שלבי המעצרמעצר לצורכי חקירה ( “מעצר ימים” ) – עורך דין מעצר ! עו”ד פלילי.

עורך דין מעצר
עורך דין מעצר

פרק זה בנוי ודן בהיבטים הפרקטיים של מעצר הימים” (מעצר לצורכי חקירה), מנקודת הראות של האדם עצור במשטרה לצורכי חקירה בתיק פלילי – המטרה לשקף את שלבי המעצר!

עד למעצר עד לתום ההליכים!

 כאן חייבים לדעת לא כל האנשים רגשית “שווים” ולאור זאת – רבים “קורסים” בשל החקירה הפלילית בעניינם – שהיבט המעצר הוא זרז קשה וחמור לאותה הקריסה.

 ההיבטים הנפשיים, מצד העצור, מתחילים עוד מהרגע שהוא מזומן/מעוכב לתחנת המשטרה לצורכי חקירה.
לא פעם עדיין לא בטוח על מה ולבטח שלא מה המשטרה יודעת.

 אם בן משפחה שלך עכשיו באינטראקציה עם המשטרה – זה הזמן להזמין עורך דין פלילי ! אל תחקה עם שלבי המעצר – מנע בעיות – ואל תפטור אותן בלבד!
עורך דין פלילי מוטי אדטו – 052-23-32-651.

עורך דין מעצר! שלבי המעצר – ההלם!

 קשה לכול אדם נורמטיבי להבין את השינוי במעמד!
ההלם וחוסר הידע (על מה ולמה) הם כלים בחקירה – ככול שההלם גדול יותר – המציאות הנפשית קשה יותר – מציאות זאת תנוצל על ידי החוקרים במשטרה שאף יגבירו אותה.
ידוע שהפחד מהלוא נודע הוא פחד איום  -הרבה יותר מהפחד מהנודע.
פעמים רבות המשטרה תנסה למנוע את היכולת להתייעצות בעורך דין פלילי.

 – שם הוא יצור את הנודע לעצור – ויפחית את מוטיב הפחד – מה שמבחינת המשטרה מקשה עליה. בנקודה זאת ראוי לציין יחד עם הזימון לא ימסרו פרטים על סיבת החקירה ועוד.


ההיבט הנפשי של המעצר 

ההיבטים הנפשיים הקשים הם לא רק מצד העצור, אלא, גם מצד משפחתו, קרוביו בייחסם עם העו”ד הפלילי.

– ראוי לדעת בתקופת ה”מעצר ימים” (המעצר לצורכי חקירה) הלחץ הנפשי על העצור ומשפחתו הוא כמעט בלתי ניסבל – המטרה הראשונה של כל עורך דין פלילי היא קבלת תמונה מלאה על המצב המשפטי והרגשי של העצור ומשפחתו – ומכאן לבחון את כל שניתן לבצע.

עורך דין מעצר
עורך דין מעצר
שיהיה ברור המצב הנפשי והכישורים לעמידה בלחץ של הנחקר הוא פקטור משמעותי במה שניתן לעשות לטובתו!
מקור מידע מרכזי, בנוסף לעצור לצורכי חקירה, הם בני המשפחה – משפחה מתפקדת וערנית היא הבסיס להצלחה בתיק פלילי !
 זה המקום לציין, באתר קיימים פרקים הסוקרים את נושא המעצר לצורכי חקירה מהפן המשפטי הטהור, על ההלכות החדשות והמגמות אליהן מוביל המשפט את החברה.
בסיום הפרק קיים חלק משפטי יותר הדן בהלכות המשפטיות האחרונות, במשפט הפלילי, ביותר מתחומי המעצרים בדרך של שאלות ותשובות.
ראוי לשים לב, לחקירה הפלילית קיים פרק נפרד, פרק זה דן רק בהיבטי המעצר – לצורכי חקירה ובעיקר בהיבטים האישיים של המעצר לצורכי חקירה.

עורך דין מעצר!  לפני הכול: עיכוב

שינוי הלכה – היבט בעיכוב  – חיפוש על הגוף – ללא חשד סביר:
 
מרץ 2012 – שינוי מהגדולים שהיו עד היום בזכויות העצורים – מהיום הסמכות לערוך חיפוש על גופו של חשוד מותנית בקיומו של “חשד סביר” לכך שאותו האדם מחזיק בחפץ כלשהו שהחזקתו אסורה או שהוא מושא לחיפוש על ידי המשטרה.
במידה ואין חשד סביר יש צורך בהסכמתו של האדם – גם הסכמה של האדם צריכה להיות הסכמה מדעת – הסכמה מדעת היא הסכמה שהמתבקש לחיפוש מודע לזכותו לסרב לאותו החיפוש  -תוך שהוא יודע שבמידה ולא יסכים – לא יינזק !!!


עורך דין מעצר – הסבר עיכוב: (קיים פרק יעודי על נושא העיכוב)

לא פעם לפני תחילתו של מעצר פלילי – מתבצע “עיכוב” – במיוחד שעה שמדובר באירוע ספונטני יתרחש עיכוב. (גם באירועים אחרים נשלחים השוטרים ה”פשוטים” לעכב את הנחקר לתחנה ושם יבוצע המעצר – ללא ספק נוהג פסול  – הרי החוק מחייב הוצאת צו מראש וזה לא מבוצע כלל.
בכול אופן זהו המפגש הראשון – הלם גדול – חשש גדול.

