חקירה במשטרה היא התחלת הדרך אל תוך ההליך הפלילי – אל המשפט הפלילי! אל הסיכון בענישה!

עורך דין פלילי אדטו מוטי
עורך דין פלילי אדטו מוטי
 השפעת ההליך הפלילי שצפוי, או אפילו אפשרי היא קריטית. אסור להתעלם.
בנסיבות אלא, התמודדות נבונה עם הליך החקירה במשטרה חשובה ביותר! כמעט הכל מוקלט ! אין שיחות סרק!
בהמשך, על בסיסי החקירה במשטרה יבנו יסודות האישום הפלילי! או סגירתו של התיק הפלילי, בשלל סיבות ונסיבות!
אלו היסודות להכרעה! אלו היסודות לענישה! אלו היסודות לסגירה.
התנהלות נבונה ונכונה במהלך הליך החקירה במשטרה בכוחה לשונת את התמונה! ליצור מוקד אחר לאירועים!
אמירת הדברים “הנכונים” או “שתיקה”, יכול ותוביל למניעה של אישומים פליליים אפשריים לעתיד לבוא ! או להגבלתם (בעבירות, או, בענישה).
כל נחקר חייב להבין: חובה להינתק מהרגע – לטובת המחשבה העתידית ארוכת הטווח.
לך הנחקר בחקירה במשטרה יש נשק מרכזי לצורך ההתמודדות אל מול החוקרים במשטרה – זהו עורך הדין הפלילי!
עורך דין פלילי לחקירה במשטרה זהו הנשק שלך להבין מה מתקיים בחקירה!
עורך דין פלילי אדטו מוטי – חירום  -052-23-32-651 !
_____________________________________________________________________________________________________________________________

חקירה במשטרה!

כעורך דין פלילי אני שב ומשנן ללקוחותיי, חקירה במשטרה אינה תחביב, אלא ממש עבודה! גם מצד הנחקר.
אפילו עבודה קשה עם יעדים ומטרות. ראשית היעד הבסיסי הוא להבין היטב מה החשדות נגדך.

מיותר לציין, אני מכיר היטב את הפסיקה שקובעת שגם באם יש סוג של הזהרה על עבירות אחרות – הדבר לא מוביל באופן מידי לביטול ההודיה.

עפ  99/1382 מדינת ישראל נ’ דוד בלחניס “…..אי התאמה בין העבירה נושא האזהרה לבין העבירה נושא האישום, נימנה אף הוא בין השיקולים ששוקל בית המשפט לענין עמידת ההודייה במבחן הקבילות; כאשר, ככלל, הטענה בהקשר זה הינה טענת “פיתוי” – מכוון – למסירת הודייה בעבירה קלה. חשוד אינו קונה לו זכות לאישום בעבירה נושא האזהרה; וכל עוד אין הנקיטה בעבירה קלה במסגרת האזהרה מהווה “אמצעי חקירה פסול”, אין לה השלכה על קבילותה של ההודיה (ראו: ע”פ 581/75, ל(2) 40, אמר).


לפעול לפי יעדים ולא גחמות

אחרי שישבת עם עורך הדין הפלילי וגיבשת יעדים ומטרות – אל תזנח אותן, זכור מה המטרות שלך!
מה הכוונות שלך שיתקיים בעת החקירה ומשם זה ינבע גם לאחרי החקירה!
לא אחת אפשרי לומר בקלות – חשוב כיצד יראו חייך לאור הדברים השונים שאתה צפוי לומר.
לא לשכוח מלבד הענישה יש שאלות רבות נוספות לדוגמה, גם שאלת הרישום הפלילי, או אפשרויות מקצוע לעתיד, שלא לדבר על רישום כעבריין מין.חקירה במשטרה

אחזור על עצמי – התכנון הוא מהסוף!

חובה לזכור תמיד את הסוף – לא אחת בהתנהלות מדויקת – אנו יוצרים את הסוף. מובילים אליו.
הכנה לחקירה היא אירוע מהותי וממושך, לבטח שמדובר באירוע מהותי ומורכב. הרי החקירה תהה אירוע מהותי ומורכב, לא אחת תהה מורכבת מחקירות פרונטאליות רבות, תרגילי חקירה, עימותים, פוליגרף ועוד ועוד ועוד.

יש משפט אמריקאי שאני מצטט ללקוחות ברגעים קשים של ההכנה להגעה לתחנת המשטרה – משפט אשר מבטא את זה Keep your eyes on the prize.

אל תסיר את עינך מהפרס – מהעתיד!


התחלת הדרך לתוך המשפט הפלילי

סעיף 59 לחוק סדר הדין הפלילי מסדיר את התחלת החקירה (יש התעלמות מבדיקות אלו ואחרות)
נודע למשטרה על ביצוע עבירה, אם על פי תלונה ואם
בכל דרך אחרת, תפתח בחקירה; (ההמשך אינו ממין העניין).

הפרמטר המרכזי שעל רשויות החקירה לבחון בשלב זה הוא, אפוא, ראייתי: חקירה תיפתח רק כאשר “נודע למשטרה” על ביצוע עבירה.


השליטה של החוקר משטרה בנחקר

החקירה היא אירוע קשה מאוד נפשית!עורך דין פלילי במרכז
קל מאוד לשכוח בעת החקירה, בעת האירועים למה אנחנו שם – כנגזרת מהמטרות.
החוקר מפעיל מניפולציות לא פעם!
אבל יש את החובה תמיד לזכור מי אנחנו – לאן אנו שואפים.
– לא להשתמש בסט הערכים של האחרים, אלה, בשלנו זה ניגזר מהמטרות!

הדבר הטיפשי ביותר הוא להתעלם מהמציאות הראייתית ולהניח שנצליח לאלתר מול החוקר – שלא ישים לב!

החוקר , פעמים רבות, פשוט ירשום את הדברים – ואחר כך קשה יהיה להתמודד מול הניגוד של הדברים לשאר הראיות שהתיק הפלילי אסף.


הובלת קו המחשבה

חובה לזכור זאת תמיד!
אני חוזר על כך שוב ושוב – לא לשכוח את המטרה לסיום ההליך. ליווי עורך דין פלילי להליכי החקירה הוא הכלי לכך.


פעולות החוקרים במשטרה

לחוקרים במשטרה יש מטרה. המטרה פשוטה להסיר מעלייך את ההגנות הטבעיות.
לא פעם במהלך החקירה, החוקרים ינסה להוביל את קו החשיבה שלך הנחקר למחוזות הזויים – להגחיך את מה שאתה אומר.
אבל, אתה, הנחקר,  לא מדבר אליו אל החוקר! אתה חושב עתיד!
– אתה מדבר אל הפרקליט בתיקי פשע, או אל התובע/ראש משרד חקירות בתיקים אחרים.
אתה לכן מתבקש להישאר ממוקד.
ערעור? ספקות?
להתייעץ בעורך הדין הפלילי! אתה יכול לעצור הכל ולבקש שיחזור ולשוחח עמו שוב!
המטרה מהייעוץ היא פשוטה, לא להבין בערך, להבין את התמונה כולה – החל מהחוקים – ובכלל!

חוק חקירת חשודים

החוק קובע כללים לחקירה אולם הבסיסי שחשוב להתעכב ברגע זה בו הוא: (חשוב לציין דגשים לא במקור).
  1. 4. (א) תיעוד חזותי או תיעוד קולי של חקירת חשוד יהיה בכל מהלכה של החקירה מראשיתה ועד סופה ויכלול את חילופי הדברים שנעשו בין חוקר לחשוד או בנוכחותו של החשוד, ובתיעוד חזותי, לרבות תגובות או תנועות גוף.

(ב) תיעוד בכתב של חקירת חשוד יכלול את עיקר חילופי הדברים וכן התגובות או תנועות הגוף שהן תחליף לחילופי דברים, שנעשו בין חוקר לחשוד או בנוכחותו של חשוד, באופן שישקף נכונה את המתרחש בחקירה, מראשיתה ועד סופה; התיעוד בכתב ייערך בו זמנית עם חקירת החשוד או סמוך לה ככל האפשר.


חקירה במשטרה בעידן הקורונה

משבר הקורונה הוא הזדמנות הרבה יותר ממשבר למי שנימצא תחת חקירה במשטרה!

החקירה מתנהלת לאט, מאוד לאט, עורך הדין נימצא במרחק של שיחת טלפון, אבל עדיין – אפשרי להוביל את המציאות לכך שבסיוע הקורונה וצוואר הבקבוק המערכתי של אחרי הקורונה – הכול יהיה פשוט הרבה יותר.

מומלץ להתייעץ בעורך דין פלילי לאורך ימי החקירה!

חשוב לדעת – רוב יחידות החקירה לא מתפקדות – אלא בעיקר ימ”ר ויחידות המתעסקות בסדר ציבורי!

בנסיבות אלא חשוב להעביר את התיק הפלילי למציאות שם התיק הפלילי לא מעניין איש!


התמודדות עם פעולות חקירה במשטרה

לפני הכול  – חקירה במשטרה בהזהרה היא לא “אירוע נחמד”! האמת גם חקירה כעד אינה “אירוע נחמד”.
החקירה במשטרה מתנהלת, לפעמים גם שנים אחרי, אחרי משפט פלילי, לא אחת גם ערעורים.
אירוע אשר נימשך שנים רבות, מספרים לי לקוחות, או, לקוחות לשעבר, שהם עדיין חולמים על החקירה שעברו.
הם מתארים תחושות ועוד ועוד.
לרבים, קריאה של מה שראוי לעשות מתוך “מדריך לנחקר” לא מעבירה את העיקר.
חקירה במשטרה בהזהרה יכולה להיות אירוע מאוד קשה להתמודדות נפשית. (יש גם אירועים אחרים). לבטח שיש אירוע שמסעיר את החוקרים.
לא אחת עומדים מספר חוקרים וצורחים ומעליבים את הנחקר – כאן חייבים לחזור לבסיס של ההתמודדות. לכללי הבסיס, לרוגע, לשיקוף.
חובה לספק שיקוף האירועים לתוך הכתוב
חקירות שכאלה לא יוקלטו פעמים רבות!  השיקוף יעמיד את החוקרים במציאות שאותה הם לא ירצו לחשוף. מה שיקדם את סגירת התיק.(או שינויים בייחס אליו).

דוגמה לחשיבות עורך הדין

לקוח פעם סיפר לי שהוא התקשר אלי לאור המלצה חמה שהוא קיבל והוא לא היה “סגור” על עצמו.

הוא טען שמה שאני סייעתי לו ביותר הוא בשקט. ביכולת פעולה מול החוקרים.

הם כעסו, הם זעפו – והם ניסו להראות לו שגרסתו לא הגיונית – הוא בקור רוח פרק את התיק הראייתי ויצא ללא שום אישום פלילי – ה”סוד” פשוט  -הוא ידע בדיוק את דרכו בחקירה.

במיקוד עצמו ודיוק עצמי.

הוא הסביר שאת הכול הוא ידע, אבל אחרי השיחה עם עורך דין פלילי מומלץ שהוא סמך על הממליץ, הוא ידע נירגע.

חובה שיהיה אמון בין הדרך של עורך הדין והקו של הלקוח – אמון הוא הבסיס לפעולה משותפת תחת לחץ.


בסיס ההתמודדות בחקירה במשטרה

החקירה במשטרה מתייחסת לחשדות ספציפיים – שאתה בחקירה במשטרה אתה בפוטנציאל להפוך לחשוד! גם שאתה מתחיל את החקירה כעד!
לא פעם אתה מגיע כמעוכב! (כללי העיכוב לפי המטרה הארצי.).
אתה חייב כחשוד להבין בדיוק במה! במה אתה חשוד! מהו האירוע בעיני השוטרים!
לא פעם החשוד, גם אחרי סיום החקירה, אינו יודע במה בדיוק הוא חשוד.
כיצד אפשרי לא לדעת במה אתה חשוד?
זה מתקיים מידי יום ביומו, החוקר במשטרה מגדיר את החשד באופן כוללני!

לחוקר במשטרה נוח להחשיד באופן כוללני, כך נתפסים תחת האזהרה אין סוף אירועים פליליים! לא פעם התשובה תהה על אירועים שכלל לא היו ידועים למשטרה.


לדוגמה להתנהלות : החוקר: אתה חשוד בעבירות סמים

עורך דין פלילי אדטו מוטי
עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7
החשוד לא מודע למהות העבירות המדויקת המיוחסת לו באותו הרגע! מה הבסיס לחשד? למה הגיעו אליו, ברגע זה, הכול מעורפל!
זה מעורפל הרבה עוד יותר שמדובר בצרכן סמים, לבטח של שנים, שברור שיש לו סידרה לא מסתיימת של אירועים בתחום.
היתרון,מהתנהלות זאת, לחוקר ברור, הוא לא מפרט ולוכד אין סוף אירועים פליליים שעוד יעלו.

האם זה נכון גם לחשוד? הרי ללא החשדה – לא יכול ויתקיים הליך של חקירה פלילית!


לדוגמה : אדם נחקר על עבירות מין במחשב

ברגע זה כל מה שיש לחוקרים הוא חשד ספציפי על שיחה אחת עם מילדה אחת שבסיומו של הליך יתברר שהיא אישה ואין בכלל אירוע פלילי.

קיים מבקרה מפורסם במסגרתו החשוד מפנה את החוקרים למחשב ישן במשרדו המונח במחסן.  כזה שאיש מעולם לא חשב לחפש בו – וכך הוא מרכיב להם עשרות שלא לומר מאות אירועים פליליים.

אירועים מסוג זה ממחישים את החשיבות של עורך דין פלילי ! עד שיגיע עורך הדין הפלילי, חשוד חכם, שותק ! ואז אחרי שהתמונה רוקמת עור וגידים – הכול פשוט הרבה יותר.


הבנת מהו הבסיס לחקירה הפלילית

הבסיס לחקירה פלילית
הבסיס לחקירה פלילית
חייב להיות הבנה של בסיס החשדות!
אין חקירה יכולה להתקיים שהחשוד מנחש את העבירות בהן הוא חשוד!
נחקר מדויק – מדייק את האירוע במסגרתו הוא נחקר!
הוא לא ייתן לחקירה להפליג למחוזות של השערה ודמיון – ללא בסיס.

עורך הדין הפלילי בחקירה במשטרה בודק תחילה את הבסיסים של ההחשדה – האם הם מובנים מספיק לחשוד?


חבלה בממצאי החקירה הפלילית

החקירה הפלילית מטבע הדברים היא איסוף ראיות וחקירות העדים.

לעתים אנו מתמודדים כמעט אך ורק מול עדים – לא אחת לנו ברור שיש שתי גרסאות סותרות – כאלה שהיישוב שלהן יכול להתקיים בעימות, ויכול בבית המשפט.

אז המטרה הופכת להיות לא רק להוכיח את הקו שאתה מוביל – אלא גם לחבל במוניטין של הצד שכנגד.

פעמים רבות נעשה זאת באמצעות מתן הסבר להתנהגותו של הצד האחר. היינו חבלה במערכת ההפעלה של האחר.

יש מקרים שנטען כלפי יכולתו של האחר לתפוס את המציאות – כמו שהוא מעיד עליה.

לדוגמה :

אדם שטוען שראה משהו – בתיק בו זיכיתי שוטרים מתקיפה היה ידוע מיקומה של עמדת השמירה, היה ידוע המיקום של האירוע, וניבחן בכלל האם יש קו ראיה שיסביר כיצד אדם ראה את הדברים.

התברר שאין קו ראיה – ולאור זאת – כל העדות נפלה והנאשמים זוכו.


היכן החקירה הפלילי מתחילה ומתי?

בייחס לשאלה לכותרת ראוי לדעת – המשטרה יכול ותהה חסרת גבולות לחלוטין.

אני ממליץ בחום לקרוא את הכתבה הנ”ל על “תרגיל חקירה” נוראי שבוצע בארץ!

שלא יהיה ספק, גם עבודת עורך דין פלילי מעולה לא מצליחה להתגבר על חלק מהתרגילים הנ”ל!

אולם עבודת עורך דין פלילי מובילה לכך שלך יהיה תיעוד לאירועים ! תיעוד שיכול ויצור תמונה שונה בהמשך!

ככה זה ששוטרים מתנהלים כמו עבריינים! הכתבה! (בהפניה).

מתוך מחדלים בחקירת משטרה והשלכותיהם על ההליך הפלילי – פרופ’ רון שפירא (הנזק הראיתי במשפט הפלילי 362).

