זכות היוועצות בעורך דין

זכות היוועצות בעורך דין פלילי – לנחקרים לפני החקירה במשטרה בעורך דין פלילי מטעמך
אין שום משמעות לזכויות של נחקר לבטח שיש ברקע הליכי מעצר בעת החקירה במשטרה.
ללא הידיעה על הזכויות המוקנות לו בדין הפלילי!

חשוב לדעת, אין “זכויות” לא חשובות!

הכול חשוב – לפחות עבור הנחקר ברגע החולשה של החקירה הפלילית. קשה להעריך מראש מה משפיע על אדם זה או אחר. חובה להקפיד על תנאי חוק המעצרים.

זכות הייוועצות בעו"ד פלילי - עורך דין פלילי אדטו מוטי
זכות היוועצות בעו”ד פלילי – מוטי אדטו

לדוגמה:

מניעה של מזון או יכולת לשתות וכו הובילו להודעה של הנחקר בעבירה שלא ביצע מעולם!

על מנת למנוע מצבים מסוג זה הוקנתה זכות היוועצות בעו”ד פלילי!

יש זכות למילוי הצרכים הפיזיים! נחקר חכם עומד על כך!

אין דרך להתמודד ללא עמידה על כך עם חקירה פלילית שקשה פיזית ונפשית!

הכלי המרכזי במיקוד של כל נחקר ונחקר – היא זכות היוועצות בעוד פלילי מטעמו!

רק הוא יעמידו על הזכויות ויהפוך אירועים שלמים להתקפה תחת להיות בהגנה!


 זכות היוועצות בעורך דין – הדרך למדריך זכויות הנחקר

הדרך הבטוחה לדעת מהן הזכויות שיש לנחקר בעת החקירה הפלילית היא להתייעץ בעורך דין פלילי!
ללא זכות היוועצות בעו”ד פלילי שיסביר על הזכויות – הכשל ברור!
רבים רבים הם המקרים בהם לאחר הגשת כתב האישום טוען הנאשם “לא ידעתי” וכמובן  – לא תמיד אפשרי יהיה לתקן את הנזקים שנגרמו.
רעיון זה הוא ההתחלה האמצע והסוף של הפרק הזה – על זכות היוועצות בעורך דין פלילי!
חשוב לדעת זכות השתיקה היא זכות מוקנית לחשוד, לעדים אין זכויות שתיקה, אולם המעבר בין חשוב לעד הוא מהיר ביותר.
– לא תמיד הנחקר יכול לדעת מהו המצב האמתי שלו. היוועצות בעו”ד פלילי היא הכלי לנסות להבין את התמונה.

תוצאות הפרת הזכות היוועצות בעו”ד פלילי

לאור המהות החשובה שמוקנית לזכות – הפרת הזכות יכולה להוביל לביטול המשקל של חקירת הנאשם – או אף ביטול ההסתמכות על תוצרים שצמחו בעקבותיה.
במקרים אלו ו/או אחרים האפשרות שיכולה להתקיים היא זיכוי מלא!
ראוי לציין מאז שהיו מספר זיכויים בשל הפרת “זכות היוועצות בעוד” הרושם הוא שהמצב משתפר.

עדיין יש הפרות רבות של הזכות הכול כך חשובה, ראוי לבצע תיעוד מידי בזמן אמת של כל הפרה לצורכי שימוש עתידי!

התיק הפלילי הוא השימוש בחקירה ! הכול מחייב תיעוד עבורו!


לדוגמה חשיבות זכות היוועצות בעו”ד פלילי 

השוטר הסביר לנחקר שהוא צפוי להשתחרר וכי עורך הדין הפלילי אינו באמת עורך דין פלילי!

תיעוד של הדבר מידי אחרי שהתקיים – תיעוד זה מבטל את משמעותה של אותה חקירה פלילית!


