יחסים אסורים בהסכמה

 יחסים אסורים בהסכמה:

יחסים אסורים בהסכמה
יחסים אסורים בהסכמה
 מדובר באחת עבירות המין "הבעייתיות" – יחסים אסורים בהסכמה!
"בעייתיות" היא כך שאנשים לא תמיד מבינים שהם גולשים לאירוע מיני אסור ופלילי ! הם הרי רואים את ההסכמה !
לא אחת יש מספר מערכי חוק שחלים על אירוע בודד, והאיסור על היחסים באם מחוק אחר, מתלות אחרת לדוגמה.

חשוב להבין: אתר זה דן באספקט הפלילי בלבד.


איסורים על יחסים בהסכמה

יש סיבות רבות לאישום הפלילי!

יש מקרים בהם האיסור הוא בשל הגיל של מקיים יחסי המין ! (יש גילאים שזה יהפוך לאונס, בלי תלות בשאלת ההסכמה).

יש מקרים שהדבר נובע מהבדלי הדרגה (בצבא, במשטרה), מצב נפשי (יכול להגיע לאונס), מעמד (בכירות בעבודה תוך ניצול המציאות) ועוד.

השאלה, תמיד, היא על מי החוק הפלילי רוצה להגן?

כאן חשוב להבין – פעמים רבות האישום הפלילי יהיה בכלל על חוק חיצוני – כזה שלא התגוננת מולו בזמן אמת שכן הייתה עסוק בביסוס הקשר המיני, כקשר אפשרי מינית.

לדוגמה:

ניסו שחם, מפקד מחוז ירושלים אואשם בקיום יחסים עם כפיפות לו. האישום המרכזי היה לא פחות מהטרדה מינית – אישום במרמה והפרת אמונים.

המערכת ראתה בקיום יחסי מין עם כפיפות – מרמה והפרת אמונים.

https://www.maariv.co.il/news/law/Article-747209


יחסים אסורים בהסכמה – הגבר כעבריין

במקומות עבודה שונים יש כללים חלקם אוסרים לחלוטין על כל קשר בין עובדים בין מטעמים של ניגוד עניינים ובין בכלל, בנוסף לאיסור הזה יש איסור חוקי בשאלת ניצול המעמד במקומות העבודה.
חובה להבחין בין הבסיסים לאיסור.
אין בחוק איסור על כל סוג של יחסים – אפילו לא ביחסי כפיפות.
חובה להבין (במשפט האזרחי) במקום בו יש יחסי מרות, יש הנחת בסיס שבעל המרות מנצל את כוחו לצורכי הקשר.
לכן בעל המרות צריך להוכיח שבסיסו של הקשר אינו ניצול. (קשה יותר ויותר להוכיח את זה).

משמעות המרות ביחסים אסורים בהסכמה

מרות ביחסי עבודה היא "השפעה" היינו לא רק מנהל ישיר יכול ליפול בכך  -אלא כל בעל השפעה. (מומנה עקיף כדוגמה).

מרות יכולה להילמד מהפרשי דרגה, גיל, ראיה של מערכת היחסים הכוללת ועוד.


ההובלה ליחסים האסורים

לא תמיד יש אפשרות לומר שהגבר הוא זה שהוביל ליחסים.
אולם אני לא מכיר אירוע בו נחקרה אישה על יחסים שקיימה עם כפיף לה. (ביחסי עבודה). למרות שהדבר קיים!

בפועל, יש אין סוף תלונות שלא פעם המתלוננת היא האישה – זאת שבזמן אמת פעלה על מנת לקדם את היחסים המיניים ולהוביל בכך שהדבר יקדם אותה במקום העבודה. או אולי אפילו התרשמה מהמעמד ורצתה את יחסי המין בלי שום שאלה בדרך !

אולם המשך היחסים המחיש לה שהיא כבר חשה את עצמה מנוצלת בשל אותו העבר.

לא פעם כיום יואשמו אנשים על זמן עבר רחוק – שבזמן עבר היו נורמות מעט שונות.

טיב הקשר המיני והרגיל

טיב הקשר שמתפתח גם הוא בעל חשיבות רבה בבחינה המשפטית (שמגיעה לאחר מעשה כמובן).

לא אירוע מיני – ללא שיחה מקדימה או שיחה פונקציונלית ריקה מתוכן, כמו ניהול מערכת זוגית שלמה !

דיווח על הקשר לממונה בזמן אמת יכול וינטרל יחסי כפיפות!