מטרתו של המשפט הפלילי היא הענשת העבריין הנכון והגנה על החברה מפניו. כפועל יוצא מכך מטרת ההליך הפלילי, החל משלב פתיחת החקירה ועובר למשפט היא חשיפת האמת העובדתית והמשפטית….. ההליך המשפטי מתחיל (לעיתים אף מוכרע , הלכה למעשה) עוד בטרם מוגש כתב האישום  ומתחיל המשפט עצמו. פתיחת חקירת אירוע היא תחילתו של הליך משפטי. כבר מהרגע הראשון של החקירה חלות על הרשות כל אותן חובות של תום לב והגינות, מתוך מטרה להגיע לחקר האמת”.


חקירה במשטרה פעולות שמחייבות תיעוד

חובה להבין – יש פעולות חקירה שאנו יודעים שהתקיימו, אבל לא ממש מסוגלים להבין את כל שהתרחש.

לדוגמה – אתה נוכח במקום עליו פולשים שוטרים שלא במדים.

האם אלו הם כל השוטרים אלא שאתה מזהה?

האם יש עבודת רקע? לדוגמה צוות מקדים? חומרי מודיעין? עבודת מודיעין?

במידה ואתה מודע לפעולות הנ”ל – חובה לקשור את החקירה עם הנסיבות שהתגלו – ובכך לחייב את המדינה לתעודות חיסיון וכו.

חשוב לדעת – באם אתה מגיע לנקודה שם יש חובה לחשוף את החומרים – יש מציאות שם המדינה תעדיף שלא לחשוף את החומרים ולסגת מכתב האישום !


דוגמה – התמודדות עם חקירת משטרה – סמים

חקירת עבירות סמים
חקירת עבירות סמים
עבירות סמים חקירה פלילית  – נתפס אדם עם מעט קנאביס.
הוא נלקח לחדר חקירות שם הוא נחקר על עבירות על פי “פקודת הסמים”!
הגדרה מאוד כוללנית שלא מסבירה דבר, לא בסם, לא בכמות, לא בעבירה ולא בדבר.
פעמים אחרות החשד הוא על סחר בסמים ! למה סחר ? ככה !
החשוד, מבוהל ולא מיוצג, סיפר לחוקר שהוא מעשן סמים מזה מספר שנים – ביחד עם חברים שכול פעם אחד אחר מביא את הסם לעישון.
החוקר במשטרה ממשיך את החקירה בייחס להספקת הסם ולסחר בסם – שאין לו שום בסיס לחקירה ! (מלבד המילים של החשוד בשימוש והחזקה בסמים).
כך חקירה שבמהותה היא מוגבלת ביותר – לעבירה של החזקת סמים בלבד – מתפתחת!
____________________________________________________________________________________________________________________________

חקירה פלילית יוצרת סיכון בענישה פלילית!

מעצר כאמצעי לחץ - סיכון בענישה
מעצר כאמצעי לחץ – סיכון בענישה
מטבע הדברים עצם האישום והחקירה הפלילית שבאה בעקבותיו נושאת סיכון בענישה! סיכון לפגיעה בכבוד ובמעמד!
בנסיבות אלה קל להבין מדוע היא אירוע מסעיר ומפחיד, הבסיס להתמודדות הראויה נימצא בהבנה מלאה של התהליך – מה התקיים ומה עוד צפוי להתקיים!
מטרת החוקרים במשטרה בעת החקירות היא להוביל למציאות במסגרתה החשוד יספר הוכל בלי מערכת בקרה  – גם את מה שיזיק לו באופן אנוש בהמשך!
יספר גם בייחס למה שהם לא יודעים דבר  – ולא היה עולה בשום דרך אחרת!
עורך דין פלילי – הוא הכלי של החשוד הנחקר בהתמודדות ! עורך הדין הפלילי אמור לספק את אותה נקודת מבט עתידית של הדברים שיאמרו – לכן נדרש עורך דין פלילי עם ניסיון רב!
____________________________________________________________________________________________________________________________

כעורך דין פלילי ייעוץ בחקירת משטרה

כעורך דין פלילי, בעת הייעוץ בחקירות במשטרה, יש צורך להבין תחילה מיהו האדם שיש לנו את הזכות לייצג.
הבנת האדם כמו גם הבנת יכולותיו היא קריטית להמשך. מדובר בהליך שדורש ניסיון רב.
לא פעם יש אנשים “מטעים”, כאלה שבטוחים בעצמם – מדושני עוצמה וחשיבות עצמית למרבה ההפתעה אלו הם האנשים הקורסים בקלילות. מעט לחץ מהחוקר – והאדם מתפרק.
כלי מרכזי בהכנה, לחקירה פלילית, הוא הבנה מלאה של ההליך החקירתי!
לאחר הבנת האדם יש להבין במה בדיוק נוגע החשד. בדיוק כיצד החשד בנוי!

היינו כיצד תואר החשד (במידה והוא נעצר/עוכב בשל החשד) – ומה הבסיס לאותו החשד.


התפתחות החקירה במשטרה

עורך דין פלילי אדטו מוטי
עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7
מכאן יש צורך להבין, (לא פעם אינטואיטיבית) מחד מהם הסיכונים האמתיים לך הנחקר – עד כמה החקירה עוד יכולה להתפתח ! כמו גם מה השאיפה של החוקרים בהתפתחות הזאת.
הדבר ניבנה על ההבנה הכוללת של הראיות, כמו גם של המורכבות האנושית של הנחקר כמו גם של העדים האפשריים.

לא פעם נזקים הם קשים – לא פעם ניתנים למניעה ! אולם ניתנים להגבלה.


חקירה דומה לחקירה אחרת?

חובה להבין – אין שתי חקירות דומות – אין שני נחקרים זהים.

החוקרים במשטרה תמיד פועלים על מנת ליצור לעצמם יתרון – הניסיון, קורסי ההכנה,  אלפי הנחקרים שעברו תחת ידם, כמו גם המנגנון המשטרתי הוא היתרון המרכזי שלהם !


מקרים בהם יש את החובה להסביר

קיימים אירועים, לא רק חשד לאירוע מיני – שבו אתה כנחקר חייב להסביר את הראיות כנגדך.

סירוב להסביר את הראיות הוא אירוע שאין להעלות על הדעת כלל.

הציטוט מובא מאזכור ב 2921/18 : “נוכחותו של אדם במקום ביצועה של עבירה, כשהיא לעצמה, הריהי עובדה ניטראלית. מקום שהתביעה טוענת כנגד אדם, אשר היה נוכח במקום ביצוע העבירה ולא נטל חלק פעיל בביצועה, כי היה שותפו של מבצע העבירה, מוטלת עליה החובה להוכיח, שנוכחותו נועדה לסייע למבצע העבירה באחת מדרכי הסיוע האמורות […]

כאשר הנוכחות, על פניה, היא לכאורה סתמית ומקרית, לא תצא התביעה בדרך כלל ידי חובתה אלא ‘בראיות המורות על שיתוף פעולה ממשי או על שיתוף מטרה…’.

אך אם הנוכחות, כעולה מן הנסיבות האופפות אותה, איננה מקרית, יש בה ­בנוכחות גופה  כדי להוות הוכחה לכאורה, שהיא אכן נועדה לסייע למבצע העבירה באיזו מדרכי הסיוע המוכרות. ובמקרה אשר כזה מוטל על הנאשם לסתור את ההנחה הלכאורית, המסתברת מן הנסיבות, ושעל-פי ההיגיון ונסיון החיים מעידה היא עליו, שנוכחותו במקום ביצוע העבירה נבעה משותפותו לעבירתו של המבצע. משנוצרה ההנחה האמורה, הנאשם ‘רשאי להביא ראיות, או ליתן הסברים, שיש בהם כדי להראות, כי ההנחה ההגיונית אינה הגיונית כלל ועיקר, או כי עצמתה של ההנחה, לאור הסבריו, אין בכוחה לקיים את מידת ההוכחה הנדרשת במשפט פלילי’. אם הנאשם נכשל בכך, והנסיבות המפלילות הינן בעלות משקל ראוי לשמו, עלולה ההנחה האמורה להפוך לראיה ניצחת, ובית המשפט יהיה רשאי לבסס עליה הרשעה בדין” (ע”פ 319/88 אלמליח נ’ מדינת ישראל, פ”ד מג(1), 693, 698 (1989)).

חשוב לזכור – גם שיש את הצורך לענות, לא חייבים, שתיקה ואפילו שקרים לא מובילים לניה של ראיה שאין ! שתיקה לבטח לא מאפשרת זאת.


שילוב מעצר בעת החקירה הפלילית

באם יש שילוב של מעצר בחקירה במשטרה – יש נחקרים רבים שמאבדים כל כיוון.
הפחד מהמעצר משבש אותם לחלוטין. בנסיבות אלא התפקיד של עורך הדין הוא תחילה לבסס את ההבנה של האירוע – ולהסביר מספר דברים.
א. האיום במעצר או אפילו המעצר עצמו הוא אירוע קצר – איש לא יישאר עצור לנצח – בנסיבות אלא תתמקד בחקירה.
ב. יש סיכון ? אל תדבר לפני התייעצות בעורך דין פלילי מטעמך ! ההמתנה לעורך הדין הפלילי תאפשר לך לסדר את המחשבות באופן מיטבי, השיחה עם עורך הדין תאפשר לך להבין מה יהיו התוצאות של הדברים אותם אתה צפוי לומר.
ג. אין מה לחשוב על החוקר במושגים של “חבר” או אדם שרוצה לסייע  -הוא מודרך לאסוף ראיות – במרבית המקרים הוא לא מחליט מה יעלה בגורלו של התיק הפלילי ! אין משמעות לשום הבטחה של החוקר להקלה זאת או אחרת.
ד. הכול מתועד ! כן, גם בפינת הקפה, גם בסיגריה, וכמובן בעת החקירה. לא אחת החוקר יניח את העט ויבקש שתסביר את הדברים “ללא תיעוד” – אז מכשיר ההקלטה ממשיך לעבוד.
ה. “החברים לתא” – הם לא אחת שוטרים, פעמים אחרות עבריינים שישמחו לתעד אותך מדבר! הם לא בני שיח. המחשבה שאתה יכול להתייעץ בהם היא כישלון מלא בהבנת התמונה.
אתה כחשוד לא צריך לדבר איתם על האירוע בגינו נעצרת! לא לשקר, ולא לספר, אלא פשוט לשתוק בנושא. כל פתח הוא פתח להפעלת לחצים !
ו. אתה חייב לאסוף רשמים מכול מה שמתקיים בכול ההליכים לבטח בהליכי המעצר, החיפוש ועוד ועוד – לתעד את האירועים בראש היטב, המטרה היא להעביר את הנושאים לעורך הדין הפלילי בהקדם ובדיוק!

דוגמה להגבלת הסיכונים – בחקירה פלילית

חקירה במשטרה
חקירה במשטרה

הלקוחה בחורה שדקרה אדם ופצעה אותו באופן קשה. הנטייה שלה היא להכחיש.

הרושם הוא שהיא מסוגלת להכחיש ולא תישבר.

אולם יש גם מציאות ראייתית – ידוע שיש עדים קטינים לאירוע – למרות שהם כנראה עבריינים – הם ידברו (זה ברור).

בנסיבות אלא אין שתיקה אלא הסבר כולל לאירוע – הסבר שהגביל ביותר את הענישה.


חקירה במשטרה – אסור לשקר!

מותר לא לענות, מותר לא לזכור – לשקר ? מותר לבחור בשתיקה. אולם באם בוחרים לשקר, יש לכך מחירים קשים ביותר. (גם בהמשך).

עד כמה חמורה ההתייחסות לשקרים – בכתבה הבאה :

שקרים בעת חקירת נאשם – כתבה :

נושא זה ממחיש עד כמה חשוב לחשוד להסתייע בעורך דין פלילי מטעמו – כזה שמכיר ומבין את כל המהלכים של החקירה במשטרה ! כמו גם מכיר ויודע את נפש האדם – ומקדיש לו את הזמן ואת האנרגיה להתמודדות משותפת.


דוגמה לשקרים שמסבכים

ע”פ  4454/19 פלוני: “…..מנגד, המערערים הציגו גרסאות סותרות וחסרות, אשר עוררו קשיים משמעותיים ולא נמצאו מהימנות.

המערער 1 לא הציג גרסה עקבית באשר להיכרותו המוקדמת עם המתלונן; הסברי המערערים לפציעות המתלונן בראשו אינם מתיישבים עם תיעוד פציעותיו; המערערים לא הציגו גרסה עקבית …”.


חקירה במשטרה כאירוע משברי

עבור הנחקר בחקירה פלילית – חקירה במשטרה היא אירוע משברי, פחד והעדר הבנה מתערבבים.
לכן נדרש עורך דין פלילי עם ניסיון בניהול “אירועי משבר” כמו של חקירה פלילית עם או בלי מעצר.
בסיום הפרק הפניות לפרקי משנה לצורך הנוחות. ציניות שנשמעת “טוב” בשיחה עם חברים – הופכת להודיה כאן !
 בפועל על עורך הדין הפלילי, לצורך ייעוץ בחקירה במשטרה, לא רק להכיר את ההליכים של החקירה המשטרתי שכבר היו – אלא גם לשמש “גשש” לצורך הבנת שאלת המפתח : מה צפוי להמשך לבוא והאם יש צורך “שלנו” לפעולה זאת או אחרת ?
לייעוץ פרטני – עורך דין פלילי מוטי אדטו – 052-23-32-651.
_________________________________________________________________________________________

חקירה במשטרה – מטרתה!

עורך דין פלילי אדטו מוטי חקירה במשטרה
עורך דין פלילי אדטו מוטי חקירה במשטרה

המטרה החוקית – של החקירה הפלילית במשטרה – פשוטה וברורה – ברור האמת אודות מה שהתרחש באירוע פלילי!

באם אין אירוע פלילי – אין בסיס לחקירה פלילית!

אירוע פלילי שיכול להוביל לאישום פלילי ! באם אין סיכוי לאישום פלילי – אין סיבה לחקירה פלילית ! (לדוגמה בהתיישנות העבירה ).

(בהנחה שמה שהתרחש חשוד כאירוע פלילי ! באם אין חשד שהאירוע פלילי  -אין חובה לקחת חלק בחקירה פלילית).

דוגמה חקירה במשטרה

לקוח של המשרד הוזמן לחקירה אודות עבירת מרמה – הסברו מדובר בסכסוך עסקי ! לאור היותר הדבר אירוע אזרחי – לכן כשוטרים אין סמכות לחקור.

מה עוד שבפועל כמו שמוכח שוב ושוב כול דולף מהמשטרה! כך הכול הסתיים!


ממה צריך להיזהר בעת החקירה במשטרה

יש פרטים רבים שחובה לשים לב אליהם, החל מהתייעצות בחוקרים – כאילו הם חברים ועוד.

אולם בהנחה שיש מוכנות לחקירה – יש סכנה שעבור רבים היא לא ברורה ! ציניות!

מדובר בסכנה גדולה בעת החקירה במשטרה – הדיבור בצינית!

נחקרים מסוימים מתקשים להבין שאין הומור בעת החקירה הפלילית ! שהם למעשה מדברים אל הדף!

הם נוקטים בלשון צינית – ובכך יוצרים לעצמם סוגים של אמירות שבהמשך קשה לחזור מהן!

חובה לשים לב לכול פרט – ולשאול כיצד הרשום ייתפס בהמשך!

לכן נחקר חכם קורא את החקירה – לפני שהוא יחתום עליה – והוא מתקן ומסדר את הדבירם באופן שיעלו בקנה אחד עם הכוונות שלו.


מחדלי חקירה

במהלך התיק הפלילי ובחינת החקירה הפלילית חלק ניכר מהטענות הן למחדלי חקירה.

הבחינה מתי יבוא זיכוי לאור מחדלי חקירה ברור.

ע”פ 9248/17 חורש: “יתר על כן, גם אילו היה מדובר במחדל חקירה, הרי שכידוע, על בית המשפט לבחון אם המחדל בחקירה מעלה חשש כי הגנת הנאשם קופחה, ואם על אף המחדל הונחה תשתית ראייתית מספיקה להוכחת האשמה (ע”פ 8965/18 מחאג’נה נ’ מדינת ישראל, פסקה 35 (3.11.2019))”.


חקירה במשטרה בשפה זרה

עורך דין פלילי אדטו מוטי
עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7

אחד האירועים המוזרים בחיי הייתה הזמנה שלי כעורך דין להיות נוכח בעת החקירה של חשוד דובר אנגלית שמשום מה המשטרה בחרה לקיים את החקירה בעברית, עם מתורגמן.

הנחקר הבין שהתרגום לקוי וביקש שאכנס לחדר החקירות ולו הוא שותק.

