עורך דין פלילי סחר בסמים
עורך דין פלילי סחר במסים
עבירת סחר בסמים כיצד החוק רואה את האירוע?
החוק מגדיר את עבירת ה”סחר בסם” במעורבות בכל הקשר של העברת הסמים האסורים מיד ליד. 
חשוב לדעת, גם באם הסמים (בפועל) לא עברו!
סחר בסמים יכול להתקיים כעבירה גם באם לא הייתה תמורה!
 עצם הרצון להעביר סמים הוא המבסס את הכוונה הפלילית מאחורי העבירה – כוונה שהחוק מנסה למנוע בענישה קשה.

שהחשד הוא עבירת סחר בסמים, התנהלות נכונה בשלבי החקירה במשטרה יכולה להוביל לאישום בעבירה קלה הרבה יותר  – או אף להפריך את החשדות!

בנסיבות אלא אני ממליץ להיעזר בעורך דין פלילי לעבירתו סמים לפני כל חקירה שנושאה סמים – ולבטח עבירות סמים קשות. סחר בסמים היא עבירת סמים קשה!


סחר בסמים אסורים היא עבירת סמים קשה!

סחר בסמים
סחר בסמים
סחר בסמים היא עבירה קשה – גם אם מדובר ב”סמים קלים”! אין מה לדון בשאלת הלגליזציה בסחר בסמים!
נתון נוסף חשוב: אין דרישה להעברת כסף! די בכוונה להעברת הסם! אין חובה שהסם עבר!
קיימים מקרים שגם הסמים בפועל לא עברו – ועדיין תהה ענישה קשה. היינו די בכוונה! אפילו הכוונה היא ללא ידיעה על כמות הסם ועוד!
באם בעבר היה צורך להגיע לעדים להוכחת הסחר, כיום הראיה המרכזית, כיום, בחלק עצום מעבירות הסמים, היא התיעוד שיש במכשיר הנייד/במחשב לאירועים.
נחקרים רבים “נשברים” בעת החקירה במשטר המול התיעוד שלהם עצמם!
העצה המרכזית שלי לכול אדם בעת החקירה במשטרה היא לשוחח עם עורך הדין הפלילי על כל ההיבטים האפשריים – ויחד להוביל את קו ההגנה.

שינוי העבירה מסחר בסמים לעבירה קלה יותר

שינוי מהות העבירה הוא קריטי! בסחר בסמים העונש שאין נסיבות מיוחדות יכול להיות קשה ביותר.
לדוגמה סחר בין חברים – שונה במהותו (לא אחת העבירה גם משונה) מסחר לאנשים אקראיים. לבטח שמדובר באנשים שהם קטינים!
חשוב לכן להדגיש היבטים לא רק לשאלת האשמה – אלא גם לשאלת העונש. כמובן גם בשאלת השיקום.

באתר יש אין סוף דוגמאות של עבירות סחר בסמים, חלקן חמורות ביותר עם סכומי כסף ניכרים שהסתיימו ללא ענישה בפועל ! לא אחת רק בשל”צ!

כן, עבירות סחר שהוכחו שהסתיימו בצורה זאת לאור הבניה של השיקום – באופן מיטיבי, כמו גם סיווג העבירה הפלילית לחברים בלבד ועוד.


העונש בעבירות סחר בסמים חוק העונשין 

כמעט ומיותר לציין : העונש הקבוע, בחוק, על עבירת סחר בסמים הוא 20 שנות מאסר!
העונש שקבוע בלי תלות בסוג הסם, מחיר העסקה, באם יש מחיר, רווח או בכמות הסם!

פעמים רבות קוני הסם משמשים כעדים נגד המוכרים ! הדבר מתקיים בכול מקום בו הקונה מפליל את המוכר.


