סחר בסם החקירה

 נושא המידע על סחר בסם החקירה חשוב לצורכי התמודדות עם האירועים והחשדות בייחס לעבירות של סחר בסמים – בעת החקירה במשטרה!

 רק בהבנת הליך החקירתי המשטרתי אפשרי להבנות את התגובות שיובילו לתוצאה זאת או אחרת. העדר הבנה בייחס להליך החקירתי יכול להוביל לנזקים קשים ביותר לעתיד לבוא!

 דוגמה ההבדל בין סחר בסמים לעבירות אחרות

ההבדל בין אישום בסחר בסם לבין עבירה פלילית של תיווך בסם  – הוא עצום (בבחינת התוצאה הסופית).
ההבדל בנוי לא אחת על הבניית הנסיבות, כמו גם התמודדות עם ראיות בעת החקירה במשטרה.
ההבדל בין עבירה פלילית זאת לעבירה של הספקת סם או אפילו עבירת החזקת סם בין משותפת ובין לבד!

סחר בסם החקירה - עורך דין פלילי אדטו מוטי
סחר בסם החקירה – עורך דין פלילי אדטו
 ההבדל בכול שינוי “קטן” של נקודת ההתייחסות של הנחקר!
אולם בסיומו של הליך ההבדל בתוצאה הוא מהותי ביותר!!!


לדוגמה התנהלות לקויה בחקירה:

לקוח של המשרד נימצא היה בדירה שם היה גידול סמים.
– כאן הועבר לידיו המידע על ידי החוקרים (חלקו באופן סמוי) שהוא צריך להסביר למי מכר – שכן אין דרך לשימוש נרחב כל כך בכל הכמות. (כך אמרו לו השוטרים).
בנסיבות אלו יצר והוביל לעצמו תיק של “סחר בסמים” על מנת לנקות את עצמו משימוש נרחב כל כך! הוא היה סבור שכך הוא מקל על עצמו.
מיותר לציין – טעות קשה (נעשתה לפני הגעת עורך הדין הפלילי).
לאור מקרים מסוג זה ניבנה פרק זה – סחר בסם – פרק העמקה!
פרק שכולו הדגשה והברה של נקודות חשובות בעבירת הסחר בסם אסור ! (קיים באתר פרק נוסף בנושא זה)!

 הקדמה חלק ההסבר על עבירת הסחר בסם – פרק העמקה 

סחר בסם החקירה – עצם הסחר מלמד על עבירה פלילית שהמטרה על הענישה והאיסור היא הרצון למנוע הפצה של סמים אסורים.
– הפצה לאחרים בדגש על רווח כספי שנובע לסוחר הסמים.

הרושם בעיני החוק הוא שההפצה של הסם בדרך של “סחר בסם מסוכן” מובילה לצריכה של “אחרים” חלקם “תמימים” תוך יצירה של רווח כספי ניכר לסוחר בסם.
עורך דין פלילי במרכז
בנסיבות אלא החוק בסור ש”רק ענישה קשה ביותר תמנע זאת” – העונש על עבירת ה”סחר בסמים” בחוק, לאור האינטרסים שיש מטרה להגשים הוא קשה ביותר – העונש הוא 20 שנות מאסר!!!
לפי הספרות המשפטית גם הרוכש את הסם הוא “סחר בסם” אבל בפועל כמעט ורוכש הסם האסור לא יאושם בסחר (לעתים בכמויות ענק ובצפון הארץ) אלא רק בהחזקת הסם האסור.

מטרת הענישה המחמירה

כאמור הרעיון מאחורי הענישה המחמירה כל כך על עבירות הסחר בסם מסוכן – ענישה “רשמית” של 20 שנות מאסר – היא מניעת העברת הסם מיד ליד.
במיוחד עם רווח כספי – אבל יוצא שגם העברה ללא כל תמורה.
 לדוגמא ביחסי זוגיות/חברות יכול ותוביל לאישום בסחר בסם  – למרות העדר תמורה באופן בולט. במקרים קיצוניים גם העברה של סגריה תוך כדאי עישון יכול ויצור עבירה של סחר בסמים.
עורך דין גידול סמים
מיותר לציין שלא לכך התכוון החוק (בהנחה שאי שם לפני קום המדינה הייתה כוונה שאפשר להתחקות לאחריה).
מצד שני לקלות הכניסה אל תוך עבירות הסחר בסמים – ראוי לדעת העונש ה”רשמי” על עבירת הסחר בסמים הוא 20 שנות מאסר – היינו עבירה פליית חמורה – חמורה מאוד.
מדוע ההסבר ? שכן מרבית עברייני ה”סחר בסמים” אינם סוחרים “קלאסים” אלא הם, פעמים רבות, חברים שרכשו יחדיו מתוך מטרה לרכוש את הסם לשימוש.
העברת הסם בין החברים היא ללא כל כוונה לרווח כספי, והינה לאחד התיק נסגר בשל “אין עניין לציבור” שכן הוא נחשב למשתמש, והאחר, הופך לסוחר סם מסוכן !

