מעשה סדום
מעשה סדום

המילה מעשה סדום  מפחידה רבים – כך יוצא שנחקרים על העבירה מתעסקים בשם ולא במהות. מעשה סדום הוא הגדרה משפטית לאירוע של :

החדרת איבר (או חפץ ) לפי הטבעת של אדם.

או – החדרת איבר מין לפיו של אדם.

אלו יוגדרו – מעשה סדום.

שיהיה ברור : החדרות של חפצים/איבר מין לפי הטבעת מושוות מבחינת הענישה לאונס מבחינת הענישה! כמובן שיש את שאלת ההסכמה! היינו שיאן הסכמה חופשית ומרצון.

שאלת ההסכמה בייחס למעשה סדום היא למעשה עצמו!

היינו באם יש הסכמה ליחסי מין, ואין הסכמה למעשה סדום – מדובר בעבירה פלילית ! המתגונן יצטרך להוכיח לכול הפחות הגנה של טעות בהמצב הדברים – היינו שהוא היה סבור שההסכמה חלה גם על המעשה הנ"ל.

כך ששאלת ההסכמה המלאה היא קריטית להבנת התמונה המשפטית פלילית.


מעשה סדום?

במרבית המקרים העבירה תהה מלווה בעבירות מין  נוספות לדוגמה מעשים מגונים, ובאם תהה החדרה של חפץ/איבר לאיבר המין ללא הסכמה עבירת האונס !

שאלת ההסכמה קריטית  – שאין בעיה של גילים והפרש גילאים – ויש הסכמה – מיותר לציין – אין שום בעיה בעצם המעשים ואלו מותרים לחלוטין.

כמובן יש מקרים בהם יש אונס חוקי לאור הבדלי הגילאים, או הבדלי המעמד. כמו ניצול יחסי מרות, טיפול נפשי, שירות ועוד.


מעשה סדום

347. (א)  (1)   העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו שש עשרה שנים, או העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו שש עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, דינו – מאסר חמש שנים.

מעשה סדום - עורך דין פלילי
מעשה סדום – עורך דין פלילי

בעילה אסורה 

346. (א)  (1)   הבועל קטינה שמלאו לה ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לה שש עשרה שנים, והיא אינה נשואה לו, או הבועל קטינה שמלאו לה שש עשרה שנים וטרם מלאו לה שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, או תוך הבטחת שווא לנישואין, דינו – מאסר חמש שנים;

מעשה סדום למעלה הוא "בהסכמה" ובשל הנסיבות יש כן עבירה פלילית שנובעת מעצם היחסים המיוחדים בין הצדדים.

באם אין הסכמה – הדבר מושווה לעבירת האונס.


גם בשעה שיש יחסי מין ללא הסכמה

אין הבדל באם מדובר באונס (באיבר המין) ובין המדובר ביחסים אנאלים/אוראליים.

עצם החקירה ללא הסכמה לאחד האיברים – היא אונס לכל דבר מבחינת הענישה.


חשיבות הפרק – מעשה סדום

יש מצבים בהם יש יחסי מין בהסכמה  – אבל מבחינת האישום יכול ויתקיים אירוע פלילי שיוביל לאישום פלילי בגין "מעשה סדום" !

הדבר מתקיים שעה שיש הסכמה ליחסי מין מסוג מסוים ואין הסכמה לסוג האחר ! בנסיבות אלו יש מקרים בהם מוגשת תלונה במשטרה לאחר האירוע שם נטען שלא הייתה הסכמה לאקט הנוסף!


הקושי בהתמודדות מצד החשוד

הקושי המרכזי בהתמודדות מבחינת החשוד הוא פשוט לחלוטין. הוא לא מבין (לעיתים) את ההבחנות שיש בחוק. עצם החדרת איבר המין לפיה של האישה – בעיניו זהו חלק מההסכמה הכוללת ליחסי מין!

מעשה סדום
מעשה סדום

לפי התלונה ולפי החוק – יש את הצורך בהסכמה לכול אירוע מיני !

בנסיבות אלו יש אירועים שהחשוד בעת החקירות במשטרה לא יתמודד באופן מיטבי אל מול החשדות – ולא יפרוס את הגנתו כנדרש בשל העדר הבנה למשמעויות המלאות של כל אחד מהדבירם שיגיד.

עורך דין פלילי מטרתו בעת החקירה להעמיד את החשוד על המשמעות המלאה של הדבירם שיגיד.


חקירת מעשה סדום

כמו בעבירת האונס, עצם החקירה במשטרה משתק.

לא פעם אף יותר בשעה שיש אדם שנימצא עמוק בארון, או כזה שרואה את האירוע המיני כמנוגד לאופי חייו כולם.

בנסיבות אלא מנהל אדם מלחמה על כבודו – ושוכח שהוא באירוע משפטי!

כך יוצא שבמקום להביא ראיות על ההסכמה של הפרטנרית – הוא עסוק להכחיש.

לדוגמה עבירת מעשה סדור חקירה

שני חיילים היו באירוע מיני.

שבמשפחתו של אחד מהם חשדו בחבר הטוב, שהוא יותר מסתם חבר, אמר האחר שהוא נאנס.

היינו שהאירוע היה שלא בהסכמה.

כאן יש חובה לפרוס את כל המערכת על מנת להוכיח שהייתה הסכמה מלאה לכול האירועים.


עימות בעבירת מין 

במקרה של הכחשה סביר להניח שיתקיים אירוע של עימות – במסגרתו יעומתו החשוד אל מול המתלוננת.

מדובר בפעולת חקירה מורכבת ביותר במסגרתה מוכנסים החשוד והמתלוננת (בד"כ) לחדר אחד על מנת להטיח את הגרסאות אחד בשנייה. מיותר לציין – משרדי מבצע הכנה לחשודים שהמשרד מייצג, הכנה שנועדה לאפשר לחשוד למסור את גרסתו באופן המיטבי שיש.