עבירות מרמה

עבירות מרמה

תחום עבירות המרמה הוא תחום “מתפתח”!

החיים העסקים/המסחריים מובילים, לא פעם, לאירועים שנמצאים על סף עבירות המרמה! אירועים אחרים הם עבריינות שמנסה להחביא את עצמה כיאלו מדובר באירוע של כישלון עסקי.

עבירות מרמה
עבירות מרמה
 לקיחת סיכון מוגזם
השאלה היא תמיד, האם יש יתכנות כלכלית לקריסה?
האם “מותר” לצד לקחת סיכונים מסוג זה ? מתי כישלון עסקי נשאר כישלון “יתום” ומתי הוא עובר להיות עבירה פלילית – הנזק בפועל אינו תמיד אינדיקציה להבנת התמונה.
מטרת החשוד בעבירות מרמה היא, לא אחת, להסביר שאולי קיים “כישלון” עסקי.
אולם, מדובר בכישלון עסקי (משפט אזרחי בלבד) ולא כישלון שניתן לסווג כ”פלילי”.
פעמים רבות כישלון עסקי יוביל ללקיחת “סיכונים” וניסיונות לתקן!

כאן כבר נכנס עמוק לתחום עבירות המרמה. גם השינויים החברתיים יוצרים את עבירת המרמה החדשות!


לדוגמה עבירות מרמה

שינויים חברתיים מובילים לאכיפה במקום בו בזמן עבר היא לא הייתה קיימת!
קרטל הלחם טופל – להבנתי  – בשל המחאה החברתית על מחירי המזון (קייץ 2011).
גם איש העסקים נוחי דנקנר עלה על המוקד בשל אותה מחאה חברתית שלימדה על עודף ריכוזיות במשק ! התוצאה הפשוטה הייתה – בחינה עמוקה של פעילות עסקית של הקבוצה!
דוגמאות לתיקי מרמה עם הרשעה בייצוג המשרד!

 חשיבות הייצוג על ידי עורך דין פלילי בעבירות מרמה 

האבחנות שנעשות בדיעבד מורכבות ביותר – לכן חובה להיעזר בעורך דין המומחה בפלילי בכול שלבי החקירה על מנת להיות מדויק גם בדקויות.
חקירה פלילית של עבירות מרמה מתאפיינת בצורך להבין בכול רגע את רמת הכוונה (לדוגמה) – לכן יש צורך בליווי מקצועי ומלא של כל שלבי החקירה ותגובה מהירה לכול פעולה של המשטרה.
למשרד עורך דין אדטו ניסיון ניכר בליווי חקירות שסופן סגירת החלק הפלילי של התיק והפניית הצדדים להמשך התדיינות בינם לבין עצמם בחלק האזרחי של טענותיהם.
עבירות מרמה
עבירות מרמה !

שיקום בעבירות מרמה
חלק מרכזי בכול הליך של שיקום הוא הסרת המחדל – זהו לבטח הכלל בעבירות מס או עבירות כנגד המדינה.
מרבית האנשים המואשמים בעבירות מרמה, גם חמורות, משוחררים בכול משך ההליך הפלילי, לאור זאת קיימת הזדמנות גדולה להבנות את הליכי השיקום באופן שההליך השיקומי יובל בסיומו של הליך לענישה מקלה ביותר.
סיבה נוספת להבניה זאת היא יסוד “התמכרותי” בעבירות מרמה.
אנשים שמתחילים לבצע עבירות מרמה באופן סידרתי הופכים עם השנים להיות “קשים” לשיקום שכן המרמה הופכת לטבע שני – כך שאנו עדים לא פעם לעבריין מרמה שכתה האישום הראשון הוא מגיל 50 ואילו כיום בגיל 65 הוא אחרי 3 מאסרים וכתבי אישום נוספים נמצאים “בצנרת”.
לא נדיר להיתקל באנשים שמגיל 40 ועד לגיל 45 צברו 40 תיקי מרמה והם מנהלים עשרות תיקים במקביל – הדבר המיוחד באנשים אילו היא העובדה שעד לגיל 40 לא היו להם אפילו לא עבירות תנועה.
מצב דברים זה מחייב בבניית תכניות השיקום להבנות גם את הפן השיקומי.
כאן המקום למשפחה הגרעינית להתערב ולהבנות את השיקום כחלק מההליך הטיפולי המשפטי – אם לא כן מדובר, לא פעם, בהתחלה של “רומן” עם מערכת המשפט ולא אירוע חד פעמי.

רמת האשמה בעבירות מרמה

לעתים אנו נתקלים בחשוד שנשאב בהעדר הבנה ואט אט עבר להיות דמות באירועים של מרמה – אפילו חמורה.
כאן חייבים לדעת גם לשאלת המדרג, רמת הכוונה, התקלות והטעויות יש חשיבות קריטית – חלק מאירועי המרמה מתחילים בהעדר הבנה של ממש – ורק “קלות” הביצוע.
מובילה לאירוע לא מתוכנן. כאן חייבים לדעת – יש מקרים בהם ראוי לקחת אחריות ולתקן – תוך סיוג האירוע כולו.

העדר אשמה בעבירות מרמה

שדנים בסייגים לאשמה – יש מקרים רבים שהחשוד עושה הוכל על מנת שלא לעבור אירוע פלילי – אולם אין בכוחו הדל להבין שמה שמבוצע הוא חלק ממנגנון פלילי – כאן חייבים לדעת את הסייגים ולהבין שללא כוונה לא יכול להתקיים אירוע פלילי.

 עד מדינה באירוע של עבירות מרמה

שהעבירה הפלילית חמורה – פעמים רבות יהיו בפרשיה עדי מדינה – ואפילו יותר מאחד. כאן חשוב לדעת את הכללים ומראש לחשוב האם יש רצון בכיוון זה – ואם כן מי יקדם את אותו הרצון ?

 ענישה מקלה בעבירות מרמה

 
במשרד קיימים תיקים רבים על ענישה מקלה ביותר, חלקם גם נמצאים בפרקים אחרים באתר לדוגמה חלקם – דוגמאות ללא הרשעה. (כמובן קיימים למשרד גם זיכויים בתיקי רכוש – אולם הפרק כאן אינו דן בזיכויים.
פ 2008/00 – שלוש עבירות גניבה ממעסיק- ללא הרשעה פלילית. למרות שאחת העבירות בסכום ניכר – בדרך להחזרת הרכוש עבר הנאשם תאונה ונפצע (ללא נכות).

מדובר היה באיש הי טק (הזנק) שגנב את הציוד בעבודת הסטודנטים שלו (במהלך לימודיו) – ענישתו דרך הרשעה פלילית תפגע בכל עתידו.


כתוכנית השיקום המחישה את החריגות של המעשה למרקם חיו בעבר בהווה ובעתיד הצפוי לו

פ 3880/99 – קשירת קשר לביצוע עוון, זיוף מסמך עם אחרים, שימוש במסמך מזויף, התחזות כבעל תעודה, קבלת דבר במרמה – ללא הרשעה (הנאשמת 5). הנאשמת הייתה זוטרה יחסית בקשר הכולל למרות תפקידה המכריע – קשר שהביא להדפסת ה”רישיונות” מסוגים שונים לאנשים שלא היו זכאים להם.

למרות חומרת העבירות הנאשמת לא הורשעה בפלילים על מנת שלא לפגוע בעתידה.


ניסיון לקבלת דבר במרמה

פ 2364/01 -צדקה – ירושלים – ניסיון לקבלת דבר במרמה – ניסיון למכור רכב שלא שייך לנאשם למוסך “כחלקים” (לאחר שהנאשם הרס את הרכב (השכור) בתאונה – גזר הדין – ללא הרשעה. הנאשם בגיר.
 לציין כנסיבה מחמירה בתיק מקביל שני קטינים שהואשמו בנפרד. כך שמבחינת הגיל הנאשם היה בעל ה”סמכות”.