בצד השני נימצא שוטר שמטרתו פשוטה – להרגיע – כל כך להרגיע עד שהמעוכב אינו רואה את ההליכים כלל ולא מבין שהוא למעשה תחת חקירה (לא פעם) וישן על זכויותיו.


ה”עיכוב”הפלילי עורך דין פלילי מעצר

כשמו כן הוא – הוא סמכות השוטר לנסות להבין את המצב והוא מוגבל לזמן קצר ביותר -למטרה זאת. מעבר לזמן קצר ביותר על השוטר למלא דו”ח עיכוב – אבל אפשר לומר בביטחון שמרבית העיכובים הם ללא דו”ח.
– או שהם קצרים או שהאינטרס של הכל הוא שלא ימולא דו”ח.

היינו ה”עיכוב” הוא עד שהשוטר (או החוקר אחריו) יהיה מסוגל להבין את מה שמתקיים ואת הפוטנציאל הראיתי של האדם – מתרחש העיכוב.

– הכול מתוך מטרה שלא לבצע מעצרים מיותרים. הבנת האירוע תתקיים מחקירה של האיש, או חקירה של אחרים או איסוף בזירה – לעתים די ברישום הפרטים ושליחה של הזמנה להמשך לבוא לחקירה מסודרת.


 כאן חשוב לדעת: בסדר שלבי המעצר 

עיכוב יכול להפוך למעצר ממש – בקלילות.משרד עורך דין מעיכוב למעצר
לכן מעוכב חייב לראות את עצמו כנמצא בסכנה למעצר.
לעיתים יסביר החוקר למעוכב שהוא אינו זכאי לייעוץ עורך דין הרי הוא “אינו עצור”.
– מיותר לציין שמדובר בשטות מוחלטת וכל מעוכב שמועבר לחקירה פתוחה או שלא פתוחה (תחת הזהרה) רשאי לבקש להתייעץ בעורך דין פלילי.
גם חקירה משטרתית לא של חשוד היינו שלא “תחת הזהרה” יכולה להפוך לחקירה תחת הזהרה ברגע אחד. כך שהמורכבות של העיכוב ברורה.
לכן, למעוכב, חשוב להיות דרוך – במידה ואתה, כמעוכב, חש שהמציאות יכולה לשנות את פניה.
בנסיבות אלה ראוי – גם לעיכוב – לבקש להתייעץ עם עורך דין פלילי ולזמנו לתחנה/לשוחח עמו בטלפון על מנת להיות מסוגל להעריך את המציאות.

ראה עוד על פלילים כאן >>>


הזכות לדבר בנייד (אצל “מעוכב”)

מותר למעוכב להחזיק במכשיר נייד ולדבר בו – כמובן בהנחה שאין בעיה בשיחה (כמו שיבוש וכו).
ולכן במקרים בהם שוטרים הפעילו כוח על מנת לקחת את המכשיר והמעוכבים סרבו בכוח והדפו אותם והואשמו בתקיפת שוטרים – הם זוכו.


עורך דין מעצר – המעצר לצורכי חקירה פליליתמשרד עורך דין פלילי מעצרים

המעצר הראשוני הוא “מעצר לצורכי חקירה“, בפי העצורים “מעצר ימים” לאור העובדה שהוא נקבע למספר ימים ספור בכל פעם.
ה”מעצר לצורכי חקירה” נועד על מנת לאפשר למשטרה/ראשויות החקירה (לדוגמה רשות המיסים, הרשות לניירות, הגבלים עסקיים ערך ועוד).
בכוחם להחזיק את העצור בידיהם במהלך ימי החקירה ולצורכי החקירה.
מכאן ההתמקדות של העצור ושל המשטרה נמצאת בחקירה עצמה. לא בתנאי המעצר. מרות הקושי שבדבר.

ההחזקה במעצר באה על מנת לקדם את החקירה במשטרה, או, למנוע סיכון אפשרי לחברה, או, להליך החקירתי והמשפטי.


המטרה לחץ נפשי?

רשמית אסור לפי החוק שהמטרה של ההחזקה במעצר תהה לצורך יצירת לחץ נפשי על העצור, אולם, בפועל, לאור העובדה שהמעצר בד”כ “מקדם” את החקירה הפלילית, בשל תוספת ה”לחץ הנפשי” הקשה בו שוקע העצור.
לחץ שנגרם באופן שהבידוד של הנחקר יוצר אצל הנחקר לחצים פנימיים קשים ומכאן “רצון יתר” לשתף פעולה כמו גם מספק נוחות ניכרת לחוקרים.
– לא תמיד המטרה בפועל, כפי שהיא מדווחת לשופט (סיכון הציבור, העלמת ראיות, צורכי חקירה וכו’), – היא, לא פעם, המטרה האמתית של המעצר.
המערכת התומכת של העצור חייבת על מנת לסייע לו לשכור עו”ד פלילי שמטרתו הרגעה, הבנה, וגיבוש הכוחות להתמודדות עם המצב מתוך מודעות מלאה. עורך דין מעצר הוא הכרח !

