מעשה מגונה: אחת עבירות המין שאנו כעורכי דין פליליים מתמודדים איתן הכי הרבה, בייצוג אנשים נורמטיביים.מעשה מגונה

לא אחת המעורבות בעבירה של “מעשה מגונה” מתחילה ונגמרת בחוסר הבנה של האירוע ע”י העבריין (ולא אחת גם על ידי הקורבן) בזמן אמת.

ה”מעשה המגונה” לא מוגדר בחוק הפלילי, אלא בקווים כללים!

החוק מגדיר מעשה מגונה כמעשה שנועד לצורכי גירוי מיני, סיפוק מיני, או, מוביל את האחר לביזוי מיני! 

מדובר בהגדרה כללית כזאת שיכולה לכלול סוגים רבים של מעשים ומצבים, מיותר לציין, שגם חסר העיקר – שאלת ההסכמה נפקותה!


מהו מעשה מגונה פלילי?

ראשית יש צורך במעשה, יכול והמעשה יכלול מגע כזה שיכול להיחשב ללא מיני – בנסיבות אחרות. נסיבות? אנו בוחנים כוונה!

מכאן יש את החובה לבחון את “הכוונה הפלילית” של מבצע המעשה.

יש מקרים בהם המעשה המיני הוא פלילי גם באם הוא מתקיים ללא הבנה והסכמה של שני הצדדים (מיותר לציין יש אנשים שהסכמתם אינה הסכמה – לדוגמה קטינים עד לגיל 14 ועוד).

מעשה מגונה יכול ויתקיים גם במקום בו יש הטעיה, או, מרמה בייחס למעשה (לדוגמה בדיקה רפואית שלא למטרה רפואית) או מיהות העושה (לדוגמה אדם שאינו רופא כלל גם אז ידובר במעשה מגונה אפילו יש לו טיעון “לטיפול”.

חשוב להבין – במקרים רבים האירוע מתקיים לעיני רבים – ולא אחת לא כולם מבינים את האירוע בזמן אמת.

יש אנשים שפשוט מאוד עדיין מתנהלים או התנהלו כמו בעבר ולא הפנימו את השינוי שעבר על החברה ולא הפנימו את הצורך לשנות התנהלות. https://e.walla.co.il/item/3421057.

יש מקרים שתחת אלכוהול או עבירות סמים אין הקפדה על התנהלות ראויה של אנשים – מה שמוביל לעבירות מין.

חשוב לציין – טיעון על שימוש בסמים/אלכוהול – לא מהווה הגנה בחלק עצום מהמקרים – ואפילו יכול לפגוע במקרים אחרים בקו של ההגנה בחקירה במשטרה.


מעשה מגונה בפומבי

באם אין מגע, במרבית המקרים האירוע (המיני) יוגדר כמעשה מגונה בפומבי. (עבירה שונה במעט, אבל עם הבדל עצום בענישה). קיימים מקרים שאירוע, ללא מגע ישיר, יסווג כמעשה מגונה, או אפילו אונס – גם מבעד למסך המחשב – או בביצוע על ידי אחר.

מהצד השני, לא אחת יסווג, מעשה מגונה, כאירוע כתקיפה פיזית וככזאת הוא יכול להיסגר גם בתור “זוטי דברים”!

היינו המגע כמו שהוא יוגדר כתקיפה סתם! הדבר משפיע רבות לא רק על הענישה, אלא על אין סוף הקשרים נוספים פליליים וענישתיים.

השאלה המכריעה היא מה היה היסוד שהוביל את האירועים! האם יסוד מיני או אחר? מדובר בהבדל עצום מצד העבריין – לבטח לאחר סיום ההליכים. חשוב לבחון בכלל האם יש מציאות שם יסוד פלילי שאינו מיני שלט באירועים?


תיאור המעשה המגונה

עורך דין פלילי אדטו מוטי
עורך דין פלילי אדטו מוטי

המעשה עצמו, אינו מוגדר בקווים קשיחים.

מדובר במעשה שהמיניות, במרבית המקרים, תהה בו (אם לא כל יש עבירות אחרות) אלמנט מוביל.

אולם יש מקרים בהם ללא מיניות כלל – לטענת האדם.