למרות זאת הצליחה ההגנה להראות על הנזק המיוחד שיגרם לנאשם באם יורשע בפלילים.


 ללא עבירה פלילית – עבירת גניבה קשות

פ 4544/98 ת”א – פריצות לרכבים, גניבה מהם והחזקת רכוש גנוב (עשרות מקרים סה”כ)- תיק חמור ביותר שמסוגו לא נסגרים ללא הרשעה בשום תנאי (בד”כ) – סיום התיק ללא הרשעה בפלילים. הנסיבה המרכזית – חלוף הזמן – הנאשמים צעירים (לא קטינים) – התגייסו והשתחררו עוד קודם שהוגש כתב האישום.


ללא הרשעה פלילית

פ 5045/00 – כ”א גניבה ופריצה לבניין (הסתיים בעבירה של “סיוע” ולא בעבירה המלאה) – הסתיים ללא הרשעה בפלילים.
במהלך הדיונים לאור טענה מקדמית הופחת האישום לאור טענת זוטא (פסילת הודעות הנאשם – שהודה בעבירות בחקירות במשטרה). לאחר ההודיה נשלח הנאשם לתסקיר.

 בניית תוכנית שיקום לנאשם הביא לתוצאה שללא הרשעה לאור העובדה שהרשעה בפלילים יכולה לפגוע ברקמת חייו כיום.


 כיום להבדיל מיום ביצוע העבירה

פ 1590/02 – גניבה ממעביד (3 עבירות) – ללא הרשעה בפלילים(כ”א תוקן). הכספים יוחזרו במסגרת פיצוי בתיק הפלילי. תוכנית השיקום שללה את המסוכנות להמשך לבוא.

פ 5009/02 – בירושלים – ניהול משחקי אסורים – ללא הרשעה פלילית – הסדר. ראוי לציין הפעלת בתי קזינו הוא עבירה כלכלית חמורה ביותר במיוחד שעה שהמקרים הם חוזרים וממשיכים להצטבר.


גניבה ממעביד

ע”פ 4456/09 – דיקלה – מחוזי בירושלים – סיום 6.9.09 – במסגרת הערעור על ההרשעה בגניבה ממעביד ורישום כוזב במסמכי תאגיד – תוצאת הערעור – זיכוי בעבירה של גניבה ממעביד (פרשניות שונה ליסוד הכוונה בתיק) נותרה העובדה של זיוף המסמכים (רישום כוזב במסמכי תאגיד) – העונש שונה לאי הרשעה – במסגרת ערעור.


גניבת דירה!!!

פיטיה – מכירה של דירה פעמיים – בשני המקרים הייתה גניבה (לפני כן נמחקה המשכנתא שהייתה רשומה בנסיבות עלומות)- בתיק שלושה נאשמים.
נאשם 1 – 9 חודשים מאסר בפועל.
נאשם 2 – 4.5 חודשי עבודות שירות (שתי מכירות במרמה של הדירה).
נאשם 3 – מכירה אחת של הדירה – 2.5 חודשי עבודות שירות.
הסיבה לענישה המאוד קלה בתיק זה – הייתה העובדה שנאשמים אחרים בפוטנציה כלל לא נשפטו בגין עבירות הפליליות ורק נתבעו אזרחית. (ההסדר בתחילת פרשת ההגנה בתיק הפלילי – הצעות קודמות בתחילת התיק דנו בענישה גבוהה במאות אחוזים).
זה המקום לציין נאשם זה לא החזיר את הרכוש והוא היה זה שקיבל את מלוא הסכומים – פעמיים מכירת דירה מפוארת – בתיק נוהלו הוכחות.
סחיטה: 180 אלף ש”ח סחיטה באיומים של הכסף ממעסיק לאורך השנים ואיומים על חייו שביקש את הכסף בחזרה.
העונש ? מאסר על תנאי.
הסיבה ? טענה שהתקיימו יחסי מין בין המתלונן לבין הסוחטת במשך 20 שנים – הטענה בעת הסדר הטיעון הייתה פשוטה. הוא רוצה את הכסף ? שיחזיר את הבתולים.

בשל רגישות הנושא, במיוחד בשל מורכבות הנפשות בתחום זה, המשרד שם דגש רב על פרטיותם של לקוחותיו ומבטיח דיסקרטיות מלאה לאורך כל הדרך – פסקי הדין המוצגים באתר הם ללא שם בית המשפט למניעת הוצאתם מהמערכת הממוחשבת. כל פסקי הדיון נמצאים במשרד.


עבירות מרמה, העולם משתנה

 
יחד עם השינויים בציבוריות הישראלית, משתנה הדין הפלילי, בקיץ 2011 התברר שהשינוי החברתי הקדים את מערכת החוק ומערכת המשפט – אל דאגה שתי מערכות אלו עוד יובילו את השינויים ותחתן תידרס כל התנהלות שתתנגד לכך.
נשמע לא ברור ? המערכת הפלילית הרי באה לקדם, בין היתר, זכויות חברתיות, ושיש תחושה שאילי הון פגעו בציבור בשם העושר האישי שלהם – ויש מחאה חברתית – המערכת הפלילית תמצא את האשמים ותעמיד אותם לדין.

הכוונת התנהלות אנושים – בסיוע הדין הפלילי

 
מדוע הדבר חשוב ? כי מערכת המשפט הפלילי נועדה בראש ובראשונה לכוון את ההתנהגות האנושית – הביטו בטלוויזיה – צפו בחדשות – המוקד הבא של המשפט הפלילי נימצא שם.
המשפט הפלילי הוא חלק ממערכת ציבורית – מדעת הקהל – יש תאונת פגע וברח עם פרופיל תקשורתי גבוהה ? העונש על בריחה מזירת עברה עולה פלאים.
החוק הוא חלק מהציבוריות – מהנראות של הממשל – לבטח החוק הפלילי.

לכן שינויים חברתיים הם בראש ובראשונה חלק מהמשפט הפלילי.


דוגמה עברות מרמה

 יש עושק של עובדים “פשוטים”?
האם זה חדש ? האם לא היה רצון כללי במערכת לא לאכוף את חוקי העבודה על החלשים כמדיניות ? הרי העבריין המרכזי היא מדינת ישראל כמעסיקה ! הרי כל המכרזים הממשלתיים מובילים לכך שחוקי העבודה לא יאכפו ! הצעות המחיר לא מאפשרות כלל לעמוד בחוקים שקיימים!

שנים עצימת העניים הייתה לחם חוק ! ולאחרונה פברואר 2012 הוחלט על הוספה של מאות עובדים לאכיפת חוקי העבודה – אכיפה שמשמעה הענשה של מעסיקים בתנאי ניצול – “מתברר” שהאשם הוא במעסיקים ! ולא במכרזים שחייבו את העבירות על החוק !


דוגמה נוספות – עברות מרמה  

  • קיימת תחושה של “אוליגרכים” או “טיקונים” שעושקים את העם?
  • הכנסת מזדרזת מקיימת דיונים ראשויות האכיפה בוחנים את הממצאים – כך יוצא שהתנהלות סבירה וראויה בזמן עבר הפכה להיות התנהלות פלילית הראויה לענישה.
  • אם בעבר הסדרי חוב היו שגרתיים ועשקו את הציבור – ואילי ההון נשארו בשליטה, כעט מחפשים סיבות פליליות לבעיות בחברות, סיבות שהובילו לפגיעה בכושר ההחזר של החברות.

למה חשוב להבין את המגמות – בעברות מרמה 

 
תיק פלילי הוא לא רק אירוע מהעבר – אלא אירוע שממוקם בעתיד.
לעיתים יש להפעיל מחשבה צופת פני עתיד – במיוחד בייעוץ לחברות – הכול מתוך תקווה להבין לאן המגמה צומחת!
הדבר החשוב ביותר ברגעים אלו הוא להיות מחוץ למבט – משום מה מערכת החוק , במיוחד באגף הכלכלי שלה, היא תלוית מבט – מרגע שהמבט מתקבע והמערכת מתקדמת – קשה הרבה יותר לצאת מהתמונה.

