פסקי דין ודוגמאות הימנעות מהרשעה פלילית.  
הימנעות מהרשעה פלילית היא תוצר של עבודה נכונה על התיק כבר משלבי החקירה! (לעיתים אף לפני החקירה) – התוצאה של הימנעות מהרשעה אינה אירוע שמתקיים “סתם כך” אלא תוצר של הכנה ועבודה נכונה!
פעמים רבות גם “כישלון” כאן משמעו שבתום המשפט הפלילי הענישה תתה רק של הרשעה פלילית ולא ענישה חמורה הרבה יותר שסביר היה שתהה מוטלת!
הימנעות מהרשעה פלילית - עורך דין פלילי אדטו מוטי
הימנעות מהרשעה פלילית עורך דין פלילי אדטו מוטי
פרק זה הוא פרק של דוגמאות על הימנעות מהרשעה פלילית!
קיים פרק בסיסי הרבה יותר שמסביר את כל השיקולים וכל המקצועות ואת כל הנושא – שלא בדוגמאות!
צור קשר : מוטי אדטו עורך דין פלילי – 052-23-32-651 

הימנעות מהרשעה פלילית!
הימנעות מהרשעה פלילית
ללא הרשעה פלילית – משפט פלילי.
מילים רבות נאמרו על כל נושאי הימנעות מהרשעה פלילית.

ע”פ 6819/19 : בייחס לתוקפה של ההלכה הנוהגת (הלכת כתב) דגשים לא במקור : “ ההלכה הפסוקה בנושא מאזנת לטעמי באופן מדוד בין מכלול שיקולי הענישה, וביניהם עיקרון הגמול, ובצדק מותירה את אי הרשעתו של נאשם כחריג לכלל הרחב לפיו מקום בו הוכחה אשמתו של אדם – יש להרשיעו (רע”פ 2323/19 אדוארדו נ’ מדינת ישראל – משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (19.5.2019))”.

 חשוב לזכור – את אי ההרשעה אנו בונים כבר בעת החקירות במשטרה


להל”ן מבחר החלטות בהם המשרד ייצג – בשורה ארוכה של הליכים.

מיותר לציין שאלו רק חלק קטן מהתיקים בניהול המשרד.
ההישגים כאן הם חריגים וממחישים את צורת העבודה של המשרד בדרך אל ההגעה למחוז אי ההרשעה. מיותר לציין שיש תיקים מסוגים רבים ביותר.
ראוי לציין במשרד תיקים רבים נוספים ששם הצליח המשרד לסיים את התיקים ב“אי הרשעה”.
בפרק זה מובאים, כאמור, חלק מפסקי הדין שם הסתיים הדיון ב”אי הרשעה”, ראוי לציין יש סיומים רבים שם התיקים נסגרים ללא משפט בין בהסדר חוץ משפטי ובין בנסיבות אחרות.
 ________________________________________________________________________

הימנעות מהרשעה פלילית – עבירות מין

כמו שהובא בנקודה אחרת באתר, המשרד סיים תיקי מין חמורים בזיכוי מלא.
 כאן מדובר בעבירות מין בהן הייתה אשמה מסוימת – ולמרות העובדה שמדובר בעבירת מין הסתיים התיק הפלילי תוך הימנעות מהרשעה פלילית – היינו באי הרשעה.
_______________________________________________________________________

“מעשים מגונים” – הימנעות מהרשעה פלילית

פ 1586-05-07 – טל – מעשה מגונה בפומבי (בפני קטינים), ביום הכניסה לתיק היה הנאשם עצור לאור בקשה למעצר עד לתום ההליכים המשפטיים, למחרת לאחר הקראה שונה כתב האישום למעשה מגונה שלא בפני קטינים והנאשם שוחרר ממעצרו בתנאים.
 סיום התיק -תוך הימנעות מהרשעה פלילית וללא של”צ
(סיום ספט’ 2007) לאור הנסיבות המיוחדות של העבריין והפחתת העבירה ממעשה מגונה בפני קטינים למעשה מגונה שלא בפני קטינים (שליש עונש).
זהו תיק דוגמה לטיפול משפטי נכון וראוי, נבנתה תוכנת שיקום, הוצגו מסמכים בצורה מסודרת התסקיר המליץ על סיום התיק ללא הרשעה פלילית תוך הטלת מבחן טהור – וכך הסתיים התיק.
לציין התביעה בתיק עתרה בטיעוניה לעונש למאסר בפועל ממש (לא עבודות שירות), זאת אותה התביעה שהגישה בקשה למעצר עד לתום ההליכים המשפטיים ולא הסכימה לשחרור אפילו לא בתנאים “לאור מסוכנותו” – לאחר התסקיר נערך דיון נוסף עם ראש השלוחה שעמד על מאסר בפועל!!!
ההישג בתיק זה כולו עבודת עורך דין נכונה ובניית הפתרונות לענישה/טיפול.

תיק שהחל במעצר קשה ואין סוף עררים של המדינה

פ 5404/02 – דחקנוב – התיק הפלילי החל כתלונה על עבירות מין במשפחה קשות (כולל על אונס) – אם נדייק סידרה ארוכה של מעשי אונס במשפחה. תוך אלימות קשה. הנאשם בהיותתו נחקר ניכנס לסערה רגשית כתוצאה מהטענות על עבירות מין קשה ביותר.
 לאחר חקירה הוגש כתב אישום “רק” על 6 עבירות תקיפה/איום/פגיעה בפרטיות – בית המשפט השלום שחרר בדיון בבקשת המעצר עד לתום ההליכים בתנאים – 3 פעמים הוגש ערר על החלטת השחרור ממעצר ( על ידי המדינה).
פעמיים התיק הוחזר לבית המשפט השלום ששחרר שוב ושוב – בפעם השלישית הסביר בית המשפט המחוזי שיש שופט שחושב אחרת והוא מאמץ את השחרור.
לאחר ניהול הוכחות – במסגרת ניהול התיק הפלילי נחקרה המתלוננת ארוכות על ידי עו”ד אדטו, לפי בית המשפט נמצא שעדות המתלוננת אינה אמינה והנאשם נקבע שביצע שתי עבירות תקיפה קלה בהן הודה מראש. היינו עלילה בתחום עבירות המין, הוכחה בדיוני ההוכחות!
 התיק הפלילי הסתיים ללא הרשעה פלילית ושל”צ (שרות לתועלת הציבור – נמדד בשעות בודדות) קצר. (סיום 2006 התחלה 2002).