כמעט בלתי אפשרי לתקן חקירה במשטרה – המשטרה מעצם רצונה בהרשעה יוצרת מציאות פיזית ונפשית כלפי העצור – מציאות שקשה ביתר להתמודד עימה – ללא סיוע של עורך דין פלילי מיומן.


עורך דין מעצר – שלבי המעצר – השלכות המעצר לצורכי חקירה

החשיבות הגדולה של המעצר היא בעובדה הפשוטה – אנחנו עוסקים באנשים. ברגע זה שמעצר על הפרק – אנשים מבוהלים.
כאן ניכנס היבט נוסף, אפשר להבטיח הבטחות חסרות כיסוי, אבל הדבר לא נעשה במשרד זה.

מיד עם המעצר קיימת תחושת הלם הראשוני אצל העצור – הדבר נכון לא רק לעצור אלא גם לסביבתו – קשה להאמין, לעיתים הדאגות הן מהותיות ולעיתים הן של מה בכך – אבל הדאגות אוכלות כל חלקה טובה.


 בפרק זה אנו נתמקד בעצור/נחקר בלבד

עורך דין מעצר
עורך דין מעצר
מעט מאוד עצורים, שנעצרים לראשונה, מצליחים לאסוף את עצמם ולהתמודד כשווים מול מערכת הלחצים של המדינה – מערכת הלחצים חורגת מהמעצר עצמו, היא כוללת גם פעולה במישורים רבים אחרים.

– החל מצילום העצור על ידי עדות צלמי טלוויזיה ועיתונות, דרך השפלתו בהובלתו אזוק, גם במקום שזה לא נידרש).
דרך חיפוש משפיל במקומות בהם הוא מנהל את עסקיו – למרות שאין חפיפה בין המקומות לאירוע הנחקר.

התחושה של העצור/נחקר היא, לא פעם, של חוסר יכולת לחשוב בבהירות ולהתמודד עם המציאות, הלחצים הנפשיים חזקים והמציאות בלתי נתפסת.
– סידור שצריך לעשות, תשלומים לשלם ועוד הופכים לפחד גדול.

החקירה והכליאה מובילות לתחושה של אובדן השליטה בסיסית מה שגורם לשינויים קיצוניים במצב הנפשי והעדר היכולת להתמודד עם ההליך הפלילי.
– לתוך ההלם והכאוס הזה נכנסת החקירה הפלילית שתוצאותיה יכולות להשפיע על כל המשך חייו של הנחקר.

על מנת להוסיף לבעיות לתוך הלחץ הזה נכנסים תרגילי חקירה ותרגילים של החוקרים להגברת התחושות – במציאות זאת עו”ד פלילי מטעם העצור אינו פריבילגיה אלא הכרח.

המטרה של העו”ד הפלילי במצב זה של חקירה פלילית לוחצת היא פשוטה – הוא מגיע על מנת ליצור עוגן לנחקר.

 עוגן שהוא באופן ודאי לטובתו. בנסיבות אלו הוא הקשר אל המציאות, הוא ההכוונה לחקירה. עו”ד פלילי מסוגל גם לפי פעולות המשטרה לאתר את הראיות שכפי הנראה נמצאות בתיק הפלילי.

עורך דין מעצר! שלבי המעצר – עובדים סוציאליים בבתי המעצר למה ומדוע

ראוי לדעת, במציאות של ערעור כל היסודות של החיים אנשים רבים כשלו מול הלחץ הכפול הזה.
בשנים האחרונות משולבים עובדים סוציאליים בבתי המאסר לאור עובדה זאת, עבודה “נכונה” של העו”ד הפלילי שמגיע למעצר ומסייע בהבנה מלאה של המציאות היא כלי מרכזי לעצור ולמשפחתו בהתמודדות על מציאות המעצר.
חלק גדול מעבודת העו”ד הפלילי הוא בסיוע בהתמודדות עם אותו הלחץ, לחץ משתק בחוסר היכולת להבין את המציאות הכוללת.
עבודת עו”ד פלילי נכונה מאפשרת למרבית החשודים לפנות חלק ניכר מיכולתם להתמודדות עם המציאות המאיימת – להבין את משחק הכוחות שמופעל עליהם ולאור זאת לבחור בקו ההתנהלות הנכון עבורם.

עורך דין מעצר! שלבי המעצר – היבט רגשי שמוביל ל” סיוע לחוקר”

פעמים רבות בשל ההלם מהמעצר ורצון למעט תשומת לב חיובית מהחוקרים יגרום הנחקר, העצור.
לעצמו נזקים כבדים להמשך ההליכים המשפטיים, כמו לדוגמה הודעה בעבירות פליליות שהוא לא ביצע ואפילו עבירות עליהן החוקרים לא ידעו ולו דבר ולא שאלו ולו דבר.
לא רק ביחס לעבירות פליליות באותן ביצע ובהן הוא מודה קיימת בעיה זאת, אלא, גם ביחס לעבירות פליליות שכלל לא ביצע.
לא אחת אנו נתקלים בהודעות של נחקרים שהודו בעבירות פליליות שלא יכלו לבצע גם אם רצו (לדוגמה הודיה בעבירות שכלל לא היו בארץ בעת ביצוען).
 בנקודה זאת פרויקט החפות האמריקאי (בדיקות DNA המבוצעות ביחס למורשעים בפלילים ומוכיחות שוב ושוב שהורשעו נאשמים ונגזרו עליהם שנות מאסר ארוכות – ללא אשמה פלילית.
חלק ניכר מההרשעות הפליליות היו מבוססות על הודעות שווא – הסיבה השלישית בכמותה).