דבר זה נאמר לכול נחקר בפוטנציה – קל יותר למנוע אירוע פלילי בעת החקירה מאשר להתמודד עם ההשלכות בהמשך.


דוגמה – עברות מרמה 

 פרשית ראשות המיסים 2 – העונש 6 שנות מאסר על אחד הנאשמים – שעה שמרבית החשודים האחרים כלל לא הוחלט האם להעמידם לדין.
להזכיר – יחד עמו היו בפרשיה רבים נוספים שעניינם עדיין לא נדון – כך יוצא שעצם ההתמקדות באדם יוצרת את הענישה.
למה הייתה אותה התמקדות ? מה יצר את הצורך המערכתי? לא ברור, רק ידוע – התיק שם קיבל זירוז וקידום כללי.
השאלה שתמיד תישאל היא למה?
ושאלה מספר 2 של כל נחקר תהא כיצד אני מסוגל לגרום לי לא להיות המטרה הראשית של החקירה.

לדוגמה עברות מרמה 
 
העמדה לדין וחקירות של בעלי מאפיות על קרטל לחם.

המשך צדק חברתי 

בהיבט המשפט הפלילי
קיץ 2011 יקבע לשנים הרבות העתידיות את נקודת המבט בייחס לעבירות כלכליות, אם בעבר יצירת קרטל (לדוגמא) זכתה לענישה מקלה (הנאשמים נורמטיביים ותרמו לחברה), קשה לראות הקלה בעתיד באירועים מסוג זה.
שלא לדבר על אירועים כמו משיכות של דיווידנד שבעבר היו 100% בדין האזרחי ועתה קיימת מציאות שבמידה והחברה תהה חדלת פירעון יראו באירוע שבעבר (אפילו כזה שזכה לגיבוי בית המשפט) למרמה פלילית.
דוגמאות רבות יכולות להתקיים – אבל כבר עתה ברור המדינה לא תאפשר בעתיד לבעלי הון את מרווח הפעולה שהיה בידיהם בעבר, קשה יהיה לראות התנהלות דורסנית מצד חברות ובעלי הון כלפי העובדים שנמצאים בתחתית הסולם הכלכלי.

עבירות – פליליות – כלכליות

במציאות בה הכול נמדד בכסף ולעיתים ההכנסה הכספית והכסף הופכים להיות חזות הכול אנשים רבים לוקחים סיכונים עסקיים גדולים יותר ויותר, “סיכונים” שבמקום בו הם כושלים יכולים להפוך לתביעה אזרחית – או -לכתב אישום פלילי .
לעומתם, קיימת תופעה נוספת של אנשים נורמטיביים שבגיל לא צעיר משתנים לנוכח המציאות המורכבת של החיים ופועלים בדרך שבעברם לא היו פועלים כך, ומואשמים, עתה, בעבירות כלכליות במיוחד מיסים, מרמה וניירות ערך – עבירות פליליות שהן בניגוד גמור לסולם הערכים שאותם אנשים חיו לפיהם עד לאותו הרגע.
התחושה לא פעם היא שאותו אדם איבד לרגע את תחושת השיפוט העצמי והבקרה המנחה וניסחף באותו הרגע בעקבות החלומות והרצון להרוויח כסף.
הפעולות האלו מסווגות לא פעם כפעולה פלילית מסוג כמרמה/גנבה/העלמת מס/עבירות ניירות ערך – לא פעם העבירות התרחשו מתוך אי ראיה של מלוא הסיכונים הכוללים על חייהם שהם לוקחים – במקרים אילו, החקירה המשטרה או ברשות החקירה או ברשות לניירות ערך – לעתים, משמשת כפעמון הזהרה ואות לשינוי.
בכול סוגי האירועים ראוי לדעת, רמת הכוונה של החשוד היא הדבר המרכזי בבחינת האירועים, בעבירות כלכליות ועבירות מרמה לא האירוע הפיזי עצמו הוא העיקר כי אם רמת הכוונה של האדם בעת שביצע את האירוע המכונן את האירועים – לאור זאת חשוב לדעת:
במידה ואין סימולטניות בין אירוע לקיחת הכסף לאירוע המרמה שייסד את קבלת הכסף/אי התשלום – לא יכולה להתקיים עבירה פלילית.

בנסיבות אלו חשוב לחשוד בעת החקירות להתחקות על האירועים והכוונות באותה העת של הביצוע ולא זמן רב אחרי.


הסבר: מסירת צ’ק שחזר.
אם בעת נתינת המשטרה הייתה לנותן השטר אמונה שהשטר יכובד – אין עבירה פלילית – כאן אין זה משנה מה התרחש בהמשך!!!
ז”א שהעובדה שהשטר חזר בהמשך בשל העדר כיסוי אינה משנה ולו לדבר.
כך שיכולה להתקיים חבות אזרחית בגין השטר שחזר – ואין כל חבות פלילית!!!

דוגמה נוספת – עבירות מרמה 

 תיק פיטיה יובא בהמשך : האיש מכר את הדירה פעמיים במרמה – הטענה הייתה – המכירה השנייה נועדה לשלם לקונה הראשון שנועד לכיסוי המשכנתה.
לאחר קבלת הכסף ניקלע למצוקה ואז לא שילם אותו – אולם – בעת המכירה הייתה כוונה מלאה לתשלום!!!
היינו הטענה היא העדר סימולטניות.
על בסיס הטיעון זה ניסגר הסדר הטיעון המקל מאוד.

הבחנה בין פלילי לאזרחי – בעבירות מרמה 

 ההבחנה בין רמות הכוונה היא בפועל ההבדל בין אירוע פלילי לאירוע אזרחי – לאור חשיבות ההבדל (בכול מקום בו יש ספק המערכת הפלילית לא תפעל).
אמור ההבדל להיות חד משמעי וברור (כמו כל המשפט הפלילי) – הרי לא יכולה להיות כניסה לתחום הפלילי “בטעות”.
בפועל ההבחנה בין שני הסעיפים לא תמיד היא כל כך ברורה וחד משמעית, התשובה יכולה להיות תלויה בתוצאה (אם הצ’ק כובד איש לא יתלונן), מה שלא אמור להיות.
כאן עולה חשיבות הליווי של החקירה וההליכים המשפטיים על ידי עורך דין המומחה לדין פלילי.
הרי אנשי עסקים הכושלים בשלב זה או אחר בחייהם הם חיזיון נפוץ, נהוג לומר בוול סטריט שאדם שלא הפסיד את הונו עד לגיל 35 אינו לוקח סיכונים מספיק גדולים, כך שכישלון עסקי אמור להיות שונה לחלוטין ממרמה פלילית.
המשטרה לעתים מאחדת בין שני האירועים – איחוד שעורך דין פלילי מטרתו לבטל ולהראות שנושא הכוונה לא היה מתחילת האירועים.

