שאלות ותשובות מעצר ימים

עו"ד פלילי מעצר ימים
עו”ד פלילי מעצר ימים

שאלות ותשובות מעצר ימים!

 שאלות ותשובות מעצר ימים – באם יש רגע שחשוב לשים את ההלם בצד – זהו רגע מעצר ימים – כאן יוכרע (בד”כ) התיק הפלילי!

יכולתו של האדם להתמודד בחקירה הפלילית – תוך כדאי שהות במעצר ימים – יגדירו אותו מחדש!

כל אדם זכאי לייעוץ בעורך דין פלילי לפני החקירה הראשונה!

בין אם הוא עצור במעצר ימים או בסיכון לכך! אל תוותר על זכות זאת!

הסיבה לזכות היא אנשים שיצרו נזקים חמורים לעצמם – ופגעו בעצמם ובהגנתם!

לעו”ד פלילי אדטו מוטי – חירום 24 שעות – 052-23-32-651. 

שאלות ותשובות מעצר ימים – משפטי

פרק זה בנוי על שאלות שנשאלתי לאורך השנים כעורך דין פלילי:

עיכוב – שאלות ותשובות:

1. עוכבתי, על ידי שוטר לתחנת המשטרה, לכ8 שעות במהלכן נחקרתי האם העיכוב חוקי?
השאלה הראשונה פשוטה – מה מצבך כיום ? האם אתה חשוד בדבר מה? או היית עד בלבד?
עצם החקירה הפלילית שעה שהיא מתנהלת עוצרת את מרוץ שלוש השעות (פסיקת עליון) של העיכוב .כך שהעיכוב חוקי.
במקרה זה גם העיכוב משפר את המצב שכן ללא עיכוב היה מתבצע הליך של מעצר ואחריו שחרור.
ראוי לציין – אנשים רבים נכנסים לעיכוב כנחקרים ומסיימים אותו כעצורים/כחשודים, אפילו מרכזיים – לכן חשוב להתייעץ בעורך דין פלילי מיד עם יצירת הסיכון! עיכוב יוצר סיכון – עמוד על זכותך להתייעץ בעורך דין פלילי!

2. האם עיכוב לא חוקי שבעקבותיו מעצר – שולל את הסמכות לדון למחרת בבקשת המעצר גופה?
לא!!!
יש לבחון את אי ה”חוקיות היחסית” היינו כמה הפרה ויציאה מחוץ לכללים – ומולה את העבירה הפלילית הנחשדת והחשד הסביר.
יודגש, אי חוקיות אינה שוללת את הדיון. אי חוקיות של מעצר הוא נסיבה שחייבת להיבחן, אבל אינה הנסיבה היחידה.
לדוגמה:
המעצר התקיים באופן לא חוקי (יש שלל סיבות, החל מעדיפות בצו, דרך חיפוש לא חוקי, דרך העדרו של חשד סביר) – אבל העבירה חמורה ביותר ויש עתה ממצאים בעקבות.

סביר להניח שיהיה גיבוי למעצר מבית המשפט.


חשד סביר – כעילה למעצר לצורכי חקירה (מעצר ימים)

3. האם די ב”מידע מודיעיני” לצורך יצירת “חשד סביר” שיספיק על מנת לעצור אדם במעצר? (מעצר לצורכי חקירה).
כן.
אפילו ראיות שיש בידי המשטרה הן לא קבילות בהליך הפלילי העתידי עצמו –  כמו מידע מודיעיני לדוגמה.
אפשר לצרף לראיית הבסיס עוד ראיות לא קבילות כמו רסיסי מידע ואפילו עדות שמועה די בהן לצורך המעצר ימים (לפחות הראשוני). (ראוי לדעת את החשד הספציפי ואת חומרת העבירה – המצב הזה כמובן בעבירה חמורה ).
לציין גם החשוד יכול להגיש חומר לא קביל בעת המעצר ימים לבית המשפט (לדוגמה בדיקת פוליגרף).
אם נדייק אז לצורך המעצר ימים המשטרה נדרשת להביא בפני השופט ראיות הקושרות את החשוד לעבירה הפלילית במידת סבירות ראויה להבדיל מניחוש גרידא.
מיותר לציין שבעבירה פלילית “קלה” יש צורך ברמה ראייתית גבוהה הרבה יותר מצד החוקרים וכן הצטרפות של עילה מהותית לצורך המעצר.
(כמובן באם מדובר בעבירה שיש לה את ה”כוח” להצדיק שלילת חירות) – אם לא כן אין שום סיבה שהחקירה תתנהל שהחשוד עצור.

