עבירת אונס

עורך דין פלילי אדטו מוטי - עבירת אונס
עורך דין פלילי אדטו מוטי – עבירת אונס

עבירת אונס עורך דין פלילי: תיקי פליליים רבים בגין “עבירות מין”, מכול מגוון עבירות המין, גם הרבה פחות חמורות – מתחילים, לא אחת, במילה “אונס”! עבירת אונס.

בראיה קרה, האם הייתה עבירת “אונס” (במובן המשפטי)? לא בטוח.

לא בטוח גם לפי התלונה!

אחרי שנים רבות בעריכת דין פלילית גיליתי שהמילה “אונס” נאמרת על ידי המתלוננת, לא אחת, כהסבר נפשי לטיעון בלי תיאור עובדתי של האירוע הנטען.

הדברים נאמרים גם שאין חשד לאירוע מיני שכולל חדירה לאיבר המין הנשי!

עוד נתקלתי במקרים בהם המילה אונס באה על מנת להגדיר אירועים שהיא הייתה חלק מהם – בהסכמה!

מדוע הדבר חשוב? כעורך דין פלילי לטיפול בעבירות מין – אני מנסה להבין תחילה מהלקוח מה בדיוק המעשים המיוחסים לו! שיבקש מהחוקר במשטרה שיפרוט את צורת הכפייה וצורת הלחץ לפרוטות.

המדהים זה שחוקרי המשטרה, לא אחת, גם הם שבויים במילה “אונס” וחסרי היכולת להסביר למה!


מיקוד הטענות בשאלת קיומו של אונס

כעורך דין פלילי, בעת ליווי של חקירת עבירת האונס, חובת המיקוד היא בסיסית.

עורך הדין הפלילי נלחם באולם המשפט ומול החוקרים – מצד שני החשוד חייב להילחם על דבריו מול החוקרים על מנת שאלא ישמעו!

על מנת שאלה יחדרו את החוקרים – ולא אחת גם את המתלוננת! (בעת העימות בעבירות מין).

עורך הדין הפלילי לא נימצא בחדר החקירות – מי שנימצא הוא החשוד ! חובה עליו להילחם על כל דיוק וכול פסיק – אבל תחילה עליו להבין היטב את הנושא ! הדבר דורש הכנה ניכרת לפני – באם אפשרי כמה שיותר זמן לפני!

עורך דין פלילי צריך למקד את החשוד בשאלה זאת תחילה!


אונס? מיקוד!

לא פעם, אפילו בשלבי החקירה במשטרה  עיון מדוקדק בתלונה מעלה, שהחשדות הפליליים קלים הרבה יותר – אפילו ברמה של לא קיימים ! לא תמיד החוקרים ישימו את ליבם לכך!

לא אחת יתברר שהמתלוננת, בזמן אמת, שיתפה פעולה באירוע המיני!

בפועל, רק אירועים שהתקיימו אחרי האירוע המיני שינו את נקודת המבט שלה על האירועים ! אט אט היא תתחיל להאמין בסיפור שנוצר עבורה ! סיפור שהיא תוביל כאמיתי ו”נכון”.


הנזק, המילה “אונס” לא אחת מתקבעת!

היא “מתקבעת” בצוות החקירה, היא מתקבעת אצל המתלוננת, ומשהיא מתקבעת – לאחר מיכן, יש לה “חיים” משל עצמה ! קשה עד בלתי אפשרי לעקור אותה מהתיק הפלילי.

בכול שלבי החקירה במשטרה החשוד הוא “נושא הדגל” של הקרבות. עבור החשוד בעת החקירות במשטרה, חובה להילחם במציאות שכזאת ! בסוג אמירה שכזה!

לא אחת הוא יאלץ ליזום פעולות חקירה ! בלי אותן הפעולות – אין משמועת לדבר! התיק יוגש והוא יורשע, שכן גרסתו לאירועים לא תיבחן כלל.


הבנת התמונה הראייתית בשאלת עבירת האונס

אחת החובות שיש לחשוד היא להבין את מהות התלונה במדויק!

בכך לתת את השם המדויק לאירוע בו הוא נחשד ! לא להסכים להגדרה של אונס, בלי פירוט של מעשים החופפים את האירוע הזה !

כך צוות החקירה בתיק יבין את הטעות וימנע ממנה להמשיך בתיק הפלילי.

חובה להבין, עם הזמן, עם מחשבה עמוקה המתלוננת תתקבע עוד ועוד על האמירה הנ”ל ! הטיעון שלה יקבל “חיזוקים” היא תוביל את המחשבות שלה לאמונה שלמה שהיא הותקפה בברוטליות – גם שבשלב הראשונה היא לא טענה לכך!

היא תגביר את התיאורים של התנגדותה לאירועים – גם שבזמן אמת היא הסכימה!

חובה לכן להיות מוכנים היטב לעימות ! להתמודד באופן מיטבי עם החשדות מהרגע הראשון.


נקודות הראיה השונות באירוע של “אונס”

עו"ד אדטו מוטי
עו”ד אדטו מוטי

 גם שהתפיסה של המתלוננת היא שאירוע של עבירת אונס” – זאת היא נקודת הראות שלה את האירועים ! (בהנחה שהיא דוברת אמת) ! אנו, באמצעות הלקוח בעת החקירות, אולם גם בעת דיוני המעצר –  מחפשים את הפרטים.

חובה להבין את העובדות הנטענות, משם לצאת אל נקודת הראות של החשוד!

להבחין בין מה שהיה בהסכמה, למה שהיה בעת שינוי לבבות לא מודע, למה שהיה שלא תחת הבנה, ולמה שהיה ללא הסכמה ולמה. היינו להבין מה חרג, באם חרג ! להבין מהם הבסיסים לכול !

  • אונס ? עבירות מין ? אירוע מיני ? לא אחת, זהו הצורך (הנוכחי) שלה בתיאור האירוע כך! על מנת להסביר לעצמה את שהתקיים ! את מה שהיא לא מסוגלת להכיל שביצעה בהסכמה מלאה ! (לא פעם בשל בגידה וכו).

  • צריך להבדיל בין נקודת הראות כיום – למה שהיה בעבר! בעת האירועים! לדעת להסביר את זה היטב, יש הזדמנות פעמים רבות בעת העימות.

  • אתה, כנחקר, החשוד בעבירת אונס, בעת החקירה הפלילית במשטרה בגין אונס!
  • זה הרגע להתמקד, עכשיו צריך להציג את המציאות מתוך עינייך שלך, כך שיהיה ברור מה היא נקודת ההשקפה שלך לאירועים בכלל ולא רק לטענה הפלילית!

אתה חייב להוסיף את נקודתו המבט של ליפני, ושל אחרי !  וכמובן של המחלוקות – אחרי שתבין מהן המחלוקות!