אנו נבחן את האירוע באופן של בחינתו מהצד.

כך יכול להיות אירוע לש “מעשה מגונה” (די שהמעשה יראה מהצד כלא ראוי, לא מוסרי ולא צנוע או כזה שבא לבזות מינית – אפילו שהצד האחר אוחז בנורמות מיניות שונות – חרדיות לדוגמה).


כישלון חיזורי פלילי

במקרים רבים מוצא עצמו אדם מהישוב, שלא רואה עצמו כ”עבריין מין” בשום צורה, כחשוד באירוע מיני לאחר אירוע של כישלון של חיזור, או בשלבי סיום הקשר הזוגי!

לא אחת אנו נתקלים באנשים הלוקחים סוג של “סיכון” ייתר, לדוגמה, בניסיונות חיזור.

פעמים אחרות יש אנשים שאינם מפרשים את המציאות באופן המלא והנכון שלה – לא אחת בהשפעת אלכוהול וכו, ומכאן צומחת התלונה על מעשים מגונים.


הגדרת מעשה מגונה בחוק

המעשה המגונה הוא מעשה שיש בו יסודות של מין בהתאם לאירוע לסביבה ולחברה במקום.

שאלות ההסכמה והיכולת להסכמה הן כמובן ביסוד המעשה – האירוע יבחן בקונוטציה הכוללת.

דוגמה מעשה מגונה

לא אירוע של חיבוק אחד כמו חיבוק אחר, לא חיבוק לבגירה כמו חיבוק לילדה,  לא חיבוק אחרי אירוע מסעיר כמו חיבוק שמגיע מהשום מקום, לא חיבוק של אישה חרדית כמו חיבוק לאישה אחרת ועוד.


התיישנות במעשה מגונה

חשוב לדעת : אנשים משחזרים את הפגיעה בהם עוד ועוד. לא תמיד התלונה תהה מידית או אפילו קרוב לכך.

התלונה, על מעשה מגונה, יכולה להיות גם שנים רבות אחרי האירוע הנטען. חלק מהתלונות הן אפילו שנים רבות אחרי.

אז מגלים שלמרות הזמן שחלף עדיין להוות פתח לכאב אדיר אצל הנפגעת (בד”כ אישה).

תלונות של שנים אחרי מתאפיינות (באופן טבעי) שהעדר ממצאים פיזיים כמו גם בעיות זיכרון קשות לשני הצדדים. (לבטח לחשוד שמופתע מאוד).

לאורך השנים טיפלתי בתלונות שחלקן התישנו – גם בעבירות במשפחה שם ההתיישנות היא שנים רבות מאוד אחרי.


מעשה מגונה לפי חוק העונשין

  1. (א) העושה מעשה מגונה באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345(א)(2) עד (5), בשינויים המחויבים, דינו – מאסר שבע שנים.

(ב)  העושה מעשה מגונה באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345(ב)(1) עד (5), בשינויים המחויבים, דינו – מאסר עשר שנים.

(ג)   העושה מעשה מגונה באדם בלא הסכמתו, אך שלא בנסיבות כאמור בסעיפים קטנים (א), (ב) או (ג1), דינו – מאסר שלוש שנים.


(תיקון מס’ 61) תשס”א-2001

(ג1) נעברה עבירה לפי סעיף קטן (ג) תוך שימוש בכוח או הפעלת אמצעי לחץ אחרים, או תוך איום באחד מאלה, כלפי האדם או כלפי זולתו, דינו של עובר העבירה – מאסר שבע שנים.


(תיקון מס’ 77) תשס”ד-2003

(ד)  (1)   העושה מעשה מגונה באדם שהוא קטין שמלאו לו ארבע עשרה שנים תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, דינו – מאסר ארבע שנים;


(תיקון מס’ 115) תשע”ב-2012

(2)   לענין סעיף קטן זה יראו מטפל נפשי שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד מאלה, שעשה מעשה מגונה באדם שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן לאותו אדם טיפול נפשי על ידו, כאילו עשה את המעשה תוך ניצול יחסי תלות; חזקה זו לא תחול אם מלאו לאדם שש עשרה שנים, והמעשים החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי.

