מבלי להיות פילוסופיים מידי – מהן הצלחות בתיקים פליליים?

קיימים פרקים הסוקרים את הזיכויים בתיקים פליליים אליהם הגיעו עורך דין פלילי אדטו, כמו גם פרקים הסוקרים הצלחות בתחומי הענישה הקלה ביותר (לבטח לאור נקודת התחלה של התיק הפלילי).

עורך דין פלילי אדטו מוטי
עורך דין פלילי אדטו מוטי חירום – 052-23-32-651

הפניה לסגירות תיקים פליליים בשלבי החקירה/יועמ”ש !

הפניה לדוגמאות של : עבירות סמים ללא הרשעה !

הפניה לדוגמאות של : עבירות אלימות ללא הרשעה !

הפניה אל : דוגמאות של: עבירות אלימות חמורות !

הפניה לדוגמאות של: עבירות מין ללא הרשעה פלילית !

הפניה לדוגמאות של : עבירות רכוש ללא הרשעה פלילית !

כאן בפרקים אלו אנו רואים תיקים בטיפול המשרד במבחר נושאים שהסתיימו לא רק ללא הרשעה.

– אלא שבחלקם נתוני הייסוד היו כלאו (אפשרי לרואת זאת לאור העבירות) שהענישה הפלילית החמורה חייבת הייתה להתקיים !

הפרק של ענישה בעבירות סמים חושף תיקי ענק – כאלו שיכול והיו מובילים לשנות מאסר ארוכות והסתיימו בעונשים פחותים הרבה יותר – לא פעם רק של הרשעה פלילית ושל”צ ! דוגמאות ענישה בתיקי המשרד עבירות סמים עם הרשעה !מהן הצלחות בתיקים פלילים – שאלה פילוסופית

ברור לחלוטין שלא תמיד יש את האופציה להוביל את התיק הפלילי בין אם הוא עדיין בחקירה או כבר במהלך המשפט הפלילי לכדאי סגירת התיק במהלך החקירה במשטרה או סגירת התיק במהלך השימוע – באם הוגש כתב אישום – לזיכוי מלא משפטי.

יש גם מציאות ראייתית ! יש צד שני !

לא תמיד זיכויים עומדים על הפרק ! (או סגירת התיק) !

יש גם חשיבות רבה לחומר הראיות שיש בידי המדינה בעת ניהול התיק הפלילי/חקירה – אולם – השאלה צריכה להיות מול נתוני הפתיחה – מה היה בסיום התיק הפלילי ? מהן הצלחות בתיקים פליליים ?כיצד בוחנים הצלחות בתיקים פליליים ?

נקודת המוצא שלאורו יבחן תיק פלילי תמיד היא אחת – מה האלטרנטיבה שקיימת ? היינו מה בבסיס יש לצד שכנגד!

יש תיקים שאסור להוביל את הצד השני למלחמה!

יש תיקים שחובה להוביל את הצד האחר למלחמה!

תמיד יעלו השאלות :

מהן הראיות, שהגיעו דרך החקירה במשטרה, בייחס לאירועים שהתקיימו, או שהם לא יתקיימו והצד השני טועה בשל נסיבה זאת או אחרת.

עד כמה הראיות שיש לצד השני מוצקות, כמה הן ראיות אמת, ועד כמה ניתן לערער את הראיות שיש.

האם בעצם תגובה זאת או אחרת יש אפשרות לשנות את המציאות שם ?


לדוגמה הראיות מול המציאות 

אדם שנלכד שבידיו סכין מגואלת בדם – אחרי שיש צילום שמלמד שהוא דקר את האחר – לא תמיד אפשר לזכות אותו (לעתים באירוע מסוג זה יש הגנה עצמית) ולהוציאו ממסכת האירועים ללא כל אשמה פלילית.

ללא ספק, במרבית התיקים הפליליים, אפשר לשנות ולשפר את המצב הכללי בתיק הפלילי  – בטיפול נכון והבנה של בסיס הראיות של המשטרה – כמו גם הבנת ההתפתחות של אותו בסיס ראייתי.

שתיקה כאן תוביל לאישום מלא – שכן תהה ההנחה שאין לו מה לומר להגנתו.