חקירת אירוע של עבירת מין – לדוגמה

זוג נפגש בעבודה. כל אחד מהם נשואי לאחר/ת.

מתפתח סוג של רומן בסיסי שכולל הערות מיניות, עקיצות ורמיזות מיניות ועוד.

באחד הימים הם יקיימו יחסי מין.

כתוצאה מכך האישה נדבקה במחלת מין, היא מדביקה את בעלה.

הבעל הזועם כועס. עכשיו היא מספרת שנדבקה בשל אונס.

תיאור מסוג זה מחייב בתלונה. התלונה שבוא תבוא היא למעשה קריאה של האישה להצלת נישואיה.

באם הגבר יצליח להסביר זאת באופן נכון – הדבר יבטל את עבירת המין.

מהו אופן נכון ? למקם בזמן את האירוע ולהתחיל להביא אפילו רסיסי דברים שילמדו על מה שהתפתח אחרי האירוע, בעקבות מחלת המין ועוד !

החשש של חלק מהנחקרים מהשלכות המעשה על העבודה שלהם, החשיפה שהם מתמודדים עם מחלת מין, כמו גם על המשפחה גורמת להם להכחיש ובכך לסמן את עצמם כשקרנים!


חקירת עבירת אונס

חקירת עבירת אונס
חקירת עבירת אונס

שאתה נחקר על עבירת אונס, בחקירה במשטרה בגין טענה לאירוע של  של אונס – לא פעם בדרך, בתגובה שלך, תבטל את נקודת הראיה שלה עצמה! שמצרפים היגיון!

חשוב לדעת – כמו בתיקים פליליים אחרים, די להציג פקפוק בין בנקודת הראיה שלה – ובין בהבנה שלך את האירוע עצמו ! (בהנחה שהיה אירוע מיני).

כנחקר בעבירת מין חמורה, לבטח אונס, על מנת לפקפק במשהו – צריך ראשית להבין את הטענות כנגדך!

את פרטי הטענות כנגדך שמרכיבות את המילה “אונס”.

חקירת עבירת אונס, כמו גם תיק פלילי בגין טענת “אונס” מתברר באין סוף של נקודת לבחינה, ללפני האירועים, לקיומו של האירוע, להסכמה, לבסיסי ההסכמה, לאחרי האירוע ועוד ועוד.

לא פעם אין לנו את המידע על האירוע עצמו – אולם נקודות ההשקה, לפני ואחרי נותנים לנו יחד עם הממצאים הפורנזיים את היכולת להבין מה התקיים!

  • חשוב לדעת אתה נשפט מתוך נקודת המבט שלך!

עורך דין פלילי לליווי חקירת עבירת מין ממקד אותך. מוביל אותך בלעסוק בנקודת ראות שלך עצמך ולא נקודה מומצאת כלשהי.

___________________________________________________________________________________________________________________________

חקירת אונס – דוגמה לנקודות השקפה לאירועים!

חקירת עבירת אונס
חקירת עבירת אונס

הטענה היא על אונס – אונס שהתקיים בשעת לילה – בבוקר היא מסרה לבן הזוג שהוא אנס אותה! כך לפי התלונה.

באופן עקרוני קשה לדעת מה היה בין שני בני אדם שהיו לבד.

בנסיבות אלה אנו יוצאים אל מחוץ לקשר לבחון דברים שלפני ואחרי – לצורך ראיה של התמונה.

לא פחות חשוב להבין את העובדות הבאות :

שני בני הזוג מסכימים

באותם הימים דובר רבות על הפרידה בניהם!

האישה לא רצתה להיפרד ! היא עשתה הכול על מנת שלא ייפרדו! היא הלכה הסיעה את הבן זוג, עשתה מאמץ ענק לרצות ! היא השקיע אנרגיה רבה!

יש סיכוי – שלמרות המאמץ היה לה בן זוג (נוסף) במקביל!

אז היא רדפה אחריו למועדון, יזמה יציאה משותפת לביתו. ושם היה האירוע שבבוקר היא הגדירה כ”אונס” – אחרי יחסי המין – חובה לדעת – הם נשארו כל הלילה יחד ! דבר לא מנע ממנה לעזוב!

בתור עורך דין פלילי המכיר את הנושאים המטרה היא להעלות שאלות ולשאול אותן שוב ושוב, על מנת שנהיה בטוחים בכול השלבים של לפני ואחרי – ההבנה מה היה בין שניהם תהה פתאום ברורה הרבה יותר.

___________________________________________________________________________________________________________________________

כלי להבנה, אירועים אחרי האירוע (של האונס) לטענת האישה

א. אז היא נשארה לישון יחד איתו, בבוקר אחרי הטענה לאירוע המיני (לטענתה תחילה אונס) הם אכלו ארוחת בוקר ביחד עם אחרים.

ב. משם הם הלכו כזוג לים – ביחד עם אחרים. (איש לא הבחין בחריגה בהתנהלות לבטח שלא לחשד לאונס).

ג. בדרך לים היא התפשטה לידו (לבשה בגד ים), כמו כן מרחה אותו בקרם שיזוף !

עכשיו שיש פקפוק בשאלת ההסכמה בלילה (יש הסכמה שהיו יחסי מין) תעלה השאלה, האם ההתנהלות הנ”ל מתאימה למי שאך נאנסה ? האם העובדות הנ”ל הן קריטיות לחקירה על עבירת האונס ?

כמובן! הרי האירועים שהתקיימו אחרי מלמדים רבות על המציאות הזוגית!

לפי החשוד (היא מסכימה) הוא הודיעה לה תחילה שהוא רוצה לבלות לבד בים עם חברים – ואז היא שאלה “למה שכבת איתי ? ” היינו היא רואה ברצונו לצאת בנפרד – את הטריגר לטענות!

לאחר מיכן – לאחר יום מלא וגדוש בים ועוד – הוא החזיר אותה לבית הוריה וסרב להמשיך להיות עמה כרגיל בבית הוריו – ורק אחרי מספר שעות היא טענה להעדר הסכמה בעת יחסי המין!

היינו התלונה היא תוצאה של רצון שלה למנוע את הפרידה! פרידה שהייתה צפויה והיא נלחמה בה בכול דרך אפשרית! עורך דין פלילי לעבירות מין ממקד את האדם לראיה של התמונה הכוללת.


 בעת החקירה הפלילית בעבירת אונס

צוות החקירה פועל על מנת לאשש ולאשר את גרסתה של המתלוננת – המטרה להוכיח שנאנסה!

חוקרי המשטרה לא תמיד עסוקים רק בחיפוש אחר כל הריאות לאירוע כמו שאפשרי ! לא תמיד חשיפת האמת היא בראש מעיניהם !  פעמים רבות הם מחפשים במקוות שיאשרו את התלונה ויחזקו את החשדות על אונס!

