עבירות מין טיפול

 עבירות מין טיפול – השינוי שצריך להתקיים! במקרים רבים שאלת האשמה ברורה או ברור שיהיה אישום פלילי (לא תמיד ברור היקפו)  והרשעה פלילית במשך!
בנסיבות אלו המחשבה היא על הסיום של התיק בין בענישה ובין בדרך אחרת ! (יש תיקים שמסתיימים בטיפול וללא ענישה כלל).
עבירות מין טיפול
עבירות מין טיפול

בנסיבות אלו – ההיבט הטיפולי בעבריין המין הוא המוביל!

עורך דין פלילי מתחיל לבנות את האפיק השיקומי מיד עם קבלת המידע אודות אירוע שכזה!


למה חשוב הטיפול 

 מלבד שאלת הענישה.
בעצם הטיפול בבעיה יש כדי למצוא את הדרך להבטיח את החברה לעתיד לבוא, ולמנוע את עבירות המין שיכולות לנבוע מהעבריין, ולשנות בכך את העונש שיקבל באופן מהותי על המעשה של זמן עבר!
מן הראוי לציין – יש הבדל עצום בין הענשה של עבריין מין שמוגדר כמסוכן לכזה שיוגדר כלא מסוכן (מסוכנות נמוכה) – כמובן לאור החקירות כיום הערכת המסוכנות של עברייני המין מבוצעת באופן אוטומטי! (לפי סוג העבירה).

אונס? מעשה מגונה? הטרדה מינית?

ראוי להזכיר חלק עצום מעבירות המין אינם מעשי אונס חמורים! או לפחות נקודת הסיום תהה שלא מדובר באונס אלא באירוע פחות! לדוגמה, אירועים של “מעשים מגונים”, “הטרדה מינית” ועוד. אירועים שיכול ויסתיימו בענישה שונה לחלוטין מכלא ממש!

אחרי טיפול בעבירות רבות של מעשים מגונים שהסתיימו בעבודות שירות או אף רק בענישה צופה פני עתיד – ראוי לזכור שנסיבה מרכזית לענישה מקלה היא – העדר הסיכון לחברה שנובע מהאדם!

כאן תוכניות טיפול משונת לחלוטין את התמונה העונשית!

תוכנית טובה היא כזאת שניבנית מהתחלת החקירה, ולא פעם אחרי ייעוץ בעורך דין פלילי עוד לפני החקירה.


מגבלה חמורה על הטיפול 

בני המשפחה, במיוחד הקרובה, פעמים רבות הם הבעיה הגדולה ביותר של עבריין המין! הם בעצם מונעים את הטיפול הראוי בו !


לדוגמה – עבירות מין טיפול

אמו של עבריין מין צעיר מסרבת להכיר בעובדה שהוא עבריין מין! היא טוענת שוב ושוב שהוא “אולי טעה”. אבל הוא לבטח שלא עבריין מין.

בנסיבות אלו הילד “מתיישר” לפי האם – גם הוא שרצה טיפול מפסיק לרצות טיפול ! בנסיבות הנ”ל – אין סיכוי לטיפול.

(במקרה שם הוא אנס לאור 7 שנים לערך בן משפחה קטין ביותר).


עבירות מין טיפול – מומחים לטיפול בעברייני מין

במסגרת שלל המומחים בהם נעזר המשרד יש מומחה מיוחד לתחום עברייני המין: “מעריך מסוכנות מינית“.
תפקידו של “מעריך המסוכנות המינית” הוא להעריך את הסיכון המיני העכשווי והעתידי של העבריין/חשוד/נאשם מורשע שנימצא בד”כ בהליך משפטי.
ראוי לדעת שבמסגרת החוקים החדשים תפקידו של מעריך המסוכנות המינית הוא משמעותי ביותר. הוא מספק את המידע שיאפשר לנו לדעת מה הסיכוי לחזרה על האירוע הפלילי.

זאת הערכה שמתבצעת לאחר ההרשעה הפלילית.