מצד שני – תגובה מוגזמת תמצא כרצף של שקרים – ותכשיל את קו ההגנה להמשך !

כאן נידרש הניסיון על מנת לבחון את האפשרויות שיש לאותו חשוד – שצפוי להפוך לנאשם !דוגמה מתיק פלילי

למדינה יש טענה לקיומם של עדים רבים. בפועל קריאה של התיק מלמדת שההתבססות היא על עד אחד ויחידי ! כאם הובלה של ב”כ המדינה להבטיח עדים להמשך שוב ושוב – תעמיד בהמשך את כל טענותיה בצל כבד של העדר דיוק !

דיוק הוא כוח !


הצלחות בתיקים פליליים – תיקים פליליים “דומים”

שאנו רואים שני תיקים פליליים שמצטיירים כ”דומים” – באחד הנאשם בסופו יצא זכאי ושני נימצא אשם  – שניהם תיקי החזקת סמים.

לדוגמה – תמיד עולה השאלה – כיצד בכלל אפשר לשקול השוואה בין שני התיקים הפליליים ? סוג האישום אינו בסיס להשוואה ?

הראיות הן בסיס להשוואה.

גם קו הטיעון של החשוד הוא בסיס להשוואה – לאור העובדה שלקיחת אחריות יכולה לצמצם את האירוע ולבטל אישום פלילי !

בנושא עבירות סמים ראוי לדעת – לעתים הודיה בחשדות תוביל את התיק לסגירה ! ולהפך!

היינו לקיחה של אחריות בכוחה להוביל לסגירה של התיק הפלילי ! במצבים מסוג זה – הסירוב להודות – מוביל לאישום ופגיעה בהמשך.


כיצד מתחיל תיק פלילי

תיק פלילי, אישום פלילי, מתחיל בחקירה פלילית.

בד”כ יש לנו מתלונן בסיסי – ולעתים אין מתלונן כלל –  אלא – המשטרה פועלת מתוך ידיעה שהגיע אליה משלל מקורות מודיעיניים או אחרים.

עורך דין פלילי
עורך דין פלילי

המשטרה חוקרת ומביאה את הראיות שאספה לקציני החקירות – בהמשך לאחר גיבוש הראיות ועיבודן אלו מועברות ליחידת התביעות/פרקליטות לצורך בחינת המשך הטיפול. לעתים הראיות מוחלטות לצד זה או אחר ואלו יובילו לסגירה/רצון להעמדה לדין. ראיה מוחלטת ?

לדוגמא צילום וידאו, או שילוב של צילום יחד עם הודיה בעבירה, אין סייגים, אין דרך להציג את הדברים באופן שונה. לעיתים הראיות דורשות תגובה – לתגובה אנו נקרא שימוע. זה המקום לציין.

לא תמיד ראוי לספק את התגובה במהלך שימוע – גם שעה שידוע שאישום יהיה – נכון הרבה יותר להגיב לראשונה בבי המשפט – אז יכולת התיקון של המדינה פוחתת בהרבה.

תגובה לפני הזמן יוצרת הליך של אפשרויות תיקון אצל המדינה !


כוונה פלילית – הדרך ליצור הצלחות בתיקים פליליים 

שיש ראיות מוחלטות למעשה הפלילי – אין הכוונה שיש הוכחה לאישום – הרי אישום דורש לא רק מעשה פלילי.

אלא גם כוונה ורצון בתוצאה !גם במקרים מסוג זה ניתן בד”כ להיכנס אל תוך נפש האדם ולספק הסבר – היינו האם באמת התכוון לכול האירוע? מה הייתה התרחשות האירועים? ועוד.


תחילת טיפול בתיק הפלילי

המטרה בדרך כלל היא להגיע אל התיק הפלילי בשלב הבסיסי ביותר שלו – היינו לפני כתב האישום – במהלך ימי החקירה. אז אפשר ליצור את השינוי הגדול ביותר בתפיסת האירוע על ידי המשטרה  ומשם במעלה קליטת הראיות לתביעות/פרקליטות.