ראיות שיכול וימצאו ויוכיחו את חפותו של החשוד – לא תמיד המשטרה תחפש באותה להיטות בעת החקירה הפלילית!


בעת חקירת עבירות מין

על החשוד לדאוג שהחקירה תתפתח בכיוונים שהוא חושב שהם נדרשים!

פעמים רבות על עורך הדין הפלילי לדאוג שהנושא יתברר (לעתים גם שלא יתברר, במקרים שהספק משרת) לא רק מצד האמת – אלא גם מהצד של נקודת הראות שלך את האירועים!

זאת יחד עם הרצון להבין את מהות ודיוק התלונה על אונס ! לדאוג שייחקר מהם השורשים לתלונה, הסיבות לתלונה, האירועים בפועל, העדים האפשריים, נקודת ההשקה הפורנזיות האפשריות ועוד ועוד.

הכול צריך להיות מבורר במספר רמות הבנה ! מה יש, ומה יכולים להביא  – והבחינה היא כמובן מנקודת הראות “למי זה יסייע” !

נקודת הראות שלה – חשובה – אבל תיקים פליליים בנויים על הבנתו של החשוד!

על ראיית האדם הסביר את המציאות!


דוגמה בה הנאשם יצא זכאי עבירת אונס

המתלוננת מספרת על אונס במהלך דייט!

הנאשם מספר על יחסי מין בזמן אותו הדייט.

אלו שני סיפורים שיתכן שרק יסוד ההסכמה שם – הוא ההבדל – היינו אותו תאור לאירועים – אבל פרשנות שונה!

לדוגמה – באם לאוזני הגבר לא הגיעה העדר ההסכמה (אחרי שהייתה הסכמה בסיסית ליחסים) קשה לראות אישום פלילי!


הכול צריך להיות מבורר – לא רק את הקשר לאדם

לכן, בעת העימותים בעבירות מין לדוגמה, לא פחות חשוב מלטעת בה את הספקות המובנים לטיב האירוע – היינו לא רק שאלת ההסכמה עומדת על הפרק, לא רק שאלת הזיהוי, אלא שאלת ההסכמה למה ! ומה התקיים בפועל (בנקודת הראות שלה) !

נחקר חכם יאפשר לעורך הדין הפלילי לבצע את העבודה בהמשך! הכול חייב להיות ברמה זאת או אחרת של ערפול!


סיומו של תיק עבירת אונס 

סיומו של תיק עבירת אונס
סיומו של תיק עבירת אונס
בחלק עצום מהתלונות, עיון מדוקדק בתלונה מגלה – אין הכוונה ל”אונס” ממש, אלא, למחשבה הסובייקטיבית של הנפגע/ת.

עיון מעמיק ואפילו פחות מעמיק מלמד “אונס” לא היה שם !

בחלק בעבירות מין מתברר שאירוע כולו בתחומי המעשים המגונים (באם אין הסכמה)/

אולם ההסכמה שהתקיימה בעת האירוע (והשתנתה בהמשך) יצרו הבנה מאוחרת ושונה של האירוע.


מכאן להמשך – שאלת שינוי הבנת האירוע היא מרכזית!

השאלה עכשיו היא האם בכלל התקיים אירוע פלילי בזמן התקיימות האירוע? למה יש את התלונה המאוחרת בהמשך?

מקרים אחרים מדובר ממש בעלילה מינית שמשרתת כוונה זאת או אחרת – לא פעם ההתמודדות אל מול העלילה קשה מנשוא – אבל תמיד טוב לדעת מה הבסיס לעלילה המינית הקשה!


למה עבירות אונס?

במקרים רבים, אפשר לומר, שהמילה הזאת נאמרת בקלות רבה הרבה יותר משניתן להעלות על הדעת. דיוק בתגובה מצד החשוד הוא הכרח  – הרי גם להיגיון ולדיוק יש חשיבות בדין הפלילי.
 לכן שהצד האחר משתמש במילים “גדולות” יש לכן יתרון מובנה פעמים רבות – במיוחד בעימותים!
המטרה שלך הנחקר היא להוביל את הצד המצהיר הצהרות גדולות לטעויות גדולות לא פחות.
חלק מהותי מההכנה לעימות בעבירות מין מוקדש ליצירה לש מציאות של הבנת התמונה הכוללת.

 כלי מרכזי בחקירה הפלילית 

פוליגרךף - כלי מרכזי בחקירת אונס
פוליגרף – כלי מרכזי בחקירת אונס
בעת חקירת אדם על עבירת אונס – יש סיכוי גדול שהוא יהיה במעצר לצורכי חקירה (לפחות תחילה). נחקר חכם מתעלם מעובדה זאת למרות שהיא לוחצת ביותר!

על הנחקר לא להתמקד בקשיים של עצמו אלא להתמקד בחקירה במשטרה שהוא עובר באותם הימים!

נחקר חכם מתכונן לחקירה הפלילית היטב מרגע שהוא חושד שיש אפשרות שיזומן לחקירה במשטרה!

 ההכנה לחקירה פלילית אמורה לסדר את סדר האירועים אצלו – כך שהסיפור שהוא יציב יעמוד במבחן ההיגיון!
לא פחות חשוב ההכנה לחקירה תנסה לאתר נקודות בעזרת הוא יוכל להוביל את החקירה לסיום – באמון בו או לפחות בפקפוק בגרסאת המתלוננת !

 לדוגמה – התמודדות מול חשדות לעבירות מין

אפריל 2017 – אדם שהוגדר כיוצא האח הגדול חשוד באונס של שתי נשים לסביות. תגובתו היא (בין היתר – מהתקשורת) הוא מציג מיסרונים גם בת הזוג של הנאנסת (היו שתיהן באותה המיטה בעת “האונס”).
מיותר לציין באם הבת זוג לא הבחינה שחברתה “נאנסת” – יש בכך ספק מובנה בייחס לחשוד עצמו שהוא הבחין!
התוצאה שחרור ממעצר!
שלא יהיה ספק – קשה לזכור כל פרט וכל ראיה! צריך לא פעם לשחזר כל אירוע – בלי הובלה של החוקר – על מנת לזכור כל דבר ! לבטח שמדובר באירוע של שנים אחרי!