מעבירת “החזקת סמים” לעבירת “סחר בסמים”

עבירות סמים
עבירות סמים
חלק עצום מהמואשמים בעבירות סחר בסמים יצרו את התיק הפלילי כנגדם בעצמם.
הם, פשוט, לא הצליחו לשלוט בפיהם בעת החקירות במשטרה וסיפרו במשטרה עוד ועוד פרטים מפלילים על עצמם.
חשוב לכן לכול אדם, במיוחד לפני החקירה בתיקי סמים, לעצור לרגע – לנשום  – ולזמן עורך דין פלילי לתחנת המשטרה באם הוא לפני החקירה הראשונה.
בכוחו של עורך הדין הפלילי לעשות משהו בסיסי – לשקף לך את התוצאות של מה שאתה צפוי לומר בעת החקירה במשטרה – כתוצאה!
תוצאה בסיום התיק הפלילי.
בנסיבות אלא חשוב ביותר לדעת כיצד לשלוט בדחף להסביר – ולשתוק.
כלי מרכזי בחקירת עבירות סחר בסמים נימצא ממש בכפות ידייך – זהו מכשיר הטלפון שלך. המתן לפני כל החלטה בנושא לעורך הדין הפלילי.

עורך דין פלילי אדטו מוטי – 052-23-32-651 זמין 24/7


מהי הענישה בפועל בעבירות של סחר בסמים?

ענישה בסחר בסמים
ענישה בסחר בסמים
בתי המשפט יבצעו בדיקה פרטנית לפי כל הפרמטרים שיכול וקיימים ! לפני ענישת סוחרי סמים – בין היתר יבחנו :
א. סוג הסם.
ב. כמויות המכירה.
ג. הרווח הכספי.
ד. הסיבות למעשים.
ה. גיל הקונים והמוכר.
ו. התנהלות כללית.
ז. שיקום כמו גם אופק שיקומי להמשך.
ח. טיפול בבסיס הבעיה.
ועוד ועוד ועוד.
כך שבסיומו של הליך, לאחר בחינות רבות, ובדיקה כוללת של האירועים, יש נאשמים שיסיימו תיק פלילי בגין סחר בסמים גם ללא הרשעה פלילית! (שעה ששאלת האשמה ברורה).

על מנת להגיע לענישה בלי הרשעה פלילית – או בענישה מופחתת מאוד – יש לפתוח אופק שיקומי לכול הפחות !


סחר בסמים כמות

עבירת סחר בסמים נוגעת לסכומים היקף ועוד ופחות לכמות הסם. לפי פקודת הסמים (חוק העונשין בייחס לסמים) אין הבדל בכמות הסמים בה חברו – העונש על סחר בסמים הוא מנותק מכמות הסם – לפי החוק.

במציאות כמובן התמונה שונה – כמויות ענק יגיעו לבית המשפט המחוזי, בעוד כמויות סחר במסים קטנות יותר והיקפים קטנים יותר יגיעו לבית המשפט השלום.


כלל הבסיס בענישה פלילית

החוק והפסיקה קובעים שכלל הבסיס בענישה הוא ראיה כוללת של מלוא הנתונים:
רע”פ 402/91 אבו גנאם:
“בכל תחום של העבריינות …מלאכת גזירת הדין היא מלאכה מורכבת וסבוכה …. אכן, שיקוליו של השופט צריכים לעסוק גם בהיבטים כללים של הענישה (מניעה, תגמול, הרתעה, ועוד) אך בסופו של דבר ענישה היא אינדיווידואלית…, על כן מצווה השופט להתאים את הענישה לנסיבותיו של הנאשם הניצב בפניו, ולתת את דעתו גם לשיקולים נוספים כמו גם שיקומו של העבריין”.
מאז פסק דין זה נקבעו כללים וכיום אנו בעידנו של יצירת המתחמים – אולם אפשרי לסטות מהמתחמים של הענישה אל מול שיקולי שיקום – או אופק שיקומי אפילו !
לכן חשוב ביותר לפתוח את האופציות הנ”ל בכול תיק פלילי ! לבטח תיק בפלילי שנושאו הוא סחר בסמים ! (נחקר חכם שותל את העקרונות לשיקום, גם ללא הודיה בתיק – כבר בעת החקירות הפליליות).

