ללא הרשעה עבירות מין

           פסקי דין ודוגמאות.  ללא הרשעה פלילית עבירות מין – 

ללא הרשעה פלילית עבירות מין
ללא הרשעה פלילית עבירות מין
 במקרים רבים התוצאה היא תוצר של עבודה נכונה על התיק כבר משלבי החקירה במשטרה!

בניית תוכנית השיקום של לאחר החקירה במשטרה!

כמו גם פעולות נכונות בשלבי השימוע ועוד.

 פעמים רבות גם “כישלון” כאן משמעו שבתיק הענישה תתה רק של הרשעה פלילית ולא ענישה חמורה הרבה יותר שסביר היה שתהה מוטלת!

 פרק זה הוא פרק של דוגמאות על הימנעות מהרשעה פלילית!

קיים פרק בסיסי הרבה יותר שמסביר את כל השיקולים להגעה לאי הרשעה פלילית – כמו גם מהי הפגיעה הקונקרטית ברבים! 


 מוטי אדטו עורך דין פלילי מומחה עבורך 052-23-32-651 

ללא הרשעה עבירות מין 

בשנים האחרונות (ללא הפסקה) קיימת החמרה הולכת וגדלה בראיה של עבירות מין! הבעייתית בראיה הציבורית ממחישה את החובה להתמודד באופן מיטבי על כל אמירה של אירוע כמיני!
פעמים רבות אפשרי לשלול מאירוע את אופיו המיני – וזאת כבר הצלחה רבה מראש.
המקרים כאן הם מקרים בהם האירוע נישאר מיני – ולמרות זאת הסתיים ללא הרשעה פלילית.

ללא הרשעה פלילית – משפט פלילי.

מילים רבות נאמרו על כל נושאי הימנעות מהרשעה פלילית.
להל”ן מבחר החלטות בהם המשרד ייצג – בשורה ארוכה של הליכים בעבירות מין. ראוי לציין המשרד הוביל לא אחת אירועי חקירה של עבירת מין שם התיקים נסגרו בתחנה/בפרקליטות בלי שום כתב אישום !
באם יש גאווה למשרד עורך דין פלילי הרי זהו הנושא!
אולם תיקי החקירה הם תיקים שאין אחד דומה לחברו – ואלו לא מוצגים כאן!

 ללא הרשעה עבירות מין

כאן בפרק הוא על תיקים שהסתיימו ללא הרשעה פלילית! מיותר לציין שאלו רק חלק קטן מהתיקים בניהול המשרד.
ההישגים כאן הם חריגים וממחישים את צורת העבודה של המשרד בדרך אל ההגעה למחוז אי ההרשעה. מיותר לציין שיש תיקים מסוגים רבים ביותר.
ראוי לציין במשרד תיקים רבים נוספים ששם הצליח המשרד לסיים את התיקים ב“אי הרשעה”.
 
בפרק זה מובאים, כאמור, חלק מפסקי הדין שם הסתיים הדיון ב”אי הרשעה”, ראוי לציין יש סיומים רבים שם התיקים נסגרים ללא משפט בין בהסדר חוץ משפטי ובין בנסיבות אחרות.
 __________________________________________________________________________________

  ללא הרשעה עבירות מין

כמו שהובא בנקודה אחרת באתר, המשרד סיים תיקי מין חמורים בזיכוי מלא.
כאן מדובר בעבירות מין בהן הייתה אשמה מסוימת. למרות העובדה שמדובר בעבירת מין הסתיים התיק הפלילי תוך הימנעות מהרשעה פלילית – היינו באי הרשעה.
___________________________________________________________________________________

צילום אישה במקלחת

פ שלום ירושלים 16890-07-13 יהונתן . הנאשם הואשם בניסיון לצילום אישה במקלחת.
הניסיון התקיים בדרך של הרמת ידו עם מכשיר נייד מעל ראשה של הגב’ שעה שהיא התקלחה. התיק הסתיים שנים אחרי באי הרשעה פלילית ! (סיום 2016). התיק נימשך מאז החקירה במשטרה מעל ל 5 שנים!
מדובר באירוע שיכול להוביל לענישה לבטח כזאת שתוביל להרשעה ועוד. אבל תכנון נוכן של הטיעונים הוביל לסגירת התיק הפלילי באופן שכזה.
במקרה זה היו הליכי משמעת  – במסגרתם נחקרה המתלוננת בחקירה נגדית, כמו גם חבריה, דבר שהוביל לרצון כללי לסיים את התיק ללא צורך בחזרה על כך (חקירה נגדית) חוזרת במשפט. חשוב להבין, הסכמת המתלוננת להסדר היא קריטית !