עימות בעת החקירה הפלילית במשטרה

אחד הכלים המרכזיים שמשרתים את החשוד הוא “העימות פנים אל פנים אל מול המתלוננת – מדובר בחלק קריטי של החקירה.
שאסור להגיע אליו לא מוכנים כיאות – היינו ללא הבנה של התהליך והכנה למקרים ותגובות ! אלו מבוצעים על ידי עורך הדין הפלילי.
זה המקום להסביר – חוקרי המשטרה יבצעו “תרגילי חקירה מורכבים לרוב על הנחקר – נחקר חכם יבצע תרגילי חקירה גם הוא – במיוחד בנושאי העימות – במיוחד בייחס למתלוננת !
פעמים רבות אחרות תערך בדיקת פוליגרף לצורך בחינת אירועים שאין שום דרך להבין האם ראוי להמשיך ולחקור!
יש נחקרים שחושבים שיש להם זכות שתיקה בחקירות במשטרה!
אז זהו בדיוק האירוע שכמעט ואין סיכוי שבזכות אותה שתיקה יתקיים משהו טוב (באתר יש זיכוי של חשוד באונס שבחר לשתוק ! (בפועל) אבל זהו חריג שבחריגים).

 דוגמה לשימוש מתירני במילה “אונס”

פרשת האישום של תת אלוף אופק בוכריס ב16 אישומים – גם של “אונס”  – שמיד אחרי השימוע עברו להיות “בעילה אסורה בהסכמה”. השינוי במסגרת הסדר טיעון. זהו לא אירוע נדיר!
מדובר, כמובן, בשינוי מהותי ביותר!
שינוי שאפשר להסבירו רק בכך שתחילה היה שימוש קל מיני באישום ב”אונס” – מבלי לבחון גם גרסאות שיכול ויעלו בהמשך (מר תת אלוף בוכריס הכחיש כל הקשר מיני -0 מה שיכול והוביל לכדאי המציאות הנ”ל).
זהו לא אירוע חד פעמי!

עבירת אונס? אלנבי 40 בתל אביב כדוגמה 

בפרשת המועדון של אלנבי 40 שמענו את המתלוננת בתקשורת מדברת על “אונס” בתקשורת וסיום הפרשיה היה בלי העמדה לדין – למרות שברור היה שהיו יחסי מין שם על הרחבה  – ולדבריה היא לא הסכימה להם!

אונס? באתר

בתיק בו ניהל עורך דין אדטו פרשית אונס (נימצא באתר) שם היו אין סוף אישומים באונס (אישה שטענה שבעלה אנס אותה פעמים רבות !
עלתה הגב’ לדוכן והסבירה שכול אירוע מיני להבנתה הוא אונס! “אפילו נשיקה”  –  היינו ברור שהיא ראתה את המציאות באופן שונה מהחוק!

“אונס”-ראיה מאוחרת של האירועים

אבל הבעיה המרכזית באירועים של טענות “אונס” בלי סיבה נמצאת בנקודה הבאה!

כאשר באים שוטרים אל המתלוננת ושואלים שאלות של הסכמה ליחסי מין – זה בד”כ בנסיבות שם אין אלכוהול, אין יצר מיני פעיל – ולא פעם קשה לזכור למה הסכמנו לאירוע מיני זה או אחר!

  יש טענות רבות על כך שהיה שימוש בסם אונס – כנראה יש יותר טענות על כך מאשר היה שימוש בפועל בסם האמור.  (לפחות לפי הרצאה של פרופסור היס – באתר).

התשובה של “אונס” וכפיה היא ההגיונית ביותר ! זאת נקודה מרכזית להתמודדות – מה היה בעת האירוע ! לא בניתוח לאחור של האירועים!

קריאת התלונה על עבירת אונס

במקרים רבים לאחר עיון בתלונה המלאה וקריאת המילה “אונס”, שבאים לבדוק את הפרטים על התיאור שנטען שהתנהל.
מתברר שאין טענת אמת לאונס – היינו חדירה לאיבר המין – אלא לאירוע שונה לחלוטין – קל הרבה יותר.
לא פעם, כבר משלב הקריאה מגיעים למסקנה שגם אירוע פלילי לא היה שם.
כאן החשוד נדרש, כבר מההתחלה, לדיוק בתגובה.
אונס
אונס !

 דוגמה לתלונה בגין “עבירת אונס” שהיא בבסיסה “בעייתית”
 התלונה חודשים אחרי, לאחר האירוע הנטען התקיימו יחסים עוד פעמים רבות – יתכן ובאמת היה אונס.
אבל המשך הקשר יוצר ספק!

היינו לאיש חשוב להציג את מה שהיה גם אחרי. הרי באם לא היה דבר אחרי – אלא רק סוג של ניתוק קשר – אזי תלונה, על עבירת מין, חודשיים אחרי – אינה דבר חריג.


דוגמה לתלונת סרק על שימוש ב”סם אונס”

 
התלונה היא על “סם אונס”. בבדיקות הסם לא יתגלה – אבל הגב’ טוענת לכך.
תגובת החשוד, את היית בכיף, שתית בלי הפסקה, אבל דיברת לעניין ואמרת לי באוזן שאת חרמנית. את התמזמזת עם אחרים.
באם הכניסו לך או לא הכניסו לך סם אונס – לי לא היה כל חשד שכזה.
ראוי לציין – אחת הבעיות עם סמי האונס היא שאין למעשה שרידים בגוף – בזמן הגשת התלונה (נעלמים מהגוף, אחרי כ 8 שעות).
 כך מאות תלונות “נעלמו” במבוך התלונות מחמת העובדה שלא ניתן היה להוכיח שימשו בחומרים נוספים ! (ללא הסכמה).
במקרים אלו היה ברור שהייתה הסכמה לשתיים האלכוהול וטענת הבחור היא “זרמנו” היינו היה סקס בהסכמה של שני בני הזוג!
משנת 2016 (דצמבר) הודיעה המשטרה כי היא תתחיל בבדיקה של שיער המתלוננת לצורך אישוש התלונות.
לפי המשטרה לאורך השיער ישנם שרידים לעצם השימוש בסם אונס במקום בו היה שימוש בסם כאמור ! זהו שינוי מהותי של המציאות בתלונות על עבירות אונס בסיוע סם האונס!

 _________________________________________________________________________________________________________________________

סיבות המחשידות מראש תלונות בגין “עבירת אונס”

 חלק גדול מהתלונות על אונס מראש נראות פגומות כבר בשלב הראשוני של התלונה, בד”כ, נשים.
הליכי גרושים, מגישות תלונה על אונס, האירועים בזמן עבר רחוק מאוד, כנגד הבעל.
  התלונה (לאורך מקרה)  עולה אל הפרק במיוחד שעל הפרק עולה השאלה של משמורת הקטינים ! או הסדרים כספיים – במסגרת הליכי הגרושים.
מיותר לציין שעצם התלונה על אונס – אפילו התיק, על עבירות מין החמורה,  ייסגר בהמשך – מוביל את המתלוננת להישגים משפטיים בתיק האזרחי.
לא פעם גם שהתיק ייסגר בשל “חוסר ראיות” ולא יערך משפט פלילי כלל – עדיין הדבר יוביל את המתלוננת להישגים משפטיים – גם בהמשך.
כאן על הגבר להסביר את המניע. להסביר שהיא פועלת מטעם אותו המניע. לבקש להתעמת ועוד ועוד – הכול על מנת להסיר את הספק במהירות.