350/ לעניין עבירה לפי סימן זה, אחת היא אם העושה עשה את המעשה או גרם שהמעשה ייעשה בו או באדם אחר.

בעצם ההגדרה של המושג מעשה מגונה על ידי שימוש באותו המושג אנו מבינים שההגדרה היא מעורפלת.

לא אחת לאותו המעשה חיצוני יש מספר רב של נקודות ראיה – כך שהבנת היסוד הנפשי היא קריטית.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94_%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%94


ענישה בעבירות מעשה מגונה

קיימת ענישת מינימום כמו במרבית עבירות המין – לפי הפסיקה יכול ותהה כולה במע”ת (מאסר על תנאי).

חריגה מהענישה חייבת נימוקים מיוחדים.


חקירת מעשים מגונים? אירועים של העדר הבנה

עורך דין פלילי אדטו מוטי
עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7

טווח העבירה של מעשים מגונים הוא רחב ביותר.

מצד אחד קיימים אירועים של אירועים מינוריים (יחסית) שם יש ספק מובנה בהסכמות ובהבנת האירוע כמיני ! הכול נע ברמות של חיזור ייתר.

לאומתם אירועים על סף עבירה של אונס מושלם. לא אחת אירועים יש טיעונים לאירועים של מעשים מגונים שמשתלבים באירוע של אונס.

קיימים אירועים של קשרים בעייתיים, לדוגמה מבחינת מעמד או גיל!

כל סוג אירוע, כל מציאות שונה מחייבת התמודדות שונה !

אסור לבוא עם תשובה מוכנה, אלא יש צורך לבחון היטב את המציאות – להקשיב לטענות היטב ורק אז למקד את הטיעון !

הדגש הוא בהבנה מושלמת של הטענות!

בנסיבות אלה חשוב לנחקר להבין היטב מול מה הוא נימצא! מהן בדיוק הטענות כנגדו!

עוד דגש נימצא בטיב מערכת היחסים – לא פעם הטענה היא אודות אירוע בהקשרים זוגיים אפילו של זוגיות ארוכה.


מעשה מגונה, נפגעת שנפגעה –  מול –  העדר אשמה מצד שני

אחת התלונות השכיחות היא בהקשר של מפגשים להכרות – היינו יש מטרה של הכרות שכוללת הכרות מינית – אולם אין הסכמה אודות הקצב של האירועים המיניים.

היינו השאלה היא האם יש לנו סוג של “העדר הבנה” !

לדוגמה: היינו אירוע בין שני אנשים המכירים אחד את השנייה. הם יוצאים לדיט או למפגש זה או אחר.

העדר תאום הציפיות מוביל לכך שהמעשים שמבוצעים על ידי האחד לא זכו כלל להסכמה לא מראש, לא תוך כדאי ולא לאחר מיכן על ידי האחרת.

בנסיבות אלו מוגשת תלונה על עבירות של “מעשה מגונה” לא פעם גם שמיד עם הבהרת העדר הרצון – המעשים פסקו.

דוגמה נוספת : קיימים אירועים שבמהלך המפגש הכול “זורם” אולם בהמשך פרשנות מאוחרת יוצרת את ההבנה של פגיעה ! אולם בזמן אמת – זה לא היה המצב. בזמן אמת השדרים הזוגיים היו שונים!


חקירת אירועים של מעשים מגוניםמעשים מגונים

החקירה על מעשים מגונים היא מורכבת לאור העובדה שבמרבית המקרים התלונה היא על אירוע בו היו רק שני נוכחים!

בעיה קשה שיש לנחקרים רבים היא העובדה שהם מתביישים באירוע המיני – ומתמקדים בבושה ובאירוע – ולא בחקירה של התיק הפלילי !

לא אחת אנו נתקלים שהחשוד מתקשה לתפקד בחקירה לאור העובדה שמדובר האירוע המיני קשה מאוד להכלה אצל בני המשפחה שלו.

הדבר יכול להוביל נחקר להתבצרות בקו שלא ראוי להיות בו מתוך מחשבה על כבוד ולא על התיק הפלילי.

ראיה מוטעית

אנשים שונים חווים אירועים שונים באופן שונה.