רשימת תיקים פתוחים – בייחס לדיון המעצר

 4. האם רשימת “תיקים פליליים פתוחים” של חשוד יכולה לשמש בעת דיון מעצר ימים לצורך של הוכחת מסוכנות?
כן. גם רשימת תיקים פתוחים – כמובן כמה שהתיקים הפליליים הפתוחים הם יותר “טריים” הרשימה היא יותר רלוונטית לאור סוג העבירות – כל אלו מחזקים את העוצמה של הראיה.

רשימת תיקים סגורים – לדיון המעצר

5. האם ניתן לעשות שימוש ברשימת “תיקים פליליים סגורים” של חשוד בעת דיון מעצר ימים  לצורך הוכחת מסוכנות?
כן.
לאור זאת יש לבחון היטב את הרשימה ולשים לב לנסיבות הסגירה של התיק הפלילי, כמובן גם לתאריך הסגירה של התיק, לעילת הסגירה של התיק ועוד.
לדוג’: סגירה של תיק פלילי בנסיבות של “אין עניין לציבור” מלמדת על קיום ראיות.
תיקים פליליים שנסגרו “מחוסר אשמה” אינם נמצאים ברשימה.
ראוי לציין שבאם יש תיקים מסוג שונה (לדוגמה האיש עבריין מע”מ, או רמאי והטענה לאלימות).

 דיון מעצר לחקירה שלא בנוכחות

עורך דין פלילי מעצר ימים
עורך דין פלילי מעצר ימים
6. למה מחויב בית המשפט שהוא מוציא צו מעצר ל 24 שעות כנגד אדם – שלא בנוכחות האדם?
באופן עקרוני חלים אותם הכללים של מעצר לצורכי חקירה בנוכחות החשוד.
השופט מחויב לכן לבחון את קיומו של “חשד סביר”. כמובן גם את קיומה של עילת מעצר.
כמובן סוג העבירה – יבחן גם הוא.
המעצר הראשוני (ללא נוכחות) הוא ל 24 שעות לכול היותר – ואז, לאחר סיום הזמן או קרוב לכך, נערך דיון במעמד החשוד ועו”ד הפלילי שלו.
לאחר המעצר (או בסמוך) תתקיים חקירה פלילית – ושם בסיומה החוקר/קצין החקירות יכול להחליט על שחרור בין בערובה ובין ללא ערובה.
היינו עצם הצו ל 24 שעות אינו מוביל לכך שיש חובה שהאיש ישהה את כל הזמן בחזקת המשטרה.

 צו מעצר בהעדר – מעצר לחקירה

7. מתי מוציאים צו מעצר בהעדר החשוד?
צו מעצר בהעדר מוצא במגוון רחב של מיקרים החל מאדם הנמלט, דרך אדם שקיים נגדו חשד כבד ומעצרו מחויב, למעשה כל אירוע בו המשטרה רוצה לעצור אדם – ויש די זמן להתכונן למעצר ראוי ונכון להוציא את צו המעצר מראש.
למעשה, לפי החוק, שיש כוונה למעצר צריכים להוציא צו מעצר בהעדר – לאור העדיפות לצו מעצר על ידי שופט (בחוק)– אבל בפועל לא פעם יעדיפו השוטרים לחסוך לעצמם את ההליכה לבית המשפט ולבצע מעצר על ידי קצין משטרה.

 החובות על השופט בדיון מעצר לחקירה

8. מהם החובות על השופט בדיון המעצר?

השופט מחויב לקרוא את התיק ולעיין בתוכנו, היינו בתיק החקירה עצמו ולא בסיכום החומר בלבד – מכאן צריך לסרב לקיום דיון מעצר ללא תיק בידי הטוען מעצרים.

