סגירת תיקים פליליים

סגירת תיקים פליליים – שלל האפשריות לסגירת תיקים פליליים החל מהיחידה החוקרת דרך קצין החקירות, יחידת התביעות, ועד ליועמ”ש והסדרים מותנים !
פעמים רבות גם “כישלון” כאן משמעו שבתיק הענישה תתה רק של הימנעות מהרשעה פלילית ולא ענישה חמורה הרבה יותר שסביר היה שתהה מוטלת !
פרק זה הוא פרק של דוגמאות על סגירת תיקים פליליים ! !
מוטי אדטו עורך דין פלילי – 052-23-32-651 

   סגירת תיקים פליליים :

 
קיימים תיקים רבים בהם נסגרו התיקים הפליליים בשל בקשות סגירה למשטרה/לשכת התביעות/יועץ משפטי לממשלה.
בחלק מהתיקים הסגירה הותנתה בתרומה כספית או אחרת לקהילה – יודגש – הסגירות שלא סיום דיון בפני שופט.
ההבדל בין הבקשות השונות הוא הכרחי – כל פעם אנו ניצבים בפני מערכת שונה של שיקולים:
עורך דין פלילי אדטו מוטי - סגירת תיקים פליליים
עורך דין פלילי אדטו מוטי – סגירת תיקים פליליים

לדוגמה סגירת תיקים פליליים :

 קצין חקירות סוגר תיקי חקירה רבים על עבירות שאינן פשע – לא פעם תוך הגמשת הגדרת העבירה מראש !
יחידת התביעות סוגרת תיקים פליליים בגין עבירות חמורות עוד יותר.
חלק מהבקשות יתייחסו לחומר הריאות וחלק לאדם ! כך שנסיבות הסגירה יכול וישתנו ללא הרף בהתאם לנסיבות הכוללות.
היועמ”ש סוגר בנסיבות מיוחדות תיקים פליליים – הוא לא מתייחס לסוגיית האשמה הפלילית.
ראוי לציין שגם הובלתו של תיק פלילי למציאות של “הסדר מותנה” מהווה גוס של הליך סגירה לתיק הפלילי !

בין בקשה לבקשה יש שינוי במערך הנסיבות והראיות שראוי להציג, פעם אישיות, פעם בעבירה ועוד.


ההבדל בין סוגיית הימנעות מהרשעה פלילית לסגירת תיקים פליליים :

מדובר בשני אירועים שונים לחלוטין (בהסדר מותנה יש דמיון מסוים).

תיק פלילי שמגיע לכדאי סיום ללא הרשעה פלילית הוא תיק שכן רשום במרשם (רישום מסויג שנמחק בזמן קצר יחסית). אולם שאלת האשמה בו היא ברורה ביותר !

תיק שסגר בשל הסגירות (למעט הסדר מותנה) הוא תיק שם סוגיית האשמה יכול ולא תהה ברורה כלל !


סגירת תיקים פליליים :

מרבית התיקים נגנזו (גם אצלי – ואינם באתר) בהכנת האתר נמצאו מספר תיקים שבהחלט לא מייצג את הכמות הנכבדה של תיקים שנסגרו בבקשות שונות.
אחד מאפיוניו של המשרד לאור העובדה שהוא מטפל בלקוחות נורמטיביים היא הגשת בקשות סגירה/עיכוב הליכים כמעט בכול תיק ותיק.
לא פעם בתיקים מסוימים הוגשו אפילו שלוש בקשות סגירה עד לקבלת התוצאה המיוחלת, כמובן שהייתה דינמיות בין הבקשות והמוטב היה שונה בכול פעם.

ראוי לציין מאז התיקים המוצגים כאן יש עוד אין סוף תיקים שנסגרו – בשלל סיבות ונסיבות – לאות טיפול המשרד בהם.

אחת המומחיות של המשרד הוא הרי בטיפול בתיקי חקירה ! שם נסגרים מרבית התיקים בשלל סיבות ונסיבות.