“מעשים מגונים” – ללא הרשעה עבירות מין 

ללא הרשעה עבירות מין
ללא הרשעה עבירות מין

פ 1586-05-07 – טל – מעשה מגונה בפומבי(בפני קטינים). (בית משפט טבריה).

ביום הכניסה לתיק היה הנאשם עצור לאור בקשה למעצר עד לתום ההליכים המשפטיים.
למחרת לאחר הקראה, עם דיוק של המצב על ידי עורך דין אדטו, שונה כתב האישום למעשה מגונה שלא בפני קטינים (טיעון מקדמי). בנסיבות אלא הנאשם שוחרר ממעצרו בתנאים.
 סיום התיק – תוך הימנעות מהרשעה פלילית וללא של”צ.
(סיום ספט’ 2007) לאור הנסיבות המיוחדות של העבריין והפחתת העבירה ממעשה מגונה בפני קטינים למעשה מגונה שלא בפני קטינים (שליש עונש).
זהו תיק דוגמה לטיפול משפטי נכון וראוי, נבנתה תוכנת שיקום, הוצגו מסמכים בצורה מסודרת התסקיר המליץ על סיום התיק ללא הרשעה פלילית תוך הטלת מבחן טהור – וכך הסתיים התיק.
לציין התביעה בתיק עתרה בטיעוניה לעונש למאסר בפועל ממש (לא עבודות שירות), זאת אותה התביעה שהגישה בקשה למעצר עד לתום ההליכים המשפטיים ולא הסכימה לשחרור אפילו לא בתנאים “לאור מסוכנותו”.
לאחר התסקיר נערך דיון נוסף עם ראש השלוחה שעמד על מאסר בפועל !!!
ההישג בתיק זה כולו עבודת עורך דין נכונה ובניית הפתרונות לענישה/טיפול.

ללא הרשעה עבירות מין

שלום ירושלים פ 5404/02 – דחקנוב – התיק הפלילי החל כתלונה על עבירת אונס
אם נדייק סידרה ארוכה של עבירות מין במשפחה שהגיעו לרמה של מעשי אונס במשפחה. לאחר חקירה במשטרה הוגש כתב אישום “רק” על 6 עבירות תקיפה/איום/פגיעה בפרטיות. כאן מתחילה עבודת עורך דין פלילי בירושלים נכונה !
– בית המשפט השלום שחרר בדיון בבקשת המעצר עד לתום ההליכים בתנאים. 3 פעמים הוגש ערר על החלטת השחרור ממעצר ( על ידי המדינה).
פעמיים התיק הוחזר לבית המשפט השלום בירושלים ששחרר שוב ושוב – בפעם השלישית הסביר בית המשפט המחוזי שיש שופט שחושב אחרת והוא מאמץ את השחרור.
לאחר ניהול הוכחות קשה ומלא – במסגרת ניהול התיק הפלילי נחקרה המתלוננת ארוכות על ידי עו”ד אדטו. קרסה מול החקירה הנגדית ! בסיום החקירה היה ברור שאין דבר ! שהיא משקרת את עצמה לדעת – שמדובר בעלילה מרושעת בתחום המין ! שהכול ניבנה תחת גילוי של בעלה שהיא בוגדת בו !
לאור זאת, לפי בית המשפט, נמצא שעדות המתלוננת אינה אמינה והנאשם נקבע שביצע שתי עבירות תקיפה קלה בהן הודה מראש.
– התיק הפלילי הסתיים ללא הרשעה פלילית ושל”צ (שרות לתועלת הציבור – נמדד בשעות בודדות) קצר. (סיום 2006 התחלה 2002).
חשוב להבין – באם העלילה המינית הייתה מצליחה – זה היה תיק אונס עם שנות מאסר רובת מספור !
אלמלי היה שחרור למעצר בית – קשה היה לנהל את התיק הפלילי במשך זמן רב כל כך – מוטיב הזמן היה קריטי להצלחה !