החקירה הייתה בזארית לחלוטין – אני והמתורגמן (שוטר בתחנה חסר ידע באנגלית) מצאנו את עצמינו מתווכחים על כל משפט שנאמר ומהו תרגומו.

מיותר לציין – התיק נסגר!

לנחקר יש לי רק להציע  – אל תסכים להיחקר שלא בשפת אימך ! תרגום על ידי מתרגם שאינו מקצועי הוא בדיחה!

שם בחקירה התעקשתי שיירשם בשמי שאני לא מקבל את התרגום שנירשם והוא מעוות כמו גם שהמתרגם אינו דובר אנגלית בושם אופן.


עורך דין פלילי – הצורך תיעוד האמת חקירה במשטרה

חקירה במשטרה
חקירה במשטרה

חובה להבין – אנו נלחמים על התיעוד המדויק! תיקים פליליים יוכל ויוכרעו בשל אמירה אחת! בשל העדר דיוק!

באם יש מציאות של העדר תיעוד אמת – קשה ביותר עד אין דרך לתקן זאת! לכן מקפידים שהתיעוד (בניגוד לפרשנות יהיו אמת).


לחוקרים לעתים יש צורך בהעדר תיעוד בעת שהם “מבררים” דברים שאמורים היו להיות מתועדים כחלק מהפעולות של חקירה במשטרה!  גם זה נחקר חכם דואג לתעד ! למעשה רק עיכוב מידי אחרי כל הליכי החקירה יכול להוביל ליכולת לגלות אירוע מסוג זה. (בהעדר תיעוד בתיק).


דוגמה – עורך דין פלילי חקירה במשטרה

שהגעתי במסגרת תיק רצח לחדרי החקירות לצורך שיחה (כל הזמן פוגשים את החשודים בעת החקירות) גיליתי להפתעתי לראות את החשוד יחד עם שני חשודים נוספים (באותו הזמן הייתה טענה להפרדות באולמות המעצרים).

ה”שיחה” שלי היא הייעוץ שניתן על פי חוק בעת חקירה במשטרה ! זאת זכות מהותית ללקוח !


מיד לאחר מיכן הדבר תועד במסגרת דיון המעצר ! לטענת החוקר הוא כלל לא ידע על אותו המחדל !

מכאן שבחנו את התיק וגילינו שינוי בעדות העדים – מיד אחרי אותה הפגישה. כך יכולנו להבין כיצד זה בוצע !

(באופן “מוזר” אותה הפגשה לא תועדה במסגרת התיק הפלילי ! אולם התיעוד המהיר של האירוע על ידי הוביל לכך שאפשרי היה להוכיח אותו ולהסביר כיצד שני אנשים משנים את העדות !

חשוב להבין – בתיק פלילי “גדול” יש יוקרה רבה גם לצוות החוקר ! כך שלא פעם אלו “יעגלו פינות” מתוך מטרה להגיע לראיות שהם חושבים דרושות להם.


חקירה במשטרה היא חקירה פלילית מובילה למשפט פלילי 

חקירה במשטרה
חקירה במשטרה

מערכת המשפט היא מערכת הבקרה של הראיות ובכלל זה של חקירה במשטרה שאספה אותן.

הציפייה ממערכת המשטרה היא לבצע תיעוד אמת של האירועים – כך שיכול ותתקיים בדיקת אמת בהמשך!

אחרי שנים שבהן שוב ושוב גילינו “בהפתעה” ששוטרים “שינו” (זייפו) תיעוד – יש חובה לתעד בהקלטה ! החובה על המדינה תהה בהמשך לספק את כל הראיות שאספה לידי ההגנה. משום מה – לא פעם – המדינה כושלת בכך!

ע”פ 277/81 שלום הלוי: הש’ ד. לוין : 386: “מצפה בית המשפט מהתביעה, המייצגת את המדינה, שלא תכשיל אותו חלילה בהסתרת ראיות החשובות לעניין, ולא תמנע מלחשוף לפני בית המשפט את כל חומר הראיות הרלוונטי, אשר התגבש בידיה בעקבות החקירה, בין אם הוא תומך בגרסתה ובין אם יש בו כדי להחלישה. אני מדגיש – כוונתי לחומר רלוונטי שיש בו כדי להשפיע על שיקוליו של בית המשפט בקביעת הממצאים העובדתיים”.


הקביעה של רמת הכוונה 

אתה נימצא במקום בו נמצאות מחשבותיך, וודא כי מחשבותייך נמצאות במקום בו אתה רוצה להיות“. הבעש”ט.

זהו הסבר על רמת הכוונה לחקירה! אתה הנחקר קובע את המקום בו תתנהל החקירה ! אתה בעל המידע! אל תתן לחוקר לקבוע את נקודת המודעות שלך.


איסור פרסום על שמו של החשוד

במהלך דיוני מעצר יש אפשרות לחסות את שמו של החשוד – לבטח בעבירות מסוימות בקלות רבה יותר – ובאירועים אחרים עצם הבקשה יכול ותמשוך תשומת לב לתיק עצמו.

על מנת לקבל איסור פרסום שמו של החשוד (או פרט זה או אחר מהותיים). יש להציג נזק חריג, נזק שאינו סביר!

חשוב לנקוט בפעילות זאת במקומות שם יש סיכוי שהתיק כולו יתמוסס – או שעיכוב הפרסום וניתוק הפרסום מהשם יגרמו שחלק גדול מהאנשים לא יחשפו לאירוע.


עורך דין פלילי – הליכי חקירה במשטרה  

 הליכי חקירה במשטרה מתחלקים לחלקים רבים – בגדול החלוקה היא:
אלו שלפני החשיפה של החקירה במשטרה (הסמויה) ואלו שאחרי חשיפת החקירה במשטרה לעיני הנחקר!
לא פעם מתקיימת חקירה במשטרה שהיא סמויה, לא פעם אף רבת היקף, חקירה שנועדה להוביל לראיות פליליות לרוב – רגע החשיפה הוא הרגע הראשון שם יעורב עורך דין פלילי! זהו הרגע הראשון שהנחקר יגלה שהוא תחת חקירה במשטרה!

עורך דין פלילי – בילוש אחרי פעולות המשטרה – חקירה במשטרה  

עורך דין פלילי חקירה במשטרה
עורך דין פלילי חקירה במשטרה
יש ראיות – אפשרי בהחלט להבין מהן (לדוגמה בתיק שם הופעל סוכן והוא מוכר עתה)!
השאלה היא רק מה ההתמודדות הנכונה אל מול החקירה במשטרה, היינו מהי הדרך הראויה להתמודד באותן הראיות! ראיות שסביר להניח מוקלטות !
פרק זה אחרי ההקדמה מתחלק לאין סוף פרקי משנה שלכול אחד מהם דגש זה או אחר לחקירה במשטרה!
 לאור העובדה שלכול אירוע של חקירה במשטרה יש מורכבות מיוחדת – אני מציע להתמודד בסיוע עורך דין פלילי בכול שלבי החקירה במשטרה !

פרקים באתר – חקירה במשטרה
 מידע נוסף בנושא חקירה במשטרה נימצא בחלקו בפרקים אחרים בתת הקטגוריה ובין הפרקים יש לציין את הפרקים הבאים שכול אחד מהם מתמקד באספקט אחר של החקירה במשטרה :
תרגילי חקירה:

חקירה במשטרה מורכבת “מתרגילים” שנועדו להוביל את הנחקר להסיר את ההגנות שבנה – למד עלינו!

חשוב לדעת יש מקרים שגם בחקירות פשוטות יחסית יופעלו תרגילי חקירה!

 חקירת בעלי מוגבלויות:

לא כל האנשים שווים ביכולותיהם למסור עדות בין כנחקרים וחשודים ובין כמתלוננים!
חקירה במשטרה מטרתה גילוי האמת ולא מניעתה בשל בעיות בעדויות – יש כללים לגביית העדויות! האם המשטרה עומדת בהם ? במידה ואין עמידה בכללים יש פגיעה חמורה ביכולת להתבסס על החקירה!

 עצות לחקירה פלילית:
מספר עצות כלליות לצורך ההתגוננות מפעולות החקירה במשטרה! חובה להבין, עורך דין פלילי הוא הכלי המרכזי בהתמודדות – אל תוותר על היכולת החוקית המוקנית לך בהתייעצות  בעורך הדין הפלילי!

 עדים מיוחדים:

עדים שונים דורשים התנהלות שונה ! חשוב להבין את הבסיסים לכול סוג של התנהלות. לא תמיד יש הזדמנות שניה בעת החקירה במשטרה !

כנחקר חשוב לך לדעת על מגבלות בעדים ! יש מגבלות רבות מספור!


הכנה לחקירה פלילית:
הכנה לחקירה פלילית
הכנה לחקירה פלילית

נחקר שלא מתכונן לחקירה במשטרה, היום כמעט ואין דברים שכאלו – אל תוותר על זכותך להבין את מה שאתה צפוי לעבור בעת החקירה במשטרה!

חשוב להבין – אתה צפוי להיות מבודד מדורשי שלומך – רק לעורך הדין הפלילי היכולת לבוא ולשוחח עמך בעת החקירה הפלילית ואתה בטוח שהוא לטובתך.


 פוליגרף :בניגוד למה שרבים חושבים גם פוליגרף הוא אמצעי חקירה פלילית – ולבטח אמצעי של נחקר ! אל תפחד מהאמצעי הנ”ל ככלי!

במקרים רבים אחרים ההצעה של המשטרה להשתמש בפוליגרף מלמדת שהחקירה הפלילית “תקועה”!


 זכות השתיקה זכות שתיקה? האם בכלל קיימת הזכות הנ”ל בעת חקירה במשטרה? למי ומתי ? האם אתה כנחקר יכול לשתוק בעת פעולות החקירה הפלילית? מהן ההשלכות של השתיקה?

לאור החשיבות של השימוש בזכות הנ”ל חובה להתייעץ בעורך דין פלילי מטעמך לפני כל שימוש ב”זכות” הנ”ל!


 מסדר זיהוי: פעולת חקירה במשטרה שבשנים האחרונות פוחתת (לבטח במסדר החי), הרבה בשל ההבנה שתקלות בה לא יקדמו את המשטרה!

השאלה תמיד היא האם אתה כנחקר יכול להיבנות מהפעולה הנ”ל? בעת המסדר יש עורך דין פלילי מטעמך השומר על זכויותיך במסדר הזיכוי!


 עד מדינה:

ה”נשק” המקובל בימים אלו על המדינה בחקירות אירועים חמורים. קיימת בעייתיות חמורה בנושא זה לאור העובדה שעדי מדינה מוכנים להעיד על כל דבר – גם ללא נגיעה וידע. העיקר לקבל את ההטבה המובטחת. חקירה במשטרה חייבת למנוע עדויות שקר!


 עימות:

פעולת חקירה במשטרה מקובלת מאוד שם מעמתים שתי עדויות (או יותר) מתוך מטרה לגלות מי דובר אמת!

מקובל במיוחד בעבירות מין או עבירות שם אין ראיות חיצוניות.


 זכות היוועצות בעורך דין פלילי

הזכות שחולשת על זכויות רבות ! ללא מידע על הזכויות – אין משמעות לדבר ! על תוותר על היכולת להתמודד אל מול ההליך הפלילי והליכי החקירה במשטרה.


עורך דין פלילי חקירה במשטרה – חקירה פלילית

נושא ההכוונה והייעוץ בהליך הפלילי, על ידי עו”ד הפלילי, כולו ובמיוחד בשלבים של חקירה במשטרה – (ראוי לציין אחרי פרשות ה”בר נוער” ו”הולילנד” ברור לחלוטין שחקירה במשטרה לא מסתיימת לעולם.
אם פעם ידענו שעם כתב האישום מסתיימת החקירה – כאן עולה שהחקירה הפלילית רבת פנים – ולא תסתיים לעולם ! (לפי פרשיות שולה זקן – גם לא אחרי הסיכומים במשפט).

חקירה במשטרה – יצירת הכוון לחקירה במשטרה על ידי העו”ד הפלילי

חקירה במשטרה
חקירה במשטרה
ראוי לציין, פרק חקירה במשטרה (הפלילית) הוא החלק המורכב ביותר בהליך הפלילי (לבטח רגשית).
אומנם החקירה הפלילית היא בד”כ אירוע קצר יחסית, לבטח יחסית  למשפט הפלילי ומצד שני זהו חלק אינטנסיבי.
מציאות של פעילות מול חוסר ידע וחוסר יכולת להבין את מלוא התמונה “הגדולה”.
זאת כאשר ההחלטות במציאות משתנה חייבות להיות מהירות וחדות, לא בנקל אפשר להגיע למסקנות שכאלו.
– אבל לא פעם זאת החובה מהנחקר – על מנת לשפר את מצבו בתיק הפלילי .

עצם חקירה במשטרה הוא כלי לשינוי גישה!

יודגש, בעת קיומה של חקירה במשטרה בקלות יחסית אפשר לשנות מציאות לעתיד מהקצה לקצה – זהו חלק, של ההליך הפלילי, שמחייב ייצוג פרטני וצמוד מצד עורך הדין הפלילי!

החקירה במשטרה “לא נחה” אלא פנים רבות לה – תרגילי החקירה רבים מספור – והנחקר זקוק לייעוץ מלא בכול זמן נתון מצידו של עורך דינו הפלילי.

כול תיק פלילי ולבטח שכול חקירה במשטרה, הם שונים אין שתי חקירות דומות – ללא דמיון אין הבנה!

השוני בין אירועים של חקירה במשטרה 

נסיבות אלו חובה להתייעץ לקראת חקירה פלילית במשטרה בעורך דין פלילי בעל ניסיון בהנחיה לקראת החקירה הפלילית.
עורך דין פלילי חקירה במשטרה
עורך דין פלילי חקירה במשטרה
תחילת חקירה במשטרה – פלילי
ככלל החקירה צריכה להיות בתחנת המשטרה עצמה!
לפי סוג העבירה יש/ חובה לעתים לתעד את החקירה ! אולם יש מקרים שהחקירה תתועד בלי שום קשר!
סופה של החקירה במשטרה יכול להיות תחילתו של אישום פלילי! בנסיבות אלו ראוי להבין את המציאות הכוללת!

לאן תוביל חקירה במשטרה?

החקירה במשטרה (הפלילית) היא, במקרים רבים, התחלה ששם נטוע “זרע הפורענות” להמשך החיים כולו – זרע שבכוחו להופך אירוע פלילי בעבר לענישה בעתיד.
–  כתב האישום הוא תוצאת הביניים  – הענישה התוצאה הסופית.
 המטרה של הנחקר, בסיוע עורך הדין הפלילי בחקירה במשטרה כחשוד  (גם כעד בסיכון להפוך לחשוד) היא להפחית את האישומים הפליליים “הצפויים” (לפחות מצד החוקרים המחשידים אותו בעבירה פלילית).
עד כמה שניתן ואם ניתן להעלים אותם לחלוטין – אז בוודאי – כמו כן ליצור בסיסים להקלה בעונש (במיוחד מאז חוק הבניית הענישה) – אסור לנחקר לשכוח את מטרתו בשום שלב.
יודגש : מטרתו של הנחקר בחקירה במשטרה היא לא לסייע לחוקרים, או להיות “אזרח למופת”.
הוא, הנחקר, עוד עשוי “לשלם” את המחיר של התיק הפלילי שלו עצמו – גם שהמעשים בזמן עבר רובצים כעול על המודעות האזרחית, גם אז חייבים לנשום עמוק, ושוב לנשום עמוק ולזכור את המטרה.

 דוגמה – עורך דין פלילי חקירה במשטרה

בנקודה זאת ראוי לזכור לקוח של המשרד (לפני הייצוג של עורך דין פלילי ) שזומן לחקירה במשטרה, החוקר החל את החקירה במילים: “אתה יודע למה אתה כאן?”.
הנחקר ענה – “כן בגלל מה שעשיתי ל…… לפני 12 שנים”….מרגע זה כל הסיפור כולו סופר על ידו בפירוט רב.
כך יצא שהאיש סיפר שהוא “ממתין לחוקרים של המשטרה” מזה 12 שנים – ההמתנה היא לאור אונס של קטינה ומעשים מגונים לאורך זמן רב –  בזמן עבר.
התוצאה של החקירה במשטרה הנ”ל – ענישה!
האם באמת ניתן היה להוכיח את האשמות בלי הווידוי שלו ? (לציין חלק מהראיות הפורנזיות אליהן הפנתה התבררו כהפוכות).

האם יתכן ויש ראיות מאז ראיות אפשרי להשתמש בהן בעת החקירה במשטרה ? שאלות אלו יישארו ללא תשובה! ללא ספק יש אין סוף מקרים אחרים של חקירה במשטרה של אנשים על חשדות דומים – שלא הובילו לדבר!