הנאשמים בעבירות מרמה

אנו רואים באופן שיגרתי בעבירות כלכליות רכוש/מרמה/גנבה/מסים/ניירות ערך, שאין מדובר בעברייני רכוש סדרתיים, אלא באנשים שנכשלים לנוכח טשטוש הגבולות שבין לקיחת סיכון “אזרחי” לבין אירוע פלילי.
לציין לא קל לפעול על הגבול הדק והגדרות האירוע יכולות להשתנות מהתוצאות (מציאות לא סבירה) – כך שחשוב ביותר בחקירות להמחיש את כל המציאות המורכבת הזאת לחוקרים ולהסביר את ההבדל בין לקיחת סיכון (אפילו שכשל) לבין אירוע פלילי מתוכנן מראש.
הרי הגדרת האירוע כפלילי תוביל להגדרות נוספות ופגיעה מערכתית באדם כרמאי ונוכל – כישלון בהסבר לחוקר במקרים אלו הוא קשה, תיקי מרמה הם תיקים מורכבים שנמשכים שנים, עדים רבים וארוכים וניהול התיק גוזל אנרגיה רבה מהחשוד ומשפחתו.
הדברים נאמרים במיוחד לנוכח העובדה שכול חייהם של אותם אנשים נורמטיביים לחלוטין, אירוע מיוחד זה של כישלון מוביל את החברה שאופפת את חייהם להתנכרות – אפילו אין מדובר באירוע שעוד שנים רבות יתברר כאזרחי.
לכן חשוב במיוחד ההתמודדות עם התיק כשלב החקירה באופן שימנע את המשך ההליכים.
זה המקום להבהיר, ההתמודדות אינה פשוטה, אבל חובה לקחת עורך דין המומחה לפלילים ולהבנות את הטיפול מרגע הראשון.

אישום מול חשד – בעבירות מרמה 

 
כמות תיקי המרמה, שמוגשים לבית המשפט בדרך של כתב אישום פלילי, אינה גדולה ובשנים האחרונות לא גדלה באופן שווה לגידול הפעילות הכלכלית במשק.
מקום בו קיים תובע (אזרחי) נמרץ שדואג לזכויותיו או ספק בדבר הסיווג הנכון לאירוע בין פלילי לאזרחי – המדינה תניח הליך האזרחי למלא את תפקידה ולא תטרח להפעיל את המערכת הפלילית (פעמים רבות), גם מקום שקיים ספק בדבר סיווג האירוע תעדיף המדינה לתת להליכים האזרחיים את הבכורה.
גם אירועים בהם מדובר היה בכישלון עסקי – אפילו נגרמו נזקים קשים – המדינה תעדיף שלא לפעול אם היא תהה סבורה שהאירוע לא יחזור על עצמו.
מיותר לציין שניפגע “חכם” ינסה בכול כוחו לטשטש את התחומים ולהפוך את האירוע לאירוע בעל גוון פלילי עמוק.
הרי מיד עם התערבות המערכת הפלילית עולים סיכוייו לקבל את כספו חזרה והוא מפסיק להיות אחד מרשימה של נושים.
אלא, מתלונן פלילי שיתכן ויהיה זכאי לפיצוי מתאים – הכול על מנת למנוע את ההליך הפלילי או להקטין את הענישה בהמשך.
מולו נחקר “חכם” יפעל להפוך אירוע פלילי בו הכוונה היא כוונת מרמה לאירוע אזרחי “תמים” הכול מתוך מטרה להימנע ממשפט פלילי.

הליכי שיקום התיק פלילי כלכלי

 
למרות הסיכוי הלא גבוהה בד”כ להגשת אישום פלילי, בטוח במיוחד באירועים “גבוליים”, בכל זאת אני ממליץ, החל מתחילת החקירה, על הבניית תוכניות שיקום מהרגע הראשון, אז יקבע קו ההתנהלות בתיק הפלילי, אז תבנה להתוכנית השיקום (בד בבד).
יעשו מאמצים להבנות את האירוע כ”אירוע חריג” שלא יתרחש עוד – כמו גם לצמצם את תכולתו של האירוע – כמו גם ללמד את בית המשפט על האיש לפני האירוע והשפעת האירוע על האיש ועל סביבתו הקרובה.
במשרד תיקים רבים שימחישו עד כמה ניתן להגיע להישגים גם בתיקים חמורים ביותר של אובדן דרך ופגיעה ברכוש של אחרים, חלקם תיקי בית המשפט המחוזי על עבירות פיסיקליות חמורות ביותר ואחרים על עבירות רכוש חמורות.
הקו המנחה בטיפול בתיקים אילו הוא המחשה של חריגות הגדולה של האירועים הפליליים והמחשה של העובדה שלא רק שמדובר באירוע חריג, אלא, גם אירוע מסוג זה לא יתרחש בשנית.
זה המקום להסביר גם תיקי מס הם תיקי רכוש – שם יש צורך להבנות את האירועים באופן שיסביר את הכישלון בתשלום המס.

עבירות מרמה

 
תחום המרמה הוא תחום “מתפתח”, החיים המסחריים מובילים, לא פעם, לאירועים שנמצאים על סף המרמה המכוונת – היינו לקיחת סיכונים “מוגזמים” שבכישלונם נגרם הפסד ניכר.
מטרת החשוד היא להסביר שאולי קיים “כישלון”, אולם, מדובר בכישלון עסקי (משפט אזרחי בלבד) ולא כישלון שניתן לסווג כ”פלילי”.
לאירועים מסוג זה ולאור חדות הנקודות שמבדילות בין אירוע פלילי לאירוע אזרחי חובה להיעזר בעורך דין המומחה בפלילי בכול שלבי החקירה.
חקירה של עבירות אילו מתאפיינת בצורך בליווי מקצועי ומלא של כל שלבי החקירה ותגובה מהירה לכול פעולה של המשטרה.
למשרד ניסיון ניכר בליווי חקירות שסופן סגירת החלק הפלילי של התיק והפניית הצדדים להמשך התדיינות בינם לבין עצמם בחלק האזרחי של טענותיהם.

עבירות רכוש – עברות מרמה 

 
המשרד מטפל בעברות רכוש, החל מעבירות פשוטות שהמטרה בהן הוא מניעת הגשת כתב אישום מקום בו עצם האישום יוביל לנזקים חמורים ועד לאירועים חמורים ביותר של מרמה, גניבה של דירות ומכירות של דירות פעמיים ושלוש.
זה המקום להסביר עצם העבירה אינו גורם בלעדי בענישה, מעורבות אחרים יכולה להוביל לענישה שונה לחלוטין.

ניירות ערך – עבירות מרמה

 
תחום שניכנס בשנים האחרונות בסערה לתחום העבירות הפליליות הוא העבירות בתחום ניירות הערך.
העבירות בתחום זה מתאפיינות, בד”כ, בחשודים/נאשמים שהם אנשי עסקים בפעלו בקרבת ה”גבול” בין המותר אסור, לא פעם אפשר לראות את הפעילות שלהם בתחום כפעילות שהיא “גבולית” ובשל מדיניות ציבורית כזאת או אחרת הם מועמדים לדין.
ראוי לציין את הקפיצה בעונשים שנערכה בשנים האחרונות בתחום זה – לאור הבנה שהסכומים והפיתוי בתחום זה הם אדירים והסיכוי לגילוי הוא קטן ביותר.
ייצוג בתיקי ניירות ערך דורש מומחיות כלכלית והבנה בהליך המסחר בבורסה לניירות ערך.
חלק מרכזי בתיקים מסוג זה הוא בהכנה נכונה של החשוד לחקירה והבניה של החקירה באופן שהחשוד לא ייצור נזקים נוספים.
העצה המרכזית בתחום זה היא פשוטה לחלוטין – אל תדבר בחקירה לפני שנעזרת ושוחחת עם עורך דין.
הסיבה לתנאי החריג הזה היא פשוטה – לאור העובדה שאין תחושה של קלון מהמעשים קל ביותר להציג את הדברים באופן שיוביל לכתב אישום חמור ביותר.
משרד עורך דין מוטי אדטו ייצג חשודים ונאשמים בתחום זה ולמשרד הישגים מהותיים במיוחד בתחום מניעת האישומים הפליליים וענישה מקלה ביותר.