לדוגמה מורה ותלמיד הולכים יד ביד – עבור המורה הוא מנסה לשוחח עם התלמיד, הם בחצר בית הספר, אין שום מחשבה מינית, אלפי תלמידים חולפים על פניהם. התלמיד שהוא פגוע מהדברים שנאמרים  – הוא חווה את האירוע לדבריו כמעשה מגונה.

אחת הבעיות הקשות ביותר לעורך דין פלילי במהלך ניהול התיק היא לשקף את המציאות הנפרדת של נקודות המבט.

לא פעם אנו נמצאים באירועים של העדר הבנה בלבד! תקשורת לא שוויונית, שמובילה למחשבות אחרות.

היינו, במקרים רבים, המעשה ברור לחלוטין, אבל שאלת האירוע היא קריטית, הכוונה, ההסכמה וההבנה של האירוע היו בעייתיים.


סימולטניות במעשים מגונים

נושא מעט מורכב, אולם חשוב מאוד. מהחשובים ביותר בחיזור.

לדוגמה, חיזור, יש חילופי מילים עוקצניות, מגעים אלא ואחרים וכו. האם אפשרי לבודד את האירוע של המגעים לכדי מעשה מגונה ? לא אחת המחשבה היא שכן, לבטח שהחיזור נעשה במקום עבודה, או במקום שאינו מקום בילוי.

במקומות בילוי יש אפשרות של חיזור + אלכוהול. במקרים אלא האלכוהול עושה את שלו, שני הצדדים מתנהלים באופן משוחרר הרבה יותר ממה שהם רגילים. ראיה של האירועים בזמן עתיד מוביל למסקנה של היה רצון מיני.

המסקנה מתחזקת במקרים בהם בן הזוג הגיע ורואה את בת הזוג הקבועה שלו בתהליך מיני זה או אחר עם האדם האחר.


ההבנה שיש אירוע מיני לא תמיד היא חלק מהאירוע המיני!

לא אחת יסביר האדם שבזמן זה מול דיברי המתלוננת, לדוגמה בעימות, הוא מבין את שהיא אומרת – כמו גם מבין את הפליליות בתיאור האירוע כמו שהיא מתארת.

אולם בזמן אמת של האירוע היו בידיו נקודות מבט אחרות – היא ראתה את הדברים אחרת, הוא מגיע לכך לאור מעשים שגם היא ביצעה.

היינו גם נקודת המבט שלה הייתה שונה, אז.

כיום יש לה נקודת מבט אחרת לגמרי ! כך שרק מעשים מההמשך שינו את העבר עבורה. היינו את נקודת הראיה של העבר.


לדוגמה חקירת מעשה מגונה

עורך דין פלילי אדטו מוטי
עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7

תלונה על מעשה מגונה בכך שהגבר ליטף את החזה של הגברת מספר פעמים לפי הטענה שעה שהיא הודפת אותו.

ההסבר שלו הוא  – לאור העובדה שהיא קודם יזמה מגעים עמו, ונגעה בו, מדובר היה בהמשך טבעי של הקשר. בנסיבות אלא שהיא חייכה תוך כדאי דיבורים והפסקה הוא הבין שמדובר במשחק חיזורי – ולקח לו זמן להבין היא למעשה שינתה את המצב שלה בייחס לנגידות בשל נסיבה חיצונית. (גילוי טבעת נישואין על ידו ).

לדבריו, בזמן אמת היא הייתה אקטיבית מאוד – לא פחות מכך היא הייתה מעוניינת בו מאוד – רק גילוי שלה שהוא עם טבעת נישואין גרם לה לכעוס על האירועים. הכעס היה על מה שהיא הגדירה “מרמה”.

מכאן, לאחר שהבינה שהיא במקום שלא נכון לה – היא הפכה את האירוע למה שהוא לא היה מעולם. (ייצוג המרד, התיק נסגר באין אשמה אחרי העימות).


התמודדות מול חקירת אירוע של מעשה מגונה

סוסי מרוץ ימשיכו לרוץ גם שהרוכב שעל גבם ייפול.

זאת הדוגמה להבין שרבים רק מקשיבים לתחילת ההזהרה מצד החוקר, מבינים מי הבחורה – פחות או יותר מתי – ומתחילים לענות !

מדובר בשגיאה גסה.

