עלילות בעבירות מין

עלילה בתחום עבירות המין - עורך דין פלילי
עלילה בתחום עבירות המין – עורך דין פלילי

 עלילות בעבירות מיןבכול תחום יש שקרנים – לבטח שגם יש “בעיה” במוסר אצל המתלונן/ת עצמו!

אולם בתחום המין יש רווח למתלונן – הרווח יוכל להיות כספי, אבל גם נפשי ! הוא זוכה לסל מלא אהבה מהמקורבים אליו – מדהים כמה ה”סל” הזה קוסם לרבים!

אנו יודעים פעמים רבות על השקרים בסיוע פוליגרף, או אפילו לאחר התיאור מוריד הדמעות מתברר שהאירוע כולו צולם – ואין בו דבר מכול הנטען !

אז מתחיל מסע להבין את שורשי השקרים! לא תמיד נצליח לברר את השורשים של התלונה השקרית.

אולם פעמים רבות נגלה שגם צעירות מאוד שיקרו, כל אחת מסיבותיה שלה.


קלות העלילה בעבירות מין 

לא פעם בתחום עבירות המין רק שנים אחרי מתבצעת הפרשנות שמובילה למסקנה, אצל הקורבן, שהוא נפגע וראוי להתלונן !

היינו ראיה מאוחרת מפרשת עבורו אירוע שהיה בעבר! האומנם יש מציאות שם ראיה מאוחרת תשנה את התמונה של זמן אמת !

התמונה המאוחרת יכולה לנבוע מהמשך הקשר או הפסקתו! היא יכולה לנבוע מכעסים ורצונות מהאחר… מרצון בנקמה ועוד ועוד.

כאן חשוב לדעת, אולם אירוע פלילי ניבחן בזמן אמת – ולא בראיה עתידית. (לבטח שלא מדובר בקטינות/ים במשפחה).


מול קלות העלילה יש את הפסיקה

ע”פ 4203/19פלוני: “כידוע, על טענה בדבר עלילת שווא להיות “ממשית והגיונית” (ע”פ 4528/18 פלוני נ’ מדינת ישראל, פסקה 25 (16.6.2019)).”.


החוק: הרשעה על סמך עדות יחידה

מתוך פסק דין עליון ע”פ 1987/17. https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts\17\870\019\e15&fileName=17019870.E15&type=4

“…לפי סעיף 54א(ב) לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל”א-1971 ,הרשעה בעבירות מין אפשר שתשען על עדות יחידה, ובלבד שבית המשפט יפרט בהכרעת דינו את הנימוקים שהניעו אותו להסתפק בה.

אמון מלא ומבוסס של בית המשפט בעדות נפגע העבירה די בו, בדרך כלל, כדי למלא אחר חובת ההנמקה (ע”פ 08/3958 פלוני נ’ מדינת ישראל, בפסקה 81 והאסמכתאות שם (2014.9.10) (להלן: ע”פ 08/3958 …”.


בעבירות מין – העלילות מקובלות יותר מעלילות בתחומי עבירות אחרות!

הסיבה, יכולה להיות גם פעמים רבות, היא פרשנות מאוחרת! אבל גם פגיעה מאוחרת! או רצון בפיצוי כספי! או אפילו רצון לרווח אחר מהתלונה!

כמשרד עורך דין פלילי מובחר לא פעם אנו נתקלים במתלוננות שרוצות נקמה – ואין אמת כלשהי שהצדיקה את התלונה! 

למרות שזה לא יכול להיות ברור לחשוד למה הוגשה התלונה, לבטח שזה שנים רובת אחרי – הנושא עולה שוב ושוב בחקירות והוא נידרש לנחש זאת פעמים רבות!


החוק מגן על מתלוננת על עבירת מין – גם שלא הייתה עבירת מין!

איסור פרסום (תיקון מס’ 22) תשמ”ח-1988 (תיקון מס’ 89) תשס”ו-2005 (תיקון מס’ 111) תשע”א-2011

352. (א)  המפרסם ברבים שמו של אדם או של כל דבר שיש בו כדי לזהות אדם כמי שנפגע בעבירה או כמי שהתלונן כי הוא נפגע בעבירה לפי סימן זה, בין על ידי כלל הציבור ובין על ידי סביבתו הקרובה, או לרמוז על זיהויו כאמור, בין באמצעות פרסום של קולו, דמותו, כולה או חלקה, סביבתו או דמויות הקרובות לו, ובין בדרך אחרת, דינו – מאסר שנה.

יש עבירה פלילית שקובעת שאסור לחשוף את מי שהתלונן – אין צורך שהוא באמת יהיה ניפגע.


עלילה בעבירות מין – עלילה מוסדרת

“……צדדים לערעורים היו חברים בקבוצה סגורה שבראשה עמדה ר”ש. לאחר שהתגלע סכסוך בין בן זוגה של ר”ש לבין חבר הקבוצה לשעבר עו”ד אורי דניאל (להלן: אורי), ארבע נשים מהקבוצה (ר’ מ’ ד’ ו-ט), הגישו נגד אורי תלונות בגין מעשי אונס שאירעו לטענתן שנים רבות קודם לכן. בנוסף, פעלו הנשים לרבות ר”ש בדרכים שונות להוקעתו של “האנס הסדרתי” לרבות שכירת עו”ד, גיבוש תוכנית במשרדו של יועץ תקשורת, פנייה ללשכת עורכי הדין;

והפגנה מול לשכת עורכי-הדין ומול ביתו של אורי. ר’ מ’ וד’ אף הגישו תביעות אזרחיות נגד אורי. ביהמ”ש המחוזי דחה את תביעותיהן הנזיקיות של ר’ מ’ וד’ לאחר שמצא כי מדובר בתלונות שווא שהוגשו בכוונת זדון תוך הוצאת לשון הרע, ולפיכך התקבלה התביעה שכנגד שהגיש אורי כנגד המתלוננות ור”ש (להלן: ביחד המערערות או הנשים) והן חויבו בפיצויים לטובתו של אורי בסכום כולל של 1.3 מיליון שקל. הן הנשים והן אורי מערערים על פסה”ד. הערעורים נדונו במאוחד…”..

מתוך – עא 7426/14 ‏ ‏ פלונית נ’ אורי דניאל.

אירוע הזוי לכול הדעות. במרבית המקרים מדובר בעלילה “קטנה” שכוללת “Vגזמה” הוספה וכו לאירוע – לא פעם בשל פרשנות מאוחרת לאירוע זה או אחר.

שמדובר באירוע שכזה – המציאות היא עוד הרבה יותר קשה להוכחה בהעדר כל חומר שהוא כנגד גירסאת המתלוננת !