שיש חוק שהוא “דרקוני” מידי – כמו בעבירת סחר בסמים 

סחר בסם החקירה
סחר בסם החקירה

חוק הסמים הישראלי הוא חוק שנחקק עוד לפני הקמת המדינה ואין הוא רואה את ההבחנה בין סוגי הסמים, בין מטרות העברת הסמים ועוד – לכול נקבע “תעריף” כמעט אחיד של 20 שנות מאסר ואף צפונה.

שהחוק הוא דרקוני מידי – בתי המשפט מפרשים את ההקלות.

כך יוצא שאפשר “לצאת” גם מעבירות סחר בסם ללא הרשעה פלילית  – או עם ענישה מקלה ביותר ! שלבטח אינה כוללת מאסר בפועל!

הרבה מכך בתלות בנסיבות – נסיבות שבכוחן להפוך אירוע של סחר בסמים לאירוע של “החזקה” או “תיווך” בלבד.

שיש את עבירת הסחר בסמים המלאה – הדרך לענישה מקלה היא פשוטה – כולם בוחנים את “נסיבות של ביצוע העבירה הפלילית”.

הנסיבות החיצוניות ואלו הפנימיות הנוגעות לאיש עצמו – העדר עבר פלילי כמובן מסייע, כמויות הסם, התמורה הכספית  ועוד.

לאור זאת המאבק הוא לא רק על סיווג העבירה הפלילית של “הסחר בסם” אלא המאבק הוא על כל נסיבה ונסיבה !
כמו גם הצגה ראויה של האיש ! לכן חשוב לעיתים בעת החקירה להתמקד במה שהוא לא העיקר – אלא בנסיבות הכוללות של האירוע.

“סחר בסם קלאסי”

רוב רובם של התיקים הפליליים בתחום “הסחר בסמים” הם תיקים של אנשים שהם לא סוחרי סמים קלאסים – אלא – אנשים אשר חלקו את כמות הסם בינם ובין חבריהם.
  לכן אין לראות בהם כאנשים שראוי אפילו לדון בענישה מחמירה כל כך לגביהם – אבל העובדה שפקודת הסמים המסוכנים היא כל כך מיושנת – נחקקה בתקופת המנדט  הבריטי.
כל כך פופוליסטית יצרה מציאות שהפרקליטות מסווגת את מרבית עבירות הסחר בסמים כאילו שהענישה עליהן פחותה הרבה יותר.
עונש על מעבדת סמים

חשוב ביותר לכן להיעזר בעורך דין פלילי מתחילת התיק – ועדיף בשלבי החקירה הפלילית ואם אפשר שלבי החשדות – לצורך התמודדות שוות כוחות אל מול המשטרה בהתחלה והפרקליטות בסיומו של ההליך.

 לכן מרבית התיקים הפליליים מסוג סחר בסם מוגשים לבית המשפט השלום – שם נאשמים שפעלו באופן נכון יכולים לצאת בעונשים קלים ביותר.
בפרק על”הצלחות במשפטים פליליים” בתת פרק סמים (עם הרשעה פלילית ובלי הרשעה פלילית) –  ניראה לא מעט תיקים שם הסתיימה עבירת הסחר בסמים גם בעונשים ללא הרשעה פלילית כלל, בשל”צ ועונשים מותנים – הכול לפי העניין.

הענישה המחמירה הקבועה בחוק הפלילי מלמדת אותנו משהו נוסף  – זאת לא עבירת רשלנות – אלא מדובר בעבירה פלילית של מחשבה פלילית ! היינו יש צורך מצד המדינה להוכיח את המחשבה בנוסף להוכחת הפעולה.

הכלל ידועה – אין מרשיעים אדם בהחזקה של סם מסוכן, אלא אם כן ידע שהוא מחזיק בסם המסוכן!

לכן ברור שמקל וחומר  – גם עבירת הסחר בסמים היא עבירה של מחשבה פלילית.

במקרה והסם המסוכן לא נמצא – סחר בסם מסוכן

חשוב לדעת: תפיסת הסם כן/לא אינה משנה לאישום הפלילי החמור כל כך!
בעבירה של “עסקה אחרת בסם” – אין זה משנה באם יש החזקה בסם או שאין.
נושא התמורה הכספים לא תמיד משנה !
מכאן יוצא שלא פעם התיק הפלילי הוא כזה בו רוב רובו נימצא בהודיות של הנחקר בעת החקירה הפלילית במשטרה.
היינו נמצאה כמות קטנה של סם ברמת “החזקת סמים אסורים” – הופעל מכבש לחצים בעת החקירה הפלילית – ומכאן האיש הודה והודה וקשר עלמו לאירועים “סחר בסם” רבים.
מה המטרה לומר – רגע.
לנשום עמוק.
להודות בהכל יהיה די זמן בהמשך – אפשר עתה לכלכל את הצעדים בסיוע עורך דין פלילי.