זה הזמן להירגע – היה ואתה “היסטרי” או אתם המשפחה חסרי שליטה – תנשמו עמוק ותבקשו להתייעץ עם עו”ד פלילי לפני כל פעולה אחרת!!!


 החובה לאפשר ייעוץ משפטי פלילי

חובה להבין – לחוקרים יש חובה לאפשר לך להתייעץ עם עו”ד פלילי – נכון, הם מנסים למנוע ממך את הזכות, אבל עדיף לשתוק ולהמתין לבואו של עו”ד פלילי לפני כל דבר אחר.
לנחקר: אל תסכים להיחקר שאתה בלחץ נפשי וללא יעוץ משפטי מעו”ד פלילי.
עצור את ה”טירוף” , שים גבולות ללחץ הנפשי. התייעץ, תירגע, תבין – ואז תחליט האם אתה מעוניין להשיב על השאלות, עד כמה, מה גבולות האמירות שלך, כיצד אתה שם סייגים, או שמע אתה מעדיף – לאחר ייעוץ והבנה כיצד לעשות זאת מצד העו”ד הפלילי – לדבוק ב”זכות השתיקה”.
אל תשכח אילו הם (המשטרה) שצריכים להוכיח את אשמתך ולא אתה שצריך להוכיח את חפותך.
עו”ד הפלילי יגיע, אם דחוף אזי באופן מידי, ירגיע, ויסייע לך להבין את המציאות המאיימת ויחד תגבשו החלטות להמשך.

שלבי המעצר – האם אפשר לעצור את הליך המעצר הראשוני

כאמור בעוד תת קטגוריה של הפרק – אפשר לעתור לשחרור גם במהלך 24 השעות הראשונות.
מדובר בהליך נדיר ביותר והוא מתקיים רק במקום בו אין כל בסיס למעצר. במקרים אלו מוגשת עתירה על ידי עורך הדין על תקן עתירה מנהלית – והחלטת המעצר של קצין המשטרה מותקפת ככזאת.

עורך דין מעצר: הנחקרים ש”מסתדרים” לבד

עורך דין מעצר
עורך דין מעצר
ראוי לציין, קיים “סוג” נחקרים שני שהוא “לא צריך עו”ד פלילי”, אלא, הוא “רוצה” למסור את גרסתו לאירועים ו”להוכיח את חפותו”.

מיותר לציין שאילו הם הזקוקים יותר מכול לעו”ד פלילי – עו”ד המתמחה בפלילים. חלק ניכר מההסבר לכך הוא שמי שצריך עורך דין פלילי הוא אשם – תחושה זאת מקדמים החוקרים בשלל אמירות.

לדוגמה:

“תאמין לי ברור לי שאין לך מה להסתיר, מה אתה צריך עורך דין שיסתיר דברים ? אתה לא עשית כלום, אז מי שלא עשה כלום מוסר גרסה ולא מתחיל עם עורכי דין”. (ועוד ועוד אמירות שכאילו).


“לא לעצבן” האם מחשבה הגיונית?

בד”כ הרצון של נחקרים אלו הוא שלא “לריב” עם החוקרים ולא ליצור מציאות של עימות ביניהם ובין החוקר, כאן המקום להדגיש, מציאות של עימות נוצרה מעצם המעמד, החוקר במשטרה לא הגיע לחינם, הוא לא “טוב” או “רע”.
 ניסיון רב שנים מוביל את החוקר במשטרה למצב בו הוא יוצר את הרצון אצל העצור לסייע לו בחקירה עד שהנחקר אפילו אינו מבין כלל שהסיוע לחקירה גורם לפגיעה קשה בעצמו.
ושוב העצה – נעצרת ?
אתה בחקירה ?
עצור, בקש שיוזמן עו”ד פלילי, הזמן עו”ד פלילי, פרוס את המצב מולו יחד תקבעו את הקו בו ראוי לנהוג בחקירה הפלילית – ורק מנקודת מוצא זאת תתחיל את החקירה הפלילית.

שלבי המעצר – חשיבות הייעוץ בעורך דין מעצר! בשלבי החקירה הראשוניים

כאן ברגעים אילו של התחלת החקירה לעו”ד פלילי, המלווה את החקירה הפלילית, ההשפעה הגדולה ביותר – זהו הרגע !!!
חקירות פליליות בפרשיות ענק וכותרות בעיתונים הפכו בסיוע מיקוד נכון לאירועים שהסתיימו ללא כתב אישום !!!
עו”ד פלילי אדטו ליווה עצורים רבים במהלך ימי החקירות, חקירות שהסתיימו ללא כתבי אישום, או באישומים שהם זעירים יחסית לתחילתו של התיק הפלילי.
ראוי לציין שליווי חקירה כולל פגישות בכול מהלך החקירה, הגעה להליכי זיהוי, והליכים נוספים הדורשים נוכחות עו”ד פלילי – וכמובן הקלה על הלחץ הנפשי המלווה את ההליך החקירתי והתחושה של העדר אחיזה במציאות.

כיצד ראוי להתנהל במהלך החקירה הפלילית?

