עד מדינה

ד מטעם המדינה מציאות או תרגיל חקירה? לא תמיד התשובה בעת החקריה ברורה.

מיהו האיש? מדובר בעבריין (לא עיקרי – אמור להיות) המעורב באירוע פלילי או בחלק מסדרת המעשים הפליליים (או אירועים פליליים אחרים).

תמורת הטבה זאת או אחרת (בהימנעות מאישום, ענישה, כספים ועוד הטבות כיד הדמיון), הוא מוסר עדות כנגד חבריו “הישנים”.

הדגש, בבחינת העדות, נימצא בהטבה (לדוגמה ללא ענישה פלילית) תמורת העדות הפלילית.

הטבה אשר מראש מחשידה את העדות שימסור העד כ”בעייתית”.
שיהיה ברור – לא מדובר בקורבן – אלא בעבריין!

על מנת שמערכת היחסים תהה ברורה לכול שאר הצדדים במשפט הפלילי – חייב להיות הסכם עליו הוא חתום כמו גם המדינה שיגדיר את ההטבה שהוא מקבל!

בלי הסכם הרי אין דרך שנבין את מלוא ההטבה ! ההטבה חייבת להיות כזאת שהיא מוגדרת היטב ! (היינו ההחלטה שלא לחקור אירועים היא בעייתית).

הנחיות היועמ”ש לעדי מדינה. file:///C:/Users/%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99/Downloads/42201.pdf


עבריין כעובדים בצוות החקירה

הרצון של עבריינים בהצלחת הפעולה שלהם רבה – פעמים רבות מעט יותר מידי!

הם מקבלים כסף, הם מקבלים מחיקה של תיקים פליליים, הם רוצים לשנות חיים – לא פעם להיכנס לרשות להגנת עדים.

כך שהם מעלים את האטרקטיביות שלהם – לא אחת בלי קשר למציאות.

על עבודת עד המדינה בפרשת טלגרס  – 2019.https://www.kan.org.il/item/?itemid=51544


הרצון לבטל את הסכם

בשלב הקבלה של ההטבה – יש רצון לקבל – אבל בעת הצורך במתן התמורה בבית המשפט “מגלים” לא אחת העדים מטעם המדינהשהם “פחות” רוצים להעיד.

לעצם הקיום כעד עבור המדינה השלכות קשות מאוד על העבריין! כן זה שאמור למסור את העדות בהמשך.

לא מעטים מהם רוצים לאחר מיכן לשוב בהם מהעדות במשטרה ולא לקחת חלק בעדות בבית המשפט או לשנות חלקים ממנה. הדבר נעשה משלל סיבות.

– בנסיבות אלא העדויות שמסרו יהיו חלק מהמסכת הראיתית כנגדם, היינו הם יפגעו באופן חמור מהעדות.

המשטרה מנסה לצבוע את החזרה מהעדות כפחד וכו’, אולם פעמים רבות אדם מתקשה לחיות עם דבריו. היינו לחץ פנימי בלבד.

לבטח שמדובר בשקרים שסיפר והגזמות שניכנס אליהן. בנסיבות אלא חשוב מאוד לפני ההסכם לחשוב היטב לא פעמיים אלא הרבה מעבר.

ראוי לציין – בפרשות נתניהו הופעל על מר אלוביץ לחצים להיות עד מטעם המדינה – לחצים שאין רבים שלא היו נכנעים להם! ללא ספק כמעט כל אדם היה מעדיף להעיד שקר – ורק לא לעמוד בשלל הלחצים והמעשים חלקם לא יאומנו שהופעלו עליו ועל בני משפחתו.

https://amitsegal.co.il/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5-%D7%A0%D7%97%D7%A9%D7%A4%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%90%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%93-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94/

עכשיו עומדת השאלה מה משקלה של עדות שניתנת לאחר מסכת לחצים שכזאת?

כאן מר אלוביץ סרב – אולם מי מהקוראים מסכים היה לעבור את מה שהוא עובר – ולא להסכים להעיד מטעם המדינה ולזכות לשקט ופטור?


הטבות לעד, מהן?

הטבות לעד מדינה
הטבות לעד מדינה

למרות החובה לרישום המלא של ההטבה, קשה, לא פעם, להבין, לצדדים שלישיים, את כל היקף ההטבה שמדובר ב”עד המדינה”!

הקושי ממשיך (גם אחרי קריאה של הסכם “עד המדינה”).

לפי החוק, הסכם חייב להיות!

מטבע הדברים הדרישה להסכם היא של החשוד – שמפחד שגם הוא יועמד לדין באם לא יהיה ההסכם שיגן עליו.

החוקרים לפני הכול מנסים להבין מהם הצרכים של החשוד, עד כמה שזה הזוי, חלקם כל שהם רוצים הוא אדם לחלוק עמו את הנטל של החיים – וגם אחרי שחוקרי המשטרה יפרו את ההסכם – הם יראו בחוקרים חברים. (גם שהם בכלא).

https://www.haaretz.co.il/news/health/1.1002737

בין ההטבות אפשר למנות גם קיצור של תקופת ההתיישנות בהמשך! מדובר בהטבה שלא רשומה בשום מקום, אבל אפשרית בהמשך.

https://posta.co.il/article/925465-2/

הטבה נוספת היא התערבות בתביעות אזרחיות כנגד עדים מטעם המדינה!

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001343350


הסכם עד מדינה

הסכם, מיותר לומר, אמור היה למצות את כל ההטבות שיש ושהובטחו!

כמו גם לתת בסיס למה שהוא ימסור. נהוג שבהסכם יש סעיף שקובע שאסור לעד להתראיין בתקשורת – שגם אז יהיו לחשוד המרכזי כלים רבים להמשך.

 השימוש ב”עד מטעם המדינה” הנו שימוש באחד “הכלים” בעלי העצמה הגדולה ביותר שיש למשטרה ולפרקליטות לצורך השגת ראיות להוכחתו של אירוע פלילי קשה וחמור.

משם לאישום פלילי בבית המשפט. מכאן נובע השלב בו ייחתם הסכם עד המדינה (בד”כ) – שלב החקירה במשטרה.


אדם לא יכול להיחשב לעד מטעם המדינה באם אינו צד להסכם!

אין יוכל להיות עד מטעם המדינה באם הוא עבריין המעורב בעבירה – וללא הסכם – הוא צריך להיות לנאשם!

אין לכפות הסכם מסוג זה – שכן הדבר מראש הופך את העדות, של העד, לחלשה יותר – ולכך אסור למדינה להסכים.

חשוב להבין – לפי המדינה הפרות של ההסכם (לדוגמה בראיונות) יכול ויביאו לביטולו של ההסכם ולהעמדת האיש בדין !

מטרת ההסכם לעולם אינה מילוט אדם מהאישומים כנגדו – אלא סיוע בחיזוק האישומים כנגד אחר!

בנסיבות אלו, באם המידע כולו נמסר למדינה – בלי הסכם – לא יעלה על הדעת לקיים הסכם בהמשך!