נחקר חכם מבין היטב את שורשי התלונה, את האירוע המדויק המיוחס לו, את הזמן המדויק ועוד פרמטרים רבים.

רק אחרי שהוא מבין את מלוא הנתונים, בהנחה שהוא עיבד את התלונה המדויקת יחד עם עורך הדין הפלילי – רק אז הוא מתחיל לענות.

מיותר לציין – אין באמת זכות שתיקה בעבירות מין שהתקיימו שרק שני אנשים נמצאים במקום ! לבטח שלא בכאלה שלא צפויים ממצאים פיזיים.

תשובה כחמה תשאיר נקודות לעימות, תמקד שאלות לפוליגרף ותוביל למסקנה מדויקת אודות האירועים.


 מעשה מגונה : אירועים של כוחניות מעשה מגונה

יש כמובן גם את האירועים שהם חלק מתקיפות מיניות, חלקם אף ניסיונות לאירועים קשים הרבה יותר – בהם לא נדון כאן !

חלק גדול מהתלונות באות על רקע של שימוש בחומרים כמו אלכוהול, או טענות לשימוש בסמי אונס כמו גם שימוש בסמים (לא פעם אקסטזי שמציף ריגושי אהבה).

השאלה תמיד היא על המודעות של הגבר למצב של האישה בעת המגעים, היינו האם יש הסכמה מדעת לאירועים.


ליווי לחקירה ולמשפט בגין מעשים מגונים

במשך השנים ליוויתי רבים שנחקרו על עבירות אלו, כמו כן ניהלתי תיקי משפט לא מעטים על עבירות של מעשים מגונים.

חלק מהזיכויים באתר הם בגין הטיפול בעבירות מסוג מעשים מגונים.

יש גם באתר תיקים בהם המדינה חזרה מהאישומים רק ופסע לפני התחלת התיק הפלילי – משהבינה שאין דרך להוכיח את אותם האישומים.


חוק הפיקוח על עברייני מין

חשוב לדעת – גם אחרי סיום התיק הפלילי יכול וינקטו הליכים לפי חוק הפיקוח על עברייני מין – הדבר מחייב הערכות לטיפול לפי החוק כבר משלבי החקירה הפלילית במשטרה.

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_547.htm

יישום החוק הנ”ל הינו קשה ביותר לרבים – ולא פעם הוא העונש המרכזי שיוטל ! הדברים נאמרים למרות שהוא למעשה לא עונש כלל.


מעשה מגונה – ממצאים פיזיים

בחלק עצום מהתלונות אין מה לצפות לממצאים פיזיים.

היינו התלונה היא תלונה על אירוע שהתקיים בין שני אנשים – שהיו בדד. לא נשאר שום חותם פיזי – או שהאירוע היה לפני זמן רב.


עדות יחידה בעבירת מין

למרות שמדובר בעדות יחידה בעבירת מין בחלק ניכר מהאירועים – אין בכך כל מגבלה שהיא.

התלונה, באם תזכה לאמון, יכולה להוביל להרשעה פלילית.


בסיסי תמיכה לתלונה במעשה מגונה

עורך דין פלילי מעשה מגונה
עורך דין פלילי מעשה מגונה

חלק גדול מהאירועים יכול ויהיו מגובים בראיות נוספות:

לדוגמה לפרטים המסייעים לתלונה :

השמלה של מוניקה לוינסקי ! פשוט וברור.

בעבר היה במשרדי תיק שהחל כאונס של היית דגימת זרע על החולצה של המתלוננת ! מתלוננת שלא היה לו כל קשר עמה מלבד היותה נוסעת במונית שלו.


החובה לאבחן את המסוכנות המינית

קיימת חובה לבצע אבחון למסוכנות המינית! לפני הקביעה של הענישה.

חשוב לדעת לנושא זה השפעה קריטית בשאלת הענישה.


כיצד נתמודד אל מול תלונה על מעשה מגונה

האירוע הפלילי מתחיל עבור רבים בתלונה שהם לא מודעים לה שכן זאת הוגשה חודשים/שנים ואפילו באם האירוע היה ימים אחרי מגע זה או אחר – דרך עיניהם מדובר היה באירוע מיני “פעוט” ובהסכמה!