החובות על השופט במעצר ימים
החובות על השופט במעצר ימים
לאחר מיכן השופט אמור לשאול שאלות את הטוען (בפועל מי ששואל את השאלות הוא עורך הדין הפלילי – ומי שמקבל את התשובות הוא השופט).
על מנת לקבל תמונה מלאה לאירועים הנטענים ועל בסיס מה ומה ניתן לעשות ולמה זקוקים לימי המעצר.

 עילות מעצר ימים

9. עילות מעצר הימים?
עילות המעצר (אחרי בדיקת החשד הסביר) הן:
  • שיבוש.
  • סיכון.
  • צורכי חקירה מיוחדים.
כמובן יכול ובאירוע מסוים כל העילות יחולו.
ישנם מקרים מיוחדים בהם רק יש צורך במעצר לצורך שימוש בשיטות חקירה (לדוגמה הדבר יכול להתקיים בעת מעצר של אסיר) – ואז יש הגבלה על ימי המעצר.

 מעצר ימים – עד מתי?

10. לכמה זמן אפשר לעצור אדם – לפני הגשת כתב אישום?
נהוג לקבוע עד ל 75 ימים.
בפועל לפי סעיף 62 לחסד”פ (בכפוף לאישור מיוחד) אפילו לעד.

 מעצר ימים – בעבירות חמורות

11. האם חייבים לעצור חשודים ברצח?

לא. חובה למעצר קיימת אך ורק שנעצר נימלט ממשמורת חוקית – בכל מקרה אחר קיימת סמכות לשחרור ממעצר.

גם בחשד של רצח.

מעצר ימים
מעצר ימים
מיותר לציין שבאם יש חשד לעבירה חמורה כל כך וחקירת החשוד יוצרת חשד או לכול הפחות אינה מפריכה את החשד הוא ייעצר – לצורך המשך בדיקות.
– אבל אין חובה למעצר ! כמובן באם ניתן לבצע את הבדיקות שהוא משוחרר מבלי לסכן את ההליך – תהה עדיפות לשחרור.

 מעצר שאינו חוקי
12. האם שעה שהמעצר אינו חוקי (לדוגמה המעצר הסתיים לפני הדיון) האם אז אין חובה לשחרר את האיש בסיומו של דיון המעצר ?
עצם אי החוקיות אינו שולל את הסמכות לדון “מחדש” ולעצור את האיש למרות האי חוקיות – חוסר החוקיות של המעצר מהווה שיקול לשחרור, אולם, אינו שיקול מכריע.
בד”כ ידונו בדיון שעה שהעצור במעצר לא חוקי – כאילו האיש משוחרר ולא עצור– ובמהלך הדיון יבחנו האם יש עילה חדשה למעצרו.
מיותר לציין שאם מדובר בהסבר סביר של המשטרה לעיכוב – הדבר יובא בחשבון (כמו גם להפך).

 סבירות החלטת המעצר – בערר

13. האם נבחנת סבירות החלטת המעצר בערר על מעצר?
לא !
לא בוחנים את “סבירות ההחלטה”, אלא, את נכונות ההחלטה למעצר – היינו האם ההחלטה נכונה!!! בדיוק כמו דיון ראשוני.
הדבר נובע גם מהדינמיות של המעצר וגם בשל העובדה שקיימת חשיבות גדולה לזכות לחופש.
שאומרים דינמיות – המשטרה לאחר שחרור תדאג לבצע פעולות חקירה מהירות (בד”כ) שגם הן יוגשו לשופט בערר.

 החקירה הפלילית – והמעצר

14. מה קובע את משך המעצר לצורכי חקירה?
מכסת ימי המעצר נקבעת לאור פעולות החקירה הנדרשות במהלך המעצר. (בעיקר פעולות שהחשוד יכול לשבש את עשייתן) פעולות שמחייבות בידוד של החשוד.
ראוי לציין – הנחת העבודה חייבת להיות שהמשטרה עובדת בימי שבת באופן רגיל וקבוע.
(לא נכון בפועל).