 מעשה מגונה בפומבי – אי הרשעה

פ 1376/04 – מעשה מגונה בפומביעבירות מין ללא הרשעה!
הנאשם סיים את התיק ללא הרשעה והוטל עליו של”צ. נבנתה תוכנת טיפול כוללת לנאשם ולאורה הענישה המקלה כל כך שאפשרה הימנעות מהרשעה פלילית.
במקרה זה תוכנת הטיפול והתסקיר שייכנעו את התביעה שראוי לסיים את התיק (למרות שהוא תיק מיני) בתוצאה זאת.

 מעשה מגונה בקטינה – אי הרשעה

 פ 9216/01 שלום תל אביב – רזון – מעשה מגונה בקטינה – הימנעות מהרשעה פלילית.
נהג מונית שביצע את המעשים בנוסעת קטינה בשעת לילה – מעשים חמורים ביותר של פגיעה מינית (בקטינה). הקטינה צוינה בגילה בכתב האישום, אולם סעיף העובדות לא כלל את עובדת היותה קטינה (כפי הנראה בשל העובדה שכתב האישום הוגש ע”י יחידת התביעות) המעשים המיניים חמורים ביותר.
מדובר מהכנסת ידיים לתוך ומתחת לחצאית על ידי נהג מונית שלא חדל ממעשיו – הרשעה פלילית הייתה יוצרת נזק חמור עוד יותר לחיו של הנאשם מה עוד שכתב האישום הוגש בשיהוי מסוים (שנתיים).
הטיעון לעונש המובנה הביא את התיק הפלילי לכדאי אפשרות להימנעות מהרשעה פלילית.

הצעות מיניות לקטין – אי הרשעה

 פ 1861/01- זילקה – אירוע חמור בו פנה הנאשם לילד והציע לו יחסי מין אורליים תמורת סכום כסף גדול.
לנאשם עבר פלילי בתחום המין שם ריצה 1/2 שנה עבודות שירות. ההגנה הוכיחה שלפני שנים רבות עבר טראומה שהותירה עליו את חותמה. בית המשפט מצא לנכון כי מתן טיפול מתאים לנאשם ראוי יותר מענישתו בפלילים – ובחר בדרך שיקומית של מבחן ללא הרשעה.
מיותר לומר שתיק נדיר ביותר.
________________________________________________________________________

הימנעות מהרשעה – עבירות אלימות

גם עבירות אלימות, חלקן קשות, יכולות להסתיים באי הרשעה.
חייבים לציין את החשיבות הרבה שלן התנהלות נכונה בחקירה בסוג של של עבירות פליליות על מנת לסיים את התיק ללא הרשעה פלילית.
_______________________________________________________________________

פסקי דין ללא הרשעה בעבירות אלימות

קיימים תיקים נוספים על עבירות אלימות בפרק הנ”ל :

סכסוך נהגים שהפך לאלימות קשה

פ 4500-09 – איליה – סיום דצמבר 2010 – תיק תקיפה של נהג אחר בכביש – לאחר נגרמו פגיעות קשות בפניו גרמו גם נזק רכושי (נופצה שמשת הרכב ובין היתר הזגוגית גרמה לחתכים בקרנית). סיום 250 שעות של”צ בלי הרשעה.
עורך דין אדטו הוכיח שמדובר באירוע שונה מהותית מהחד צדדיות שמאפיינת את כתב האישום.

איש ציבור שאיים על איש ציבור אחר

ת”פ 38487-06-10 – אורעד – תיק איומים והעלבת עובדי ציבור – ההישג הוא בכך שהתוצאה (התחייבות להימנע מעבירה) ללא תסקיר שירות מבחן וביום ההקראה הראשון.

אלימות במשפחה בצירוף בקשות להגבלה (מעצר בית מלא ועוד)

ת”פ 31092-02-18 איידה. תיק מרובה אישומים על אלימות חמורה במשפחה בעיקר בין בני בצירוף זוג ואיומים קשים ביותר (הוקלטו) על גורמים נוספים.
ראשית נבנתה תוכנית שיקום לזוג, משם תוקן כתב האישום. התוצאה? ללא הרשעה. (שנת 2020). בתיק היו תנאים שהמדינה נלחמה עליהם ללא לאות.
“אשר לתנאי הראשון. נסיבות המקרה אינן פשוטות כלל ועיקר, ולכאורה די היה בכך כדי להותיר את ההרשעה על כנה. אלא שאני סבור שיש להסתכל על המעשים והן על מכלול הנסיבות של הנאשם, המתלוננת ומשפחתם מאז ועד היום. יש לתת משקל משמעותי לתהליך התיקון שעברו…”.

“… יש לתת משקל משמעותי לערך חופש העיסוק המוגן בחוק יסוד. כערך על חוקי. …”.