עוד חשוב לדעת – חובה למצות את החקירה כלפי כל המעורבים קודם ליצירת ההסכם!

כתבה על נושאי עדי מדינה!


הסכם לביצוע עבירות פליליות?

פרשת עו”ד אפי נווה העלתה את הנושא של עדים מטעם  המדינה ברמה שם יש  חוזה למעשה בלי שום מידע וחסינות לאנשים שמבצעים עבירות פליליות לצורך השגת חומרים – חומרים שאין דרך לעשות בהם שימוש כלשהו – מלבד השפלה של אחרים!

כאן המדינה הכחישה זמן ממושך את קיומו של ההסכם – שלא עמד בשום כלל של הסכם לעדות מטעם המדינה.

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5448765,00.html

המכשיר נפרץ – ובאופן מדהים יש הסכם!

https://www.kikar.co.il/304123.html

ראוי לציין שוב – אין שום התכנות להעמדתו של מר נווה לדין! זהו הסכם עברייני להבנתי – שמקנה חסינות לגניבה ופריצה – ואפילו בזמן אמת לא נלקחו כל החומרים מגלי צה”ל.


למה קיים הצורך להיות עד מדינה?

עורך דין פלילי אדטו מוטי
עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7

הצורך של אנשים להיות עדים  מטעם המדינה לא רק על הרצון לענישה מקלה – חלקם הרי שוליים בפרשה והעונש שהם צפויים לקבל לא שונה מהותית מההסדר.

הצורך בנוי רבות על סוג של התעללות מכוונת של החוקרים בעת המעצר והחקירות.

ההתחלה היא מניעת שינה, חקירות של שעות רבות, העברה של העצור ממקום למקום ללא הרף, אוכל לא מספק ועוד.

כל אלא שוברים רבים מהנחקרים בעת החקירות !

אני מביא ציטוט מפרשה של הברחת סמים מאתר פוסטה  – 2.2.20:

“מה מצבך בבית המעצר?

“הייתי מרוסק, זה קל מאוד להגיד אבל זה אמתי, אני כאילו חיכיתי למעצר הזה…. היו לי יותר מדי סימנים, שלוש פעמים הגעתי עד תחנת גלילות ונמנעתי מלהיכנס ולדווח על מה שאני עושה… לכן, ביום המעצר חשתי הקלה גדולה, כי כל הדבר הזה התפרק… זה היה סוף עידן מצד אחד, וקושי פיזי מצד שני…

“נכנסתי למערכת של מעצר, אזיקים, תנאים מאוד קשים בימים הראשונים, חקירות מאוד קשות וארוכות, הרבה קשיים וזה מבלבל… בשבועיים הראשונים באגף 6 בכלא הדרים הייתי כלוא בסוג של צינוק, לא ישנתי טוב, לא אכלתי טוב…. ללא מקלחת… היו מביאים אותי מהחקירות בעשר בלילה ומוציאים אותי בשתיים בלילה לחדר המתנה לקראת נסיעה ביום המחרת לחקירות… הייתי רעב כל הזמן… החוקר היה מלטף את הכרס שלו מולי כאשר אני אכלתי רק איזה סנדוויץ… סבלתי מחוסר ריכוז ועייפות כל הזמן, היה ממש קשה…

מה לגבי הפוביות והפחדים שהעלית בפני החוקרים?

“שמעתי שכאשר הם יודעים על נקודות רגישות אז הם לוחצים שם… אז אמרתי לחוקר שאני מפחד מנחשים וממקומות סגורים… סבלתי מלחץ דם וסוכרת, הייתי אחרי שלושה התקפי לב…

“אחרי שהחלטתי לשתף פעולה הכל היה אחרת, מכל המובנים… יש הבדל מהותי בין החקירה הראשונה הקשה, לבין החקירה שאחרי (השיתוף פעולה), אתה ישן, מתקלח, אוכל, מקבל קפה, תרופות בזמן, שעות חקירה נורמליות, ברור שזה משפיע על מצב הרוח”.


הסכם לעדות ממתי?

לפי ההיגיון הסכם עד מדינה הוא חלק מפעולות החקירה של התיק הפלילי! היינו בשלבי החקירה במשטרה!
לכול אלו שיציינו בראשם ברגע זה את הגב’ שולה זקן כעד המדינה שהפכה לעדת מדינה לקראת סיומו של התיק הפלילי (אחרי הסיכומים ממש) – ראוי לשים לב – מרגע שנחתם ההסכם והועברו חומרים – החקירה למעשה “התחדשה”.

זאת למרות שהתיק הפלילי היה בשלב ערעור פלילי.


מה אמור להכשיל הסכם אפשרי?

ברגיל, בהנחיות היועמ”ש ניקבע ש”לא ייחתם הסכם עם אדם שהורשע בעבר בעבירה שיש בה יסוד של אי אמירת אמת או הטיית משפט”.

לכאורה כלל ברור – בפועל לא אחת יש הסכמים עם אנשים שכאלה (המקרה האחרון בפרשת אסי אבוטבול).


סוג העבירה הפלילית

אין מגבלה על סוגי העבירות הפליליות – אולם מקובל שמדובר בעבירות קשות ! לא באירועים פעוטים שאז מומלץ למשטרה להמשיך לחקור.
לצורך קביעת עד מדינה יש לבצע “הסכם עד המדינה” שימחיש את המחיר שמשלמים אנו כחברה תמורת ה”זכות” להנות מאותה העדות. הכול חייב להיות ברור.

אולם, פעמים אחרות יש מציאות שם ניתנות הטבות “בסתר” לעד מסוים – או הטבות מעורפלות ביותר שלא ממש ניתן להעריך. (אותו העד יודע היטב להעריך).


לדוגמה עד מדינה 

הפסקת חקירה בנושא מסוים! החל מנושאי מסים ועוד.

מי נהנה מההטבה

יכול שהנה מההטבה הוא אחר – לדוגמה בהסכם יובהר שלא ימוצו ההליכים כנגד אשתו או בן משפחה אחר.

האם מדובר בהסכם חובה?

ברור שחייב להיות הסכם – וברור שהמדינה והחשוד חייבים לעמוד בכללים מסוימים – אבל בחינת המהות מלמדת שדי בהוכחת ההטבות על מנת להוביל למסקנה שמדובר בעד מדינה – גם ללא הסכם כתוב !


הסכם לעדות מדינה 

עד מדינה
עד מדינה – הנשק של המדינה בתיקים מורכבים
לפי הכללים – ההסכם חייב להיות על דעת פרקליטות.
הוא חייב להיות בכתב.

– זהו ההסכם באמצעותו הופכים עבריין המעורב בתיק הפלילי (בד”כ) או קשור לאירועים באופן פלילי ואינטימי ל”עד תביעה” בתיק הפלילי כנגד חבריו “הישנים”.

– למה לא יחשב לעד “רגיל”, כמו כל עד אחר – התשובה פשוטה – תמורת עדותו הוא מקבל תמורה.
אני תמיד ממליץ לאנשים שיכולים להיות במצב שכזה להיות עם עורך דין פלילי מומלץ, עם קשר של הבנה, על מנת לדעת את התמונה המלאה ולא ליפול לבור שבונים החוקרים.

