הטרדה מינית

עורך דין פלילי נחוץ לטיפול בעבירות של הטרדה מינית – היינו גם במקום בו אין טענה למגע שלא בהסכמה/אסור!

עורך דין פלילי הטרדה מינית
עורך דין פלילי הטרדה מינית

 עבירת “הטרדה מינית” היא עבירה פלילית “חדשה” יחסית!

בתור עבירה חדשה יחסית היא לא נכללת בחוק הפיקוח על עברייני מין – בנסיבות אלא בתיקים פלילים רבים של “מעשים מגונים” אחת ממטרות הבסיס היא להסב את התיק הפלילי לאירוע של הטרדה מינית.


הטרדה מינית?
מטרת הכללת העבירה הפלילית בחוק העונשין היא מניעת יצירת מציאות מינית במקומות בו אין רצון של שני האנשים שתהה מציאות מינית (לדוגמה יחסי עבודה, או יחסי מרות).
העבירה חלה גם במקום אין את הסף על מנת להוביל לעבירות מין  אחרות!

עורך דין פלילי הטרדה מינית

הטרדה מינית יכולה להתקיים בכול מקום, ובכול זמן.

לא פעם היא מתקיימת אף במרחב הציבורי כללי מבלי שכול הנמצאים במרחב חשים את התחושות של הקורבן!

לפי החוק, והדגשים בו במקומות העבודה, או ביחסי מרות, היא ברורה במיוחד. כאן די בפניה חד פעמית לחלוטין – על מנת לבסס את קיומה של העבירה הפלילית.

חוב לדעת יש מקרים בהם האירוע יוכח – יוכח שהייתה שיחה מטרידה, לדוגמה, שיחה אפילו חד משמעית קשה ולא ראויה עם מילים רובת – אולם – הרף הפלילי לא יחצה (פסק דין שלום משה איבגי).


באין יחסי מרות או עבודה

גם פניות חוזרות (אפילו מינוריות) חוזרות ונשנות אל אדם בהתייחס למיניותו – יכולות להוביל לקיומה של העבירה ! גם במקום בו כל אחת מהפניות לא הייתה מבססת דבר. הצטרפות הפניות יוצרת את העבירה.

מיותר לציין במקרים שם הפניה המינית לא מינורית יש צורך בחזרתיות נמוכה הרבה יותר – אפילו אירוע בודד של פניה מינית יכול ותוביל לאישום פלילי!


לדוגמה – עבירה של הטרדה מינית 

לקוח של המשרד הואשם בכך שהתקשר מאות שיחות טלפון למורה שמלמדת את אחיו הקטן. הוא הציע לה לצאת עמו לבילוי. כמובן באם היה מדובר באירוע חד פעמי  – איש לא היה אומר דבר.

אולם החזרתיות כמו גם הניסיון “להחביא” את עצמו וההערות המיניות עשו הבדל גדול בתפיסת התיק.


דוגמה הטרדה מינית

פניה חד פעמית לגב’ בהצעה ליחסי מין, תוך תיאור יתרונותיה הגופניים (או שלו) היא הטרדה מינית ! כאן הבוטות בפניה היא מה שמבסס את ההטרדה.

אולם באם המפגש היה באירוע שמראש סווג למיני – ושניהם בגירים שנמצאים במקום מרצון – אין עבירה !

הדבר בולט באתרי הכרויות למטרות מין ו/או גם למטרות מין.

פניה שכזאת, באופן חד פעמי לא תבסס כל אירוע פלילי.


 חקירת הטרדה מינית כקיימת

הטרדה מינית
הטרדה מינית
חקירת אירוע של הטרדות מיניות יכולה להתקיים לא רק במשטרה. אלא גם על ידי הממונה במקום העבודה (לכול מקום עבודה מעל לכמות עובדים מסוימת מחויב בממונה על הטרדות מיניות).
מטרת החובה היא יצירת אזור עבודה סטרילי ממיניות !
לא אחת אירוע יתחיל בחקירת העבירה המינית על ידי הממונה – ובהמשך הוא יהפוך לחקירה פלילית !
היינו המתלוננת (בדרך כלל) לאחר התלונה במקום העבודה תמשיך עם הנושא גם לתלונה במשטרה.