אלימות חמורה במשפחה ללא הרשעה פלילית

פ 5953/06 – שי – סידרה ארוכה של אישומים על עבירות במשפחה – חלק גדול מכתב האישום נמחק – בחלק שנותר היה חמור דיו – מההחלטה: “הנאשם אמר לה “תעופי מהבית, אם לא תעופי זה יגמר רע”, לקח מצית וניסה להדליק את המצעים, שבר מקלדת של מחשב ואת הטלפון הנייד של המתלוננת. בהמשך תקף את המתלוננת בחדר המדרגות של ביתם…… לאחר כמה שבועות, ליד בית הכנסת, תפס את פניה של המתלוננת בחוזקה בידיו, קילל וצרח כשתוך כדאי לקח את מפתחות רכבה ואת מכשיר הטלפון הנייד שלה. בתאריך 29.8.06 הצמיד הנאשם את המתלוננת למיטה בחדרם בחוזקה וסתר לה על פניה”.

סיום 7.9.09 – מדובר בעובדות שהופיעו בכתב האישום המתוקן – המקורי חמור הרבה יותר – הסיום? ללא הרשעה בפלילים – ניהול נכון וראוי של הנסיבות תוך ליווי התיק מסיום החקירות ועד לגמר הובילו לתוצאה נדירה כל כך באישום חמור ביותר.


אלימות כלפי שוטרים/חיילים

5675/07 – בלילתי – סיום 5.3.09 – תיק של תקיפת שוטר והעלבת עובד ציבור – תיק חמור לכול הדעות – מבחינה ראייתי היו שני שוטרים שטענו שהנאשם תקף אחד מהם – כתב האישום תוקן להעלבה והתנהגות פרועה במקום ציבורי – ההגנה הצליחה לשכנע את ב”כ המדינה שלא כול הנאמר הוא אמת.

– מדברי התובע: “מדובר באירוע שבאופן כללי לא היה חד כיווני” – כך הסתיים התיק ללא תסקיר שירות המבחן הסתיים התיק ללא הרשעה תוך חתימה על התחייבות להימנע בעתיד מעבירות.


אלימות כלפי פקחים – אי הרשעה

פ 6416/08 – ידיד – קריעת פנקס הדוחות של פקח חניה תוך כדאי קללות לפקח החניה – התחייבות להימנע מעבירה – ללא תסקיר שירות מבחן, הנסיבות הוצגו והתקבלו על ידי המדינה בלי תלות בשירות המבחן.


אלימות של שוטרים מתנדבים

פ 2325/07 – קירמה – תיק של שני אירועי תקיפה אלימה (2 אנשים) – “תקיפה סתם” ו”תקיפה הגורמת חבלה של ממש” – באמצע דיוני ההוכחות (לקראת סיום פרשת התביעה).
הגעה להסדר במסגרתו נותר רק האירוע החמור יותר – הנאשם נשלח לתסקיר – סיום התיק ללא הרשעה – למרות התנגדות של ב”כ המדינה.

בית המשפט מעדיף את הענישה ללא הרשעה פלילית (של”צ) לאחר שהוצגו מכלול הנסיבות והטיעון לעונש ניבנה באופן שענה על כל הצרכים.


אלימות שיצרה פגיעה קשה

1158/08 חסיד (סיום 22.12.08) ויכוח באתר עבודה של קבלן עם המפקח על העבודה מטעם צה”ל הוביל לנגיחה בראש באחד המפקחים באתר – על ידי האחראי על העבודות מטעם הקבלן –
אור הפגיעה נצפה “אודם” במצח – אירוע חמור ביותר שיכול היה להסתיים בענישה מחמירה כמו שהסבירה התובעת – הסיום – חזרה מאישום תמורת תרומה ופיצוי בסך כולל של 5000 ש”ח סה”כ.

להדגיש – כתב האישום נמחק בטרם הקראה – הישג מרשים לכל הדעות.


אלימות כלפי קטינה

פ 6257/06 (סיום 7.12.08) – בייבי – תיק אלימות קשה שהחל בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
מדובר באם שתקפה את ביתה – לאחר תחילת הדיונים התיק “ירד” לבית המשפט השלום.
בהמשך שוונו העבירות ותוקן כתב האישום לאירוע מינורי.
התיק הפלילי הסתיים “ללא הרשעה” – למרות מספר תסקירי שירות מבחן שלא המליצו כך – ואפילו לא הצליחו למצוא סיבה לאי הרשעה או לענישה מקלה – גם התסקיר הסופי לא היה חיובי ביותר !!!

(יודגש, התסקיר הסופי כן המליץ על ללא הרשעה, אולם היו גם היבטים שליליים ביותר בדבר המצב הכולל). ניהול התיק נמשך כמעט 3 שנים של תסקירים ובדיקות ולבסוף התוצאה המקווה.


אלימות כלפי קטין – ללא הרשעה פלילית

פ 4618/05 פיקל – סיום מרץ 2007 – החל כ”תקיפה” של קטין “שגורמת חבלה של ממש” (יש תיעוד רפואי).
התלונה הייתה על חבטות בפנים ובעיטות לבטן, הסתיים ב”תקיפה סתם” (הרמה הנמוכה ביותר של תקיפה) על כך שמשך בדש בגדו של הילד – הסיום “ללא הרשעה” תוך חתימה על התחייבות – ללא של”צ וללא תסקיר שירות מבחן.

התיק הסתיים בהסדר טיעון אליו הגיעו הצדדים לאחר תחילת הדיונים בתיק לאור המלצות בית המשפט (שנחשף לחומר ושמע ראיות) – כך שבית המשפט סמך את ידיו הבין את המציאות ויכול היה להגיע לתוצאה של הימנעות מהרשעה פלילית בנסיבות המיוחדות.