טלגרם – אפליקציות סחר בסמים בנייד

כיום (2017) חלק עצום מהתקשורת האישית היא בסיוע של אפליקציות ותוכנות – חלקן הגדול נמצאות בנייד.
הנייד הוא מכשיר העיכוב המשוכלל ביותר שקיים.
הוא מתעד שיחות.
הוא מתעד מיקומים.
הוא מתעד תמונות ועוד ועוד.
כך יוצא שיש בורות מדהימה אצל סוחרים מכו גם אצל לקוחות – שנלכד “סוחר סמים” לא פעם צעיר שרק רצה לחלק עלות – עולה כל מסכת התקשורת בינו ובין האחרים המעורבים בזמני עבר.
כך שאם פעם היה מדובר בעסקה בודדה – עתה יש בידי החוקר ראיות למאות עסקאות (לא פעם).

“סחר בסם”, מול, “החזקת סמים”

בעבירה פלילית של סחר בסמים – לאור התחלת תיקים רבים בשאלת ההחזקה והשימוש חשוב לדעת: 
לא כל חשוד ב”סחר בסם” הוא אשם.
חשוב להדגיש זאת במיוחד בעבירה פלילית של “סחר בסמים” לאור העובדה שרבים “מודים” בעבירה פלילית זאת לאחר חקירה.
 –  מבלי שיש בתיק ראיות לעבירה פלילית שהיא מעבר לעברת ההחזקה סמים (שהיא עבירה פלילית קלה בהרבה) – ולאור זאת מוגש כתב האישום בגין העברה של “סחר בסמים”.

מיותר לציין עבירה של סחר בסמים היא לא רק חמורה הרבה יותר מעבירת ה”החזקה בסמים” – אלא הדבר מסבך את התיק הפלילי ומוביל לכך שהעונש הוא חמור הרבה יותר כמו כן לעונש מתלווים תדיר רכיבי ענישה כמו קנסו, חילוט רכוש, שלילת רישיונות ועוד.

לכן חשוב לנחקר בעבירות סמים ובמיוחד בחלק החמור של העבירות כמו עבירות פליליות של “סחר בסמים” לבחון היטב את הראיות שבידי המשטרה – האם הן מתייחסות לעברת ה”סחר בסמים” ? או אולי לעברות “החזקת סמים” בלבד  ?

או שאין כל חומר ראיות מהותי בידי המשטרה וכל המטרה של החקירה הוא ליצור את חומר הראיות.

אז אם אמרנו קודם שיש לנשום עמוק להקשיב היטב להבין ורק אז להגיב – כאן זה על אחת כמה וכמה.


לדוגמה החזקה מול סחר בסם

נעצר אדם עם 1/2 ק”ג חשיש מחולק ל 5 פלטות של חשיש (סוליות).
אם הוא יטען לשימוש אישי בסם – או שהטיעון יתקבל או שלא – אבל לא פעם הנחקר יתחיל לספר שאת החשיש רכש וממי והוא חילק/מתכוון לחלק ולמכור ומי הם לקוחותיו ברגיל.

כך תיק של החזקה לשימוש מסחרי לכול היותר, או שימוש אישי בנסיבות אחרות, הופך להיות תיק סחר בסמים חמור של סוחר סמים שעוד עתיד להיות עד תביעה בהמשך כנגד זה שממנו רכש את הסם האסור.

מיותר לציין שהענישה על עברת הסחר בסמים הזו שונה לחלוטין מעברת ההחזקה בסמים – גם אם שלא לשימוש אישי.


הסיבות לכשל בהתמודדות עם החקירה בעבירות סמים

בד”כ העדר ניסיון.

השוטרים תופסים אדם “נורמטיבי” יחד עם סמים – אסורים – אפילו בכמות קטנה – והאזרח הטוב שבאיש פורח – הוא עכשיו יסייע לשוטרים להפליל את “הרעים” – לא פעם את עצמו !
העצה:
במידה ואתה חשוד בתיק “סחר בסמים” – תנשום עמוק והמתן לעורך דין פלילי שיגיע על מנת לתת לך את נקודת המוצא של האירועים ויסביר מה יהיו השלכות אמירת כל אחת מהאמרות. בינתיים ממתינים.

עצה ב’ – “סחר בסמים”?