לשאלה זאת אין תשובה אחידה, הרי התמונה בחקירה אינה לעורך הדין (החומר נחשף רק בסוף החקירה הפלילית) ברורה, מה הראיות שיש למשטרה ? מהן טענות ההגנה ? כיצד ראוי להציג אותן ומתי ?
יודגש, התנהלות כוחנית של הנחקר הפלילי כמו גם התרפסות אינן האידיאל במהלך החקירות הפליליות.
 ראוי לבחון את המצב ולפרק את הליך החקירה הפלילית לאירועי משנה, אירועים קטנים יותר ויותר, וכל פרק לאירועי משנה – כל הליך חקירתי עומד בפני עצמו, ויחד עם זאת יש צורך לראות ולהבין את המציאות הכללית, ולדעת לשלב בין הכוח לצדק.

הדרך היחידה לעשות זאת היא באמצעות ליווי צמוד של עו”ד פלילי.


החקירה כאירוע דינמי

כל רגע משתנה ההנחה, כל גילוי על ראיות של המשטרה מובילה לתשובה שונה, הכול מתפתח והכול נזיל בכול רגע ורגע – העו”ד הפלילי משנה את ההתנהלות בהתאם לצורך.
לדוגמה: (התנהלות כוחנית שאינה במקומה) נחקר קטין על אונס קטינה שלומדת עימו בבית הספר באותה הכיתה – ספסל ליד ספסל.
המציאות היא שיש עוד כחודש עד לסיום שנת הלימודים.
ההגבלות מתחנת המשטרה (חמישה ימים של מאסר בית) הסתיימו (עבודת עו”ד פלילי נכונה) – אולי בשל טעות ואולי בשל נסיבה אחרת.
האם ראוי שהקטין יחזור לספסל הלימודים ? אולי כן, אבל תגובת הנגד של המתלוננת יכולה להיות פוגעת ביותר – וממש לא נחוצה.
אולי ניתן להעביר אותו לכיתה המקבילה לאותו החודש ?
נכון, הרושם הוא שהוא חף מפשע, אולם באם הוא יצור עבורה מציאות שהיא, המתלוננת על אונס, לא מסוגלת להתמודד עימה תבוא מערכת החוק לסייע לה ולו בשל הצורך למנוע ממנה מצב קיצון.
 אפשר ונכון בשקט בשקט לעבור לכיתה המקבילה עד לסיום השנה – אחריה בכול אופן הילדים יתפזרו לתיכונים.

ראוי לציין, הגעה לכיתה תגרום לקטינה שלא להגיע ולפנות לפרקליט האחראי על התיק בשכנוע הולך וגובר – מה שיכול להוביל לאמפטיה שלא במקומה לילדה (אפילו אם לא מאמינים לה) והתוצאה יכולה להיות כתב אישום והפרדה על פי צו שיפוטי.


לדוגמה: שינויי חזית

נחקר בעבירות מין חמורות, תחילה שיתף פעולה בתחום הקונקרטי (ייעוץ עו”ד פלילי בשל חשד ממוקד).

מתברר שהחקירה הפלילית מסתעפת, ויש מתלוננות נוספות. שאלה מרתקת היא האם יש פורנזיקה למי מהעדים לתמיכה בעדות – או אולי יש פורנזיקה לקעקוע חלק מהעדויות ?

הדרך להתמודד להציג את חיי הקהילה של הנחקר כמו מסיבות של חילופי זוגות, אורגיות וכו’ ולקשור את הבחורות לאירועים של הקהילה. (העו”ד הפלילי מאתר את הבעיה ומשנה חזית).

זהו לא המקום לשתוק במהלך החקירה, אלא, ראוי להרחיב ולספר ככול שניתן על מנת שניתן יהיה בהמשך לחקור את המתלוננות על חייהן המיניים (באופן עקרוני לא ניתן לחקור מתלוננת על עברה המיני אלא אם הדבר דרוש לשם הצדק).


 לדוגמה  – חקירה נוספת

חייל שנחשד בעבירות סמים בצבא. החייל מעוניין שהחקירה תסתיים ומפליל את עצמו באופן גורף.

עם כניסת העו”ד הפלילי ניתנת הסכמה ליום מעצר נוסף ואי צילום חומר ראיות על מנת שהנחקר ייחקר שוב וימסור גרסת אמת – התוצאה -זיכוי.


לדוגמה – לוחמניות 

 עצור שמכיר חלק ניכר מ”הטריקים” (סוכן משטרתי בעברו). ההתנהלות – התנגחות מתמדת.
עם כניסת העו”ד הפלילי הוא מצטווה להתחיל להסביר למה המערכת רודפת אותו ולהסביר את כל האירועים מהם הוא היה באינטראקציה עם המערכת.
– המטרה הרתעת המערכת מפתיחת התיק הפלילי ויצירת בסיס להמשך לפתוח וקבלת החומר ראיות.

