חקירת עבירות מס

עבירות מס
עבירות מס

עורך דין פלילי חקירת עבירות מס – היבט פלילי והיבט מיסויי המשתלבים יחד.

 ההון שמגיע למדינת בישראל כתוצאה מגביית המסים מהווה את החלק המרכזי בהכנסות המדינה.
לצורך “עידוד” האזרחים לשלם מס (שלל רב של מסים) כחוק המדינה נוקטת, (כמו מרבית מדינות העולם).
 צעדים שנועדו להרתיע אזרחים וחייבים מלהימנע מתשלום מס המתחייב מהם כחוק.
 צעדים שהם מעבר לתשלום הקנס ו/או המס במקרים שמתברר שהעלמת המס הייתה פלילית (מבלי לדון בה יחשב פלילי ברגע זה).
המטרה של ההליכים הפליליים בעבירות מס (מע”מ מס הכנסה מכס ועוד) הוא הרתעת הרבים. בנוסף ליצירת מאזן אימה מול האזרח הבודד (עיקרון הגמול).
באופן שתיווצר מציאות של תשלום מס הרבה יותר כללית על ידי האזרחים. היינו יצירת מציאות של הגברת הציות לחוק.
 גם ציות לחוק כתוצאה מפחד וגם מכוח הבנה שכך משתלם יותר לנהל את החיים העסקיים.
– אי הידיעה וחוסר יכולת לכמת את העונש יוצרת מציאות של הגברת הציות לחוק מכוח הפחד והפנמה שהעונש יכול להיות חמור ביותר.
חקירת עבירות מס!

 עורך דין פלילי חקירת עבירות מס

ראוי לזכור במרבית המקרים חקירת עבירת המס מתקיימת שנים רבות אחרי האירועים עליהם אתה נחקר.

בנסיבות אלא המחשבה לזכור הכול לא יכולה להיות קיימת אצל רוב האנשים. אין אנשים עם רמות זיכרון לפרטים כמו שהתיעוד הכתוב מראה.

עוד חשוב לזכור שאתה זכאי להתייעץ בעורך דין פלילי מטעמך לפני ולא אחת בעת החקירה שכן החקירה נושאת בחובה סיכונים של ענישה חמורה ביותר.

אל תדלג על הזכות הזאת.

מסמכים ואמירות לעורך הדין שהם חלק מהייצוג נכנסים תחת חיסיון עורך דין לקוח.

חשוב לזכור לרואה החשבון אין חיסיון מול הלקוח והוא יאלץ לספר את כל הידוע לו באם ייחקר.


זכות השתיקה בעבירות מס

גם בעבירות מס קיימת זכות שתיקה אם כי שונה במעט!

אי מסירה של מסמכים לראשויות המס היא עבירה פלילית נפרדת בפני עצמה! זהו שוני מהותי!

מצד שני אין את החובה להפליל את עצמך

עורך דין פלילי המעורב בהליכים מהרגע הראשון יכול בתחילה להוביל את התיק להסדרים אלו ואחרים שיהיו תחת ענישה כבדה בהמשך.

בעבירות מס יש נטייה גדולה להוביל את התיקים לכך שלא יגיעו לבית המשפט.

גם תיקים רבים שלכאורה חובה היה שיגיעו לבית המשפט יכול ויסתיימו בהסדרים אזרחיים שיובילו גם להסדרים פליליים.


חשוב לדעת  – חקירת עבירות מס

עורך דין פלילי אדטו מוטי
עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7
המדינה נסמכת על המסים ! שלמדינה “חסר” כסף, שנייה אחת לפני שמתחילים לבקש העלאה במסים.
המדינה מתחילה במבצעי גבית מסים חלקם מתוקשרים היטב – זה הזמן להבין שהמדינה פועלת תקשורתית ויהיו “קורבנות אדם” לצורך הפחדת הנישומים.
כל פעם לאחר שידוען מקבל ענישה בפועל בגין עבירות מס מתעורר הנושא. אבל ראוי לדעת. רבים מהאנשים שהם “לא ידוענים” מוענשים מידי יום – כולל עונשים של מאסר בפועל !

טיפול נכון בתיק מס יכול במקרים רבים לא רק למנוע ענישה אלא גם למנוע אישום פלילי (או להגביל אותו באופן ניכר)  !