 דוגמה לחוסר הוגנות – חקירה במשטרה 

עורך דין פלילי חקירה במשטרה
עורך דין פלילי חקירה במשטרה
חקירת המשטרה בארץ אינן הגונות מעצם העובדה שהמשטרה מזלזלת בחובות חוקיות ! אין משמועת לחובות חוקיות – שבית המשפט לא עושה דבר שהוא ניתקל בהפרתן.
דוגמה מפרוטוקול בייצוג עורך דין פלילי מוטי אדטו – הנחקר רפ”ק במשטרה  – הוא מספר על תיק שם הוא חקר ! הנחקר קטין – העבירה רצח!

627/17: “חיבקתי אותו ואמרתי לו: תשמע, אתה בגיל , בן כמה אתה ? אמרתי לו אתה בגיל של הבן שלי, ואמת יש לי בן בגיל 18: אמרתי לו: תשמע תספר לחוקרת את כל האמת, וכדאי שתספר את האמת. 627/29: “…אנחנו מיד כשהוא אמר שאני בדקתי וגיליתי שהעורך דין בדרך, המשכנו לדבר. אי אפשר לעצור. אפשר לעצור אבל שקטין מדבר אתך ורוצה לדבר, ואומר לך: אני אספר הכול, אז אתה לא אומר לו חכה שניה שיבוא העורך דין. הוא אמר, עורך דין ואמרנו לו, שאלתי בררתי אם ראש הצח”מ העורך דין בדרך ? אמר לי העורך דין בדרך. ממשיכים לדבר אתו”. 629/22 השוטר: “הרגשתי שאני מדבר אליו כמו אב לבן,..”.


חקירה במשטרה של חיבוקים ? של מניעת עורך דין? ללא הזהרה?

איום במעצר בחקירות פליליות
איום במעצר בחקירות פליליות

בית המשפט: כ.ה.ש ###  17 : “אתה שוטר, אתה רב פקד, אתה במדים, ויש פה קטין, והקטין מתלבט והוא אומר: תחכו, אני רוצה לחכות רגע לעורך דין. אז אתם משכנעים ממש בשכנוע, זה לא צריך לעשות”. 628/20: “יכול להיות מאוד שהוא אמר נחכה לעורך דין, אני רוצה לחכות להיפגש עם עורך דין, אבל בסופו של דבר אנחנו ממשיכים לדבר והוא כן מבקש לדבר”.

628/22: כ.ה.ש. ###  “אז בסופו של דבר, זה מה שאב בית הדין אמר לך, שאנחנו נתקלים ביותר מידי תיקים שבהם אנשי המשטרה עושים הכול כדי להוציא הודעה לפי שיגיע עורך דין”.

שאין שמירה על הכללים – זאת המציאות ! חובה להיעזר בעורך דין פלילי – צריך לשתוק עד להגעתו ! התוצאה ברורה.


קבלת עמדת ההגנה לאור האירועים

הכרעת הדין עמוד 49: “105. לנוכח התוצאה אליה הגעתי ומשקיבלתי את עמדת ההגנה לעניין מיקום ואופן הדקירה והשלב בו נעשתה, אינני רואה להתייחס לטענות רבות שהעלה הסנגור, הן לעניין מחדלי חקירה והן לעניין אי גילוי במודע של חומרי חקירה.

אומר רק זאת, כי אף שדעתי אינה נוחה מהתנהלות המשטרה בניהול החקירה (מאופן חקירת קטינים, מתיעוד לקוי, מאי התאמת החקירות המתמוללות להודעות הכתובות, ומהושבת נחקרים מרכזיים במעצר יחדיו תוך מתן אפשרות בלתי מפוקחת לתיאום) – הדבר לא היה במידה ואופן שישפיעו על קביעותי לעצם העניין”.

ההגנה הצליחה להוכיח התנהלות לא ראויה של החקירה !


 דוגמה הפוכה  – התנהלות נכונה של לקוח בחקירה פלילית

לקוח של עורך די פלילי מוטי אדטו נעצר עם 17 ק”ג של צמחי קנאביס  – ללא ספק עבירת סמים בעייתית ביותר.

לפני ההגעה שלי לתחנת המשטרה נערכה שיחה עם בני המשפחה שסיפרו על בעיה של אספנות כפתיית של העצור
– הוא הסביר שמדובר בבעיה של אספנות הצמחים הישנים ושימורם – היינו חלקי הצמח שלא בוצע בהם שימוש נשמרו במשך שנים.

 בינתיים החשוד סרב לשתף פעולה עם החקירה במשטרה – עד להגעת עורך הדין הפלילי וייעוץ שיקבל לפני החקירה במשטרה!
בנסיבות אלו הנחיתי את האיש למסור גרסה מלאה ולהסביר את הבעיה בעת החקירה במשטרה  – האיש מסר גרסה מלאה – הסביר הכול, נכנס לפרטים ונקודות – התוצאה הבנת הבעיה ועונש של מבחן לצורכי טיפול.

 דוגמה נוספת – התנהלות בחקירה במשטרה

לקוח של עורך דין פלילי אדטו נתפס בעת “מבצע סוכן” בתחומי הסמים לאחר שסיפק סם מספר פעמים לגב’ שקנתה ממנו את הסם (ללא רווח כספי).
 הלקוח, בחקירה במשטרה (ראשונית)  הכחיש את האירועים של הספקת הסם (סחר בסמים).

 מיד שנכנס עורך דין פלילי אדטו ושבמסדרונות היו כל העצורים מהמבצע כמו גם הפרסום בוצעה הערכה מחדש. הלקוח בעת החקירה במשטרה הבאה הודה (גם בעבירת הסחר בסמים), לקח אחריות, הבין שבמבצע סוכן הכול מוקלט!!!

לכן אין סיבה להכחיש ולבטל את טענות ההגנה שלו עצמו. מכאן הוא סיפר בחקירה הפלילית את מלוא האמת על הסוכנת היפה שיצרה אירוע “כמו מיני” היינו חיזרה אחריו בלהט מיני והוא “טעה”.
התוצאה שחרור מידי עם הגשת כתב האישום ועונש קל מאוד בהמשך.

 חקירה במשטרה – חקירת אונס

עורך דין פלילי חקירה במשטרה
עורך דין פלילי חקירה במשטרה
לקוח של עורך דין פלילי אדטו נחשד, בחקירה במשטרה, באירוע של אונס בת זוגו לשעבר – המחשבה הראשונה היא להכחיש הכול בחקירה במשטרה.
לבטח בנסיבות שם שהייתה בגידה מעורבת!
 לאחר מעבר על העובדות, כמו גם הבנה של אירוע החקירה במשטרה!

 יחד עם עורך דין אדטו בתחנת המשטרה, הלקוח החל לשתף פעולה באופן מלא.

 הוא סיפר על צורת יחסי המין, תאר לפרטים בדיוק מה שהתנהל, את מערכת התקשורת בניהם  – ואת העובדה שהוא היה בגידה בבן זוגה הנוכחי עמו – את העובדה שהדבר התגלה לגבר – ולכן התלונה להבנתו.
 
הוא נתן תיאור מלא של מה שהתקיים – הגב’ כלל לא הגיע לעימות לאחר שנאמרו לה הדברים ונבדקו אמצעי הקשר עליהם הצביע – האיש שוחרר.

 דוגמה נוספת – חקירה במשטרה – בגין גידול סמים

לקוח של עורך דין פלילי אדטו נתפס עם מעל ל 4 ק”ג של סמים בגידול (יש תיק נוסף במשרד די דומה על בערך 1 ק”ג).

המחשבה הבסיסית אצלו הייתה לטעון לאחריות על הסם בחקירה במשטרה – כך עשה הלקוח – לפני ייעוץ בעו”ד אדטו מבלי להסביר דבר על הנסיבות הכוללות של הגידול – היינו אנו נשארים עם עבירה פלילית מלאה !

 למחרת הלקוח ביקש להיחקר שוב : בחקירה במשטרה עכשיו הוא סיפר על מחלת הנפילה, על פציעה (פרוץ המחלה) בעת השרות בצה”ל, על המקום שהסמים לוקחים בחייו.

 היינו הסם הוא טיפול רפואי וכזה בלבד – הסם הוכר במסגרת ההסדר לשימוש אישי (מעל ל 4 ק”ג) התוצאה שרות לתועלת הציבור.

מטרת עורך הדין הפלילי – היבטי חקירה פלילית

חקירה במשטרה
חקירה במשטרה
בעת החקירה במשטרה המציאות של הנחקר מתערערת – החוקרים יוצרים אצלו שינוי תודעתי קשה.
 החוקרים שולטים בזמן שלו באופן מוחלט. מידי פעם “משחררים” מידע, מידי פעם לא.
מידי פעם יוצרים מצוקה רגשית קשה-מידי פעם בסיוע תרגיל חקירה זה או אחר מרוממים את רוחו – רק על מנת לפגוע באותה רוח בהמשך.

 לעורך הדין הפלילי בחקירה במשטרה יש “תפקיד” בעת הייעוץ בחקירה במשטרה  – ליצור שיקוף לנחקר של כל אמירה בראיה של העתיד.

 באם תגיד כך  – זאת התוצאה.
בעת החקירה במשטרה, תרגיל החקירה אליו אתה צפוי להיכנס הוא….
בעת החקירה במשטרה, קו ההגנה מחייב עמידה על הנקודות הבאות .

המאמץ הרגשי – בעת חקירה במשטרה

 החקירה הפלילית במשטרה היא אירוע מורכב ביותר ברמת האדם, במיוחד בהיבט הרגשי שלה.
קשה להבין עד כמה השליטה של חוקר המשטרה המיומן “מקשה” על ההתנהלות של הנחקר בכול משך החקירה הפלילית.
אפשר להקביל במעט את האירועים לדוגמה שאנו רואים תוכניות טלוויזיה כמו “הישרדות” או “האח הגדול” אנו רואים את השפעות הבידוד והעיסוק בנושא יחידי על האנשים – כל זה שאין כל לחץ שמתקרב לחקירה פלילית.
שם אנו רואים אנשים שקורסים לתוך עצמם בשל הלחצים של התוכנית – כאן, בחקירה פלילית במשטרה.
 ה”לחצים הטבעיים” יכולים להיות גדולים הרבה יותר. הרי עתידו של האדם כולו יכול וישתנה המילה אחת. עורך דין פלילי בחקירה במשטרה מאפשר מבט על על האירועים השונים.

הכנות רגשיות של הנחקר: חקירה במשטרה

עורך דין פלילי אדטו מוטי
עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7
במסמכים של קבוצות ימין קיצוני שנבנו לצורכי הכנה לחקירה במשטרה שם נאמר שוב ושוב – ההכנה הרגשית לחקירה במשטרה (שב”כ) כחשובה הרבה יותר מכול הכנה אחרת לחקירה במשטרה!
העומס הרגשי עצום, בעת החקירה במשטרה, החוקר ימשיך להטיח את האשמות ולצפות לתגובה.
זה המקום לציין, נחקרים רבים, גם כאלו שלא הופעלה עליהם חקירה במשטרה שהיא דורסנית חשו תחושות קשות ביותר על החקירה  במשטרה.
– הכול במנותק מהאירועים שהתרחשו במנותק מהאירוע הפלילי.

בעבר היו מספר מקרים של אנשים שהתאבדו לאחר חקירה במשטרה.
– שברור היה שהחקירה החלה בטעות ואין כל קשר בין האירוע הפלילי אליהם. היינו המאמץ הרגשי כתש אותם בעת החקירה במשטרה – עד להעדר יכולת התמודדות באירועים !

לכן חשוב להיות מוכן להיבט הרגשי של החקירה במשטרה – היבט שמועצם מאוד באם יש הליך של מעצר.
על ההיבט הרגשי של מעצר קיים פרק נפרד.

הכנות החוקר: חקירה במשטרה

הכנת החוקר - חקירה במשטרה
הכנת החוקר – חקירה במשטרה
קיימים תיקים שהחוקר במשטרה מתכונן אליהם זמן ארוך ביותר.
 הוא לומד לא רק את בסיס הנתונים  כולל ראיות פורנזיות וקורא חומרים רבים – אלא – בעיקר מפנים את אופיו של הנחקר שאמור להיות מולו  – מה מנוחה אך הנחקר ? האם הנחקר הוא במציאות של הפנמה או של הכחשה ?
כיצד יגיב אדם לאישומים מסוג זה ?
לפי התגובה הצפויה מתוכננת החקירה, איש אינו מצפה מנחקר להגיע ולהתחיל לספר את כל שהתרחש, ולעיתים יצרו מציאות של עודף פעילות של המערכת הרגשית.

לדוגמה הכנה לחקירה במשטרה
מניחים על השולחן תמונות של הקורבן. הולכים לבקר בבית הקברות על קברו. משמיעים את קולו. מצטטים פסוקי דת. הכול בשם הערעור של החשוד.

התמודדות של הנחקר – חקירה במשטרה

שמתכוננים לעימות כפעולת חקירה – גם אתה הנחקר צריך לפעול כך ! להבין את נפש האדם שיתמודד מולך בעת העימות ! הבנת נפש האדם והיכולת למצוא שם נקודות חשובה לא פחות מאשר ההכנה המילולית לעימות.

לדוגמה עורך דין חקירה במשטרה

כלי מרכזי של החקירות הפליליות, במיוחד הראשונות, במשטרה הוא “חוסר ידע” של החוקר.
החוקר במשטרה מעלה נושא, לא פעם כמעט כבדרך אגב, הנחקר מכחיש.
 הנחקר פועל הרבה מתוך תקווה שהנושא לא יפתח ולא יבורר, הוא שמח לגלות שהחוקר “אכל אותה” ולא מבין את המורכבות שהוא מיחס לאירוע.
מיותר לציין הוא למעשה כובל את עצמו בשקרים (גם בהכחשה).  לא פעם בלי שיקול דעת האם הדבר תומך בטיעוניו.
בהמשך יתברר לנחקר שלמעשה הוכח שהוא שיקר – שהחוקר מחזיק בראיה חד משמעית לכך, לא פעם שיקר גם במקום בו, לא פעם, לא הייתה סיבה לעשות כך. התנהלות החוקר הובילה אותו לכך  -מבלי שיפעיל שק”ד עצמאי.
דוגמה למקרה מסוג זה הוא סיפור “מעטפות הכסף” של מר טלנסקי למר אהוד אולמרט – אם קו ההגנה הוא שמדובר ב”כסף פוליטי” (כך נטען בבית המשפט) אז למה להכחיש את קבלת הכסף ?

בפועל מר אהוד אולמרט – שהוא עורך דין מנוסה. הכחיש תחילה את הנושא שקיבל כספים – ויצר קשיים להגנה בהמשך בנקודה זאת.


דוגמה חקירה במשטרה

בפרשת רצח הילדה תאיר ראדה ז”ל השעה שנחקרה אשתו של הרוצח מר רומן זדורוב זדורוב בידי החוקרים היו חומרי המחשב של הבית שם מר זדורוב (או אחר) בחנו צילומים בעלי אופי פדופילי (לכול הפחות שלא לדבר על סרטי סנף).
האישה קשרה את בעלה לסרטים. בלי שלמעשה הייתה צריכה כלל ליצור את המציאות הנ”ל !
בפועל החוקרים פשוש לא גילו לה את כל מה שהם ראו בצילומים והיא ניסתה להסביר כל פעם פרט חדש עד שהיה ברור לחלוטין שהיא תהה מוכנה לעשות לא מעט לסיוע לבעלה. בכך הכשילה את עצמה.

 דוגמה להכנה של המשטרה לחקירה 

עורך דין פלילי חקירה במשטרה
עורך דין פלילי חקירה במשטרה
בשנים האחרונות היה אירוע מהותי בתחום זה:
 החלה החקירה פלילית של מר עימנואל רוזן העיתונאי  -ראוי לשים לב שזמן רב היו השמועות, הכתבות, הראיונות, בכול אותו הזמן המשטרה טרחה והביאה את העדויות.
החקירה ה”רשמית” כלל לא החלה
רק שהחוקרים כבר מלאים בחומרים ומיצו את יכולתם לאסוף חומר בלי חקירה רשמית מתחילה החקירה הרשמית – שוב מר רוזן עדיין לא מוזמן.
הוא יוזמן רק שהתנאים יבשילו אצל החוקרים.
דוגמה דומה קיבלנו בעבר בפרשת דודו טופז ז”ל – שם החוקרים הדליפו והדליפו את שם החשוד וכלל לא זימנו אותו לחקירה. מר טופז שלא עמד בעומס הרגשי שהוגבר על ידי כתבים צמאי ידיעות החל לדבר עצמו לדעת – ומצבו עורער.
דוגמה נוספת בפרשת אלון קסטיאל – 2016-17 שם למרות חשדות על אונס המשטרה עיכבה את רגע המעצר במעל לחודש ימים.

