עורך דין צבאי פלילי

מערכת המשפט הצבאית היא בנוסף למערכת הפלילית “הרגילה”!

עורך דין צבאי פלילי
עורך דין צבאי פלילי
המערכת בנויה על אדנים של בתי דין צבאיים. אתר צה”ל בתי הדין בקישור.
המערכת הצבאית נועדה לאפשר לצבא לפעול באופן מדויק יותר, תוך דגשים משלו להתנהלות החיילים ואזרחים עובדי המערכת הצבאית – בהיבט הפלילי בלבד.
המטרה ברורה, להוביל להכוונת התנהלות של משרתי הצבא, באופן שעונש יוטל על החורגים.
מערכות שכאלה מצויות בכול צבא בעולם (כמעט).
חשוב לדעת : הענישה הצבאית היא שונה מהענישה במערכת האזרחית.
במערכת הצבאית, לאור הדגשים השונים, יכול ותהה ענישה חמורה יותר או קלה יותר  – אבל לבטח שונה.

ענישה צבאית בכוחה להשפיע ולהוביל לנזק קשה בשירות בצה”ל (עד הפסקתו), או, אפילו לאחר השירות בהמשך החיים האזרחיים.


עורך דין צבאי פלילי

כמו במערכת האזרחית שם נידרש עורך דין לייצוג – גם במערכת בתי הדין הצבאיים, יש צורך בייצוג על ידי עורך דין פלילי עם דגש צבאי!
חובה לדעת כל נאשם וכול עצור במערכת הצבאית זכאי לייצוג חינם ממערכת הסנגוריה הצבאית !
עורך דין פלילי מוטי אדטו הוא עורך דין פלילי פרטי המייצג גם בבתי הדין הצבאיים – עם הישגים ניכרים !
במרבית המקרים בהם נידרש עורך דין פלילי הם מקרים בהם יש חובה לדגש פלילי מדויק. שקיימת החובה לדייק את המערכת ולמנוע הרשעה, דיוק הפרטים, מניעת ענישה, או, אפילו אישום ייתר.
פרק זה דן באופי המערכת הצבאית ובצורך להבין את הכללים שם – לצורכי ייצור יעיל על ידי עורך דין צבאי פלילי !

לחירום – עורך דין צבאי פלילי אדטו מוטי 052-23-32-651


המערכת המשפט הצבאית מתחלקת לשניים

חלק מהמשפטים “הפליליים” מתבצעים מול מפקד היחידה (בדרך כלל בכיר בפיקוד שם). אלו הם המשפטים ה”פשוטים” יותר.
כאן אין צורך בעורך דין, הענישה מוגבלת באופן מהותי ואין רישום פלילי. מדובר בעיקרון בהליכי משמעת.

החלק האחר הוא של משפטים בבתי הדין הצבאיים. כאן מדובר במערכת של בתי המשפט של צה”ל הנקראים “בתי דין צבאיים”.

חייל שנשפט על ידי מפקדו (בעיקרון) לא יכול להישפט שוב על אותו האירוע במערכת הפלילית הצבאית.


הסיכון בבתי הדין הצבאיים

עורך דין פלילי אדטו מוטי
עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7
כאן כבר מדובר באירועים שונים במהותם במרבית המקרים.
בסיומו של המשפט הפלילי יש סיכוי לענישה מחמירה הרבה יותר, שינויים בהמשך השירות כמו גם תוצאות לעתיד לבוא.
לא פעם אנשים נחשדים בעבירות קשות ביותר – עבירות שתוצאותיהן מעצבות חיים  – גם להמשך.

לדוגמה להקבלה : העלילות בתחומי המין בצבא הן בדיוק כמו באזרחות! שיטות החקירה דומות – ויש צורך בעורך דין צבאי עם דגש פלילי על מנת להתמודד עם החשדות הפליליים הקשים!


כיצד מתחיל תיק פלילי בבית הדין הצבאי

ההתחלה היא בחקירות משטרה.
יש מקרים שמדובר במשטרה אזרחית “רגילה” מקרים אחרים בחקירת מצ”ח! בהמשך התיק עובר באופן בלעדי לידי הצבא.

כאן כבר היחידה החוקרת היא מצ”ח, לא פעם אירוע מורכב יעבור לידי יחידת מישנה במשטרה הצבאית. לא אחת עם התמחות ספציפית.


לחץ נפשי כחלק מהחקירה

חקירות במשטרה הצבאית החוקרת מתאפיינות בהפעלת לחץ נפשי קשה על הנחקר!