קניה של אחד עבור מספר חברים יכולה להפוך את האירוע לאירוע של “סחר בסמים” – ממש כאלו הוא סוחר והם צרכנים “תמימים”.
אין חלוקה של הכמויות בין מספר אנשים. הייעוץ שמספק השוטר לחלוק את הכמות עם מספר אנשים אינו ייעוץ שמועיל לנחקר אלא הופך אותו לסוחר סמים.
סיכום הדוגמה – חקירות בגין תיקי סמים :
תמתין לעורך דין, תעבור על הפרטים, תבין את השלכות המילים – ורק אז מסור גרסה.
___________________________________________________________________________________

חיפוש שאינו חוקי” – השפעתו על אירוע של “סחר בסם” כדוגמה:

סחר בסמים החקירה
סחר בסמים החקירה

חלק עצום מתיקי הסחר בסמים מתחילים את חייהם בחיפוש סמים “שגרתי” אצל אדם שלא תמיד חשוד במשהו מראש על ידי השוטרים – אלו גם לא פעם לא מרחיבים בזכויות – היינו החיפוש מראש הוא חיפוש בעייתי – שניתן לפסול את תוצאותיו.
בעת החיפוש : נמצאים מעט סמים. כאן מתחיל האירוע שהוא “מוזר” לפחות.

האדם אצלו נמצאים הסמים מתחיל ומספר סיפורים על סיפורים  -ובכך הוא הופך אירוע “קטן” שסופו סגירת התיק הפלילי במרבית המקרים לאירוע פלילי גדול הרבה יותר.


דוגמאות לתשובות שכבר נשמעו – כך “הופכים” לסוחר בסם אסור!

1.      “הסמים הם של חבר ואני מביא ולו אותם”.

2.      “הסמים הם שלי ושל עוד כמה חברים – ורכשנו אותם ביחד – אני קניתי ועכשיו אני מחלק”.
3.      קניתי עכשיו את הסמים מ……”.

כאן ראוי לדעת – ערבוב אנשים נוספים הוא אירוע שהופך תיק פלילי קטן  – לתיק מהותי ביותר.

הצורך לחקור נוספים יהפוך את התיק לחמור הרבה יותר.

מאז חודש מרס 2012 עולה שאלה נוספת – האם החיפוש אחרי הסמים הוא חיפוש חוקי?

במידה והחיפוש אינו חוקי – ניתן לזכות גם את החשוד מעצם עברת ההחזקה בסמים.

בכול אופן – אסור – ממש אסור לאדם החפץ לצאת מהתחנה בזמן קצר לספר אודות אחרים שהם חלק מהבעלות בסם ולדוגמא הוא רכש עבורם – כך הוא הופך את עצמו לסוחר סמים או לכול הפחות למתווך לעסקת סמים.

כתב אישום פלילי סחר בסם החקירה

לא כל אדם שהוגש כנגדו כתב אישום פלילי  בגין סחר בסמים – הוא כזה שקיימות ראיות לחובתו. אפילו הודיה במשטרה אין בהודיה די במקרים לא מעטים.

על אחת כמה וכמה לא כל חשוד הוא אשם – ולכן חובה להבין מדוע המשטרה מייחסת עבירה של “סחר בסם” – היינו מה הבסיס העובדתי של העבירה הפלילית  – היינו האם ישנו בתיק חומר מצולם, או תיעוד אחר – הכול כמובן ליפני מתן התגובה.

חובה להעביר את המידע לעורך הדין הפלילי, בעבירות סמים במיוחד , להיעזר בעורך דין לצורך בדיקת קו ההגנה והשלכות הדברים שיאמרו.

רק לאחר הבנה מהן הראיות שיש בידי המדינה, על מה הן מתבססות, כיצד הן צפויות להתפתח –  ניתן לשקול לגבש קו הגנה כלשהו בין אם הוא קו הגנה של “הודיה חלקית”, הכחשה, או אפילו  הודיה/פירה כללית.

בנקודה זאת אני מציע לקרוא תחילה את הפרק שדן בחקירה ובזכות השתיקה ובכלל בזכויות נאשם בחקירה פלילית.

הקושי בנקודת המבט

אחת הבעיות המוזרות בתיקי סמים של סחר היא נקודת המבט.
שוטרים רואים העברה של חומרים בין שני אנשים ועוצרים את זה שנראה בעיניהם מקבל דבר מה.אם הדבר הוא סם – ישנן שתי אפשרויות קלות ואחת מורכבת:
א.      הוא רכש את הסם בעסקה שנצפתה.
ב.      הוא ניסה למכור את הסם.
הוא הציג את הסם.
ג.       הסם לא נוגע לאירוע כלל והיה בכיסיו בלי קשר למפגש.

אם רכש סם  -עברת החזקת סמים. (ידוע שקדמי אומר משהו נוסף). יתכן וישתמשו בעדותו (בטוח) כנגד האחר.


אם רכש סם עבור אחרים  – שתי עברות סחר – אם מכר סם 

הוא סוחר סמים. אם הציג את הסם – החזקה/ניסיון לסחר.

אם הסם נימצא ב”מקרה” בעת המפגש :
האחר אינו קשור לסם.
העבירה הפלילית תהה החזקת סם.