אלימות כלפי מצילים בבריכה – ללא הרשעה פלילית

פ 10462/03 אקלר – תקיפה חבלנית ותקיפה – בני זוג שתקפו מצילים (מציל ומצילה) בבריכה שהעירו לבנם – הסדר באמצע הוכחות – ללא הרשעה בפלילים (כ”א תוקן).
בהתחשב בנסיבות תוצאה מדהימה לאישום לא קל.
הסיבה המרכזית להסדר – חקירת העדים שהוכיחה שגם “הם לא טמנו ידם בצלחת” – לאור זאת נוצרה האפשרות להפחתת האישום ולסיום התיק בתוצאה של הימנעות מהרשעה פלילית – לאור מסכת החיים של הנאשמים.

גם במצב דברים זה התוצאה נדירה ביותר – ביחס לעבירת אלימות חמורה.


אלימות כלפי ילדים

 פ 4848/03 – וינר – תקיפה בנסיבות מחמירות – מחיקת אחד הנאשמים מהאישום הפלילי ומבחן ללא הרשעה בפלילים לנאשמת השנייה.

הנסיבות המחמירות – המותקף הוא בנם של הנאשמים. תיק בו ההיבט המרכזי שעמוד מול בית המשפט היה שיקום המשפחה ושיקום זה דרש סיום תוך הימנעות מהרשעה פלילית.


אלימות בהפגנות של בני מיעוטים

עווידה – ירושלים – השלכת בקבוק על שוטרי מג”ב במהלך התפרעות – בהסדר טיעון שנחתם שעה שהעדים הגיעו לדיון – ולא יכולו להעיד לאור העובדה שהם היו רעולי פנים ולא הייתה תעודת חיסיון – שונה כתב האישום להפרת סדר. התיק הסתיים ב 60 שעות של”צ – ללא הרשעה פלילית.


עבודת עורך דין פלילי למופת שמנע את האפשרות לניהול התיק (מחסור בתעודת חיסיון בעת דיון ההוכחות) וכך נוצרו התנאים להסדר טיעון (ללא תסקיר לשאלת ההרשעה) עם הסכמה של הימנעות מהרשעה פלילית.

אלימות כלפי שוטרים

פ 3827/05 – בן עזרה – התחזות לאחר, הפרעה לשוטר, העלבת עובד ציבור – הנאשם נהג ללא רישיון נהיגה ברח לשוטרים וקילל אותם בקללה “נאצי” – של”צ ( “שירות לתועלת הציבור”) “ללא הרשעה” פלילית וכן תרומה בסך 1500 ש”ח.
תיק שמסווג בקלות כבריונות אלימה”, הרשעה, במקרה זה, הייתה יוצרת נזק חמור ביותר לנאשם, הצורך היה לאזן בין נזק נורא לנאשם לבין המעשה החמור שעשה.
– הנאשם אדם נורמטיבי שלא חי בארץ בדרך השגרה יכול להמשיך בחייו בחול לאור הסיום ללא הרשעה פלילית (בכול מצב אחר לא היה מקבל אישור שהיה במדינת המקור).
________________________________________________________________________

הימנעות מהרשעה – עבירות רכוש

 
עבירות רכוש הן מגוונות ביותר, כאן אני מציג אירועים קשים באופן יחסי שהסתיימו למרות הכול ללא הרשעה פלילית.
 
פ 2008/00 – שלוש עבירות גניבה ממעסיק – ללא הרשעה פלילית. למרות שאחת העבירות בסכום ניכר – בדרך להחזרת הרכוש עבר הנאשם תאונה ונפצע (ללא נכות).

מדובר היה באיש הי טק (הזנק) שגנב את הציוד בעבודת הסטודנטים שלו (במהלך לימודיו) – ענישתו דרך הרשעה פלילית תפגע בכל עתידו ולכן ראוי היה לסיים את התיק הפלילית ללא הרשעה בפלילים .


זיוף וגנבה

 פ 3880/99 – קשירת קשר לביצוע עוון, זיוף מסמך עם אחרים, שימוש במסמך מזויף, התחזות כבעל תעודה, קבלת דבר במרמה – ללא הרשעה (הנאשמת 5). הנאשמת הייתה זוטר יחסית בקשר הכולל למרות תפקידה המכריע- קשר שהביא להדפסת ה”רישיונות” מסוגים שונים לאנשים שלא היו זכאים להם. למרות חומרת העבירות הנאשמת סיימה את התיק ללא הרשעה בפליליים על מנת שלא לפגוע בעתידה.


ניסיון לקבלת דבר במרמה

 פ 2364/01 -צדקה – ירושלים – ניסיון לקבלת דבר במרמה – ניסיון למכור רכב שלא שייך לנאשם למוסך “כחלקים” (לאחר שהנאשם הרס את הרכב (השכור בתאונה) – גזר הדין – ללא הרשעה פלילית. הנאשם בגיר – לציין כנסיבה מחמירה בתיק מקביל שני קטינים שהואשמו בנפרד. כך שמבחינת הגיל הנאשם היה בעל ה”סמכות”.

למרות זאת הצליחה ההגנה להראות על הנזק המיוחד שיגרם לנאשם באם יורשע בפלילים.


פריצות לרכבים  

 פ 4544/98 ת”א – פריצות לרכבים, גניבה מהם והחזקת רכוש גנוב (עשרות מקרים סה”כ) – תיק חמור ביותר שמסוגו לא נסגרים ללא הרשעה פלילית בשום תנאי (בד”כ) – סיום התיק ללא הרשעה בפלילים. הנסיבה המרכזית – חלוף הזמן – הנאשמים צעירים (לא קטינים) – התגייסו והשתחררו עוד קודם שהוגש   כתב האישום.