תמורה לעדות אמורה להביל לחשד מובנה בעדות! 


חיסיון פרטיו של עד המדינה

משום מה אחד הדברים שקל למדינה לספק הוא חיסיון שמו ופרטיו של עד המדינה!

הדבר אמור להיות הגיוני אל מול ארגוני פשע, אולי, אבל למעשה יש בדבר שימוש הרבה יותר נרחב! באופן לא ברור.


לדוגמה להסכם בשלבי החקירה במשטרה

המזכירה ממשרדו של עורך הדין רונאל פישר – היא נקראת “ע” בתקשורת. למה ? מה יכול להוביל להגנה מסוג זה ? האומנם יש סיכון על הגב’ מצידו של מר פישר ?
האם החיסיון על שמה כלפי מעסיקה רלוונטי ? הרי הוא היה המעסיק שלה !
האם החיסיון על שמה כלפי שאר המעורבים בתיק – רלוונטי ?
למה צריך לחשות את שמה ?
גם אל מול ארגוני פשע הדבר מאוד מוזר – הרי הם מכירים את העבריין שעוד רגע יקבל זהות חדשה – היינו המערכת בקלות רבה נותנת חיסיון לא מובן !
מיותר לציין -= זאת הטבה גדולה לאדם – שאם לא כן, והיה אנשים, פרטיו היו נודעים ברבים ! היינו חלק מההקלה שיש לאיש הוא חיסיון על פרטיו – ולהבנת עורך דין פלילי אדטו – זאת הטבה שאסור לספק !

הסכם עד מדינה – הצהרה על טיב השרות

לעתים התמורה לעד המדינה שכנגדה יש הצהרה בהסכם שבמידה ולא “יספק” את הדרישות של המדינה – ישוב הוא ויועמד הוא לדין.

– תוך כדאי כך שהדברים שימסור ישמשו כנגדו, כך שברור לחלוטין שלא רק התמורה מנחה אותו אלא גם סוג של “רצון עז בתוצאה” ופחד מחריגה מההסכם.

מיותר לציין – הדבר מטיל צל כבד מראש על העדות של עד המדינה ברמת האמון, אבל לפי החוקר במידה ויש אמון אפשרי להתגבר על הצל בסיוע של “ראיית סיוע” שבסיועה אותה העדות תקבל את מלוא המשקל.

פעמים אחרות ההסכם הוא לא מסוים – באופן שהמדינה לא תתבע סכום כסף שאולי ברור לעבריין ואולי ברור למדינה -אבל לא ברור מההסכם !

עד מדינה מול עד תביעה

להדגיש: לא פעם אדם הופך ל”עד תביעה” כנגד חבריו – אבל המיוחדות של “עדי מדינה” היא העובדה שבמקרה זה זוכה האיש שהוא מעורב בתיק הפלילי – להטבה עצומה, לא תמיד קל לכמת את ההטבה שלא פעם היא מורכבת להערכה.
עורך דין פלילי - עד מדינה
עורך דין פלילי – עד מדינה

ההטבה ל”עד מדינה” – יכולה להיות עונש קל, תשלום כספי וכו – אז, במקרים שכאלו, קל לכמת.

אבל ההטבה יכולה להיות חיצונית כמו “עזרה” בהתמודדות מול ראשות אחרת כמו רשות המסים.

 קבלת השומות שהגיש, הפסקת הליכי בדיקה שם, ביטול הליך משפטי אזרחי שם המדינה היא צד, ואז לא ברור כלל מהו חוב המס שקיים וכו מהו הרווח הכספי, “עזרה” במקום אחר ועוד כיד הדמיון הטובה.

לאחרונה נפוצו הסכמים במסגרתם המדינה מוותרת על חובות מס – בלי שברור כלל מהם אותם חובות מס.

עד מדינה – העומס הרגשי על שאר הנחקרים

חשיבות היכולת להביא עד מדינה מסייעת למדינה גם בתיקים בהם לא יהיה בסיומו של הליך “עד מדינה”. לאור העובדה שהדבר מוביל את כל הנחקרים למציאות של פחד מהאפשרות הנ”ל.

מיותר לציין שהעובדה שאחד מהעורבים באירוע יכול להפוך לעד תביעה תוך קבלת הטבה אישית מהותית.

הדבר מוביל לעומס עצום רגשי ונפשי על הנחקרים האחרים בתיק הפלילי, בזמן החקירות – עומס שהחוקרים פועלים להעצים ומשתמשים בו.


“מרוץ הנחקרים” בדרך ל”עד מדינה”

 חוקרי משטרה יכול ויצרו את הרושם על “מרוץ בין הנחקרים מי יהיה עד המדינה הראשון”.

– מדובר כמובן במירוץ, שלעתים לא באמת קיים, קיימים מקרים בהם הפרקליטות והמשטרה יוצרים בתוך עצמם מתוך מטרה להוביל את החשודים השונים לכדי רצון עז להיות עדי מדינה ובכך “לנצח” במירוץ.

הלחץ הוא על הנחקרים כמו גם על עורכי הדין הפליליים.

הסכם שלא קיים בפועל

חשוב לציין, לא אחת שוטרים מצליחים בהבטחות על הסכמי עד מדינה להוביל את החשוד בעת החקירה במשטרה למציאות שהוא סבור שגילוי מלא יסייע לו באופן מהותי, רק לאחר מיכן הוא יבין שאין הסכם, יש מקבץ הבטחות ללא שום משמעות.

בנסיבות אלא חשוב לציין – הסכם עד מדינה עורכים רק עם עורך דין פלילי!


יובהר עד מדינה 
 
ש”המירוץ”, הדמיוני, אל משרת “עדי המדינה” – לא פעם, מתקיים (נהוג היה לחשוב עד לפרשת שולה זקן) בשלבי החקירה של התיק הפלילי, הדבר מעמיס עוד הרבה יותר על כל נחקר ונחקר בשאלה האם “לבגוד” בחבריו ?
או אולי ל”הישאר נאמן” לחבריו  (בפועל כל אחד חושב על מצבו שלו).
אבל עכשיו – אחרי פרשת אולמרט וזקן – יתכן והמירוץ לעולם לא יפסק – הרי הגב’ זקן הגיע להסדר אחרי סיום התיק, (פרשת ראשון  טורס) תוך שהיא יוצרת מציאות במסגרתה התיק שם הוחזר למחוזי בשלב הערעור לצורך גביית הודעתה.
 כל זאת שהתיק האחר בו היא נשפטת עמד על סף בסיום.
ראוי לדעת – לכולם ברור שעד המדינה הראשון (בד”כ היחידי) יזכה להטבות מופלגות – ולכן – הדבר מעצים את הלחצים בקרב כל הנחקרים/חשודים.

