חקירת קטין

חקירות קטין עורך דין פלילי אדטו מוטי
חקירות קטין עורך דין פלילי אדטו מוטי

 מבוא: חקירת קטין במשטרה כחשוד בעבירה פלילית:

חייבים לדעת – מרבית החקירות הפליליות לא מלוות בהליך מעצר במקביל.

לבטח שמדובר בקטינים!

קיימים מקרים אשר בסיום החקירה הפלילית יש הליך של מעצר.


תנאי שחרור

במקרים רבים בעת סיום החקירה יוטלו תנאים להמשך – ואז מתבצע הליך של מעצר ושחרור מידי בתנאים.


על מנת להבטיח את התנאים – יחתמו

ערבות אישית (כספית).

ערבות צד ג’ !

הפקדה כספית ועוד.


התנאים לשחרור הם לדוגמה

אלו יבואו על מנת להבטיח את התנאים עליהם חתמו. (אפשרי תנאים רבים ונוספים) – כמו גם מגבלות רבות שאמורות להיות מובטחות החל מ:

א. איסור יציאה מהבית – “מעצר בית”.

ב. הרחקות לאזורים רחוקים.

ג. איסורים ליצור קשר או לבוא במגע עם אמצעי מדייה ועוד ועוד כיד הצרכים.

חובה להבין – אין סיבה לעצור את הנחקר במרבית המקרים ! התנאים הם די והותר לצורך הבטחת המשך ההליך המשפטי. החקירה יכולה להימשך – תוך מניעת סיכונים לקיומה, כמו גם הפחתה של הסיכונים החברתיים.

הליך השחרור כולו יכול להתקיים (במרבית המקרים) בתחנת המשטרה.


חקירת קטין כחקירה “קשה” לחשוד

אולי הדבר נובע מסיבה לא ברורה אולי בשל האופן שבו יופעלו הלחצים, קטינים רבים מסיימים את החקירה במשטרה שהם פגועים עד למאוד.

הבעיה מתחילה (להבנתי בד”כ) בסוג מחשבה שהחוקרים יהיו קלים עם הקטין.

מדובר במחשבה מוטעית לחלוטין, באירועים קשים יופעלו אמצעי חקירה מהקשים המוכרים לנו, כך שחובה להיות מוכן לחקירה ולהוביל את האירוע לאירוע מעצים.

חובה עם ההורה גם לבקש להיות נוכח בחקירה. במידה ויש סירוב לבקש לרואת את המסמך הרשום שמונע את אותה הנוכחות בחקירה הפלילית מצד ההורה.


עורך דין פלילי חקירת קטין

הליך החקירה במשטרה דורש את האפשרות להתייעץ בעורך דין פלילי.

יש צורך להתייעץ בעורך דין פלילי מרגע שזומנת לחקירה במשטרה! או הובאת לתחנה בתום אירוע זה או אחר, על תקן מעוכב על ידי שוטר, מעוכב, או, עצור ממש.

חלק גדול מהייעוץ נוגע לשאלות של הבטחת ההליך על מנת להוביל לשחרור בסיומה של החקירה.

ראוי שמצד הנחקר יהיה בתחנת המשטרה עורך דין פלילי מטעמו – גם לצורך ההליך השחרור – שיכול להוביל לשחרור ולמציאה של חלופות גם במקום בו הייתה מחשבה על מעצר תחילה!

עורך דין פלילי מוביל לשינויי חשיבה שהוא מודע לסיכונים ומנסה לנטרל אותם מול קצין המשטרה.


חוק דורש את העדיפות לשחרור! לבטח שמדובר בקטין!

אדטו מוטי, עו"ד
אדטו מוטי, עו”ד

כל זה נכון בייחס לבגירים ולבטח שעה שמדובר בהליך חקירת קטין. יש עדיפות מוחלטת לשחרור!

הדבר מתחזק שמדובר בחקירת קטין קטן יותר ויותר – או בקטין שהוא חסר עבר פלילי!

שיהיה ברור: ככול שהגיל קטן יותר האינטרס של כל הצדדים הוא שהקטין ישוחרר גם בעבירות חמורות יותר ויותר ! זאת לאור העובדה שהשהות במעצר מסכנת את הקטין ויוצרת סיכון חברתי!