יחסים אסורים בהסכמה – ההפנמה!

אירוע המהווה עבירה פלילית חמורה – גם עורך הדין הפלילי לא תמיד מצליח להבהיר לנחקר (שלא פעם חסר הכישורים החברתיים להבין) בעת החקירה את עומק השבר.
בעיתיות שכן המעורבים הם בד"כ אנשים נורמטיביים!
יש חשודים ביחסים אסורים בהסכמה שממש לא מבינים מה הם עשו שלא כהלכה! המשמועת של עבירת המין לא תהה ברורה להם באופן ברור!
הסיבה היא כי מבחינת הנחקר (חשוד) יש והייתה הסכמה מלאה ליחסי המין של אותה נערה/אישה ליחסים המיניים.
כאן חשוב לדעת – החוק הפלילי מפקיע את האוטונומיה של הפרט בחלק מהאירועים והסכמה של הקטינה אין בה די  – גם שמדובר בבגירה – עצם סוג היחסים המיוחדים מבטל את נושא ההסכמה (לפחות מציב את הנושא כיחסים אסורים).
עורך דין פלילי אדטו מוטי - יחסים אסורים בהסכמה
עורך דין פלילי אדטו מוטי – יחסים אסורים בהסכמה
דגמאות – יחסים אסורים בהסכמה:
ראוי לציין הנושא עולה שוב ושוב בהקשר של קצינים מצה"ל ששוכבים עם פקודות שלהן או קציני משטרה שקיימו יחסי מין עם כפופות!
כאן למרות ההסכמה – לאור ההבדל בדרגות וקיום יחסים עם כפיפה הדבר מגיע לאישום פלילי!
כאן ראוי לדעת – יסוד ההסכמה יכול ולהיות נדון במספר רמות – החל מרמת האונס – שם הטיעון יהיה שעצם היחסים המיוחדים הוביל להעדר הסכמה  מובנית!
עד לקביעה שעצם הכניסה ליחסים עם יחסי מרות לא היה ראוי – ואז לאישומים מסוג אחר.

בעילה אסורה בהסכמה 

כל נושא היחסים המיניים במקום העבודה מוגדר במבחר חוקים.

ההיגיון שעומד בבסיס החוק הוא שלעובד הזוטר (במחשבה על עובדת) כישורים פחותים מול המעסיק או האחראי במקום העבודה  -כך שהסכמתם ליחסים היא לא הסכמה של אמת.

היינו הם נכפים להסכים ובכך סביבת העבודה מזדהמת!

ציטוט מתוך פסק דין : (דגשים לא במקור).

" ההנחה הברורה הגלומה במבנה זה של העבירה הנה כי בנסיבות בהן אדם כפוף
למרותו של אדם אחר, אין לייחס משמעות להסכמה הניתנת מצדו למעשים מיניים
עם בעל המרות, ככל שהסכמה זו הנה תוצאת ניצולה של המרות. לשון אחר,
אפילו ניתנה הסכמה לביצועם של המעשים המיניים, החוק — בהכירו בעמדת
הנחיתות הטבועה בה מצוי הקורבן — מאפשר לראותה, בנסיבות המתאימות,
בכוח וניצול פערי כוחות.21 כהסכמה "טכנית" שאין לייחס לה משמעות,

בהיותה תוצאתם של שימוש לרעה בכוח וניצול פערי כוחות".


"תוך ניצול יחסי מרות"

ניצול יחסי מרות
ניצול יחסי מרות

חשוב לדעת : למרות ששאלת ההסכמה "כאילו" אינה ביסודות – יש חשיבות קריטת לשאלת "תוך ניצול יחסי מרות".

דבר המופיע בהגדרת העבירה.

בפועל גם בוחנים את מהות היחסים, כיצד התפתחו, מהות הקשר, מי מוביל את הקשר ועוד.

חשוב לציין – שגם במקומות שם העובד הוא היוזם, לדוגמה על מנת לשדרג את עצמו, או להימנע מפיטורין – אין בכך כדאי לשנות את התמונה במקרים רבים. (לבטח שיש נורמה שכזאת).

חובה לאדם שחשוד בעבירות אלא להסתייע בעורך דין פלילי!


פסק דין על המטרה מאחורי החוק : (דגשים לא במקור):

"סבורני, כי העבירה של בעילה אסורה בהסכמה "תוך ניצול מרות ביחסי עבודה
או בשירות" אינה באה אך להגן על האינטרס של קורבן העבירה ועל אוטונומיית
הרצון שלו.

