בדיקת פוליגרף

פוליגרף - עורך דין פלילי אדטו מוטי
פוליגרף – עורך דין פלילי אדטו מוטי

בדיקת פוליגרף : (“מכונת אמת” כך הוגדר לא פעם הפוליגרף בלשון העם).

מדובר בבדיקה במכשיר אשר נועד לקלוט את תגובותיו הבלתי רצוניות של אדם, בעת שזה נותן תשובות לשאלות שהוא נשאל. (נשימה, דופק, לחץ דם זיעה וכו).

פוליגרף : מכאן גם שמו הלועזי של המכשיר: פולי (מרובה) גרף (גרף).

הבדיקה מובילה, על ידי צרוף של התוצאות של כל הפרמטרים הנ”ל, לתוצאה שמאפשרת, פעמים רבות, לבודק לקבוע שמהסימנים עולה מציאות שהנבדק סבור שמדובר באמת או בשקר !

חשוב לזכור : תוצאות הבדיקה מגלות מה הנבדק סבור שזאת האמת – ולא מה המציאות האובייקטיבית !

בבדיקת פוליגרף, אין בדיקה של כוונות, או מחשבות, אלא של מעשים ברורים ומוחלטים. תיכנון השאלות לבדיקה הוא קריטי בנסיבות אלא.


 בדיקת פוליגרף, בהליכי המשפט הפלילי !
 ראיית בדיקת הפוליגרף – היא ראיה שאינה קבילה בבית המשפט בתיק פלילי ! בית המשפט של התיק הפלילי (העיקרי) לא יסכים לקבלה !
אחד השימושים המרכזיים בבדיקה, בעת החקירה הפלילית, היא בעצם הבקשה מהנבדק לבצע את הבדיקה  –  נבדקים שמסרבים, הדבר מחייב סוג של הסבר למה ומדוע. לא אחת מכניס ללחץ ומשבש.
חשוב לזכור, בדיקת פוליגרף היא בדיקה שלא מגלה את המציאות הפיזית – אלא מה סבור הנבדק על המציאות הפיזית !
לא בוחנים מחשבות, כוונות וכו בבדיקת פוליגרף ! חשוב לזכור פעמים רובת השאלה של מחשבה וכוונה הן מה שנימצא בגדר המחלוקת הפלילית.
בהליכי החקירה במשטרה ולא פעם הליכי המעצר וחקירה ואפילו במעצר עד לתום ההליכים– יש שימוש מהותי ביותר בפוליגרף ! לאור זאת יש אינטרס עצום בבדיקות !
השאלה היא תמיד מי קובע את השאלות – מול מהי יריעת המחלוקת.

שאלת ההסכמה לבדיקת פוליגרף

אחת השאלות שיעלו בכול חקירה פלילית, לבטח בעבירות מין, לבטח שהן רחוקות בזמן היא השאלה האם אתה מוכן להיבדק בפוליגרף ? באם התשובה היא לא – לתשובה הנ”ל יש משמעות בהליך עצמו !

מיותר לציין – שהנאשם מסכים – יש לכך גם משקל אבל פחות !


באם בוצעה בדיקה – אין משמעות לבדיקה וחשיפת אותה הבדיקה יכול ותוביל לביטול ההליך הפלילי או לפסלות השופט בדין – אולם התשובה לשאלה האם תסכים לבדיקה היא חלק מהותי מהתיק הפלילי ומסד הראיות בו !

פוליגרף

בדיקת פוליגרף !
בדיקת פוליגרף ! עו”ד אדטו מוטי

פוליגרף (“מכונת אמת” כך הוגדרה פעם בלשון העם). מכשיר אשר נועד לקלוט את תגובותיו הבלתי רצוניות של אדם, בעת שזה נותן תשובות לשאלות שהוא נשאל. (נשימה, דופק, לחץ דם זיעה וכו).

 צרוף של התוצאות של כל הפרמטרים הנ”ל מוביל לתוצאה. מכאן גם שמו הלועזי של המכשיר: פילי (מרובה) גרף (גרף).


הפוליגרף כמו כל ראיה אחת נתון לטעויות ואלו בשיעור די ניכר.
לאור זאת – ולאור העובדה שמדובר בכלי שלמעשה בכוחו “להשתלט” על קווי החשיבה – מקובל בד”כ לא לאשרו למשפט עצמו (יש כנראה מקום לסייג שיתפתח בהמשך).