עורך דין פלילי חקירת קטין במשטרה (חשוד)

ממתי מותר לעצור קטין לצורכי חקירה
ככלל עד גיל 12 קטין שאמור להיעצר בגין עבירה פלילית לא יעצר אלא ייחקר כעד.
מעצרו של קטין אמור להיות האמצעי האחרון האפשרי – ובכלל עדיף לקחת גם סיכונים ולדאוג לחלופה למעצר.
קיימת החובה לנהוג בכפפות של משי בכול מקרה בו המעצר נדרש לצורך חקירת קטין.  באופן עקרוני יש לציין שאסור שצורך המעצר תוביל לפגיעה נפשית אצל הקטין – או שתערך במקום כמו בית ספר וכו – אלו כללים בסיסיים לחקירת קטין.
כמובן מיד עם המעצר יש להודיע לקרוב של הקטין – ולהמתין לעורך הדין הפלילי לצורך ייעוץ בחקירה כמו גם לבן משפחה שיבוא וישהה לצידו של הקטין בעת חקירת הקטין!
תימנע נוכחות מבוגר בעת חקירת קטין מסיבות שירשמו!

חקירת קטין – הפלילית

חקירת קטין כחשוד בעבירה פלילית היא אירוע מפחיד.
מפחיד עבורו (בשלך חוסר ניסיון) מפחיד עבור הוריו (מחשבות על העתיד) – מפחיד גם בשל הנזק שיכול להיגרם לו ולנו כחברה – מפחיד.
חקירת קטין כחשוד מייצגת את הסיכונים האפשריים בדמות משפט פלילי וההשלכות להמשך החיים של כל אדם ולבטח של קטין. לדעת – באם בייחס לבגיר יש חשש על הודעת שווא הדבר חייב להיות הרבה יותר חמור בייחס לקטינים.

 זכויות בעת החקירה

לנחקרים יש זכויות בחקירה הפלילית!
שמדובר בקטינים אמורות הזכויות להישמר בייתר שאת ! בפועל פעמים רבות אין הזכויות נשמרות באופן הראוי! כאן יש צורך ובחובה בעורך דין פלילי לצורך ההקפדה על קיום הזכויות או תעוד של הפרות הזכויות!
הזכות המהותית היא נוכחות של הורה או אדם אחר בעת החקירה!
דוגמה למה מתרחש שיש הפרת זכויות :

628/20: “יכול להיות מאוד שהוא אמר נחכה לעורך דין, אני רוצה לחכות להיפגש עם עורך דין, אבל בסופו של דבר אנחנו ממשיכים לדבר והוא כן מבקש לדבר”.  627/17: “חיבקתי אותו ואמרתי לו: תשמע, אתה בגיל , בן כמה אתה ? אמרתי לו אתה בגיל של הבן שלי, ואמת יש לי בן בגיל 18: …………… 627/29: “…אנחנו מיד כשהוא אמר שאני בדקתי וגיליתי שהעורך דין בדרך, המשכנו לדבר. אי אפשר לעצור. אפשר לעצור אבל שקטין מדבר איתך ורוצה לדבר, ואומר לך: אני אספר הכול, אז אתה לא אומר לו חכה שניה שיבוא העורך דין. הוא אמר, עורך דין ואמרנו לו, שאלתי בררתי אם ראש הצח”מ העורך דין בדרך ? אמר לי העורך דין בדרך. ממשיכים לדבר איתו”.

ככה זה ניראה בפועל!


החוק ברור וידוע – אבל חוק ללא אכיפה – אינו חוק

יש את החובה על המשטרה להמתין לעורך הדין – ויש את המציאות שם המשטרה פועלת על מנת לעקוף את אותה החובה.

628/22: כ.ה.ש. ####  “אז בסופו של דבר, זה מה שאב בית הדין אמר לך, שאנחנו נתקלים ביותר מידי תיקים שבהם אנשי המשטרה עושים הכול כדי להוציא הודעה לפי שיגיע עורך דין”.

 בפועל כאן החקירה התנהלה בתיק רצח – ללא הקלטה !
בית המשפט ינזוף – אבל ללא טיפול מערכתי – דבר לא ישתנה – ואין טיפול מערכתי! לכן חובה שעורך הדין הפלילי יצור הבניה של הנושאים הנ”ל ! הבניה שנבנית כבר מרגע התחלת החקירה בתיק!
שוב יובהר ! המטרה של המשטרה היא פענוח תיקים, זכויות נאשמים נעלמות ונאלמות!