בנסיבות אלא חובה לדעת שכול דבר שיאמר במסגרת מקום העבודה, לבטח באם הוא מתועד – יכול להמשיך לתיק הפלילי!


מעצם מתן האפשרות לממונה לחקור
מעצם מתן האפשרות לממונה לחקור – חובה להבין שלא תמיד (בדרך כלל לא)כל דיני הראיות והכללים שמשמשים את המשטרה יחולו.
הממונה יכול ויקבל ראיות שהן במהותן ראיות שאין להן מקום בדין הפלילי ! כאן חובה על הנחקר להבין שהתייחסות שלו לחלק מהראיות מלבינה אותן ! היינו מאפשרת להן להיות אחר כך חלק מהדין הפלילי!

בנסיבות אלא חובה להיעזר בעורך דין פלילי גם בשלבי החקירה הפנימית של מקום העבודה!


הטרדה מינית, לא אחת אירועים מילוליים בלבד

ההגדרה של אירועי הטרדה מינית היא רחבה ביותר – כך שגם אירועים מילוליים, לא פעם אפילו לא מפורשים, יכללו בה. אפילו בדיחה שפעם הצחיקה והיום הרבה פחות.
ההגדרה היא רחבה מתוך מטרה ליצור את האפשרות ללכוד אירועים רבים בסבך החוק לאחר אותה “הלכידה” יבחן הטיפול הראוי אם בכלל. לא פעם הטיפול יסתיים בסוג של הזהרה לעתיד לבוא. לבטח הזהרה כלפי אחרים.
חייבים לדעת – בשאלת החזרתיות בעבירת ההטרדה המינית – לא פעם גם אירוע מיני – אפילו מילולי – אפילו חד פעמי יכול ויכנס בגדר החוק.
על החשוד באירוע זה – ראשית – להבין באם הוא בהגדרה האזרחית של החוק, או בהגדרה הפלילית שלו.
לאחר מיכן חשוב להבין – האם יש אפשרות של זליגה להמשך בין האירועים!

 היבט פלילי מול היבט אזרחי בהטרדה מינית

 
עבירה של הטרדה מינית הינה עבירה שיש בה היבטים אזרחיים – כמו גם פליליים ! (לא פעם הדבר יכול גם להיות משולב, אפילו בהיבטים אזרחיים נוספים).
למעשה מדובר פעמים רבות באירוע שהוא “מתפתח” לפחות ברמת התלונות, כך שטיפול נכון בשלבים בסיסיים לשו יכול להוביל לסיום האירוע בנזק קטן יחסית ! לאור זאת יש צורך מעורך דין פלילי  מתחילת ההליך.

החקירה באירועי הטרדה מינית

באירועי הטרדה מינית יכול ואיסוף הראיות הבסיסי יהיה על ידי הממונה על עבירות הטרדה מינית – היינו אזרח – והיבט אזרחי.
בהמשך יעבור הנושא אל ההיבט הפלילי!
כך שחשוב מאוד לנחקר להיות מוכן לחקירה האזרחית – בדיוק כמו לאירוע פלילי!

ייצוג המשרד באירועים של חשד להטרדה מינית

עורך דין פלילי
עורך דין פלילי
 
משרד עורך דין פלילי מוטי אדטו מייצג חשודים באירועים פליליים של הטרדה מינית.
הייצוג מתקיים הן אצל הממונה על הטרדה מינית במקום העבודה ובין בהיבט הפלילי, בחקירות פליליות שנערכות במשטרת ישראל.
מדובר בשני אירועים שונים לחלוטין, לא פעם יתנהלו במקביל. לא אחת יפריעו אחד לשני – במקרים אחרים החקירה במשטרה תפסיק את החקירה במקום העבודה !