ליווי פעילות כלכלית – עבירות מרמה 

החיים העסקיים מורכבים , לקיחת סיכונים הוא צורך ולא מותרות, וגם הסיכומים המשפטיים הם חלק מכלל הסיכונים במיוחד בתחום הסחר בניירות ערך ומיסים.
רשויות שונות בונות דרכים על מנת למנוע את הסיכומים באופן שהן מאפשרות לפניה בשאלה – הדבר חשוב במיוחד לאור הצורך להיעזר בחוות דעת משפטיות לחלקים מהפעולות.
אבל לאחר שיגור שאלות רבות לרשות לניירות ערך ניתן לומר שהסיכוי לתשובה מנחה ומלאה – קטן.
ברשות המיסים המצב מוסדר הרבה יותר ותשובות מתקבלות בדרך שיגרה.
כך נוצרת מציאות של צל”ש או טר”ש – היינו אתה נידרש לבצע פעילות שתוביל לרווח גדול, או ששוק ההון כולו ימחא כפיים או שתואשם בפלילים.
במציאות שכזאת קיים צורך ניכר בהסתמכות על חוות דעת משפטיות לצורך הפעילות – משרד עורך דין אדטו מספר ייעוץ אקטיבי בפעילות בניירות ערך הכולל חוות דעת משפטיות וכן פניה לרשויות בשאלות.

“הסתמכות” בפליליים – עבירות מרמה 

 
עבירות פליליות, אינן תמיד “ברורות” – אפילו לא לעורך הדין של ה”עבריין” – במיוחד בעבירות כלכליות/הגבלים עסקיים/מיסים/ניירות ערך.
החיים העסקיים ועידוד הפעילות העסקית מחייבים לא פעם הליכה על ה”גבול” בין המותר לאסור – על מנת למקסם רווחים.
כמו לדוגמא תכנוני מס, פעולות בהגבלים עסקיים, פעולות בניירות ערך, פעילות להשגת השראה בנקאי, ואפילו יצירת חומר חדש המשפיעה על התודעה (לדוגמא בניית סמים שלא נכללים בפקודת הסמים – היינו מותרים מבחינת הדין הפלילי).
ב”עולם הגדול” מקובל להסתמך במצב דברים זה על חוות דעת עורכי דין שמשרתת את המגמה שלבצע פעולות עסקיות רבות ככול שאפשר – עורך הדין בוחן את המצב החוקי מול המציאות המתקיימת ונותן את חוות דעתו.
מקובל, למעשה, לא פעם שעורכי הדין הם חלק מהעסקה כך שלא תמיד יוצאת חוות דעת נפרדת בדבר חוקיו העסקה אלא מעורבות עורך הדין בעסקה מלמדת על כך שאין הוא מבחין בפעילות בלתי חוקית – בכל אופן המגמה בארץ אינה חד משמעית בדבר הפטור שינתן ליזמים במקרה שכזה מאחריות פלילית (היה ותימצא בהמשך) – בארץ בית המשפט מצדד בבדיקה אל מול הראשויות של הפעילויות – אולם בד”כ אין אפשרות לבדוק כל הצעה כך שהדבר מעט מנותק מהחיים העסקים.

בכל אופן ההלכה המרכזית היום קובעת – עבירות מרמה 

 
קיימות נסיבות בהן למרות שקיימת “עבירה פלילית” ולמרות שאי ידיעת הדין אינה פוטרת מאשמה (בד”כ) עדיין יהיה פטור מאחריות פלילית, לצורך הפתור מאחריות פלילית חייבים לחול כללים מסוימים.
יודגש, בעבר הפטור היה רחב הרבה יותר, עד שהתעוררו חששות שהוא מנוצל לרעה על ידי גופים עתירי ממון המנקים עצמם באמצעות חוות הדעת מהאפשרות לעבירה פלילית, לכן הפטור סויג ועליו לעמוד במספר כללים.
1. הייעוץ חייב להיות בכתב – החוות דעת המתירה את הפעילות חייבת להיות “רצינית על פניה”.
2.  הייעוץ חייב להתבסס על מלוא הפרטים הרלוונטיים – היינו שקיפות כלפי מוסר הייעוץ.
3. . מומחיות בתחום הייעוץ של עורך הדין.
4.  האמצעים שנעשו לצורך בירור הדין היו המיטביים. (לא פעם ניתן להעביר את השאלה של חוקיות לראשויות המדינה לצורך מתן חוות דעת ראשונית).
כללים אילו אינם מהווים רשימה סגורה והם נועדו רק לבחון את השאלה האם הייעוץ המשפטי די היה בו על מנת לבסס את טענת ההסתמכות.

עבירות מיסים

 
עבירות המס נחשבות לעבירות עם “ההקלה הפלילית” הקטנה ביותר בקרב החברה הכלית – לפחות נכון הדבר לזמן עבר – המדינה פועלת רבות על מנת ליצור אירועים פליליים חמורים וענישה בהתאם בעברות ואירועים נבחרים.

למעשה כל ויכוח אזרחי על גובה המס עם פקיד שומה יכול, תיאורטית, לגלוש לכדאי אישום פלילי בעבירות מיסים.

המציאות שונה, מרבית האירועים של “אי הסכמה” על השומות מסתיימים בהסדרים אזרחיים ורק מיעוט התיקים מגיע לכדאי כופר פלילי, או מיעוט קטן עוד יותר מהתיקים מגיע למשפטים פליליים -הרי המדינה מעוניינת במשלמי מיסים ומעוניינת בהסדרת פעילות המס ולא בסגירת עסקים.
מצד שני בתחום המס מתקיים גם רצון להרתיע את המעלימי מס, כך שעד שמוגש אישום כנגד מעלים מס , או אפילו ללא העלמת כסף מראשויות המס אלא אדם שלא הגיש דוחות מס בזמן השליטה בהליך עוברת לידי רשויות המס.
הענישה במיסים היא חמורה ביותר, העלמת מס נחשבת ל”גניבה מהמדינה” – כגניבה היא נחשבת חמורה הרבה יותר בעיני בית המשפט מאשר גניבה מאחרים – כיום גם בתיקים “קטנים” (סכומי כסף קטנים) אנו רואים אנשים שנדונים לעונשים חמורים ביותר משל היו עבריינים כבדים, אלא גם, הכללים שונים.

שוני מהותי בדיני המס לעומת הדינים האחרים

 
קיימת חובה למסור את החומר למדינה – אפילו עצם המסירה גורמת לנזק ראייתי בתחום הפלילי לחשוד – ואפילו אי מסירה של החומר מהווה עבירה עצמאית.
מצד שני אין חובה למסור אמרה על בסיס החומר. (אבל לעיתים די בחומר על מנת לגבר אישום פלילי).
לא זאת גם זאת אפילו אי הגשת דוחות בזמן (אפילו אין חוב כלל ואפילו יש זיכוי עם הגשת השומות) יכול להוביל לכתב אישום חמור וענישה חמורה ביותר בפלילים.
כמו כן, עד כמה שלא נעים לומר בתחום המיסים קשה לראות רצף לוגי בין העבירה לענישה, כאן רואים שני עבריינים שביצעו עבירות דומות והאחד נדון למאסר, שני לכופר, שלישי לתשלום המס והתיק אינו עובד כלל לידי התביעות/פרקליטות.
מה שמוביל את המערכת למספר קווי התנהלות מול אנשים שונים היא המחשבה ביסוד העבירה – במידה והחשוד מצליח להסביר ולהתנהל כראוי מול רשויות המס – קיים סיכוי ניכר שהוא לא יכנס מהדלת של המשפט הפלילי לאותם האירועים.
ראוי לדעת בתיקי מס עומדות לחשוד כל ההגנות שנמצאותבדין הפליליכמו כל חשוד אחר, חשוב על כן להשתמש בכול הכלים על מנת לנסות ולצאת ממערכת המשפט הפלילי – וטובה דקה אחת קודם.
אבל…לא פחות חשוב לדעת שבשל העובדה שהרצון הוא סה”כ להכניס את האיש להסדרת התשלומים – עומדת לחשוד במיסים יכולת נוספת של הסדרים והבנות מול רשויות המס להפסקת ההליך הפלילי – לפני הגשת כתב האישום – במספר מוקדים – בין אם בשימוע, כופר ואפילו לפני כן.
בנסיבות אילו ראוי ונכון לערב עורך דין המומחה לתחום הפלילי ומבין במיסים מיד עם החקירה באופן שהוא ינסה למנוע מהתיק לעבור למסלול הפלילי או לכול היותר להסתיים בכופר.
משרד עו”ד אדטו הוא בעל הישגים ניכרים בתחום המס בכול שלבי הטיפול.