מיהו עד המדינה

מדובר בעבריין המעורב בתיק! אם לא הוא “סתם” עד רגיל!
הוא, לפי החוק, “שותף לאותה עבירה המעיד מטעם התביעה לאחר שניתנה לו או הובטחה לו טובת הנאה”.

ברור לחלוטין שככלל, עבריינים יש להעניש.

לכן נקבעו כללים רבים להגבלת נושא זה, נושא שתמיד משאיר טעם מר בפה הציבורי – הרי עבריין מהותי חומק מעונש.
לכן נקבע: “הפיכתו של עבריין לעד מדינה תהיה רק במקרים בהם יש להעדיף למען טובת הציבור הבאתו לדין של עבריין אחר – פעולה שהתביעה תתקשה בלא שימוש בעד מדינה”.

משמעות הסכם עד מדינה

משמעות הסכם פשוטה: הפיכה של אחד העבריינים שהיו את בסיס האירוע הפלילי ל“עד תביעה” בתיק הפלילי כנגד חבריו – וזאת תמורת הקלה עם אותו האדם במשפט בשל חלקו בפרשיה.

– “ההקלה” שיכולה להגיע עד כדאי אי העמדה לדין כלל ! (שלא לדבר על הכניסה לתכנית להגנת עדים שמשמעותה כסף ועוד).


 פתור בלא כלום לעבריין?

פעמים רבות למעשה אותו עבריין מרכזי (המדינה תכחיש את מרכזיותו) יוצא פתור בלא כלום – והוא יפליל אחרים.
החלק ה”עצוב” הוא שבאם אותו עבריין יחזור בו – הוא ייענש על כך באופן שכתב האישום כנגדו על מה שהודה בו יוגש – כך שיש לו אינטרס חשוב ביותר לעמוד בהסכם!
לאחרונה עלה סוג חדש של הסכם לתקשורת וזה בעניינו של הרב פינטו. שם, לפי התקשורת, מתגבש היה הסכם במסגרתו הרב יעביר חומרים ובאם יעשה בהם שימוש (אפילו ללא העמדה לדין) הוא יקבל הקלות גדולות בתיק הפלילי כנגדו.

קשה לדעת בשלב זה מה יהיה מעמדו של הרב במשפט, באם יהיה משפט, באם יתברר שהמידע הוא כזה שמוביל לאישום ועוד.

מקרים נדירים אותו העד (להזכיר עבריין באירוע) גם יקבל תגמול כספי ותגמול אחר ניכרים! (לדוגמה סגירת תיקים פליליים).

לא פעם אנו נעניש את אותו אדם – כל פעם לפי האירוע הספציפי שיעמוד מולנו  כל מקרה לפני נסיבותיו.


הפעלת לחץ נפשי על ידי השוטרים כחלד מהליך גיוס “עד המדינה”

התקווה היא שהשקר המופרח (שקרובה חתימת הסכם עד מדינה עם אחד החשודים) לאוויר יוביל את אחד החשודים החושש מ”עד המדינה” ועדותו להישבר ולשתף פעולה עם המשטרה בחקירה תוך פענוח האירוע הפלילי – ופגיעה בחבריו.
הלחץ נובע לא רק בשל ההטבה העצומה לה זוכה עד המדינה – אלא גם –  לאור העובדה שהדבר יגרור את החקירה אל תוך האירועים שהתקיימו בצורה אינטימית ביותר – בדרך של שאלות ממוקדות, עימות ועוד ועוד.

סיכונים לעדי מדינה.
לאורך השנים רבים מעדי המדינה נפגעו ברמה זאת או אחרת על ידי אלא שהם הפלילו – כולל רציחות.
לדוגמה עדת מדינה הגב’ זקן
שהגב’ שולה זקן סגרה הסכם עד מדינה היא ערבבה אל תוך החקירה הפלילית את כל מי שהיה בצידו של מר אולמרט בעת התיק הראשון, היינו עורך דינו הפלילי שלטענתה ייעץ לה שלא להגיע להסכם כאמור.

החשדות כנגד אולמרט עלו ופרצו הרבה מעבר לעוד ראיה בתיק הפלילי (לעתים המידע על התהליך לא פחות חשוב מהמידע על התוצאה הסופית).


דוגמה כבוד הרב פינטו

בחודש ספטמבר 2014 התבשרנו שהרב פינטו בחר להודות בעבירת שוחד לנצ”מ אפרים ברכה ולהיות נדון לעונש של שנת מאסר.
לעונש הקל כל כך – הוא הגיע לאור העובדה שהוא חתם על הסכם במסגרתו הוא ישמש כעד מדינה כנגד ראש להב 433 יחידת העילית של המשטרה – ניצב ארביב.
לכול ברור שיש עונש קל – בנסיבות.
אולם יש משהו נוסף שלא לבטח ברור – שם מסתיימת הפרשיה – המשטרה למרות שהדבר אינו רשום לא ממשיכה לפשפש במסמכים, לא בוחנת הלבנות הון ועוד (לפחות לאור הסכומים) לא חוקרת אחרים ועוד.
עכשיו האם ברור שמדובר בהטבה שאינה בת כימות?
מצד שני – מתברר שיש למעשה תיק שנבנה כנגד ניצב במשטרה – תיק לשעת מצוקה – האם אנו כחברה יכולים להעלות על הדעת שמי שבונה תיק שכזה יכול יהיה להנות מפרות מעשיו?
ללא ספק מדובר כאן ברמה מעל מה שהיה מקובל עד לאותו הרגע בהסכמי מסוג זה.

בעייתיות בעד עצמו 

לא פעם יפעיל את המדינה בשקרים (פרשת “בר בנוער” על הבעייתיות שבה שם העד שיקר כמעט שלח לכלא חף מפשע – ונדון לעונש מאסר ארוך בהמשך!
 לאור זאת חשוב לדעת ולהבין את הנושא של עד עבור המדינה כבר מראשית האירועים.
עד מדינה
הסכם עד מדינה מכיל בעייתיות קשה !
המדינה נותנת אמון רב בעדים מטעמה. מדינה – גם שברור שגרסתם בעייתית ביותר.

דוגמה לאמון בתי המשפט בעדי המדינה: אפריל 2014:

 שניים מורשעים ברצח לפי עדותו של עד מדינה (בדעת רוב).
פרט מעניין שהתברר במהלך המשפט קשור באקדח אשר שימש לביצוע הרצח.
האקדח נמצא לאחר מספר חודשים אצל בדואי שהוא שלם מספיק על מנת לירות בו.
ראוי לציין – לפי עדותו של העד מטעם המדינה האקדח פורק והושלך בנחל באר שבע  -היינו האקדח אמור היה להיות מושמד.
היינו ברור לחלוטין שבפרט מהותי יש אמירת שקר מהותית ביותר – שקר מצד עד המדינה!
אבל בתי המשפט, בעקבות הפרקליטות, בעקבות המשטרה – נוטים להאמין לעדים “שלהם” – הם לא ממש מתעכבים על בעיות מסוג זה.
(ראוי לציין, שם, בדעת המיעוט, השופט לוי הקפיד לציין בפסק הדין כי הוא אינו מאמין לעד מטעם המדינה ואינו מקבל את גרסתו לגבי מה שהתרחש.
כמו כן הוא סבור שמדובר ברוצח שהפליל אחרים על מנת לצאת מהפרשיה – לפי השופט לוי, זה האדם אשר ירה בשני המנוחים).
ראוי לחשוב על כך – עד מטעם המדינה מעליל, מסתבך בפרט שיקרי – אבל מצליח לצאת מהפרשיה “בזכות” עדות עבור המדינה – עדות שיש מי שסבור שהיא שקרית לחלוטין – ולא רק זאת אלא ממצא מרכזי פורנזי מוכיח שמדובר בדבר שקר.