מה עושים בעקבות דו”ח מעריך המסוכנות?

עורך דין פלילי אדטו מוטי
עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7
בהתאם לסיכוי שהאירועים יחזרו עליהם,  תקבע תוכנית טיפול מינית. תוכנית שאמורה לקחת בחשבון את מלוא הפרמטרים של עבריין המין – ומכאן את דרכי הטיפול ולא פעם כיוצא מהם את הענישה.
יש צורך לדעת: חלק מהותי מעברייני המין הם אנשים נורמטיביים בכול שאר תחומי חייהם ! 
 יש חובה לטפל בדפוסים הפגומים בנושא המיני.

שאתה עבריין מין, הקיום האמתי לעבירות היה בחוסר הבנה שלהם למהות האחר!

במקרים של הכמה “מכוח” תפקיד – אין הפנמה שאין מציאות של  ריצוי מרצון אלא ריצוי והסכמה לאור היחסים המיוחדים.


חשיבות אבחון מסוכנות חודרת גם לתסקיר

אחד הכלים המרכזיים בענישה נימצא במסוכנות שיש – כמו גם בשינוי המסוכנות! שינוי שמתקיים לאור טיפול ורצון בשינוי.

אולם, זה המקום לספר, שהתסקיר של שירות המבחן מושפע רבות מדו”ח המסוכנות!

תסקירי שירות המבחן כידוע הם כלי מרכזי ביכולת של עבריין מין להימנע מענישה ! כאן, ללא תסקיר – יש מציאות של ענישה חמורה הרבה יותר !


דוגמה – עבירות מין טיפול 

 בהרצאות של מחלקת החנינות של בית הנשיא חוזר ועולה הסיפור הבא:
 
ילד כבן 13 משך את חוט החזייה של ילדה בת כיתתו (“ויגי”), זאת התלוננה והוא נשפט על “עבירת מין”.
 – ובגלל שלא לקח אחריות על היותו “עבריין מין” הוא הורשע.
מה שמחלקת החנינות עשתה בהמשך, זה לא העניין, אלא העניין הוא בכך שיש בית משפט שראה בנער שעשה מעשה קורדס – “עבריין מין”.

התכולה בעבירות מין

בנקודה זאת ראוי לזכור שתכולת עבירות המין היא נרחבת וגדלה.
– כך – שהגלישה אל מחוזות העבירה הפלילית קלה – ולכן חובה לבחון את הנושא הטיפולי בבדיקה של כל עבירת מין.

העבירות המין “החדשות”

קיימות עבירות מין שחורגות מהעבירות הקלסיות של אונס, מעשה סדום, מעשים מגונים.
הן מעשים שבעבר היו נחשבים ללא יותר מ”מעשי קונדס” (נוסך לול, שבלול, “מציצים” ועוד)), כאילו שבעבר לא היו זוכות אפילו לתלונה.
לבטח שלא לחקירה משטרתית ועם השתלטות “ההתנהלות הראויה” הפכו לעבירות מין חמורות יותר/פחות. אבל ללא ספק לכאלו שזוכות לחקירה משטרתית ואפילו תוך שימוש באמצעים משטרתיים מתקדמים בחקירה.

 בנקודה זאת די להזכיר את החוק למניעת הטרדה מינית שכולל בתוכו אף הערה מינית חד פעמית כאירוע פלילי, הקמת בית ספר ללימוד כיצד מנהלים שיחה אינטימית עם נשים, חשיפות אסורות ועוד.


עבירות מין טיפול
עבירות מין טיפול

אירוע מר חיים רמון

דוגמאות חיים רמון (נשיקה קצרה במקום הומה בהמשך לחיבוק מצד הגברת), ועוד ועוד.
האומנם היה פה אירוע מיני?
האם יש עוד אדם שהיה נשפט על אירוע שכזה?