לדוגמה  – הצלחות בתיקים פליליים

נתפס לקוח של המשרד עם מעל ל 4 ק”ג של מריחואנה בגידול. הסם נמצא וזאת עובדה – הסם נימצא בתוך ביתו שלו גם זאת עובדה !

מכאן – יש חשיבות רבה בלקיחת האחריות על מנת שלא כל בני הבית יואשמו בהמשך !

גידול סמים
גידול סמים

עכשיו זמן ההסברים.

הוא לא חשוד בסחר בסמים  – ההסבר חייב לגעת בנקודה האם שימוש אישי בסמים ?

או אולי החזקה לצורכי שימוש מסחרי בסם האסור?ההסבר של אותו הלקוח היה פשוט – הסם הוא לצרכים רפואיים ומדובר בכמות של חקלאי לשנה שלמה. התוצאה הסם הוכר לשימוש אישי בסם.

המשפט הפלילי הסתיים בשעות לתועלת הציבור..זהו מקרה שם ברור שעבודת עו”ד פלילי נכונה יכולה להציג את הדברים באופן ראוי.

עבודת עו”ד פלילי משלב החקירה הפלילית – אבל לעתים מגיע הלקוח לאחר מלוא החקירות. יש מקרים שהאשמה ברורה – ועדיין הנאשם יבחר לנהל את התיק הפלילי על מנת להציג את מלוא העובדות שלא לומר להוביל את בית המשפט להכרות עם הנאשם.


לדוגמה – הצלחות בתיקים פליליים

לקוח של המשרד דקר שניים בסכין, דקירות עמוקות וחמורות. השניים הכירו אותו – ומסרו גרסה והוא ברח מהמקום.

עוד היה ידוע שהמקום מצולם והאירוע צולם בחלקו הגדול  – האיש ברח מהמשטרה והיה מבוקש בגין – שתי עבירות של ניסיון רצח. אלו נתוני הייסוד.

המחשבה של הלקוח תחילה הייתה להכחיש. שיש הכחשה אין את הדרך לפרוס את טענות ההגנה, אין דרך להציג את מלוא העובדות  – שהיו חשובות ביותר. בפועל בעת החקירה הוא הודה באירוע, לקח אחריות, התנצל, הצטער.

הסביר את המכלול של האירועים המלא – כולל את העובדה שהם התעללו בו, כולל את העובדה שהדבר “ישב” על התעללות שעבר בעברו  -כולל את הקשיים הפסיכולוגיים הקשים מהם הוא סובר.

שלא יהיה ספק  – האיש נדון לעונש של מאסר (העבירות תוקנו כמובן) אבל יש הבדל עצום בין 30 חודשי מאסר – שבהם הוא נדון.

המחשבה של המדינה תחילה שהוא ראוי לעונש שעובר את ה 8 שנים. הבסיס למציאות המתוקנת היה לא רק לקיחת האחריות, החרטה וההסבר  – אלא המכלול שהאיש בנה בעת החקירות במשטרה.


ראוי לדעת – הצלחות בתיקים פליליים

לא פעם ה”הישג המרבי” בתיק פלילי הוא בעצם הבאת הדברים בצורה ראויה על ידי העו”ד הפלילי, אמירת האמת הפשוטה – הצגת והחזרת הכבוד האישי והאנושי !

כישלון ביצירת והצגת המציאות שמתלווה אליו טיעון שאינו “אמת” מוביל לתחושה קשה ביותר.

מה עוד שהאמת מתבררת, לא פעם, כקו הטיעון הטוב ביותר – או לפחות זה שמוביל להקלה בעונש באופן מרבי – כל מקרה לפי נסיבותיו. פעמים אחרות שואף עו”ד פלילי לזיכוי לעתים בשל טיעון פרוצדורלי ולעתים לאור האירועים עצמם.

לא פעם הצלחה בתיק פלילי מבוססת על בניית תוכנית השיקום והטיפול ובעקבות זאת ההפחתה בעונש, קשה באתר אינטרנט ובמספר מילים צנוע לראות מהו הישג ולהבין מה היה השוני בין תיק פלילי אחד לאחר.