שיקום בעבירות מרמה

 
מרבית האנשים המואשמים בעבירות מרמה, גם חמורות, משוחררים בכול משך ההליך הפלילי, לאור זאת קיימת הזדמנות גדולה להבנות את הליכי השיקום באופן שההליך השיקומי יובל בסיומו של הליך לענישה מקלה ביותר.
סיבה נוספת להבניה זאת היא יסוד “התמכרותי” בעבירות מרמה.
אנשים שמתחילים לבצע עבירות מרמה באופן סידרתי הופכים עם השנים להיות “קשים” לשיקום שכן המרמה הופכת לטבע שני – כך שאנו עדים לא פעם לעבריין מרמה שכתה האישום הראשון הוא מגיל 50 ואילו כיום בגיל 65 הוא אחרי 3 מאסרים וכתבי אישום נוספים נמצאים “בצנרת”.
לא נדיר להיתקל באנשים שמגיל 40 ועד לגיל 45 צברו 40 תיקי מרמה והם מנהלים עשרות תיקים במקביל – הדבר המיוחד באנשים אילו היא העובדה שעד לגיל 40 לא היו להם אפילו לא עבירות תנועה.
מצב דברים זה מחייב בבניית תוכניות השיקום להבנות גם את הפן השיקומי.
כאן המקום למשפחה הגרעינית להתערב ולהבנות את השיקום כחלק מההליך הטיפולי המשפטי – אם לא כן מדובר, לא פעם, בהתחלה של “רומן” עם מערכת המשפט ולא אירוע חד פעמי.

ענישה מקלה בעברות מרמה 

 
במשרד קיימים תיקים רבים על ענישה מקלה ביותר, חלקם גם נמצאים בפרקים אחרים באתר לדוגמא חלקם – דוגמאות ללא הרשעה. (כמובן קיימים למשרד גם זיכויים בתיקי רכוש – אולם הפרק כאן אינו דן בזיכויים.
פ 2008/00 – שלוש עבירות גניבה ממעסיק – ללא הרשעה פלילית. למרות שאחת העבירות בסכום ניכר – בדרך להחזרת הרכוש עבר הנאשם תאונה ונפצע (ללא נכות).
מדובר היה באיש הי טק (הזנק) שגנב את הציוד בעבודת הסטודנטים שלו (במהלך לימודיו) – ענישתו דרך הרשעה פלילית תפגע בכל עתידו.
כתוכנית השיקום המחישה את החריגות של המעשה למרקם חיו בעבר בהווה ובעתיד הצפוי לו.
פ 3880/99 – קשירת קשר לביצוע עוון, זיוף מסמך עם אחרים, שימוש במסמך מזויף, התחזות כבעל תעודה, קבלת דבר במרמה – ללא הרשעה (הנאשמת 5). הנאשמת הייתה זוטרה יחסית בקשר הכולל למרות תפקידה המכריע – קשר שהביא להדפסת ה”רישיונות” מסוגים שונים לאנשים שלא היו זכאים להם.
למרות חומרת העבירות הנאשמת לא הורשעה בפלילים על מנת שלא לפגוע בעתידה.
פ 2364/01 -צדקה – ירושלים – ניסיון לקבלת דבר במרמה – ניסיון למכור רכב שלא שייך לנאשם למוסך “כחלקים” (לאחר שהנאשם הרס את הרכב (השכור) בתאונה – גזר הדין – ללא הרשעה.הנאשם בגיר – לציין כנסיבה מחמירה בתיק מקביל שני קטינים שהואשמו בנפרד. כך שמבחינת הגיל הנאשם היה בעל ה”סמכות”.
למרות זאת הצליחה ההגנה להראות על הנזק המיוחד שיגרם לנאשם באם יורשע בפלילים.
פ 4544/98 ת”א – פריצות לרכבים, גניבה מהם והחזקת רכוש גנוב (עשרות מקרים סה”כ)- תיק חמור ביותר שמסוגו לא נסגרים ללא הרשעה בשום תנאי (בד”כ) – סיום התיק ללא הרשעה בפלילים. הנסיבה המרכזית – חלוף הזמן – הנאשמים צעירים (לא קטינים) – התגייסו והשתחררו עוד קודם שהוגש כתב האישום.

פ 5045/00 – כ”א גניבה ופריצה לבניין (הסתיים בעבירה של “סיוע” ולא בעבירה המלאה) – הסתיים ללא הרשעה בפלילים. במהלך הדיונים לאור טענה מקדמית הופחת האישום לאור טענת זוטא (פסילת הודעות הנאשם – שהודה בעבירות בחקירות במשטרה). לאחר ההודיה נשלח הנאשם לתסקיר, בניית תוכנית שיקום לנאשם הביא לתוצאה ללא הרשעה לאור העובדה שהרשעה בפלילים יכולה לפגוע ברקמת חייו כיום.


כיום להבדיל מיום ביצוע העבירה

פ 1590/02 – גניבה ממעביד (3 עבירות) – ללא הרשעה בפלילים(כ”א תוקן). הכספים יוחזרו במסגרת פיצוי בתיק הפלילי. תוכנית השיקום שללה את המסוכנות להמשך לבוא.
פ 5009/02 – בירושלים – ניהול משחקי אסורים – ללא הרשעה פלילית – הסדר. ראוי לציין הפעלת בתי קזינו הוא עבירה כלכלית חמורה ביותר במיוחד שעה שהמקרים הם חוזרים וממשיכים להצטבר.
ע”פ 4456/09 – דיקלה – מחוזי בירושלים – סיום 6.9.09 – במסגרת הערעור על ההרשעה בגניבה ממעביד ורישום כוזב במסמכי תאגיד – תוצאת הערעור – זיכוי בעבירה של גניבה ממעביד (פרשניות שונה ליסוד הכוונה בתיק) נותרה העובדה של זיוף המסמכים (רישום כוזב במסמכי תאגיד) – העונש שונה לאי הרשעה – במסגרת ערעור !!!
פיטיה – מכירה של דירה פעמיים – בשני המקרים הייתה גניבה (לפני כן נמחקה המשכנתא שהייתה רשומה בנסיבות עלומות)- בתיק שלושה נאשמים.
נאשם 1 – 9 חודשים מאסר בפועל.
נאשם 2 – 4.5 חודשי עבודות שירות (שתי מכירות במרמה של הדירה).
נאשם 3 – מכירה אחת של הדירה – 2.5 חודשי עבודות שירות.
הסיבה לענישה המאוד קלה בתיק זה – הייתה העובדה שנאשמים אחרים בפוטנציה כלל לא נשפטו בגין עבירות הפליליות ורק נתבעו אזרחית. (ההסדר בתחילת פרשת ההגנה בתיק הפלילי – הצעות קודמות בתחילת התיק דנו בענישה גבוהה במאות אחוזים).
זה המקום לציין נאשם זה לא החזיר את הרכוש והוא היה זה שקיבל את מלוא הסכומים – פעמיים מכירת דירה מפוארת – בתיק נוהלו הוכחות.
סחיטה: 180 אלף ש”ח סחיטה באיומים של הכסף ממעסיק לאורך השנים ואיומים על חייו שביקש את הכסף בחזרה.
העונש ? מאסר על תנאי.
הסיבה ? טענה שהתקיימו יחסי מין בין המתלונן לבין הסוחטת במשך 20 שנים – הטענה בעת הסדר הטיעון הייתה פשוטה. הוא רוצה את הכסף ? שיחזיר את הבתולים.
בשל רגישות הנושא, במיוחד בשל מורכבות הנפשות בתחום זה, המשרד שם דגש רב על פרטיותם של לקוחותיו ומבטיח דיסקרטיות מלאה לאורך כל הדרך – פסקי הדין המוצגים באתר הם ללא שם בית המשפט למניעת הוצאתם מהמערכת הממוחשבת. כל פסקי הדיון נמצאים במשרד.