חשיבות עורך הדין הפלילי בייחס לאירועים של חקירת קטין

לעורך הדין הפלילי חשיבות קריטית בייחס לייעוץ לנחקרים !
זאת הסיבה שמציק לשוטרים שיש מציאתו של עורך דין הנוכח בחדרי החקירות! מתוך זה אתה הנחקר חייב להבין שחשוב לך שעורך דין פלילי יסייע לך בהתמודדות עם החקירה הפלילית!
עורך הדין הפלילי מכיר את הבעיות האפשריות, הוא יוצר את המציאות במסגרתה הקטין הנחקר מבין את “משחק התפקידים” המנוהל מעל ראשו  – “משחק תפקידים” שהוא חקירה פלילית – אירוע שללא ספק יכול להשפיע על חייו של הקטין לעתיד לבוא.
(גם באם נניח שהקטין רק יפליל אחרים – גם אז תיווצר השפעה חברתית קשה, ולא פעם הדבר יכול להוביל לנידוי בהמשך).
במקרה של קטינים העתיד הוא נראה לא פעם מציאות רחוקה – אבל חייבים להבין את השלכות הדברים הנאמרים, ההשלכות רבות – צורת מיקוד הדברים בעת החקירה הפלילית היא הכול.

הסבר זכות השתיקה אצל קטין

שנחקר בוחר “בזכות השתיקה” אפילו והוא קטין – זהו לא הסוף אלא ההתחלה.
מרגע זה מתחיל מסע לחצים (במקרה שהמשטרה מעוניינת לשבור את השתיקה) על מנת להוביל את הנחקר למסירת עדות.
באם לאותו הקטין אין את היכולת לשמור על הזכות –  לא תמיד ראוי לנקוט בשימוש באותה הזכות.
חקירת קטין
חקירת קטין

 “תרגילי חקירה” במשטרה  בדגש על קטינים

עד כמה שתחילה הדבר ישמע מוזר, אז תרגיל החקירה המועדף על שוטרים כלפי חשודים קטינים הוא – “חיבוק”. הרבה “אהבה”.
האיתור של הצורך של הקטין ביד אוהבת (מי לא צריך) על ידי החוקרים – הובילה לכך שהאהבה ניתנת בחינם – והנזק שיצור הקטין בחקירה שלו עצום.
הרעפה של אהבה ללא תנאי. “דאגה של אמת” לאוכל שתייה, סיגריות, ועוד ועוד. אם בכול אילו לא די אזי אחריו יבואו  אמירות כמו: “אתה כמו הבן שלי” – מצד החוקר כלפי הקטין שנחקר וצמא ליד אוהבת.
ההמשך? האהבה עוד תגיע – השאלה תמיד מה המחיר, כך שאמירות (מתוך הקלטות של חקירות).

המטרה של עורך הדין הפלילי היא תחילה להסביר לנחקר את העובדה שאין מדובר ב”אהבת חינם”  – אלא – בתרגיל חקירה שכולו ציניות וניצול חולשה.


 חשוב לדעת – חקירת קטין

במקרה שנחקר מודיע על רצונו לשמור על “זכות השתיקה” יתחיל מסע של שאלות ואתגרים חקירתיים שנועדו לבחון את יכולתו לשמור על “הזכות” ללא ספק בכך ברור לחלוטין שאין זכות – הרי באם הייתה זכות – לא הייתה יכולה להיות סמכות בלמנוע אותה.
הגדרות:
קטין  – עד גיל 18.
ילד – עד לגיל 14.
גיל האחריות הפלילית – 12. (מתחת לגיל זה אין אחריות פלילית).

החובה להודיע על מעצר קטין 

נתבקש קטין להגיע עם שוטר לתחנת המשטרה – תימסר הודעה באופן מידי להוריו או לקרובו. (מאמץ סביר של השוטר).
כך שברור שאם קיים חשד – יש חובה להודיע על אחת כמה וכמה.

 חקירת קטין בלילה
ככלל קטינים לא אמורים להיחקר בלילה – (אלא במקרים חריגים).

 נוכחות הורה בחקירה
 
קטין חשוד זכאי שהוריו או קרוב אחר יהיה נוכח בחקירתו. הקטין רשאי לסרב לכך  – מנימוק סביר.
שהקטין עצור רשאי קצין משטרה גם הוא לאסור נוכחות הורה.

 עובדי נוער בחקירת קטין
 חובה לאיש משטרה לפעול באופן שימנע את חשיפת קצין המשטרה לעיני הציבור.
בכול תחנת משטרה יש עובדי נוער – שלא ילבשו מדים בעת עבודתם.
מיקום עבודת עובדי הנוער – חדרים נפרדים.

 פוליגרף בשאלת קטינים
 
אין לבדוק קטין מתחת לגיל 14.
קטינים בין הגילאים 14-16 יבדקו בתנאים הבאים:
א.  פשע חמור או עניין ציבורי רב.
ב.  הצורך בבדיקה נתמך בחוות דעת של קצין נוער מרחבי, או ראש מחלק נוער.
ג.  הקטין נתן הסכמה בכתב.

ד.  אחד מהוריו נתן הסכמה בכתב.