סיכום הצלחות בתיקים פליליים – קביעת הדרך לטיפול בתיק הפלילי

במרבית התיקים הפליליים בהם מייצג משרד עו”ד פלילי אדטו מוטי מוצב יעד ומטרה לייצוג עוד בתחילת הייצוג בתיק הפלילי.

המטרה נקבעת מיד עם קבלת התיק הפלילי אפילו בשלב גלם של החקירה – ואז מופעל שיקול הדעת בדבר הצורך במומחים שונים כבר באותו השלב – לציין – קיימים מיקרים בהם חשוב וראוי לשלב מומחה רפואי כבר באותו השלב.

בתיקים הפליליים שבאתר זה לא פעם ההישג היה הרבה מעבר ליעד, הרבה מעבר לחלומות הוורודים ביותר של הנאשם/חשוד.

אותה מיקריות מבורכת פעלה את פעולתה – לאור עבודה נכונה של עורכי הדין הפליליים. עו”ד פלילי אדטו הוכיח עצמו בתיקים רבים בכך שהמקריות המבורכת שכול עורכי הדין בפליליים חושקים בה,  תעמוד לצידו של הלקוח.


דוגמאות לתיקים פליליים בהם הופיע עו”ד פלילי אדטו

באתר זה מוצגים רק תיקים פליליים בהם הייצוג היה על ידי ושל עו”ד פלילי מוטי אדטו.

שאלת המוסר : ראוי לדעת, השאלה אינה תמיד אם הנאשם אשם, או מהי אשמתו, אלא, לא פעם מעלה הנאשם שאלות כלליות של מוסר ואחריות ש/לו ביחס לאחרים במצבו.

לדוגמא אי העמדה לדין של אחרים במצבו, הנסיבות הכוללות ועוד – גם במקום בו הוא אשם – גם שם יכול להיות הזיכוי בשל בחינת הנסיבות הכלליות. כמילות השופט זמיר, (בית המשפט העליון) :”מערכת המשפט דורשת מן השלטון לנהוג לא רק באופן חוקי, אלא, גם באופן ראוי, כלומר לא רק לפי שלטון החוק אלא גם על פי היושר”.


הפרוצדורה ככלי

הכרות עם ההליכים הפליליים הפרוצדורליים השליטה בהליכים הפרוצדורליים היא הבסיס לעבודת עורכי דין פלילי נכונה, הידע וההליכים אינם נחלתם הברורה של כל מי שמתעסקים במשפטים.

משרד עורך דין פלילי
משרד עורך דין פלילי

ההליכים הפליליים נבדלים באופן ברור מהליכים אזרחיים לכן חשוב לוודא עם עורך הדין לפני הייצוג שאינו “כולבויניק” אלא עו”ד המומחה בדין הפלילי.

ההליכים המהותיים והוכחת קו ההגנה (שבד”כ נקבע מיד עם הכניסה לתיק – לפחות הראשי), הם מנשמת אפו של הזיכוי בד”כ.

הכוונה היא בחקירה נגדית מובחרת לעדי התביעה – מבלי להכביר מילים – חקירה נגדית מובחרת היא חקירה נגדית שהוכנה מראש.

נכתבה מראש, הובא לצורך החקירה גם חומר ראיות ניכר – שלא בידי התביעה, והתוצאות המקוות נקבעו מראש. היינו לכול עד ניתנה “משימה” ורצון להוציא ממנו דבר מה שישתלב בסיכומים בקו ההגנה המרכזי של הנאשם.


דוגמה לשימוש בפרוצדורה

אדם בחר לייצג את עצמו. אחרי הדיון הראשון הבין שאין לו את הכלים.

הוא שכר עורך דין – לא פלילי.

עורך הדין אחרי דיון נוסף – שם עלו שאלות כמו תיקון כתב האישום – והוא הסכים להן – ביקש מעו”ד אדטו להחליפו.

כאן עלתה שאלה אחת – האם בעת הייצוג על העבירות “הראשונות” הייתה חובת ייצוג או שלא ?

האם תיקון של כתב האישום בהמשך, אפילו בהסכמה הוא תקין ? האם ייצוג בהמשך מתקן את נושאי החקירה הנגדית שהוא ביצע בעצמו ?

התוצאה – זיכוי !