עלילה בעבירות מין – תוך שכנוע פנימי עמוק

עלילה בתחום עבירות המין
עלילה בתחום עבירות המין

“בעיה” המרכזית, מאחורי תלונות רבות, היא שכנוע עצמי אין סופי שהיא הנפגעת !

כל הערכה העצמית שלה ולבטח בייחס לסביבה עומדת באמונה היוקדת במעשה שנעשה לה “ללא הסכמתה” ! שהיא קורבן !

דוגמה לפגיעה עמוקה :

זוג ניפרד. הגברת מנסה להחזיר את אהוב ליבה שרוצה ללכת ולפרוש. היא מגיעה לביתו ושם הם מקיימים יחסי מין. למחרת הוא עדיין רוצה לסיים את הקשר. עכשיו היא שואלת את השאלה היחידה שהיא מסוגלת – אז למה שכבת איתי ?

התשובה שלה ברורה לא פחות – אני לא רציתי – זה היה אונס! פשוט וקל! היא הרי רצתה את היחסים המיניים כחלק מחזרה ויחסי זוגיות – ועתה היא חשה עצמה מנוצלת!

הכלי שלה הוא להכניס את הראיה העכשווית לתוך האירוע לש ליל אמש!

הדברים באם כמובן בניתוח לאחור של האירועים ! בזמן אמת – לא תמיד היא הייתה החלטית כל כך ! לא פעם לביל אמש היא שתתה מעט והייתה רווית יצרים – כך שראיה מפוכחת היא לא הכלי הנכון להתבוננות !

ליצירת קשר – עורך דין פלילי אדטו מוטי – 052-23-32-651.


עלילה בתחום עבירות המין – חשיבות ההבנה של נושא הזמנים 

לא מדובר בדיון תאורטי !
הבנת הסיבה של מי שמעלילה עבירת מין חשובה ביותר לצורך היכולת להתמודד עם העלילה ! הבסיס הראשוני להתמודדות עם תלונה היא הבנת הסיבות לאותה התלונה.

 הסיבות לעלילה הן רבות: לבטח בתחומי המוסר ועבירות מין, פעם הסיבה תהה על מנת “לצאת” טוב יותר (שמירה על הכבוד).

הבסיס הוא אירוע “בעייתי” ממצב נתון המצטייר לא כאירוע חיובי, אולי שם היצר הוביל.

פעם אחרת משקרים על מנת לפגוע ולנקום באחר בשל שלל סיבות ונסיבות. בעת החקירה במשטרה יש לנסות להבין את הכלים שמנחים את הגברת !


לדוגמה – תלונה מאוחרת

המהלך של “גם אני” במסגרתו עולות מתלוננות רבות וצצות על התנהלות זאת או אחרת יוצרת תלונות, חלקן שנים אחרי, חלקן על אירועים חסרי משמעות בעת התרחשותם – ועתה שנים אחרי מקבלים משמעות !

מזכירה במשרד התלונה שבעל המשרד נגע בה באמצעות חיבוק בסמוך לכניסתה לעבודה, לאחר מיכן היא עבדה במקום עוד שנים ! עזבה, עברו שנים והיא מתלוננת על חיבוק (חד פעמי בפועל) שבזמן אמת לא נאמר עליו דבר.

ההסבר שלו לאותו האירוע (להפתעת הכול הוא זוכר אותו) היא שהוא הניח יד על כתפה שהיא בכתה בכי מר בשל נסיבות קשות שנקלע אליהם ! והיא בכתה במשך שעות העבודה.

היינו זהו לא אירוע מיני !


עלילות בעבירות מין : הצורך בעזרה מקצועית

כמעט בלתי אפשרי להתמודד בחשדות ולבטח באישום של ממש ללא עורך דין פלילי!

הסוגיות שעולות הן רבות ומורכבות, הפחדים המשתקים מקשים. לא פשוט להסביר לשוטרים את המציאות הכוללת בחקירה הפלילית. משרד עורך דין פלילי מוטי אדטו ליווה חשודים/נאשמים רבים בהליך הפלילי בדרך להסרת העננה מעל חייהם!


 דוגמה לחשיבות איתור הסיבה לעלילות בעבירות מין

המתלוננת גורשה בבושת פנים מהבית ! הסיבה היא שאחותה הכתה את אמו של הבעל שהבעל לא היה בבית.
התלונה היא על סידרה ארוכה של מעשי אונס ! הוא במשטרה שמר על זכות השתיקה בפועל !
כתב אישום מהחמורים שיש !
מרגע שהוכח שהתלונה התעוררה רק אחרי אותו האירוע של סילוקה שלה ושל אחותה ! אירוע שהיא “התקשתה לזכור”, אירוע שהוכח באופן חד משמעי – מאותו הרגע הדרך לזיכוי הייתה קלה.

חשיבות הסיבות לעלילות בעבירות מין
סיבה לעלילות
סיבה לעלילות
איתור הסיבה לתלונה והוכחתה מובילה ליכולת להתמודד עם העלילה ביתר דיוק.
לא אחת המתלוננת תנסה להסתיר את העובדות – הוכחת העובדות שהיא עמלה להסתיר – חושפת את כל עדותה כשקר מתמשך !

חשוב להבין מה מנחה אנשים – לא פעם בכך אפשר לעקר את המציאות שהם שואפים אליה.


דוגמה שכיחה עבירת מין במשפחה

התלונה היא במסגרת היחסים במשפחה.
 האישה מחליטה להתגרש ומנסה לקדם את עצמה בעזרת התלונה. לא פעם היא לוקחת אירוע שהתקיים בבסיסו באמת ומעצמה אותו עד בלי די. לא אחת בהשפעת הרצון להתגרש המציאות המעוותת.
לדוגמה, היא הסכימה לשכב עם הגרוש אחרי הפרידה – ולאחר זמן האירוע מצטייר בעיניה ככניעה להפעלת לחץ, ולא כניעה לייצר פנימי.
ההתמודדות היא חשיפת העובדה שהתלונה התעוררה מרגע שיש בעיה בהליך הגרושים וכי בשלב קודם שהם היו יחד אצל מטפל זוגי – אין דבר על התלונות הנ”ל !
בעת העימות בעבירות מין חשוב להיות מסוגל להסביר לאישה את מה שמנחה אותה (באם יודעים).