פריצות

 פ 5045/00 – כ”א גניבה ופריצה לבניין (הסתיים בעבירה של “סיוע” ולא בעבירה המלאה) – הסתיים ללא הרשעה בפליליים. במהלך הדיונים לאור טענה מקדמית הופחת האישום לאור טענת זוטא (פסילת הודעות הנאשם – שהודה בעבירות בחקירות במשטרה). לאחר ההודיה נשלח הנאשם לתסקיר, בניית תוכנת שיקום לנאשם הביא לתוצאה של ללא הרשעה לאור העובדה שהרשעה בפלילים יכולה לפגוע ברקמת חייו כיום.

כיום להבדיל מיום ביצוע העבירה.


גנבה ממעביד

 פ 1590/02 – גניבה ממעביד (3 עבירות) – ללא הרשעה בפלילים (כ”א תוקן). הכספים יוחזרו במסגרת פיצוי.

 פ 5009/02 – בירושלים – ניהול משחקי אסורים – ללא הרשעה פלילית – הסדר. בשנת 2002 הדגש על משחקים אסורים היה נמוך הרבה יותר מאשר כיום. אולם גם אז הסיום תוך הימנעות מהרשעה פלילית היה הישג מדהים בנסיבות.


ערעור פלילי לתיקון המצב:

ע”פ 4456/09 – דיקלה – מחוזי בירושלים – סיום 6.9.09 – לא אני ייצגתי בבית המשפט השלום.
במסגרת הערעור על ההרשעה בגניבה ממעביד ורישום כוזב במסמכי תאגיד – תוצאת הערעור – זיכוי בעבירה של גניבה ממעביד (פרשניות שונה ליסוד הכוונה בתיק) נותרה העובדה של זיוף המסמכים (רישום כוזב במסמכי תאגיד) – העונש שונה לעונש ללא הרשעה – במסגרת ערעור !!!
הזיכוי בעבירה החמורה יותר הוביל להימנעות מהרשעה פלילית.
______________________________________________________________________

הימנעות מהרשעה – עבירות סמים.

 לפני מספר שנים התמחה המשרד באופן בולט בעבירות סמים, המשרד הגיע להישגים משמעותיים ביותר של הימנעות מהרשעה בכול מגוון הקשת של עבירות הסמים:

 באתר זה מובאים הישגים לרוב, הישגים אילו כפי שמוצגים בתיקים כאן נחשבים לחריגים ביותר בתחום הענישה בעבירות סמים, הסיבה להישגים היא העובדה שבמידה וקיימת אשמה נבנתה תוכנת שיקום כוללת המתחשבת באיש ובמלוא הפוטנציאל השיקומי שלו. אין המדובר כאן בתיקי קטינים.


החזקה מסחרית – עם רצון לסחר

 2833/07 – בן לולו – החזקה של 420 גרם חשיש (לא לצריכה אישית), לפי כתב האישום הנאשם רכש את הסם ותיכנן למכור אותו ב 7,000 ש”ח, (כך הוא גם הודה), התביעות הציעו מאסר בפועל של מעל לשנה בתחילת ניהול התיק הפלילי – וגם זאת רק במסגרת הסדר הטיעון –
הסיום ללא הרשעה פלילית (סיום ב 16.7.09) לאחר ניהול פרשה ממושכת של בניית הטיעון לעונש.
הנסיבות הכוללות הובילו למצב בו ההימנעות מהרשעה פלילית הייתה התוצאה הנכונה ביותר לסיום מסכת האירועים.

ת”פ 1239-09 בן שמעון – תיק זעיר שלא הצליחו כל הבקשות לאור העובדה שלנאשם היו שתי הרשעות מעברו הצבאי – (עבירות סמים) למרות כל אלו בסופו של דבר הוחלט על התחייבות להימנע מעבירה – ראוי לציין במסגרת הסדר עם התובע.


יבוא סמים

 12052/01 – יבוא סמים (ג’רס הודי) – לוי – ללא הרשעה פלילית (בהסדר טיעון – ההסדר בהמלצת לשכת היועץ המשפטי לממשלה) – אחת העבירות החמורות ביותר על פי חוק העונשין. התוצאה – ללא הרשעה בפלילים.
המתלוננת “שלחה מתנות” לחבריה מהודו בדמות מנות סם. הרשעה פלילית יכול הייתה שתחסום את יכולתה להתקדם בעבודה ולפגוע בשיקומה בחיים.

הנסיבות המיוחדות היו החד פעמיות של האירוע מול הנורמטיביות של הנאשמת הובילו לאפשרות לסיים את התיק תוך הימנעות מהרשעה פלילית.


סחר בסמים

תיק 6909/03 (תל אביב) כתב האישום – 11 מקרי סחר בסמים והחזקת כמות של “חשיש” שלא לשימוש אישי (הנאשם הודה בחלק ניכר מהאישומים בחקירתו).
התיק הסתיים באירוע בודד של סחר בסמים (בו הודה למעשה בחקירה והקונה נתפס בכף) והחזקה של סמים שלא לשימוש אישי – הסתיים ללא הרשעה פלילית – בשל הנסיבות המיוחדות של המקרה.
הנסיבות: בתיק זה שימוש בחקירה מטעם הנאשם לימד, שקונה הסם סובל מבעיות זיכרון קשות ומפעיל אתר אינטרנט המייעץ לאנשים במצבו – התוצאה – אין דרך להתבסס על עדותו של סובל מבעיות זיכרון.

לאור זאת הופחת האישום בכתב האישום לאירוע אחד של סחר והחזקת סמים (לא לצריכה אישית). הסיום כאמור תוך הימנעות מהרשעה פלילית לאחר טיעון לעונש ממוקד ויעיל.


עיסוק בסמים

 פ 5719/98 – 10 פעמים קנייה של 50גרם סמים (מריחואנה) והחזקת כמות קטנה של מריחואנה – ללא הרשעה פלילית. הסיבה הנורמטיביות של הנאשם שהובילו להימנעות מהרשעה פלילית.