מיותר לציין שבדברים המובאים כאן אין לראות כייעוץ משפטי, לבטח שלא פרטני, אלא, הדברים  באים על מנת לספק מידע כללי אודות הבעיות השונות עמם נאלץ חשוד בעבירות להתמודדות – שבבסיס עבירת ההטרדה המינית.


הטרדה מינית – ההתנהלויות השונות 

 הטרדה מנית היא שלל התנהלויות שהמשותף להם הוא יצירת מציאות מינית שפוגעת באחר ובכל בכוחה למנוע ממנו למקסם את יכולותיו ולפגוע בשיווין בין המינים.
לחוק היבט אזרחי בדמות פיצוי נכבד  – וגם היבט פלילי מחמיר.
בנוסף יש פעילות נוספת במקום העבודה שמטרתה העיקרית יצירת סביבת עבודה ראויה ונוחה לכול עובד ועובדת – נקייה מהטרדות מיניות.

מטרת החוק למניעת הטרדה מינית

 לפי נוסח החוק המטרה פשוטה:
להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים.
על המעסיקים יש חובה מוגברת למנוע אפשרות של “הטרדה מינית” במקום העבודה ולטפל בעבריינים.

אירועים רבים יכולים לזלוג בין החוקרים השונים כמו מעשים מגונים למיניהם שיכולים להיחשב להטרדה מינית או מעשה מגונה – הכול לפי המקרה (או שניהם יחד).


עבירת ההטרדה המינית
אחת העבירות שזוכות עוד ועוד לאזכורים תקשורתיים רבים מספור –
שאומרים “הטרדה מינית” הכוונה להתנהגות שבאמצעותה אדם אחד (המטריד) היינו גורם אי נעימות על רקע מיני לאדם אחר (המוטרד) בין באופן פיזי או מילולי ואף אחר.
היינו מדובר בהתנהגות מינית שאינה רצויה ל”מוטרד” ומטרידה אותו או מכניסה אותו מציאות בה הוא לא מעוניין לקחת חלק.
לדוגמה : לסביבת עבודה “מינית” שלא ברצונו – או תוך ערבוב של חיים פרטיים המיניים אל תוך מקום העבודה.

מעשים אלו הם בעייתיים לאור העובדה שבכך מונעים מעובדים שרק רוצים לעבוד את היכולת לעבוד – ללא הקשרים חברתיים/מיניים.

הטרדה מינית
הטרדה מינית
בשנים האחרונות עם השינוי החברתי התנהגויות רבות הפכו לפליליות החוק למניעת הטרדה מינית הוא חסם הסל שנועד למנוע את הגלישה של מקום העבודה למציאות מינית.
ראוי לציין – יחסים מיניים עם כפיפים יכולים להיחשב לאונס של ממש – ולכן ראוי לעיין גם בחוקים אחרים – ולא רק בחוק למניעת הטרדה מינית.
זה המקום להזכיר – בעבר היו מקומות עבודה רבים שהיו פרוצים לחלוטין מבחינה זאת: בתחום זה ראוי להזכיר:
צה”ל שם במקדים רבים מפקדים בכירים/פחות בכירים ניהלו “מערכות רומנטיות” שחלקן הגדול היה של ניצול  עם “מזכירות”.
משטרת ישראל: של היו מפקדים בכירים רבים שניהלו מערכות רומנטיות עם שוטרות וכו.
אפשר להגיע לעוד מקומות רבים – המרכזי בהם הוא בית הנשיא ומקומות השירות של הנשיא לשעבר מר משה קצב. שם העבירות היו חמורות הרבה יותר.