הסדר מותנה :

משנת 2017 במיוחד מתחיל להיות מיושם החוק של הסדר מותנה. חוק שמוביל תיקים רבים של יש אשמה ברורה – לסגירה !

חשוב לדעת – הסדרים מותנים הם כלי לסגירה של תיק שיש אשמה. את התנאים להסדר מותנה יוצרים כבר בעת החקירות במשטרה. לכן חשוב במיוחד להתייעץ בעורך דין פלילי לבתרם החקירה הראשונה (בדרך כלל גם היחידה) במשטרה.


 סגירת תיקים פליליים –

סגירת תיקים פליליים
סגירת תיקים פליליים

דוגמאות אילו מתיקים בכול הארץ מיצגים חלק מהתיקים.

 
פ 3649/08 – אשד – תיק סמים – הבקשה לסגירת התיק הפלילי לא צלחה, אולם, דקות לפני ההקראה חזרה המדינה מכתב האישום לאור הנסיבות מהבקשות.

 לציין שאר הנאשמים זוכו מ”חוסר ראיות” נאשם זה לקח על עצמו את האשמה והודה בפועל בהחזקת הסמים ולמרות שבעברו תיק סמים שניסגר ולמרות הכמות (שימוש מסחרי) בשל הנסיבות ניסגר התיק הפלילי.


פ”א 26854/11 – רוגל -בקשה מעורבת של נסיבות אישיות ועוד בתיק עברות מין קשות בין שני קטינים – התיק נסגר מ”חוסר ראיות” -הסיבה שהסיפור נימצא כאן הוא העובדה שהכול מסכימים על 99% מהפרטים באירוע ומשמעותו המלאה של הבקשה נגעה למציאות החוץ ראיתית.


18425-05-11 – מירן – לאחר הגשת כ”א – סגירת תיקים – “אין עניין לציבור”.


 יבוא סמים :

73269/11 – אנתון – יבוא סמים, החזקה ושימוש. נסגר בבקשה. תיק שבמהותו חמור ביותר – לאור המעורבות של עבירת יבוא סמים ! בפועל אין סמכות סגירה בד”כ בסוג זה של עבירות !


פ 5836/07 גוטליב – החזקת סם לצריכה עצמית – חזרה מאישום. זהו תיק שני לאיש מהסגירה הקודמת (בית משפט אחר).


פ”א 1665/02 – גוטליב – סגירות תיקים – סגירת התיק בלשכת תביעות.


פ 1685/08גינת – החזקת סם שלא לצריכה עצמית – חזרה מאישום אחרי בדיקת שתן.


1747/06 ורסנו (צפון) – חזרה מאישום לאחר הזהרה.


 540/04 – קציר – תיק מהצפון הרחוק – תרומה של 2000 ש”ח וחזרה מהאישום הפלילי.


2054/04 – נעים – 2000 ש”ח תרומה – תיק ממרכז הארץ – וחזרה מאישום.


595/04 – זיו – תיק מהצפון הרחוק – הזהרה וחזרה מאישום.


2925/01 – דאוס – סגירות תיקים – סגירת התיק בלשכת התביעות. חזרה מאישום.


2495/02 – קשת – סגירה ביועמ”ש.


4820/002 – פלג – צפון רחוק – סגירה ביועמ”ש.


1786/00 – זיסינובודלי – סגירה ביועמ”ש.


7781/01 – (גליל) – סגירה בלשכת תביעות.


פ 1845/02 – בר יוסף – סגירה בלשכת תביעות. חזרה מאישום.


פ 2347/03 – כץ – חזרה מאישום.


פ 3289/02 – מחיקה בטרם הקראה. חזרה מאישום.


פ 1027/03 – יצחקי – (אילת) – עיכוב הליכים בלשכת היועמ”ש.


פ 11530/01 – איליה – עיכוב הליכים בלשכת היועמ”ש.


1413/00 – דומבק – עיכוב הליכים בלשכת היועמ”ש.


1978/01 – לירון – חזרה מאישום בלשכת תביעות.


פ 2407/02 – סמל – עיכוב הליכים – בלשכת היועמ”ש.