סחר בסמים

 פ 1062/01 – נהריה – סחר בסמים (מריחואנה) החזקה ושימוש בסמים – ללא הרשעה פלילית. הסדר. הסחר בסם היה בכמות של 50 גרם. בתוך תיק צפוני מדובר בתיק חריג ביותר של הימנעות מהרשעה פלילית – הסיבה תוכנת השיקום והטיפול.


החזקת סמים

 פ 12304/01 – ת”א – החזקת סמים (מריחואנה), גידולם, אספקת סם – ללא הרשעה פלילית, ללא הסדר טיעון – טיעון חופשי לאחר בניית תוכנת שיקום בסיוע שירות המבחן. בנסיבות אילו ניתן היה לסיים את התיק תוך הימנעות מהרשעה פלילית.


סחר בסמים – עבר לתיווך בסמים

 פ 1262/00- קלימי – סחר בסמים (מריחואנה) (450 גרם – 700 ש”ח) – ללא הרשעה פלילית. בטיעון (ההסדר הפחית את האישום מסחר בסמים להספקת סמים בכסף). לא היה הסדר לעונש והצדדים טענו באופן חופשי. הסיבה להימנעות מהרשעה פלילית – הנזק החריג לנאשם מעצם ההרשעה.


סחר בסמים

 9115/00 – תל אביב – סחר בסם קנאבוס – של”צ + הרשעה בפלילים.


החזקה בכמות גדולה של סמים

פ 2437/02 – מקרמן – החזקה של 1.5 ק”ג סמים, (קנאבוס) ושל 2.5 אקסטות (אקסטזי) ומשקל אלקטרוני (החזקה ברכב) – הכמות נקבעה כשימוש אישי – העונש: של”צ ללא הרשעה פלילית.

הסיבה להימנעות מהרשעה פלילית הייתה הנורמטיביות של הנאשם.


אי הרשעה – כמות גדולה של סמים

 פ 93/98 – ת”א – לתיק של 200 גרם צורף תיק של 859 גרם “ברוטו” (שימוש אישי).

– של”צ ללא הרשעה פלילית. בתיק הבסיס (200 גרם) תוקן כתב האישום ל 50 גרם. תיק שנמשך מספר שנים לא קטן, התוצאה הייתה ראויה ובהסכמה לאור הנסיבות השונות. ההישג של הימנעות מהרשעה (למרות הכמויות) לאור הבנת המורכבות של האירועים.

מדובר בימים בהם לא היה מקובל לסיים תיקים באי הרשעה – לבטח לא בכאלה כמויות.


גידול סמים אי הרשעה  (סגירה)

 פ 1607/02 – כפר סבא – שני נאשמים בגידול סמים מריחואנה) (73 גרם) – התוצאה: חזרה מאישום.

תסקיר שנערך הביא לחזרה מהאישום (ביחס לשני הנאשמים). מהסדר הטיעון: “אם התסקיר יהיה חיובי, במובן של ניקיון מסם, נסכים לחזור מכתב האישום ללא הרשעה”.


ללא הרשעה – גידול סמים

ת”פ 41744-08-17 – פרץ – גילוי של מעבדת סמים בתוך ארון הוביל לכתב האישום החמור על גידול קנאביס במעבדה.

לאור בעיות בחיפוש שונה כתב האישום להחזקת סם לצריכה אישית ומשם הדרך הייתה קלה לאי הרשעה (ללא הסכמה של המדינה).


ללא הרשעה – החזקת סמים גדולה

 פ 4164/01 – חדרה, החזקה של 740 גרם קנאבוס ו 5 ריבועי ל.ס.ד – ללא הרשעה פלילית.
– תיק הממחיש את ההיבט הטיפולי והסכנה שהרשעה בפלילים תחסום את יכולתו של הנאשם להתקדמות בחברה.

הנאשם אדם תורם לחברה בנסיבות אילו ראוי היה לסיים את התיק תוך הימנעות מהרשעתו בדין.


גידול סמים והחזקת סמים ללא הרשעה

פ 2448/04 – חן – שני אישומים החזקה לשימוש מסחרי של קנאבוס והשני גידול סמים (סמים מסוג קנאבוס) והחזקה שלא לצריכה עצמית.

סיום – ללא הרשעה פלילית – 240 שעות של”צ. הסיבה להימנעות מהרשעה – הנורמטיביות (החריגה לטובה) של הנאשם.


גידל סמים ללא הרשעה פלילית

 5457/99 – היסטד – החזקת לא לצריכה אישית של סם (קנאבוס) וגידול (קנאבוס).

הנאשמים בנו חממהושם (בביתם) גידלו סמים במשך שנים לצריכה אישית – התיק הסתיים תוך הימנעות מהרשעתם בדין בשל”צ – לאישה 60 שעות של”צ ולגבר 80 שעות של”צ (ללא הרשעה פלילית).


החזקת סמים הימנעות מהרשעה פלילית.

1813/99 – הלפרין – החזקת סם שלא לצריכה אישית – 302.61, וכן 100 גרם וכן 200 גרם.

– כמויות לא קטנות אולם לאור העתיד שצפוי לנאשם התיק הסתיים ללא הרשעה פלילית – יחד עם ההימנעות מההרשעה על הנאשם הוטלו עבודות לתועלת הציבור. (של”צ).


סיכום:
 
הדרך לסגירת התיק ב”אי הרשעה” עוברת לא פעם בהתנהלות נכונה בחקירה במשטרה, תוך הבניית הטיעון לעונש בחקירה עצמה, כמו גם הגשת בקשות לסגירה הרבה קודם לכן, היינו בהכנת התיק – וטובה שעה אחת קודם – עיין בפרק על שיקום וטיפול בהליך הפלילי.