 דוגמה איך זה ניראה במהלך המשפט בפועל

הפרת הזכות להיוועצות – קטין בתיק רצח! (ייצוג עו”ד אדטו מוטי):

את החקירה הזאת – לא הקליטו ! יש רק מזכר מחקירת רצח ! ! מתיאור השוטר: (קצין משטרה בכיר –  רפ”ק).

627/17: “חיבקתי אותו ואמרתי לו: תשמע, אתה בגיל , בן כמה אתה ? אמרתי לו אתה בגיל של הבן שלי, ואמת יש לי בן בגיל 18: אמרתי לו: תשמע תספר לחוקרת את כל האמת, וכדאי שתספר את האמת. (ת/20 – המזכר).

627/29: “…אנחנו מיד כשהוא אמר שאני בדקתי וגיליתי שהעורך דין בדרך, המשכנו לדבר. אי אפשר לעצור. אפשר לעצור אבל שקטין מדבר אתך ורוצה לדבר, ואומר לך: אני אספר הכול, אז אתה לא אומר לו חכה שניה שיבוא העורך דין. הוא אמר, עורך דין ואמרנו לו, שאלתי בררתי אם ראש הצח”מ העורך דין בדרך ? אמר לי העורך דין בדרך. ממשיכים לדבר אתו”. 629/22 השוטר: “הרגשתי שאני מדבר אליו כמו אב לבן,..”.


בית המשפט מזדעזע בזמן אמת

בית המשפט: כ.ה.ש #### 17 : “אתה שוטר, אתה רב פקד, אתה במדים, ויש פה קטין, והקטין מתלבט והוא אומר: תחכו, אני רוצה לחכות רגע לעורך דין. אז אתם משכנעים ממש בשכנוע, זה לא צריך לעשות”.

628/20: “יכול להיות מאוד שהוא אמר נחכה לעורך דין, אני רוצה לחכות להיפגש עם עורך דין, אבל בסופו של דבר אנחנו ממשיכים לדבר והוא כן מבקש לדבר“. (הוכח ! רק לפני ת/1 יש שיחה עם עורך דין – הינו חקירה במזכר).

628/22: כ.ה.ש. #### :אז בסופו של דבר, זה מה שאב בית הדין אמר לך, שאנחנו נתקלים ביותר מידי תיקים שבהם אנשי המשטרה עושים הכול כדי להוציא הודעה לפי שיגיע עורך דין”.

אבל בפועל שיש הפרת זכויות – הכרעת הדין ריקה מהתייחסות לכך ! לכן המשטרה רואה בדברים כאמירה מהשפה ולחוץ !

מיותר לציין – אם למעלה ראינו כיצד “עוקפים את הזכות היוועצות – מוביל צוות החקירה מציג איך מעידים בבית משפט -קשר לאמת אין ! ההרגל המשטרתי של ביטול זכויות פועל !

1084/20: אדטו: “…. יש שם סוג של הפעלת לחץ, אבל יש שם הפעלת לחץ מבחינתי, ש, על הנאשם, להתחיל לדבר לפני שעורך הדין מגיע. היה דבר כזה ? %%%: ממש לא”. אדטו: מה ? %%% : ממש לא”.


הפרת זכות היוועצות בהליך הפלילי – על ידי המערכת המשפטית

גם כיום במקרים רבים פועלת המערכת המשפטית, לא אחת, על מנת שלא לאכוף את כל המשמעות של הפגיעה בזכות.
היינו לתביעה הפלילית ולעיתים אף לשופטים יש לא אחת רצון בתוצאה שהיא אולי “צודקת” אבל לבטח שלא משפטית צודקת.
בתי משפט מנסים שוב ושוב “להגיע לעיקר” העיקר שלא להוביל תיק פלילי לכדאי זיכוי.
– לא פעם יש הרושם שלבית המשפט יש רצון בתוצאה – מציאות שאסור לה להתקיים!
דוגמא מפרוטוקול שם הופיע הח”מ  – ככה מדבר קצין משטרה בכיר בתיק פלילי! בית המשפט יעשה הכול על מנת למנוע טיפול שורש בבעיה ! זאת המציאות החוקית כיום!היוועצות בעורך דין פלילי
628/20: “יכול להיות מאוד שהוא אמר נחכה לעורך דין, אני רוצה לחכות להיפגש עם עורך דין, אבל בסופו של דבר אנחנו ממשיכים לדבר והוא כן מבקש לדבר”. (לפני ת/1 יש שיחה עם עורך דין – מיותר לציין ללא תיעוד מוקלט).