שהסיבה לעלילה אינה ידועה

מתוך פסק דין של זיכוי התהפך בעליו : אולם ההלכה כאן היא ידועה:

“כידוע, כאשר נאשם טוען שמתלונן פלוני מעלה האשמות שווא, הנאשם צריך להוכיח רק את העובדה שאכן מדובר בעלילה, ואין חובה להוכיח מה היה המניע לעלילה, וכפי שנפסק עוד בע״פ 1787/98 גוסה פרידה נ׳ מדינת ישראל (20.8.1998):

״שאלה זו לגבי מתלוננים או מתלוננות חוזרת ועולה מדי פעם, כמו שהיא מתעוררת גם בכיוון ההפוך, לגבי המניעים של הנאשמים.

עובדה היא שגם בלי שנמצא מניע – בוצעו פשעים כאלה וגם במקרים שלא נמצא מניע נמצאו עלילות.

לא תמיד מתגלה המניע שלה עבריין והחוק, כידוע, שיחרר את בית המשפט מקביעת או מציאת מניע  כזה. גם לא תמיד מתגלה המניע של המתלונן לטפול אשמה או להעליל עלילה על מאן-דהוא וגם כאן אין בית המשפט יכול או חייב, לגלות מניע כזה. די בכך שהראיות שהתביעה מביאה אין בהן כדי להרשיע אדם, מעבר לספק סביר״.


קלות התלונה על “עבירות מין” – מה שמוביל לעלילות בעבירות מין 

במרבית המקרים קל להגיש תלונה על עבירת מין – מה שמחריף את הבעיה היא העובדה שיש קביעה ליחידות התביעה והפרקליטות שלא להגיש תלונה כנגד מתלוננת שהתברר ששיקרה (משנת 2016 הובטח שיהיה שינוי בתחום זה – שלא ניראה באופק).
האירועים הם בד”כ בדל”ד אמות !
אין צופים או קהל שצריך להביא כעדים. גם שיש צופים וקהל (לדוגמה אירועי “אלנבי 40”  – ספטמבר 2015 – יש הסבר לאירועים ולנקודת המבט של הקורבן. בחירת נקודת המוצא היא שתיצור את האירוע ! האם פלילי או שלא ?

קלות התלונה בעלילות בעבירות מין 

די במתלוננת ! גם כזאת שתעיד שנים אחרי על האירועים – על מנת להרשיעה !
קלות התלונה, מובילה לכך שהעלילות בתחום עבירות המין רבות יותר מכול תחום אחר (לא נתמך מחקרית אלא לפי התחושה) – מדוע תחושה ? במקרים רבים אין אין ברור אמת של כל האירועים.

 הרי ברור אמת תפגע בתלונות רבות אמיתיות ויכול להוביל לאי אמון במתלוננות. לכן תיקים רבים יסגרו בסיבות אחרות!


גרסה מתפתחת

אחת הבעיות הקשות בעדויות על אירועים מיניים שהיו כן או לא היא הראיה המאוחרת שלא פעם משנה את המבט עלל אירועי העבר.
לעתים ההתפתחות בגרסה היא לאור העדויות על העדויות והחיכוך באנשי החוק כמו גם אחרים שבאים במגע על המתלוננת !
מתוך פסק דין קצב – עליון עפ 3372/11 ‏ ‏ משה קצב נ’ מדינת ישראל : “עדותה של ל’ היא עדות מתפתחת האופיינית לעדויות נפגעות עבירת מין ואין בחשיפת המידע האיטי בכדי לפגום במהימנות הדברים שעלו מעדותה (השוו: ע”פ 567/07 פלוני נ’ מדינת ישראל, פסקה 28 ([פורסם בנבו], 25.5.2011)). עמדנו על כך גם בעניינה של א’.”.
היינו גם שברור שהמתלוננת משפרת עמדות – אין לא באמת מתעניין בנושא !

עלילות בעבירות מין – הנזק המערכתי למתלוננת של אמת!

לאחר ייצוג של לא מעט מתלוננות של אמת – חייבים לומר את האמת !
העלילות בתחום עבירות מין יצרו תופעה של “חשד” מובנה בנשים ! פעמים רבות שעה שהמתלוננת אינה מצליחה להסביר עצמה כראוי  -יקבע שהיא העלילה – התיק ייסגר ! זאת למורת שברור כשמש שלא עשתה כן !
היא הרי סמכה על המדינה – מצד שני הגיע חשוד שהכין עצמו בסיוע עורכי דין פליליים לכול הסיטואציה !
הוא בא מוכן ומזומן לעימות אחרי שעות רבות של הכנות ! הוא בא מתוקתק ! הוא יודע היטב את כל הניואנסים !
היא לעומת זאת באה “נקיה” עם האמת שלה – ומה לעשות היא לא הצליחה להבין את כל השלבים שעליה לבצע !
כך יוצא שהתלונה כושלת !

עלילות בעבירות מין – שלא מגיעות לתלונה

אירועים רבים, של עלילות בעבירות מין, לא מגיעים לכלל תלונה במשטרה – למרות שהתקיימו – הרבה בשל החשש של המתלוננות שהן תיתפסנה כשקרניות וכאלו שלא דוברות אמת.
אחרים יגיעו אחרי זמן ניכר (תלונות כבושות) ובהעדר כל חומר נוסף שיכול לתמוך בתלונה – תהה בעיה קשה ביותר להבין את שהתקיים והתרחש.
הנראות הציבורית של חלק מהתלונות – הרי יש הגנה למתלוננת בעבירות מין מעצם התלונה. מצד שני לחשוד/נאשם אין כל הגנה מובילה למציאות בה די בתלונה תקשורתית על מנת להרוס את חייו של זה שמתלוננים עליו.
 כאן חלק עצום מהמתלוננות יפסיקו את המשך ההליכים ! (שמעולם לא החלו). די להן ובהקאה ציבורית של האדם !

שדולת הנשים – יצירת התנאים לעלילות בעבירות מין

כיום ש”שדולות הנשים” ששולטות (בעלות כוח רב ליצור אווירה ציבורית ) בכול תחומי “עבירות המין” המציאות היא הזויה הרבה יותר.
 יש את “המוקד” אליו תעלה התלונה (גם באם אתה לא איש ציבור) ותקבל סוג של “תיעדוף” במסגרתו יקחו השוטרים את המכשיר הנייד של החשוד באירוע בודד – לא פעם אירוע שברור שהוא לא יכול להוביל לכתב אישום.
יתקשרו לרשימת המכרות על מנת לבחון את מהות הקשר והאם היה במסגרתו אירוע פלילי.

ראוי לציין, היום המשטרה מטפלת באופן תדיר בתלונות שכלל לא מוגשות – היינו מגיעה “שמועה” למשטרה – זאת מטפלת בתלונה (שלא הוגשה) – ופועלת על מנת לשכנעה את המתלוננות לספק גרסה של תלונה.