אולם – בהליכי החקירה ולא פעם הליכי המעצר וחקירה ואפילו במעצר עד לתום ההליכים – יש שימוש מהותי ביותר בפוליגרף !


 מה אנו בודקים בבדיקת פוליגרף 

בפוליגרף נבדקת האמת הפנימית של האדם ! לא האמת האבסולוטית !
היינו באם אדם משוכנע שלא ביצע פעולה מסוימת אפילו מחמת העדר זיכרון – התוצאה תהה שהוא דובר אמת !
השאלות לא יכולות לכן להיות לא חד משמעיות !
או שאלות של כוונה ומחשבה – שאז מחשבות רבות עוברות ראשו של האדם – וקשה להבין מהי האמת !  לבטח אין דרך להבין מהם המעשים !

 תקלות בבדיקות פוליגרף

אחד ההסברים של מערכת המשפט לכך שאין משתמשים בבדיקת פוליגרף ככלי לברור האמת בהליך העיקרי הוא שיעור הטעויות הגבוהה לבדיקה זאת.

חובה לדעת – כל בדיקה פורנזית או אחת נתונה לטעויות – בפוליגרף יש הסוברים שאחוז התקלות גבוהה במיוחד.

הדברים נאמרים למרות שמדינת ישראל בהליכים רבים מחייבת את הבכירים המעוניינים בקידום לעבור בדיקות פוליגרף באופן שכישלון במעבר בדיקת פוליגרף – בכוחו לפסול קידום מקצועי נחשק.


קיימות שתי דרכי בדיקת פוליגרף השונות במהותן 

שב”ק – שאלות ביקורת.
פח”מ – שאלות על פרטי חקירה מוכמנים.
ככלל בדיקות פח”מ נדירות הרבה יותר – מרבית הפרק יעסוק בבדיקות שב”ק.
רק לצורך ההסבר – בבדיקות פח”מ שמבוצעות בתחילת החקירה מציגים נתון מסוים בפני הנחקר ומכאן יודעים את התייחסותו לסוגיה.
שוב יובהר – אנו חיים בזמן הבדיקה בראשו של הנבדק – באם זה אינו יודע משלל סיבות ונסיבות – אין משמעות לבדיקה הנ”ל !

בדיקת פוליגרף בחקירות שב”כ

בבואנו לנסח שאלות לבדיקת פוליגרף יש מספר כללים: על השאלות להיות ברורות וחד משמעיות (ברוב המקרים ידועות היטב מראש).
 כדי לבדוק אם חל שינוי בתגובות (לחץ דם, דופק, מוליכות חשמלית של העור וכו) בין מצבים בהם הוא מוסר אמת הברורה וידועה למצב בו הוא מוסר את התשובות לשאלות שבמחלוקת.
במקרים של שינויים – הבודק יכול בפענוח הממצאים להגיע למסקנות של שקר !
המכשיר משמש רבות את החקירה הפלילית ! (בתוך בית המשפט בפלילי יש חוסר קבילות לתוצאות הפוליגרף). שימוש מרכזי (לא יחידי) הוא בעבירות שם היו שני אנשים בלבד, עתה יש להבין את שהתקיים במקום ! (היינו בחקירות פליליות בגין “עבירות מין” יש לפוליגרף מקום של כבוד).
שוב – בשלבי החקירה בלבד ! (אין קבילות לתוצאות או לבדיקת פוליגרף במהלך ההליך הפלילי עצמו).
_________________________________________________________________________________________

 

בדיקת “פוליגרף” בימי קדם

ראוי לדעת – הבדיקה של תסמיני הגוף הלא נשלטים אינה דבר חדש !

תמיד חיפשו אותות אמת על מנת לאשר את דבריו של אדם זה או אחר – החל בשבועה “קדושה” והלאה  – מתוך אמונה שאלוהים בכבודו ובעצמו ינקום בשקרנים שהשתמשו בשמו – דרך מבחני אש  -אמונה ועוד.


