מעשה מגונה בפומבי - עורך דין פלילי אדטו
מעשה מגונה בפומבי – עורך דין פלילי אדטו

מעשה מגונה בפומבי

מעשה המגונה בפומבי (הקלאסי) הוא אירוע פלילי, מיני, במסגרתו אדם חושף את איבריו המוצנעים לעיני אחרים.

במקרים אחרים הדבר נובע מכך שהוא יוצר מצב בו הם רואים אותו (גם בפוטנציאל במקרים מסוימים) ואת איבריו המוצנעים, לעתים הוא גם מבצע פעילות מינית בין עצמונית ובין לא עצמונית.

בהיבט המשפט הפלילי – ההבדל בין מעשה מגונה בפומבי, אירוע ללא מגע – למעשה מגונה באדם, לבטח מעשה מגונה בכוח, הוא עצום!

האירוע חייב להיות בפומבי (בייחס לאנשים מעל לגיל 16 – ללא זיקת תלות)!

היינו לעיני אחרים שלא היו מעוניינים בכך (או לא יכולים להסכים לכך משפטית) יש מקרים שתוך כדאי האדם יאונן (או יציע הצעות מגונות) – אבל לא מתחייב !

– החשיפה היא מתוך כוונה, או, לפחות מודעות ליכולתם של האחרים לראות את גופו החשוף (איברים מוצנעים).


עבירה פלילית זאת ללא דרישה לתוצאה מינית (הנאה) – או ביזוי מיני

ביסודות העבירה הפלילית – אין דרישה של תוצאה – היינו הנאה פיזית, או, גירוי מיניים לעובר העבירה – כמו בעבירות המין האחרות !

בנסיבות אלא, חשוב מאוד, בעת החקירה במשטרה להיות מדויק ביותר – כעורך דין פלילי אני מציע להתייעץ בעורך דין עוד לפני החקירה הראשונה לצורכי הדיוק ! החוקר ממוקד, חובה להיות גם.

גם התערטלות מול הרחוב (בשטח הפרטי של הבית), במצב בו אחרים יכולים בקלות לראות את אותה התערטלות, יכולה לענות על דרישות האישום (במקרים המתאימים).

במידה והאחרים הצופים הם קטינים העבירה הפלילית חמורה הרבה יותר. (גם ברכיב העונש).

כאן אין משמועת להסכמה! (דרישת הגיל לעבירה של מעשה מגונה בפומבי מול קטינים היא על לגיל 16 ולא 18 כמרכיב להחמרה).

במידה ויש “יחסים מיוחדים” בין עובר העבירה לקורבן – כמו, יחסי תלות מרות, חינוך או השגחה, עבודה או שירות – יכול המעשה גם להיות בשטח פרטי.


מעשה מגונה בפומבי – מגע עצמי

מידה ויש בקשה מאחר (לדוגמה דרך שיחה במחשב/נייד) לגעת בעצמו – כמו שיש כיום בעבירות מחשב רבות!

תוך כדאי מצב בו צופים בכך – זהו אירוע פלילי שונה לחלוטין ! זהו מעשה מגונה באדם, באם יש החדרה של חפצים או ידיים – זהו אונס של ממש ! זהו לא מעשה מגונה בפומבי !

חומרת האירוע נגזרת מהבקשה מהאחר. כמו גם  כמובן מהיכולת של האחר להיות חלק מתהליך מיני.

אם לדוגמה הוא קטין, הדבר יכול להוביל לעבירות מין קשות ביותר!

החוק ברור – ולהלן .


מעשה מגונה בפומבי (ממוחשב) 

מעשה מגונה
מעשה מגונה
מיותר לציין שגם באם האירוע של מעשה מגונה מתקיים ללא קשר ישיר היינו בדרך של צילום במחשב או בהתקן אחר כגון מכשיר טלפון – הוא מתקיים במלואו.
בנקודה זאת יש לאחרונה תיקים רבים של כאלו שלא הבינו את המשמעות המלאה של תקשורת מחשבים – במיוחד אל מול קטינים וקטינות.
לעתים, מתלווה לדבר, גם פעולות של סיפוק עצמי. (לא מתחייב).
מיותר לציין שחשיפה של איברים מוצנעים שהיעד לצפייה הם קטינים (פעמים רבות) לפי החוק והענישה הקבועה בו היא חמורה הרבה יותר.
– אולם כאן ראוי לשים לב – באם אין את פרטי הקטינים – אין קטינים!