 לפני הכול – זכויות בחקירה פלילית 

שמתכוננים לחקירה פלילית לומדים תחילה את הזכויות – אחר כך את השימוש הראוי בהן !
נהוג לומר שבשנים האחרונות מערכת המשפט “איבדה” חלק מהסלחנות שאפיינה את הקשר מול מעשים לא ראויים של שוטרים וחוקרים במהלך החקירות הפליליות.
 מעשים שנעשים לעתים תוך דריסה של זכויות נחקרים (ביטול זכות היוועצות בעורך דין לדוגמה) – בפרק זה נמצאות מעט מההלכות החדשות ואף מגמות (אפשריות) להמשך.
עיקר השינוי הוא היכולת בפסילה של “הודעות” מפי נחקרים (חשודים) שהתקבלו תוך דריסה של זכויות החשוד.
לאור זאת חשוב ביותר ליצור תיעוד לחד צדדיות החקירה במשטרה – מתוך מטרה שעורך הדין הפלילי יעשה בכך שימוש בהמשך.

מהי חקירה פלילית

חקירה פלילית בדרך כלל במשטרה אבל גם על ידי רשות אחרת היא בדיקה (בד”כ משטרתית – אך לא רק) שבאה על מנת לבחון באם התרחש אירוע פלילי הנחשד שבוצע.
לעתים תקדם לחקירה המשטרתית חקירה אחרת – לדוגמה מקרה נתן אשל ממשרד ראש הממשלה – שם מתקיימת חקירה על ידי הנציבות שירות המדינה – האומנם החומר לא יועבר למשטרה באם יתברר שהכן התקיים אירוע פלילי ?
במקרה שם ראוי לציין, עצם החקירה שם בנציבות שרות המדינה יכולה להוביל לאותן התוצאות של תיק פלילי לכן ראוי לשאול האם הנחקר שם זכאי לאותן הזכויות ?

מה מוביל לחקירה פלילית 

מה מוביל לחקירה פלילית
מה מוביל לחקירה פלילית
חקירה פלילית היא בדיקה לבחינת אירוע – הבסיס לכול פשוט : האם הוא אירוע פלילי ?
האם החוקר מסוגל לתאר את אותו אירוע פלילי עליו אנו נדרשים להשיב ?
לאותו החשד לביצוע עבירה פלילית בעבר, עכשיו או בעתיד (שיש תחילה/תכנון של ביצוע) שמובל לחקירה פלילית יכולות להיות סיבות רבות להיות במקום בו הוא נימצא.

הראשונה היא כמובן : תלונה. תלונה תלונה כללית בלי שם של מבצע אפשרי ועל המשטרה לחקור מתוך מטרה לגלות את זהות המבצע.


 התחלות חקירה פלילית 

אבל לא רק לא פעם “חקירה פלילית” מתחילה בשל התקלות מקרית עם ניידת משטרה שתופסת ממציאים או אפילו  ידיעה, מידע מודיעיני ועוד.

 חקירה במשטרה יכולה להתחיל גם ללא כל ראיה ממשית, אלא, גם בשל שמועה שהגיע למשטרה ממבחר מקורות – אפילו כתבה בעיתון.

נחקר חכם מנסה להבין את הבסיס לחקירה –  לפני שהוא מתחיל להשיב!


לדוגמה – בדיקה או חקירה פלילית ? 

פרשת העיתונאי עימנואל רוזן החלה בכתבה בעיתון – כתבה שצמחה עוד ועוד לאור עבודתה המאומצת של הגב’ הדס שטייף עיתונאים בעצמה שחשפה את הפרטים ולמשטרה לא נותר אלא לחקור לאור החשדות שעלו.
ה”בדיקה” מטרתה לבחון האם התגבש “אירוע” פלילי,או שמע, לא התרחש דבר שיכול להיחשב כאירוע פלילי(להבדיל ממוסרי, או, אזרחי).
מטרת החקירה הפלילית במשטרה תהה להביא את הממצאים לצורך החלטה (לקצין החקירות/תביעות/פרקליטות/ממונה על הגבלים/רשות ני”ע ועוד).
– אם קיימות ראיות לאירוע פלילי הממצאים יובאו בפני הפרקליטות/תביעות לצורך הגשת כתב אישום ו/או המלצה לסגירת התיק הפלילי.

“מטרת החוקר” במשטרה

הדברים מובאים מפיו של אחד מחוקרי המשטרה המובחרים שהיו בארץ – סנ”צ ירון לונדון
מתוך פרסום בספטמבר 2012 בעיתון הארץ.
  “התכונה הכי חשובה לחוקר היא היכולת להבחין בין עיקר לטפל.
   לקרוא בין השורות. לראות ולשמוע מה שלא מראים ולא משמיעים לו.
   לא להינעל על קונספציה אחת, להיות פתוח, לראות את כל הנוף
   ולא רק את הגבעה הסמוכה, ולא להגיע למצב שבו העובדות עלולות
   לקלקל  לו את הסיפור”.
המשך מטרת החוקר במשטרה :
חוקר צריך המון יושרה ואומץ. הרבה פעמים אתה יכול בקלות מדהימה לגרום לעוול גדול.
 אתה צריך לשנן לעצמך כל הזמן שהמטרה שלך היא לא כתב אישום.
 המטרה שלך היא לא להפליל את הבן אדם., המטרה שלך היא להגיע לחקר האמת.
 ואליה בלבד. אני חושב שהמטליות של לאסוף ראשים וקרקפות על החגורה פסולה מעיקרה”.
זהו האידאל –  הרבה בקורת סמויה אפשר לשמוע בין השורות –
בתוךר עורך דין פלילי שניהל הגנה של חשודים רבים  – המצב בפועל מאוד רחוק מהאידאל.
בפועל קשה עד לבלתי אפשרי לנהל חקירה בלי קונספציה – השאלה היא האם הראש מסוגל לקלוט דברים וכיוונים שמחוץ לקונספציה כאן בא עורך הדין הפלילי ומנסה ליצור מציאות של הפנמה של הראיות לטובת הלקוח שלו עצמו.

זאת המומחיות של הטיפול הנכון בחקירה פלילית.


חקירה במשטרה – “לא יודע”, “לא זוכר”

עורך דין פלילי
עורך דין פלילי
חשוב לדעת, נחקר חכם בפלילי לא מנחש.

כעורך דין פלילי מדהים לדעת כמה אנשים עונים מתוך הבנה שהם צריכים להיות בעלי דעה בכול נושא ! היינו לא מתוך ידיעה ! אסור !


בנוסף: החוקר הרי מחזיק את המידע שלו קרוב אל ליבו  -הנחקר אינו יודע דבר – במציאות כזאת לנחש זאת תכונה לא חיובית.
.
נחקר חכם בפלילי לא חייב לזכור הכול.
לבטח לא צריך לדעת הכול.

הוא גם לא יודע למה אדם זה או אחר בחר לעשות דברים – הוא הרי אינו יושב בתוך ראשו של האחר.


החקירות הפליליות הרי הן זמן רב אחרי האירועים (גם אם לא הרבה, הן אחרי ללא ספק).

בנוסף, החקירה הפלילית, היא מעמסה רגשית, יש עומס עצום, קשה לזכור פרטים בנסיבות שכאילו, קשה עוד יותר להתחייב על דיוק בפרטים. החוקר יצור לחץ להתחייבות, אתה נחקר חייב להיות מחוץ ללחץ.
הנחקר שומע – מעביר לעורך הדין הפלילי חלקי דברים – ויחד מבינים מה הדבר הנכון לעשות ! לנחש זאת לא אופציה  – לעולם לא !
ראוי לזכור – לחוקר במשטרה אין לחץ, הוא מחזיק בחומרים ביד, לעיתים תדפיסי טלפון, האם אתה כנחקר יוכל לזכור כל שיחה ושיחה מלפני תקופה ?

התשובה ברור שלא.


האם לחוקר במשטרה יש את החומרים הנוגדים?

עורך דין פלילי אדטו מוטי ליווי חקירה במשטרה
עורך דין פלילי אדטו מוטי ליווי חקירה במשטרה
נחקר חכם שברור לו שיש אפשרות שחומרים מסוימים נמצאים בידי החוקר, לא ייתן גרסה הפוכה – במיוחד במקום בו הנושא אינו נוגע בליבה של האירוע הפלילי.
כיצד מתמודדים עם חומר חקירה מפתיע ?
חומר חקירה מפתיע מאפשר לציין – “יש לי תשובה מעורפלת משהו,  אני לא רוצה לומר סתם לא זוכר, לא דנתי בה עם עורך דיני, אני מבקש לשוחח עמו ועד אז אני שומר על זכות השתיקה.”
בנסיבות שכאלו תינתן במרבית המקרים הזכות לשיחה עם עורך הדין הפלילי – אפילו כבר הייתה שיחה קודם לתחילת החקירה.

ראוי לציין החוקר ינסה לעבור לשאלה הבאה – אבל בחירה בשתיקה מחייבת לשתוק עד לשיחה עם עורך הדין הפלילי.


דוגמה לטעות בחקירה

הייתה טענה שמר אהוד אולמרט קיבל כספים ממר טלנסקי, שהטענה הוטחה בו הוא הכחיש.
במהלך המשפט התברר שאין הוא טוען שלל שלא קיבל את הכספים, אלא מדובר היה בכספים פוליטיים שמותר היה לקבל.
הוא הכן יצא זכאי בטיעון זה – קשה להניח שנחקר אחר היה זוכה לאותו היחס לפחות התקשורת  – הרי באם היה מודה בקבלת כספים בלי רישום כלל הדבר יכול להוביל לבחינת היבטי מס והיבטי הלבנת הון.
אבל – אולמרט.
חשוב לזכור – אתם לא מר אהוד אולמרט רוה”מ לשעבר.

חקירה במשטרה שתוביל לסגירה של התיק הפלילי

הברור מאיליו היא: חקירה פלילית שאינה מגלה אירוע פלילי, אלא מתברר שהאירוע במהותו “אזרחי” – או שהאירוע התקיים אולם לא כנגד אותו הנחקר.
הכול יביא לכדאי סגירת התיק הפלילי כנגד הנחקר בחקירה הפלילית. יתכן ואין אירוע פלילי לאור התיישנות.
בנקודה זאת חשוד לנחקר להבין את האירוע הפלילי המיוחס לו – ולא פחות חשוב מה חלקו באירועים – ומדוע חלקו נחשב לפלילי – כך מתחילה חקירה במשטרה (מבחינת הנחקר) – באירועים של מרמה וכו נושא זה חשוב במיוחד.

 אסור להיכנס למצב במסגרתו החקירה היא תשאול כללי ו”דייג” שמטרתו הבנת מכלול החיים של הנחקר וגיבוש חשדות להמשך.


נחקר “חכם” בסיוע עורך הדין הפלילי ירצו להבין במה מדובר!

הנחקר לא ימשיך להיחקר על ידי המשטרה אלא אם הבין היטב מה עבירה הפלילית המיוחסת לו ומה המעשים המיוחסים לו במסגרת אותה העבירה הפלילית.
אני אחזור על הנקודה – חובה על הנחקר להבין את טיב החשדות שהמשטרה מיחסת לו בחקירה במשטרה (על החשדות הוא חותם בסיום ההזהרה – לפני תחילת החקירה).
– מכאן עולה שאלה נוספת – מה המעשים המיוחסים לו שמגבשים את החשדות כאמור.

לאחר הבנת החשדות ראוי לבצע שיקול דעת יחד עם גורם חיצוני מטעמו – היינו עורך דין פלילי – ורק אז להחליט באיזו דרך הוא בוחר להוביל את ההליכים כנגדו.
כן – הנחקר לאן הוא רוצה להוביל – לעימות, או לשת”פ בחקירה או כל דרך ביניים אחרת.

לדוגמה – חקירה במשטרה

עורך דין פלילי אדטו מוטי
עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7
עבירות סמים.
המשטרה מצאה סם ומייחסת לנחקר חשדות לסחר בסמים.
נחקר חכם ינסה להבין מהיכן מגיעים החשדות האלו ל”סחר בסמים”.
רק לאחר מיכן לענות לחשדות או בכלל להתעמת עם הגרסה האחרת.
הרי יתכן ובאמצעות החקירה במשטרה ומציאת הסמים המשטרה מנסה להבין את מכלול חיו של הנחקר.
אולי לצאת עם תיק סחר בסמים – היינו יתכן ואין כל ראיה לסחר בסמים ורק פיו של הנחקר יוביל את החקירה למחוזות אלו.
נחקר חכם יבין תחילה מדוע בחקירה במשטרה השוטר הזהירו בחשד לעבירה של “סחר בסמים”.
רק לאחר מיכן יבחר מהי צורת התגובה הראויה למציאות – החל מתשובה לחשדות ועד לבחירה ב”זכות השתיקה”.

עורך דין פלילי חקירה במשטרה – דוגמה נוספת

חשדות לגנבת מסד נתונים מחברה עמה היה בקשר עסקי – החומר נימצא במחשבים בחברתו הנוכחית.
החוקר: אתה חשוד במרמה והפרת אמונים, ובגנבה ממעסיק.
הנחקר: למה גנבה ? (ראוי לבצע דבר דומה בייחס לכול עבירה).
החוקר: אני שואל שאלות.
הנחקר: ואני עונה ולא הבנתי איך הגעת לגנבה.
החוקר: מצאו אצלך בעסק.
הנחקר: ולמה אתה חושב שמדובר בגנבה ? אתה יודע שבתביעה האזרחית הם מודים שהיה משא ומתן ביני וביניהם ובמסגרתו הם סיפקו לי מידע ? אתה יודע שהם ניהלו את המגעים איתי מתוך רצון להוציא ואתי מהשוק במרמה ? אתה יודע שהם השאירו לי חלקים מבסיס הנתונים שלהם ולא טרחו לקחת אותו בסיום המשא ומתן ? מה הייתי צריך לזרוק את זה ? אז בוא תסביר לי למה אתה עובד עבורם ולא עבור הצדק ומאשים אותי במה שהם בכלל לא האשימו אותי?
החוקר: בתלונה הם אמרו.
הנחקר: ראית את כתב התביעה האזרחי ?

אז לך תראה את החומר לפני שאתה בכלל מתחיל את החקירה, אני מתכוון להגיש נגדם תביעה שכנגד על התלונה הקיקיונית הזאת. אתה חייב לדעת, ההליך פה הוא חלק נוסף מהתיק האזרחי והם מנסים לקדם בעזרתך תיק אזרחי ששם הם מפסידים.


דוגמה נוספת – חקירה פסולה במשטרה 

בתיקי מין שמייחסים סדרתיות מעלים באוב אירועים ישנים שחלה עליהם התיישנות (פרשת הנשיא קצב היא דוגמא טובה לכך).

נחקר חכם חייב לשקול היטב את היכולת שלו לזכור שנים רבות אחורה, או לקחת חלק באירועים שאינם ממין החקירה הפלילית.
עכשיו האם המשטרה אמורה לחקור אירועים שאין יכולת להעמיד לדין בהם מטעמי התיישנות?

גופי החקירה השונים

בנוסף למשטרה קיימים גופים רבים להם סמכות חקירה פלילית וסמכויות נלוות, כמו הרשות לני”ע,הרשות להגבלים עסקים, מפקחים של משרד העבודה והרווחה ועוד – ראוי לציין – גם אמירות בגופים אילו הן אמירות רבות חשיבות.

– אל תכנסו לחקירה בלי להפנים שכול אמירה לכול גורם יכולה לחרוץ את גורלכם.


 מלבד גופים אילו גם חוקרים פרטיים של מקום העבודה, ואפילו המעסיק עצמו, יכולים להפוך לחוקרים לרגע, לתעד את אמרותיכם ולהעביר למשטרה את הדברים – לכן – אם אתה חש שמתחילה חקירה פלילית ? זה המזמן הנכון להתחיל להתייעץ בעורך דין פלילי.
בפרק זה למטרת נוחות כל גופי החקירה יוגדרו “משטרה”.

עורך דין פלילי – תחילת חקירה במשטרה

עורך דין בדיקות ט.א במסגרת החקירה
עורך דין בדיקות ט.א במסגרת החקירה
בד”כ “חקירה פלילית” מתחילה בהגשת תלונה, אולם, החקירה יכולה להתחיל גם ללא כל תלונה.
דוגמה חקירה המתחילה ממידע אפילו קלוש אפילו שמועה שמגיע למשטרה על עבירה שהתרחשה/מתרחשת.
– מידע שמועבר כשמועה, מגוף חקירה/רשות אחרת, עיתונים/כתבות בטלוויזיה, כתבה בעיתון ועוד ועוד.
המידע יכול להגיע אל המשטרה ממגוון מקורות ודרכים החל משיחת טלפון דרך התקלות באירוע של ניידת סיור/שוטר באירוע ואפילו מתוכניות בטלוויזיה או כתבה בעיתון.


