאת שהוא מוכן להתיר?

עבירות מין – תיקים ללא הרשעה פלילית!

 
  במשרדי מספר תיקים שלמרות ששאלת האשמה הייתה שם ברורה לחלוטין – הם הסתיימו ללא הרשעה פלילית!

עורך דין פלילי עבירות מין – שאלות חשובות:

 
חשוב להיפגש בתנאים שהם לא תחנת משטרה, לפני החקירה, כך אפשרי לדעת כיצד להתמודד בהמשך.
 
במהלך המפגשים אני נוהג לומר את שעל ליבי, לא אחת אני מציג את המציאות מתוך עיני המתלוננת, על מנת שלא רק נתמודד אלא נתמודד עם האירועים מתוך אמפטיה.
 
במקרים מיוחדים אפשר להיפגש בבית הלקוח. (לבטח שיש מעצר בית).
 
מקרים אחרים המפגש הוא באחת ממשרדי:
 
 
 
 
שאלת המחיר מורכבת מהעבודה שאמורה להיות מושקעת בטיפול בפרשיה, או בחלק שעל הפרק באותו השלב.
 
חשוב לציין – פעמים רבות אני משתמש במומחים נוספים כמו בודקי פוליגרף, מומחים לתקשורת ועוד ועוד מומחים.
 
מידי שנה אני מוביל אירועים לסגירה בשלבי החקירה במשטרה ובשלבי שימוע, בקשות ועוד. הדרך היא פשוטה – לא לברוח מהחשדות, אלא להתמודד עם החשדות כולן.

עבירת מין היא כל עבירה הקשורה במיניות שלא בהסכמה או שאין דרך לתת הסכמה. (קטינות, יחסים מיוחדים).

בשנים האחרונות חל שינוי מהותי בגישה כלפי עבירות מין מכל הסוגים.

הכל כחלק ממגמה להוביל לשילוב טוב יותר של אנשים בחברה.

היינו יצירת מוגנות חברתית. הצד האחר הוא ענישה מחמירה והוספת עבירות.

מדובר בשאלה אותה נוהגים לשאול מי שלא מבינים – ומפחדים מאוד.

חשוב לדעת, מרבית התלונות על עבירות מין מסתיימות ללא העמדה לדין כלל, נתונים מראים כי יותר מ 80% מהתיקים נסגרים.

הסיבה העיקרית לסגירת התיקים היא “חוסר ראיות”, באם קיימות ראיות הן לא תמיד מוכיחות העדר אשמה מלא, בכלל מהרגע שיש ספקות מהותיים בתלונה, זאת לא תמיד תחקר עד תום.

ישנם מקרים רבים שללא הכנה נכונה לתהליך וליווי צמוד של עורך דין פלילי מומחה בתחום. הנאשם יכול לבלות שנים רבות במאסר, לכן אין להקל ראש ויש לקבל ייעוץ משפטי מקצועי.

יש נטייה של רבים לחשוב שאם הם בחרו לקחת ייצוג של עורך דין אז הדבר מחשיד יותר. מדובר בטעות קשה.

עורך דין פלילי מעניק מיקוד והבנה של התוצאות הטיבעיות של הדברים שנגיד, הוא סוג של “מפה” בסבך החקירות במשטרה. 

 חוסר מיקוד הוא הבעיה המרכזית של חשודים שהפכו לנאשמים! מיקוד מושג על ידי ייעוץ בעורך דין פלילי.


בנוסף, חשוב להבין, ייצוג של עו”ד הוא זכות בסיסית וכל אחד זכאי לייצוג ראוי.

בסיוע הייצוג יכול החשוד למקד את החקירה,  כמו גם להוביל לברור טענותיו שלו. 

 

מיותר לציין, כניסה לעימות בעבירות מין ללא מיקוד הוא טעות קשה ביותר.

מורכבות העימות דורשת הכנה לעימות במשטרה לא פשוטה – הכנה שלא פעם נמשכת זמן ממושך ביותר ועם תרגולים רבים.

אונס ומעשה סדום הן מהעבירות הפליליות החמורות ביותר לפי חוק העונשין, תשל”ז-1977.

מעשה סדום – החדרת איבר מאיברי הגוף לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם. ללא הסכמתו!

אונס מוגדר כיסוד ההסכמה ליחסים – כמו כן החדרה של איבר כלשהו לאיבר המין של אישה.

מיותר לציין בנסיבות של קטינות ו/או פגמים במערכת היחסים – גם שיש הסכמה החוק לא תמיד יראה בהסכמה ככזאת שהוא צריך להתחשב בה.

 

החקירה במשטרה בעבירות מין ידועה כחקירה קשה ביותר לנחקר.

מצד אחד עבירה חמורה ביתר – מצד שני תלונה שבמרבית המקרים נשענת רק על סמך סיפור מעשה.

לא אחת התלונה מוגשת גם שנים אחרי.

כמובן יש להוסיף שהמעשה מותר וחוקי במרבית המקרים שיש הסכמה – כך שיסוד אי ההסכמה הוא יסוד קשה להוכחה.

בנסיבות אלה בתיקי מין רבים יערך עימות בעבירות מין.

העימות יפגיש בחדר החקירות במשטרה (או במקום אחר) את החשוד ואת המתלוננת.

מומלץ ביותר לצבע הכנה רצינית ומלאה לעימות בעבירות מין. ממולץ להתכונן שלא במעצר – אלה כפעולת הכנה לפני.

עימות היא פעולת חקירה המכריעה תיקים פליליים!

תפקיד עורך הדין הפלילי בהכנה לחקירה בעבירות מין הנו מרכזי.

הטיפול, בשאיפה, בחקירה הצפויה, מתחיל בייעוץ לפני החקירה.

– כאן מלמדים את הנחקר בפוטנציה על החקירה. על צורת החקירה באופן טכני ועל ההתנהלות הראויה בנסיבות של האיש והחקירה.

ההכנה לחקירה כוללת הסבר על פעולות החקירה שסביר שיתקיימו.

בתור עורך דין פלילי עם ניסיון גיליתי שהבנה יוצרת את הכוח להילחם.

מכאן יש גם הכנה לעימות בעבירות מין, הכנה לתרגילי החקירה ועוד ועוד.

ההכנה יכול ותימשך מספר רב של ימים – לא אחת אף מעבר, כולל חיפוש אחרי חומרים ומציאות שאפשרי להציג.

לאורך השנים כעורך דין פלילי הצלחתי להוביל תיקי חקירה שם ייעצתי – לסגירה. לא אחת ללא שום אשמה פלילית.