עלילות שווא בעבירות מין בדגש על עבירת אונס 

חקירת עבירת אונס
חקירת עבירת אונס
בכלל נושא האונס חשוף הרבה יותר משאר הנושאים של תיקים פליליים לעלילות שווא.
 הרבה בשל העובדה שלא פעם אנו משתמשים בפרשנות מאוחרת לאירועים בזמן עבר.
 לדוגמה זוג שמבלה יחדיו, האלכוהול זורם, ומתקיימים יחסי מין בהסכמה (הסכמת אלכוהול לא פעם) ולמחרת הפרוש שיכול ויינתן לאירוע על ידי האישה הוא של אונס – למרות שמבחינה אובייקטיבית הגב’ שתפה פעולה ברצון רב לאורך ולרוחב האירועים.
 

לא פעם לא פשוט להבין למחרת בבוקר מדוע היא “זרמה” אל תוך אירוע מיני עם אדם שהוא “לא טעמה” במקור ! (לפחות לא ללא אלכוהול וללא יצר מיני מוגבר).


 כשל מובנה של חשודים בעבירת אונס 

משום מה בטמטום אין סופי יסבירו חלק מהחשודים כהסבר את הדברים שיובילו אותם להיות אסירים.
לדוגמה : היא לא התנגדה – זאת בשעה שהם מודים שסיפקו לה אלכוהול ללא תשלום במשך זמן רב לפני.
כאן חייבים לדעת – יש צורך להוכיח הסכמה ליחסי המין, לא העדר הסכמה מצד האישה – כך יוצא שאם האישה הייתה שיכורה לחלוטין בעת יחסי המין ולא הייתה מסוגלת להתנגד – יש אונס מלא.
 _____________________________________________________________________________________________________________________________

“חשד עבירת אונס” כהסבר בדיעבד

עבירת אונס
עבירת אונס
 לעתים למתלוננת “קל” להסביר אירוע מיני בו לקחה חלק בשל נסיבות הרגע הבילוי, או אף היצר שקיים אצל כל אחד.

קשה “אחרי” להסביר את הייצר של לפני.

קל הרבה יותר להסביר זאת בכך שהופעל עליה לחץ פיזי לא מתון כלל וכלל-שלא לדבר על ל”האשים” את “סם האונס” המסתורי באירוע.

כיום בעידן בו אין צורך להוכיח התנגדות כלל.

אפילו לא באמירה, הטענה – אלא להוכיח הסכמה – נשים רבות יטענו שהיחסי מין נכפו עליהן והיא פעלה כמו שפועלה לאור הכפייה.

טענה הרבה יותר קשה להתמודדות היא – העדר זיכרון

 בכלל באתר יש אזכור להרצאה שנשא הפרופסור היס יהודה שהיה המנהל הראשי של המכון לרפואה משפטית, על כך שאין הסבר לטיעון על סם האונס אצל כל כך הרבה מתלוננות. שאין כל תיעוד בבדיקות לאותו סם – לדבריו הדבר “מוזר”.

 לכאורה הבכירה בעבירות המין (לצד “מעשה סדום”).

 תיוג של עבירת האונס

 עצם השימוש במילה “אונס” מתייג את האירוע כולו באופן חמור ביותר –  לא פעם מדובר בשימוש מוטעה במושגים.

עד כמה שהדבר ישמע מוזר בשני תיקים בהם המשרד היה מעורב בחרו אנשים להשתמש במושג זה על מנת להסביר אירוע אחר:


דוגמה – הסבר על עבירות אונס

מתלוננת שהסבירה עוד ועוד שנאנסה – על דוכן העדים הסבירה שנאנסה – בית המשפט שאל אותה מה היא מגדירה “אונס” – ההסבר ?
“כל דבר שעושה בחור לבחורה”.
בית המשפט שאל: “כל דבר ?
 
התשובה: “כל דבר גם נשיקה!”.

חשוב לדעת – המילה “אונס” כסימבול 

 בשל העובדה שמדובר במילה טעונה פעמים רבות יגדירו בני זוג אירוע מיני בניהם כ”אונס” (האישה בד”כ) מתוך תקווה שהמשטרה תהא הרבה יותר חריפה כלפי הגבר בטיפול בו.
פעמים רבות ברור של מלוא הטענות יוביל למסקנה שמתבצע שימוש במשטרה במסגרת תיק הגרושים.
לכן חשוב לחשוד לדעת להשתמש בהאשמה כל כך כבדה במסגרת החקירות על מנת להציג את האישה כלא אמינה.

בכלל בתחום הגרושים, לא פעם תטען האישה במסגרת תיק הגרושים לאונס שהתקיים לפני שנים רבות, מאז הזוג חי חיים משותפים לאורך שנים.

עורך דין פלילי אונס
עורך דין פלילי אונס
כך שלבחור כמעט בלתי אפשרי להתגונן כנגד הטענות – באם הוא רק ינסה לנתק את האירוע ממכלול היחסים.
לכן חשוב להציג את כל מכלול היחסים – בנסיבות שכאילו האירוע הבודד יכול ולא להיזכר – אבל מכלול היחסים יעמיד את המציאות בפני חוקרי המשטרה.

סיומו של הליך הפלילי החקירתי בעבירת אונס 

אם יש תיקים שנסגרים באחוזים גבוהים – למרות חומרתם היתרה אילו תיקי מין – במיוחד “אונס”.
הסיבה המרכזית היא שהתיקים מתאפיינים בכך שהם “מילה מול מילה” ולכן ניתן לערער את התלונה. לא מעט בשל ההגזמות שנשים שלוקות ברצון להעליל נוטות לשקוע בהם.
כך יוצא, שפעמים רבות, עם עבודת עורך דין פלילי נכונה – הדרך שבא התיקים הפליליים מסתיימים יכולה להיות שונה לחלוטין – במיוחד בתיקים מסוג זה.

 מהי עבירת אונס (רגיל)?

 אירוע מיני ללא הסכמה מודעת ומרצון במסגרתו יש:
 
א. החדרה של איבר (כלשהו) לאיבר המין של האישה (כולל אצבעות).
ב. החדרה חייבת להיות בלאו הסכמה או הסכמה שהושגה במרמה.

ג. גיל הנאנסת – מתחת לגיל מסוים אין הסכמת האישה נחשבת להסכמה – כך שגם הסכמה של הילדה היא למעשה אין הסכמה ואונס.