 ללא הרשעה עבירות מין

פ 1376/04 – מעשה מגונה בפומבי – הנאשם סיים את התיק ללא הרשעה והוטל עליו של”צ. נבנתה תוכנת טיפול כוללת לנאשם ולאורה הענישה המקלה כל כך שאפשרה הימנעות מהרשעה פלילית.
במקרה זה תוכנת הטיפול והתסקיר שייכנעו את התביעה שראוי לסיים את התיק (למרות שהוא תיק מיני) בתוצאה זאת.

 מעשה מגונה בקטינה – היה שימוש בכוח

 פ 9216/01 שלום תל אביב – רזון – מעשה מגונה בקטינה – הימנעות מהרשעה פלילית.
נהג מונית שביצע את המעשים בנוסעת קטינה בשעת לילה.
מעשים מגונים חמורים ביותר של פגיעה מינית (בקטינה). הקטינה צוינה בגילה בכתב האישום.
חשוב לציין : סעיף האישום לא כלל את עובדת היותה קטינה (כפי הנראה בשל העובדה שכתב האישום הוגש ע”י יחידת התביעות ולא הפרקליטות).
בתיאור העובדות שבכתב האישום –  כן יש מעשים המיניים חמורים ביותר.
האירוע : מדובר מהכנסת ידיים לתוך ומתחת לחצאית על ידי נהג מונית שלא חדל ממעשיו – הרשעה פלילית הייתה יוצרת נזק חמור עוד יותר לחיו של הנאשם מה עוד שכתב האישום הוגש בשיהוי מסוים (שנתיים).
זהו תיק שנבנה על הבנת הצורך להמחיש מיהו האדם ומה הנזק, הטיעון לעונש המובנה הביא את התיק הפלילי לכדאי אפשרות להימנעות מהרשעה פלילית. עבודת עורך דין פלילי בתל אביב מדויקת הובילה לתוצאה.

פניה והצעה מינית תמורת כסף

 פ 1861/01- זילקה – אירוע חמור בו פנה הנאשם לילד והציע לו יחסי מין אוראלים תמורת סכום כסף גדול.
לנאשם עבר פלילי בתחום המין שם ריצה 1/2 שנה עבודות שירות.
ההגנה הוכיחה שלפני שנים רבות עבר טראומה שהותירה עליו את חותמה כך שהוא היה פגוע בעצמו וזקוק לסיוע טיפולי, ולא ענישתי.
בית המשפט מצא לנכון כי מתן טיפול מתאים לנאשם ראוי יותר מענישתו בפלילים – ובחר בדרך שיקומית של מבחן ללא הרשעה.
מיותר לומר שתיק נדיר ביותר.
כיום (שנת 2019) אין התכנות כמעט לתוצאה כזאת, אולם גם אז, האופציה לסיים את התיק כך – לא נראתה סבירה.

מידע נוסף

צווי הגנה

בבניה: 14.6.21.     אחד הכלים המרכזיים שיש לאזרח כנגד מציאות מאיימת על ידי אדם המקורב אליו בין שהיא מבן הזוג או שכן בביניין או

קרא\י עוד »

גידול סמים

גידול סמים “מסוכנים” מטרתו לייצר את ה”סם המסוכן” בדרך של גידול חקלאי. – לפי ראיית החוק המצב מוביל להוספה להיצע הסמים המסוכנים. לאור זאת החוק

קרא\י עוד »

סחר בסם החקירה

 נושא המידע על סחר בסם החקירה חשוב לצורכי התמודדות עם האירועים והחשדות בייחס לעבירות של סחר בסמים – בעת החקירה במשטרה!  רק בהבנת הליך החקירתי

קרא\י עוד »

שחרור ממעצר

הליך המעצר לצורכי חקירה הנו הליך פוגעני ביותר לאור העובדה שהוא בפועל עוצר אדם – חף מפשע! אדם שלמרבה ההפתעה במדינת ישראל במרבית המקרים לא

קרא\י עוד »

הכנה לעימות במשטרה

פרק בבניה 31.5.21 החקירה במשטרה נועדה להוביל לראיות משפטיות תקינות. ראיות פליליות שהן בלי ספק “נקיות” מרבב. כאלה שאפשרי להוכיח את החשדות והאישומים באמצעותן. עורך

קרא\י עוד »

סעיף 74 לחסד”פ

עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7 הפרוצדורה הפלילית נועדה להגן על האזרח. לאפשר עיון של אמת בראיות ולקבוע כללים כיצד נוכל להאמין לראיות

קרא\י עוד »
לייעוץ 052-2332651 דילוג לתוכן