עבירה זו באה להבטיח גם שמירה על סטנדרדט התנהגות ראוי מצד
בעלי מרות כלפי אלה הכפופים להם ]

..חובתנו לנקוט מדיניות מחמירה כלפי מי שהופך את כוח הסמכות שבידו, ואשר ניתן לו במסגרת בה קיימים פערי
כוחות, למנוף לסיפוק צרכיו האישיים. אכן, חובתנו לשרש תופעות של הפקת
טובות הנאה על רקע מיני על ידי מעבידים ונושאי תפקידים אחרים מכוח הסמכות שנתונה בידם".


לדוגמה (טיפול המשרד) איסור על יחסים בנסיבות מיוחדות  – עבירות מין

טענה כנגד אדם האחראי על תחזוקה של דיור מוגן שקיים יחסי מין עם דיירת במקום.

עצם העובדה שמדובר בדיירת שהיא חוסה, והמציאות שהוא חייב לדעת את המצב הנפשי/פיזי שלה – שוללים כל משמעות להסכמה. המטרה היא שלחוסים יהיה דיור מוגן – רצון ליחסים מיניים לא עולה בקנה אחד עם זאת.


יחסים אסורים במקומות עבודה:

אחד מפסקי הדין המרכזיים בנושא ניצול יחסי מרות הוא בעניינו של מר ניסו שח"מ מפקד מחוז ירולשלים של המשטרה שקיים יחסים מיניים עם כפיפות לו.
אף לא אחת מהן טענה לאונס.
בבית המשפט השלום היה זיכוי במרבית העבירות לאור הטיעון להסכמה של השוטרות – בית המשפט המחוזי קבע שהבדלי הדרגות מובילים לעבירה פלילית של מרמה והפרת אמונים !

יחסים אסורים בהסכמה – האם אני מבצע עבירה פלילית?

 לא פעם מתקשרים אנשים מודאגים רגע לפני להבין האם המצב בו הם נמצאים חוקי ? או אולי הם בסיכון פלילי ?
לציין זמר ידוע נחשד בעברו באירוע מסוג זה – קו ההגנה שהוא הציב היה העדר מודעות לנושא גילה של הקטינה ומחשבה שמדובר בבגירה (כמובן גם העדר מודעות להיבט הכספי) שבכוחו להפוך את התמונה – שם החוקרים האמינו לו והתיק נסגר.
כאן ראוי לציין – על המדינה להוכיח את הרכיב של המודעות לגיל מעבר לכול ספק סביר –  אולם יש שיטענו שיש להפוך את הנטל ולהעביר את הנטל על הגבר להוכיח את נושא אי המודעות ! נושא זה נימצא בדיונים והפסיקה לעתיד לבוא תחליט בו. הדבר בא על מנת להמחיש שהגנה של זמן אחד – לא תמיד טובה לזמן אחר.
יחסים אסורים בהסכמה  – באינטרנט :
ראוי לציין כל סוג של עבירת מין אפשרי לבצע באינטרנט.
היינו שאדם מדבק מקטינה (מתחת לגיל 14) להחדיר גוף זר לאיבר מינה – והבקשה היא באינטרנט  – מדובר באונס של ממש ! העובדה שהיא עושה זאת מרצונה – לא משנה.
כנ"ל הדבר מתקיים בהפרשי הגילים על כל שאר עבירות המין.
__________________________________________________________________________________

בבסיס עבירת מין (יחסים אסורים בהסכמה) שלוש חלופות 

א. קטינה שמלאו לא 14 ולא מלאו לה 16 – וגילו של הבועל הוא בהפרש של מעל ל 3 שנים (וגם אז יש צורך ביחסי חברות נורמליים).
ב. בעילה של קטינה בין הגילאים 16-18  – תוך ניצול מערכת יחסים מיוחדת. כמו יחסי תלות פיזית או נפשית, יחסי מרות – ארגונית פורמאלית או אחרת, יחסי חינוך וכו.
ג. שהבעילה של הקטינה 16-18  – היא בהבטחת שווא לנישואים.
ראוי לדעת למטה מגיל 14 קיום יחסים הוא   – "אונס". אין צורך בשום שימוש בכוח או דבר נוסף ! עצם ההפרש בגילים יוצר את העבירה של "אונס".
משום מה לאחרונה יש "חשודים" רבים בניהול קשר מיני (בעיקר דרך הנט) עם ילדים/ות ש"לא מבינים" את מהות האירוע הפלילי !  מיותר לציין – מדובר בבעיה סבוכה של פדופיליה ! שהעבירה הספציפית (גם ללא מגע) יכולה להגיע לכדי אונס !
הבעיה היא שההפנמה של הבעיה דורשת טיפול, ולא פעם, גם לאחר הטיפול תהה ענישה קשה.
___________________________________________________________________________________