מכאן יוצא: מי שנלכד עם הסם ינסה להפוך את עצמו למזיק בסם.
כך זה במבחן ההיגיון.


חוסר רצון להעיד – עבירות סחר בסם החקירהמשרד עורך דין פלילי בירושלים

ראוי לדעת במידה והמחזיק יספר ממי רכש את הסם – הוא יהפוך לעד כנגד אותו אחר – על כל ההשלכות של הדבר.
במידה ואין קשר בין ההחזקה לכל המפגש – סביר שיהיה מדובר באירוע של החזקת סמים – בד”כ לשימוש אישי – כאן חלים הכללים של החזקה.

מדוע נאמרים הדברים – סחר בסם החקירה? 


בייחס לעבירות סמים של אנשים נורמטיביים התיקים מתחילים בד”כ בעבירות של “החזקת סמים” – הרי אין מידע מודיעיני או סוכנים מפלילים.
מכאן החשוד, באותו השלב, ניכנס לחקירה בגין החשד של החזקת סמים  חוסר ניסיון וחוסר הבנה של ההליך הפלילי מובילים את הנחקר לנסות להוריד מעל עצמו חלק מכמות הסם.

הדרך בה הדבר נעשה גורמת לאדם שהיה אמור לצאת באזהרה או בכתב אישום “קל ביותר” להפוך לסוחר סמים מהותי ביותר באופן שהמדינה נדרשת וחייבת להגיש כתב אישום חמור הרבה יותר.

סיום התיק הפלילי בעבירה הנ”ל אפשרי גם ללא הרשעה פלילית ! דוגמאות פסקי דין בעבירות סמים ללא הרשעה פלילית !


לדוגמה – סחר בסם החקירה?

הנחקר שנתפס יחד עם מספר גרמים/מאות גרמים של סמים קלים (בד”כ מריחואנה) מספר ש:
א: מתברר שהוא מידי פעם חולק סמים עם חבר קרוב.
ב. הכמות היא של עוד כמה חברים.
ג. אותם חברים שלחו אותו כקונה עבור השאר.
ד. הוא מכיר היטב את סוחר הסמים והמליץ לכמה מחבריו עליו כאדם אמין.

כל אחת מהגרסאות הללו הופכת אדם שמואשם/נחשד בהחזקת סם לשימוש אישי/מסחרי- עבירה שביחס לאישום ראשון הוויכוח צפוי להיות האם יורשע או שלא – לסוחר סמים.

מיותר לציין שסחר בסם מסוכן (אפילו סמים “קלים”, אפילו עם חבר, אפילו ללא תמורה כספית) היא עבירה בסדר גודל שונה לחלוטין מעברת החזקת הסמים – ועם ענישה שונה לחלוטין ענישה מחמירה הרבה יותר.

לאור זאת חשוב ביותר – אם אתה כנחקר מתבקש להגיב בגין עבירה של סחר בסמים המתן – המתן לעורך הדין הפלילי שיסייע לך להבין את הראיות שיש כנגדך – ורק אז להגיב.

דוגמאות למקרים ותגובות בתיקים קודמים

א. הנחקר נתפס עם 3 חבילות של סם – הוא “הופתע לגלות” שיש “רק” 2.5 ק”ג של סמים מסוג מריחואנה – הוא “ציפה” ל 3 ק”ג.
לא רק זאת אלא הסביר שהוא נישלח מטעם עוד 2 חברים על מנת לדאוג להם לסמים זולים. את הסמים הסביר רכש ממגדל הסמים בעצמו.

למרות שבהמשך התיק תוקן וניקבע כשימוש אישי (על בסיס אישי) – מיותר לציין שבעצם התגובה הוא החמיר את מצבו באופן ניכר.
מרגע כניסת הייצוג המשפטי המצב יוצב ובהמשך האיש שוחרר וניהל את התיק כמשוחרר.


סחר בסמים – סוכן משטרתי 

ב. פעולה של סוכן משטרתי – מתחילת החקירה ברור שהעסקאות הוקלטו.
הנאשם סיפר על הדחה ארוכה ומאות שיחות מצד החוקר – הסיום של”צ.

היינו המדינה לא הייתה מסוגלת להתמודד עם העובדה שהסוכן מטעמה חצה קווים וגבולות ויצר מציאות במקום בו לא היית.


סוכנת משטרתית

ג. פעולה של סוכנת – הנאשם סיפק לה גרמים בודדים באופן שהמליץ על הסוחר סמים האישי שלו וערב לגברת.

לאחר שיחה עם הנאשם (עדיין חשוד) הסתבר שהסוכנת שנכשלה מלהשיג ממנו סמים יצרה מציאות של יחסי מין בהישג יד ושל קשר רומנטי מזויף – ללא ספק מציאות שחורגת מכול היגיון סביר.


מי מוכר למי?