הצורך בעדות סיוע – בעדי מדינה

ע”פ 2854/18 אליעד : “בידוע הוא, כי עדותו של עד המדינה צריך שתבחן במשנה זהירות, בהיותו שותף לדבר העבירה אשר לו ניתנה או הובטחה טובת הנאה (ראו ע”פ 1361/10 מדינת ישראל נ’ זגורי, פסקה 2 לפסק דינו של השופט י’ דנציגר (2.6.2011)). בהתאם לכך, סעיף 54א(א) לפקודת הראיות מורנו כך “בית המשפט לא ירשיע נאשם על סמך עדותו היחידה של שותפו לעבירה, אלא אם מצא בחומר הראיות דבר לחיזוקה;

ואולם אם היה השותף עד מדינה – טעונה עדותו סיוע” (ההדגשה הוספה – א.ש.).

על מנת שראיה תוכל להוות סיוע, עליה לעמוד בשלושה תנאים מצטברים:

על הראיה לנבוע ממקור עצמאי ונפרד מהעדות הטעונה סיוע;

עליה לסבךולו פוטנציאלית, את הנאשם בביצוע העבירה המיוחסת לו;

ועליה להתייחס לנקודה מהותית שביריעת המחלוקת בין בעלי הדין (ראו ע”פ 7477/08 גץ נ’ מדינת ישראל, פסקה 75 לפסק דינה של השופטת ע’ ארבל (14.11.2011) (להלן: עניין גץ); ע”פ 486/16 שירזי נ’ מדינת ישראל, פסקה 38 (13.9.2018); ויעקב קדמי על הראיות – חלק ראשון 267-264 (מהדורה משולבת ומעודכנת, 2009) (להלן: קדמי)).

באשר לתנאי האחרון, ככל שיריעת המחלוקת בין הצדדים רחבה יותר אזי מלאכת מציאתה של ראיית הסיוע הופכת קלה יותר, שכן די בהתייחסות הראיה לאחת מנקודות המחלוקת כדי שראיה זו תהווה סיוע (ראו ע”פ 387/83 מדינת ישראל נ’ יהודאי, פ”ד לט(4) 197, 204 (1985); ועניין גץ, פסקה 75 לפסק דינה של השופטת ארבל).


שיקרי נאשם כסיוע

שקרי נאשם - עד מדינה
שקרי נאשם – עד מדינה

“…..מושכלות ראשונים הם כי ניתן לראות בשקריו של נאשם ראייה עצמאית המהווה סיוע לראיות התביעה, מקום שבו מדובר בשקרים מהותיים; ברורים וחד משמעיים; המכוונים לסיכול החקירה ולהטעיית בית המשפט; אשר הוכחו כשקריים באמצעות ראיה פוזיטיבית ועצמאית; ואשר קשורים לעבירה עליה נסב המשפט..”

(ראו ע”פ 814/81‏ אל שבאב נ’ מדינת ישראל, פ”ד לו(2) 826, 833 (1982); ע”פ 557/06‏ ‏עלאק נ’ מדינת ישראל, פסקה 28ה (2007) (להלן: עניין עלאק); ע”פ 1645/08 פלוני נ’ מדינת ישראל, פסקה 22 (3.9.2009) (להלן: ע”פ 1645/08); וע”פ 3731/12 סוילם נ’ מדינת ישראל, פסקה 75 (11.11.2014) (להלן: עניין סוילם))


עד כמה רוצים להיות עדי מדינה

עבור עבריין “מקצועי” או חלק מחיי פשע, להיחשב ל”עד מדינה” מדובר במעשה שלא יעשה.
 לאור זאת רבים מהם חוזרים בהם מההסכם עד המדינה בהמשך ומתנכרים לו מי במעשה ומי בהצהרות.

אותם אנשים מעדיפים ענישה מכבידה והעיקר שלא להיחשב לעד מדינה – בפועל הם מקבלים את הענישה בגין מה שכבר הודו בו ולא פעם יהפכו לעדים כנגד החשוד המרכזי גם ללא רצונם.


מצד שני – עד מדינה
העתירה של שולה זקן/התנועה להגינות שלטונית – (העתירה רק הוגשה בעת כתיבת הנושא ולא ברור כלל מי ומה מתנהל שם) להפיכת הגב’ זקן לעדת מדינה.
– העתירה הזאת מסבירה יותר מכול דבר אחר את הצורך והרצון להיות עדת מדינה – השאלה היא אחרת – האם מקרה זה ילמד נחקרים לעתיד לפעול בזמנים “הנכונים” תוך הבנת האינטרס שלהם?
ראוי לציין – הגב’ זקן יכול יכלה לבקש להיחשב לעדה ולהעיד – ולהשאיר את ההטבות (שאת רובן לא תקבל, אבל לבטח תקבל את חלקן) לטיעונים לעונש.
הכול לאור העובדה שהגב’ במגעים לעדת מדינה יצרה מציאות שלא פשוט לקבל את עדותה הקודמת.

מתי מתגלה עד המדינה

לא תמיד בזמן אמת הנחקר ידע על כך שאחד מחבריו הפך להיות “עד מדינה” –  לעתים הדבר יתברר רק עם הגשת כתב האישום – וחשיפת ההסכם – פעמים רבות ה”עימות” עם עד המדינה יהיה בדרך של הפגשה “מקרית” בחדר חקירות או במעברים אלו ואחרים.
אז “עד המדינה” יפעל כנחקר “רגיל” תוך שהוא מחביא את תפקידו הכפול.

מיותר לציין – הנחקר בפלילים חי שמכיר את המציאות – להיות ברמת מודעות שאומרת שיש אפשרות שאחד מחבריו ינסה להפליל אותו מתוך מטרה לדאוג לעצמו.

– בדרך של הסכם “להעיד עבור המדינה בעת המשפט הפלילי”. לאור זאת בכול מקרה שהוא נחשף לחשד שכזה עליו להודיע מיד על כך לעורך הדין הפלילי ויחד בוחנים את בסיס הראיות החדש – וכיצד ומתי להגיב לו.