 שינוי הזמנים – חשוב להבנת התלונה מול האירוע

מציאות לעתים נמצאת בתיאור הסביבה – בסרטים של שנות השבעים (סרטי הבורקס החל מאסקימו לימון, מציצים ועוד).
– חלק גדול מהסרטים שם ברור לחלוטין שיש עבירות החל מאונס, דרך פגיעות מיניות אלו ואחרות – ובכלל כל ההקשר המיני המוחצן הוא אירועים פליליים.
למה הדברים נאמרים – לא מעט מהנאשמים של הזמן האחרון הם כלו שלא הפנימו את השינוי החברתי שהמדינה עברה!
היום בכול מקום עבודה יש כללים שלפיהם אסור להיות הקשר מיני כלל – לא של בדיחות ולא של הערות -= אפילו הערות כלליות !
זהו שינוי של 180 מעלות למציאות המתוארת בסרטי הבורקס של פעם!

מקומות עבודה – מול עבירת ההטרדה המינית

חלק מדרישות החוק יש חובה על המעסיקים ליצור סביבת עבודה נטולת לחצים מיניים – בין היתר – על מנת לקדם שוויון בין המינים.
במסגרת החובות מקומות עבודה למנות אחראי על הטרדה מינית וליצור לעובדים סביבה ראויה לעבודה. היינו סביבה הנטולה הטרדות מיניות. שוב יש מעסיקים רבים שמתקשים בהפנמה.
מיותר לציין שהבדלי מעמדות הם נושא נכבד בתחום ההטרדה המינית – אולם לא רק.
כך יוצא שככול שיש הבדלי מעמדות ו/או יחס כפיפות צמודים וברורים יותר – המעשה יצבע יותר בצבעים של הטרדה.

(במציאות שאם אין כלל יחסי מרות יש ציפייה להסבר שההתנהלות מטרידה ולא ראויה).


דוגמה – הטרדה מינית

הטרדה מינית במקום העבודה
הטרדה מינית

 מקום עבודה בה הבוס:

1.מספר בדיחות גסות.
2.יוצר סביבה בא מדברים על מין ו/או העדפות מיניות ועוד ללא הפסקה וכו.
3.יוזם ללא הרף ניסיונות לקשרים רומנטיים עם עובדים.
4.מחמיא באופן מיני לעובדים.
כל אלו הם דוגמאות של השליטה במקום העבודה לצורכי “קידום מיני”.
בדוגמאות אלו יש צורך בפעולות חוזרות ונשנות – אולם לעתים די גם באירוע בודד של התנהלות שתוביל לכדאי הטרדה מינית.

לדוגמה – הטרדה מינית

מעסיק שמספר לעובדת על ביצועיו המיניים ומבקש ממנה לבוא עמו ל”פגישת עבודה” בבית מלון.
עוצמת הפניה מובילה את האירוע כולו לכדאי הטרדה מינית חמורה.
מתי מדובר ביחסים מותרים ?
על המעסיק ראשית להוכיח שלא היו אלה יחסי מין מזדמנים במקום העבודה, אלא, שלקשר יש זיקה גם מחוץ למעגל העבודה.
שהקשר אינו מבוסס על מין בלבד.
בנוסף יש צורך לדווח על הקשר במקום העבודה, ולפעול באופן אקטיבי לביטול יחסי המרות.
כלומר, ממונה המקיים יחסי מין עם עובדת הכפופה לו ולא פועל לביטול יחסי הכפיפות ולא מדווח במקום העבודה – נמצא בבעיה, לפחות מול מקום העבודה.

מיותר לציין – שהדרישה לדיווח והפרדה, אינה רלוונטית במקומות עבודה קטנים, ואפילו בינוניים, שבהם אין למי לדווח וביטול הכפיפות פירושה פיטורים.


מטרת החוק למניעת הטרדה מינית

החוק מבקש להציב דרכי התנהגות ראויות ומחמירות במקום בו קיימת מערכת יחסים אשר מעצם מהותה וטיבה מוּעדת לניצול.

יחד עם זאת – נתונה לממונה “המטריד” גם האפשרות להוכיח כי אין מדובר בהטרדה מינית.