המקרים מהצד ההפוך

לעומתם קיימים המקרים ה”קלאסיים” במסגרתם מתרחש אירוע חמור עד כדאי הוצאה מהחברה של קורבן האירועים.
כאן יש להזכיר מעשי מין בקטינים, אונס ועוד.
כמובן שקיימות עבירות מין רבות שהן בין לבין – ולאחרונה קיימת התמקדות, ובצדק.
 בעבירות של החזקת תמונות מחשב של קטינים, הצעות מגונות לקטינים ועוד ועוד.

מהו לא אירוע מיני

לא יכול להיחשב לאירוע מיני מה שהעבריין אינו מודע לאספקט המיני שלו, או לא יכול להיות מודע לכך גם אחר במצבו.
ראוי לדעת – לאירוע מיני יש אספקטים שימשכו הרבה ארבה אחרי סיום העונש על האירוע, לאור זאת לחשוד/עבריין חשוב לסווג את האירוע באופן שאינו מיני.

הבעייתיות שנחשפת – בתחום עבירות המין

עורך דין פלילי אדטו מוטי
עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7
עבירות המין, אפילו “הפשוטות”, יכולות ללמד על בעיתיות קשה, לעתים בתחום המין בלבד.
לעתים בגבולות וראיית האחר באופן עקרוני. נקודות אלו יכולות להיות מטופלת שהן עדיין לא התנהלויות מושרשות !
מיותר לציין שלא מדובר בכול המקרים – לא פעם, מדובר באירועים שהסיכוי של האדם שיחזור על ההתנהגות הבעייתית כמעט וזניח.
הכל נבחן על פי היחס לאירועים.
הסבר:  זה המקום לספר – לחלק ניכר מעבירות המין החמורות קיימת אינדיקציה בזמן עבר – אינדיקציה שאם הייתה מטופלת הייתה יכולה לבטל את הבעייתיות.
 עורך דין פלילי הדואג ללקוחו אינו יכול רק לטפל בבעיה המשפטית, במקרה ומתבררת בעיה יש צורך, במיוחד בעבירות מין, לבנות תוכנית שתטפל במוקד הבעיה.

טיפול נכון כמובן גם משפיע על הענישה בזמן הווה  – אבל עוד יותר חשוב מכך מוריד את הסיכוי לחזרה בזמן עתיד.


 עבריינים חוזרים

זה המקום לספר בתחומי עבירות המין יש “גרעין קשה” של עבריינים חוזרים – היינו אנשים שמאכלסים את בתי הכלא עבירה אחרי עבירה ואין מציל. לא להם ולא לחברה.

כיום ובעבר המשרד טיפל בסדרה של אירועים שטיפול טיפולי ראוי ונכון – תוך ביטול המסוכנות העתידית – הוביל לענישה מקלה ביותר.

נקודת הסבר – עברייני מין
שפוגשים עברייני מין המורשעים פעמים רבות תמיד נתקלים בכך שבהתחלה סברו כולם שאין מדובר בתופעה מושרשת – והפעמים האלו היו ממש מזמן.
ראוי לדעת לא פעם פוגשים עבריין מין עם שש ויותר הרשעות (ועוד תיקים רבים מספור בדרך) – הוא לעתים סבור שאין לו בעיה בתחום המיני !
אבל …. אפשר היה להגיע לטיפול כבר מהחשד הראשון ! התעלמות תוביל למגמתיות.

תוכניות טיפול לעברייני מין

 חשוב לדעת – מעבר לענישה הפלילית קיימת חובה לבחון את חייו של הנאשם/חשוד להמשך חייו – ולהציע תוכנית להמשיך כזאת שתאפשר לו איכות חיים. לא להזניח בעיות חמורות – מה שיוביל לבעיות בהמשך.
מיותר לציין, השאלה האם לבחור בתוכנית היא בחירה אישית של הנאשם/חשוד – אולם שנים אחרי מגיעים אלו שבחרו להתעלם – הפעם עם כתב אישום חמור הרבה יותר – וכאן אין דרך חזרה.