דוגמה – מעשה מגונה בפומבי

לקוח של המשרד רץ ואונן בחוף ים כינרת. עובדה שפרטי הקטינים לא היו ידועים – שינה את העבירה לחשיפה ללא קטינים.
(בהמשך האירוע הסתיים ללא הרשעה).
על מנת להבין את האירוע ראוי תמיד לדעת את הנסיבות הכוללות שלו – למה אדם יבצע את המעשה ? האם שונתה תודעתו ? האם עבר טיפול ? האם הוא יוצר סיכון להמשך ? מה הוא עברו בתחום זה?

מהות האירוע של מעשה מגונה בפומבי

מבלי להעליב איש ולטעון לבעיה בתחומי הנפש בלבד – אבל שיש בעיה בת טיפול – אין ענישה ! (במרבית המקרים).
מרבית המקרים אירועים שבסיסם הוא “מעשה מגונה פומבי” מצטיירים ומתבררים בהמשך כאירועים שמלמדים על בעיה מובנית בתחום כישורי חיים  – היינו טיפוליים.

לא פעם הכוונה הבסיסית המשפטית בטיפול באותם האירועים היא בבסיסה טיפולית.

היינו שאותו האדם קורה למעשה קריאת מצוקה אישית של להפסיק את מהלך חייו הנוכחי שבו הוא רואה פסול.


שאין מטרה מינית

חשוב לזכור – אדם שניקלע למצוקה ומטיל את מימיו מאחורי עץ או שיח – אינו עובר את העבירה!

אולם אדם שמבצע את הטלת המיים בפומבי או מתוך מטרה שאחרים יראו אותה – יכול ויעבור את העבירה!


מדוע אירוע טיפולי? חלק מהאירועים של מעשה מגונה בפומבי

הדבר הוא לא רק בשל הנזק היחסית “מועט” (לעתים נזק חריף !) לחברה, (כמו שרואה זאת העבריין).
– אלא, גם בשל ההבנה שבמקרים רבים מה שהוליך לאירוע היא מציאות של מצוקה אישית קשה שמובילה לרצון הנ”ל.
בנסיבות אלו הטיפול במצוקה יחזיר לידינו אזרח חיובי להמשך וימנע סיכון להמשך מהחברה  – כך שענישה פעמים רבות לא תסייע בדבר.
קיימים מספר מרכזים טיפוליים – המספקים טיפול לצורך הפחתה של המסוכנות – חלקם בפניית ומימון המדינה, אחרים פרטיים.
ככלל, תוכנית טיפולית מתחלקת להיבט המשפטי ולהיבט הטיפולי – וראוי שעורך דין פלילי יקשור בין השניים.
דוגמה להיבט טיפולי:
מעשה מגונה בפומבי
מעשה מגונה בפומבי !

אישום במעשה מגונה בפומבי – בהעדר ראיות לאירוע חמור בהרבה

כמובן הדבר נאמר על המקרים שמדובר רק בעבירת מין של “מעשה מגונה בפומבי” לא בשל העדר ראיות לעבירות חמורות הרבה יותר, או, כ”שלב ביניים” של אירוע פלילי שנועד להיות חמור הרבה יותר.

כמובן גם לא באופן של חשיפה סדרתית שאז יכול ושיקולי השיקום ידחו במעט – בפני שיקולי הענישה !

היינו שהבסיס של האירוע אינו הכוונה והרצון ליצור מצב מיני עם האחר אלא רק להציג את האיברים לעיני האחר  – היינו המעשה המגונה בפומבי הוא בעצמו.

אין זה משנה באם יש פעולה של הסרת הבגדים או פעולה של הצגה של עירום – שההתפשטות הייתה קודם לכן.


האדם הצופה  – מעשה מגונה בפומבי 

 האדם הצופה, במעשה המגונה בפומבי, צריך להיות במקום ציבורי, כך שגם בשעה שאחר מתפשט והוא במקום “פרטי” שנצפה היטב ממקום ציבורי – יכול ותיווצר עבירה פלילית של מעשה מגונה בפומבי. (במקרים של חשיפה ישירה ולא נט).
מיותר לציין: הצופה צריך להיות כזה – שלא הסכים לחשיפה בפניו!
במידה ומדובר בקטינה/קטין מדובר בעבירה פלילית חמורה הרבה יותר! כאן צריך סוג של מודעות לגילו של הצופה הקטין.
 מיותר לציין – ה”מעשה מגונה בפומבי” גם יכול להתקיים באזור “פרטי” שעה שהאחר נחשף ולא אמור היה להיחשף – והשהות במקום היא בשל מצב זה או אחר.
כמו בדרך של חשיפה בנט בין באופן שאסור היה לחשוף את האחר למראות (סרטונים לדוג) או באופן שלא הייתה הסכמה לחשיפה כאמור.

דרכי טיפול או ענישה במעשה מגונה בפומבי?