נכון, גם במערכת האזרחית, אולם במצ”ח הדבר נוצר גם בחקירות “חסרות חשיבות” – יותר מדוייק בעבירות קלות הרבה יותר – ועל נחקרים צעירים מאוד – לא אחת!

החקירות בשל האיפיונים למעלה הן חקירות קשות ולוחצות במיוחד.


ההבחנה בין החקירות?

מדובר בחקירות פליליות לכול דבר ועניין – עם דגש ניכר על הניסיונות לשבור את הנחקר ולהגיע להודעה ממנו.

במערכת בתי הדין הצבאיים – כמו במערכת הפלילית הכוללת  – הודיה היא מלכת הראיות! אחרי כן יש צורך רק ב”דבר מה” נוסף לצורכי הרשעה פלילית.

אל תוך התיק הצבאי נכנסים גם החומרים שאספה משטרת ישראל!

היינו החוקרים של משטרת ישראל יחשבו כעדי תביעה בתיק הפלילי – ממש כמו בהליך בבית המשפט האזרחי!

הניסיון שלי לימד אותי שחוקרי המשטרה פחות מתלהבים לבוא לבית הדין הצבאי מאשר למערכת בתי המשפט אליה הם רגילים.

אולם באין ברירה – הם יובאו.

אחת הנקודות המהותיות היא שחייל מפיקוד מרכז (לדוגמה) שנתפס על ידי משטרת טבריה – ונישפט בבית הירוק ביפו – החוקרים של משטרת טבריה יאלצו לבוא ליפו למסירת עדות!


אפיוני החקירה הפלילית במצ”ח

יש זמן, יש אנרגיה. ימי המעצר באים בקלות.
בנסיבות אלא החקירות הן לוחצות הרבה יותר מהחקירות באזרחות על עבירות דומות (לדוגמה בעבירות סמים).
כך יוצא שמערכת הלחצים שתופעל בתיק סמים לא מפותח ולא חמור (באזרחות) היא מקבילה לתיק פשיעה חמורה באזרחות.
החקירה מלווה שימוש תדיר באמצעי חקירה, תרגילי חקירה ועוד.
משרדי הצליח בליווי חקירות פליליות רבות, תוך התמודדות בתרגילי חקירה, כמו גם פעולות חקירה מורכבות להוביל תיקי חקירה מסוג זה לסגירה, ביטול ועוד.
חובה להבין העצות לחקירה פלילית במצ”ח הן ממש כמו חקירה במשטרה ה”אזרחית”!
כך שאם אתה צפוי להיחקר – למד קדה קודם ואלך תצטער לאחר מיכן !

                                                           

לפרקים נוספים בנושא עורך דין צבאי
  • משטרה צבאית חוקרת – מצ”ח: היחידה שפועלת כמשטרה לכול דבר בצבא היא מצ”ח ! היחידה בעלת יחידות משנה רבות. הפועלות כל אחת בתחום אכיפה צבאי שונה.
  • הליכי המעצר בצבא : כמו ב”אזרחות” מתקיימים דיוני מעצר גם בבתי הדין הצבאיים ! הדגשים השונים מחייבים תשומת לב מיוחדת.
  • חנינה בצבא : מוסד החנינה בצה”ל נרחב הרבה יותר מהאזרחות, בחנינות יכולים להסתייע חיילים שנשפטו אף לפני השירות הצבאי, אחרי השלמת שירותם הצבאי (מחיקת רישום פלילי).
  •  עבירת סמים בצבא – “המלחמה” בסמים בצבא : באם יש נושא בו צה”ל (למרות מגמת הקלה לאחרונה) אינו מתפשר והענישה חמורה הרבה יותר מאשר באזרחות זהו נושא הסמים.

עורך דין צבאי פלילי

 הטיפול בתיקים פליליים בצבא דורש עורך דין צבאי בעל ידע ניכר במשפט פלילי הצבאי, המשפט הצבאי הוא למעשה – משפט פלילי “רגיל” בדגשים של המערכת הצבאית.

הדגשים חשובים במיוחד בשאלות הענישה כמו גם המיוחדות של חקירות מצ”ח.

 עורך דין פלילי צבאי מוטי אדטו – עם ניסיון שלמעל ל 20 שנה בדין הפלילי. יכולתו כעורך דין פלילי שאינו בצבא מובילה לכך שאין הגעה מידית לשאלת העונש – ראשית יש מלחמה על האשמה!