דוגמה חשד בעבירות מין השר שלום

השר סילבן שלום  נחשד בעבירת מין – למרות שהיה ברור שהתלונה דינה להיגנז מקורות העלו את שמו מתוך מטרה (לפי התקשורת) להוביל לגל של מתלוננות נוספות – היינו חיסול פוליטי במיטבו – קודם “חושדים” ואז מחכים לתלונות.


דוגמה מר חיים רמון 
פרשת השר לשעבר מר חיים רמון, רבות דובר על המכבש שהופעל על המתלוננת להתלונן – שהכול לא הצליח להובילה לשם – לפי התקשורת – היא אויימה כאילו היא היא חשופה לתלונה נגדית באם לא תפעל – כך הצליחו לחלץ תלונה מפיה.

עלילות בעבירות מין – תלונות וחקירות ללא תלונות בפועל 

עורך דין פלילי אדטו מוטי
עורך דין פלילי אדטו מוטי
ראוי לציין, בשנים האחרונות יש גם “תלונות ללא תלונות” בפועל, היינו המידע מגיע למשטרה שלא באמצעות המתלוננת, אלא באמצעות אדם שטוען ששמע אותה – כך מתחיל הליך מוזר בו המשטרה יוצרת הליך של “בדיקה” לחפש תלונה.
תלונה פלילית – כך אנו רוצים להאמין –  היא תיאור האירוע מנקודת ראות המתלונן היא אירוע סובייקטיבי במסגרתו האדם מתאר את האירוע באופן הנחזה בעיניו להיות האמת.
לכולם ברור שבכול אירוע פלילי יש אנשים שיש להם אינטרס זה או אחר לתאר מציאות, לא פעם מציאות שאינה קיימת או לא קיימת אובייקטיבית.
בעבירות מין – יש “התפוצצות” בתחום זה.
הקלות מובילה לתלונות סרק רבות.
לא כולן יחשפו.

חלקן יגיע למשטרה בסיוע שמועות.


 שרון גל כחשד בעבירות מין – דוגמה

 
לאחרונה נחשפנו כציבור “לחשדות” כלפי מגיש הטלוויזיה מר שרון גל – המשטרה “בדקה” (הליך טרום חקירתי) – התקשורת שפכה את דמו בפרסומים – והכול שעה שאין תלונה רשמית או אחרת.
היינו היו שמועות ורסיסי שמועות התערבבו להם למציאות הזויה – ואותו שרון גל לאחר שטוהר שמו (נימצא שלא היה דבר) לא יוכל לתבוע איש על הפגיעה בשמו.
בינתיים התיק “נסגר” (בהנחה שהיה תיק  – לצורך השיחה יקרא תיק )  – ומתברר שאין ולו דבר. האם שמו של מר גל ישוב להיות כמו שהיה מקודם ? או אולי הנושא יעמוד לחובתו?
קשה לדעת כיום, אולם האיש הופסקה (לפי התקשורת) עבודתו בערוץ 10, חייו קיבלו שינוי רציני ביותר – והכול שאין ולו דבר.

הסיבות לתלונות הסרק ולעלילות בעבירות מין

מצד אחד – קלות אין סופית – די לאישה להגיע ולטעון שנפגעה מינית – אפילו לספר שבן זוגה אנס אותה, לא פעם בזמן עבר, אפילו על אירוע שהתקיים שנים קודם (לדוגמה), או, לגב’ להעליל על דייט כושל, כזה, שלא מעוניין בהמשך הקשר עמה כאילו נפגעה ממנו מינית.

במרבית המקרים – אין צורך בראיות נוספות כלל !!!


 הבדל ניכר בין התנהגות גסה לפלילית
מצד שני – יש אירועים רבים שם ההתנהלות האובייקטיבית אינה מפארת את הצד הנפגע – שכן התנהלותו הסובייקטיבית אינה אופיינית לו – ואז מתחילים לחפש תירוצים – ולהסביר את המציאות שנחשפת ברבים כפגיעה מינית.

כאמור בחלק מהמקרים התלונה קלה עוד יותר – המשטרה מחפשת את התלונה, היא מגיעה למתלוננת ומבקשת הסבר לאירוע, ומכאן נולדת תלונה פלילית – נשמע מוזר ? תזכרו באירועי חיים רמון השר לשעבר.


לדוגמה למקרה אופייני עלילה בעבירות מין

עלילה בעבירות מין
עלילה בעבירות מין
בחורה הולכת לפאב ומכירה בחור חמוד (אולי “חמוד אלכוהול”) ו”זורמת” עמו לאזור השירותים של המקום למין  חפוז. האם באמת חשבה על “מערכת היחסים” עד הסוף ? האם רצתה לסיים כך את הערב ? מה עליו ? האם בעיניו היא “חמודת אלכוהול?
מהי השפעת האלכוהול שהיא שתתה בהסכמה? מה על היצר של אותו הרגע ?
למחרת בבוקר, אל מול המראה, המציאות (לעיתים) לא נעימה כלל ! האם היא “שידועה במידותיה הטובות” הסכימה ליחסי המין הנ”ל ? או שהפרשנות האישית תתחיל לשכנע אותה שההסכמה היא לאור אלכוהול שהיא שתתה בעידודו ? בכלל מה זה עידודו ? האם השאלה רוצה לשתות היא עידוד ?
לנשים מסוימות, לא פשוט להביט פנימה, ולדעת שהן היו באירוע שלא מאפיין את חייהן כלל  -כמו שהן רואות את חיהן.
התשובה, שחלק מהנשים שלקחו חלק באירוע שכזה לעצמן היא, שהוא, כפי הנראה, הכניס לה “סם אונס” למשקה, או אולי “שיכר” אותה ללא הסכמה.
 הרי בראיה לאחור על אירועי הלילה – ללא ספק זוהי ראיה עצמית  “הרבה יותר הגיונית”, הגיונית הרבה יותר לבטח  לבוקר שאחרי  -אז שאריות הלילה נעלמו.

מיותר לציין – הראיה הזאת היא עיוות של המציאות.


הסכמה מינית בודקים בעת האירוע!!!

הסכמה בודקים ברגע האירוע – ולא בראיה לאחור לאור “חינוך” בושה ועוד.
באם, הכול נעשה בהסכמה בעת האירוע – הרי יחסי מין אינם “חוזה” ארוך טווח ומשוכלל לחלוטין.
 כמו שבית המשפט העליון טען לא פעם – גמירות הדעת כאן בנויה גם על ייצר ועד רצון רגעי.
לא תמיד על מחשבה “חוזית” עמוקה – אבל ראיה לאחור מעוותת את התמונה  -נחקר חכם מסוגל להסביר נקודה זאות וליצור בה דגשים.
דוגמאות למקרים מסוג זה יש רבות. לא כולם גאים בערב קודם, אבל הדבר אינו הופך את האירוע הנדון לאונס.