דוגמה – בדיקת פוליגרף 
דוגמה ל”מכונת אמת” פרימיטיבית אפשר לציין: לפי אגדות עם בדואים נהגו להעביר סכין מלובנת על לשונו של חשוד לאחר שסיפר את הסיפור ותאר את האירועים ! פוליגרף ?
ללא ספק הבנה אנטומית של גוף האדם והתהליכים בו !
 ההסבר פשוט – מי שמשקר פיו יבש הרוק אוזל מפיו – הפחד מיבש את הרוק ! היינו לשונו יבשה – ומי שהסכין המלובנת תיגע בלשונו זאת תחרוך את לשונו חסרת הרוק – לכן הוא יקבע לשקרן !
_________________________________________________________________________________________

מה חשוב להבין בבדיקת פוליגרף 

חשוב לדעת – על השאלות להיות ברורות ובעלות תשובה חד משמעית.
עדיף שהנחקר יכיר את השאלות מראש.
השאלות הן על עובדות פיזיות ולא מחשבות וכו.
לציין, בדיקת פוליגרף אינה חקירה שעה שהנחקר מחובר למכשיר (בעבר נעשה בפרשת ידלין מעשה שכזה) – אלא בדיקת הפוליגרף אמורה להיות מדויקת וספציפית !
חובה שעורך הדין הפלילי ידע על הבדיקה מראש וכך יוכל לכלכל את דרכיו, האם להסכים לבדיקה או שלא.

לציין – תמיד לעורך הדין הפלילי בתחום זה יש את המילה האחרונה. כך שבמידה ויש סירוב – הסירוב לא יבוא מהנחקר עצמו אלא בשל שיקולים משפטיים של עורך הדין.


חשיבות עורך הדין הפלילי בבדיקת פוליגרף

עורך הדין הפלילי קובע את המחלוקת ומבקש שאלות שיגעו ליריעת המחלוקת ! נכון הבודק ישנה את השאלות – אבל רוחן תישאר !
יצוין: בודקי הפוליגרף נוהגים לשאול שאלות ביקורת. זהו בסיס מרכזי להכשלת הבדיקה.
הסיבה פשוטה – נחקרים הם בעלי מכוונות לבדיקה עצמה – ובאים לבדיקה עצמה – ורוצים את הבדיקה עצמה – בשאלת המפתח.
לא תמיד הם ישימו לב לכך שבעת בדיקת הביקורת – הם טועים ! לאור העדר תשומת לב. המשטרה תשים לב !
חשוב לדעת ליחידות משטרתיות שונות יש גישה שונה לבדיקות פוליגרף : לבטח לבדיקות שניזומות על ידי החשוד ועורך דינו הפלילי.
_________________________________________________________________________________________

אמינות הבדיקה בבדיקת פוליגרף

יש שיטענו שאמינותו, של הפוליגרף, שנויה במחלוקת – אבל יצויין, גם ביחידות מיוחדות של המודיעין כולל שב”כ ומוסד – שאמינות היא לחם חוקן הפוליגרף משמש ככלי מרכזי בחקירות ובדיקות שהן מבצעות.
הפוליגרף יכול להיות כלי בהגנה על אדם שנחשד באירוע פלילי  – במיוחד במקום בו הוא רואה כיצד מתפתחת מציאות שלילית מבחינתו במסגרתה הראיות “סוגרות עליו” ואין לו האמצעי הגנה מלבד האמון שלו בעצמו.
זה המקום לציין – במסגרת התיק הפלילי עצמו מדובר בראיה שאינה “קבילה” – היינו אין להגיש אותה במסכת הראיות – אבל …. הפוליגרף יכול לשמש בשלבי המעצר ושלבי החקירה באופן הצמוד למהלך החקירה.
_________________________________________________________________________________________

דוגמה לשימוש בפוליגרף

הרב פינטו ומקורביו הציגו מציאות (לכאורה) כאילו ניצב ארביב קיבל שוחד מהם – לאור הבעיתיות הרבה בתיק זה – כחלק מהסדר “עד מדינה” עם הרב פינטו נקבע שלאחר דבריו הרב יעבור בדיקת פוליגרף להוכחת הדברים שאמר.
רק כך יכנס לתוקף הסכם “עד מדינה” שהוא חותם בגין אירועים אחרים בהם הוא נאשם !

היינו הפוליגרף מקבל בכורה מהותית ביותר להוכחת הדברים בעת החקירה הפלילית.


דוגמה לשימוש בפוליגרף
אחד מבני “משפחת פשע” ידועה נחשד באונס של עורכת דין שבאה עימו במגע לצורך היצוג בתיק פלילי מרכזי של המשפחה.
עורכת הדין מסרה גרסה על אונס.

מהצד השני החשוד אינו האדם הרהוט ביותר בעולם  – להתמודד מול עורכת דין רהוטה שמכירה את המערכת על בוריה ? כמעט ולא כוחות הוגנים ! כיצד יצליח להוכיח את גרסתו – אז בנוסף ל”עימות” היה גם פוליגרף.

