עבירות מין במשפחה

 עבירות מין במשפחה דורשת לטיפול עורך דין פלילי עם ניסיון בליווי חקירות פליליות בשלבי החקירה!

עורך דין אדטו מוטי
עורך דין אדטו מוטי
עו"ד פלילי עם ידיעה על ההתנהלות בהמשך – בעת ניהול תיק בגין עבירות מין במשפחה!
עורך דין פלילי מוטי אדטו – עם ניסיון של מעל ל 20 שנה בדין הפלילי.
ייצוג במאות הליכים פליליים.
במהלך השנים יצירת שינוי בהליכי חקירה רבים מספור – הכול בזכות ידע ומקצועיות.
מוטי אדטו: חירום: 052-2332651.

עבירות מין במשפחה

האתר כאן בא מתוך נקודת המוצא של טיפול בעבירות פליליות בהן האדם חשוד/נאשם, ככה זה שאתה עורך דין פלילי!
אין בדברים באתר ובפרק כדאי לזלזל בכבודן של מתלוננות ונפגעות אמת! כאן יש את החובה על התא המשפחתי לספק להן תמיכה וסיוע. נקודת הגישה לשי היא של הטיפול בעבריין או אפילו בחשוד שלא ביצע דבר תוך שמירה על המשפחה ומקורות התמיכה.

אין בדבר שיאמר בהמשך כדאי לפגוע בכך.


מהי משפחה?

חובה לזכור בעבירות מין במשפחה – יש החמרה עונשית ניכרת! לכן חשוב לבחון את הקשרים גם בשאלת ההתישנות וגם בשאלת העבירות.

לא תמיד המושג משפחה הוא כמו שאנו רואים אותי באופן קר ! הרחבת המושג משפחה בא על מנת ללכוד עוד ועוד אנשים שבאים במגע צמוד עם הקטינה/ן.

ע"פ 989/19 אלגרסי : "תחילה יוזכר כי סעיף 351(ה) לחוק מגדיר גם "בן זוגו של הורה אף אם אינו נשוי לו" כ"בן משפחה". בהתייחסו לסוג המקרים שיחסו תחת ההגדרה "בן זוג" לעניין זה, בית משפט זה נתן דעתו לשינויים במבנה המשפחה והכריע זה מכבר, כי לא נדרשים מגורים תחת קורת גג אחת, ניהול של משק בית משותף או רכוש משותף על מנת לבסס מעמד כזה. הובהר כי היבטים אלה עשויים כמובן להוות אינדיקציות לקיומה של זוגיות, אך אינם מהווים תנאים הכרחיים שבלעדיהם אין (ראו: ע"פ 9187/03‏ ‏ פלוני נ' מדינת ישראל; פסקה 10 (26.9.2005) (להלן: ע"פ 9187/03).

"…   על רקע האמור, טענותיו של המערער שהתייחסו להעדר יסוד של "רצינות" במערכת היחסים שלו עם האם אינן מתיישבות עם פרשנותו של המונח "בן זוג" בגדרה של ההלכה הפסוקה.".

חשוב ביותר בנסיבות אלא לבסס את מהות הקשר בעת החקירות במשטרה ! (במקרים בהם יש ספק במהות הקשר).


מתלוננות של שקר בעבירות מין במשפחה

במציאות אכזרית לאורך השנים למדנו, לא אחת, שלא כל המתלוננות הן מתלוננות אמת.
ברור לחלוטין שהפגיעה המתלוננת בעבירת המין במשפחה היא קשה מנשוא.
במיוחד באם האירועים היו כלפי קטינים/חסרי ישע. יש יצירה של אירועים שלא התקיימו, כנקמה לדוגמה, ויש גם הפרזה באירועים – לא אחת בשל נקודת ראיה שונה – או אפילו רצון בנקמה מוגברת.

אני אומר את הדברים כעובדה לאור זאת שראיתי תלונות שקר – מסוגים רבים.