מיהו סוחר סמים?

מיהו סוחר סמים
מיהו סוחר סמים

לפי החוק “היבש” גם רוכש יכול להיות מואשם בעבירת “סחר בסמים” מדובר כמובן במצב לא סביר לחלוטין.

המצב הנ”ל יתקיים באירועים של הרכישה היא של כמויות גדולות מאוד וללא הסבר (בד”כ).

בפועל, במרבית המקרים, לפי המשטרה מי שיואשם בעבירה זהו האדם שמעביר את הסמים לאחר, או, מעורב בעסקה בדרך אחרת (מקבל התשלום כדוגמה) – גם בלי תלות בשאלת התמורה. היינו לא הרוכש !

יובהר – פעמים רבות, שאין תמורה העבירה הפלילית היא של” תיווך בסם” בלבד!


 מעצר בעבירות סחר בסמים

עבירות סמים - עו"ד פלילי אדטו
עבירות סמים – עו”ד פלילי אדטו
נהוג לעצור את מי שחשוד בעבירות סחר בסמים – לפי החוק!
החוק דורש את המעצר – כך שהחלוקה הפנימית של האירוע חשובה ביותר!
שהבסיס הראיתי ברור, חשוב לכן להציג את התמונה באור אנושי ונכון – כך שלא יהיה מעצר!
חשוב לדעת אירועי “סחר בסמים” רבים מסתיימים גם ללא מעצר – ואפילו ללא הרשעה פלילית!
היינו יש בחינה של אמת על הנסיבות כולן! את הנסיבות – במקרים שזה ראוי לעשות – נציג במהלך החקירות במשטרה!

מעצר עד תום ההליכים בעבירות חסר בסמים

 כמו כל עבירות הסמים החמורות שעה שהאדם עצור, בשל המסוכנות החוקית  – קל יחסית לעצור עד תום ההליכים המשפטיים את מי שיש כנגדו ראיות לכאורה לעבירות סחר בסמים.
– מרגע שיש ראיות לכאורה הוא מוכרז למסוכן לפי החוק! היינו הדיון מתחיל בשאלת הקטנת המסוכנות ! (חלופה). לא בשאלה האם קיימת מסוכנות!
כך יוצא שבמרבית התיקים של סחר בסמים, לבטח שיש תנאים או שיש מעצר ביום הגשת כתב האישום, מוגשת בקשה להמשך התנאים !

פעמים רבות התוצאה תהה הטלת תנאים אלו ואחרים על המשוחרר (המשך התנאים)! או שחרור בתנאים לעצור!


המעצר עד לתום ההליכים  – דיון לפי החומר הכתוב!

בנסיבות אלו חשוב שהזרעים לשחרור יכנסו לתיק במהלך החקירות במשטרה !
לדוגמה לזרע לשחרור:
חיפוש שאינו חוקי!

פעולות לא חוקיות של השוטרים!


 דוגמה להעדר תנאים – הפוכה

בתיק של “אמיר” שבאתר זה שם הוא היה נאשם ב 21 מקרי סחר בסם (והחזקת סמים שולי בנוסף) עבירות שממהן זוכה בסופו של הליך ! הבקשה להטלת מעצר בית קבוע נדחתה ונקבעו רק ערובות כספיות.

במצב דברים זה ניתן היה לנהל את התיק הפלילי בקלות יחסית.

חובה להבין – שיש תנאים – הלחץ מצב הלקוח לסיום התיק הוא כלי שמכביד מאוד על היכולת המשפטית.