דוגמה – לעלילה בעבירת מין – בראיה לאחור 

 
כידוע פוליגרף אינו ראיה במשפט אלא אמצעי בחקירה בלבד.
לאחרונה עלתה תלונה של דמות מוכרת (עורכת דין) כלפי עבריין בעל שם בטענה שאנס אותה במפגש  מקצועי.

כפי הנראה לפי הפרסומים היו חבלות על הדמות – העבריין ביצע פוליגרף שבא לאשר חלקים מטענותיו לדוגמא שהיה הליך של מין אוראלי. (ההסכמה ברורה שם).

עלילות בעבירות מין
עלילות בעבירות מין
המתלוננת הביאה גם היא פוליגרף אולם סרבה לעבור את הבדיקה בייחס לשאלת המין האוראלי.
מיותר לציין – הדבר מעלה ספק מרכזי בסיפור כולו.
 אולי האירוע המיני התפתח למשהו שלא בהסכמה אולי נאנסה – אבל האם התלונה בבסיסה יפתה את המציאות ? האם היה הליך של מין בהסכמה? או הליך מיני שאין הגב’ מעוניינת לתאר כהלכה ? מציאות שכזאת מובילה לכך שאין להאמין לכול התלונה כולה.

דוגמה מהעבר – עלילות בעבירות מין 

 
בעלה של האישה העשירה במדינת ישראל הואשם בעבירות מין.
במסגרת ההליך הוא הביא לחשיפה של אירוע שהמילה “מוזר” קטנה לתאר:
אותה גב’ שהתלוננה כנגדו על עבירות מין – הזמינה בעבר איש מקצוע לביתה, שהתגלעה חוסר הסכמה בשל ההיבט הכלכלי של המפגש הסבירה לו שהיא תתטען שהוא ביצע בה “אונס” באם לא יוותר על שכרו וילך.
איש המקצוע חייג ל 100 ואפשר למשטרת ישראל לשמוע את האיומים של הגב’ עליו – לאחר מיכן לקח את השפורפרת לידיו והזמין ניידת משטרה למקום.
זוהי המתלוננת.

בהמשך בית המשפט האמין לה בתיק זה  – אבל זאת כבר סוגיה נפרדת.


מציאות שוויונית? האומנם? מילה מול מילה?

ראוי לציין, מרבית תיקי המין מאופיינים על “מילה מול מילה” היינו יש מתלוננת שטוענת כך, מהצד השני יש את “החשוד” שטוען להיפך. אין שום ראיה שתתמוך באדם החשוד.
אנשים מסוימים משקרים – והשקרים מחזקים את התלונה ! יש מקרים שאסור לתאר מציאות שקרית.
פעמים רבות, אין שום ראיה שתוביל את האמון במתלוננת – (לא פעם התלונה היא שנים רבות אחרי) או בכול מקרה אין שום ראיה לחיזוק.

כאן תעלה השאלה – האם יש הוכחה מעבר לכול ספק סביר ? האם שחקנית טובה או דוברת אמת ?


 אחרי ההרשעה תביעת נזיקין

ראוי לציין, פעמים רבות, מיד אחרי ההרשעה מגיעה תלונה כספית, האם יש נשים שישקרו תמורת כסף? האם אין ?
בהנחה שמדובר בתלונה כנגד בעלה של האישה העשירה במדינת ישראל, באם האיש לא היה נחשב לעשיר – האם אז גם הייתה תלונה ?
שלא לציין עוד יתרונות מתלונות בעבירתו מין כמו לדוגמה מניעת מפגש עם הילדים, נקמה ועוד.

עלילות בעבירות מין – דוגמה מחודש יולי 2013 

בתקשורת התפרסם שקוסם מפורסם שהיה עצור כחודש במעצר ממש ולאחר מיכן במעצר בית ולאחר מיכן ניהל תיק – זוכה.
הזיכוי הוא למרות שהוא נחשד בעבירת מין קשה בקטינה  – שבצע במהלך ותוך כדאי מופע קסמים.
הזיכוי הוא למרות שחוקרת הילדים התרשמה עמוקות וקבעה שהילדה “אמינה”.
למה זיכוי ? הזיכוי הוא שכן האירוע מצולם.
בצילום אין דבר מכול הנטען!
האמת הפשוטה היא  – שבלי אותו הצילום האיש היה כפי הנראה מורשע!

הילדה לא הייתה מעידה, וחוקרת הילדים מצאה אותה אמינה – ועוד חף מפשע היה מגיע לבית הכלא חיים שנעלמו תחת הכינוי “עבריין מין”. כך מתנהל התיק בלי שהמדינה מסכימה אפילו לצפות בסרטים של האירוע!


 למה שיקרה הילדה? זהו כבר נושא לשיחה אחרת, אבל גם ילדות משקרות

למה שיקרה הילדה
למה שיקרה הילדה
השאלה המהותית היא – האם העדות “האמינה” של הילדה, כמו שראתה זאת חוקרת הילדים, מלמדת על תופעה ?
או אולי מדובר בילדה חריגה. מבלי להכיר את המציאות – התחושה היא שמישהו כיון את הילדה – התחושה תמיד תישאר תחושה – שכן הדבר לעולם לא ייחקר.
פשוט – ללא הצילום – האיש היה הופך לאסיר.
אבל למה שלא לחקור את האירוע מהבחינה של העלילה ?

הסיכון האפסי בעלילה – עלילה בעבירות מין

 האם הנשים שמעלילות על עבירת מין שלא הייתה משקרות ביודעין ? מה הרווח שיצמח להן ?
הבעיה המרכזית היא שהרווח הכספי (כן הכספי) שלא לדבר על הפסיכולוגי למתלוננת הוא עצום  – זאת בשעה שבפועל הסיכון הוא אפס .
 המערכת המשטרתית/המשפטית לא גובה מחיר משקרנים !
כמעט בכול המקרים, גם אחרי שנלכדו משקרים, הם לא ישפטו לא גובה. (בנקודה זאת ראוי לציין שהחוק מגן מפני חשיפה על “מתלוננת על עבירת מין” – בלי תלות בשאלה האם התלונה היא תלונת אמת או עלילה זדונית).

(זה המקום לספר, משרד עו”ד אדטו היה מעורב לא מעט בתיקי זיכוי, גם בתחום עבירות המין, גם מתלוננות שברור היה שהן משקרות עצמן לדעת – מעולם לא נראה כתב אישום על שקרים שכאלו.).