ארגוני הפשע בעולם הכלכלי

 
אחת הסיבות המרכזיות של תיעדוף והתמקדות בעבירות כלכליות ועבירות של הלבנת הון נוצרה כתוצאה מזליגה של אירגוני הפשע לתוך החיים הכלכליים.
כל פרח שוטרים יצטט את הנסיבות שהובילו את אל קפונה האגדי אל הכלא האמריקאי – עבירות מס.
לאור זאת החליטו בארץ שגם כאן ניתן לטפל בעבירות הכלכליות של גופי הפשע – ומכאן החוק זלג אל האוכלוסייה הכללית.
יש כאלו שיטענו שהסיבה לחקיקה הכלכלית היא העובדה שמדינת ישראל החלה להיות ניזוקה בעולם לאור היותה מדינה המעודדת למעשה עבירות כלכליות – במיוחד של הלבנת הון – במיוחד כאלו שהיא נהנתה מהן במשך שנים.
הקדמה זאת נאמרת לאור העובדה שחייבים להבין את הנסיבות הכוללות של האכיפה – ליפני שבאים להתגונן מפני האישומים הכלכליים.
הרי לעיתים העבירה הכלכלית היא רק כיסוי להתמקדות באדם מסוים – וכך יוצא שראוי שיבין מה מנחה את המדינה ברדיפה אותו – כך יוכל להתגונן באופן קל הרבה יותר.

פשע בעולם הכלכלי – עבירתו מרמה 

 
אם יש מישהו סבור שהוא יודע מיהו עבריין כלכלי – ומיהו מתכנן מס (לדוגמא) שיקום.
למעשה הגבולות בין תכנון עסקי לבין עבירות פליליות של פשיעה כלכלית אינו ברור כמו שהדבר אמור להיות – הרי לתוך המשפט הפלילי לא ראוי להיכנס בהחלקה של חוסר תשומת לב.
העובדה כיום היא שלא פעם נכנסים לתוך העולם הפלילי אנשים שלא הייתה מאחורי מעשיהם כל כוונה פלילית – ולא רק זאת אלא הם נעזרו בייעוץ מקצועי וחוות דעת מקצועיות – וגם זאת לא הואיל.
להבנת עו”ד מוטי אדטו – הדבר אמור להחמיר עוד הרבה יותר -לאור שינוי בדגשים של המשפט הפלילי הכלכלי שעוד יתרחש לאור המחאה של “צדק חברתי” קייץ 2011.

עבירות כלכליות עד ליפני הקיץ האחרון

 
עוד לפני הפגנות ה”צדק החברתי” של שנת 2011 היה ברור במדינה שהמצב שהיה לא יכול להימשך.
מול אירגוני הפשע שהפכו לעסקים “חוקיים” ניצבה המדינה ללא כוחות – יחידות משטרה היו חסרות הכלים להתמודד עם פשיעה כלכלית שאחד המאפיינים שלה הוא תיקי ענק.
בעבר העבריין היה מסוגל לנהל את התיק אל מול צוות החקירה וצוותי הפרקליטות ולהטביע אותם בארגזים של ניירת שהם יוצרים מעצם החקירה הממושכת.
לאור זאת הוקמו 433 -היחידה הכלכלית של המשטרה.
הפרקליטות הכלכלית.
בית המשפט הכלכלי.
כאן משתנה המאזן – המדינה מצליחה לגבש צוות קבוע שמסוגל לרוץ עם תיק פלילי במשך שנים – עורך הדין הפלילי של הנאשם/חשוד בפלילים מתקשה הרבה יותר לעמוד בכך.
מעכשיו התיקים הפליליים הופכים להיות לכאלו שדורשים צוותי סנגורים פליליים צוותים שמורכבים מבעלי מקצוע רבים – כך שלא כל הנאשמים בפלילי בתחום הכלכלי מסוגלים כיום להתמודד עם ההוצאה העצומה של הגנה ראויה.

הענישה בעבירות כלכליות – עבירות מרמה 

 
שינוי המיקוד בהגשות כתבי אישום מוביל גם לענישה מוגברת בעברות שנחשבו בעבר ל”עברות צווארון לבן” ובשל כך הענישה בהן הייתה קלה ביותר.
לא פעם לוקחים ומזרזים תיק פלילי מסוים באופן שכל המערכת נסוגה בפני הצורך בזירוז  התיק הפלילי – והענישה בסיומו בהתאם לתיק “דגל”.

דוגמה

 
בתיקים של עברייני תעבורה יש תיקים של אנשים בהם יש התמקדות – התיקים הללו מקבלים צבע שונה ואילו “זוכים” לזירוז שכולו ענישה מחמירה וטיפול נוקשה.
שלא יהיה ספק – דבר דומה מתנהל גם בפלילי – כך שמזורז עניינו של אדם אחד ועניינם של אחרים מאותה פרשיה נדחה לקרן זווית ולא פעם יסתיים ללא דבר.
הדוגמה האחרונה היא ניסים וענונו מרשות המיסים שנדון לעונש בן 6 שנות מאסר לריצוי בפועל – שם התיק הפלילי בעניינו זכה לתיעדוף מערכתי – ראוי לציין שחלק ניכר מהחשודים האחרים באותה פרשיה ממתינים לכתב האישום.
דוגמה זאת ממחישה שבפועל הכוח בענישה עובר להיות חלק מהכוחות בפרקליטות.
יוסבר
 
מספר אנשים עברו עבירות פליליות.
המשטרה מביאה ממצאים כנגד מספר אנשים.
כתב האישום מוגש כנגד אחדים מהם בלבד.
המערכת כולה מזרזת את כתב האישום -הסוף ענישה חמורה.
והשאלה חוזרת – האם כול הנאשמים יוענשו ?
האם כול המעורבים בעלי בסיס ראייתי זהה יהפכו לנאשמים בפלילים ?
דוגמאת השר הירשזון – כדוגמא לענישה חמורה:
לפניו השר הירשזון ועוד רבים וטובים שלא הפנימו את השינוי המערכתי באכיפה.
אבל השינוי המערכתי הוביל לענישה כפי שהוטלה.
דוגמאות ראש הממשלה לשעבר מר אהוד אולמרט כדוגמא להתמקדות בחשוד:
דוגמא מכרעת להבנת המציאות ניתן ליראות בנושא אכיפת העבירות בייחס לראש הממשלה לשעבר מר אהוד אולמרט – ראוי לשים לב – העבירות המדוברות בהן הוא נחשד אינן מהתקופה בהן הוא ראש ממשלה אלא מתקופה אחרת לחלוטין, תקופה קדומה הרבה יותר, שם הוא מואשם/נחשד בכך בעבר סידרה של עבירות כלכליות.
למעשה מרגע שהמוקד הוטל עליו החלו לבחן כל אירוע כלכלי בחייו, החל מקבלת “נקודות הנוסע המתמיד” ועד לאישורי בניה שהעניק למבנים ופרויקטים של בניה.
כתבי האישום החלו להגיע אחד לאחר השני.
מבלי לטעון שלא ראוי היה להגיש כתבי אישום עולה השאלה – האם התמקדות באדם היא התנהלות ראויה ?
או שאולי ראוי להתמקד בעבירות פליליות.
הסבר לדוגמא
 
תארו לעצמכם שמשטרת ישראל הייתה שולחת ניידת תנועה שתעקוב אחרי הנהיגה שלכם – האם בסיומו של תהליך ימצאו עבירות פליליות (עבירות נהיגה הן במהותן עבירות פליליות) רבות ?
סיכום הנקודה
 
בתחילה התמקדו בראשי אירגוני פשע.
לאחר מיכן מתמקדים בפוליטיקאים.
השאלה היא – האם משפט פלילי אמור להתמקד באדם או בעבירה הפלילית ?
האומנם הדברה של עבריין זה או אחר שקולה כנגד התמקדות באדם – ושוב נחזור לדוגמאת הנהיגה.