ד. הנאשם נתפס ברכב עם סמים מסוכנים בעת עסקה של קניה/מכירה – מתברר שהאחר מהרכב השני מפליל אותו כסוחר בסם אסור.

הנאשם הסביר שהוא הוא קונה הסם והאחר משקר – היינו האחר הוא סוחר הסמים.


מעורבות אנשי מודיעין – תיקי סחר בסם החקירה
מיד לאחר החקירה בגין עבירות של “סחר בסם” ואף עבירה פלילית של החזקה לשימוש אישי של סמים ושחרור הנחקר הוא מופגש עם קצין מודיעין. לקצין אינטרס גדול בעבירות מסוג זה!

הנחקר חושב שמדובר בהליך חקירתי – אז זהו שלא – איש המודיעין מנסה לשכנע את הנחקר לשעבר לשתף פעולה בתמורה להקלות – חשוב לדעת וחשוב להבין שאיש המודיעין לא יסכים  לעולם לרשום את הדברים על הכתב – וההבטחות הן ריקות מתוכן ממשי.


עבירות “סחר בסם”

באופן עקרוני חייבים לציין – גם הספקת הסם ללא תמורה יוצרת עבירת סחר בסם – לעתים גם תיווך בסמים.
לא רק זאת אלא גם המלצה על סוחר סמים – יוצרת מציאות של סחר בסמים (או “תיווך בסמים” – עבירה בעלת עונש זהה).
במהלך ימי החקירה בעבירות של סחר בסמים – קיים סיכוי שתיעצר – נקודה זאת מחייבת הבנה של המציאות הכוללת ליפני שקובעים את קו ההגנה  לתיק הפלילי.

“סוכן מדיח” בסחר בסם החקירה

סחר בסמים החקירה
סחר במסים החקירה
אחד האירועים שמוביל לשיברון לב גדול לאדם נורמטיבי.
הוא הרי לא סוחר סמים, אלא , מעשן להנאתו. מגיע אחר/ת מתחברים אליו ומשכנעים אותו לסייע להם בצרה – והוא, לא פעם ללא רצון בתמורה כלל – מסייע.
כך יוצא שביום בהיר אחד (בד”כ לפנות בוקר) מגיעה משטרה פורצת לביתו, הוא נעצר ומובל כאחרון העבריינים אל בית המעצר – לא פעם יחד עם פרסום בעיתונות על “מבצע סוכן” של המשטרה – ההלם עצום !
למרות האמור למעלה שבד”כ אין סוכנים מדיחים בעבירות של סחר בסמים לאנשים נורמטיביים – זהו אינו המצב תמיד.
לעתים יש סוכן, או סוכנת, שמתחברים אל האדם ויוצרים מציאות של רצון בעזרה לחבר חדש ש”נתקע” בשל העדר סמים.
לעתים הספקת הסם לאותו האדם מתקיימת ללא כל כוונת רווח, היינו הסמים מחליפים ידיים “כסיוע” לידיד חבר.

מיותר לציין שמדובר בעסקאות המצולמות ומוסרטות בד”כ – וכך צריך להתייחס אליהם בחקירה.

 עכשיו עולה השאלה האם העסקה תועדה כיאות ? או להכחיש?
קריאת הפרק עד לרגע זה נותנת את התשובה.

לדוגמה – התמודדות עם לחץ מיני בעבירות סחר בסם החקירה

הנחקר סיפר בחקירה שספקית שהבחורה (הסוכנת המשטרתית) שביקשה את הסם האסור יצרה כלפיו מצד כאילו יתפתח בניהם “קשר אישי” – באם יספק לה את הסם – ולכן איבד את שיקול דעתו  -והביא לה את הסם האסור.

כמובן בנסיבות הוא לא הרוויח כסף מהסחר בסם !

התוצאה ? התיק הסתיים בשל”צ בלבד. בכר לאחר הגשת כתב האישום שוחרר הנאשם (מבלי להמתין לתסקיר שרות המבחן).


רקע מהו סחר בסמים החקירה 

סחר בסמים הוא עבירה “כללית מידי” להגדרה.
מחד נמצאות כאן עבירות הסמים שהן על גבול ההחזקה לשימוש אישי של סמים אסורים, כמו חברים שקנו כמות משותפת של סמים, לצריכה אישית.
 תיקים אלו שלא פעם יסתיימו ללא הרשעה אפילו, מהצד השני נמצאים סוחרי סם שהמדינה מעוניינת להוציא מהחברה לשנים רבות. הם יוגשו לבית המשפט המחוזי בד”כ – באמצע נמצאים כל השאר החל מסוחרים של ממש ועד לאחרים שחלקו בהוצאות הקניה באמצעות מכירה חלקית.