ייצוג בעבירות מין במשפחה

בהתקיימות האירועים, ברור שהפגיעה היא איומה – אולם, עם כל הצער שבכך, מדובר במשרד לעריכת דין פלילי – וחלק מהיכולת להתמודד עם הייצוג המורכב הנו לא להיות מוכוון מתלוננת אלא מוכוון חשוד/נאשם.
עורך דין פלילי מוטי אדטו
עורך דין פלילי מוטי אדטו

יחד עם זאת חשוב לציין – יש ציפייה מהתא המשפחתי לטפל בכול מתלוננת, גם באם דבריה אינם אמת.

חובה להבין – שמדובר בתלונה שקרית – לא פעם שקרית בתחום ההגזמה, היינו היה אירוע – אבל התיאור הוא מוגזם לחלוטין ! הדבר מלמד על מצוקה גדולה וקשה לא פחות.

שלא היה דבר – מדובר במצוקה וקריאה לעזרה אחרת!

שוב, יודגש, גם שהתלונה היא בשקר יסודה – ומדובר במשפחה!

יש לאותה התלונה סיבה, הסיבה היא קושי אמת של המתלוננת, לא אחת ניראה את התלונה יוצאת באופן לא מכוון לגורמי טיפול אלא ואחרים.

– לא רק מתוך העדר הבנה למשמעות של התלונה – אלא גם מתוך מצוקה אחרת, אז מצטייר הסיפור הנ"ל כפותר בעיה אחרת.


ההתמודדות מול התלונה על עבירות מין במשפחה

מעצם האירועים הנטענים, שיש תלונה או חשד, לאירועים מסוג זה.
הכול בתוך המסגרת המשפחתית, מה שבדרך כלל כולל גם הבדלי גיל ומעמד,בד"כ כאן אין הגנה של "הסכמה" כפטור מאחריות פלילית!
(לא מדויק לחלוטין, אבל נכון בחלק גדול מהאירועים – גם באלו שהסכמה היא הגנה טובה – פעמים רבות הבושה תכבוש את הטיעון הנ"ל).
עוד דבר שברור לחלוטין היא העובדה שהתלונה יוצרת איום כבד לא רק בפן הפלילי – אלא גם במשפחתי!  בשל כך, הפחד שולט ! הבושה שולטת!
החיים מסתיימים למעשה במתקונת הקודמת.

בנסיבות אלא, לא אחת, בעת החקירות, חשודים לא מציגים גרסאות שיכולות לסייע רבות להם ! לא אחת הם מאובנים בעת החקירה במשטרה, מצפים שהכול יעלם ! אבל זה לא יעלם ללא התמודדות מדויקת ונכונה !

לאורך השנים ליוויתי, כעורך דין פלילי לעבירות מין, תלונות שקר לא מעטות בתחומי עבירות המין – תיקים שנסגרו עוד בשלבי החקירה/שימועים!

ה"סוד" הוא בהבנה של התמונה ומיקוד בבעיה האמיתית!

החשודד בעבירות מין במשפחה חייב למצוא עורך דין פלילי מובחר שרואה את האדם שבו, ויחד אפשרי לפרום, לא אחת, את העלילה שמולה הוא נימצא.


לדוגמה עבירת מין בין קטינים

עבירת מין במשפחה
עבירת מין במשפחה
אירוע מיני שניזום על ידי האחיין. האם הדוד יודה במשיכה מינית לאחיין ? מה תחשוב עליו אחותו ?
האם הוא יודה במעשה מגונה? שיטיל עליו כתם גדול מול חשד במעשה סדום?
כאן שאין הפרש גילים גדול! שמדובר בשני צעירים הקרובים בגיל. האם לכחיש ? האם להודות ? האם לשתף פעולה ?

פעמים רבות בשל הבושה לא מוצבת חזית נכונה אל מול האישומים והחשדות ! האם הוא אלך לטיפול ? או אמתין לראות את תוצאות המשפט?