בית משפט כלכלי:

 
בעבר:
במשך שנים מגבלה גדולה שהייתה על האכיפה הכלכלית הייתה בחוסר מקצועיות של ראשויות החוק עם המטריה הכלכלית.
כיום כמעט ואין בעיה שכזאת, לה”ב 433 – היחידה הכלכלית – מורכבת מאנשים בעלי תארים בכול נושאי החקירות והכלכלה – החל מעורכי דין, כלכלנים, רואי חשבון, אנשי מחשבים ועוד.
דיון מרכזי שמתנהל לאחרונה הוא בנושא בית המשפט הכלכלי – הכול בסמיכות להקמתו של בית משפט שכזה – ראוי לציין שגם כיום, בבתי משפט גדולים, יש שופטים מסוימים שמתמחים בעבירות כלכליות – כמו גם שופטים שמתמחים בעבירות שונות ובסוגים שונים של המשפט.
השאלות בבסיס הקמתו של בית משפט מתמחה לנושאים כלכליים חייבות להתמצא בשאלה היחידה – מדוע רק עכשיו.
אין דרך בעולם ששופטים יתמחו בכול, בדיוק כמו שאין עורכי דין היודעים את כל סוגי המשפט, לכן חשוב במיוחד להיעזר בעורך דין שמכיר ומבין בבעיה שבפניו.
ראוי לדעת, המציאות הכלכלית היא מציאות מורכבת ביותר, היא דורשת הבנה של כלים עסקיים, צורות ניהול עסקים, ניהול סיכונים וניהול נגזרות ועוד – במציאות זאת קשה עד בלתי אפשרי לנהל תיק ניירות ערך מורכב, לדוגמא, בבית משפט שאינו מומחה לניירות ערך – הרי לא סביר להסביר את מהות העסקה הכלכלית בכול פעם מחדש כל פעם לשופט חדש – הכול מהתחלה.
ראוי לציין, בשנים האחרונות, גם המשטרה עברה שדרוג בדמות היחידה הכלכלית היא שונה מיחידות אחרות (גם הוקמה פרקליטות כלכלית) – כמו גם יחידות של הביטוח הלאומי ועוד ועוד. חייבים לציין, שלא תמיד ברור שהשינוי לטובה ולעיתים הרושם הוא של שימוש לרעה בכוחות כלפי אזרח, שגם אם חטא, חטאו קטן וקל ערך ולא ראוי לטפל בו ביסודיות כל כך גדולה – ואולי עדיין מדובר בחבלי תחילה של תהליך.
גם הפרקליטות מעבירה חלק ניכר מהתיקים הכלכליים ליחידה כלכלית מובחנת שהוקמה בה.

 מרמה אזרחי מול פלילי

 
מול האירועים “הספק פליליים” שם נימצא הדגש בהפיכת האירוע לאזרחי בעיקרו, נמצאים גם אירועים בהם הפליליות ניכרת, מדובר בד”כ באנשים נורמטיביים שבגיל לא צעיר “משתנים” לנוכח המציאות המורכבת של החיים ופועלים בדרך שבעברם לא היו פועלים כך, ומואשמים, עתה.
בעבירות כלכליות במיוחד מיסים, מרמה וניירות ערך  – עבירות פליליות שהן בניגוד גמור לסולם הערכים שאותם אנשים חיו לפיהם עד לאותו הרגע.
התחושה לא פעם היא שאותו אדם איבד לרגע את תחושת השיפוט העצמי והבקרה המנחה וניסחף באותו הרגע בעקבות החלומות והרצון להרוויח כסף.
הפעולות האלו מסווגות לא פעם כפעולה פלילית מסוג כמרמה/גניבה/העלמת מס/עבירות ניירות ערך – לא פעם העבירות התרחשו מתוך אי ראיה של מלוא הסיכונים הכוללים על חייהם שהם לוקחים – במקרים אילו, החקירה במשטרה או ברשות החקירה או ברשות לניירות ערך –  לעיתים, משמשת כפעמון הזהרה ואות לשינוי.
בכול סוגי האירועים ראוי לדעת, רמת הכוונה של החשוד היא הדבר המרכזי בבחינת האירועים, בעבירות כלכליות ועבירות מרמה לא האירוע הפיזי עצמו הוא העיקר כי אם רמת הכוונה של האדם בעת שביצע את האירוע המכונן את האירועים.
– לאור זאת חשוב לדעת: במידה ואין סימולטניות בין אירוע לקיחת הכסף לאירוע המרמה שייסד את קבלת הכסף/אי התשלום – לא יכולה להתקיים עבירה פלילית.

בנסיבות אלו חשוב לחשוד בעת החקירות להתחקות על האירועי והכוונות באותה העת של הביצוע ולא זמן רב אחרי.


הסבר: מסירת צ’ק שחזר.

אם בעת נתינת השטר הייתה לנותן השטר אמונה שהשטר יכובד – אין עבירה פלילית – כאן אין זה משנה מה התרחש בהמשך.
ז”א שהעובדה שהשטר חזר בהמשך בשל העדר כיסוי אינה משנה ולו לדבר.
כך שיכולה להתקיים חבות אזרחית בגין השטר שחזר – ואין כל חבות פלילית.
דוגמא נוספת:
 
תיק פיטיה יובא בהמשך : האיש מכר את הדירה פעמיים במרמה – הטענה הייתה – המכירה השניה נועדה לשלם לקונה הראשון שנועד לכיסוי המשכנתא.
לאחר קבלת הכסף ניקלע למצוקה ואז לא שילם אותו – אולם – בעת המכירה הייתה כוונה מלאה לתשלום!!!
היינו הטענה היא העדר סימולטניות.
על בסיס הטיעון זה ניסגר הסדר הטיעון המקל מאוד.

מידע נוסף

צווי הגנה

בבניה: 14.6.21.     אחד הכלים המרכזיים שיש לאזרח כנגד מציאות מאיימת על ידי אדם המקורב אליו בין שהיא מבן הזוג או שכן בביניין או

קרא\י עוד »

גידול סמים

גידול סמים “מסוכנים” מטרתו לייצר את ה”סם המסוכן” בדרך של גידול חקלאי. – לפי ראיית החוק המצב מוביל להוספה להיצע הסמים המסוכנים. לאור זאת החוק

קרא\י עוד »

סחר בסם החקירה

 נושא המידע על סחר בסם החקירה חשוב לצורכי התמודדות עם האירועים והחשדות בייחס לעבירות של סחר בסמים – בעת החקירה במשטרה!  רק בהבנת הליך החקירתי

קרא\י עוד »

שחרור ממעצר

הליך המעצר לצורכי חקירה הנו הליך פוגעני ביותר לאור העובדה שהוא בפועל עוצר אדם – חף מפשע! אדם שלמרבה ההפתעה במדינת ישראל במרבית המקרים לא

קרא\י עוד »

הכנה לעימות במשטרה

פרק בבניה 31.5.21 החקירה במשטרה נועדה להוביל לראיות משפטיות תקינות. ראיות פליליות שהן בלי ספק “נקיות” מרבב. כאלה שאפשרי להוכיח את החשדות והאישומים באמצעותן. עורך

קרא\י עוד »

סעיף 74 לחסד”פ

עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7 הפרוצדורה הפלילית נועדה להגן על האזרח. לאפשר עיון של אמת בראיות ולקבוע כללים כיצד נוכל להאמין לראיות

קרא\י עוד »
לייעוץ 052-2332651 דילוג לתוכן