ראוי לדעת – שלילת הרצון החופשי

 הסכמה של אישה שאינה בשליטה על עצמה משלל סיבות ונסיבות – אינה הסכמה!
היינו על אדם המקיים יחסי מין, לבטח עם אישה מזדמנת, יש את החובה להיות בהבנה שאותה הגב’ מסכימה  – והיא מסכימה שחושיה עימה ולא כנגדה. (אפילו אין הוא האחראי לפגיעה בחושיה וביכולותיה לפעול, להגיב ועוד).

חוק העונשין ( הפלילי) בייחס עבירת אונס 

345. (א)  הבועל אשה –

(1)   שלא בהסכמתה החופשית;

(2)   בהסכמת האשה, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה;

(3)   כשהאשה היא קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתה; או

(4)   תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האשה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית;

(5)   תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא היתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית;

           הרי הוא אונס ודינו – מאסר שש עשרה שנים.

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), דין האונס – מאסר עשרים שנים אם האינוס נעשה באחת מנסיבות אלה:

עבירת אונס
עבירת אונס

(1)   בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים ובנסיבות האמורות בסעיף קטן
(א)(1), (2), (4) או (5);

(2)   באיום בנשק חם או קר;

(3)   תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון;

(4)   תוך התעללות באשה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו;

(5)   בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם.

           (ג)   בסימן זה –

           “בועל” – המחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה;


דוגמה לאונס באמצעות יצירת עוררות

 נניח ויש כדור שיוצר עוררות מינית מוגברת.
הכנסת הכדור הנ”ל לאישה ללא הסכמה וידיעה שלה למזון/משקה  – באופן שהיא תרצה את היחסים – זהו אונס.
זהו אונס שכן בלא מדעת יש שינוי כימי שמוביל את האירעים – ולא הדעת.

דוגמה נוספת שם הכדור אינו משמש לאונס

 עכשיו בואו נניח שיש כדור כאמור אבל הגב’ לוקחת את הכדור מתוך רצון עצמי שלה – שהיא במיטב חושיה.
היינו היא נכנסת למצב שברצונה להסיר מעצמה את המגבלות העצמיות שיש לכול אדם – כאן כבר השאלות של הסכמה מורכבות הרבה יותר.
– לא בטוח שבנסיבה שכזאת – אפשר לראות אי הסכמה – אבל יש צורך לראות ולהבין לא רק את רצונותיה של הג’ אלא גם כיצד פרש אותן הגבר ולמה הוא היה מודע בעת הפרשנות.

 מהן מרבית עבירות ה”אונס”?

רצוי שלא יהיה ספק, מרבית התיקים, על עבירה של “אונס” או “אינוס”, אין מדובר באדם זר שנכנס מחלון בית ואנס את הגברת.
מרבית התיקים הפליליים הם של בני זוג בפרפורי יחסיהם, או בדייט זוגי שגלש לפי המתלוננת אל מחוץ לתווך ההסכמה שלה ליחסים.
סיפורים של מקרי אונס ידועים – כמו שבעבר על האנס בני סלע, או ארז אפרתי (מאבטח הרמטכ”ל), או אנסים מפורסמים אחרים שהיו אורבים לנשים, או פורצים לביתה של הגב’ הם נדירים ביותר – ולבטח אינם מיצגים את מרבית מקרי האונס.

מה מאפיין תיקים פליליים שם יש טיעון ל”אונס”

חשוב לדעת  – במרבית המקרים – מדובר בתיקים של “מילה מול מילה”. היינו די לערער את התלונה בנקודה מהותית – והתיק ייכשל.
חלק גדול מהעובדה שמדובר במילה מול מילה הוא העיכוב בתלונה – היינו התלונה מוגשת זמן רב אחרי – אף שנים אחרי ! כך שאין מה לחשוב על ממצאים פורנזיים.

כאן חייבים להבין למה התלונה נכבשה מלכתחילה – ומה הוביל לצורך להוציא את התלונה לגשת למשטרה ולהתמודד עם האירועים מהעבר – זאת אחת הסיבות לעובדה שאין ממצאים !

עורך דין פלילי עבירת אונס
עורך דין פלילי עבירת אונס
בנסיבות אלו העימות שסביר להניח שיבוצע הוא קריטי לחלוטין – שם יכול הנחקר לערער את התלונה – עוד לפני שזאת התגבשה במוחה של המתלוננת !
ראוי לדעת שמשפט הוא שנים אחרי המתלוננת יכולה פשוט ללמוד את הטקסט – כך שקשה הרבה יותר יהיה לערער אותה אז.

הדרך לשבור את ה”שוויון” בתיקי אונס

 החכמה בתיקים של עבירות מין ובמיוחד אונס ובמיוחד של אנשים שמכירים זה את זה הוא לחפש מקורות חיצוניים לבחינת הממצאים.
בהמשך יבוא ה”עימות” בד”כ בתיקי עבירות מין יש עימות – נחקר חכם שיודע שעימות חייב להיות מברר מתי הוא יתקיים – ואם יש סירוב של המתלוננת הוא משתמש בו לזכותו !

 דוגמה עבירת אונס בפגישה! 

דייט שהפך לאונס לפי הגברת.
מקום ההכרות הוא אתר למפגשי מין – ברור שאונס יכול להיות גם במקרה שכזה – אבל חשוב לדעת – ועוד יותר חשוב להאכיל את המשטרה במלוא הפרטים.
 
לדוגמה : לדוגמה תיעוד השיחות באם הן שמורות כהודעות!
משך השיחות .
לתאר את נושאי השיחות – במיוחד באם מדובר בשיחות שאפפו מין ומיניות.
מיקום המפגש היה בפאב ? הרי יש שם מצלמות הבטחה שהצילומים יאבדו עוד רגע קט – לבקש משוטרים להביא את הצילומים.
אונס - עורך דין פלילי
אונס – עורך דין פלילי
הם עברו במסלול רחוב מסוים ? לבקש את פירוט מצלמות ההבטחה מהמקום.
נכנסו לרכוש משהו בפיצוציה ? לבקש את הצילומים ועוד ועוד.
דוגמא כלים אפשריים מ”דיט מתפתח”:
דייט שהפך לאירוע מיני.

מרגע שהתברר שהגברת טוענת שמיד האיש התנפל עליה. הקו טיעון היה לזכור פרטים רבים שהגברת סיפרה לו על עברה – פרטים שרק דרך שיחה עמה הוא יכול היה לדעת.


 דוגמה לראיה אצל מטפלים

אישה שטענה שבן זוגה אנס אותה.
דרך ההתמודדות שלו – הטיפול הזוגי.
שם היא לא טרחה לספר את העובדות של המקרה הזה (סיפרה על אירועים אלימות בלבד).
דוגמה ליחסי מין בשל לחצים כלליים:
מערכת יחסים שהגב’ טענה שהיא הייתה כלואה שם בפחדים בשל היותו של הבן זוג עבריין.
הבאת מצעד של חברים משותפים.