 

סחר בסם החקירה – בית המשפט השלום מול בית המשפט המחוזיגידול סמים
לכאורה העונש הקבוע בגין עבירות סחר בסם ו/ או, תיווך בסמים הוא 20 שנות מאסר – הרבה מעבר לסמכות בית המשפט השלום. בפועל למדינה הסמכות להעביר תיקי סחר בסמים “פשוטים” יחסית לבית המשפט השלום, ומרבית תיקי הסחר בסמים גם נדונים שם. רק תיקים מורכבים ביותר שם מדובר בכמויות גדולות יגיעו בפועל לבית המשפט המחוזי – שם סמכות הענישה גבוהה בהרבה.

מיותר לציין – ניהול תיק בבית המשפט המחוזי מורכב הרבה יותר – וגם הענישה המצופה – לפחות מצד המדינה – חמורה הרבה יותר.


סחר בסם החקירה : בקשה למעצר עד לתום ההליכים

סחר בסמים החקירה
סחר בסמים החקירה

לא כל תיקי הסחר בסמים הם כאלו שהמדינה מגישה בהם בקשה למעצר עד לתום ההליכים.
– תיקים בהם הרושם הוא “חיובי” אודות הנאשם – וגם שיקולי מערכת מובילים לכך שלא מעט תיקי סחר מתנהלים שעה שעל הנאשם אין כלל הגבלות.


למעשה מרגע שנחקר שוחרר והלך לביתו בסיום החקירה הנחת הרווחה המלווה אותו היא כזאת שהנחקר סבור שכתב אישום לא יוגש כלל.

כאן תחזור העצה הקבועה – שוחררת?

חייבים לפעול בתיק על מנת להקטין את הנזקים שעוד יגיעו – אל תמתין לכתב האישום הפלילי – פעל הרבה קודם לכך.


גמילה – עבירות סחר בסם החקירה 

לפי ההלכה המשפטית הקיימת – לא מאפשרים למי שמוגדר כעוסק בסחר בסמים להשתחרר לטיפולי גמילה  -טיפול שלא החל בו בזמן עבר. אין צורך בטיפול של ממש אלא די בהתחלת התהליך ! כמו כן, חשוב לדעת – בהליכה לשיקום גמילתי יש צורך בתסקיר שיעריך את הסיכוי שהטיפול יצליח!


מיותר לציין שקיימים מקרים חריגים – הרבה בנוי על השופט הספציפי ותפיסתו את הנושא.

 האופציה של טיפולי גמילה נערכת עבור אנשים שמה שהוביל את האירועים מצידם הוא השימוש בסם והצורך במימון השימוש בסמים.

הטיפול הנו טיפול קשה ביותר – כל המוסדות מטפלים אך ורק בנקיים (היינו לאחר הגמילה הפיזית).

לכן לאחר הליך הניקוי קיימים מקרים בהם ראוי לנסות ולסייע לנאשם בדרך של סיוע חברתי מקיף דוגמאת טיפול גמילה.

ראוי לדעת הטיפול אינו מתאים לכול אחד ולא פעם פניה לטיפול מסוג זה תיצור נזק בשל חוסר שת”פ מצד הנאשם.


שחרור למעצרי בית – עבירות סחר בסמים 

לאחר הגשת כתב האישום יחד עם הבקשה למעצר עד לתום ההליכים מתחיל המאבק “האמיתי” בתיקים שעניינם “סחר בסמים”. השחרור מהמעצר.
אירוע ראשון, אדם נורמטיבי  -תסקיר חיובי – יש סיכוי לשחרו למעצר בית.

המציאות היא שיש גם סיכוי להית משוחרר – גם ללא מעצר בית  -באתר זה יש את תיק בייחס ל 20 עבירות סחר בסמים – שם האיש שוחרר למעצר בית כמעצר ביניים – לאחר התסקיר הוסרו כל התנאים!

הסיום שנים אחרי היה זיכוי.

לציין קשה להאמין שמתוך בית המעצר אפשר היה לנהל את התיק הפלילי בכזאת יעילות!
לאורך השנים, משרד זה שחרר אפילו עוד לפני תסקיר שרות מבחן אנשים מעצרי בית, ללא מעצרי בית ועוד.

 

סיווג עבירות הסחר בסם החקירה

לא כל סחר בסמים בהגדרתו בחוק בא על מנת להעשיר את ה”סוחר בסם” – לעיתים מדובר בקניה קבוצתית, בנסיבות אלו חשוב לדעת מהי ההבחנה בין האירועים השונים.
עבירות הסחר בסמים והספקת הסמים הקלאסיות הן עבירות שהמחוקק מנסה להעניש בחומרה רבה בגינן (העונש בחוק הוא 20 שנות מאסר).
הסיבה לכך היא העובדה שמדובר בהנאה כלכלית מהותית ביותר לחשוד/נאשם – וההנחה היא שכדאי למנוע מאדם לפעול ממניעים כלכליים טהורים כל כך חייבים להעניש בחומרה.