ראוי לדעת – רישום דוחות על ידי שוטרי הסיור

הנחיית הבסיס לכל שוטר היא פשוטה – עם המעצר תחקר את החשוד על מנת לקבל ממנו את התשובות הראשוניות ביותר. לפני שהחשוד הספיק ל”סדר” את מחשבותיו. (אפילו בתוך הדו”ח פעולה מהזירה).
– את שנאמר לך תעלה על הכתב בין בדו”ח המעצר (מקום מיוחד) ובין בזכ”ד מלווה.
לא פעם מוכרעים תיקים פליליים בשל תשובות אילו  -שעה שההלם הראשוני ממלא את הכול.
לפעמים ראוי שתשאל את עצמך – אם היה עו”ד פלילי ליד אוזני, מה הייתי אומר ? האם כדאי להתנהל בזלזול ברגע מכריע זה ? (ראוי לדעת ציניות אינה מובנת בקריאה – לכן חשוב ביותר להימנע מציניות).

עורך דין מעצר: מעמד הנחקר: עצור/מעוכב/נחקר?

Fingerprint
נחקר פלילי חכם בוחן את מצבו במבחר כלים, קודם כל הוא שואל את עצמו מספר שאלות ביחס למעמדו:
חשוד או עד ?
מעוכב או עצור ?
נחקר בלבד ? או בהזהרה ?
מיותר לציין שכל תשובה משנה את נקודת המבט – נדון בחלק מנקודות המבט.

לא תמיד עו”ד הפלילי יבקש ממנו לשאול שאלה ישירה, אבל, חייבת להיות מודעות למוביליות בין המצבים.


האם אתה עצור?

 חשוב לדעת, במהלך החקירה והתשאול שלפניה לא תמיד ברור מתי אתה כנחקר מפסיק להיות עד, או מעוכב. מתי אתה מתחיל להיות עצור בשל עבירה פלילית.
אתה בחקירה במשטרה ? נעצרת ?
השוטר במהלך החקירה מנופף באזיקים ? משחק באזיקים ?
אתה חש שאם לא תרצה את השוטר הוא יעצור אותך ? תעצור. תנשום. תירגע ותבקש להודיע לבן משפחה/חבר קרוב ותבקש שישכרו עו”ד פלילי – ואתה מבקש שהוא יגיע בהקדם.
גם אם אתה “רק” מעוכב ונימצא בחקירה מבלי להיות מוכן לחקירה ולהשלכות האפשריות של החקירה בקש לזמן עו”ד פלילי, עד אז חכה להגעתו.
ההפסקה הקצרה בחקירה יוצרת התנחתה בכול ההליך, זמן למחשבה – והפתרון יגיע בדמות העו”ד הפלילי עוד רגע קט.

עורך דין מעצר: בקשה לייצוג על ידי עורך דין פלילי

כידוע, מיד מרגע המעצר אתה רשאי להודיע לבן משפחה ולזמן עו”ד פלילי שיגיע לחדרי החקירות לצורך שיחת עו”ד פלילי ולקוח.
לאור זאת מתקיימת פרקטיקה, בחלק מתחנות המשטרה, שאומרת שאם לא נעצרת אזי אין חובה על המשטרה להודיע על המעצר – הרי אתה לא עצור ! היינו למעוכבים, לדעת חלק מקציני החקירות, אין סמכות להודיע לבני משפחותיהם על מצבם!
מיותר לומר שהדבר אינו נכון, למעוכב יכולות להיות רק יותר זכויות למעצור ולא פחות זכויות !!!
אם אתה מעוכב זכותך להמשיך להחזיק במכשיר הנייד ולהתקשר ולהודיע על המצב ולזמן עו”ד פלילי.
עמוד על זכויותיך.
בקש לעצור את כל ההליך ולהתייעץ עם עו”ד פלילי. נכון הדבר יגרום לעיכוב מסוים – אבל תועלת גדולה בצידו.

עורך דין מעצר: תקופת ה”מעצר לצורכי חקירה

המעצר הראשוני (למעט חריגים) לפני המפגש עם שופט – הוא עד ל 24 שעות. (למעט חריגים).
עד לסיום המועד הזה חייבת המשטרה להחליט באם יובא העצור בפני שופט לצורך קביעת תנאי שחרור/המשך המעצר או שמע ישוחרר.
המעצר לצורכי חקירה, במיוחד אם הוא מעצר ראשון, גורר את מצבו הנפשי של הנחקר מטה מטה ולא פעם העצור בשל הרצון להשתחרר יסכים להודות בעבירות אותן הוא אפילו לא ביצע.
השילוב של חקירה לוחצת ומעצר מפחיד יכול להיות מעט יותר מידי לחלק מהעצורים לצורכי חקירה.
עצור !!!
נזקים שיתרחשו בחקירה יהיו כמעט בלתי אפשריים ברובם לתיקון בהמשך.
העצורים הוותיקים בבתי המעצר נוהגים לומר: “עדיף לשבת ימים ולא לשבת שנים”, היינו עדיף לשתוק בחקירה ולא להפליל את עצמך תוך פגיעה בתיק הפלילי הכלל בשם הרצון ל”קצר” את החקירה ולהשתחרר.
חייבים לדעת, שתיקה בחקירה גוררת לא פעם להמשך המעצר. אבל בכוחה למנוע הפללה עצמית.