עלילות בעבירות מין – דוגמה 2

 לפני שנים התקשה גב’ למשרד בבקשה שישנו את עילת הסגירה של התיק הפלילי שהגישה מ”אין עניין לציבור” ל”אין אשמה”.
 מתברר שהיא הגישה תלונה כנגד בעלה בנפרד, שהטיפול היה לקוי, היא הגיעה לתחנת המשטרה וטענה שעכשיו הוא בא לביתה בשנית ותקף אותה (הציגה פגיעות).
הבעיה היחידה – הוא היה עצור (מאז התלונה הקודמת). אז כמובן שהתיק שם נסגר.

מיותר לציין שהיא לא הועמדה לדין על השקרים.


 עלילות בעבירות מין – דוגמה נוספת

 באתר מספר תיקים שם הוכח שהמתלוננת שיקרה והנאשמים זוכו.

מיותר לציין – המתלוננות מעולם לא הועמדו לדין – גם שהתלונות היו באופן ברור לחלוטין שיקריות.


 עלילות בעבירות מין – המציאות

 הכול ידוע מראש, כך התפתחה מציאות של תלונות סרק, ברמת “מצליח מצליח, לא מצליח, לא נורא” – כאן חייבים לציין – אחוז הזיכויים בתיקים פליליים אפסי.
לכן חייב כלך חשוד בעבירת מין לעשות הכול – במיוחד בשלבי החקירה – שיהיה ברור -זאת עלילה!!! מחיריםפ יגבו מהמתלוננת שהעלילה !!!

עלילות בעבירות מין – צדדים שלישיים

 מה על צדדים שלישיים? גם הם משתמשים באירועים מיניים לצורך תועלתם, פרשת חיים רמון (אל תגידו הורשע, כיום ברור שלא היה צריך להיות מוגש).
– הוא דוגמה קלסית של סילוק מהחיים הציבוריים בישראל של אדם.
בשום מדינה אחרת לא היו לוקחים את האירוע למעבר להיבט הציבורי שלו (מי אמר ביל קלינטון?)

עלילות בעבירות מין – במשפחהעלילות בעבירות מין

 בישראל עלילות מיניות זלגו מזמן מהתחום של יחסים במשפחה אל תוך המשפט ותחנות המשטרה.
– אם בעבר כל אישה עם סכסוך אל מול הבעל על החזקת הילדים ו/או מזונות הייתה מתלוננת על כך שפגע מינית בה ובילדיה – היום הדבר נרחב הרבה יותר.
(מדוע אני אומר עלילות? שכן לא מעט בעלים שכלו נשלחו על ידי לבדיקות פוליגרף ויצאו דוברי אמת, אחרים זוכו  – הנשים משום מה לא ביצעו בדיקות פוליגרף דומות למרות דרישות מהמשטרה (דרישות שלי)

הסיכוי שהמשטרה תבחן את מלוא הנסיבות בלי שהיא תונחה לכך היטב – לא גבוהה  – גם לאחר הנחיה יש אמון במתלוננות.


מה דרוש לצורך הרשעה בעבירת מין

 לצורך הרשעה בעבירת מין – די בתלונה.
היינו שבית המשפט מאמין לתלונה, אפילו מרוחקת בזמן – די בכך.
כך יוצא שקשה ביותר להתגונן מפני עלילה בתחום המיני.

 דוגמאות לאבסורד

 לקח של המשרד קיים יחסי מין עם אישתו לשעבר, לפתע הגיע בן זוגה הנוכחי ותקף אותו.
למזלו הוא זימן משטרה לאותו התוקף.
המשטרה הגיעה וחקרה את כולם.
גם המתלוננת נחקרה וסיפרה שבן זוגה הגיע במפתיע ולא מבין את נוכחות הגרוש היא הסבירה שהייתה רק שיחה עם הגרוש של מספר דקות. נערך סוג של “הסכם סולחה”, והצדדים התפזרו בהבטחה להרחקה הדדית.
הלקוח שטען שהותקף הוצא לו ללכת לתחנה להתלונן – הוא “שכח מהאירוע” ולא התלונן.

לאחר יומיים הגיע למשטרה טענה שהיא נאנסה.


 ההנחיה ללקוח באירוע המתואר

 שם יחסי המין היו יצירתיים במיוחד.
יחסי המין נמשכו זמן רב ביותר (יומיים של שכרון חושים). הלקוח שתחילה רצה להגן על הזוגיות החדשה של גרושתו הונחה לחדול מכך.
ההנחיה הייתה לספק את מלוא הפרטים, תאורי תיאורים. לאחר הספקת מלוא התיאורים – החל מההכנות למפגש (שלל הודעות).  דרך זמן המפגש, ועד לתיאורים הפלסטיים ביותר – האיש שוחרר.
ברור לחלוטין שכל כך יצירתיות ותיאום לא יכולה לחיות עם אונס.
מיותר לציין – אין כל סיכוי לכתב אישום כנגד המתלוננת.

הסיכוי לזיכוי – גם מול עלילות בעבירת מין

 
הסיכוי שבית המשפט יזכה לחלוטין – אומנם הסיכוי קיים – אבל שבית המשפט רואה שקרים בתחום זה הוא רואה גם מתלוננת, בד”כ צעירה, שאפשר להרוס את המשך חייה לאור “טעות” מהעבר.
לאורך השנים ראינו לא מעט מפורסמים שהעלילו עליהם עבירות מין – וכבר בתחנת המשטרה החליטו השוטרים או שאין כל אירוע פלילי הראוי לחקירה, או שאין מתלוננת, או שמדובר במתלוננת שאינה דוברת אמת – ולכן לא ראוי להמשיך בתיק הפלילי.
בתחום זה, יש הבדל מהותי מאוד בין רגע הכניסה לתיק הפלילי – לרגע הסיום שלו.
נחקר חכם מודע לכול אלו – וכמובן הוא מודע לכך שיש יותר מחזית משפטית, אלא יש מספר חזיתות להתמודדות.

בפרק זה  -שעכשיו הוא בתחילת הבניה (יוני 2013)  הפרשיות המיניות של עימנואל רוזן, מנחה לילה כלכלי שרון גל, שתיהן על הפרק.


האם באמת עברו את העבירות הנוראיות?
האם מר עימנואל רוזן הוא אנס ? משום מה התשובה של המשטרה לעולם לא תוכל לתקן (גם באם התיקים יסגרו) את ההשחתה שעבר שמו הטוב שלו.
אם יש משהו שסבור אחרת הוא מוזמן לגשת לתיק של מי שאמור היה להיות מפכ”ל המשטרה ניצב אורי בר לב, אדם עתיר זכויות במדינת ישראל. שם הוא איבד את שמו ואת מפכלותו לאחר התלונה של הגב אינס. מה על התיק הפלילי? זה נסגר !