בנסיבות אלו חשוב ביותר לדעת – לא החזקה לשימוש מסחרי כסחר.

כמו כן – לא סחר כהספקה.

גם מכירה לאדם שמפעיל לחץ לקניית הסם  – דוגמאת סוכן מדיח אינה דומה למכירה אקראית.

הבחנות אלו אינן בחוק – אולם שנים של פסיקה וענישה הולידו את ההבחנות האלו. בנסיבות אלו חשוב ביותר לנחקר  לבסס את ההבחנות – ההבחנות נבנות על בסיס אחד – מה החומר שבידי המדינה בעת החקירה.

בנסיבות אלו נחקר חכם לומד תחילה כיצד להיחקר וכיצד למקד את טיעוניו בתיק הפלילי – הכול עוד מתחילת החקירה במשטרה.
דבר זה נכון גם במקום בו מחזיק החשוד בכמויות של ק”ג רבים.
כמו כן ראוי לדעת – אין חלוקת סמים וקניה משותפת כמו סחר.

נכון לעיתים הסעיף יהיה זהה  אולם עבירה של קניה משותפת, בד”כ, אינה סחר טהור והענישה בגינו היא קלה הרבה יותר.

חשוב ביותר בעבירות סחר להיעזר בעורך דין מתחילת התיק הפלילי.

עורך דין המכיר את הכללים יוכל לסייע רבות בקביעת החזית והעמדת העובדות באור הנכון.


סיכום – סחר בסם החקירה

סחר בסמים החקירה
סחר בסמים החקירה
ראוי לדעת: עצם העובדה שאדם ניתפס עם כמות גדולה של סמים אינה יוצרת את ההנחה המלאה שאתה עובד בסחר בסם – או אפילו שמדובר בהחזקה מסחרית.

גם עצם העובדה שאדם נילכד בכף אפילו במכירה אינה מובילה לעבירת סחר בסם חמורה במיוחד – במרבית המקרים הנחקר שנכנס ללחץ גורם לעצמו לנזקים קשים ביותר בזאת שהוא מתחיל לספר סיפורים רבים על מעלליו והעבירות הפליליות האחרות שהוא ביצע.

הכול מבלי שיש לשוטרים ולו קצה חוט לידיעת הדברים – ללא אותו מזמור הלל  -היה מדובר בתיק קטן הרבה יותר – הדבר ממחיש משהו מרכזי  – עורך דין פלילי הוא הכרח ולא מותרות.

.באתר נמצאים פסקי דין רבים של תיקי סחר שאף חלקם הסתיימו ללא הרשעה פלילית.

עו”ד פלילי נבון יכול בסיוע כללים אילו והרבה כללים אחרים, במהלך הפגישות עם הנחקר, במהלך החקירות, להביא לכדי הקטנת הנזקים שהחקירה/אישום הפלילי עשוי לגורם לנחקר. לאור זאת חשוב ביותר להתייעץ עם עורך דין פלילי בהליכי המעצר חשוב להיפגש עם עורך הדין בין החקירות השונות והליכי החקירה.

מידע נוסף

צווי הגנה

בבניה: 14.6.21.     אחד הכלים המרכזיים שיש לאזרח כנגד מציאות מאיימת על ידי אדם המקורב אליו בין שהיא מבן הזוג או שכן בביניין או

קרא\י עוד »

גידול סמים

גידול סמים “מסוכנים” מטרתו לייצר את ה”סם המסוכן” בדרך של גידול חקלאי. – לפי ראיית החוק המצב מוביל להוספה להיצע הסמים המסוכנים. לאור זאת החוק

קרא\י עוד »

שחרור ממעצר

הליך המעצר לצורכי חקירה הנו הליך פוגעני ביותר לאור העובדה שהוא בפועל עוצר אדם – חף מפשע! אדם שלמרבה ההפתעה במדינת ישראל במרבית המקרים לא

קרא\י עוד »

הכנה לעימות במשטרה

פרק בבניה 31.5.21 החקירה במשטרה נועדה להוביל לראיות משפטיות תקינות. ראיות פליליות שהן בלי ספק “נקיות” מרבב. כאלה שאפשרי להוכיח את החשדות והאישומים באמצעותן. עורך

קרא\י עוד »

סעיף 74 לחסד”פ

עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7 הפרוצדורה הפלילית נועדה להגן על האזרח. לאפשר עיון של אמת בראיות ולקבוע כללים כיצד נוכל להאמין לראיות

קרא\י עוד »

פרסום חקירה ברבים

בעקבות בע”פ 1682/21 רשת מדיה. (נתניהו). דגשים וכותרות לפי מיטב הבנתי. פסקי דין קוראים במקור – ולבטח שלא באופן מגמתי כמו שאני מציין אותם. דיון

קרא\י עוד »
לייעוץ 052-2332651 דילוג לתוכן