627/17: “חיבקתי אותו ואמרתי לו: תשמע, אתה בגיל , בן כמה אתה ? אמרתי לו אתה בגיל של הבן שלי, ואמת יש לי בן בגיל 18: אמרתי לו: תשמע תספר לחוקרת את כל האמת, וכדאי שתספר את האמת“.

שקוראים מתברר – זהו מעשה מגונה של קצין משטרה (רפ”ק) בכיר בעצור קטין!


זכות היוועצות בעורך דין  – הפרה אחרי הפרה – המשך

627/29: “…אנחנו מיד כשהוא אמר שאני בדקתי וגיליתי שהעורך דין בדרך, המשכנו לדבר. אי אפשר לעצור. אפשר לעצור אבל שקטין מדבר איתך ורוצה לדבר, ואומר לך: אני אספר הכול, אז אתה לא אומר לו חכה שניה שיבוא העורך דין. הוא אמר, עורך דין ואמרנו לו, שאלתי בררתי אם ראש הצח”מ העורך דין בדרך ? אמר לי העורך דין בדרך. ממשיכים לדבר איתו”.זהו כבר מעשה מגונה בחקירה !

בית המשפט קבע אומנם שהחקירה הייתה לא תקינה – אבל סרב לפרוט לפרוטות את המעשים!
כך מבצעת המשטרה עבודה תוך עקיפה של כל חוק וכל חושה שיש עליה! זה לא תקין!
אבל בהעדר טיפול מערכתי זאת הופכת להיות נורמה ! עורך הדין משקף את הדברים ומבקש זיכוי! רק אחרי מספר זיכויים יהיה שינוי!

זכות היוועצות בעוד – בהליך הפלילי 

חקירה פלילית היא אירוע קשה ביותר נפשית לנחקר, נחקרים מתפרקים נפשית לא פעם, בוכים ועוד!
בעבר התלווה לכך גם קושי פיזי ניכר. קושי שהוביל, לא מעט אנשים, לוותר על המעט של זכויותיהם ולרצות רק לסיים את פרק החקירות. אפילו בהודיה בעבירה פלילית שלא ביצעו. עד כדאי כך היו החקירות הפליליות קשות ביותר.
מציאות של משפטים בהם אנשים הורשעו ושנים לאחר מיכן התברר שהם אינם אשמים, אלא הודו לאור לחצים אלימים.
אלימים פיזית  – אלימים נפשית – ובמשולב של החוקרים במשטרה שברצונם “להצליח” עיוותו את הדין.
התוצאה הפכה להיות שהפרת זכויות של נחקר  – במיוחד בהיבט הנפשי (היום נדיר שתהה אלימות פיזית) יכולה להוביל לביטול המשקל של החקירה וכתוצאה – לזיכוי מלא!
בכך נוצר הצורך בפיקוח הדוק יותר על הליכי החקירה הפלילית במשטרה – לאור זאת הזכות להתייעצות בעורך דין פלילי קיבלה עדיפות!
כיום לפי החוק הפלילי לפני כל חקירה או אפילו שינוי בחקירה (כמו הצגת ראיה “מפתיעה”) מקבל הנחקר מידע מלא על זה שהוא שכאי להתייעץ בעורך דין פלילי שיסייע לו באופן אמתי להבין את מכלול האירועים – כולל את השינוי שהוצג בפניו!!!