נהוג לחשוב שבעבירה של “מעשה מגונה בפומבי”, בעת הטיפול המשפטי באירועים, המרכיב העונשי אינו מוביל – אלא – מעשה מגונה בפומבי הוא עבירת מין  – שהמרכיב הטיפולי בה הוא המכריע.

זאת לאור העובדה שאין מגע עם הקורבן – אבל אין זה המצב בכול המקרים!

 קיימים מקרים של עבירות מרובות של מעשה מגונה בפומבי, כמו גם חשיפה לקטינים, אנשים שאין דרך לטפל בהם.
עבירה פלילית חוזרת ועוד מקרים בהם ההיבט העונשי יהיה המוביל שם – גם שם ניתן לא פעם טיפול בהורדת הדחפים (יש חובת הסכמה לטיפול).

העבריין הקלאסי: לעבירה של מעשה מגונה בפומבי

למעשה מדובר, במרבית המקרים, באנשים (בעיקר גברים) שמתפשטים בפומבי  – או – מאוננים בפומבי.

– לעתים בתוך רכב, מתוך מטרה שאחרים יביטו בהם בזמן זה.

מיותר לציין שבעידן הנט רבים מהעבריינים הם כלאו שרואים בתהליך כחלק משלבי החיזור אחרי קטינים לדוגמה!
לעתים האוננות היא מרומזת, באופן שהאדם דרך כיס המכנס מענג את עצמו – בפני אחרים – היינו הוכחתם מובילה אותו להנאה או ריגוש.

 מקרים אחרים אנשים שמתפשטים בפני אחרים – בלי הקשר הגיוני לאירועים – או כאלו שאינם מסוגלים (מפאת גיל) לתת הסכמה.


יסוד ההנאה במעשה מגונה בפומבי

למרבית האנשים קשה להבין את יסוד ההנאה שרוכש ה”עבריין” בעת שהוא מבצע את המעשים (בהנחה שאין רצון לאירועים מתפתחים הרבה יותר).

– אבל הדבר בא על מנת להפיק הנאה מסיימת לעובר העבירה.

ראוי לציין יתכנו מקרים אחרים ש”מגיעים” אל האירוע לאור העירום – אולם היו כוונות שונות לחלוטין לעבריין  – מלבד הצגה עצמית  – אבל לאור העובדה שאין ראיות מלאות לעבירה החמורה הרבה יותר – מסתפקים בעבירה מסוג זה.


זה המקום לציין  – ההסבר למעשה מגונה בפומבי

מעשה מגונה בפומבי
מעשה מגונה בפומבי
אחרי טיפול במספר לא מבוטל של תיקים פליליים מסוג זה – כאן יש “הסבר” שעולה לא פעם אצל הנאשם או החשוד.

ה”מטרה” שהובילה את האירועים לא הייתה “מטרה” של הנאה – אלא רצון שמסכת החיים בהם הם נמצאים – תיעצר. היינו אנשים שלא הצליחו להתמודד עם המציאות של חייהם!

בעבר טיפלתי בתיקים מסוג זה של אנשים שעשו כן בעת הקריסה של העסק שלהם, פשוט רצו רגע של עצירה.
בפעמים אחרות גם לחץ במבחנים  שהוביל לרצון להפסיק לרוץ אחרי ההצטיינות.

– שני המקרים התאפיינו באנשים שממש חיפשו לעצמם את “הרגיעה” את מה שיעצור עבורם את מרוץ החיים.
“הבעיה” – מתחילה שעה שהאדם אינו מבין שהאזרחית (בד”כ אישה) שחלפה ברחוב זכאית שלא להיות חלק מתהליך הטיפול שאותו אדם אמור לעבור.

הדבר חמור שבעתיים (והעונש פי 3 יותר חמור) שעה שמדובר בהצגת האיברים בפני קטינים, או, קטינות.


דרכי טיפול בעבירות מין – ושם דגש על עבירה של מעשה מגונה בפומבי

לכאורה העבירה הזאת היא ללא “נזק ממשי” לפחות במקרים בהם הנחשפת היא אישה – אבל אין הדבר כך תמיד.

לעתים שעה שהאדם ילך למטפל מיני לבדיקת רמת המסוכנות המינית – יעלו תכנים קשים ביותר של בעיה מינית חמורה ביותר אצל העבריין.

כך תעלה מציאות במסגרתה האדם יסווג כבעל “רמת מסוכנות מינית גבוהה” – למרות שהאירוע הבסיסי הוא מינורי יחסית.