בזכות ידיעותיו במשפט הפלילי הצליח עורך דין צבאי-פלילי מוטי אדטו להוביל לשינוי ושיפור המצב בתיקים צבאיים. עד כדאי להגיע לזיכוי מלא האשמות הפליליות!
אפילו בייחס ללקוח שהודה ! הודה לאור הלחץ של החקירה במשטרה שלי שהוא אשם!
כמובן ענישה מקלה ביותר במקומות אחרים – כמובן גם סגירות תיקים פליליים לאור ייעוץ בעת החקירות הפליליות בצבא, חקירתו עם אפיון שונה מחקירה פלילית “רגילה”.

 

עורך דין צבאי פלילי – ייצוג בעבירות פליליות של חיילים

 עורך דין צבאי-פלילי אדטו מוטי מטפל בעבירות פליליות של חיילים (חוק השיפוט הצבאי).
חיילים במהלך השירות הצבאי בסדיר, קבע, מילואים ואזרחים עובדי צה”ל – הנזקקים לעורך דין צבאי פלילי.
התיקים הפליליים כנגד חיילים המוגשים לבית הדין הצבאי מוגשים לאור זיקה לשרות הצבאי של האדם או של העבירה – וכן עבירות פליליות שנדונות בבתי הדין הצבאיים.
אתר זה אינו דן כלל בעבירות ביטחוניות של תושבי ה”אזור” – תושבים ערבים של יהודה ושומרון וחבל עזה.

יודגש עורך דין צבאי פלילי

עורך דין צבאי-פלילי מוטי אדטו שרת בצה”ל שרות קרבי, כיום משרת במילואים קרבי.

לאור זאת, המשרד גם אינו מטפל במקרים של רצון להפסיק את השרות הצבאי. לבטח בלי סיבה נראית לעיין.


אירוע פלילי – בזיקה לצה”ל – זיקה ופרשנות הזיקה על ידי עורך דין צבאי 

המילה “זיקה” היא מילה רחבה ביותר – המילה מונעת לא פעם מהשאלה מה המערכת הצבאית “חושבת” על אירוע מסוים ועד כמה קשור אליה האדם עצמו (אזרח עובד צה”ל לדוגמה).
כך ששינוי הזיקה יכול לשנות (אין קשר לעבודתו ולצה”ל) חשוב לכן להמשיך ולבחון את הנושא על ידי עורך הדין הצבאי !
שאלת הזיקה לצה”ל ולדין הצבאי חשובה ביותר, לאור מגמת החמרה שקיימת במערכת בתי הדין הצבאית בחלק מהמקרים!
כך שביטול הזיקה או יצירת זיקה במקרים אחרים יכול לשנות באופן מהותי ביותר את התוצאה הסופית בתיק הפלילי.

עורך דין צבאי – תוצאות הרשעה פלילית בצבא

ראוי לדעת תוצאות ההרשעה בבית הדין הצבאי יכולה להמשיך גם לאזרחות, באופן שבשפיטה בבית הדין הצבאי בנוסף על הסכנה הברורה מעונש היא העובדה שבעבירות מסוימות ממשיך הרישום הפלילי לחול גם באזרחות. על כל המשתמע מכך!
נסיבה זאת היא המרכזית בהשגת ייצוג משפטי על ידי עורך דין צבאי – גם בעבירות “קלות” יחסית שמגיעות לבית הדין הצבאי.

הימנעות מהרשעה פלילית בצבא

במקרים בהם נימצא הנאשם אשם, במערכת האזרחית, יתכנו מקרים בהם התיק יסתיים לו ללא הרשעה בדין.

לא פעם בזכות טיפול מקיף עם שירות המבחן, מסלולי טיפול, שיקום ועוד.

ה”בעיה” להסבת הנושא לצה”ל היא שהתיקים נמשכים זמן רב ביותר, וכמובן שרואים במשרתים בצה”ל מראש כאנשים נורמטיביים עם סיכוי מהותי לשיקום – שאם לא כן לא יימשך שירותם בצה”ל.

בצבא יש מסלול של “פליליות נמוכה” מהרגיל, היינו הרישום יעלם בזמן קצר הרבה יותר.
 מטרת צור רישום זאת היא להקביל (בסייגים האפשריים) בין המערכת הצבאית לזאת האזרחית.

 דוגמה להבדל בין המערכת הצבאית לאזרחית 

עורך דין פלילי אדטו מוטי
עורך דין צבאי פלילי
בעבר הרשעה בתיק סמים בצבא הייתה נרשמת כמו כל הרשעה באזרחות.
– אבל – באזרחות, בבתי המשפט שם, בסמכות בית המשפט לגזור עונש ללא הרשעה.

ענישה שמוטלת במקרים המתאימים לכך – כך לא יפגע עתידו של הנאשם .