שם בבדיקת הפוליגרף הוא לא “נגע” בשאלת האונס (אין בדיקה של כוונה מאחורי מעשה) באם בוצע או שלא בוצע – אלא יצא דובר אמת שהציג מעשים שהיו בהסכמה מלאה לטענתו.
מצד שני עורכת הדין לא סיפרה עליהם בעת שנחקרה – כמו מסאג’, מין אוראלי בהסכמה וכו, מעשים שהיו לטענתו כחלק מקדים ליחסי המין בהסכמה.
התוצאה התיק נסגר.
בדיקת פוליגרף -הדרך החוצה !
בדיקת פוליגרף – הדרך החוצה !

השאלות הרלוונטיות בפוליגרף :

השאלות בפוליגרף – השאלות הרלוונטיות הינן שאלות ישירות על נושא החקירה, שאלות ברורות ופשוטות ככול שאפשר. שאלות שהתגובה להן היא תשובה מוחלטת  (כן/לא בד”כ) וחד משמעית שאלות שהן ענייניות ומוחלטות.
לדוגמא: האם פגשת את גב’ שרה ביום …. ?
שאלה בעיתית היא שאלה של מחשבה/כוונה/רצון וכו.
הנבחן צריך לקבל את רשימת השאלות הרלוונטיות מראש, ולעבור עליהן לפחות פעם אחת ללא חיבור למכשיר הבדיקה.
העברת השאלות מראש נועדה על מנת להקטין במידת האפשר את תגובות הלחץ הטבעיות של הגוף החיבור והבדיקה.
ראוי לציין: הבדיקה כוללת שאלות השוואה ושאלות סרק – לאיפוס ובדיקה.
_________________________________________________________________________________________

בודק פוליגרף אובייקטיבי:

ראוי לציין: בודק הפוליגרף הוא אדם אובייקטיבי – ואת הבדיקות המקדימות על ניסוח השאלות ראוי לעשות עם עורך דין פלילי שמכיר את המלאכה ויודע את הנושא על בוריו.
דוגמא:
לעיתים יש גוונים לאירוע מסוים – מיקוד הבדיקה בגוון שעל הפרק הוא לא מלאכה לבודק הפוליגרף – אלא לעורך הדין הפלילי !
לדוגמה:  בפרשת אונס עורכת הדין על ידי בן משפחית הפשע  – בדיקות הפוליגרף לא נגעו לחלק גדול מהשאלות – הן נגעו לנקודות שעורכת הדין לא סיפרה עליהן – והכחישה בהמשך.
עוד לציין גם עורכת הדין עשתה בדיקה מקבילה ויצאה דוברת אמת  -אולם שם היא בחרה שאלות אחרות.
כך שיכול להיות ששני הצדדים דיברו אמת בפוליגרף  -אבל …. אין דרך לקחת את התיק לבית המשפט שעה שברור שהמתלוננת לא דייקה וסילפה חלק מרכזי מהאירועים.

הבדיקה בבדיקת פוליגרף:

במהלך בדיקת הפוליגרף מוצמדים לגופו של הנבדק גלאי נשימת חזה (טורסו), גלאי נשימת סרעפת (אבדומינל), ליד ימין שרוול למדידת שינויים בלחץ הדם והדופק, לשתי אצבעות יד שמאל גלאי מוליכות חשמלית של העור (הזעה). כמו כן מודדים שינויים בזרימת הדם באצבע היד ותנועות שרירים באמצעות כרית.
החדר הוא חדר שנועד מראש לבדיקה – והיה חסר איפיון.
רק הנבדק יישאר בחדר ואין דרך שאחר נוסף יהיה שם.
הנבדק מקבל את השאלות, הבודק והנבדק יעברו על השאלות והתשובות.

