עבירות סחיטה באיומים הן עבירות אלימות – שחלקן קשות ביותר.

כאן חייבים לדעת לאפיין את הדרישה של הכסף/שווה כסף/מעשה.

מתי מדובר בעבירה של סחיטה באיומים ? מתי באיומים ? מתי מדובר בדרישה של סכום כסף המגיע כדין ? גם באם יש חוסר בניסוח נכון של הדברים ! (לא פעם הבעיה היא בהבנה של הצד האחר את הדברים החוקיים לחלוטין).

פעמים אחרות “נוח” לצד שמתבקש לשלם חוב לנסות לאפיין את דרישת החוב כאירוע של “סחיטה” על מנת לחמוק מדרישת החוב.


מתי דרישה כדין של כסף/דבר אחר הופכת לאיומים ?

לאחר מספר תיקים פליליים של סחיטה באיומים ואפילו לא רק באיומים שם הגיעו אנשים נורמטיביים לחלוטין למציאות של סחיטה של האחר – קל לומר !

עורך דין פלילי אדטו מוטי - סחיטה באיומים
עורך דין פלילי אדטו מוטי – סחיטה באיומים

השאלה היא מהו הבסיס לבקשת הכסף (בד”כ ) על מנת לדעת האם מדובר בסחיטה באיומים מהסוג שאנו נרצה להעניש כמערכת – או אירוע שכולו התנסחות לא ראויה של אדם שדורש את שמגיע לו – או אפילו התנסחות ראויה.

פשוט בשל פגם בשומע הוא סרג לתוכה את האיום החוקי והפך אותו לאיום פלילי !

באירועים רבים יש אולי העדר יכולת הסבר אצל אנשים אלו ואחרים – אבל לבטח שלא אירוע פלילי !

במקרים אחרים מדובר בכך שהאדם השומע מדמיונו מוסיף את הנופל הפלילי לדברים !

גם רמת האותנטיות של הדרישה של הכסף היא מכרעת ! האומנם דרישה כדין ? (לבטח בשאלת הענישה).

לדוגמה :

הדרישה היא לקבלת סכום כסף האיום הוא “תזהר ממני אתה לא יודע מה אני אעשה לך”.

באה המשטרה – האיש מסביר : “פניתי לעו”ד אזרחי ואני אעקל אותו ואת כל חייו ! זאת הייתה כוונתי !”.

כאן אין מדובר באיום כלל !


חשיבות האמירות בעת החקירה במשטרה

בעבירות שם סחיטה באיומים, לבטח שמתקיים התשלום בפועל, יש פעמים רבות גם עבירות נלוות של עושק ועוד.

כל דרישה של נכס או הנעה של אדם לפעול שהוא לא רוצה (מי רוצה לשלם חובות ?), יכול ויובילו לאישומים פליליים גם שאין עבירה פלילית.

הרבה מאוד תלוי בהסברים של הנחקר בעת החקירה במשטרה, בין כחקירה פרונטלית ובין בעימות.

חשוב לדעת בעידן הדיגיטלי שבו אנו נמצאים יש הנחת עבודה שכמעט כל דבר שיאמר מוקלט. כך שפעמים רבות אנו דנים בכוונה מאחורי ההקלטות ולא בתוכן האמירות. נושא הכוונה הפלילית לכן הוא חשוב ביותר.

לציין, ייעוץ עורך דין פלילי בעת החקירות הוא חשוב ביותר שאנו מתעסקים בשאלות של כוונה והחובה לדייק את עצמינו. עצות לחקירה פלילית שלא בנויות על בחינה פרטנית יכולות להכשיל אותנו – בלי כל סיבה.

העצות יכולות לתת לנו כלים לבחינה של מקרה סל – אולם שנים של ייעוץ לנחקרים למדו אותי שיש את הצורך בייעוץ פרטני אישי לבטח בעבירות שם נושא הדרישה והכוונה הפלילית הן יסוד מהותי.


הצורך בעורך דין פלילי בייצוג נאשם בעבירת סחיטה באיומים

עבירת הסחיטה באיומים היא עבירה של אלימות. משום מה גם אנשים נורמטיביים שנקלעים לעבירת אלימות נוהגים “לשמור על זכות השתיקה”. זכות שלא באמת קיימת !

הרי בחקירות מסוג זה עוד יתקיים “עימות” כך שלא פשוט להסביר למה שתקת במהלך חקירת החשדות !

כאן ראוי לדעת – ההסבר לאירועים הוא קריטי !

פעמים רובת מדובר באירוע שכולו אזרחי ! שגם האיום הם ברמה האזרחית ! שאין משמעות לדברים שנאמרו – אלא ה”נסחט” מוציא את הדברים מהקשרם !

בעידן שבו הכול מוקלט – ראוי טוב טוב לחשוב מה להכחיש ומה להסביר !


לדוגמה סחיטה באיומים

סחיטה באיומים
סחיטה באיומים

לקוחה של המשרד סיפקה שירותי מין למעסיקה שהיה מבוגר ממנה ב מעל ל 40 שנים. בסיום כל אקט מיני הוא העניק לה “הלוואה” של כמה מאות שקלים.

הדבר נימשך מעל ל 20 שנה.

כאשר ילדיו גילו את העובדה שהוא מבזבז את כספו בדרך שכזאת, התקשרו לגב’ לשאול כמה כסף אביהם הלווה לה – היא מסרה ו אחר כך הם ביקשו את החזר “ההלוואה”.

כאן היא הודיעה אחרי שלא עמדה בסיכום להחזר הכסף שהיא תדאג שעבריינים כבדים להם היא מקורבת יפגעו בהם.

היא נעצרה נחקרה והודתה בכול.

כאן נכנסה המשטרה לתמונה וניסתה להוביל את הגב’ להתחייב שתחזיר את הכסף.

עורך דין מוטי אדטו מיד שנכנס לתיק שלח מכתב למשטרה ובו “הסבר”.

לפי ההסבר: “אנו נחזיר את הכסף מיד אחרי שאותו קשיש יחזיר את הבתולים”. הקשיש לא החזיר – הכסף לא הוחזר והתיק הסתיים במאסר על תנאי בלבד.


רמת האותנטיות בדרישת הכסף

בתיק של אירוע אלימות חמור ביותר בין חברים לשעבר עלה שהלקוח של המשרד היכה איים וסחט את חברו. התיק היה של בית המשפט המחוזי !

כאן הצליח עו”ד אדטו להוכיח שהדברים לא היו כמתואר.

שהנסחט הוא אדם שרימה ועשק ופגע בנאשם באין סוף דרכים ! שהוא הצליח להוביל את הנאשם לתת לו כסף רב שהיו בטיול בחו”ל והוא התנכר לכך שבאו לארץ ! שאותו אדם יצר מציאות דומה עבור רבים אחרים !

זהו היה הבסיס להסדר הטיעון הטוב ביותר של המשרד  (100 ימי מאסר) שם הרי הנאשם הוכה לילה שלם באלה ! על ידי חבורה !