שהם מגיעים למשטרה – לא משנה הדרך – ונאלצים להשיב לחשדות ! כאן הכול נופל עליהם – לא פעם התיק יתחיל בחשדות על בעילה שלא בהסכמה (אונס) ממש!

זה הרגע להבין – כל מילה וכל ניואנס של תנועה חשובים. בדרך כלל הכול מוקלט ! מתוסרט !

בעבירות מין, שמירה על זכות השתיקה היא אירוע נדיר מאוד ! במיוחד לאור העובדה שאין זכות שתיקה בפועל!

דוגמה הפוכה

באחד התיקים כאן של זיכוי החשוד בחר בפועל באותה “הזכות” לא השיב לשאלות וענה בקנטרנות. זהו אירוע נדיר!


ההתמודדות מול תלונה על מעשה מגונה

מעשה מגונה התמודדות מול תלונה
התמודדות מול תלונה

לא נכון לספר את התשובה לראשונה לחוקר המשטרה!

אתה זכאי לזמן עורך דין גם לתחנה ולהתייעץ עמו בשאלה מה ראוי לעשות וכיצד ראוי להגיב.

יחד אנו מגבשים קווי טיעון.

דוגמה להתמודדות ראויה :

ראשית יש להבין היטב מהו הסיפור שאתה מקבל מהחוקר. זה הרגע לשלוף עיפרון ודף ולהתחיל להבין מהי התלונה המדויקת כנגדך!

האם מדובר בחדירה ?

האם מדובר במקום בו היו אנשים נוספים?

מה היה לפני אותו האירוע ?

מה היה במהלכו ?

מה היה אחרי ?

האם הייתה תקשורת בניכם – לדברי המתלוננת אחרי.


איסוף הממצאים על הקשר הכולל בהתמודדות מול תלונה על אירוע מיני

אחרי שאוספים את הפרטים הנ”ל – רק אז אפשרי להיות ממוקדם – כאן צריך לקחת את עורך הדין ויחד לבנות את האירוע מתוך נקודת הראות של החשוד ! להבין כיצד הוכל בונה עבורו את הפזל !

מתי יש נקודות שדורשות עימות !

מתי יש נקודות שהן ברורות מספיק על מנת לבטל את התלונה ?

מתי יש נקודות שיצליחו להוביל את המציאות למקום טוב יותר ?

אין כאן מקום לחובבנות – יש לבנות את התיאור של האירוע באופן שיפרק את הצד האחר! שיבטל את התלונה ! שיוביל את האירועים למקום שונה לחלוטין !

חלק מרכזי בהסברת התמונה היא ההתרשמות של האדם מהמתלוננת.


דוגמאות למעשים מגונים

המתלוננת סיפרה לחשוד אירועים אישיים במהלך המפגשים המיניים ביניהם.

התלונה על כך שהוא תקף באופן מידי עם המפגש ובכוח. תוך שהיא מתנגדת לכול מעשיו וזועקת לסיוע.

כאן באים הסיפורים שסיפרה על מנת לקעקע את העדות שלה עצמה! ההוכחה שהוא יודע דברים אישיים היא מרכזית! הוא מציג את הדברים שאין הסבר לשאלה כיצד הוא יודע אותם.


התשובה היא למעשה סיפורו של הקשר, פעם קשר קצר, פעם אחרת – ארוך וממושך

פוליגרף בעבירות מין

בעבירות של מעשים מגונים, שעה שאין ראיו תומכות (בד”כ) יציעו במשטרה לחשוד לעבור הליך של בדיקת פוליגרף.


עימות בעבירות מעשים מגונים

אחד הכלים המרכזיים בעת החקירה בעבירות של מעשים מגונים הוא השימוש ב”עימותים”.

כאן חייבים לציין, באם לא התכוננת – הסבירות שתצליח למסור את גרסתך כהלכה אינו גבוהה.


מעשים מגונים דרך המחשב 

גרימה לאחר לבצע מעשים בעצמו או באחר שנמצא לידו – היא עבירה פלילית מלאה!

מגבלות אחרי השחרור ממאסר

ראוי לציין – אחרי השחרור ממעצר יש מגבלות על אנשים שהורשעו בעבירות מעשים מגונים!