ההתפתחות בחוק בשאלת זכות היוועצות בעו”ד פלילי

עורך דין פלילי אדטו מוטי
עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7
מאז חודש נובמבר 2009 אפשר לומר שמתקיים שינוי מהותי ביותר במסגרת חוקי האזרח במדינת ישראל. הנקודה בה הפרק יגע מתייחסת לזכות להיות מיוצג, על ידי עורך דין פלילי, כתנאי בחקירה במשטרה.
במסגרת השינוי יושמה מדיניות משפטית “חדשה” של פסילת הודעות חשודים (שהפכו לנאשמים) שנגבו בחקירה במשטרה שלא לפי הכללים.
– הפסילה היא כמובן בעת המשפט הפלילי עצמו.
– הפסילה לא בשל בעיה בתוכן (משקל)! או “התנהלות עבריינית” מצד המשטרה בגביית ההודעה (כמו בעבר).
בשל העדר הקפדה על זכויות הנחקר – הזכות המדוברת היא הזכות להתייעץ עם עורך דין פלילי לפני החקירה במשטרה.
מקריאה ראשונה יכול האזרח, שלא מכיר את הדין הפלילי, לחשוב שלא מדובר במדיניות הגונה לכלל האזרחים במיוחד לא לקרבנות  האירוע הפלילי.
לחשוב שמדובר בחוקים שמטרתם ל”הגן על עבריינים” – ולא כך.
– כאן חייבים לזכור את כל האנשים שהודו נשפטו ונענשו בגין תיקים פליליים בהם אין הם אשמים, עבירות אותן לא ביצעו – הם הודו ונשפטו.
בשל הלחצים שבחקירה הפלילית בשילוב השלכות חוסר היכולת להתייעץ עם עורך דין פלילי מטעמם.
פרק זה דן בזכות של נחקר להיוועץ בייעוץ משפטי מטעמו, ייעוץ בעורך דין פלילי מטעמו.
יעוץ שיכול להיות ההבדל בין הצלחה בחקירה הפלילית במשטרה ובין כישלון שיכול להוביל להשלכות כבדות משקל  -בין היתר הרשעה וענישה במקום בו הדבר יכול היה להימנע.

זכות היוועצות בעו”ד – מה מתקיים בפועל שמתקיימת הפרה של זכות היוועצות?

 פסילת הודעות (החקירות הכתובות. פסילה הכוונה שאין יכולת להשתמש בדברים בעת המשפט הפלילי) שניגבו שלא בהתאם לכללים.
בין היתר תוך ביטול זכותו של החשוד להיוועץ עם עורך דין פלילי, בנסיבות אילו ראוי לתת תשומת לב מיוחדת לאמור כאן – כהדגשה.
לציין רק לאחרונה החלו בתי המשפט להקנות לאונס “זכות השתיקה” את המעמד הראוי לו – הרי חייבים להכריע. אם מתקיימת זכות שתיקה – אז שימוש בזכות אינו יכול לגרום לנזק לנחקר.
בסיום הפרק יורחב החלק הנוגע לאחת העצות והיא סירוב לשתף פעולה בחקירה – “זכות השתיקה” – וכן יוסבר על זכות השתיקה בבית המשפט במובחן מזכות השתיקה בחקירת משטרה.
זכות השתיקה יונקת את כוחה מהיכולת להבין היטב את ההזהרה ולבחור בקו התנהלות ראוי – דבר זה יתקיים רק במקום בו עורך דין פלילי מספק את הייעוץ המלא לנחקר ומאפשר לו להבין את מלוא המציאות המשפטית הפלילית המתפתחת.

פסילת ראיות פורנזיות בשל הפרת החובה לבקש רשות לחיפוש 

השלכה של המציאות הזאת התקיימה בשנת 2012 שעה שנקבע בבית המשפט העליון.
בהלכה חדשה וברורה שבהעדר הזהרה של שוטר לאזרח לפני חיפוש (בכליו, ברכב, בבית ועוד) והעדר הסבר על זכותו של החשוד לסרב לחיפוש – אפשר לפסול את תוצאות החיפוש.
לדוגמה:
 