מאפייניה של הטרדה מינית

להטרדה מנית צורות רבות החל ממגע כזה או אחר דרך יצירת סביבה מינית שלא בהסכמה דרך יצירת לחץ להתנהלות מינית או לסיכוי לכזאת ועד להצעה בעלת אופי מיני.
יש הטרדות מיניות שהן חד פעמיות – ויש שמתמשכות.
לאור האופי המקיף והנרחב של “ההטרדה המינית” יכול ולעתים יש קושי לזהות הטרדה מינית ככזאת.
לא מעט בשל תפיסות שונות של התנהלות בין אנשים שונים.

לבטח שהתנהלת יכולה להיחשב לרומנטיקה במיטבה – שיש הסכמה – הופכת להטרדה חמורה שאין הסכמה – ועולה השאלה מה על התקופה של החיזור.


מהם גבולות החיזור ?

כאן יש כלל של הדרגה.
יש מעשים שאפשריים בין בני זוג, או אפילו במהלך ההליך של חיזור כאלה שמקובלים, שמתקיים קשר – שללא הקשר היו נחשבים להטרדה חמורה.
מקרה מהחדשות:
עימנואל רוזן איש החדשות מגדיר את החשדות כנגדו כ”חיזור מגושם”.

המטרה בבסיס הטיעון היא לעקר את הכוונה הפלילית תוך יצירת חזית מצומצמת ביותר בחלק המעשים  – והתמקדות בכוונה שמאחוריהם.

לכול מי שנחשד בעבירות מין מסוג זה אני ממליץ בחום לשכור עורך דין פלילי מומלץ על מנת שזה ידאג שהוא יבין את מלוא התמונה, שלא יהיה נבוך בהסברים וידע להתמודד כיאות.


הסיבות להטרדה מינית – שאינה אירוע פלילי!

עורך דין פלילי אדטו מוטי
עורך דין פלילי אדטו מוטי
ראוי לדעת – חלק מההטרדות מיניות יכולות לנבוע מאי הבנה/גמלוניות! היינו ללא כוונה של המטריד! פעמים אחרות יש סוג של טעות במצב הדברים!
האדם, לא פעם, מפרש את הדו שיח ככזה שמזמין אותו לבצע מעשים מסוימים – באם הטעות כנה וסבירה – אין אירוע פלילי!
כך שיתכן שיש הערה שניתן לסווג אותה בשני אופנים או פעמים אחרות – הבנה של התנהלות מסוימת כמסכימה ומעוניינת.
הדבר נובע מקבלה שונה של רמזים – וחוסר יכולת לראות דרך עיני האחר – או אפילו מיצירת מצג שהוא “כלי” במקום העבודה – כלי שנועד לרצות.

– אולם הבדלי המעמד הובילו אליו – והפעולות אסורות.


דוגמה בתחום הטרדה מינית
אדם פוגש גב’ בפאב הם מדברים שיחה אישית – הוא מציע לה לבוא לביתו לצורכי יחסי מין ! באם השיחה היא בהסכמה עד לאותו השלב – אין אירוע פלילי כלל !
אירוע דומה של שיחה והצעה מינית לבוא לקיים יחסי מין באם היה מתבצע בין שני אותם האנשים במהלך שיחה עסקית – היה נחשב להטרדה מינית !
היינו חשיבות הקשר הכולל ברורה!

הטרדה מינית במסגרת יחסי מרות

במצב בו יש ניצול של יחסי כוח, כמו מרות בעבודה, חינוך או טיפול, החוק מעניק הגנה יתרה.
כאשר אדם מנצל יחסי כוח על מנת לקדם עניינים מיניים אלו ואחרים – או עושה כן תוך כדאי פגיעה באחר – גם שעה שהמוטרד כתוצאה מיחסי הכוח אינו מסוגל להתנגד או להביע אי הסכמה – התנהגות תחשב להטרדה מינית.

 לא פעם בלי תלות בהתייחסות המוטרד בזמן אמת לאירועים.