עד אחר עבור המדינה – מקרה ייחודי

 
בפרשת הרב ישעיהו פינטו היה אירוע ייחודי  – כבוד הרב (כנראה דרך עורכי דינו) הציע בתמורה לאי הגשת כתב אישום כנגדו על פרשיה אחת לספק חומר פלילי כנגד אחרים (ניצב ארביב).
אולם ללא עדות שלו (מהתקשורת) אלא יחד עם החומר הוא ידאג לעדים מתאימים  – שיעידו וימסרו את המידע.
התמורה שביקש – אי הגשת אישום כנגדו (מהתקשורת).
לפי המסתמן עתה המדינה סרבה להצעה והחליטה להגיש כתב אישום.
ראוי לציין – מדובר בתקדים שבו עד מציע עדותם של אחרים – ולא את עדותו שלו עצמו.
בייחס לעובדה שמדובר בפרשיה “אחרת” הדבר הוא לא נדיר כלל וכלל ובד”כ יש מתן לעד המדינה גם בתיקים אחרים.
 לעתים תהה טענה של הסנגורים שמדובר במתן בסתר – היינו הם אינם מסוגלים להבין את מלוא הגבולות של המתן.

החשד ב”עד המדינה”

Fingerprint
 הסכם להעיד מטעם המדינה כולל גמול האדיר לעבריין יוצר תמיד תחושה של שקר באוויר.

היינו שהעבריין על מנת לחמוק מעונש יהיה מוכן לספק את הסחורה המתבקשת, היינו העדות, אפילו מדובר בעדות שקר!

לכן החוק נלחם חשש המובנה מהעדות באופן שהוא מורה על החובה ליצור “תגבור” ראייתי (אפילו ברמה הטכנית) לעדות העד טעם המדינה.

– על מנת לתת לאותה העדות את מלוא המשקל וכמובן להיות מסוגלים להרשיע, את הנאשם, על פיה.

מיותר לציין – שכל חשד בעדות יכול ויפגום במשקל העדות אנושות – לא מעט בשל החשד מראש בעדות.

ראוי לדעת עדות פגומה מהבסיס אין דרך לחזק!

לכן יושקע, על ידי הפרקליטות והמשטרה, מאמץ לתת לעדות את מלוא האמון ומצד שני יושקע מאמץ אדירים אצל ההגנה ליצור את החוסר אמינות בעד!

ראוי לדעת – פעמים רבות פרטי העד שיעיד עבור המדינה יהיו חסויים מהציבור על מנת שלא לפגוע ברקמת חייו של העד – ולא לחשוף את העובדה שהוא עד מדינה ציבורית/תקשורתית. (במרבית המקרים יוזכר בראשי תיבות של שמו בתקשורת).

עד מטעם המדינה מוסווה

 
ראוי לדעת, לא תמיד המשטרה מגלה את מלוא התמורה לעד.
התמורה יכול ותהה סמויה מהעין של הנאשם בתיק הפלילי.
לדוגמה עד שמתבררת אחריות פלילית כבדה מצידו לאירועים, המשטרה בכוחה להחניק את התיק הפלילי כנגד העד וליצור מציאות של “עד רגיל” הכול על מנת להימנע מהצורך להשיג תמיכה ראייתית ולא פחות חשוב מכך – להימנע מהחשד המובנה.
– כאן נאלץ עורך הדין הפלילי ליצור את הראיות ולהבין את התמורה – ובכך להכתים את העדים.

“הוקעה” של העד עבור המדינה

 
עד שמעיד עבור המדינה הוא בהגדרה עבריין!
לכן קבוצת הייחוס שלהם של חייהם הם אותם העבריינים – או אותו הציבור ממנו וכלפניו הם פעלו.

שוב – רבים מהם היו לפני עבריינים, ולא מעט מהם ימשיכו להיות לאחר מכן עבריינים.

עד מדינה
עד מדינה
ציבור העבריינים לא אוהב (בלשון המעטה) את עדי המדינה.
לכן הטלת החיסיון על פרטיהם הוא כמעט מתבקש – זאת היא האפשרות היחידה שלהם לחיות היא באופן שהציבור ככלל לא ידע על כך.
היינו הם נהנים מחיסיון, אי העמדה לדין ועוד – ולא נחשפים ציבורית – מיותר לציין שהמופללים מכירים היטב את עדי המדינה.
עוד לציין עדי מדינה רבים, לאור הלחצים, ואולי לאור גילוי האמת, חזרו בהם על הדוכן מהעדות שמסרו.
אז הם נשפטו על העברות הפליליות בהן הודו ! זהו “שוט” קשה ביותר.

הסכם עד מדינה

הסכם להעיד עבור המדינה בתמורה להקלות מהותיות, משאיר תמיד טעם שלילי בפיהם של שאר המעורבים, ולא פעם גם אצל הציבור.
כך יוצא שעבריין מרכזי, לא פעם אחד כזה שהאירוע הפלילי לא היה יוצא לפועל ללא עזרתו, יוצא ללא עונש ו/או בענישה קלה ביותר, יחסית לאירועים.
לא פעם ההטבות לאותו העבריין יהיו מוסבות – וזאת כבר עבירה חמורה על הכללים.
אולם השוטרים בכוחם (הלא חוקי) להבטיח דברים ולהימנע מלמצות קווי חקירה כנגד עד תמורת שת”פ מצידו.

עד עבור המדינה הסיבות לרישום הפרק

 פרק זה נרשם בעקבות פרשית “בר בנוער”, כחלק מכתבה שכתב עו”ד אדטו מוטי, הדברים כאן בפרק זה הם חלקיים בלבד, ככלל יש כללים בים להסכם עד מדינה, עורכי הדין הפליליים שולטים בהם היטב.
הדבר החשוב ביותר הוא לדעת  – הבטחה של שוטר בחקירה לנחקר.
במיוחד כזאת שלא רשומה בכתב בעת החקירה היא כלום ושום דבר – הבטחה להסכם היא אירוע כמו חוזי  – למעשה מדובר באירוע חוזי לחלוטין ! למעשה בלי המילה כמו  – היא אירוע חוזי מלא. נערך הסכם כתוב!
לא נכנסים לחוזה כל כך משמעותי בלי ייעוץ של עורך דין פלילי!

הצעה להסכם, להעיד מטעם המדינה, ממי?

ראוי לדעת שנחקר בחקירה פלילית מציע להיות “עד מטעם המדינה” – להצעה יש משמעות רבה.
– נניח לדוגמה שהמדינה מסרבת. אפילו אינה מתכוונת להיכנס לדיון בנושא זה.
הנחקר בחקירה במשטרה מתחיל לחשוף פרטים ועוד פרטים ועוד פרטים על מנת לעורר בו עניין להעיד מטעמה – מנגד, איש לא מבטיח שכך יהיה.
עו"ד אדטו
עו”ד אדטו
מצד שני כל הדברים שאמר והאמירות המפלילות ישמעו לחובתו שיעמוד אל מול כתב האישום – המתוגבר באמירותיו.
הוא יכול ויועלה לדוכן העדים במשפט של חבריו – כעד רגיל – בלי כל הטבות שהן, הסיכון ברור ורב.

לכן חשוב במיוחד שאת המגעים לא יערוך האדם עצמו אלא עורך הדין הפלילי עבורו.


השוט והאיום כנגד העד!