בעילה אסורה בהסכמה

אחת מעבירות המין שלא פעם אליהן נקלעים אנשים "נורמטיביים" לחלוטין היא עבירת היחסים האסורים בהסכמה. הכוונה בעבירה זאת היא לאסור על בגיל שהפרש הגילים שלו עם הקטינה מעל ל 3 שנים ולא מדובר ביחסים המתאימים לבני גילם להיות בקשר מיני.
באם אתה קטין על סף הגיל אזי אפשר בקלות יחסית לגלוש לעבירה זאת – לדוגמא נערה בת 15 מנהלת קשה זוגי עם נער בן 19 – חייל.
יחסי המין הם במסגרת הקשר הזוגי.
האומנם כל האחריות לאירוע הפלילי היא על הנער ? התשובה שקבע החוק היא כן.
ראוי לציין -שאדם בן 40 מקיים יחסים מיניים עם קטינה שהיא בין הגילאים 14-16 מתוך מחשבה שהיא כבר בגירה/מעל לגיל 16 – על רקע של היותו זמר או אדם מפורסם – אז אין מה לדבר על נורמטיביות – מדובר בעבריין. הגנה טובה לעבריין היא שהוא קיבל מידע שגילה של הקטינה הוא מעל ל 16 – האם אפשר להאמין לו שהוא עשה את הכול ?
זה נושא לדיון אחר.
לא בטוח שיוגש כתב אישום (משיקולים אחרים) – אבל כל האחריות היא על הנער, הוא הבגיר, והחובה היא עליו.
החוק שואף למנוע בסיוע עבירה זאת יחסים בין בוגר לקטינות מתחת לגיל 16 –  באירועים מעל לגיל 16 יחולו דינים אחרים !
דוגמא משנת 2016:
תת אלוף אופק בוכריס הודה בכך שניהל מערכת רומנטית עם חיילת בלשכתו ! החשדות  (כמו כתב האישום) החלו על עבירה של "אונס" – אולם בשימוע הצליח להוכיח שהאירועים היו כחלק ממערכת יחסים – אבל מדובר במערכת יחסים אסורה.

בעילה אסורה בהסכמה היא עבירת מין

"בעילה", לעניין זה, היא החדרת "איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של אישה".
מעשה זה הוא בגדר בעילה אסורה בהסכמה כאשר נעשה בהסכמת האישה, בשלושה מצבים:
  • לאישה מלאו 14 שנה וטרם מלאו לה 16 שנה, והיא אינה נשואה לבועל.
  • לאישה מלאו 16 שנה וטרם מלאו לה 18 שנה, והבעילה הייתה תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, או תוך הבטחת שווא לנישואים. העונש על עבירה זו הוא חמש שנות מאסר.
  • לאישה מלאו 18 שנה והבעילה נעשתה תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות, או עקב הבטחת שווא לנישואים תוך התחזות של הבועל כפנוי למרות היותו נשוי. העונש על עבירה זו הוא שלוש שנות מאסר.

יחסים אסורים בהסכמה

במרבית המקרים שאנו מתקלים בחשדות לאירוע זה הטענה הבסיסית היא שהיו יחסים וגיל הקטינה באופן ברור הוא מתחת ל 16.
השאלה הראשונה שעולה על הפרק אודות יחסי מין עם קטינה היא:
באיזה גיל הציגה עצמה הקטינה ?
לאחר מיכן תעלה השאלה – באם הקטינה היא בת מתחת ל 16 בפועל –  האם החשוד היה אמור לחשוד בקטינה ולחשוב שאינה אומרת את גילה האמיתי ?
ראוי לציין:
נושא ברור הגיל של הקטינה הותקף רבות בציבור לאור העובדה שהדבר הפך להגנה קבועה של מבוגרים ששכבו עם קטינות, בטענה שלא ידעו את גילן וכי אותן הקטינות הציגו את עצמן בגיל גבוהה מגילן האמתי.
היום הדין לא דורש מהגבר שיבדוק או ויחפש או ימצא מהו הגיל האמתי של הקטינה, והגבר יכול לטעות בשל הטעיה של הקטינה אותו.
סביר להניח שבעתיד החוק ישתנה וידרוש אקטיביות מסוימת מהגבר בברור הגיל של הקטינה.
כחשוד בעבירות אלו הייתה לנו פרשת אייל גולן" הזמר הידוע שטען (התיק הפלילי נסגר בעת החקירה במשטרה) שלא היה מודע לגיל הקטינה.