הסיבות לתחילת החקירה

על מנת להבין את החקירה הפלילית והאינטרסים המנחים אותה חשוב להבין את מקור המידע, (לדוגמה שהחקירה במשטרה מתחילה מבקשה של השב”כ אזי המשטרה תהה בעלת אינטרס בתוצאה.
או שבעת פינוי בית השלום בחברון פעלה המשטרה בשל סרט חלקי וטענה שאדם מסוים תקף ערבים.
למרות הסרט הלקוי והערוך). מקור החקירה לא פעם משפיע על צורת החקירה, הבנת זמן החקירה הסמויה, הרצון בגילוי האמת ועוד – כך שהרצון והצורך בברור האינטרסים שביסוד החקירה ברור לחלוטין.
הרבה פעמים ברור לחלוטין כיצד החקירה מתחילה, אולם, לאיש אינו ברור כיצד היא תסתיים (עיין מקרה מר משה קצב שהיה זה שהתלונן על איומים מצידה של א’ והפך לאשם באונס בתיקים רבים אחרים) – לכן חשוב לראות את התמונה הכוללת לפני כל התייחסות לאירועים.

ראוי לזכור שלאחר הגשת התלונה המשטרה פועלת במבחר ערוצים ואין כל דרך לבטל את התלונה על מנת לעצור את החקירה. כך שיש לחשוב היטב לפני הגשת תלונה מהשלכות האירוע.


דוגמאות חקירה במשטרה 

 בעל שהגיש תלונה פלילית נגד אשתו על ששברה לו את מכשיר הפלאפון, האישה הודתה בתלונה וטענה שהוא תקף אותה קודם לכן ולכן עשתה זאת – הבעל נעצר.
דוגמה אדם שהתלונן על גנבה של ארנק, הגנב טען שהוא לקח את הארנק בשל העובדה שהאיש לא שילם לו את שכרו כזונה ממין זכר – התברר במהלך התיק שהזונה ממין זכר הוא גם תושב שטחים ששהה בביתו של האיש ללא אישור.
דוגמה: חקירה מאוחרת, לדוגמה האירוע התרחש לפני שבועיים ימים ולמרות שהנחקר הוא אדם ידוע המשטרה מחליטה לזמן אותו לאחר זמן ארוך ביותר – התוצאה – קשה להניח שהנחקר ייעצר.
גם בייחס להטלת תנאי שחרור כמו הרחקה וכו’ – אין ממש היגיון בטיפול כל כך מאוחר להטיל תנאים לשחרור שהנחקר היה משוחרר ללא תנאים זמן ארוך.

 

חקירה במשטרה כחקירה פלילית ישירה

הבנת מקור התלונה הפלילית ומועדה על ידי הנחקר הוא אחד המהלכים הראשונים שעל כל נחקר לבצע.
אבל חשוב יותר מהבנת מקור התלונה הוא הבנת על מה ההזהרה.
מכאן באה שאלה שנייה – אלו ראיות יש למשטרה בחקירה על מנת לבסס את החשדות.

בנקודה זאת ראוי להתעכב ולשאול את החוקר על מה מתבססת נקודה זאת או אחרת.


לדוגמה  – האזהרה בתחילת החקירה במשטרה 

חקירה במשטרה
חקירה במשטרה
ההזהרה: “אתה חשוד בסחר בסמים….”.
הנחקר: “למה סחר ? כל מה שאתה אומר שמצאתם זה 50 גרם גרס בחדר של השותף, תסביר לי למה אני קשור לזה ולמי אתה טוען שמכרתי”.
החוקר: “זה החדר שלך, ומצאו ט.א שלך על הקופסה של הסמים, והסם היה מחולק לחבילות”.
הנחקר: “התכוונתי למה סחר?, אני מעשן מידי פעם וזה בגלל בעיה שיש לי בגב….חבילות ? ככה קניתי”.
ראוי לדעת תיק סחר בסמים חמור ללא שיעור מתיק החזקת סמים.
לדוגמה נוספת:
אתה חשוד בהטרדה מינית של …. מה יש לך לומר על כך ?
נחקר: היא התלוננה ?
חוקר: אני שואל שאלות.
נחקר: אין מצב שהיא התלוננה, תראה לי שאם היא התלוננה ואני מבטיח לך שהתשובה שלי תפתור לך את התיק ועוד 10 דקות אנחנו כבר בקפה. רק תראה לי.

(הנחקר גם מפקפק בתלונה, גם מציג עצמו כבעל תשובה לאירוע, וכך הוא ידע על מה להשיב לפני כל תגובה שלו).


חקירה (ישירה) במשטרה 

להדגיש, בד”כ בעבירות “רגילות” ו”פשוטות” החקירה הפלילית היא חקירה ישירה בעיקרה (ההפך מסמויה), אולם, הדבר אינו חייב להיות כך, גם בחקירות שגרתיות (“פשוטות”) איסוף המידע יכול להיות גם סמוי היינו מודיעיני ורק לאחר סיום איסוף הראיות תהפוך החקירה לגלויה.
החקירה השגרתית הרי מתחילה מתלונה במשטרה – תלונה ידועה.
או מהתקלות עם ניידת משטרה שההתקלות ברורה וגלויה לנחקר.

חקירה פלילית סמויה בתוך חקירה גלויה

החקירה הפלילית לא פעם תהה סמויה או בחלקה “עקיפה”.  לדוגמה על ידי מדובבים בתא, לא רק בשל העבירה אלא בשל מעמדו של החשוד או עניין ציבורי באירוע.
יודגש שוב – חשוב מאוד לדעת מהו בסיסה של החקירה !
הדבר חשוב גם על מנת לדעת מה סביר שיודעת המשטרה על מכלול האירועים ומי הוא זה שמזין את המשטרה במידע – דבר המאפשר לקבוע את “חזית המריבה” והתשובות המתבקשות בצורה מדויקת הרבה יותר.
כמו כן חשוב לדעת על בסיס החקירה על מנת לדעת מהם הסיכונים שהיא מביאה עמה !

לא יעלה על הדעת לעצור אדם שנחשד בהחזקה של סם, אפילו לא מכירה, שהכול היה ידוע לפני מספר חודשים והמשטרה משום מה החליטה לחקור את הראיות בזמן זה.


חקירה פלילית – חקירה סמויה?

במקרה שנודע על חקירה סמויה או חשש לכזאת, חשוב ביותר לדעת על מקורות המידע ולהתייעץ עם עורך הדין פלילי !
חשוב לבצע זאת, באם ניתן, עוד לפני שהחקירה הפלילית הופכת לגלויה זאת על מנת להתכונן לחקירה הצפויה ולהתכונן את הפעולות שהן נגזרת מחומר הראיות שמצוי.
בכול מקרה, “בניית יריבות” ואינטרס של צד שלישי במהלך חקירה הוא נושא מורכב ביותר, וראוי לעשות זאת רק לאחר יעוץ של עורך דין המומחה לתחום הפלילי.

ראוי לדעת, במידה ואין ידע על בסיס החקירה – לא ראוי לנחש – הניחוש יחזק את התיק – במרבית המקרים.


חקירה במשטרה – חקירה לא ישירה

בדרך כלל מדובר בשלבים שלפני תחילת החקירה הישירה.
החקירה מתאפיינת באיסוף מידע ממגוון מקורות על מנת להתחיל את החקירה במשטרה והטחת האשמות בהמשך.
נחקר חכם מאפשר למשטרה להשיג מידע בו הוא חפץ – לא פחות חשוב נחקר חכם מודע לחקירה ונימנע מלהפליל את עצמו באמירות שבעתיד הוא יתקשה להתמודד איתן.

בנקודה זאת ראוי לציין שלא פעם לאחר שלב ראשוני בחקירה הנחקר משוחרר לצורך המשך החקירה העקיפה – וכאן חובה על כל אדם שנמצא תחת עינה של המשטרה להיות מודע לאפשרות שהוא מוצפת, מואזן בקווי הטלפון שלו ויתכן אף ברכבו וכו’ ומקורבים אליו מסייעים בהליכים כנגדו.


ההבדל בין סוגי חקירות פליליות

עורך דין פלילי אדטו מוטי
עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7
הרבה אנרגיה מוציא החשוד בפלילים עוד לפני השאלה הראשונה. בעת החקירה הראשונה במשטרה !
הרי המצב הנפשי של מי שאמור לעבור שינוי לרעה בחייו אינו פשוט – וכל חקירה במשטרה היא שינוי לרעה – הרי עולים כאן חשדות שישנו עוד את רקמת חייו !
כל הפרק עד לרגע זה בא לענות על שאלה אחת ויחידה – מה המקור של החשד – לעיתים שאין דרך להתמודד עם עומס בחקירה חייבים לעשות משהו אחד ויחידי – לשתוק.
להמתין לעורך הדין הפלילי ואז לנסות להבין את התמונה שיכולה לעלות מהמציאות ולהחליט מהי דרך הפעולה הטובה ביותר.

לא פעם הבחירה היא בין רע לגרוע – אבל זאת בחירה.


לדוגמה התמודדות מול האירועים : (דוגמה מתיק של המשרד)

נעצרת לאחר שדקת בן זוג לשעבר לעיני 5 נערים.
האם יש סבירות שכל אותם הנערים שבשעה זאת הם חקירה במשטרה לא יפלילו אותך?
התשובה אין סיכוי שכזה.
בנסיבות אלו בוחנים את האירוע ומחפשים בו קווי הגנה. אין טעם להכחיש, אין טעם לשתוק, הראיות  יהיו בידי החוקרים עוד רגע קט, עדיף להוביל לקו ההגנה.
(במקרה זה קו ההגנה היה בשל האירועים והמעשים של המתלונן שקדמו לאירוע, כמו גם החוסר רצון בתוצאה הקשה והמעשים של המתלונן שגרמו לאירועים).
התוצאה ענישה קלה יחסית.

הוכחות האישום

עו"ד פלילי חקירה
עו”ד פלילי חקירה
בכול תיק פלילי, המדינה צריכה להביא ראיות להוכחת האישום הפלילי, בד”כ מדובר בראיות הנאספות בעת חקירה במשטרה – מהסוגים הבאים:

א. עדויות. (די בעדות אחת שנותנים בה אמון להוכחת אשמה בתיק פלילי – במיוחד באירועים שם סביר שלא יהיו עדויות לרוב – אבל גם דברים היוצאים מתוך העדות יכולים לחזק אותה כמו מצב נפשי, מידיות התלונה, סימנים ועוד ועוד)

 ב. ראיות חפציות. (ט.א, צילומים, איכונים ועוד ועוד).

 בד”כ הראיה החפצית באה על מנת לחזקת את העדות על מנת להוכיח את האישום.

 שאלה מעניינת היא מה מתרחש שאין הלימה בין הראיה החפצית לתיאור העובדתי. (עד כמה שהדבר לא יאומן יש שופטים שיאמינו לעדות למרות הראיות החד משמעיות).

 

חקירה במשטרה – העדויות של העדים 

העדויות הן מעדים, אנשים בשר ודם  -אלו נאספות על ידי החקירה במשטרה !
חייבים לדעת – לכול עד יש אינטרס בעת מסירת העדות – לא נדיר לקרוא עדות ואז לראות סרט מצלמת הבטחה מאותו האירוע – הסרט שונה לחלוטין, הסרט ילמד על מציאות שאין דרך להסביר את העדות.

לכול עד סיבה למסירת העדות ההדבלים בין מערכת המשפט הצבאית לאזרחית

נכון יש גם אזרחות טובה – רצון לסייע לחקירה במשטרה !
אבל אחרי שנים של עבודה בתחום – אלו מיעוט העדויות. קשה למצוא עדויות בלי רצון מסוים בתוצאה.
לעדים יש רצון בתוצאה והם מכוונים את עדותם לכך – וחייבים להבין את הדברים שנאמרו על ידם.
על רקע זה – זיהוי האינטרס הוא חובה – למרות שלא בכול המקרים הזיהוי די בו על מנת להוכיח את העיוות החשיבתי שהם היו בו בעת מסירת הדברים.
עד מסוים נפגע עד עמקי נשמתו. (ועדותו אמת).
עד שני נפגע בגופו. (ועדותו אמת).
אבל יש גם עדים בעלי אינטרס שמטרתם להשתמש באירוע כלשהו על מנת לקדם מטרה כלשהי בין ענישה מוגברת, בין אג’נדה פוליטית, או כל סיבה אחרת.
המטרה של הנחקר היא לחשוף את המטרה שמנחה אותם על מנת ליצור חולשה מובנית בראיה הספציפית (לא תמיד זאת המטרה, לעתים המטרה היא לעשות זאת בזמן עתיד ולא בחקירה עצמה).

קיימים מקרים רבים של אירוע בן מספר מעורבים שעד מסוים מצליח “למכור” למשטרה את התיאור שלו של האירועים – כך שהמשטרה מתעלמת מחלקו שלו באירועים  -בין בכך שהיא לא מודעת לחלק, או פשוט מתעלמת מחלקו שלו.


דוגמה לעד שמשקר 

חקירה פלילית במשטרה - הסוף מתברר אצל השופט
חקירה פלילית במשטרה – הסוף מתברר אצל השופט
ארבעה היכו אדם אחד, הוא בתגובה שלף סכין ודקר שניים מהם.
בכול העדויות של העדים בעת פעולת חקירה במשטרה –  אין ולו אזכור לכך שהם הכו באיש.
הם פשוט שכחו זאת כעובדה.
הם העדיפו להתעלם לחלוטין מכול מעשיהם.
הצילומים חשפו את האמת המטרידה.
בפועל בשל עדותם החל תהליך כלפי אותו האדם – והמשטרה לא תנקוט בפעולות כנגדם – שכן הם מוגדרים כקורבנות.
העד בעל האינטרס:
העד הקלאסי שנהנה מסיוע המשטרה הוא עד המדינה.

חקירה במשטרה תחילה 

כאשר אדם, שאינו עבריין, מגיע לקבל ייעוץ משפטי בתחום הפלילי, זהו הרגע החשוף ביותר והפגיע ביותר בחייו. המשרד ער לכך ושומר על האנונימיות של לקוחותיו.
החקירה הפלילית כמעט תמיד (לא תמיד יש חשודים שמחמירים ביותר את מצבם בהתנהלות לא נכונה) מתחילה ביחס לעבירות חמורות הרבה יותר מאשר יואשם בהן האיש בכתב האישום.
או יכולה להפוך בהתנהלות בעייתית עבירה פעוטה לאירוע פלילי חמור הרבה יותר, חשוב ביותר למקד את החקירה לחשדות המיוחסים לחשוד.
חשוב גם להתמקד בתשובות לשאלות אותן ניתן להזים.
נשמע מסובך ?
לא תמיד, ובד”כ עם הדרכה נכונה ניתן למזער נזקים מחקירה פלילית חמורה.

בהתנהלות לא נכונה או שיש התפתחויות בחקירה יכול והמצב יחמיר ביותר – לכן לפעמים עדיף למזער נזקים ופשוט לנקוט במערך של הקטנת נזקים כמו  לשתוק בחקירה, או לבחור בדרך אחרת שמטרתה לניעת הגדלת הנזקים.


 חקירה במשטרה – טענות הגנה 

לא פעם לנחקר מסוים קיימת טענת הגנה מהותית לתיק הפלילי, השאלה מתי ראוי ומתי לא ראוי לפרוס את טענות ההגנה כנגד החשדות היא שאלה מורכבת ביותר.
יש טענות הגנה שאם לא שמעו מתחילת החקירה – אזי קשה להאמין שניתן יהיה להעלות אותן, בהצלחה, בהמשך.
מצד שני, לא פעם, עדיף שלא לחשוף את טענות ההגנה ולחכות איתן עד למשפט עצמו.
כל מקרה על פי נסיבותיו, קשה להסביר את השיקולים בחשיפת/אי חשיפת טענת ההגנה בשלבי החקירה הראשונים או מתי לחשוף את הטענה באופן מיטבי.
רק ייצוג מלא מעורך דין פלילי יכול להוביל לבחירה בעלת סיכוי גבוהה להיות טובה יותר.