במרבית המקרים שתוגש בקשה – להטלת תנאי שחרור

יש חזקת מסוכנות לצורכי מעצר עד לתום ההליכים!
מכאן שהשאלה שעולה לדיון היא שאלת סתירת המסוכנות! היינו החלופות!
בנסיבתו אלו ראוי לדעת – בניה נכונה של שיקולי השחרור והעדר המסוכנות חשוב לעשות מיד עם התחלת התיק הפלילי – לתוך החקירה של התיק עצמו!

היבט עונשי – עבירות סחר בסמים!

באתר כאן קיימת מטרה – לתת כלים ולהסביר גם לאדם שאינו עורך דין פלילי – את הבסיס העיוני של האירועים הפליליים השונים.
– הדבר חשוב במיוחד בייחס לעבירות סמים – שבנויות לא פחות מאשר על ממצאים על שבירה של נחקרים.
בפרק זה יש פירוט על עבירת הסחר בסמים – במיוחד אל מול העבירות הפליליות המשיקות לעבירת הסחר בסמים.
כמובן, כמו בכול נושא עבירות הסמים, הרי גם מול הנסיבות המיוחדות שיכולות להוביל לענישה קלה בהרבה מהמקובל – גם בשעה שיש אשמה ברורה.
סחר בסמים
סחר בסמים

מן הראוי לציין – בעבירת ה”סחר בסמים” יש מנעד רחב יחסית של ענישה.

– שלא מעט מהמנעד תלוי בנסיבות של האירוע נסיבות שהן חיצוניות לאירוע הפלילי של העבירה של “סחר בסמים”.

בעת החקירה הפלילית בייחס לעבירות סחר בסמים על הנחקר להתייחס לא רק לממצאים ולראיות אלא גם לנסיבות!
על הנחקר בחשד לעבירות “סחר בסמים” לפרט ולהסביר לחוקרים בעת החקירה הפלילית. בכך להטיב את מצבו המשפטי באופן ניכר ובולט.

סוגי הסמים

סחר בסמים בשאלת הענישה ניגזר רבות מסוג הסם.

לא סחר בסמים או שימוש בקוקאין – כמו בקנאביס!

סמים קשים יותר מובילים לענישה כבדה יותר.


לדוגמה מקלה – סחר בסם? קניה משותפת! 

נסיבות של קניה משותפת הדדית של הסמים שונה לחלוטין מאירוע של סחר בין סוחרי סמים!
אולם מסירת המידע עם שמות יכולה להוביל לפתיחה של עוד תיקים רבים – חשוב להתייעץ בעורך דין פלילי לפני ההסבר המלא בסוגיה.

למה חלק עצום מהנאשמים בעבירות סחר בסם, נורמטיביים?

מדובר בעבירה פלילית שרבים מ”הנופלים ברישתה” הם אנשים ללא עבר פלילי, שחיים חיים נורמטיביים לחלוטין.גידול סמים
אנשים שהם לבטח שלא “סוחרי הסמים” לא הקלסיים ולא בכלל, אלא, אנשים שנקלעו בחוסר תשומת לב לאירוע החמור של סחר בסם, פעמים רבות ללא כל כוונת רווח.
אפילו כחלק מאורך חיים שלא הפנים את המציאות.

 לדוגמה : הם חלקו הוצאות קניה של סם מסוכן, או לחלופין “עזרו” לחבר והעבירו אליו סמים שרכשו. פעמים רבות ללא כל כוונת רווח כל שהיא.


הכרזה כסוחר סמים מסוכנים

עוד ראוי לדעת עבירות סמים, סחר בסמים – עצם הקביעה שאדם “סחר בסמים” יכול ותוביל להכרזתו כ”סוחר סמים” ומשם הדרך להחרמות רכוש/כספים וחילוט קצרה ביותר.
סחר בסמים
סחר בסמים – עו”ד פלילי אדטו

המטרה כאן, באתר, היא להסביר תהליך.

תהליך שתחילתו בחשד לעבירת “סחר בסמים” ואפשר ליצור במקרים רבים ענישה מקלה ביותר – גם בעבירה זאת.