עבירות מס – גביית המסים בפועל

יש אמרה ידועה שקבעת שבאם אתה חייב 50,000 ₪ לבנק אתה בבעיה, מצד שני באם אתה חייב 50,000,000 ₪ הבנק בבעיה.
משפט זה מיושם היטב בהיבטי המס. במיוחד בשאלה האם אפשרי ליצור אינטרס כלכלי שכזה – שיבטל את הצורך בשימוש בפן הפלילי ?
לדוגמה בעבירות מס

באם ישולמו המסים וכופר – שלא ישולמו כלל בשל העדר יכולת לתפוס את הרכוש בכול אופן אחר – יש סיכוי טוב יותר להסדר – מאשר במציאות שם ראשות המסים מחזיקה ברכוש ויכולה לחלט ממנו!


תכנוני מס קטנים מול גדולים
בישראל 2013 חברות הענק שפועלות במשק מפעילות תכנוני מס שחלקם “ייצרתים מידי”. בפועל אין כל חשש שהם יפגעו באופן אישי.
אזרחים שמפעילים חלקיק מאותם תכנוני מס – יואשמו כאחרוני העבריינים וישלמו מחיר יקר.
זה הזמן להבין שהמדינה “רעבה” לכסף – תכנוני מס חייבים להיבחן בשבע עיניים וחוות דעת מקדימות.
הכול מחשש שלפתע התנהלות תכנונית ראויה תיקבע לכזאת שנחשבת פלילית.

קנסות “מידתיים” בהליכי מסים

 
אחת השאלות שעולה עוד ועוד – מדובר בעבירה פלילית כלכלית למה אין רק עונש כלכלי ? (מידה כנגד מידה). שאלה זאת נשאלת בהליכים על ידי עורך הדין הפלילי.
ההסבר פשוט: במידה והעונש היה קנס בלבד אזי רבים היו מעדיפים ל”נסות” את יכולתה של המדינה ללכוד אותם. רק אז, באם ילכדו, לשלם את המס המגיע למדינה.
מצב שכזה אינו רצוי על ידי המדינה כלל וכלל – בנסיבות אלו תיקי מס עוברים תהליך מסוים של כוונה לרמות ולהפחית את תשלום המס – מגיעים לכתב אישום.
מרגע הגשת כתב האישום הטיפול כלו משתנה וקשה ביותר לחזור לאחור בטיפול בתיק.
מאותו הרגע לצד ההסדרה האזרחית של החוב (“תיקון הליקויים”) ממשיך לחיות תיק פלילי ואין דרך של אמת לסיימו – אלא בתחום המשפט הפלילי (נתעלם לרגע מתשלום כופר).
ראוי לדעת, מצד שני, המטרה של דיני המס היא לא להוציא אזרחים ממעגל העבודה שכן אם כך יהיו פחות משלמי מיסים.
ראוי לציין בתיקי מסים קיים קושי של ממש בנקיטה של הליכים פליליים לאור קשיים להוכיח יסוד פלילי הכולל כוונה בצירוף מעשה.
 לכן, לא פעם, תעדיף המדינה לנקוט הליכים אזרחיים או להסתפק בכופר בהסכם מראש או לאחר זמן.

שיקולי יעילות של מערכת המסים

 
המטרה היא גביית מסים.
תיק פלילי גוזל “זמן מערכת” ניכר.
באותו הזמן ניתן היה לסיים תיקים רבים בהסדרים אלו ו/או אחרים וכופר.
כך יוצא שאותו המעשה יכול ויהיה מנווט להסדרי סגירה/כופר מתוך שיקולי יעילות של המערכת. בנסיבות אלו ניתן ונכון להפוך אירוע פלילי לאזרחי ולסיימו בתשלומים אלו ואחרים.

הבעיה בעודף מלל ?

ישנם נחקרים ש”בעודף מלל” בחקירות יצרו מציאות של העדר יכולת התפשרות בעיניינם.
היינו המעשים בהם הם מודים מוציאים את התיק הרבה מעבר היכולת להגיע להסדרים. (המעשה פחות מההסבר שלו).
כך שראוי לעיתים להוריד פרופיל ולא להעלות פרופיל בתיקי מס מתוך תקווה ליישב את הבעיות בתחום האזרחי.