ה”בעיה” המרכזית שבשלה נחשדים אנשים נורמטיביים בעבירות אילו היא בעיקר פער בהבנה בין המצב החוקי כיום לבין המצב אליו הורגלו בארץ בשנים עברו. במיוחד שינוי נושא עבירת המין וביטול כל צורך להתנגד לתוקף כחלק מהצורך שהיה מוטל על המתלוננת.


שחרור “בשליש ” בעבירות מין

באם אתה לא הנשיא לשעבר מר קצב, ואתה לא לקוח אחריות – ולא עובר טיפול לעברייני מין – אין סיכויי שחרור !
כך שברור שלצורך השחרור והחופשות אתה תאלץ לעבור את הטיפול המדובר – השאלה היא אם כך למה לא להתחיל בטיפול והשינוי מוקדם ככול האפשר?

חוק הפיקוח על עברייני מין

חוק הפיקוח על עברייני מין הוא תוספת עונשית, או מניעתית שנועה לסייע בפיקוח על עבריין המין גם וללא תלות לעונש.
חובה להבין לא אחת התנאים שיוטלו מנותקים מהעבירה פלילית ורכיב זה יהווה את העונש החמור יותר.
בש”פ 5889/20 ריצארד: אדם שצילם נשים מתחת לחצאית. ל אחת שהוא מתחכך בהן. (ללא מודועת שלהן).

“….בית המשפט המחוזי (השופט מ’ רניאל) את תנאי צו הפיקוח, ובתוך כך קבע כדלקמן: “אני מקבל את טענת העוררת שהגם שהעבירות לא בוצעו בתחבורה ציבורית, אלא במקום ציבורי אחר, שהוא מאפייה, יש למנוע מהמשיב [המבקש – נ’ ס’] שהייה ביחד עם נשים במקומות ציבוריים. על כן, אני מקבל את הערר בענין זה וקובע למשיב מגבלה על נסיעה בתחבורה ציבורית – אוטובוסים, רכבות או מוניות שרות, אך לא מוניות בנסיעות מיוחדות – בנוכחות נשים, ללא ליווי של בגיר המודע לעבירה אשר יאושר ע”י קצין הפיקוח”.”.

לציין בערעור אושרו התנאים הנ”ל.

מידע נוסף

צווי הגנה

בבניה: 14.6.21.     אחד הכלים המרכזיים שיש לאזרח כנגד מציאות מאיימת על ידי אדם המקורב אליו בין שהיא מבן הזוג או שכן בביניין או

קרא\י עוד »

גידול סמים

גידול סמים “מסוכנים” מטרתו לייצר את ה”סם המסוכן” בדרך של גידול חקלאי. – לפי ראיית החוק המצב מוביל להוספה להיצע הסמים המסוכנים. לאור זאת החוק

קרא\י עוד »

סחר בסם החקירה

 נושא המידע על סחר בסם החקירה חשוב לצורכי התמודדות עם האירועים והחשדות בייחס לעבירות של סחר בסמים – בעת החקירה במשטרה!  רק בהבנת הליך החקירתי

קרא\י עוד »

שחרור ממעצר

הליך המעצר לצורכי חקירה הנו הליך פוגעני ביותר לאור העובדה שהוא בפועל עוצר אדם – חף מפשע! אדם שלמרבה ההפתעה במדינת ישראל במרבית המקרים לא

קרא\י עוד »

הכנה לעימות במשטרה

פרק בבניה 31.5.21 החקירה במשטרה נועדה להוביל לראיות משפטיות תקינות. ראיות פליליות שהן בלי ספק “נקיות” מרבב. כאלה שאפשרי להוכיח את החשדות והאישומים באמצעותן. עורך

קרא\י עוד »

סעיף 74 לחסד”פ

עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7 הפרוצדורה הפלילית נועדה להגן על האזרח. לאפשר עיון של אמת בראיות ולקבוע כללים כיצד נוכל להאמין לראיות

קרא\י עוד »
לייעוץ 052-2332651 דילוג לתוכן