השקה של מעשה מגונה בפומבי – אל מול עבירות פליליות אחרות

עבירת ה”מעשה מגונה בפומבי” יכולה להיות חלק ממכלול של “הטרדה מינית“, “הטרדה מאיימת” (עם היבט מיני), ניסיונות ל”מעשים מגונים” או מעבר. כמו גם עוד עבירות פליליות חמורות הרבה יותר.

מיותר לציין – במקרים בהם אדם חושף עצמו כחלק מאירועים שהכוונה בהם לאירוע של מגע הדבר מהווה לא אחת, ניסיון למעשה פלילי חמור עוד יותר!


מול הטרדה מינית

אירועים של הטרדה מינית הם אירועים שם אין המשך טיפול לעברייני מין ! כך שהחוק רואה חומרה יתרה בכול עבירות המעשים המגונים !חקירת הטרדה מינית

לפי החוק יש שם “עליית מדרגה” בסוגיית המסוכנות שעולה באדם מסוכנות שהדרך הטיפולית יכול ותידחה מפני הדרך העונשית.

חשוב להיות מודע לכך שלא אחת אירוע אחד יכול להיות מסווג במספר סעיפי חוק ! כך שההבחנה להמשך היא קריטית.

באתר יש פסק דין “יונתן” שם נקבע שהוא ביצע עבירה של “ניסיון לפגיעה בפרטיות” שבפועל דובר על צילום של אישה מתקלחת ! עצם הסיווג הנ”ל אפשר בהמשך לסיים את התיק ללא הרשעה פלילית וללא השלכות נוספות להמשך.


אירועים חמורים של מעשה מגונה בפומבי
במקרים בהם החשיפה היא בנט כחלק מצייד של קטינים, או שהמטרה היא להוביל קטין לדעת בעצמו – יש והאירוע יחשב הרבה יותר לאור העובדה שאין מדובר באירוע תחום – אלא בגילוי עבריינות חמור הרבה יותר.

עבירת אונס ללא מגע

ראוי לציין במקרים בהם העבריין מבקש מהקטין לגעת בעצמו או באחר אין מדובר באירוע של מעשה מגונה בפומבי ! זה יכול להגיע לכדאי אונס של ממש ! במקרים בהם יש החדרה לאיבר מין נשי, או מעשה מגונה שיש “רק” מגע!
זה המקום להזכיר – בכיר מאוד בתעשיית הזנק נחשד וחיפוש במחשב הוכיח שהוא פנה לילדים וביקש מהם לגעת אחד בשני – בשלל הפצרות – הוא הביט דרך המצלמה המחוברת למכשיר!
בנסיבות אלו הילדים (חסרי כשירות משפטית) ביצעו מעשים מיניים אחד בשני ! הוא נשפט על אונס ונדון לאין סוף שנות מאסר!

מעשה מגונה בפומבי – תיקים פליליים

בהצלחות בתיקי עבירות מין יש כמות גדולה של תיקים בתחום זה – ובין היתר “ללא הרשעה פלילית”:
אבל – בחודש יוני 2014 – לאור הצלחה בתיק זה – מספר מילים.
2014 – מור –
תיק פלילי שהחל בשנת 2009 עת הנאשם שהיה בעבודות שירות על עבירות מין יצא וביצע מעשה מגונה בפומבי (אוננות ברכב לעני שאר הנהגים). הוא נתפס  – הודה – והתיק התנהל.
במהלך התיק סרב לעבור תוכנית שיקום. ולאור זאת נקבעה לו מסוכנות גבוהה – על ידי מעריכי מסוכנות.
שרות המבחן ביקש הפעלה של המאסר על תנאי. כנ”ל הפרקליטות שביקשה מאסר בנוסף.
כאן – למרות שהייתה הסכמה להארכה של התנאי – באם יהיה תסקיר חיובי !
גם ההגנה שינתה את פניה והסבירה שאולי יש מסוכנות  – אבל 5.5 שנים של העדר מעשים פליליים בתחום המין, מעידים על העדר מסוכנות בפועל.
גם התהליך שעבר טיפולית – למרות שלא הסתיים – מקטינים את מסוכנותו המינית  -למרות האמור.

בית המשפט קיבל  – ודן את האיש למאסר על תנאי תוך שהוא מקבל את העמדה שאין מאסר על תנאי בתוקף !


מעשה מגונה בפומבי

ראוי לציין תיקים מהסוג הנ”ל הם פעם בסמכות יחידת התביעות – ולאחרונה עברו (שוב) לאחריות הפרקליטות.

בנקודה זאת ראוי לבחון היטב האם הגורם שהגיש מוסמך לכך.


חוות דעת מסוכנות מינית
לפני כל ענישה יש לבחון את רמת המסוכנות המינית הנובעת מהאדם. לתוצאות הבדיקה כאן חשיבות רבה בייחס להמשך החיים.