התנהלות בחקירה במשטרה

עורך דין פלילי אדטו מוטי
עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7
חשוב להיות אהוב, אבל בגבולות ! אהוב על ידי החוקרים זאת לא באמת אהבת אמת !
החקירה הפלילית היא אירוע מלחיץ, מפחיד ומערער רגשית.
על הנחקר להיות ממוקד בחקירה ולהבין את השלב בו הוא נימצא בכול רגע נתון. הדבר החשוב ביותר הוא להישאר בשליטה ולא לצאת מעורך כנחקר על מנת לרצות את החוקרים. אין מה לדבר על יחסים אישיים, נחקרים שסמכו על החוקרים ממלאים את כתבי האישום.

ראוי לדעת לחוקר משטרה אין סמכות לסגירת תיק פלילי – ולכן כל הבטחה שלו היא חסרת משמעות.


חקירה במשטרה – חשש טבעי 

חקירה במשטרה - חשש טבעי
חקירה במשטרה – חשש טבעי
כל נחקר באופן ברור חושש, החשש מתלווה למעמד והוא ברור לחלוטין, החשש קיים למרות עורך הדין.
 הפחדים של הנחקר הם בלתי מסתיימים, החוקרים יודעים זאת ומערערים את הנחקר עוד ועוד – וכאן מתחילים חלק מהנחקרים לנסות ולהיות “חברים” של חוקריהם ואולי גם לנסות שלא להרגיז את החוקר.
כל נחקר חייב לדעת: החוקר הוא חוקר, הוא בא לעבודה.
החקירה מתנהלת במטרה לבסס את החשדות שיש כלפי הנחקר.

אסור לנחקר לנסות לסייע לחוקר – אלא לעצמו בלבד – לא פעם הנחקר הלא מנוסה מתחיל לראות את מערך הכוחות וממש “מתאהב” בחוקר ומנסה לרצות אותו ולסייע לחקירה. כאן חייב הנחקר בפלילים להבין – אהבה של אימא היא דבר חשוב – לא אהבה של החוקר.


המטרה סגירת התיק הפלילי 

 בתהליך הפלילי בו הוא נימצא מטרתו אינה לזכות באהבה ואהדה של החוקר – אלא בסגירת התיק – ואת זה עושים בראיות ולא באהבה.
כחלק מאותו רצון שלא לריב ולא להתעמת מסכימים נחקרים שלא לקרוא את החקירה, לא להתעמת בניסוח לא מדויק, לא להתעמת מול חוקר שמצטייר במגמתי (שלא לדבר על המודים ומשתפי הפעולה במקום בו הדבר אינו דרוש) – ועוד.
נכון, חשוב להיות אהוב (אפילו על ידי חוקרי משטרה), אבל חשוב יותר לצאת בנזק המינימלי מהחקירה.
לאור זאת ראוי לא פעם להתעמת עם החוקר ולהתעקש על הגרסה המיטבית ועל כל פסיק ומילה בחקירה – חשוב בסיומה לקרוא את כל שנכתב – חשוב להיות ממוקד בחקירה.
בהמשך הפרק יובאו חלק מתרגילי החקירה שמבוצעים על ידי חוקרי משטרה על נחקרים.

שילוב ההליך השיקומי 

שיקום יכול למנוע ענישה
שיקום יכול למנוע ענישה
מההיבט השיקומי, לא פעם ניתן ל”השתמש” באירוע המעצר והחקירה הפלילית כאירוע שיקונן שינוי בין בעציר ובין בסביבתו.
– כך שמצב הדברים לאחר השחרור יהיה שונה לחלוטין וניתן יהיה לגבר תוכנית שיקום לעצור או החשוד ולמשפחתו.

חשוב לבני המשפחה להבין את ההליך ולקבוע את הכיוון שאליו המשפחה מעוניינת לרתום את כוחותיה ומשאביה הרגשיים והכלכליים.
– עורך דין פלילי נבון יכול להציג את מלוא היתרונות למצב שנוצר.
הליך שיקומי סדור וברור יכול למנוע ענישה – כמו גם להפחית מהענישה באופן ניכר !
חלק חשוב מההליך השיקומי נימצא ביכולת של המשפחה כמו גם החשוד לראות את העתיד – ולא לבחוש בעבר. עורך דין פלילי אמור להנחות של הליכי השיקום – הליך שרואה את העבר, מתקן את המציאות – ובונה עתיד טוב הרבה יותר.
זהירות:


ניסיון  למנוע תלונה?

הסכנה הגדולה ביותר בה נימצא חשוד בעבירה פלילית בעת החקירה במשטרה היא הניסיונות “למנוע” את התלונה הפלילית  או להעלים ראיות אותן המשטרה מחפשת – מדובר בעבירה פלילית חמורה ביותר של שיבוש מהלכי חקירה ושיבוש מהלכי משפט.


לדוגמה  – שיבוש חקירה 

חשוד נימצא עצור לצורכי חקירה פלילית בעבירות הטרדה, באמצעות המחשב מביתו, בתחנת המשטרה, שנודע לו שעומד להיות חיפוש בביתו לצורך תפיסת המחשב האישי שלו (הוא הודה בחקירה בהחזקה על מחשב) הוא מעביר מסר להוריו בתחנה להעלים את המחשב.
ברור כשמש שהמשטרה תגיע לבית.
ברור שהם מודעים למחשב.

כמו כן ברור שלאור החבלה בחקירה הפלילית יפתחו תיקים פליליים להוריו שסייעו לו ולו עצמו.


 חקירה פלילית – דוגמה לנזק מסוג שונה

בחורה שמודיעה שתגיש תלונה על עבירת מין, במידה וה”חשוד בפוטנציה” יפנה ויבקש ממנו ש”לא להרוס לו את החיים” ולא להגיש תלונה ויציע פיצוי כספי יכול הדבר להוות מעין “הודיה” במעשה.
עוד יצוין שניסיונות למנוע הגשת תלונה פלילית/עדות פלילית מהווים עבירה פלילית עצמאית, שלא פעם חמורה יותר מהעבירה שאותה מנסים למנוע.
גם הטיפול המשטרתי בעבירות שיבוש/הדחה בחקירה נמרץ הרבה יותר.

מתי חקירה במשטרה מוקלטת

כל נחקר חייב להניח הנחה אחת  – תמיד. החשד שלו אמור לעלות שהשוטר מציע שיחה שלא לציטוט.
הכוונה במילה תמיד היא תמיד – בכול רגע נתון – בתחנה או מחוצה לה.
בהתאם לסעיף 7 לחוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים), התשס”ב – 2002 והתוספות לחוק – הכלל הוא של חובת תיעוד חזותי (צילום) של חקירת חשוד בעבירה פלילית שהעונש עליה הוא 10 שנות מאסר או יותר.
ראוי לדעת גם לא פעם – גם בעברות פחות קשות ישנו תיעוד חזותי.
בחדרי החקירות לאור זאת מותקנת “עינבל” שהיא רשת תיעוד של החקירות שמאפשרת צפייה מחדר אחר בזמן אמת. לאור זאת החוקר ה”אמיתי” לא פעם נימצא במקום אחר והחוקר בחדר הוא מבצע ההוראות בלבד.
בפועל שיש חקירות מסוימות – מכשירי ההקלטה “נשכחים” ! נחקר נכבד – אלו לא האירועים שהיו לטובתך !

מתי ראוי להיוועץ בעורך דין פלילי – חקירה במשטרה ?

עו"ד פלילי אדטו מוטי
עו”ד פלילי אדטו מוטי
אם קיים תחום בו המשרד סבור שחשוב במיוחד לשכור עורך דין אזי השלב הוא אם אפשר עוד לפני החקירה הפלילית. אם החלה החקירה אל תחקר והשתמש ב”זכות השתיקה ” עד להיוועצות בעורך דין פלילי.
יודגש: עוד לפני הגעת החוקרים של המשטרה/הרשות החוקרת, יעוץ בשלב של לפני החקירה הפלילית הוא בניה “מחדש” של הסיפור ולא בניית טלאים ותיקון טעויות, מה שמביא להצלחה גדולה הרבה יותר.
במקרה וזה אינו אפשרי חשוב במהלך החקירה הפלילית להיוועץ עם עורך דין המומחה לדין הפלילי במהלך החקירה באופן אקטיבי.

ראוי לציין,לא הזכות להיוועצות מתחילה עם ההחלטה לעצור (גרסת המשטרה) – כך לא פעם הנחקר הלא מוכן גורם לעצמו נזק קשה ביותר בחקירה הראשונית – נזק שלא פעם אינו בר תיקון.


 

הגוף החוקר  – חקירה במשטרה 

לציין חקירות לא מתנהלות רק ע”י שוטרים אלא לא פעם החוקרים הם מטעם מקום העבודה כמו בשל החוק למניעת הטרדה מינית ו/או חוקרים פרטיים בשל חשדות לגנבה ממעביד וכו. ראוי לשים לב להבחנות בין סוגי החוקרים ולאפשרויות העומדות בפניהם.
לא פחות חשוב להבין שחוקר מטעם מקום העבודה יכול להביא לנזק עצום ל”חשוד” נזק שאפילו עולה על כל אפשרות בהענשה בפלילי.
לדוגמה פיטורין לאחר שנות עבודה רבות בשל “הטרדה” מינית חמורים לא פעם הרבה יותר מכול השלכה פלילית של המעשה.
לציין הבודק מטעם מקום העבודה הוא לא פעם גם החוקר וגם השופט. או לפחות הממליץ על העונש – כמו כן הבודק אינו כפוף לדיני הראיות המקובלים.

מהו ייעוץ אקטיבי בפלילים?

החקירה הפלילית אינה נחה, אבל, לא פעם, המטרת החקירה היא “חד ממדית” – ביסוס החשד – מה שיוביל להרשעה במשפט של החשוד.
ה”מטרה” של החקירה הפלילית, יכולה להיות להבנת החוקרים, להוכיח את האישומים וכל מידע שאין בו כדי לחזק את האישומים נדחה באחת.

במצב דברים שכזה חשוב ביותר שלא להסתפק בליווי החקירה אלא לראות כיצד ניתן ל”סייע” לחקירה ולהוביל את קווי החקירה למה שראוי לך הנחקר !


 חקירה במשטרה – האם לשתוק?

חקירה במשטרה
חקירה במשטרה
האם צריך להעלות חשודים נוספים ?
האם קיימות עדויות המפריכות את הראיות ?
האם פוליגרף יסייע במקרה זה ?
האם חסר מידע טכני לחוקרים ?
האם קימת מגבלה שלא בידיעת החוקרים (לדוגמה חשוד חולה סכרת מה שמשפיע על יכולתו המינית) ?
קיימים אירועים רבים בהם ייעוץ אקטיבי של עו”ד אדטו סיים תיקים פליליים בשלבי החקירה.
 
חובה על הסנגור ללוות את החקירה עקב בצד אגודל ולראות בכל זמן נתון מה הוא יודע אודות חומר הראיות וכיצד ניתן להראות צדדים שונים של אותו החומר.
בזכות ייעוץ שכזה הסתיימו תיקים רבים של לקוחות המשרד, לציין לא פעם באמצע הליכי החקירה יוזם המשרד חקירות אודות האירוע הפלילי באמצעיו שלו על מנת להתכונן למשפט מבעוד מועד.
זה המקום לציין – הישגי המשרד בתחום החקירות הם המשמעותיים ביותר מכל הישגיו.
ראוי לציין – עם השחרור ממעצר העבודה והחקירה אינן נחות, חשוב ביותר לקחת את התיק בשלב השחרור ולבנות את המצב בין להכנה לטיעון לעונש ובין לבניית קו ההגנה בתיק – ואפילו לשניהם יחד.

ניהול משברים  – הדרך לניהול חקירה במשטרה

למעשה החקירה במשטרה מצטיירת כמשבר – ולאור זאת עובדים ההתנהלות של “ניהול משברים” מעולם העסקים – במיוחד בשים לב למצב של החשוד.
מפלס החרדה, צורת מתן ההוראות, היכולת לקבל וליישם את ההמלצות ועוד.
זה המקום להסביר שקיימים אנשים שאינם מסוגלים ליישם את כל ההמלצות לדוגמה אדם “שחייב” להסביר את עצמו, בעת החקירה במשטרה (מול שאלות), או אחר שמאופיו הוא מוגבל ביכולתו לענות על שאלות שלא נישאל.
כל אחד מהם יזכה לייעוץ שונה לחלוטין לצורך ההתמודדות עם החקירה במשטרה – אפילו מדובר בתמונה ראייתית דומה.
המטרה הבסיסית של עורך הדין שהוא מגיע לחשוד בעת החקירה במשטרה או לפניה היא להבין את התמונה שהוא ראה, את התמונה שהאחרים ראו.  את התוצאה – ולראות מהן נקודות הזכות באירועים – הכול מתוך ראיה של תיק פלילי.

חשיבות (ההתנהלות) בחקירה במשטרה 

עו"ד פלילי חקירה במשטרה
עו”ד פלילי חקירה במשטרה
בייעוץ נכון והתנהלות נכונה בחקירה במשטרה, תיקי ענק הפכו עצמם לאירועים קטנים יותר או אף מינוריים שלא הוגשו בהם כתבי אישום.
אירועים חמורים קיבלו הסבר ואפשרו בניה של קו הבנה ראוי בעת המשפט. זהו הרגע בו חשיבה חיצונית של מי שמכיר את המערכת חשובה במיוחד.
לא פעם נתקלים בתיקים בהם העבריין האמיתי הצליח לרתום את המשטרה על מנת שתסייע לו תוך התעלמות מכול חומר הראיות. כך שהמוקד של החקירה הפלילית עובר להיות אדם אחר  -לא פעם קורבן באירוע.
לאור זאת חשוב למי שנחקר לנסות להבין מה מצב החקירה במשטרה כיצד היא מתקדמת.
הדרך לידע על מטרות החקירה הוא הבנה של הבסיס לחקירה – מכאן אפשר להסיק מה המידע שנימצא בידי החוקרים, היינו מה מנחה אותם בפעולותיהם.
נחקר חכם למעשה בעת חקירת המשטרה למצליח לגלות מה מנחה ומהו החומר שנימצא בידיהם – ריגול ? שיחות וחקירות עם החוקרים עובדות לשני הכיוונים.

מטרת החקירה במשטרה

מטרת החקירה במשטרה היא הוכחת החשדות הפליליים.
 
מטרת עורך הדין של החשוד  – הפוכה. הפוכה כלפי הלקוח אותו הוא מייצג.

מטרת הייעוץ עם עורך דין פלילי היא ראיה רחבה של התמונה ושל השלכות הדברים שיאמרו !


 ראיה מרחבית של האירוע הפלילי 

חשוב ביותר, עבור הנחקר, שהייעוץ במהלך החקירה במשטרה יעשה תוך ראייה מרחבית של התיק הפלילי כולו.
כמו כן של הנחקר על כל המיוחדות האישית שלו ונסיבותיו האישיות.
במיוחד בשים לב למגבלות של הנחקר שלא תמיד מסוגל לקיים הוראות מסוגים שונים.
היתרון בייעוץ עם עורך דין פלילי הוא לא רק “פריקה” של המועקה באוזני אדם שלבטח מסייע, אלא, היכולת להבין כיצד אמירות מסוימות ומעשים מסוימים מתקבלים בצד השני.
הייעוץ עם עורך דין פלילי בזמן החקירה לוקח בחשבון את המגבלות האישיות של הנחקר ואת אופיו ושאיפותיו מהתיק הפלילי.

לדוגמה – חקירה במשטרה – מתנצל סידרתי 

חקירה במשטרה
חקירה במשטרה
נחקר, ששבעת החקירה במשטרה, לא מפסיק לדבר ולהתנצל על האירוע שביצע.
עם נחקר שכזה אין דרך השתמש בזכות השתיקה כדוגמה – וזה גם לא ראוי.
ראוי הרבה יותר לתת הסבר לאירועים והסבר לצער שהוא חש – יש הבדל בין צער פלילי לצער אישי !
ראוי לדעת, לא תמיד בעת החקירה במשטרה המטרה היא הפסקת החקירה בשלב בו היא נמצאת – לא פעם העלאת טענות (הגנה ? הקלה ? הסבר ?) מסוימות תוביל להמשך הצורך במעצר בעת החקירה.
אפשר שייעוץ משפטי פלילי יוביל הפחתת האישומים או לביטולם, רק בשלב מאוחר יותר של התהליך ואילו בשלב הראשוני המטרה בעת החקירה במשטרה תהה לא אחת שהמשטרה תבצע את מלוא הבדיקות.

אפילו אם הדבר אומר הכבדה מסוימת על הנחקר בשלב הבסיסי.