עורך דין מעצר הגעת העו”ד הפלילי

עצור, אתה לפני חקירה, ביקשת עו”ד פלילי – המתן.
זה הזמן שלא להגיב – ולו עד להגעתו לתחנת המשטרה או לבית המעצר.
הסבר לחוקרי המשטרה את המצב, אתה מעוניין לשתף פעולה אבל אתה ממתין להגעת העו”ד הפלילי.
עו”ד פלילי יגיע בד”כ לתחנת המשטרה באופן מידי, ייקח אותך לחדר מבודד, המיוחד למטרה זאת, ושם ישמע את הסיפור ויוכל לגבש את קו הפעולות שראוי לנקוט במהלך החקירה. כמו גם את מידת שיתוף הפעולה שתהה בהמשך ההליכים בתיק הפלילי.

עורך דין מעצר: הגעת בני המשפחה לתחנת המשטרה:

המפגש הראשוני בין המשפחה המודאגת לעו”ד הפלילי מתקיים בד”כ בתחנת המשטרה.
חשוב שהשוטר יראה שהחשוד לא רק מיוצג, אלא, קיימת משפחה תומכת שתסכים לערוב לחשוד.
עצם הערבות ומאפשר שחרור בתנאים והמשך החקירה שהחשוד משוחרר ואפשר לזמנו בין ישירות ובין ע”י הערב בקריאה מידית.

הדיון המשפטי – מעצר ימים 

במידה והמעצר לא יוארך בהמשך משוחרר החשוד.
אם קיים רצון להמשך המעצר מתקיים דיון בבקשת המשטרה להמשך המעצר.

הדיון הוא בפני שופט, החלטתו היא הקובעת.


הבאת העצור באיחור לבית המשפט

במקרים בהם החשוד מובא באיחור לבית המשפט – הוא הרי משוחרר בפועל, שהרי המעצר עצמו תם.

לאחר ההקדמה הזאת – ולא אחת השחרור שלו במהלך הדיון – יש תא ההלכה.

שופט ח’ מלצר (כתוארו אז), “מצב שבו שוהה אדם במעצר שלא כדין הוא קשה ביותר הן לאדם הנפגע והן לעקרונות הראויים במדינת חוק דמוקרטית, האמונה על כבוד האדם וחרותו” (ראו בש”פ 8892/08 מדינת ישראל נ’ ואהבה, פסקה 1 (29.10.2008)). דא עקא, “[…] תקלה כזאת אינה פוטרת את בית המשפט מלדון בבקשת המעצר המובאת בפניו לגופה.

העובדה שנפלה שגגה בהליכי המעצר, בעקבותיה היה המשיב נתון במעצר בלתי חוקי, יש בה כדי להשליך על השיקולים אם לשוב ולהורות על מעצרו של אותו אדם, אך אין היא מהווה שיקול יחידי ומכריע בשאלה אם יש להיעתר לבקשת המעצר המוגשת, ובית המשפט איננו רשאי להתעלם מן השיקולים האחרים העומדים ביסוד הבקשה אך ורק בשל מורת הרוח המתחייבת מהמחדלים שקרו עובר לבקשה” (שם, פסקה 9; ההדגשה לא במקור – ).


שלבי המעצר: המפגש עם בני המשפחה

לאחר 24 שעות במידה והמדינה תבקש את הארכת המעצר אתה צפוי לפגוש באולם המשפט את בני המשפחה.
במיוחד אם יש לך רבב פלילי או העבירה היא עבירה “בעייתית” המפגש טעון.
מול החוסר הנעימות קיים הסיכוי, בית המשפט שרואה בני משפחה, במיוחד נורמטיביים, מעלה את הסיכוי להשבה למוטב ועמידה בתנאים ולכן עולה הסיכוי לשחרר את החשוד, גם אם קיימות ראיות.
חשוב לדעת: נוכחות המשפחה יוצרת סיכוי מוגבר לשחרור – לאור זאת חשוב כן להודיע למשפחה וכן לדאוג שיגיעו.
(כל זאת בלי להתייחס לצורך בחתימה על ערבות צד ג’).

עורך דין מעצר: האם ראוי לשתוק בחקירה?

עורך דין פלילי אדטו מוטי
עורך דין פלילי מעצר
שתיקה” בחקירה ככלל יכולה להיות עצה נוראית, אלא אם היא מתבססת על יעוץ פרטני צמוד של עו”ד פלילי המכיר את האיש.
– תוך הבנה שיש ללקוח את אותה היכולת (יש לא מעט אנשים שלא מסוגלים לסגור את פיהם)!!!
עצם השימוש ב”זכות השתיקה” יוצרת מיקוד חקירתי מסוים באדם ששותק, ברור שיש לו מה להסתיר, אבל לא ברור מה !
אנשים שלא מסוגלים לשתוק אינם יכולים לשתוק, פשוט וקל.
בתיקי מין שם יש מתלוננת (כדוגמה) אי מתן תשובה לטענות יכול להיות חמור ביותר לחשוד עת יהפוך לנאשם פלילי.
מצד שני אין מדובר בראיה אלא בשימוש בזכות – כך שהטיעון של המשטרה שמדובר בראיה כנגד השותק – אין לה על מה להסתמך.
מקרה שם אין כל ראיה (לדוגמה) השתיקה תסיים את החקירה ותביא לסגירת התיק הפלילי, או לפחות לחוסר יכולת לגבש ראיות כנגד החשוד.
ראוי לדעת, השתיקה מחשידה, ולכן: יתכן ולאור השתיקה המעצר יוארך, אבל עדיין עדיף מצב זה על הודיה בעבירות שתגרור ענישה חמורה בהמשך.
וכמובן על מצב שהחשוד מסתבך ומסתבך בשקרים.
רק עורך דין המיומן בתחום הפלילים יכול לראות את התמונה הכוללת ולגבש את עצתו.
חשוב לדעת, לא פעם אין דרך לראות את מלוא התמונה במצבים שכאילו כמובן, בשם לב לעבירה, עדיף לשתוק.
אבל לא מדובר בכלל ברזל אלא בעוד אחד מהכלים שעומדים לרשותו של העו”ד הפלילי.
שתיקה היא בעת משמעות רבה לבניית השיקום – כמו גם להבנת הסיכוי למעצר עד לתום ההליכים !