לציין, הטיפול בעברייני מין, לדעת חלק מהעבריינים, הוא זה שמטים עליהם צל – ולא המעשה עצמו! מדובר כמובן בשטות מוחלטת ! בהעדר הבנה בין מעשה לתוצאה !


חשיבות (הבנת) האירוע המדויק

הרצון, בחלק גדול של המקרים, לבטח שיש סוגיה של מוסר, הוא להכחיש ! בכך אולי הבעיה תעלם ! זכות השתיקה הלא קיימת מצטיירת כרגע  נוסף של שקט!
אולם שהיה אירוע ספציפי תחום ומדויק – לא אחת עם ראיות חיצוניות, לא תמיד זה נכון מהבחינה המשפטית.
לדוגמה, אירוע של חיכוך מיני זה או אחר, שנים אחרי התלונה באה אל העולם.
התלונה היא על אונס ממש – אולם באם נתחם את התלונה – ונציב את האירועים במציאות שיש לנו, נישאר עם אירוע תחום שם הענישה היא גם תחומה – ולא חורגת מהראוי.
הכחשת כל האירוע כולו תוביל לכך שהגרסה של המתלונן תהפוך לאמת לבטח בסיוע שקרי נאשם שיוכחו בקלות. או גם ראיות חיצוניות לאירוע שכן התקיים וסליחה והתנצלות !
לא פעם – לבטח שיש פרידה במשפחה אחד הצדדים מתדלק אירוע אמיתי ומוביל את המציאות לתלונה חמורה הרבה יותר. כך להבנתו הוא יוכל לנקום בצד האחר.

כך התלונה גדלה עוד ועוד – וללא כל אירוע של אמת.

עורך דין פלילי מטרתו אחת – להבין את המציאות ולתווך בינה ובין החשוד, בעת החקירות במשטרה, תיווך שמסייע בהבנת התמונה הכוללת, ובך להימנע מטעויות שלא תמיד הן בונות תיקון להמשך.


עבירת מין במשפחה

עבירות מין במשפחה
עבירות מין במשפחה
באם ישנו אירוע חמור לחשוד/נאשם ולכבודו העצמי זהו התחום של עבירות מין במשפחה.
לא אחת התלונה היא בעת פירוק המשפחה ומהווה כלי בעת אותו מאבק חסר גבולות!
היינו עלילות מרושעות שנועדו לשפר את המציאות עבור המתלוננת בשם ילדיה פעמים רבות! פעמים אחרות בשמה שלה!

המתלוננת תציג את עבירות המין כחלק מעבירות אלימות ואירועים נוספים – בתחום זה יש עלילות לרוב – פרוק התא המשפחתי הוא סיבה טובה לרצות נקמה !


מהלך של עלילה בעבירות מין במשפחה

במהלך השנים הצלחתי להציג אירועים מסוג זה כחלק ממהלך של עלילה! כך יצא שהנאשמים זוכו/זכו לענישה מקלה במיוחד !
לצערנו תלונות רבות בתחום זה עולות אל פני השטח עם התפרקות היחסים במשפחה, נקודה שמובילה למחשבות על האמת לאמיתה של התלונות באותם המקרים  – האומנם התיאור הינו בשל אירוע של אמת או "שיפור המצב" המשפטי אל מול הליך הגרושים?
ראוי לציין  – משרדי טיפל במספר לא מבוטל של עלילות בתחום זה – בעיקר עלילות בתחומי עבירות המין של נשים כנגד הבעל/חבר/בעל לשעבר.
– כמובן בהקשר לפירוק היחסים המשפחתיים. (חלק מהתיקים נמצאים באירועים של זיכויים ועוד באתר זה בפרק המתאים).