תיק בניהול המשרד, לקוח של המשרד התבקש לאפשר חיפוש ברכבו בחיפוש נמצאה סכין.
הוגש כתב אישום על עצם החזקת הסכין.
הטיעון – החיפוש הוא בשל היותו בן העדה האתיופית – היינו אין מדובר בסיבה ראויה לחשד באדם – התוצאה המדינה חזרה בה מ”כתב האישום”.
זכות היוועצות בעורך דין פלילי
זכות היוועצות בעורך דין פלילי
דוגמה :
המשרד ייצג אדם שהלך ברחוב, שוטר שהכיר אותו מהעבר ביצע חיפוש בכליו – נמצאו מעט סמים אסורים.
המשרד טען  – לא הייתה כל סיבה לחיפוש.
עיון בדו”ח של השוטר הסביר את הסיבה – האיש הלך ברחוב מצד לצד.
כמובן זאת הסיבה שיש רחובות – שאנשים ילכו.

התוצאה: המדינה חזרה בה מהאישום הפלילי.


כיום המצב משתנה? זכות היועצות בעוד

הזכות ליועץ כזכות חוקתית ממש – סידרה של פסקי דין החל מ”הלכת יששכרוב“.

 ע”פ 1301/06 עזבון המנוח יוני אלזם נקבעה – הלכה חדשה.
שם שוטרים גם באמצעות מדובבים דאגו להבאיש את ריחו של הסנגור הפלילי באוזני הנאשם.
להבאיש עד שזה התעלם מהעצה לשמור על “זכות השתיקה” והודה במעשים – בניגוד לעצת עורך דינו הפלילי.
– כאן לראשונה נפסלו הודעותיו בפני המדובבים וכן הודעותיו לחוקרים וכן השחזור. (הרי כל אלו הושגו תודות לדרך הנפסדת להשגת הראיות).
שם דובר במשפט של מי שנרצח לפני עדתו – היינו משפטו של אדם מת! אולם לכן היה נוח שם לקבוע הלכות – אבל נידרש שינוי עמוק במערכת על מנת שהזכויות יהיו גם של החיים!

למשרד שתי שלוחות בירושלים ובמרכז (תל אביב), המשרד מייצג חשודים בפלילים בכול בתי המשפט בארץ ובתי הדין הצבאיים מהצפון דרך השרון והשומרון ועד לדרום ולעיר אילת.

מידע נוסף

צווי הגנה

בבניה: 14.6.21.     אחד הכלים המרכזיים שיש לאזרח כנגד מציאות מאיימת על ידי אדם המקורב אליו בין שהיא מבן הזוג או שכן בביניין או

קרא\י עוד »

גידול סמים

גידול סמים “מסוכנים” מטרתו לייצר את ה”סם המסוכן” בדרך של גידול חקלאי. – לפי ראיית החוק המצב מוביל להוספה להיצע הסמים המסוכנים. לאור זאת החוק

קרא\י עוד »

סחר בסם החקירה

 נושא המידע על סחר בסם החקירה חשוב לצורכי התמודדות עם האירועים והחשדות בייחס לעבירות של סחר בסמים – בעת החקירה במשטרה!  רק בהבנת הליך החקירתי

קרא\י עוד »

שחרור ממעצר

הליך המעצר לצורכי חקירה הנו הליך פוגעני ביותר לאור העובדה שהוא בפועל עוצר אדם – חף מפשע! אדם שלמרבה ההפתעה במדינת ישראל במרבית המקרים לא

קרא\י עוד »

הכנה לעימות במשטרה

פרק בבניה 31.5.21 החקירה במשטרה נועדה להוביל לראיות משפטיות תקינות. ראיות פליליות שהן בלי ספק “נקיות” מרבב. כאלה שאפשרי להוכיח את החשדות והאישומים באמצעותן. עורך

קרא\י עוד »

סעיף 74 לחסד”פ

עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7 הפרוצדורה הפלילית נועדה להגן על האזרח. לאפשר עיון של אמת בראיות ולקבוע כללים כיצד נוכל להאמין לראיות

קרא\י עוד »
לייעוץ 052-2332651 דילוג לתוכן