 מקרים חריגים בהם אין חובה להודיע להורי (או אפוטרופסים) של הקטין
א.  שהקטין אינו חשוד – וביקש שלא תימסר הודעה להוריו  – והנימוק סביר.
ב.  על פי החלטת קצין משטרה  – בשל סיכונים כמו:
סיכון לשיבוש הליכי החקירה.
סיכון: טובת הקטין.
סיכון: בטחון המדינה.
ג.  להורים במקרה “רגיל” הזכות להיות נוכחים בחדר החקירות.
ד.  לקטין הזכות להתייעץ לפני תחילתה של החקירה עם עורך דין פלילי המומחה לדין הפלילי.

השהיית ההודעה להורה שבנו הקטין נחקר
 
השהיית ההודעה להורה מוגבלת לשמונה שעות – מהגעת הקטין לתחנת המשטרה.
או שש שעות אם לא הודיעו לאף קרוב.

מעצר לצורכי חקירה – של קטין 
 
הארכת המעצר לצורכי חקירה – סמכות קצין משטרה.
ראוי לדעת שוטר בזירה “שעוצר” קטין לא עוצר אותו מעבר להחלטה אצל הקצין  – להורים הסמכות לנסות לשכנע את הקטין (כמו גם לעורך הדין) מדוע להימנע ממעצר – לפני החלטת הקצין.
קטין: עד 24 שעות.
ילד: עד 12 שעות.
חקירת קטין
חקירת קטין
ראוי לציין – החקירה במשטרה משפיעה רבות לא רק על שאלת האשמה – אלא גם בשאלת השיקום!
בעת החקירה נוטעים את הזרעים לשיקום! לטיפול! לשינוי!
דברים שעוד ישפיעו לדוגמה על דיוני המעצר עד תום ההליכים!

כלל הבסיס בשאלת מעצר קטין
 
מעצר קטין בר עונשין יבוצע כאמצעי אחרון בלבד – רק אם לא ניתן להשיג את מטרת המצע ר בדרך פחות פוגענית.
בנוסף לעדכון ההורים (חובה) המשטרה מיידעת צין מבחן אודות המעצר.

 חקירת קטין – הארכת מעצר של קטין

הכלל הבסיסי – המעצר אמור להיות לתקופת זמן המינימלית הנדרשת.
באם ניתן להימנע ממעצר כמו באמצעות “מעצר בית” או תנאי פיקוח אחרים – ראוי ליישם זאת.

מיקום המעצר של הקטין

בית מעצר לקטינים בלבד.
מקום המעצר:
ככלל לא ייעצר קטין בבית ספר, קייטנה, או גן ילדים – אלא אם לא ניתן לדחות את המעצר.

כבילת קטין – כחלק מהליך המעצר 
אין לכבול קטין עצור במקום ציבורי.
הכבילה לפרק הזמן הקצר ביותר שניתן.

מידע נוסף

צווי הגנה

בבניה: 14.6.21.     אחד הכלים המרכזיים שיש לאזרח כנגד מציאות מאיימת על ידי אדם המקורב אליו בין שהיא מבן הזוג או שכן בביניין או

קרא\י עוד »

גידול סמים

גידול סמים “מסוכנים” מטרתו לייצר את ה”סם המסוכן” בדרך של גידול חקלאי. – לפי ראיית החוק המצב מוביל להוספה להיצע הסמים המסוכנים. לאור זאת החוק

קרא\י עוד »

סחר בסם החקירה

 נושא המידע על סחר בסם החקירה חשוב לצורכי התמודדות עם האירועים והחשדות בייחס לעבירות של סחר בסמים – בעת החקירה במשטרה!  רק בהבנת הליך החקירתי

קרא\י עוד »

שחרור ממעצר

הליך המעצר לצורכי חקירה הנו הליך פוגעני ביותר לאור העובדה שהוא בפועל עוצר אדם – חף מפשע! אדם שלמרבה ההפתעה במדינת ישראל במרבית המקרים לא

קרא\י עוד »

הכנה לעימות במשטרה

פרק בבניה 31.5.21 החקירה במשטרה נועדה להוביל לראיות משפטיות תקינות. ראיות פליליות שהן בלי ספק “נקיות” מרבב. כאלה שאפשרי להוכיח את החשדות והאישומים באמצעותן. עורך

קרא\י עוד »

סעיף 74 לחסד”פ

עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7 הפרוצדורה הפלילית נועדה להגן על האזרח. לאפשר עיון של אמת בראיות ולקבוע כללים כיצד נוכל להאמין לראיות

קרא\י עוד »
לייעוץ 052-2332651 דילוג לתוכן