יחסים אסורים

קיימת מציאות של איסור על יחסים גם אחרים שבאים במגע שברור שיש יחס של העדר היכולת להתנגד או להביע הסכמה באופן משוחרר מלחצים.
מדובר במקרים בהם הבדלי המעמדות הם בולטים כמו קצין בצבא מול פקודה שלו, פסיכולוג/פסיכיאטר מול מטופלת, מורה מול תלמיד ועוד ועוד. הסיבות ברורות.

טיפול המשרד בעברות של הטרדה מינית

כאמור יש אחראים על הטרדה מינית במקומות העבודה ולא פעם גם המשטרה חוקרת במקביל.
המטרה הבסיסית שעה שמגיע לקוח שנחשד בעבירות על החוק הוא ייצוב המציאות.
לעיתים יש מציאות מוסכמת – אבל המעשה עצמו אינו מוסכם !
לעיתים יתכן והמשטרה תגיע לעבירה זאת לאחר אישומים וחשודות חמורים הרבה יותר….לעתים אלו כל החשדות.
המטרה של כל נחקר היא להבין היטב על מה מתבסס החשד כנגדו ?  מה מוליך את החקירה – ורק כך יוכל לדעת כיצד לתקוף את החשדות הפליליים כנגדו.
התמודודת בלי מידע מוקדם יכול ותיצור אירועים רבים נוספים של הנחקר.

עוד ראוי לציין – אין להיחקר בלי ששוחחת עם עורך דין פלילי שיסייע לך להבין את המציאות החקירתית הכוללת.


לדוגמה הערה חסרת טעם
הערה חסרת טעם מצד גבר כלפי אישה העובדת עמו.
האישה רואה בכך הטרדה מינית.
הגבר רואה בכך הערה שלא הובנה כיאות.
כאן ראוי לזכור – יתכן והתיק יעבור בהמשך לאספקט פלילי – לכן חשוב להתמודד עם האירוע באופן ראוי – תוך מתן תשומת לב לאפשרויות להמשך.

אותה דוגמה בלי הבנה של האירוע באופן מלא

עכשיו הגבר מקבל מידע מהחוקר שאמר הערות פוגעות לנשים שונות.
הוא מתחיל להסביר הערה הערה ואישה אישה – והנה מתברר שלחוקרים יש הרבה יותר אירועים וחשדות ומתלוננות בפוטנציה מאשר אפשר להעלות על הדעת !
האם בכלל היו יחסי מרות מראש ?
האם הייתה הערה מינית מראש ?

כל זאת כבר לא משנה – המציאות יוצרת מציאות.

פגיעות מיניות - תלונות מאוחרות
פגיעות מיניות – תלונות מאוחרות

 

דוגמה שנים אחרי 

בכול המקרים התקשורתיים האחרונים החשדות ופרסומן יצר את המציאות של תלונות שנים אחרי.
לכן חייבים להיות בשלב הראשוני ממוקדים ביותר ולדעת כיצד לסייג את האירועים לפינה הנכונה על מנת שלא יצמחו עוד ועוד.

כאן חייבים לזכור את הדינמיקה – לא פעם, שאתה נופל יש רבים שיבואו לצפות.


טיפול המשרד: חקירת הטרדה מינית, ייצוב המציאות

כמו בכול תיק פלילי במגבלה המרכזית שעה שיש חשד פלילי הוא היכולת של הלקוח להתמודד עם האישום  – ולא להתפרק נפשית מהמציאות הקשה שנכפית עליו.
לכן ראוי תחילה להבין מהלקוח מה התרחש בפועל במקום העבודה – מתי ומה הנסיבות הכוללות.
יתכן וההשלכות של אירוע מיני – גם בלי מעורבות משטרה – קשות ביותר – לדוגמה פיטורים, פגיעה בזכויות, הרחקה ועוד.

לכן חייבים להתכונן לחקירה אצל הממונה על הטרדה מינית משל הייתה חקירה במשטרה, ראוי לציין שבנסיבות מסוימות החומר גם עשוי לעבור למשטרה – ולכן חייבים להיות מוכנים לכך.