תמיד המדינה תשאף להחזיק שוט – כנגד העד.
השוט המרכזי הוא בהפללה שלו באירוע הפלילי באופן מרבי  -כמו גם אירועים פליליים אחרים.
לא פעם יוגש כתב אישום – מתוך מטרה למחוק את כתב האישום בהמשך.
בפרשת “בר בנוער” הוגש כתב אישום כנגד המסייע לרצח, או אפילו רק לתכנון שלו – מתוך מטרה למחוק את כתב האישום בהמשך – ההמשך הוא לאחר עדותו.

מהן החובות של המדינה כלפי העד מטעמה?

א. מיצוי אפיקי החקירה האלטרנטיביים טרם חתימת ההסכם.
ב. כאשר יש ראיות אבל יש רצון וצורך לעבות את התיק.
ג. הפוטנציאל הראיתי שיש לעד לספק מהותי.
ד. ככלל לא ייחתם הסכם עם העבריין העיקרי.
ה. ככלל יש להימנע מהסכם עד מדינה עם דמויות משחטות ובעלת אישיות מפוקפקת.
ו. עדות עד המדינה טעונה סיוע – לכן לא ייחתם הסכם שאין סיוע מראש, או ניתן להעריך שיהיה.
ז. ככול שהעבירה הפלילית הנחקרת חמורה יותר יהיה מקום לשקול בחיוב שימוש בעד מטעם המדינה.
ח. ככלל יש תימנע מיותר מעד מדינה לפרשיה אחת  – אבל לכלל זה יש סייגים רבים לאור הצורך של החקירה.
ט. יש ליצור מציאות של הגנה על העד.

טובת הנאה
יש לשקול באופן מידתי את טוב טובת ההנאה שתימסר לעד.
יש לחתוך להתנות את ההסכם בענישה ולו מינימלית על חלקו בפרשיה/יות.

מה נחשב כטובת הנאה?

 
א. הבטחה שלא להעמיד לדין – בגין העבירות הפליליות נשוא הפרשיה.
ב. הבטחה להמיר סעיפי אישום לחמורים פחות.
ג. הבטחה לדרישה מתונה בעונש בתיק נשוא האישום.
ד. הבטחה לדרישה מתונה בעונש בתיקים אחרים – ראוי לערוך בירור מקיף לגבי כל מצב התיקים האחרים.
ה. הבטחה להמלצת חנינה או להבטחת ניקוי שליש.
ו. הבטחה בסיוע לצאת מהארץ – או תוכנית להגנת עדים.
ז. תמורה כספית וכיוצ”ב.

מאשר ההסדר

פרקליט מחוז – בתיאום הגורמים המוסמכים.

הסכם עד מדינה הוא בכתב

 
ההסכם יכלול את הפרטים הבאים:
א. התחייבות למסור את כל האמת הידועה בפרשיה.
ב. התחייבות לשתף פעולה עם ראשויות החוק. לרבות בדיקות פוליגרף.
ג. הצהרת העד על מעמדו המדויק בעבירות לגביהן נכרת ההסכם.
ד. גילוי מלא של העד בכול הנוגע למעורבותו בעבירות אחרות.
ה. פירוט מלא של העבירות שביצע יחד עם שאר המעורבים.
ו. הסכמת העד לכול אמצעי להבטחת שלומו. כמו גם התייצבותו להליכים המשפטיים.
ז. התחייבות העד שלא לעבור עבירות פליליות מיום חתימת ההסכם.
ח. התחייבות העד לשמור על חשאיות ההסכם ככול שיידרש.
ט. הסכמת העד למסירת מלוא הפרטים עליו לנאשמים האחרים.
י. המקום בו ישהה והתנאים – =עד להשלמת העדות .
יא. אסור לעד ולאחרים מטעמו ליצור קשר ישיר או עקיף עם הנאשמים בפרשיה.
יב. קביעה מיהו הקובע האם העד עמד בתנאים שנקבעו (בד”כ פרקליט המחוז).
יג. הסעדים למדינה באם ההסכם יופר.
מקובל שבאם העד יפר את התנאים עדותו תוגש, והוא יועמד לדין לפי אותה העדות – ולכן המשטרה תנסה למצוא כמה שיותר עבירות פליליות כנגדו לצורך חיובו לעדות.
יד. פירוט מלא של ההטבות שהעד מקבל.
טו. כל שינוי בהסכם הוא בכתב.

הסמכות לחתום הסכם 

 מכאן אנו למדים שהסכם שכולל “טובה” כלשהי לעד על מנת שיפליל את חבריו הוא בחתימת פרקליט מחוז – וסיועו של עורך דין פלילי.
לבטח אין מדובר בהבטחה של חוקרי משטרה במהלך חקירה פלילית  כהבטחה לא מסוימת ולא ברורה.
במקרים “קשים” או אירועים חמורים מעורב גם היועמ”ש ו/או פרקליט המדינה בהסדר.

בייחס לנאשם – חייבים להגיע להסכם באמצעות עורך דינו

בייחס לחשוד אין חובה כאמור – ולא פעם יכולה להיות בעיה שההסכם ידלוף בשל בעיה בייצוג!
דוגמה הפוכה
 
בתיק נשק שבו המשרד היה בייצוג – הוכנס לתא המעצר של החשוד אחיו שהוא איש משטרה – אותו האח סיפר מראש לשוטרים מה אחיו מתעתד לספר להם.
ל”הפתעת הכול” זה גם מה שאחיו סיפר – כך הורשעו נאשמים רבים (כ 10 נאשמים בתיק הפלילי) בסיועו של אותו אחד שהיה עד מדינה (אפילו קיבל 1000 $) ויצא פטור בלא כלום מהתיק הפלילי.
זה המקום לציין – לבתי משפט – למרות הצורך לחשוד בעדי המדינה – יש נטייה להאמין להם.
עוד לציין, במקרה למעלה הלקוח של המשרד נלכד עם הנשק עליו, כך שעד המדינה לא באמת סייע בהפללה שלו  – אלא ביצע חילוץ עצמי בסיוע ההסכם של “עד המדינה”.

השתחררות מהסכם מצד המדינה

 א. בשל אינטרס ציבורי חשוב.
ככלל ההסכם מחייב את שני הצדדים!
שעד שינה את מצבו לרעה קשה להאמין שהמדינה תוכל לשנות את התנאים בהסדר.
ב. ביטול הסכם לאור הפרתו על ידי עד המדינה.
המבחן הוא מבחן איכותי, הפרה מהותית תוביל להעמדתו לדין!

פרשת “בר-נוער”

הפרשיה כולה יוצרת תחושה לא פשוטה אצל רבים. הדברים המובאים כאן הם מהתקשורת וממה בלבד לפי הבנתי בעת פרסומם).
ראשית יש להבחין בין שני סיגי העדים, אחד מהם הוא עבריין שלו חלק בהתנהלות העבריינית (לדבריו) האופפת את האירוע – ללא ספק עד מדינה קלסי. (המידע לפי התקשורת).
עד מדינה
עד מדינה – הפללה
מה שלא קלאסי זאת העובדה שהוא פנה וביקש להיות עד מטעם המדינה – ( מדובר בתופעה אשר עוד תלך ותגבר עם התרחבות הרשות להגנת עדים.).
הפרשה ראוי לזכור תמיד הסתיימה בשלל פיצויים לחשוד ולעד מר גונן!