פ 1153/01 – סופר – עיכוב הליכים. בלשכת היועמ”ש.

13768/00 – נוריס – עיכוב הליכים. בלשכת היועמ”ש.


פ”א 18911/98, 1818/98, 1846/98 – אבני – אין עניין לציבור.


 גידול סמים :

פ 8495/04 – סרור – תרומה בסך 2500 ש”ח וחזרה מאישום.


פ”א 14/00 – צוויבאן – סגירה בבקשה. חזרה מאישום.


פ”א 1485/99 – ברגר – סגירה בבקשה. חזרה מאישום.


 סמים :

פ 3232/03 – גלר – תרומה בסך 2000 ש”ח לסגירת התיק. חזרה מאישום.


 סמים :

פ 5037/02 אילת – עיכוב הליכים. בלשכת היועמ”ש.


סגירת תיקים פליליים
סגירת תיקים פליליים

1845/02 בן צבי, החזקה ושימוש בסמים – סגירה במכתב – חזרה מאישום.


 אלימות :

פ 2348/03 אהרוני. סגירה. אלימות בין שכנים. חזרה מאישום.


 סמים :

9919/01 הקר – 74 החזקה של גרם קנאבוס – חזרה מאישום.


 סמים :

2179/00 – סולומון – שני נאשמים בחזקת סמים – אחד מהם נמחק, חזרה מאישום, מהאישום והשני ללא הרשעה.


 רכוש :

711/01 אלמוג – גניבה והחזקת סמים – בית המשפט מחק את האישום לאור הנתונים של הנאשם.


 סמים :

פ”א 12129/04 כפר סבא – שלושה נאשמים – אחד הנאשמים הוצא מכתב האישום שנסגר מחוסר אשמה, לנאשם אחר מע”ת ולשלישי הארכת תנאי.


 שב”ח :

שפר – הסעת שב”ח – סגירה בחוסר אשמה ביחידת התביעות – למרות שהייתה המלצה להעמדה לדין במשטרה.


 עבירות רכוש :
ת”פ – 1855/04 – שרון – סגירה לאור גיוס לצה”ל – (פירוק חלקים מרכב, החזקת כלי פריצה, אחזקת רכוש החשוד כגנוב) לא תיק קטין.

מידע נוסף

צווי הגנה

בבניה: 14.6.21.     אחד הכלים המרכזיים שיש לאזרח כנגד מציאות מאיימת על ידי אדם המקורב אליו בין שהיא מבן הזוג או שכן בביניין או

קרא\י עוד »

גידול סמים

גידול סמים “מסוכנים” מטרתו לייצר את ה”סם המסוכן” בדרך של גידול חקלאי. – לפי ראיית החוק המצב מוביל להוספה להיצע הסמים המסוכנים. לאור זאת החוק

קרא\י עוד »

סחר בסם החקירה

 נושא המידע על סחר בסם החקירה חשוב לצורכי התמודדות עם האירועים והחשדות בייחס לעבירות של סחר בסמים – בעת החקירה במשטרה!  רק בהבנת הליך החקירתי

קרא\י עוד »

שחרור ממעצר

הליך המעצר לצורכי חקירה הנו הליך פוגעני ביותר לאור העובדה שהוא בפועל עוצר אדם – חף מפשע! אדם שלמרבה ההפתעה במדינת ישראל במרבית המקרים לא

קרא\י עוד »

הכנה לעימות במשטרה

פרק בבניה 31.5.21 החקירה במשטרה נועדה להוביל לראיות משפטיות תקינות. ראיות פליליות שהן בלי ספק “נקיות” מרבב. כאלה שאפשרי להוכיח את החשדות והאישומים באמצעותן. עורך

קרא\י עוד »

סעיף 74 לחסד”פ

עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7 הפרוצדורה הפלילית נועדה להגן על האזרח. לאפשר עיון של אמת בראיות ולקבוע כללים כיצד נוכל להאמין לראיות

קרא\י עוד »
לייעוץ 052-2332651 דילוג לתוכן