הימנעות מהרשעה – סגירות תיקים

קיימים תיקים רבים בהם נסגרו התיקים הפליליים בשל בקשות סגירה למשטרה/לשכת התביעות/יועץ משפטי לממשלה.
בחלק מהתיקים הסגירה הותנתה בתרומה כספית או אחרת לקהילה – יודגש – הסגירות שלא סיום דיון בפני שופט.
מרבית התיקים נגנזו (גם אצלי – ואינם באתר) בהכנת האתר נמצאו מספר תיקים שבהחלט לא מייצג את הכמות הנכבדה של תיקים שנסגרו בבקשות שונות.
אחד מאפיוניו של המשרד לאור העובדה שהוא מטפל בלקוחות נורמטיביים היא הגשת בקשות סגירה/עיכוב הליכים כמעט בכול תיק ותיק.

לא פעם בתיקים מסוימים הוגשו אפילו שלוש בקשות סגירה עד לקבלת התוצאה המיוחלת, כמובן שהייתה דינמיות בין הבקשות והמוטב היה שונה בכול פעם.


דוגמאות אילו מתיקים בכול הארץ מיצגים חלק מהתיקים.

 
פ 3649/08 – אשד – תיק סמים – הבקשה לסגירת התיק הפלילי לא צלחה, אולם, דקות לפני ההקראה חזרה המדינה מכתב האישו לאור הנסיבות מהבקשות.
פ”א 26854/11 – רוגל -בקשה מעורבת של נסיבות אישיות ועוד בתיק עברות מין בין שני קטינים.
-התיק נסגר מ”חוסר ראיות” -הסיבה שהסיפור נימצא כאן הוא העובדה שהכול מסכימים על 99% מהפרטים באירוע ומשמעותו המלאה של הבקשה נגעה למציאות החוץ ראיתית.
לציין שאר הנאשמים זוכו מ”חוסר ראיות” נאשם זה לקח על עצמו את האשמה והודה בפועל בהחזקת הסמים ולמרות שבעברו תיק סמים שניסגר ולמרות הכמות (שימוש מסחרי) בשל הנסיבות ניסגר התיק הפלילי.
18425-05-11 – מירן – לאחר הגשת כ”א – סגירה – אין עניין לציבור.
73269/11 – אנתון – יבוא סמים, החזקה ושימוש. נסגר בבקשה.
פ 5836/07 גוטליב – החזקת סם לצריכה עצמית – חזרה מאישום. זהו תיק שני לאיש מהסגירה הקודמת (בית משפט אחר).
פ”א 1665/02 – גוטליב – סגירה בלשכת תביעות.
פ 1685/08 גינת – החזקת סם שלא לצריכה עצמית – חזרה מאישום אחרי בדיקת שתן.
1747/06 ורסנו (צפון) – חזרה מאישום לאחר הזהרה.
 540/04 – קציר – תיק מהצפון הרחוק – תרומה של 2000 ש”ח וחזרה מהאישום הפלילי.
2054/04 – נעים – 2000 ש”ח תרומה – תיק ממרכז הארץ – וחזרה מאישום.
595/04 – זיו – תיק מהצפון הרחוק – הזהרה וחזרה מאישום.

2925/01 – דאוס – סגירה בלשכת התביעות. חזרה מאישום. (מספר דיונים לפני).
2495/02 – קשת – סגירה ביועמ”ש.
4820/002 – פלג – צפון רחוק – סגירה ביועמ”ש.
1786/00 – זיסינובודלי – סגירה ביועמ”ש.
7781/01 – (גליל) – סגירה בלשכת תביעות.
פ 1845/02 – בר יוסף – סגירה בלשכת תביעות. חזרה מאישום.
פ 2347/03 – כץ – חזרה מאישום.
פ 3289/02 – מחיקה בטרם הקראה. חזרה מאישום.
פ 1027/03 – יצחקי – (אילת) – עיכוב הליכים בלשכת היועמ”ש.
פ 11530/01 – איליה – עיכוב הליכים בלשכת היועמ”ש.
1413/00 – דומבק – עיכוב הליכים בלשכת היועמ”ש.
1978/01 – לירון – חזרה מאישום בלשכת תביעות.
פ 2407/02 – סמל – עיכוב הליכים – בלשכת היועמ”ש.
פ 1153/01 – סופר – עיכוב הליכים. בלשכת היועמ”ש.
13768/00 – נוריס – עיכוב הליכים. בלשכת היועמ”ש.
פ”א 18911/98, 1818/98, 1846/98 – אבני – אין עניין לציבור.
פ 8495/04 – סרור – תרומה בסך 2500 ש”ח וחזרה מאישום.
פ”א 14/00 – צוויבאן – סגירה בבקשה. חזרה מאישום.
פ”א 1485/99 – ברגר – סגירה בבקשה. חזרה מאישום.
פ 3232/03 – גלר – תרומה בסך 2000 ש”ח לסגירת התיק. חזרה מאישום.
פ 5037/02 אילת – עיכוב הליכים. בלשכת היועמ”ש.
1845/02 בן צבי, החזקה ושימוש בסמים – סגירה במכתב – חזרה מאישום.
פ 2348/03 אהרוני. סגירה. אלימות בין שכנים. חזרה מאישום.
9919/01 הקר – 74 גרם קנאבוס – חזרה מאישום.
2179/00 – סולומון – שני נאשמים בחזקת סמים – אחד מהם נמחק, חזרה מאישום, מהאישום והשני ללא הרשעה.
711/01 אלמוג – גניבה והחזקת סמים – בית המשפט מחק את האישום לאור הנתונים של הנאשם.
פ”א 12129/04 כפר סבא – שלושה נאשמים – אחד הנאשמים הוצא מכתב האישום שנסגר מחוסר אשמה, לנאשם אחר מע”ת ולשלישי הארכת תנאי.
שפר – הסעת שב”ח – סגירה בחוסר אשמה ביחידת התביעות – למרות שהייתה המלצה להעמדה לדין במשטרה.
ת”פ – 1855/04 – שרון – סגירה לאור גיוס לצה”ל – (פירוק חלקים מרכב, החזקת כלי פריצה, אחזקת רכוש החשוד כגנוב) לא תיק קטין.