היינו מעולם לא היה ברור משפטי. מעולם החשדות לא הגיעו למציאות של חשד שראוי להאמין לו ברמה של כתב אישום ! אבל השם הטוב נעלם !


מה מתרחש שיש סתירה בעדויות המתלוננת?
מתוך ערעור הנשיא לשעבר מר משה קצב:  בית המשפט רואה את האפשרות שהמתלוננות לא תדייק  “אי אפשר לצפות ממתלוננות באירוע כזה לרשום כל פרט”
השופטת עדנה ארבל הוסיפה: “…... היא הדחיקה את זה, לא רצתה להתלונן. זו התזה”.

עלילות בעבירות מין – חייבים להבין

 כל הדוגמאות המובאות הם של אנשים שהם מוכרים, שיכלו והצליחו והתמודדו, לעיתים כשלו, לעיתים ניצחו, אבל התמודדות כמיטב יכולתם – והמערכת ניסתה לבדוק עצמה כמיטב כוחה.
כאן, האיש הקטן, הוא קטן. עד כמה קטן אפשר לראות בדוגמה הבאה:
 
לקוח של המשרד ממתין בימים אלו להכרעת הדין בשני אירועים על עבירות מין.
מה מיוחד באחד האירועים ? הוא מעולם לא נחקר עליו ! היינו בית המשפט ממשיך בתיק (התוצאה כבר אינה משנה) שיש נאשם שמעולם לא נחקר על החשדות.
אם נדייק, באירוע הראשון הוא הסביר שהאירוע היה נרחב הרבה יותר ממה שתואר וטען להסכמה !
בייחס למתלוננת השנייה הוא טען פשוט וקל – לא יודע במי מדובר.

החוקרת שעלתה לעשות הסבירה בתמיהה “מה אתה רוצה שאני הראה לו תמונה” ? היינו האיש אמר שהוא לא יודע מי המתלוננת – נשאר בחוסר הידיעה עד לכתב האישום ! כך שיהיה ברור, לאיש הקטן אין את אותה המערכת שמנחה את האישום כנגד בכירי המשק. ל”איש הקטן” (אתיופי במקרה זה) לא תמיד יש את הקול !


למה נרשם הפרק הזה: כולו 

הפרק כולו נרשם על מנת להביא אל המודעות הרצאה של פרופ’ יהודה היס, בתוארו אז ראש המכון לרפואה משפטית, האיש שחוות הדעתו שלו ממלאות בתי כלא באסירים

הרצאה חשובה בתחום – עלילות בעבירות מין !

האירוע המשמעותי ביותר שיכול להעיד על השינוי שאולי יגיע למערכת הוא מר יהודה היס. בהרצאה שלפרופסור יהודה היס ראש המכון באבו כביר שהוא האדם האחראי על איסוף ראיות מקורבנות אונס. (הרצאה מיום 3.6.08).
נקודת המפתח בהרצאה: “צריך לזכור שיש נשים שמביימות תקיפה מינית וצריך להיות מאוד רגישים לעניין ….אין ספק שאנחנו צריכים להאמין לתלונה….אבל באיזשהו מקום במוח צריך לחשוב שאולי זה לא בדיוק נכון, ושאולי היה ביום. נהוג לחשוב שמי שמביימת (תלונה על) אונס הן נשים מבוגרות ולא ילדות או נערות, שכן לילדות או נערות אין מספיק רוע לב לביים דברים , אבל זה היה נכון לפני שלושים שנה.  ועדיין התופעה הזאת בשולים”.
ועל מערכת המשפט נאמר: “קיימות הרשעות בלי ביסוס עובדתי, בשלוש השנים האחרונות אני מלא התפעלות מהשופטים שאין להם שום מושג רפואי ….שאיכשהו מגיעים בצורה מתוחכמת למסקנה מסוימת – וזה מאוד בעייתי כי היום אונס זה כמו רצח מבחינת העונשים”.
על צורת החקירה/הרשעה: “חשוב להדגיש : זה שאין סימני חבלה, לא כלליים ולא באברי המין , לא שולל תלונה על אונס. אך בסופו של דבר צריך לבסס אותה. כשהרופא המשפטי מגיע לדוכן ואומר הייתה תלונה, אך אין שום נתון נוסף שהחקירה המשטרתית הגיע אליו – זו מילה כנגד מילה , וצריך לשאול האם אנחנו לא הולכים צעד אחד מהר מידי, והאם לא צריך לעשות חושבים לפני שמרשיעים”.
על סם האונס אמר: “בכל הנושא שלסם האונס אין לנו אפילו לא ראיה אחת בארץ, … זה נכון שמשך החיים של הסם קצר מאוד ואנחנו מודעים לזה, ומכירים את זה, כמעט כל המתלוננות עוד לפני שאנחנו פותחים איתן בשיחה כבר יודעות להגיד :”תשמע זה היה סם אונס”. אין לה ספק שאנס ואותה, אין לה ספק שזה סם אונס”אבל אנחנו לא הצלחנו למצוא עד עכשיו אפילו לא מקרה אחד”.
אפשר לעצום עיין אחת, אפשר לעצום עיין שניה – אבל הדובר הוא ראש המכון לרפואה משפטית.
אם הוא לא מצליח להבין איך מרשיעים ללא ממצאים – אתה כנחקר חייב להבין  -המלחמה היא ביצירת ממצאים מנוגדים.


צד את עיני פסק דין  – שם יש הרשעות בחלק מהעבירות  ( גם זיכוי מסוים)
אני מציג את הציטוט על מנת להראות את הבסיס לתלונה. בעיני בסיס מסוג זה, הוא בסיס שמכיל ספק מובנה. אני מצביא ציטוט מפסק הדין.
“הנסיבות שהובילו להגשת התלונה במשטרה
  1. בחלוף שנתיים מיום האירוע, וכשבועיים ומחצה בטרם הגישה תלונתה במשטרה, ביקרה ע.ה. בסטודיו החדש לאומנויות לחימה שפתח שי – ידיד אותו הכירה מהאימונים בסטודיו. לדבריה, שי היה בעבר תלמידו של הנאשם במשך שנים רבות, אך בעת שבאה לבקרו, היא ידעה שיש ביניהם יריבות (עמ’ 10 לפרוטוקול שורות 2-1). בחקירתה הנגדית הוסיפה וציינה ע.ה, כי בין הנאשם לשי “היה סכסוך מאד גדול, תחרותי.” (עמ’ 65 לפרוטוקול, שורה 10). בעת שבאה לבקרו, סיפר לה שי ש“יש שמועות שמשה הטריד מישהי מינית” (עמ’ 10 לפרוטוקול, שורה 5), ובהמשך סיפר לה שהמוטרדת היא נערה בשם ש.ל. המתאמנת אצל הנאשם באימוני “קונג פו”.