מדוע ההסבר חשוב – לנחקר בעבירות מס

 נחקר בעבירה פלילית של מסים חייב לדעת – עודף פרסום – במיוחד בעבירות מס הוא דבר שלילי לחלוטין.
מרגע שמתקיים בתיק מידע עודף, אחרים התייחסו לתיק כנקודת מבחן. לכן חשוב לבחון ראשית את היכולת לסיים תיקי מסים באופן אזרחי או אפילו בכופר פלילי  -העיקר שהתיק לא יגיע לבית המשפט.
בנסיבות אלו על הנחקר ליצור את התנאים לסיום אזרחי בחקירה שלו – כבר בתחילתה  – אם זה אפשרי.

“עדי מדינה” בעבירות מס

בתחום עבירות הפליליות של מסים בהם יש למדינה עניין מיוחד פועלת המדינה כמו בתיקי פשיעה חמורה  -בעצמה קשה וענישה מחמירה.
לכן נחקר חכם מנסה תמיד להוביל את האירוע לאירוע קטן, לא מעניין, אירוע בו ניתן לסיים את ההליכים בהסדר או לכול היותר בכופר.
מופעלים, לחצים על עדים להפוך לעדי מדינה – על כל המשתמע מכך.
הדבר מתקיים כמובן בתיקי ענק, תיקים בהם יש צורך לחצות את מארד הערפל שנבנה על ידי הנהנה בפועל מעברות המס.
הדרך המרכזית בה המדינה יוצרת את הצורך אצל האדם לשתף פעולה היא יצירת נקודת לחץ על האדם, מתוך אותה נקודת לחץ, ייווצר כל השאר.

הליכי מעצר, עבירות מס

כמו בכול חקירה פלילית יש מקרים בהם הראשות החוקרת בין לבדה ובין בשילוב זרועות אחרות מובילה את התיק למעצר לצורכי חקירה!
בעת מעצר בשל חקירת עבירות מס הכללים הם הכללים הפליליים הרגילים בעת המעצר.
לכן חשוב להסתייע בעורך דין פלילי המכיר את הכללים ובמיוחד יצור תנאים להמשך החקירה מבלי להוביל למעצרו של האדם במעצר ממש.
אלא שחרורו בתנאים שמחרד יבטיחו את החקירה הפלילית ומאידך יובילו לאי פגיעה בהליכי החקירה החוקיים.

הסדרים בתיקי מס
כל אירוע של אי תשלום מסים כדין אפשר לטעון כנגדו שהוא אירוע פלילי.
ברור שהדבר אינו כך, לצורך פליליות האירוע קיימת חובה של מחשבה פלילית, הרי הכללים הפליליים ממשיכים לחול.
כמו כן, חשוב לדעת, לתיקי מס יש היבט מיוחד שהוא היכולת להגיע להסדרים – שיבטלו את הפליליות.
במידה ולא יוצרים את ההסדרים בעת החקירה ומודים בעבריה הפלילית לרשות המס אין עוד אינטרס ליצור בתיק מסוים הסדר.
חשוב לדעת, תיקי מס הם מורכבים ביותר ויכולים לגזול זמן מערכת רב, לכן חשוב ביותר לרשות המס להוביל את התיק לשימוש מושכל בזמן השיפוטי ולאור זאת הסדרים או כופר הרבים.
 עורך דין נבון יוצר את התנאים לכך במהלך החקירה בכך שהוא מעלה את הרצון בצד השני להפוך את האירוע לאזרחי ובכך לסיים אותו – לא פעם – גם בלי כופר.

עבירות מס והלבנת הון

שמתקיים הפרש הון לא מוסבר יכול והדבר יוליד גם עבירה פלילית של הלבנת הון.
עבירה בעייתית ביותר לאור החוק המיוחד שחל על נושאי הלבנת ההון.
בנסיבות אלו חשוב לבנות את האירוע כאירוע חקירתי באופן שלא יוצרו התנאים לתכולה של הלבנת הון.

תרגילי חקירה רשות המסים

בנוסף לתרגילי החקירה הרגילים המתבצעים כלפי הנחקרים בעבירות פליליות “רגילות” בפרק מספר דוגמאות לתרגילי חקירה נוספים שמטרתם ליצור ידע וכלים אצל חוקרי רשות המסים – אודות עברות המס :