ראוי לדעת – גם שמדובר בהעברות כסף תמורת סמים – פעמים רבות אפשרי להימנע מההכרזה כסוחר סמים – רבות תלוי בגרסה אותה יעלה החשוד מיד עם החקירה.

עוד חשוב לציין – גם להליך השיקומי משמעות רבה בתחום זה.

בנסיבות אלו חשוב ביותר להתייעץ בעורך דין פלילי מיד שהדבר אפשרי. היינו עוד לפני החקירה הראשונה במשטרה.


חשיבות הגרסה הראשונית: (בחקירה במשטרה) במיוחד בעבירות סחר

סחר בסמים
סחר בסמים
התוצאה המשפטית בסיום ההליך הפלילי, במיוחד בעבירות סמים, היא סיומה של דרך.
 דרך שהחלה בחקירה פלילית במשטרה – דרך שפעמים רבות מה שחשוב בה הם לא הממצאים ה”אובייקטיביים” – אלא – ההסבר שנתן הנחקר במשטרה על האירועים.
“המלך” (מה שיכריע בפועל) בכול הוא ההסבר על הממצאים.
יש הסברים שימנעו אישום אפילו! הסברים אחרים ימנעו את מרבית הנזק שיכול להיגרם לאיש ! כאן ראוי להזכיר שלפני התגובה לאישום יש הליך של התייעצות בעורך דין פלילי ! אל תוותר עליו !

הבנת אירוע של סחר בסמים מסוכנים

המטרה כאן, באתר, היא ליצור הבנה של האירוע, של סחר בסמים.
מהבחינה המשפטית על מנת לאפשר לנאשם/חשוד בעבירה של “סחר בסמים” להבין חלק מהתהליך – וכך לתכנן את דרכו באופן מיטבי.
רבים מספור הם הנחקרים שחשבו שההסבר שיתנו לחוקרי המשטרה על כמויות הסם למעשה “יוציא” אותם מהחשדות על החזקה ושימוש קשים.
למעשה בפועל הם הודו בסחר בסמים – עבירה פלילית חמורה הרבה יותר – סחר בסמים אליו המשטרה בחקירתה הייתה יכולה להגיע דרכם בלבד.

מיותר לציין שאין מדובר בייעוץ משפטי, כאן באתר, אלא, בראיה כוללת של התחום ומתן כלים להבנה של תהליך משפטי.


 הבנת האירוע של סחר בסם מסוכן 2

סחר בסמים
סחר בסמים – עורך דין פלילי אדטו
עוד (לא) מיותר לציין – אם האישום יהיה על עבירה אחרת (לא של סחר בסמים) של “החזקת סם” לדוגמה – התוצאה המיטבית תהה קלה הרבה יותר להשגה – וכמובן תהה טובה הרבה יותר.
במשרדי תיקים פליליים שם גם עבירות סחר בסמים הסתיימו ללא הרשעה פלילית!
דוגמאות: עבירות סמים עם הרשעה פלילית!
הדגש כאן הוא שכן חוקרים במשטרה מסבירים לנחקרים שלאור הכמות מדובר “בחזקת סחר”.
עדיף להם להסביר למי הכוונו להעביר את הסמים”. משום מה יש כאלו שמוותרים על עורך דין פלילי לפני אותה חקירה ראשונה ושוקעים באירוע פלילי חמור.
טיפול נכון יכול להוביל חלק מהתיקים הפליליים על עבירות הסמים למציאות של סיום ללא הרשעה פלילית בעבירות סמים.

ידיעת סוג הסם – סחר בסם

ראוי לציין, במקרים בהם אין ידיעה על היות החומר סם אסור – אין אירוע פלילי.

כך שאחת המטרות של החקירה היא להתחקות אחרי הרמת ידיעה והבנה של האדם על מהות החומר – ולא רק על מהו החומר בפועל.