החקירה שלאחר הבדיקה בפוליגרף:

נהוג, לאחר הפוליגרף המשטרתי לבצע חקירה נוספת לפי התוצאות שהתקבלו. לעיתים, כתרגיל חקירה, אלו הן תוצאות מומצאות של הצוות והכוונה היא לשבור את הנחקר.
פעמים אחרות כבר התקיים הליך של בדיקה שבמהלכו האירוע הפך להיות חקירה לכול דבר ושהחוקרים מטיחים באדם שהוא משקר – לפחות לפי המכונה.
מיותר לציין – במקרים אלו אין בדיקה כלל – אלא רק תרגיל חקירה מובחר.
לדוגמה בנושא זה :
פרשת אשר ידלין שמונה לנגיד בנק ישראל.
הוא זומן לבדיקת פוליגרף “קצרה” הגיעו למקום כאילו הוא בבילוי של ערב, או יותר נכון כהקדמה לבילוי של ערב.
מרגע שחובר למכשיר השאלות היום למעשה חקירה שלמה שכל הזמן מוטח בו שהמכשיר רואה בדבריו שקרים.
כך נשבר הנחקר.
נושא זה בא להראות את החשיבות של ליווי עורך דין פלילי וקביעת השאלות במהלך החקירה הפלילית.

השלכות הבדיקה בפוליגרף :

הבדיקה אינה ראיה קבילה במשפט הפלילי.
סירוב/הסכמה/בריחה/בהלה מהבדיקה ועוד הם לבטח ראיות.

אבל ………… בפועל רבים רבים משתמשים בבדיקה ובתוצאותיה, לא רק בשאלות המעצר, אלא גם בנקודות אחרות וכהוכחה לטיעון זה או אחר.


דוגמה :
משה ארביב בכיר במשטרה שנחשד בפרשת הרב פינטו הביא פוליגרף שהוא דובר אמת (והפיץ אותו בתקשורת).

בדיקת פוליגרף בעבירות מין:

הבעיה בעבירות מין ידועה – מרבית עבירות המין הן אירועים שהתקיימו בנוכחות שני אנשים בלבד, לא פעם התלונה היא מאוחרת ובלתי אפשרי למצוא ראיות בזירה ו/או בגוף. לא פעם מדובר בעבירות חמורות – וחקירת עבירת אונס זוכה לתיעדוף גם באמצעים !
– לאור זאת, במקרים רבים, אנו ניצבים במציאות של “גרסה מול גרסה” וקושי בהכרעה האם האירוע באמת התקיים ?
הכלי המרכזי של המשטרה בעת החקירות הוא ה”עימות” – אבל לא פעם העימות לא מוביל לדבר !
כאן נכנס אמצעי עזר רב חשיבות לצורך הכרעה – אמצעי שמטיל אימה על הנחקרים בעיקר אלו שמשקרים – לעיתים לא רק על אלו שמשקרים אלא גם על דוברי האמת – שכן שם ברור להם שהאמת חייבת לצאת אל האור – כל התיפלולים לא יועילו.
ראוי לדעת: “מכונת האמת”אומנם אינה ראיה קבילה במשפט הפלילי עצמו – אבל מותרת לשימוש בכול שלב של עד אז – ולא פעם תמנע את המשפט הפלילי עצמו. מיותר לציין שהשפעתה על הליכי החקירה ובמיוחד הליכי המעצר רבה ביותר.
חשודים רבים יוזמים הליך של בדיקת פולךיגרף. אז בסיום ההתייעצות עם עורך הדין הפלילי מתבצע ההליך אצל החוקר הפרטי מטעמו של עורך הדין הפלילי – הדבר חשוב מאוד לצורך הבנת התמונה המלאה – כמו כן מדובר באירוע חסר סיכון לאור העובדה שאיש לעולם לא ידע על הבדיקה.
קיימת גם מציאות הפוכה במסגרתה לעתים מציעה המשטרה ביצוע בדיקת פוליגרף.
מיותר לציין שחשוד חכם לא יסרב לבדיקה לפני ששוחח עם עורך דינו הפלילי ! על מנת שהשלכות הסירוב לא יכול עליו.
עוד ברור מאיליו – שגם להסכמה בפועל חייבת להיות שיחה מקדימה עם עורך הדין הפלילי.
בדיקת פוליגרף - עו"ד אדטו
בדיקת פוליגרף – עו”ד אדטו

 מיקוד השאלות – בבדיקת פוליגרף :
ראוי לציין מיקוד השאלות בסיוע עורך הדין הפלילי יוצר את התוצאה בתיקים פליליים שכאלו. הסיבה פשוטה – לא פעם למרות התקיימות האירוע אפשר להוכיח שקרים מהותיים בתלונה.
 כך שהבסיס של האמון במתלוננת יכול ויתערער.