מה אפיין את כל הדוגמאות על עבירת מין  – במיוחד בעבירות אונס 

 בתיקים על עבירות מין, ובמיוחד בתיקים פליליים של “אונס” ומעשה סדום.
– אסור לשבת על השמרים ולהמתין לראיות ורק אז להתעמת איתן – אלא  – חייבים לעשות הכול על מנת להביא את המציאות בפני המשטרה!
לא תמיד החוקרים במשטרה מעוניינים לאסוף את מלוא הראיות. אבל חייבים ליצור מציאות במסגרתה הם יהיו חייבים שכן מדובר בראיות מזכות! 

תיאור אירוע עבירת אונס

בד”כ ה”סיפורים” של בני הזוג חופפים עד לנקודה די מתקדמת – ואז מתחיל שוני בתיאור.
מה שמייחד את השוני הוא התפיסה של כל צד את האירועים ולא תמיד הצגת האירועים.
בגלל העדר עדים חיצוניים לאירוע אנו מסתייעים רבות בעדים שיכולים להעיד על המצב הנפשי/פיזי של המתלוננת. באמצעות תיאור זה אנו מצליחים להבין את עמדתה הנפשית. אבל שוב – השאלה היא האם לנאשם הייתה היכולת להבין את המצב הזה בזמן אמת ? 

דוגמה אונס בשינוי לבבות

זוג יוצא למסעדה, משם הולך לבית של הבחור, הבחורה לא כל כך מעוניינת ביחסים … אבל “זורמת” עד לרגע זו החדירה צפויה.
כאן מתחילה השאלה – האם אונס ?
האם הגבר אנס משפטית את הגברת ?
היא תספר שהיא לא הייתה מעוניינת ביחסים, והוא יתאר שהיא דווקא כן רצתה בהם  -לקחה חלק פעיל, שתפה פעולה, יזמה ועוד.
נסבך את התיאור ונציין שהם הכירו באתר של מפגשים מיניים.
עוד סיבוך קטן יהיה הספקה של אלכוהול (אפילו מצד האישה).
כך יוצא שקשה לנו להבין מה התרחש באירוע.
אונס - עורך דין פלילי
אונס – עורך דין פלילי
יש אירועים עם תיאור שכזה שהגברים הורשעו!
אפילו שם אותם גברים תיארו את המציאות והוסיפו שהם הלכו לבית מתוך מטרה קבועה ליחסי מין!
הראיה המרכזית במקרים שכאילו תהה העימות!
השאלה תהה – למה בעימות לא הצלחת ליצור את המציאות המלאה של האירוע!
שיהיה ברור לא קל ליצור מציאות בעימות, עימות הוא אירוע קשה ביותר, מה שקשה מאוד זאת העובדה שהוכל לא צפוי ומפחיד.
נחקר חכם מתכונן היטב לעימות – מכין מספר הפתעות מצידו למתלוננת ויודע לזרום מול תסריטים שונים של עימות.

 עבירת אונס במשפחה

ההסבר בפרק זה אינו כולל יחסי מין במשפחה – שמעצם קיומם מהווים אונס.
שם בד”כ יסוד ההסכמה ליחסים הוא שולי לחלוטין – בכלל ביחסי מין עם קטינים/ות יסוד ההסכמה הוא שולי לחלוטין לאור העובדה שאין דרך לגבש הסכמה במצבים מסוימים.
השאלה העולה היא  – בד”כ שנים רבות אחרי – האם יש סיבה לעלילה כל כך חמורה?

הדרך לפתור מחלוקות בעבירות מין – במיוחד בעבירת ה”אונס” 

האמצעי המרכזי לפתור מחלוקות – הוא ה”עימות”.
מעמתים בין המתלוננת על אונס לבין החשוד ב”אונס”.
שניהם מוכנסים לחדר אחד ושוטר מוליך מהליך של הבנה הדדית. האירוע כמובן מוסרט ומצולם לצורך בניית היכולת להבנה הדדית.
העימות הוא אירוע לא רק מפחיד, אלא, גם משתק – חייבים לבוא אל העימות תוך הבנה מלאה של התפקיד שלוקחים האנשים בעימות – ולהתנהל כיאות.
עבירת אונס - עורך דין פלילי
עבירת אונס – עורך דין פלילי
כאילו חייבים לראות את המציאות בעיניים משפטיות ולהבין את הנפשות השונות הפועלות במרחב.
במשרד עו”ד פלילי אדטו עובדים רבות על הכנת חשודים לפעולות כמו עימות על מנת שיצליחו למסור את גרסתם באופן הראוי ביותר.
לציין – קשה להתכונן לעימות שעה שאתה עצור כבר.

לכן באם ידוע על חקירה צפויה בתחום זה ראוי ונכון להתכונן לעימות עם עורך הדין הפלילי במשרדו קודם להתחלת החקירות – כחלק מההכנה לחקירה הפלילית הצפויה.


 עימות בהפתעה – בעבירות מין במיוחד בעבירת ה”אונס”
 לא כל העימותים הם מוסדרים וברורים מההתחלה. לעיתים שיש חשיבות לתיק יש מציאויות של בניית החקירה צעד אחרי צעד לצורכי גיבוש התיק – לא פעם עוד לפני החקירה הראשונה. כיצד זה מתבצע:

 דוגמה לעימות בעבירת מין – במיוחד עבירת אונס – בהפתעה

פתאום שיחת טלפון.
על הקו דייט מלפני שנתיים שמעוניינת לדון אתך בעבירת המין/אונס ביצעת בה, על כך שידעת שהיא לא הסכימה, ואתה השועל הרע, אנסת/פגעת בה מינית.
האם מדובר בשיחה מהלב ? או אולי תרגיל חקירה לצורכי גיבוש הראיות ?
חשוב לדעת – יש סיכוי שהשיחה מוקלטת, היינו מדובר בעימות בהפתעה – ואתה בכלל בכניסה לישיבת הנהלה, ולא זוכר את הגב’ כלל.

 החובות על הנחקר בחשד ל”עבירות אונס”

 אם יש שמועה על זכות שנקראת “זכות השתיקה”  – בתיקי אונס מדובר בזכות שהיא האחרונה בתור לשימוש.
למה נאמרים הדברים ?
שיש שימוש בזכות השתיקה בתיק בו יש “מילה מול מילה” יש הנחה שהשימוש בזכות הוא על מנת להסתיר דבר מה.
לכן חובה מנחקר לבקש להתייעץ עם עורך דין פלילי מטעמו במהלך החקירה – ורק אז להחליט האם להשתמש ב”זכות” זאת  -וכיצד להשתמש בה.
ראוי לציין: אין דרך להגדיר דבר כ”זכות” ואז לטעון שיש פגיעה מעצם השימוש בזכות – אולם זאת המציאות.