 פוליגרף – בדיוני מעצר

15. האם בדיקת פוליגרף יכול לשמש בעת דיוני מעצר?
כן וגם במעצר עד לתום ההליכים.
הפוליגרף אינו משמש בתיק הפלילי העיקרי – שם הוא נחשב לראיה לא קבילה.
לציין, הסכמה לפוליגרף היא אחת ההחלטות הקשות שעובר עורך דין פלילי (התשובה לשאלה אינה ברורה מאליה).

 עיכוב ושיחות טלפון

16. עוכבתי על ידי שוטר – האם מותר לי לדבר בטלפון בעת עיכוב?
כן.
בהנחה שאין כל שיבוש לחקירה (יש רק עיכוב) סמכות העיכוב אינה כוללת את הזכות לקחת את המכשיר הנייד מהמעוכב או להגביל את שיחותיו.

17. בעת עיכוב פנה אלי השוטר ורצה לקחת לי את המכשיר הנייד שהיה ברשותי – הוא ניסה לקחת לי את המכשיר בכוח -דחפתי אותו – האם עבירה של תקיפה?
מותר למעוכב לשוחח בטלפון, מותר למעוכב להמשיך להחזיק במכשיר פלא – שוטר שמנסה למנוע כן פועל בחוסר סמכות – ולכן יש סמכות לאדם להשתמש בכוח סביר על תקן הגנה עצמית.

 שאלות ותשובות – עימות

18. השוטר משחרר אותי לחמישה ימי מעצר בית ומבקש שביום א’ הקרוב הגיע לתחנה, החוקר מתעקש על השעה 14:00 ומסביר לי שאם לא הגיע בדיוק באותה השעה – הוא יעצור אותי. למה הדייקנות הזאת ?
יש סיכוי רב לעימות באותה השעה.

19. החוקר מסביר לי שעימות יערך – אבל אין לי מה להתכונן לעימות כי זה טכני.
ההכנה לעימות היא לא טכנית, אלא מהותית ביותר ומתחייבת.
גם במקרים בהם יש החלטה לשמור על זכות השתיקה – עדיין בעימות יוצאים דברים שקשה לשער. חובה להתכונן !

20. שנכנסתי לחדר העימות הודיע לי השוטר כי מכשיר ההקלטה חסר קלטות  – מה לעשות ?
לעצור הכול ולהשקיע במשטרה 20 ש”ח ולהביא להם קלטת.
הנושא של תיעוד הוא בדמו של ההליך הפלילי – בלי הקלטה של האירוע הדבר חמור ביותר.
כמובן יתכן ויש הקלטה ומנסים להרדים אותך.
כזכור  -תמיד בתחנת המשטר היש להניח שהכול מוקלט.

21. בעת העימות הוציאה הגב’ חומר שלא ציפיתי לו היינו הודעות מסרונים ששלכתי ושם עולה שאני כן קשור לאירוע – האם להודות ?
שאלת המפתח היא למה לא התכוננת עם עורך דינך על האפשריות השונות של העימות?

22. האם יש הבדל בין תחנות המשטרה בסיבות המעצר ?
כמה שזה ישמע מוזר – יש הבדל גם בין בתי המשפט. בייחס ליחידות המשטרה השונות יש הבחנה ניכרת.
לדוגמה: תיק פלילי בעניין “עבירות סמים” נניח גידול של מעבדת סמים “קטנה” שהמטרה מאחוריה הוא שימוש אישי בסם.
במקרה של חקירה על גידול סמים בירושלים – הסבירות של מעצר גבוהה הרבה יותר מאשר אירוע שכזה במחוז המרכז או מחוז תל אביב (שלא לדבר על צפון הארץ).

שאלות ותשובות – מעצר גישור

1. מהו “מעצר גישור”.
זהו מעצר שמתחיל בסיום החקירה הפלילית במשטרה ונועד בפועל על מנת לאפשר לתביעה/פרקליטות להכין את כתב האישום בנחת לאחר עיון במלוא החומרים של תיק החקירה.
ימי המעצר בעילה זאת מוגבלים ל 5 ימים.