            לדברי ע.ה, היא התייחסה בתחילה לכך שמדובר בשמועה, והגיבה בפליאה, ואף ניסתה לשכנע את שי, כי אין אמת בדבר, שכן מדובר באדם מבוגר ואב לילדים, “אמרתי זה לא נראה לי הגיוני, זה משה, זה בן אדם שאנחנו מכירים” (עמ’ 70 שורות 10-1) ברם, לאחר ששי פירט בפניה אודות  המקרה של ש.ל. (עמ’ 68 לפרוטוקול שורות 27-22) היא השתתקה, מאחר ונזכרה במקרה שלה, ואמרה לשי ש“נראה לי שזה קרה גם לי“, וכן: “נראה לי שהוא נגע גם בי” (עמ’ 10 לפרוטוקול שורות 12 ו-15).

  1. בעקבות הדברים שסיפר לה שי, נזכרה ע.ה. לדבריה, במה שעולל לה הנאשם, והדבר עורר בה עצב, וגרם לה לבכי, והיא הלכה לביתה. לטענתה, היא חשה עוד קודם לסיפורו של שי

— סוף עמוד  7 —

רתיעה מהנאשם שהחלה ביום האירוע, אך היא לא הצליחה להבהיר לעצמה מהי הסיבה המדויקת לדחייה שהיא חשה כלפיו. (עמ’ 9 לפרוטוקול שורות 23-22).

ע.ה. הסבירה כי נוסח דבריה לשי – “נראה לי…” לאנבע מכך שהיא לא הייתה בטוחה במעשים שנעשו בה, אלא, כי “רק אז התחלתי להזכר” (עמ’ 68 לפרוטוקול שורות 15-8).

דבריו של שי הם שגרמו לה “להצפת” הארוע, כלשונה:

היום אני בטוחה שזה קרה, אין פה ספק, גם לפני כשהגשתי את התלונה במשטרה לא היה לי ספק. הספק היה באותה שניה, שהוא שאל אותי, באותו רגע. אתה שואל למה אמרתי נראה לי, כי רק אז התחלתי להזכר” (עמ’ 71 לפרוטוקול שורות 33-31).

ע.ה. הכחישה ששי “הכניס לה את זה לראש” (עמ’ 71 לפרוטוקול שורה 1).

  1. בשעות הערב של אותו יום בו ביקרה את שי, התקשר הלה אליה וניסה לשכנעה לספר לו בדיוק מה קרה בינה לבין הנאשם, כשהוא מנסה לנחש בעצמו את אופי ומהות האירועים. לדברי ע.ה, היא לא סיפרה לשי את פרטי האירוע מכיוון שהיא חשה מבוכה ובושה, ו”הוא הבין בערך, לא רציתי לספר” (עמ’ 74 לפרוטוקול שורה 6), על אף הדברים המצומצמים שסיפרה לו הפציר בה שי לגלות לאביה או לאדם קרוב את אשר אירע, וללכת להתלונן במשטרה.
  2. באותו לילה, היא אכן התקשרה לאביה (הוריה גרושים והאב אינו מתגורר עימה ועם אמה) וסיפרה לו בבכי, כי “אני חושבת שמישהו לפני שנתיים בערך נגע בי”.

וכן:

נראה לי שמישהו הטריד אותי מינית, אני לא בדיוק יודעת.” (עמ’ 10 לפרוטוקול שורות 29-28 ושורה 32).

למחרת בבוקר, היא גם סיפרה במבוכה באופן כללי לאמה על אשר אירע, והוריה הציעו לה לגשת למרכז לסיוע לנפגעות תקיפה מינית ברעננה.

            ע.ה. ציינה כי לא סיפרה להוריה כל אשר אירע “לא סיפרתי אף פעם מה בדיוק… זה ממש מביך אותי… לא רציתי שהם ידעו” (עמ’ 11 שורות

            22-21).

בחקירתה הנגדית ציינה ע.ה, כי בשלב זה (שלב השיחה לאביה), היא כבר נזכרה בפרטי האירוע שאירע כאמור שנתיים קודם לכן, ואמרה לאביה שהיא בטוחה בפרטי האירוע, אך לא היתה בטוחה אם מדובר במעשה מגונה או הטרדה מינית, וכןדד לא היתה בטוחה אם מה שבוצע בה היה מעשה אסור, אם לאו. (עמ’ 78 לפרוטוקול שורות 14-1).

חשיבות הפסק הזה היא בהצגה כיצד מתפתחת התלונה לא אחת ! כך ניראה תיק אונס ! זה בדיוק המצב שמובילה המערכת.

מידע נוסף

צווי הגנה

בבניה: 14.6.21.     אחד הכלים המרכזיים שיש לאזרח כנגד מציאות מאיימת על ידי אדם המקורב אליו בין שהיא מבן הזוג או שכן בביניין או

קרא\י עוד »

גידול סמים

גידול סמים “מסוכנים” מטרתו לייצר את ה”סם המסוכן” בדרך של גידול חקלאי. – לפי ראיית החוק המצב מוביל להוספה להיצע הסמים המסוכנים. לאור זאת החוק

קרא\י עוד »

סחר בסם החקירה

 נושא המידע על סחר בסם החקירה חשוב לצורכי התמודדות עם האירועים והחשדות בייחס לעבירות של סחר בסמים – בעת החקירה במשטרה!  רק בהבנת הליך החקירתי

קרא\י עוד »

שחרור ממעצר

הליך המעצר לצורכי חקירה הנו הליך פוגעני ביותר לאור העובדה שהוא בפועל עוצר אדם – חף מפשע! אדם שלמרבה ההפתעה במדינת ישראל במרבית המקרים לא

קרא\י עוד »

הכנה לעימות במשטרה

פרק בבניה 31.5.21 החקירה במשטרה נועדה להוביל לראיות משפטיות תקינות. ראיות פליליות שהן בלי ספק “נקיות” מרבב. כאלה שאפשרי להוכיח את החשדות והאישומים באמצעותן. עורך

קרא\י עוד »

סעיף 74 לחסד”פ

עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7 הפרוצדורה הפלילית נועדה להגן על האזרח. לאפשר עיון של אמת בראיות ולקבוע כללים כיצד נוכל להאמין לראיות

קרא\י עוד »
לייעוץ 052-2332651 דילוג לתוכן