החזקת סכין או אגרופן
החזקת סכין או אגרופן

האיסור על החזקת סכין או אגרופן נובע – מהפוטנציאל.

שם אירוע אלימות “קטן” הופך בהשפעת נשק קר לאירוע שונה לחלוטין! אירוע עם פגיעות קשות.

לא פעם אפילו לעבירות רצח או פגיעה חמורה, לא תמיד עם כוונה מלאה מראש. אולם הזמינות של הנשק הקר משנה לחלוטין את התמונה.

בפועל, אין סוף אירועי אלימות שלא היו נזכרים בשל קוטנם, הפכו לפרשיות רצח מפורסמות אחרי שימוש בסכין, חתיכת מתכת חדה, או אפילו בקבוק שבור.

כיום על ה”כוונה תחילה”, או אילו, על הכוונה לפגוע אנו למדים אפילו ממעשה שצמוד בזמן לאירוע עצמו !

אחרי ייצוג בתיקי רצח – גם כאלו שבוצעו באמצעות סכינים.


הנזקים הקשים מנשק קר

ראוי לזכור עצם ההחזקה בסכין במערכה הראשונה יכולה להוביל לאירוע איום ונורא שאיש לא חפץ היה בו – במערכה האחרונה.

מצד שני פעמים רבות יש החזקה כשרה לחלוטין, כמו בציוד של צלם, או דייג, או אפילו אדם שרוצה לצאת פיקניק בטבע ! כל אלו הן החזקות כשרות בסכין!

דקירה בשל זמינות ה”נשק” – כאן מדובר בבקבוק שבור : http://mynetherzliya.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%91%D7%A8-%D7%91%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%A4%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91-%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%A2-%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%AA-%D7%93%D7%9D-367574


אישום ברצח לאור אירוע שלא היה צריך להתקיים – התוצאה של החזקת סכין ושכרות

https://www.mako.co.il/news-law/legal/Article-7e2e148fdc11041004.htm


החוק החזקת סכין או אגרופן

186 – .      (א)  המחזיק אגרופן או סכין מחוץ לתחום ביתו או חצריו ולא הוכיח כי החזיקם למטרה כשרה, דינו – מאסר חמש שנים.

(ב)  לענין סעיף זה, חזקה היא כי החזקת אולר הנה למטרה כשרה. החזקה לפי סעיף קטן זה לא תחול על החזקת אולר במוסדות חינוך או במקומות אחרים, הכל כמפורט בתוספת השניה, או בסמוך אליהם.


 החזקת כלי התקיפה – האם כלי תקיפה?

בנסיבות אלו עצם ההחזקה של סכין, או, אגרופן מחוץ לתחומי החצרים הביתי מהווה עבירה פלילית.

כמובן, תנאי בסיס הוא שעצם ההחזקה היא למטרה לא כשרה!

מיותר לציין – “הגנה עצמית” כאמירה אינה “מטרה כשרה” ! היא אפילו ההפך ממטרה כשרה!

לאור הסיכון החברתי החמור שנובע מעצם ההחזקה – בתי המשפט נוטים להעניש, לא פעם, בחומרה יתרה הנובעת מהסיכון.

ראוי לציין העבירה הנ”ל נאכפת פעמים רבות בשל חיפושים אחרי סמים קלים, ומה שהחקירה במשטרה מעלה כתוצאה.


האם בפועל סכין?

סכין : הוא כלי שמסוגל לחתוך או לדקור. (גם באם אינו ניראה כמו סכין).עורך דין פלילי בירושלים

כאשר הלהב בו מתקבע. באם הלהב אינו מתקבע – זהו אולר שכן מותר להחזיק – אלא במקומות מסוימים. (מוסדות תרבות, בתי ספר ועוד).

אולר יכול להיות מותר להחזקה (אורך להב עד 10 ס”מ וללא פתיחה קפיצית) בנסיבות מסוימות – אולם לא חוקי להחזקה בנסיבות אחרות – לדוגמה בתוך בית ספר ועוד.

אגרופן : מכשיר שנועד לפגוע באחר שעה שחובטים בו באגרוף.

יש אגרופנים שעשויים מפלסטיק/גומי!

לא אחת בחינה של הכלי שנתפס תלמד אותנו שלא מדובר בסכין אסורה!


החזקה בסכין למטרה “כשרה”

סכין היא גם כלי פונקציונלי למטרות רבות, לא רק כלי עבודה אלא גם כלי לאכילה!

בנסיבות אלא ניקבע שעל האדם שנימצא עם סכין מחוץ לביתו להסביר את הסיבות לאותה ההחזקה ! ללא הסבר יש הנחה שהמטרה אינה כשרה !

היינו הנטל להוכיח את חוקיות המטרה עובר אל המחזיק! זהו אומנם נטל, אבל נטל בו ניתן לעמוד לא אחת ובכך לבטל את האישום הפלילי !