התנהלות בחקירה ותרגילי חקירה
נושאים אילו נמצאים בפרק המעצר והחקירה הפלילית.

ציוד אישי – במעצר ימים

אחד הדברים שפוגעים בצורה הקשה ביותר בנחקר הוא אובדן הצלם האנושי וחיזוק יכולתו שעה שהוא נימצא במעצר תלוי במספר נקודות כמעט חסרות משמעות ביום יום. אולם, בעלות משמעות רבה בעת המעצר.
נחקר שאין ברשותו בגדים להחלפה, אין אביזרי היגיינה בסיסיים (לדוגמה אפילו מברשת שיניים) נפגע ביכולתו לפעול בהיגיון.
– גם החוקרים שחוקרים אותו יכול ויזלזלו בזכויותיו בתנאים שכאילו, האיש המלוכלך והלא היגייני יראה לא פעם בעיניהם כמעט “לא אנושי” – והיחס בהתאם.
נעצר בן משפחה ? יחד עם עורך הדין דאג להגיע לתחנת המשטרה, שוחח עם החוקר ובדוק את האפשרות להכניס לו באופן מידי ציוד בסיסי.
ככלל משפחה המגלה מעורבות יכול ותביא למצב בו היחס לחשוד ישתפר פלאים.

עורך דין מעצר: תקופת המעצר

כאמור התקופה הראשונית למעצר עד ההגעה לשופט יכולה להיות לכל היותר 24 שעות.
עצור.
חשוב.
תירגע.
עכשיו הזמן לפעול מתוך שיקול דעת.

ציוד לעצורציוד לעצור

נעצר בן משפחה.
דאג לו לציוד אנושיות בסיסי.
הכנס את הציוד הבא:
א. חטיפים – מחוץ לבית המעצר אבו כביר ניתן לרכוש חטיפים להכנסה לעצורים.
חטיפים נרשמים בסעיף הראשון שכן עצורים חדשים נגעלים מהאוכל של בית המעצר והחטיפים הם עבורם כל האוכל שיוכלו באותם ימים לחוצים.
ב. ציוד הגינה בסיסי.
סבון – שמפו שקוף.
מגבת.
סדין.
ג. ביגוד להחלפה.
דאג שהביגוד יכלול:
 טרנינג (לבן אפור או שחור), לבנים, חולצת טריקו, ביגוד המתאים לבית המשפט.

עורך דין מעצר: השחרור ממעצר

בד”כ למרות סמכות המעצר ישוחררו הנחקרים בסיום החקירה בערבות אישית או בצירוף ערבות צד ג’.
הסיבות לשחרור הן רבות החל מהעובדה שהנאשם הודה בחקירתו ועד לעובדה שהנאשם הצליח לשכנע את החוקרים שאין לו קשר לאישומים.

שלבי המעצר – שחרור חשוד שהודה

המעצר המידי הוא מעצר לצורכי חקירה, אם כך משהנאשם מודה בד”כ מסתיימת החקירה, סיום החקירה מביא לתוצאה של סיום הצורך במעצר.
קיימים מקרים שקיימת עילה נוספת למעצר כמו לדוגמה מסוכנות לאחרים (עבירות חמורות ביותר), או סכנה להעלמת רכוש.
עורך דין מעצר: שוחררת ?
זה הרגע ללכת לעו”ד פלילי על מנת לבחון מה צריך לעשות על מנת להקטין את הנזקים ו/או למנוע הגשת כתב אישום.
ניתן לבצע סידרה ארוכה של פעולות שבאמצעותן ניתן להקטין את הנזקים – אפילו במקרה בהם קיימת הודיה בעבירה הפלילית.

הסיבות שבשלן מותר לעצור לצורכי חקירה: (ע”י שוטר).

1.סירוב לעיכוב.
2. יסוד סביר לחשד שאותו אדם עבר עבירה בת מעצר וכן קיומה של עילת מעצר (מצטברים).

מעצר גישור

במקומות שם המדינה סבורה שהיא תרצה (תישקול) הגשת בקשה למעצר עד לתום ההליכים, או אפילו שחרור בתנאים עד לסיום ההליכים.
לאור אחת הסיבות והנסיבות של הצורך בבקשות מעצר עד לתום ההליכים. המדינה נוהגת להגיש בקשה למעצר גישור.
מדובר במעצר שנימשך עד ל 5 ימים.
מדובר למעשה במצב בו החקירה הסתיימה – ועדיין כתב האישום לא הוגש, היינו המטרה היא לאפשר לתובע לעבור על החומרים לצורך הגשת האישום באופן מסודר.