לדוגמה  – רמות כוונה בעבירות סמים קשות

אדם מייבא חומר מתוך מטרה שלא יהיה סם (על האיש להציג את המאמצים שעזה ועדיף באפשרות הראשונה שנתונה בידיו).
החומר מכיל סם אסור. עצם הפעולות לגרום לכך שמדובר יהיה בחומר חוקי – מבטלת את הפליליות במעשה.

גם באם יש הנחה של יבוא קנאביס ומגיע סם אחר – העבירה הפלילית שונה (בפועל) לחלוטין! חשוב להיות מסוגל בעת החקירות במשטרה לדבר, להסביר ולתקשר!

עורך דין פלילי המייעץ בעת החקירות הוא חובה!


 ידיעת משקל הסם האסור 

סחר בסמים - משקל הסם
סחר בסמים – משקל הסם
שמדובר בעסקאות סמים שם אין מגע ישיר עם החומרים – ולא פעם נכנסים לאירוע הפלילי דרך דיני קשר/שותפות.
לא פעם תעמוד השאלה על הידיעה על משקלו של הסם, כך יוצא שיש חובה לדעת את פרטי העסקה ממספר כיוונים.

נחקר שאינו יודע או שסבור שהמשקל שונה מהותי – זהו נתון חשוב!


סחר בקנאביס – מול סחר בסם קשה

בשנים האחרונות יחד עם ההבנה שהקנאביס הוא סם קל. יש שינוי מהותי ביותר בתפיסת הסם בעולם.
– יש תיקים רבים מאוד שם למרות היות עבירות סחר בקנאביס – הענישה היא ללא הרשעה פלילית כלל.

ראוי לציין – באתה זה יש תיקים רבים. גם ישנים יותר על ענישה ללא הרשעה במגוון רחב של עבירות סמים החל מיבוא סמים דרך סחר בסמים הספקת סמים – החזקה של כמויות ענק ועוד.


עבירות סחר בסמים – טלגראס

שנת 2019 התאפיינה בכך שחלק עצום מהסחר בסמים עבר להיות סחר המנוהל באפליקציית הטלגרס.
כצפוי המשטרה נמצאת בתוך האפליקציה – ברצונה היא מגבילה – ברצונה פותחת.
ההוכחה לטיעון הנ”ל נמצאה במבצע המעצרים של ראשי המפעילים של הטכנולוגיה.
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5477235,00.html

באם המבצעים קודמים המטרה הייתה לתפוס כל פעם סוחרי סמים אלא ואחרים – המטרה במבצע הזה הייתה בבעלי האפליקציה. שם עלה שכל הפרטים של כל המעורבים נמצאים בידי המשטרה.


מבצע הטלגרס 2018

בתחילת שנת 2018 התקיים מבצע ענק של המשטרה בעקבות ובסיוע האפליקציה טלגראס ודומיה.
המטרה פשוטה – ללכוד ולתפוס את החשודים ב”סחר בסמים” – מידי יום כמעט ויש עצורים וסך הכול קיימים עצורים רבים מאוד!
כך יוצא שאפליקציה שמטרתה הוא לשמור על חיסיון המשתמשים משמשת ככלי של המשטרה במטרה לתפוס את הסוחרים ועל הדרך גם משתמשים רבים נלכדים.
עדכון המשך 2018 – אחת השיטות של המשטרה היא בכך שהיא  מכניסה רוכשים מדומים למערכת ! כך יוצא שסוחרי סמים שמשבחים את עצמם הופכים להיות יעדים ! כמה קל למשטרה שהיא מקבלת את רשימת הלקוחות לפעול כנגד היעדים!
דרך נוספת היא שעה שנלכד רוכש סמים המשטרה הופכת את המכשיר שלו ככלי לכניסה לרשת ולא פעם אף להזמנות (שמועות עקשניות) של סחורה חמה – כך שהסוחר ממש מגיע עד למעצרו.