סיוע לעלילות בתחום עבירות מין במשפחה

לכאורה המערכת צריכה הייתה לנקום בשקרנים שמנסים להוביל אדם שלא עשה דבר לבית הכלא למשך שנים רבות! זהו לא המצב!
באם מתברר שהתלונה היא שקרית – גם אז המערכת תפעל לחפות על השקרים!
בתחום זה ידוע שיש עורכי דין לענייני גרושים שהלקוחות שלהם נוהגים להגיש תלונות מסוג זה – הרווח בהליך הגרושים מובטח – הנזק לא יתקיים לעולם – גם באם ייחשף השקר!
זה המקום להזכיר שההגנה היא על מתלוננות היא לא הגנה על נפגעת!
היינו עצם התלונה מקנה הגנה – גם באם יתברר שהתלונה שקרית ! בשנת 2016 שהנושא עלה על הפרק שונו הכללים של המדינה – אולם עדיין אין כתבי אישום כנגד מתלוננות בעבירות מין במשפחה שגילו ששיקרו!

אירועים של עבירות מין במשפחה

עבירות מין במשפחה
עבירות מין במשפחה
אל החשדות בעבירת מין במשפחה מגיעים לא אחת מתוך מסכת של טענות אלימות!
הדבר הנו מהותי שכן בהמשך מתברר שהכחשה גורפת של עבירות האלימות (שלעיתים יש להן אחיזה מסוימת במציאות) מטילה צל על היכולת לנהל את תחום המין שהוא חמור הרבה יותר!
כאן חייבת להיות מחשבה רבה בעת ניהול ההליך המשפטי החל משלבי החקירה בשאלה מה הן הנסיבות הכוללות של האירועים ומה באמת התקיים.
– היינו איכן התוכן ומתי אנו נכנסים לתחומים של פנטזיה טהורה – ולמה!
בתיקים של אלימות במשפחה, נתקלנו שעל בסיס של תלונת אמת, לדוגמה פגיעה בפרטיות מולבשת תלונה על מעשי אונס ועוד (לדוגמה פסק דין דחקנוב באתר זה).
גם האישה שנתפסה בוגדת – וצולמה – הרחיבה את הסיפור עד בלי די למחוזות הזויים של אונס ועוד.

גם לאחר סיום ההליכים בעבירות מין במשפחה – בתחום זה

כאן, בתחום זה, יעדיפו רבים שלא להודות ולא ללכת לטיפול גם באם משמעות הדבר לא להשתחרר בשליש ברישיון !  אסירים רבים בתחום זה רואים באירוע שעברו עלילה חמורה – עלילה שהשמידה את חייהם.
הם מתקשים להודות באירוע למרות שזה ברור שהתקיים !
קיום במצב דברים שכזה הם יסווגו כמסוכנים מינית – ולאור אותה הסכנה – הם יאלצו להיות מפוקחים במשך שנים רבות גם אחרי השחרור ממאסר.

הקושי להיעזר במשפחה – בתלונות על עבירות מין 

עבירות מין במשפחה
עבירות מין במשפחה
 
ברגיל חשוד בעבירת מין במשפחה יכול ויסתיים במשפחתו – כאן בתחום עבירת זה לאור מעורבות שני בני משפחה – המשפחה פשוט לא תמיד יודעת במי לצדד.
– ולאור זאת המשפחה אינה תמיד ששה לסייע לבן משפחה זה או אחר. גם המשפחה הקרובה של החשוד מתקשה לתמוך בו לאור החשדות.

ראוי לדעת  –  במיוחד שעה שמדובר בנפגעת קטינה בני משפחה רבים יציעו "סיוע" – אבל לא מדובר בהבטחת אמת – איש הרי לא ירצה להיות בין הפטיש בסדן.


הדבר מועצם שהתלונה בשקר יסודה

כאן חשיפת השקר יוצרת מציאות בלתי נסבלת כלפי המתלוננת. בנסיבות אלא חשוב כבר בשלבי החקירות להתייחס לנושא מצד החשוד.