קטינים ונוער ללא הרשעה

מיותר לציין מדובר בחלק קטן מהתיקים. עתה אני מגלה את הפרק בשנת 2020, ומגלה שתקופה ארוכה לא מילאתי את ההישגים המשפטים השונים, החל מחזרות מאישום דרך בכלל.

נושא ההרשעה בעבירות קטינים

ביחס לקטינים הגישה המערכתית היא גישה שיקומית, ברור לכולם שלא פעם אין אנו רואים את ה”נסיבות הקונקרטיות” לאי הרשעה.
אולם, למרות זאת חשוב ביותר להימנע מהרשעה לאור הצורך למנוע פגיעה בהתפתחות עתידית של הקטין.
גם הצבא מביט באופן שונה בתיק שמסתיים באי הרשעה יחסית לתיק בו הרשע הקטין.
 בתיקי נוער, בד”כ, (למעט תיקים חמורים ביותר) הרבה יותר חשוב מהעבירה עצמה היא תוכנת השיקום והטיפול וההחזרה לקהילה.
לאור זאת הדוגמאות כמעט ואינן אומרות ולו דבר מלבד אולי מעורבות בהליך השיקום הכולל לנאשם.
המשרד מטפל בד”כ בלקוחות בגירים על פי אותן אמות מידה המקובלות בקטינים – היינו שיקום וטיפול ובחירה באפיק הטיפולי/שיקמי על פני הענישתי.

פ 2015/01 דהן – הדחת קטין, סחר בסם, החזקה שלא לצריכה עצמית, שימוש – חזרה מאישום לאחר בקשה ליועמ”ש.

פ 950/04 קומיסיונרו – איומים נהיגה ברשלנות תקיפה- 500 ש”ח פיצוי לשוטר ומכתב התנצלות.

הנאשם התגייס לצה”ל ליחידה לוחמת במהלך התיק הפלילי. האירוע היה נהיגה פרועה ותקיפה של שוטר שניסה לעוצרו – התקיפה גרמה לפגיעה קשה באצבעו של השוטר.


סחר בסמים ללא הרשעה

בן ישראל – 7 אירועי סחר בסמים (בין היתר מכירות לשוטר) – סיום מבחן טהור ללא הרשעה – לציין האירוע מספר ימים לפני יום הולדת 18 – הדיונים בבית המשפט אחרי יום הולדת 18. במסגרת הסדר כתב האישום תוקן לשני אירועים, נבנתה תוכנית שיקום מלאה לאיש שכללה לימודים ועבודה.
קוקיה – 18.5.06 – חזרה מאישום לאור גיוס לצה”ל – תיק סמים.

פ 1097/02 בורנשטיין – חזרה מאישום – בעיה טכנית באישום.


שאלות ותשובות  – הימנעות מהרשעה פלילית 
1. האם ללא המלצה בתסקיר אין אפשרות לסיום התיק ללא הרשעה?
תיאורטית, תיק יכול להסתיים ללא הרשעה גם ללא תסקיר וגם במקרים של תסקיר שירות מבחן שלילי.

כמובן שהמייקרים בהם התסקיר שלילי ולמרות זאת התיק מסתיים ללא הרשעה נדירים יחסית – אבל קיימים – גם בטיפול המשרד.


2. האם קיימות נסיבות לאי הרשעה שאינן בתחום הנבחן על ידי שירות המבחן ?
כמובן, לבית המשפט מבט כולל הרבה יותר מאשר לשירות המבחן שבוחן את הנאשם בלבד.

לעיתים עצם העבירה הפלילית הוא כזה שבית המשפט אינו מעוניין לסיים את התיק באי הרשעה למרות שלשרות עצמו אין המלצה בנושא. קיימות נסיבות רבות ונוספות בייחס לכך.


3. האם ניתן לבטל הרשעה?
ברור, לא פעם מורשע הנאשם ונישלח לשירות המבחן – לאחר תסקיר שירות מבחן תתקבל המלצה של שירות המבחן ל”אי הרשעה” נדבר זה נוסף לשאר השיקולים ובסיום ההליך התיק יכול ויסתיים התיק הפלילי ב”אי הרשעה”.

4. האם קיימים תיקים שלא סביר שיסתיימו באי הרשעה?
ברור – לדוגמה, רצח.
זה היה בציניות, עברות חמורות לא סביר שיסתיימו באי הרשעה. יש צורך לבחון לא רק את העבירה עצמה אלא גם את נסיבותיה וכמובן את הנסיבות הקשורות לעובר העבירה.
לדוגמה לעבירה חמורה שיכולה להסתיים באי הרשעה – עבירה מסוג אונס.
אסביר – קיום יחסי מין עם ילד/ה בן פחות מ 14 הוא אונס.

מה עושים שמקיים יחסי המין הוא בן מספר חודשים מועט גדול יותר ? האומנם יורשע באונס וכל חייו יהרסו ?


5. הורשעתי לפני כשנה בעבירה פלילית של החזקת סכין -האם עכשיו בעברת סמים אני אוכל לסיים את ההליך באי הרשעה?
השאלה למה להימנע מהרשעה פלילית?
הרי עבר פלילי על נזקיו יש לך – מה הנזק מהרשעה נוספת?