דוגמה למשגה – בחקירה במשטרה 

דוגמה זאת מובאת על ידי פרקליטים בהרצאות לימוד לעורכי דין פליליים – רופא שנחשד בכך שביצע הליך רפואי באופן שפגע חמורות בחולה. זה שיש פגיעה חמורה – ברור לחלוטין ! אבל האם הפרקטיקה שפעל היא קלוקלת ברמה פלילית ?
הטענה כנגדו – פעל בפרוצדורה רפואית שלא קיימת – בשל כך ניגרם נזק חמור ! נושא שכמעט ואין דרך להוכיח לאור סולידריות בין הרופאים ! אף רופא לא יסכים להעיד בחקירה במשטרה על נושא שכזה שיוזמן על ידי החוקרים !.
הרופא עצמו בעת החקירה במשטרה טען שהפרוצדורה בה פעל קיימת.
 הרופא משום מה באופן מוזר בחר לנהל את המשפט בעת החקירה הפלילית !
הוא הביא תצהירים מעמיתים וחברים על ההתנהלות הנכונה והראויה פרוצדורלית. מכאן הכול נפתח – החוקרים זימנו את כל המצהירים ! אלו הגיעו לחקירה במשטרה! עכשיו היה בסיס לחקירה!
חבריו חשבו שיחקרו על ההתנהלות הפרוצדורלית ! אבל החקירה במשטרה היא כבר עם בסיס ! הם נאלצו להעיד ולענות על השאלות שנשאלו ! הם יצרו את התיק הפלילי !
עדותם הובילה להרשעה פלילית .
מה למדנו ?
לא צריך לנדב כל ראיה לתיק הפלילי בעת החקירה במשטרה – יש לשמור דברים לאחר מיכן שאז התמונה הראיתית תהה ברורה לחלוטין. (עם קבלת חומר הראיות). (עצה דומה ניתן לא פעם גם בשימוע ! ).

הישגי המשרד – חקירה במשטרה 

המשרד יכול לזקוף לזכותו תיקים פליליים רבים שהסתיימו בשל התנהלות נכונה של הנחקר בחקירה במשטרה בזכות הייעוץ שקיבל ייעוץ והכוונה שעיקרה את החשדות או אף הפכה אותו מעבריין עיקרי לקורבן תוך הגשת כתב אישום כנגד העבריין האמתי.
הלקוח של המשרד הצליח להוביל את החוקרים במשטרה אל אדם אחר ובעצמו לצאת ללא כל התייחסות משטרתית להמשך.
ביניהם תיקי מין, רצח, אלימות חמורה, אלימות במשפחה, סמים ועוד.

דוגמה לחשיבות ההכנה לחקירה במשטרה

במקרים של ייעוץ להתמודדות בחקירה במשטרה כל מקרה הוא אירוע מיוחד – הרי בסיום חקירת המשטרה התיק לא ברור כלל מהן הראיות שקיימות  – במידה והתיק הפלילי נסגר.
ראוי לשים לב לנתון הבא: אישי ציבור מזוכים במשפטם באחוזים ניכרים.
סה”כ במערכת הכללית אחוז הזיכויים קטן הרבה יותר.
מה הסיבה, הפרקליטות מסבירה את אחוז הזיכויים הקטן בכך שהם מנפים את התיקים הפליליים באופן ראוי.
 למה בתיקים ציבורים האחוז שונה משמעותית? הרי הפרקליטות אותה פרקליטות, המשטרה אותה משטרה – אבל קיים נתון משתנה אחד חשוב ביותר – הנחקר אינו אותו נחקר.
לאור זאת הנחקר אינו נעצר, הנחקר מגיע לחקירות אחרי הכנה ועוד הכנה ארוכה ביותר.
יום אחרי יום הוא מתרגל את חקירה במשטרה, מכין עצמו לדגשים הנכונים לחקירה הפלילית ומוסר את הגרסה עליה עבר עם עורך דינו הפלילי. אם אתה כנחקר כל כך מוכן – הסיכוי לזיכוי במשפט הפלילי הוא גדול הרבה יותר.
שלא לומר שאחוז התיקים הנסגרים לאישי ציבור הוא גדול וניכר בהרבה מאשר לאנשים מהישוב עם אותה רמת חשדות – די לזכור עד כמה תיקים נסגרו לראשי הממשלה במהלך השנים.

האם מותר להקליט חקירה במשטרה על ידי נחקר?

חקירה האם אפשרי להקליט ?
חקירה האם אפשרי להקליט ?
נחקר הרוצה להקליט את חקירה במשטרה (לדוגמה בעיית אמון בחוקרים) רשאי, לעשות כן – והחומר (ההקלטות והמכיר) ישמר כחלק מחומר הראיות בתיק הפלילי. (הנחיות יועמ”ש).
 היינו המטרה העומדת מאחורי הכלל היא יידוע של החוקר על מנת למנוע ממנו “שגיאות” בהתנהלות.
אילו הכללים שקבועים לכל תחנת משטרה, המשטרה למעשה “נלחמת” בהקלטות סמויות של החקירה במשטרה בטענה שמדובר בחשד לשיבוש הליכי החקירה.
מכאן האזנת סתר אסורה – הסיבה היא פשוטה – המשטרה אינה מעוניינת שיהיה תיעוד לחקירות באופן שיציג את החקירות כפי שהן, לא פעם, במציאות (חד ממדיות).

לדוגמה: מתי חשוב להקליט את החקירה במשטרה?

חשוב להקליט את הליך החקירה במשטרה שעה שמדובר לדוגמה ב”עימות” ותחנת המשטרה מודיעה שאין ברשותה ציוד לתיעוד השיחה.
אירוע זה לא יחזור בשנית ולכן חשוב לראות את אותו האירוע ולא להתבסס על הבנת החוקר את מה שקרה באירוע.

המעצר כגורם לחץ: חקירה במשטרה

חקירה במשטרה - המעצר
חקירה במשטרה – המעצר

המעצר, למרות שאסור שיהיה, הוא הכלי המרכזי של המשטרה בחקירה במשטרה – בין באיום ובין בפועל.


עצור שיושב בתא מעצר, או אדם שחושש מהמעצר בסיום החקירה, ניכנס ללחצים נפשיים קשים שעה שעולמו נחרב עליו וביטחונו בעצמו ובאירועים הולך ומתערער.

על בסיס זה קל הרבה יותר לחקור אותו וכן לבצע תרגילי חקירה בעת החקירה במשטרה, שיובילו אותו לפגוע בקו הגנתו.

לא פעם הנחקר הזה גם ירצה לרצות את החוקרים ולספק להם מידע שלא ראוי היה לספק – שלא לדבר על כל המקרים בהם נחקרים במשטרה הודו בעבירות שלא ביצעו ולו מתוך מגמה לרצות את החוקרים.


שימוש במעצר, על ידי החשוד 

חשוב לדעת, לא רק החוקר יכול “להרוויח” מתוצאות המעצר.
המעצר יכול להיות גם כלי, לא פחות חשוב, אצל החשוד באופן שהוא מטפל בחקירה במשטרה.
הוא יכול להוביל את החוקרים לחובה לבדוק פרט זה או אחר – מה שקשה מאוד לבצע ללא הליך המעצר ! הרי אז לא תהה ביקורת שיפוטית !
 חשוב לכן להיערך מראש ולדעת כיצד “להשתמש” במעצר ובתרגילי החקירה שמתרחשים בו  -כמו גם בדיוני המעצר שמלווים את ההליך במשטרה !

 חשוד חכם יודע שלא פעם עדיף להיות עצור מספר ימים ובלבד שהמטרות שלו מהתיק העיקרי יקודמו (הרי קיימת בקרת בית המשפט להליך המעצר ואפשר לא פעם לרתום את בית המשפט לעזרה וסיוע).

 לאור זאת חשוב לבחון את השימוש במעצר ובחקירה במשטרה בראיה מרחבית – חשוב הרבה יותר מאשר קיצור יום במעצר. החקירה במשטרה היא כלי !
המשרד סבור שהצלחותיו בתחום זה הן המשמעותיות ביותר.

חקירה במשטרה – ייצוג מאחורי הקלעים 

חקירה במשטרה - ייצוג מאחורי הקלעים
חקירה במשטרה – ייצוג מאחורי הקלעים
לא פעם המשרד אינו חושף עצמו כמייצג בעת ההכוונה חקירה במשטרה, אלא, המשרד נימצא כמייעץ מאחורי הקלעים.
מטעמים מובנים לא יינתנו דוגמאות. מקרים אילו הם הקשים ביותר לייצוג ומצד שני ההצלחות הגדולות ביותר בייצוג.
לרשות המשרד עומדים מומחים פרטיים בתחום הרפואי והנפשי, מומחי פוליגרף, חוקרים פרטיים ועוד המסייעים בחקירה ומאפשרים לחשוד להביא את גרסתו באופן הנכון ביותר אל מול החוקר.
המשרד מלווה את החשוד בכול שלבי החקירה במשטרה (ולעתים אף לפני) מספק ייעוץ אקטיבי יום יומי במהלך ימי המעצר והחקירה על ההליך שמתנהל ומסייע רבות לחשוד ומשפחתו לעבור את הלם המעצר – עד השחרור.

“זכות השתיקה” (חשודים)

זכות השתיקה ? חקירה פלילית במשטרה
זכות השתיקה ? חקירה פלילית במשטרה
השאלה הנכונה היא האם בכלל קיימת “זכות שתיקה” לחשודים בעת החקירה במשטרה.

הרי לא יכולה להיות “זכות” אם שימוש בזכות מוביל ל”חיזוק הראיות” שבידי המדינה.

המשטרה בעת חקירה במשטרה מציגה בפני הנחקר החשוד “מציאות” במסגרתה השימוש ב”זכות השתיקה” הוא שימוש שיחשב לחובתו של הנחקר (נוסח ההזהרה).

למרות שיש שופטים רבים שרואים את התמונה כך – אסור להסכים ששימוש בזכות יוביל לפגיעה בזכות חוקתית ! הרי באם יש זכות – שימוש בה לא יכול לפגוע במשתמש בזכות !


 דוגמה – זכות שתיקה?

 לעמדת המשטרה יש אחיזה במציאות – (מקרה ח”כ נעומי בלומנטל), אולם אם כך צריך להפסיק לקרוא לדבר “זכות”.
– אם קימת “זכות” לנחקר לשתוק אין דרך שהדבר יחשב לחובתו !!! לא יתכן ששימוש בזכות יפגע בנחקר.
החלה של כלל שכזה שמשמעותו החלת חובה לשתף פעולה יכולה להיות רק בחוק – ואין כלל חוק שכזה.

חקירה במשטרה: החוק הפלילי 

 לפי החוק, השתיקה במשפט (בניגוד לחקירה) נחשבת לבעלת משקל ראייתי עצמאי !
השתיקה בחקירה אינה כזאת !
כאן מנסה המשטרה ליצור מציאות משפטית בהרחבה של ההזהרה – אך ללא סמכות חוקית.

 חוסר שיתוף פעולה עם החקירה 

חוסר שיתוף פעולה עם הליך חקירה במשטרה אינו עילה למעצר ( למרות שיכול להוביל להתארכות החקירה מה שכן עילה למעצר).
אולם אסור שנתון זה יוביל לשיתוף פעולה מקום בו לא ראוי לשתף פעולה.
חייבים לזכור – נאשם לא צריך להוכיח את חפותו – על המשטרה/פרקליטות להוכיח את אשמתו – הוא זכאי להישאר פאסיבי לנוכח המציאות הזאת ולחכות שהם יעשו את עבודתם (אם יכשלו – יזוכה) !

אין ולא יכולה להתקיים מציאות של חובה לשתף פעולה – הרי עצם האמירה הופכת את הנטל וגורמת לכך שהנאשם יהיה זה שחייב להוכיח את חפותו – והוא הרי חף מכול אשמה אלא אם הם הוכיחו את ההפך.


 דוגמה מתי לשתוק

בעת חקירה במשטרה ניסו השוטרים להבין מהו החומר המדויק שהלקוח של המשרד מכר כסמים !
למה לשאול שאפשר לבדוק ? התשובה פשוטה – אין כמעט דרך לבחון את החומר הנ”ל בכול הבדיקות האפשריות שיש !
בנסיבות אלו השוטרים מחפשים בעת החקירה במשטרה מיקוד לבודק !
מיותר לציין – בהעדר מיקוד – קשה להניח שהחקירה תגיע לתוצאה אודות החומר !

זכות שתיקה (עדים)

עו"ד פלילי חקירה פלילית במשטרה
עו”ד פלילי חקירה פלילית במשטרה
אם לחשוד אין חובה לשתף פעולה בעת חקירה במשטרה – לעד יש חובה שכזאת למעט שאלה ספציפית שיכולה לפגוע בו.

 ראוי לדעת עד יכול במחי הזהרה להפוך לחשוד – לא פעם חקירה מתחילה כעד (על מנת להרדים את הנחקר לא אחת) ולאחר זמן קצר הוא הופך לחשוד.

 ברגע הזהרה מה שנכון לחשוד לבצע זה לעצור את החקירה ולבקש להתייעץ עם עורך דין על מנת להיות מסוגל לעמוד על הסיבות לשינוי ועל דרכי ההתנהלות הנכונות כחשוד.

 הייעוץ בחקירה במשטרה 

עד כמה שהדבר ברור, החוקר אינו יועץ לנחקר. בעת חקירה במשטרה !
הדבר לכאורה ברור, אולם, לא פעם החוקר לוקח לעצמו את התפקיד הנ”ל מתוך ציפייה שהייעוץ יבטל ייעוץ נגדי ויסייע לו לסיים את החקירה כמו שהוא מצפה.
לכן חשוב להתייעץ עם עורך דין מטעמך ולא עם אחרים.
עוד ראוי לציין, הייעוץ ראוי שיהיה אקטיבי – היינו בסיום כל יום חקירה – מתבצעת הערכה של יום החקירה ונקבעים יעדים להמשך החקירה – מצד הנחקר.

 מחדלים – חקירה במשטרה 

לא פעם נוצרים מחדלים חמורים, בעת חקירה במשטרה, על ידי המשטרה, המחדלים מונעים מהחקירה להיות חד משמעית ולהגיע לתוצאה הנכונה – היינו ברור האמת – מציאות שכזאת יכולה להוביל גם עד כדי זיכוי.
במידה ומדובר ב”מחדלים” שהם בכוונה תחילה – אין מה לדון בתיק בכלל ! מדובר באירוע מנפץ פליליות !
בד”כ למרות הנטייה לחשוב שמחדלי חקירה במשטרה מובילים לזיכוי תמיד – אין הדבר כך תמיד !

השאלה הבסיסית היא השפעת הכשל על תוצאות החקירה במשטרה ומהן הדרכים החליפיות הבנת הנזק לחקירה במשטרה הנ”ל – בין היתר לאור גירסאת הנאשם !ו/או אבל עורך דין פלילי נבון יכול להשתמש במחדלים במבחר דרכים.


חקירה במשטרה – מניעת מחדלים כשיטה 

למערכת המשפטית אין מטרה ל”חנך” את המשטרה, גם שהמחדלים בעת חקירה במשטרה.
המחדל החקירתי ניבחן ספציפית לבחינת היכולת שלו ליצור כישלון בהליך הוצאת הצדק בתיק הפלילי. האומנם יצר המחדל החקירתי עיוות דין ? או אפילו פוטנציאל לעיוות דין.

דרך לגלות מחדלים והבטחות שווא היא בסיוע סעיף 74 לחסד”פ !


חקירה במשטרה – הוכחת המחדלים 

על עורך הדין הפלילי לראות את סופו של ההליך הפלילי, במנותק מהלך חקירה במשטרה, בעת הדיונים ובעת הליכי החקירה – אין מטרה ליצור צדק אבסולוטי – יש מטרה לסייע לנחקר ספציפי.
לכן לעתים אנו משאירים את המחדל ולא “מגלים” עליו אלא ברגע האחרון האפשרי.

זוהי זכותו של הנאשם בפלילים שלא למסור את מלוא הנתונים בעת ההקראה אפילו – אם כך אז על אחת כמה וכמה בעת החקירה במשטרה.


 עצה לחקירה במשטרה

נחקר חכם, שתף את עורך הדין הפלילי בגילויים במחשבות ובתכנונים שאתה מתכנן – רגע לפני שתמסור אותם לחוקרי המשטרה.
קשה מאוד לתקן דברים שירשמו ויתועדו לאחר אמירתם.
לפעמים לא צריך לומר את כל מה שעולה על הדעת בעת החקירה במשטרה ! הייעוץ בעת החקירות במשטרה נועד בדיוק עבור זאת !

נקלעתם לחקירה במשטרה? צריכים ייעוץ משפטי מקצועי?
התקשרו עכשיו לעורך הדין פלילי מוטי אדטו  052-2332-651