דוגמאות להכרעות תיקי מין בשל בדיקת פוליגרף:

המשטרה: החשוד באונס עו”ד אמר אמת בפוליגרף – היינו יש כאן קביעה שמצד שני עורכת הדין שהתלוננה על אונס “לא דייקה” בעובדות השונות עליהן היא העידה.
האירוע: יעקב פליסיאן, אחיו של מי שהיה בעבר החשוד המרכזי ברצח ב”ברנוער”, נמצא דובר אמת בפוליגרף משטרתי. בדיון מירר בבכי: “משחקים לי בחיים”.
השופט הורה לשחררו למעצר בית, אך הסכים לעכב את שחרורו.
עורכת הדין הפלילית לטענה כי אותה אנס על פי החשד אמרה בראיון מיוחד ל-ynet: “התחננתי שיפסיק, והוא לא הפסיק”
אתר ידיעות – נעמה כהן פרידמן  פורסם:  30.06.13 , 13:27
בוא נחשוב – מה היה הסיכוי שאחיו של עבריין שעצור על רצח יצליח להתמודד מול עורכת דין פלילית בלי עזרת הפוליגרף ? כיצד יוכל למקד את האירועים  -באופן שגרסתו תתקבל בלי הסיוע “מבחןץ”.

דוגמת השפעת בדיקת הפוליגרף – אירוע שני:

“הניצב החשוד שהטריד מינית שתי נשים, עבר בדיקת פוליגרף במח”ש. בר לב נשאל על יחסיו עם המתלוננות, א’ ו-מ’, וכן על יחסיו עם ש’, חברתה של מ’, החשודה שסייעה לו באונס
כידוע גם שם התיקים כולם נסגרו  – אחרי שעתידו הציבורי של ניצב בר לב נהרס !

הסכנות בבדיקת פוליגרף:
 פוליגרף מעוות קווי חקירה של נחקרים.
נחקר שנמצא במצב טוב – אחרי בדיקת פוליגרף כושלת יכול ויתערער לחלוטין.
לכן אין כמעט עורך דין פלילי שיסכים לבדיקת פוליגרף – אלא במצבים קיצוניים. מצבים בהם הוא סבור שהמדינה הפכה להיות חד ממידית בתיק. חשוב לדעת החוקרים עוד יכולים לשקר לנחקר בתוצאות של הבדיקה.
בד”כ מקובל שהבדיקה נערכת בחסות המשרד – כך שבמידה ויש בעיה בבדיקה התוצאות לא ידלפו לאיש.
חשוב לדעת:
נושא הפוליגרף הוא נושא מורכב ביותר ודורש אמינות מוחלטת בין עורך הדין והחשוד. במידה ויש סייגים באמון – יש דרכים אחרות לפעול !
בכלל ראוי לדעת  – הפוליגרף הוא נושא מורכב ביותר – שמחייב שיקול דעת רציני ביותר – לפני הבחירה בכול קו של טיעון.

מידע נוסף

צווי הגנה

בבניה: 14.6.21.     אחד הכלים המרכזיים שיש לאזרח כנגד מציאות מאיימת על ידי אדם המקורב אליו בין שהיא מבן הזוג או שכן בביניין או

קרא\י עוד »

גידול סמים

גידול סמים “מסוכנים” מטרתו לייצר את ה”סם המסוכן” בדרך של גידול חקלאי. – לפי ראיית החוק המצב מוביל להוספה להיצע הסמים המסוכנים. לאור זאת החוק

קרא\י עוד »

סחר בסם החקירה

 נושא המידע על סחר בסם החקירה חשוב לצורכי התמודדות עם האירועים והחשדות בייחס לעבירות של סחר בסמים – בעת החקירה במשטרה!  רק בהבנת הליך החקירתי

קרא\י עוד »

שחרור ממעצר

הליך המעצר לצורכי חקירה הנו הליך פוגעני ביותר לאור העובדה שהוא בפועל עוצר אדם – חף מפשע! אדם שלמרבה ההפתעה במדינת ישראל במרבית המקרים לא

קרא\י עוד »

הכנה לעימות במשטרה

פרק בבניה 31.5.21 החקירה במשטרה נועדה להוביל לראיות משפטיות תקינות. ראיות פליליות שהן בלי ספק “נקיות” מרבב. כאלה שאפשרי להוכיח את החשדות והאישומים באמצעותן. עורך

קרא\י עוד »

סעיף 74 לחסד”פ

עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7 הפרוצדורה הפלילית נועדה להגן על האזרח. לאפשר עיון של אמת בראיות ולקבוע כללים כיצד נוכל להאמין לראיות

קרא\י עוד »
לייעוץ 052-2332651 דילוג לתוכן