יחסים עם קטינה מתחת לגיל 14

אונס – פשוט וקל.

אין תלות בהסכמה ו/או ברצון או ביוזמה של הקטינה.


יסוד ההסכמה – ביחסים אסורים בהסכמה!

יסוד ההסכמה, של יחסים אסורים בהסכמה, בנוי על רצון באירוע המיני. יודגש רצון מדעת !
נערה בת 15 (בשביל הדוגמא) שמקבלת סמים קלים מהבגיר (או יש לו מודעות לצריכה של סמים קלים על ידה  -או צורכת אלכוהול) אין מה לדבר על הסכמה !
לבטח שלא לאירוע המיני. בנוסף ראוי לדעת – כאן מתחילה עבירת סמים חמורה ביותר – שלא נדון בה של הדחת קטין לשימוש בסם.
לא יעלה על הדעת שנדון בהסכמה של מי ששללו לו את ההסכמה במבחר שיטות. קשה לדעת מהי ההשפעה המדויקת של הסם על כל אדם  – אבל לבטח שיש הספקה של סמים – ורצון בקשר מיני מיד לאחריו – זאת בעיה קשה.
שצורכים סמים משתמשים ביסוד ששולל את ההסכמה החופשית ! כנל בייחס לאלכוהול (שגם אסור להספקה לקטינים).
במידה ובשלבים לפני האקט מספקים סמים ו/או אלכוהול – מבטלים את הדיון ביסוד ההסכמה!

הפרת הבטחה לנישואין

סעיף 346(ב( לחוק העונשין,

הבועל אשה שמלאו לה שמונה עשרה שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או
בשירות או עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות כפנוי למרות היותו נשוי,
דינו — מאסר שלוש שנים.

כאן יש את הדגש על התחזות כפנוי – לאדם נשואי.

עד כמה שהדבר ישמע קשה להכלה – אירועים של יחסים עם אדם תחת מרמה מסווגים תדיר כ"קבלת דבר במרמה".

בעבר הייתה טענה גם לאונס – היינו שקר במהות העושה.


מתן מתנות לקטינות לשם יחסי מין

שיש טענה למתן מתנות יקרות כמו טבעות, תכשיטים,  כרטיסי אשראי לצורכי שימוש פתוח וכו – לצורך יחסי מין עם קטינות – כאן מתחילות עבירות הזנות, שידול לזנות, קבלת שירות על ידי קטין, החזקת מקום לשם זנות ועוד.

סעיף 203 לחוק הפלילי: "……..נעברה עבירה ……תוך ניצול מצוקה כלכלית או נפשית של האדם שהובא לידי מעשה זנות או לידי עיסוק בזנות…..".


גיל עבירות הזנות כאירוע פלילי

כאן בקבלת שירות מיני מקטינה – הגיל הוא לא 16 לצורך יסוד ההסכמה אלא – 18.

מידע נוסף

מה נחשב לאלימות

בכדי לדעת מה נחשב לאלימות יש צורך לבחון את המקרה, להבין את המהות ואת מה שעומד מאחורי הדברים, אך לא פעם קיימת הפרדה ברורה בין

קרא\י עוד »

קבלת דבר במרמה

2.2.1 יסודות העבירה של קבלת דבר במרמה מתוך : פ 29739-07-17 נוי: " סעיף 415 לחוק העונשין, קובע כעבירה קבלת דבר במרמה: "המקבל דבר במרמה,

קרא\י עוד »

ניצול יחסי מרות

ניצול יחסי מרות הם ניצול של מעמד בתפקיד בכיר, או במקום בו לאדם יש שליטה על אדם אחר, ומתוך תפקידו או מעמדו הוא מנצל את

קרא\י עוד »

היזהרו מהבטחות

היזהרו מהבטחות! אחד הדברים שצריכים להנחות אתכם בבחירת עורך דין פלילי במרכז היא לדעת להיזהר מהבטחות. לא תמיד הדברים תלויים בידיו של עורך הדין המייצג

קרא\י עוד »
לייעוץ 052-2332651 דילוג לתוכן