במדע בסיוע המשטרה/החשוד בחקירות עבירות מין בדגש על “אונס” 

 חשוד, הרבה בסיוע עורך דינו הפלילי, חייב לדעת דבר מה מהותי – המדע עושה כיום שעות נוספות בסיוע למשטרה. כך שעורך הדין הפלילי חייב לבחון את הראיות הידועות ולהסיק מה יכולות להניב תוצאות הבדיקות השונות.
הבסיס המוכר של הבדיקות הוא בדיקת די אן אי.
(שלא לומר טביעות אצבע).

DNA – האמצעי (החקירה) האולטימטיבי בעבירות האונס 

 הנחת הבסיס היא: הבדיקה בוחנת האם היו יחסים. (במקרים מסוימים גם באם הייתה נוכחות – הדבר נבחן במגוון של הפרשות) – החל מרוק (אפילו בדלי סיגריות) שיער, ועוד ועוד.
מיותר לציין – לא רק.
כמובן אין צורך במציאות שרידי זרע בלבד – אלא – די בכול הפרשה שהיא המספיקה לצורך דגימה ובאמצעותה אפשר לזהות באופן ודאי (בד”כ) נוכחות האדם בזירה.

במידה ויש ודאות שכזאת – אין כל טעם לטעון להעדר נוכחות במקום.


 לדוגמה  – אישום עבירת אונס 

חקירת עבירת אונס
חקירת עבירת אונס
 מאבטח הרמטכ”ל מר ארז אפרתי בעימות הטיח במתלוננת שהיא שקרנית  – היינו לא היה דבר.
ללא ספק עמדה קשה שעוררה תגובת נגד – במיוחד שמספר ימים  לאחר מיכן הגיע התוצאה של בדיקות הדי אנ אי שהוכיחו שיש זרע שלו בזירה – כך שכל ההכחשה הייתה לא במקום – במיוחד שהוא היה שיכור לחלוטין ולא ידע מימינו ומשמאלו.

ראוי לציין בעבר היו עברייני מין קשים שלאחר אונס אלים וקשה טרחו ולקחו את הסדינים מהזירה

כידוע היום עם השתפרות המדע – כמו גם היכולת לבדוק רסיסי חומרים ביולוגיים, אין צורך רק בזרע בלבד לצורך בדיקה מושלמת לזיהוי.

כיום אפשר למצוא דגימות לנוכחות אנושית אישית כמעט בכול זירה וזירה.


 דוגמה – מציאת ממצאים בזירה 

 בתיק שוד של פריצה לכספות בבנק – יש הנחה שהשודדים באו עם שואבי אבק לצורך איסוף הממצאים מהזירה !
כאן מדובר במקצועיים – בתחום עבירות אונס ועבירות המין  ככלל רובן הן “מזדמנות” בעבר היה אנס שנהג לקחת את הסדינים עליהם קוימו יחסי המין.
וכמובן השתמש בקונדום.
אבל גם בנסיבות שכאילו מצליחים הבודקים למצוא בדירה ממצאים של ד. אנ אי בחלק מהמקרים.

 איכונים – הוכחת מיקום  – עבירות קשות, עבירות מין, עבירת אונס וכו 

כלי מרכזי נוסף באיתור חשודים והוכחת נוכחותם במקום בחשד לעבירות מהותיות קשות בד”כ (עניין של עלות) נטען הוא האיכון של המכשיר הנייד אשר ברשותם וידוע שהיה צמוד אליהם.
כאן חייבים לדעת שכל מכשיר נייד שולח פולסים אל החברה המקשרת – פולסים שמאפשרים לדעת את מיקומו – גם ללא שיחת טלפון.
אמצעי איכון נוסף נימצא בחלק עתום מכלי הרכב – דוחות של חברת “איתורן”, או חברות דומות המאתרות את הרכב ומוכחות נוכחות בזירה.
אמצעים נוספים – לאיתור חשודים:
 
יש מגוון רחב נוסף של אמצעים שחייבים להית במודעות של החשוד כמו מצלמות הבטחה אלו ואחרות ועוד.

 תיקים פליליים שנושאם אונס 

תיקי אונס הוא התמודדות לא פשוטה בין הנחקר שנימצא במצב רגשי קשה – לאור סוג האיום על חייו – המשפטי והאישי ובין מערכת משטרתית משומנת ופעילה.
כלי מרכזי הוא עורך דין פלילי מומלץ, מומלץ על מנת שהנחקר ייתן בו אמון מלא ויבין את התהליכים שהוא נידרש לעבור.
משרד עו”ד מוטי אדטו הצליח במספר רב של מקרים להוביל את המדינה לאי העמדה לדין של נחקרים בטיפול המשרד – בתיקים שהתנהלו לכדאי זיכוי מלא ו/או ענישה קלה במיוחד יחד עם זיכוי חלקי.
בחירום: מוטי אדטו – 052-23-32-651.

מידע נוסף

צווי הגנה

בבניה: 14.6.21.     אחד הכלים המרכזיים שיש לאזרח כנגד מציאות מאיימת על ידי אדם המקורב אליו בין שהיא מבן הזוג או שכן בביניין או

קרא\י עוד »

גידול סמים

גידול סמים “מסוכנים” מטרתו לייצר את ה”סם המסוכן” בדרך של גידול חקלאי. – לפי ראיית החוק המצב מוביל להוספה להיצע הסמים המסוכנים. לאור זאת החוק

קרא\י עוד »

סחר בסם החקירה

 נושא המידע על סחר בסם החקירה חשוב לצורכי התמודדות עם האירועים והחשדות בייחס לעבירות של סחר בסמים – בעת החקירה במשטרה!  רק בהבנת הליך החקירתי

קרא\י עוד »

שחרור ממעצר

הליך המעצר לצורכי חקירה הנו הליך פוגעני ביותר לאור העובדה שהוא בפועל עוצר אדם – חף מפשע! אדם שלמרבה ההפתעה במדינת ישראל במרבית המקרים לא

קרא\י עוד »

הכנה לעימות במשטרה

פרק בבניה 31.5.21 החקירה במשטרה נועדה להוביל לראיות משפטיות תקינות. ראיות פליליות שהן בלי ספק “נקיות” מרבב. כאלה שאפשרי להוכיח את החשדות והאישומים באמצעותן. עורך

קרא\י עוד »

סעיף 74 לחסד”פ

עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7 הפרוצדורה הפלילית נועדה להגן על האזרח. לאפשר עיון של אמת בראיות ולקבוע כללים כיצד נוכל להאמין לראיות

קרא\י עוד »
לייעוץ 052-2332651 דילוג לתוכן