הצורך להיות יצירתי – בהתמודדות עם עבירות מין

לאור היות התלונה קשה כל כך ולא פעם שנים רבות אחרי – חשוב להיערך לטיפול בתלונה באופן יצירתי.
המשטרה לא אחת יצירתית!
דוגמה ליצירתיות משטרתית – תרגילי חקירה :
המתלוננת מתקשרת שנים אחרי מזכירה את הסיפור ומבקשת סוג של תמיכה קלת ערך. לדוגמה :
"אני זקוקה ל4000 ש"ח לשלם לפסיכולוגית בגלל מה שעשית לי".
או
"הפסיכולוגית אומרת שאני צריכה לקבל ממך אישור על מה שעשית לי, כי אם לא זה פוגע לי בטיפול".
כאן חשוב לדעת – המשטרה היא חלק מהשיחות, פעמים רבות, לא פחות חשוב לזכור – תמיד – הכל מוקלט! הכול ישמש כראיה בהמשך.

לא אחת כעורך דין פלילי טיפלתי באנשים שבאו עם בעיה מסוג זה של פניה ל"פיצוי" צמיד הסכום המבוקש היה קטן כך שרציונלית עדיף לשלם מאשר לשכור עורך דין פלילי – אולם התשלום הוא הודיה!


חשוד חכם מול השיחות חובה עליו

חובה לאסוף כל ראיה וכול נקודה אודות החיים בזמן עבר ולבחון כיצד אפשרי בכלל להשתמש באותם האירועים לצורך הוכחת אי קיומם של האירועים.
ראוי לציין הדבר אינו פשוט כלל ועיקר – בתחום זה יערכו עימותים.
בתחום זה יעשה שימוש בפוליגרף לא אחת.
אבל – שיש תלונה שנים רבות אחרי – בסופו של הליך אנו כמשפטנים נבחן את התלונה ונבדוק עד כמה אנו מאמינים לה, לא אחת המערכת תתעה וחף מפשע יסיים את חייו בבית האסורים.

 דוגמה לאירוע שלהבנתי לא היה אמור להסתיים בהרשעה – עבירות מן במשפחה

עד כמה התחום הנו פרוץ לאמון במתלוננת גם ללא ראיות כלל – ולא לראיות ראוי לציין את המתלוננת שחלמה בחלום שאביה תקף אותה בילדות. החלום המשיך להתפתח והמשיך לגדול עוד ועוד. עד שהגב' טענה למציאות של ממש !
החלום הפך לדרישה כספית מהאב שיקנה לה דירה כ"פיצוי".
הדרישה הכספית הפכה לתלונה – וסופו של הליך החלום הוביל ל 12 שנות מאסר.
בנסיבות אלו אין אלא להציע לכול חשוד בפוטנציה להיעזר בעורך דין פלילי בהקדם האפשרי על מנת לצלוח את ההליכים הלא פשוטים שהוא עתיד לעמוד בהם.

התיישנות בעבירות מין

התיישנות בהליך הפלילי – עד מתי ניתן להגיש תלונה?
  • פשע – עבירה שנקבע לה עונש חמור ממאסר לתקופה של שלוש שנים.
  • עוון – עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה שאורכה נע בין 3 חודשים ו-3 שנים (כולל).
  • חטא – עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה בת פחות מ-3 חודשים.
החוק מתאים את תקופת ההתיישנות לדרגת החומרה של העבירות השונות (סעיף 9(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982):
בפשע (רצח וריגול בזמן מלחמה)  – 20 שנים.
בפשע אחר – 10 שנים.
בעוון – 5 שנים.
בחטא – שנה אחת.
מרבית עבירות המין הן פשעים וחלק אחר יכול ויחשב עוון!

עבירות מין בקטינים בני משפחה

עבירת מין שבוצעה בקטין על-ידי בן-משפחה או על-ידי אחראי על קטין וחסר ישע, קובע החוק ההתיישנות תתחיל להיספר מגיל 18 של הקטין!
אם חלפו 10 שנים מיום ביצוע העבירה – לא יוגש כתב-אישום אלא באישור היועץ המשפטי לממשלה.