הודיה בעבירות שלא היו?

שני הוא אדם שביצע עבירת מין קשות (לפי הפרסומים) שהובילו לאירועים – האם אפשר להגדיר את שאול גנון “עד מדינה”?
לפי תוכניית טלוויזיה הוא הודה שאוים על ידי אדם שהוא לא מזהה אחרי יחסי מין שאותו אחר הגדירם כ”אונס”.
לציין – הוא הרי בכול הפרסומים מכחיש את ביצוע העבירה הפלילית על ידו ? גם הקורבן (אחיו של החשוד המרכזי) מכחיש את האירוע.
הרי באם הוא לא רואה את עצמו עבריין  – ולא ביצע עבירות מין  – הרי המציאות היא שהפיכתו ל”עד מדינה” מגוחכת – הרי אין את הבסיס שהוא הגילוי המלא של פרטי העבירה הפלילית.


כיצד זה אדם שנימצא בנקודה של טיפול בבני נוער אינו שם לב לגילו של הצעיר ?

כך שיש חשד כבד, הוא מצידו לא סיפק ולו דבר תמורת עדותו, וכל מטרת היותו עד הייתה לחזק את העדות של העד האחר.
כאן ראוי לציין, במידה והוא ביצע את העבירה הפלילית – עצם העובדה שנחתם עמו הסכם מסוג זה  – יוצר תחושה כבדה.
ראוי לציין – שאחרי התמוטטות תיק ה”בר בנוער” התחושה מועצמת (יתכן שלא בצדק) – הרי באם הוא עשה את עבירת המין בקטין – יש בכך אישור לעדותו של עד המדינה.
אישור שהיה בכוחו לשנות את התמונה הפלילית (יתכן וגם לא, הח”מ לא ראה מעולם את התיק גופו).

בייחס לאחר שפעל כמטעם המדינה – התחושה קשה עוד יותר. האומנם עבר עבירה פלילית? או אולי לחצי החקירה וה”חבל” שנזרק לו הם הבעיה? כאן מובאה הסיום של הפרשה עם הסכם פיצויים לאיש. חובה להפנים!

https://www.israelhayom.co.il/article/720753


פרשת הולילנד

 
אחד המקרים שיכולים ללמד את העבריין על חשיבות היותו “עד מטעם המדינה” היא פרשת הולילנד.
לפי הפרסומים בסיום הסיכומים החליטה הגב’ זקן שולה להיות עדת מדינה, הסכם אין, ופרקליטיה הלכו לפרקליטות והציעו את עדותה.
עדות שבזמן עבר הייתה מחלצת את הגב’ מכול האישומים כנגדה (במידה והייתה נמסרת באופן מלא).
לציין לפי הפרסומים הציעו לה עונש קל ביותר תמורת עדות שתרמוז בלבד על מר אולמרט.
הגב’ זקן הלכה למשטרה ומסרה עדות שלפי הפרסומים הייתה ללא תמיכות מספיקות – בנסיבות אלו המדינה לא חתמה הסכם לעדות.

זה המקום לא להבין למה הגב’ זקן לא הלכה לבית המשפט וביקשה למסור עדות מטעם עצמה – ומתוך צפייה לקבל את ההטבות בהמשך – הרי ברור לחלוטין שהיא שיקרה במשפט ולא סביר שבית המשפט יאמין לעדותה.

בסיומו של התיק הגברת הביאה חומרים – אלא החזירו את התיק – והגברת קיבלה הטבה פחותה בהרבה – אבל עדיין הטבה בייחס למצב בו היא הייתה קודם לכן.


הבהרה פרשת בר נוער

 
כל האמור בייחס לבר בנוער נרשם לפי הפרסומים בעיתונות ובלי שלמשרד יש נגיעה כלשהי לאירועים ו/או ידע עודף.
כנ”ל בייחס לגב’ זקן.
 
שהחלה הגב’ זקן את חקירתה הנגדית – מתוך כתבה בעיתון מעריב:
זקן רקחה את עדותה כדי למלט עצמה מהעונש הכבד שהיה צפוי לה על מעשיה”, נמסר מצוות ההגנה של אהוד אולמרט, בעקבות חשיפת הקלטות בבית המשפט המחוזי בירושלים שבהן נשמעות השיחות בין שולה זקן לראש הממשלה לשעבר.
התשובה ברורה  – ההגנה צודקת – אבל עכשיו מוקד הדיון הוא לא בה – אלא במעשיו של מר אולמרט. היא הרי מוגנת! המשך התקפה עליה היה עוד יכול להוביל להמשך טענות מצידה.

סיכום עד מדינה 

 
לא פשוט להיות עד מטעם המדינה – אבל לא פעם זאת הדרך להיות חופשי, או עם עונש מאסר קצר ביותר.
עכשיו עם התנאים המפליגים שניתנים להם – כמו גם כסף, שחרור ועוד – יחד עם הקמת הרשות להגנה על עדים – התופעה תתפתח עוד ועוד.

מידע נוסף

צווי הגנה

בבניה: 14.6.21.     אחד הכלים המרכזיים שיש לאזרח כנגד מציאות מאיימת על ידי אדם המקורב אליו בין שהיא מבן הזוג או שכן בביניין או

קרא\י עוד »

גידול סמים

גידול סמים “מסוכנים” מטרתו לייצר את ה”סם המסוכן” בדרך של גידול חקלאי. – לפי ראיית החוק המצב מוביל להוספה להיצע הסמים המסוכנים. לאור זאת החוק

קרא\י עוד »

סחר בסם החקירה

 נושא המידע על סחר בסם החקירה חשוב לצורכי התמודדות עם האירועים והחשדות בייחס לעבירות של סחר בסמים – בעת החקירה במשטרה!  רק בהבנת הליך החקירתי

קרא\י עוד »

שחרור ממעצר

הליך המעצר לצורכי חקירה הנו הליך פוגעני ביותר לאור העובדה שהוא בפועל עוצר אדם – חף מפשע! אדם שלמרבה ההפתעה במדינת ישראל במרבית המקרים לא

קרא\י עוד »

הכנה לעימות במשטרה

פרק בבניה 31.5.21 החקירה במשטרה נועדה להוביל לראיות משפטיות תקינות. ראיות פליליות שהן בלי ספק “נקיות” מרבב. כאלה שאפשרי להוכיח את החשדות והאישומים באמצעותן. עורך

קרא\י עוד »

סעיף 74 לחסד”פ

עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7 הפרוצדורה הפלילית נועדה להגן על האזרח. לאפשר עיון של אמת בראיות ולקבוע כללים כיצד נוכל להאמין לראיות

קרא\י עוד »
לייעוץ 052-2332651 דילוג לתוכן