המטרה יכולה להשתנות – לדוגמה :

באם אתה דייג ויש לך סכין לצורכי ניקוי הדגים – במידה ואתה בסרט – המשך ההחזקה כבר הופך ללא חוקי!

גם למיקום של הסכין יש חשיבות רבה :

לדוגמה :

באם אתה מחזיק סכין ככלי עבודה (לדוגמה צלם), אזי ההחזקה היא חוקית כחלק מציוד הצילום, אולם באין ציוד צילום באותו הרגע – אין שום צורך בהמשך החזקת הסכין !


מהם חצרים – בהם מותר להחזיק בסכין?

ההחזקה היא אסורה – מחוץ לחצרים ! היינו מחוץ לחומי הבית – כולל גינה!

עוד לציין – אספני נשק קר (רשומים בעמותות אלו ואחרות) – יכולים להוכיח שהם נושאים את הנשק כחלק מהתחביב שלהם – בנסיבות אלו גם ההחזקה של הסכין ועוד תהה למטרה כשרה ! (בהנחה שזה חלק מהתחביב).


עבירת החזקה כעבירת כוונה!

החזקת סכין/אגרופן היא עבירה מסוג פשע ! לא מדובר ברשלנות בלבד!

בנסיבות אלו יש צורך במודעות לקיומה של העבירה – ואין די בכך שהייתה סכין.

לדוגמה :

רכב עבודה בו יש ארגזי כלים שם באחד מהם יש סכין עבודה!

זוהי (אולי) החזקה כשרה ! אבל לא רק – גם באם הנהג אינו מודע לעצום הקיום של הסכין – אזי אין עבירה פלילית!


חיפושים שלא כדין

ההתקלות בתיקים שנושאם החזקת סכין/אגרופן פעמים רבות היא לאור חיפושים על הגוף וברכב.

כאן ראוי לציין – על מנת ששוטר יבצע חיפוש שכזה הוא צריך עילה ! (בהעדר הסכמה מדעת).

דוגמה :

לקוח של משרד עורך דין פלילי אדטו חנה במקום שאינו כדין.

שוטרים שהיו בסיור שיגרתי הבחינו באיש, הם ביצעו חיפוש ברכב.

כידוע יש להסביר בדוחות את הסיבה לחיפוש – כאן הסיבה הייתה פשוטה לפי הדוחות – “הוא אתיופי”.

מיותר לציין עצם העובדה הנ”ל אינה עילה סבירה לחיפוש ! בנסיבות אלו המדינה חזרה מכתב האישום ! האישום נימחק.


מהי מטרה כשרה?

המטרה נבחנת לאור ההסבר שמנפק הנחקר לחוקרים (לא פעם אפילו בעת החיפוש/מציאה של הסכין)!

לדוגמה – אנשי מקצוע מסוימים אוחזים בסכינים כחלק מעבודתם!

כאן יש לבחון את הקשר לעבודתם ואת סבירות האמצעי לעבודה!

הסבר כמו – יש לי סכסוכים והסכין להגנה עצמית – זהו אינו הסבר להחזקה כשרה! זאת בדיוק החזקה שאינה כשרה!

גם סוג הסכין יכול ותלמד על ההיגיון של החזקת הסכין!

החזקת סכין או אגרופן
החזקת סכין או אגרופן

לדוגמה – מתקין שלטים:

אם אתה מתקין שלטים סביר להניח שיש לך סכין יפנית. או אפילו סכין אחרת.

האם סביר להניח שתהה לך חרב?

באם זה סביר אתה צריך להסביר זאת היטב למה!


סיוע של עורך דין פלילי 

לפני כל חקירה אתה רשאי להתייעץ בעורך דין פלילי מטעמך! אל תוותר על זכות זאת!

החזקת סכין בנסיבות שאינן כשרות היא עבירה פלילית חמורה!

כזאת שיום יום אנשים חסרי עבר פלילי מוענשים בגינה! לא פעם גם בעונשים שמצטיירים כקשים!

בנסיבות אלו ראוי ונכון להיעזר בעורך דין פלילי מרגע החקירה הפלילית ! יעוץ בחקירה הוא מתבקש ! לבטח באם יש רצון לפרוס את הגרסה באופן מיטבי.


שימוע פלילי

ראוי לציין – רבים מתייחסים למכתב היידוע כשימוע – ושם מסבירים את עצמם באופן שמכשיל את היכולת להגן עליהם בהמשך!

שימוע דורש עורך דין פלילי ! את תנסה לבד! מסירת הגרסה במכתב יכול ותכשיל אותך בעבירה פלילית חמורה ! רק הבנה של מלוא התמונה יכול ותמנע זאת. עורך דין פלילי מרכיב בעת השימוע לא רק את השימוע עצמו אלא גם יוצר את התנאים לטיעון לעונש – או לניהול התיק הפלילי!