התיישנות עבירת מין שבוצעה בקטין ע"י קרוב משפחה

באם עברו יותר מ- 10 שנים מאז ביצוע העבירה, נדרש אישור היועץ המשפטי לממשלה  לצורך העמדה לדין – אין קשר לחקירת משטרה – משטרה צריכה לחקור בכל מקרה.
פשע: גיל 38 (תקופת התיישנות בת 10 שנים מיישנת את האירוע בגיל 28 של הקורבן).

עוון: גיל 33 (תקופת התיישנות בת 5 שנים המתחילה בגיל 28).


התיישנות עבירת מין שבוצעה בקטין ע"י מי שאינו קרוב משפחה ושמלאו לו 15 שנים

אם עברו יותר מ- 10 שנים מאז ביצוע העבירה, נדרש אישור היועץ המשפטי לממשלה לצורך העמדה לדין

 תקרה:
פשע: גיל 28 (תקופת התיישנות בת 10 שנים המתחילה בגיל 18).

עוון: גיל 23 (תקופת התיישנות בת 5 שנים המתחילה בגיל 18


עדות כבושה

עדות כבושה היא עדות שצצה זמן אחרי האירועים. באם באירועים "רגילים" אנו מחפשים את ההסבר ללמה ניכבשה התלונה ולמה החליטה לצאת את האור – בעבירות מין במשפחה הדרישות הנ"ל הן פחותות בהרבה. התשובות כאילו ברורות לחלוטין.
ברגיל אנו דורשים הסבר לצורך הבנה של מספר פרטים :
א. למה העדות נכבשה.

ב. למה העדות הפסיקה להיות כבושה.


אני מביא ציטוט מפסק דין עליון : ע"פ 1987/17 .

https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts\17\870\019\e15&fileName=17019870.E15&type=4

(-) כבישת העדות – כבישת עדויות של קורבנות עבירות מין הינה תופעה
מוכרת, בעיקר כשהמעשים נעשו בתוך המשפחה, ועוד יותר מכך כאשר הקורבנות הם
קטינים.
הלכה היא כי כבישת העדות לא תפגום במהימנות המתלוננת אם ניתן לה הסבר
סביר ומשכנע.
בתוך כך, בית משפט זה עמד לא פעם על כך ש"הנסיבות המביאות קטין,
קורבן עבירות מין במשפחה, לכבוש את עדותו הן אכן רבות ומורכבות, ולרוב הן אינן
מונחות על-פי היגיון וניתוח רציונלי של אדם בוגר"
(ע"פ 00/2485 פלוני נ' מדינת
ישראל, פ"ד נה(2 (918 ,926) 2001 ;(וראו גם ע"פ 05/6643 ,בפסקה 34.

מידע נוסף

מה נחשב לאלימות

בכדי לדעת מה נחשב לאלימות יש צורך לבחון את המקרה, להבין את המהות ואת מה שעומד מאחורי הדברים, אך לא פעם קיימת הפרדה ברורה בין

קרא\י עוד »

קבלת דבר במרמה

2.2.1 יסודות העבירה של קבלת דבר במרמה מתוך : פ 29739-07-17 נוי: " סעיף 415 לחוק העונשין, קובע כעבירה קבלת דבר במרמה: "המקבל דבר במרמה,

קרא\י עוד »

ניצול יחסי מרות

ניצול יחסי מרות הם ניצול של מעמד בתפקיד בכיר, או במקום בו לאדם יש שליטה על אדם אחר, ומתוך תפקידו או מעמדו הוא מנצל את

קרא\י עוד »

היזהרו מהבטחות

היזהרו מהבטחות! אחד הדברים שצריכים להנחות אתכם בבחירת עורך דין פלילי במרכז היא לדעת להיזהר מהבטחות. לא תמיד הדברים תלויים בידיו של עורך הדין המייצג

קרא\י עוד »
לייעוץ 052-2332651 דילוג לתוכן