– בצבא הסמכות היא של פליליות מוגבלת – וזהו נושא קריטי שכן המבחנים שונים לחלוטין.

רישום פלילי מופחת – מנקודת הראות של עורך הדין הצבאי:

תיקון 63 לחש”צ שם נקבע – “רישום פלילי מופחת” בבית הדין הצבאי.

רישום שזה ימחק בזמן קצר הרבה יותר מהמרשם של העבירות הפליליות ה”רגילות” (5 שנים).
המטרה הייתה ליצור הליך כמו “אי הרשעה” מהמשפט האזרחי הפלילי. היינו מחיקה של אירועים פליליים כנגד חיילים
ראוי לציין החוק החדש אינו רק הקלה.
בלי תשומת לב ציבורית הוא יצר גם החמרה במספר נקודות.
לדוגמה, החוק החדש יוצר גם החמרה בנושא של “סירוב להיבדק” לגילוי סמים. נקודה זאת לא הייתה ברורה מהצעת החוק.
אם עד התיקון היה מדובר בעבירה צבאית טהורה כמו סירוב פקודה.
במרבית המקרים כיום מדובר בעבירה פלילית בעלת רישום מופחת – אבל רישום. כך שהשינוי חשוב להבנה אצל עורך הדין הצבאי.

עורך דין צבאי – חשיבות הנושא בתכנון הענישה

נושא זה מעלה את חשיבות קביעת העבירות במשא ומתן בין הצדדים, ולא רק העונש!
להדגיש, מה שקובע הוא הרישום של העבירה בסיום ההליך הפלילי, ולא כתב האישום המקורי!
כידוע העברת תשומת הלב לנקודה זאת מאפשרת מרווח ניכר בעת סיום התיק הפלילי בהסדר להיכנס לכיוון של פליליות מופחתת -לכן עורך הדין הצבאי חייב להכיר נושא זה.

שוני נוסף בין בית הדין הצבאי למערכת האזרחית

עורך דין צבאי
עורך דין צבאי
במערכת החוץ צבאית מתקיים שימוע לפני הגשת כתב האישום.
ב 98% מהמקרים אם לא למעלה מכך מדובר בשימוע בכתב.
במערכת הצבאית, לא פעם, מתקיים הליך שלפני הגשת כתב האישום ואחרי סיום החקירה.
 אז ניפגש הסנגור הצבאי עם הפרקליטות הצבאית.
יחדיו הם מנסים לגבש את ההסכמות ואת הטענות.
– בשים לב לחייל שלפנינו ולמטרותיו. פעם יוגש כתב אישום מוסכם. פעם לא תהנה הסכמות.
פעם המדינה תחליט להפנות להליך משמעתי ופעם תסגור את התיק הפלילי (יתכנו גם השלמות חקירה ואז החלטות).
זהו מהלך שבאזרחות יתקיים רק לאחר הגשת כתב אישום. (לא מדובר בשימוע אלא הליך שהוא כמו הליך של אחרי שימוע אזרחי).
כאן זהו הליך משמעותי ביותר של העורך דין המכיר את המערכת הצבאית – ופועל כעורך דין צבאי – במורכבות המיוחדת של המערכת.

מהלך זה חשוב ביותר ומאפשר לצדדים לסכם את המחלוקות ובכך למנוע אפשרות שבית הדין הצבאי ייחשף לכתב אישום חמור בהרבה מה שיכול להוביל להחמרה בהמשך.

מן הראוי לציין – לפני הגשת כתב האישום – יש אפשרות לצלם את החומר כך שהפגישה הנ”ל לא תהה בחלל ריק. (כמובן גם להביא חומרים נוספים שנאספים מתחילת החקירה).

פעולות עורךה דין  – זמן ביצוע העבירה יחסית למציאות העונשית

הצבא בנוי ללחימה, פגיעה ביכולת להילחם מובילה לענישה מחמירה.
– לכן עבירות שנעשות בהקשר צבאי יזכו לענישה מחמירה יותר – ולבטח בהיבט מלחמתי.


דוגמה מעו”ד צבאי

עריקות שנעשתה במבצע “צוק איתן” תקבל ענישה שונה לחלוטין מעריקות “סתם”.
דוגמה – הצורך בעורך דין צבאי
עבירת סמים בנסיבות אזרחיות תקבל ענישה מקלה לאומת נסיבות צבאיות ולבטח לאור נסיבות של לחימה!

לכן חשוב לעורך הדין הפלילי לפעול מרגע הראשון על מנת לסייע באותו הסיווג!