הליך ההכנה כולל בחקירה פלילית בעבירות מין

א. ייצוב והבנת הגרסה של הלקוח.
ב.הסבר לאדם מה המשמעות של כל דבר אותו הוא אומר או שאינו אומר.
ג. פירוק האירוע בין מעשה וכוונה.

ד. הכנות לעימותים – נושא נרחב ביותר.

ה. במקום שיש צורך בדיקות פוליגרף וכו.
ו. חקירות רקע
ז. ועוד ועוד.
זה המקום לציין היו מקרים בטיפול במשרד בהם חקירות הרקע שהופעלו העלו נסיבות שאין דרך להאמין להן מראש  – מה שהוביל לסגירת התיק הפלילי.
עוד לציין – לעתים השימוע הוא בעל פה ולעתים בכתב – אולם פעולות עורך הדין במקום העבודה בכוחן ליצור מציאות ראויה ללקוח ולמנוע נזקים קשים לעתיד לבוא.

לאורך השנים הצליח משרד עורך דין פלילי מוטי אדטו לסייע לרבים מלקוחות המשרד לעבור הליכי חקירה במקומות העבודה ובמשטרה בגין חשדות מסוג זה.


עילות לסגירת תיק פלילי בעבירות הטרדה מינית

כאמור בעבירות של הטרדה מינית תמיד יש צורך לחשוב על שלושה נדבכים:
א. הממונה על הטרדה מינית.
ב. אירוע פלילי.
ג. אירוע אזרחי.
על הכול מטיל ההיבט החברתי שמתלווה לחקירה.
בנסיבות אלו ראוי תמיד לזכור שיש חשיבות מכרעת לעילות הסגירה של התיק הפלילי – שכן סגירת תיק פלילי בעילה של “אין עניין לציבור” או “אין ראיות מספיקות” יכול ויוביל לבעיות בהמשך.
מצד שני לא תמיד צריך להתמודד עם כל בעיה ובעיה.
לאור כל זאת תמיד יש צורך בשיקול דעת מלא באם להגיש בקשה לשינוי עילת הסגירה או שלא להגיש בקשה כאמור.

מידע נוסף

צווי הגנה

בבניה: 14.6.21.     אחד הכלים המרכזיים שיש לאזרח כנגד מציאות מאיימת על ידי אדם המקורב אליו בין שהיא מבן הזוג או שכן בביניין או

קרא\י עוד »

גידול סמים

גידול סמים “מסוכנים” מטרתו לייצר את ה”סם המסוכן” בדרך של גידול חקלאי. – לפי ראיית החוק המצב מוביל להוספה להיצע הסמים המסוכנים. לאור זאת החוק

קרא\י עוד »

סחר בסם החקירה

 נושא המידע על סחר בסם החקירה חשוב לצורכי התמודדות עם האירועים והחשדות בייחס לעבירות של סחר בסמים – בעת החקירה במשטרה!  רק בהבנת הליך החקירתי

קרא\י עוד »

שחרור ממעצר

הליך המעצר לצורכי חקירה הנו הליך פוגעני ביותר לאור העובדה שהוא בפועל עוצר אדם – חף מפשע! אדם שלמרבה ההפתעה במדינת ישראל במרבית המקרים לא

קרא\י עוד »

הכנה לעימות במשטרה

פרק בבניה 31.5.21 החקירה במשטרה נועדה להוביל לראיות משפטיות תקינות. ראיות פליליות שהן בלי ספק “נקיות” מרבב. כאלה שאפשרי להוכיח את החשדות והאישומים באמצעותן. עורך

קרא\י עוד »

סעיף 74 לחסד”פ

עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7 הפרוצדורה הפלילית נועדה להגן על האזרח. לאפשר עיון של אמת בראיות ולקבוע כללים כיצד נוכל להאמין לראיות

קרא\י עוד »
לייעוץ 052-2332651 דילוג לתוכן