דוגמה לתרגילי חקירה בחקירת עבירות מס

1.  העבירו שמועה על פשיטה צפויה כמו גם על ביקורת גדולה במקום מסוים (ברחוב ביאליק ברמת גם בקרב חנויות התכשיטים) – התוצאה – בתקופה שלאחר ההרתעה שמסרו הכנסות המדינה באזור עלו פי 3.
התגובה החקירתית – פסילת ספרים בשל העלמה עד לאותו הרגע של העוסקים בתחום בשל הפרשי הכנס לא מוסברים.
2.  פנו לבעל עסק למכירת פלאפל וביקשו את החתיכה שמוסרת מכל פיתה – התוצאה ידע אודות מספר המנות.
3.  ספירת הכנסות העסק היא מדע  – לא פעם יקדחו בקיר של מבנה לבחון את עומקו ואת כמות הבטון שהוכנסה אליו על מנת להבין כמה עלתה הקמתו רק הבנה כמה עלתה ההקמה יכולה להסביר את הרווח שנוצר.
4. חובה להזכיר את מערך הפעולות שבוצעו בתיק בר רפאלי שם רשות המיסים הפעילה אמצעי טכנולוגיה שבדרך כלל שומורים לחקירות שב”כ. כאן חשוב לדעת, שיש את היכולת, ולא תמיד צריך לעורר אותה מעבר לנידרש.

עבירת מס – הודעה מראש

 סיפור חשבונות הבנק באי הבריטי ג’רסי  – אי ששימש במשך שנים רבות מקלט מס – עתה החשבונות של אחד הבנקים התגלו והרשימות עוברות בין רשויות המס השונות  – ומתברר שגם ישראלים רבים הם בעלי חשבונות בנק. נכון לחודש נובמבר 2012 עדיין הרשימה המלאה לא הגיעה לרשויות המס הישראליים.
כפי הנראה חלק גדול מהבעלים של חשבונות ישראליים באי הם תושבי חו”ל – כך שזה לא מעניין.
בייחס לתושבים ישראליים בהנחה שהכסף במקור “לבן” אפשר לרוץ למשרדי מס הכנסה ולהגיע להסדר מראש – לפני שהם מקבלים את הרשימות.
בתחום המיסים כולל צוות המשרד מספר עורכי דין הפועלים בצוותא כל אחד מנקודת המבט המקצועית שלו על מנת לקדם את התוצאה הכוללת שהיא – במרבית המקרים  – הסדר כולל.
מוטי אדטו, עו”ד פלילי.
חירום: 052-23-32-651.
חקירה פלילית דורשת עורך דין פלילי עם ניסיון
עם ידיעה על כל המהלכים של המשטרה בעת החקירה.
עורך דין פלילי מוטי אדטו – עם ניסיון של מעל ל 20 שנה בדין הפלילי.
ייצוג במאות הליכים פליליים.
יצירת שינוי בהליכי חקירה רבים מספור – הכול בזכות ידע ומקצועיות.
מוטי אדטו: חירום: 052-2332651

מידע נוסף

צווי הגנה

בבניה: 14.6.21.     אחד הכלים המרכזיים שיש לאזרח כנגד מציאות מאיימת על ידי אדם המקורב אליו בין שהיא מבן הזוג או שכן בביניין או

קרא\י עוד »

גידול סמים

גידול סמים “מסוכנים” מטרתו לייצר את ה”סם המסוכן” בדרך של גידול חקלאי. – לפי ראיית החוק המצב מוביל להוספה להיצע הסמים המסוכנים. לאור זאת החוק

קרא\י עוד »

סחר בסם החקירה

 נושא המידע על סחר בסם החקירה חשוב לצורכי התמודדות עם האירועים והחשדות בייחס לעבירות של סחר בסמים – בעת החקירה במשטרה!  רק בהבנת הליך החקירתי

קרא\י עוד »

שחרור ממעצר

הליך המעצר לצורכי חקירה הנו הליך פוגעני ביותר לאור העובדה שהוא בפועל עוצר אדם – חף מפשע! אדם שלמרבה ההפתעה במדינת ישראל במרבית המקרים לא

קרא\י עוד »

הכנה לעימות במשטרה

פרק בבניה 31.5.21 החקירה במשטרה נועדה להוביל לראיות משפטיות תקינות. ראיות פליליות שהן בלי ספק “נקיות” מרבב. כאלה שאפשרי להוכיח את החשדות והאישומים באמצעותן. עורך

קרא\י עוד »

סעיף 74 לחסד”פ

עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7 הפרוצדורה הפלילית נועדה להגן על האזרח. לאפשר עיון של אמת בראיות ולקבוע כללים כיצד נוכל להאמין לראיות

קרא\י עוד »
לייעוץ 052-2332651 דילוג לתוכן