2. האם מותר להגיש הצהרת תובע רק פעם אחת?
התשובה המתבקשת היא ברור שכן הרי יש רק 5 ימי מעצר – אבל התשובה היא לא.
אפשר לבקש הצהרת תובע שוב אם חלה בתיק התפתחות חקירתית המצדיקה זאת –- בתחום מעצר הימים.
מיותר לציין שגם ניתן לחזור אחורנית ולבקש בשנית את מעצרו לצורכי חקירה של מי שנימצא במעצר גישור – בש”פ 8868/07 בן שימול.

3. מהי מידת הראיות הנדרשת למעצר גישור ?
בהצהרה על בית המשפט לבחון “עוגן ראייתי” לכאורי (גובל בראיות לכאורה) וכן ביסוס סביר של עילת המעצר הלכאורית.

4. האם יש תסקירי מעצר בעת מעצר ביניים?
אין תסקירי מעצר במעצר ביניים  – אורך המעצר ביניים פשוט קצר מידי.
לעתים מנסים כבר בשלב הזה לערב את שרות במבחן – מקום בו ברור שתהה בקשה למעצר עד לתום ההליכים וכך יכולים להרוויח מספר ימים.

5. מתי משחררים אדם שכנגדו הוגשה בקשה ל”מעצר גישור” ?
גם במעצר גישור – על בית המשפט לבחון האם אין לכאורה ובמובהק דרך פוגעת פחות (שתדגול בשחרור) בה אפשר להשיג את מטרות המעצר.
ראוי לציין – מקובל יותר לשחרר בתנאים בעת מעצר הגישור (מאשר ללא תנאים כלל) וזאת במקרים בהם ברור שלאחר הגשת כתב האישום, בשים לב לחשוד שמולנו – ראוי יהיה לשחרר.

שאלות ותשובות מעצר  – שחרור בערובה
חתמתי על ערבות לחבר יקר שהוא יגיע למשפט וישהה במעצר בית לילי. בשעות הבוקר הוא היה מעורב באירוע פלילי קשה – האם הערבות תילקח.
ככלל, בית המשפט מוסמך לחלט ערובה אם הובאו ראיות לכאורה להפרת תנאי מתנאי השחרור.

ביצוע עבירה פלילית, כשלעצמו, אינו מהווה הפרה של תנאי השחרור שנקבעו בהחלטה השיפוטית או בכתב הערבות, ואין לקרוא אותו לתוכם כתנאי מכללא.

מידע נוסף

צווי הגנה

בבניה: 14.6.21.     אחד הכלים המרכזיים שיש לאזרח כנגד מציאות מאיימת על ידי אדם המקורב אליו בין שהיא מבן הזוג או שכן בביניין או

קרא\י עוד »

גידול סמים

גידול סמים “מסוכנים” מטרתו לייצר את ה”סם המסוכן” בדרך של גידול חקלאי. – לפי ראיית החוק המצב מוביל להוספה להיצע הסמים המסוכנים. לאור זאת החוק

קרא\י עוד »

סחר בסם החקירה

 נושא המידע על סחר בסם החקירה חשוב לצורכי התמודדות עם האירועים והחשדות בייחס לעבירות של סחר בסמים – בעת החקירה במשטרה!  רק בהבנת הליך החקירתי

קרא\י עוד »

שחרור ממעצר

הליך המעצר לצורכי חקירה הנו הליך פוגעני ביותר לאור העובדה שהוא בפועל עוצר אדם – חף מפשע! אדם שלמרבה ההפתעה במדינת ישראל במרבית המקרים לא

קרא\י עוד »

הכנה לעימות במשטרה

פרק בבניה 31.5.21 החקירה במשטרה נועדה להוביל לראיות משפטיות תקינות. ראיות פליליות שהן בלי ספק “נקיות” מרבב. כאלה שאפשרי להוכיח את החשדות והאישומים באמצעותן. עורך

קרא\י עוד »

סעיף 74 לחסד”פ

עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7 הפרוצדורה הפלילית נועדה להגן על האזרח. לאפשר עיון של אמת בראיות ולקבוע כללים כיצד נוכל להאמין לראיות

קרא\י עוד »
לייעוץ 052-2332651 דילוג לתוכן