עבירות קלות

עבירות קלות - עורך דין פלילי אדטו מוטי
עבירות קלות – עורך דין פלילי אדטו מוטי

עבירות קלות ! עבירות קלות? זאת תפיסה של אנשים שלא מפנימים את השלכות אירוע פלילי על המשך חייהם !


בתחומי הסכנה לאישום פלילי, אין עבירות קלות! לא במשפט פלילי!

ברגע שחוק העונשין מעורב – אירועים פליליים “קטנים” יכולים ליצור נזק גדול ! לבטח שיש סיכוי להפוך לנאשמים בפלילים.

הכול מתחיל בחקירה במשטרה, לא פעם אירוע פלילי “קטן” יחקר ממש כמו תיק ענק!

קיימים מקרים בהם גם עורך דין פלילי מנוסה רואה את האירוע באופן מסוים, ויחידת התביעות/פרקליטות רואה את האירוע באופן שונה לחלוטין!


עבירות קלות – הבדלי ההשקפה

הבדלי ההשקפה יכולים לנבוע מסיבות רבות!

החל מאי הבנה של המציאות, דרך כשל שנוצר בהשפעת שוטרים שיכול וינסו להרדים את הנחקר בייחס לעמדתו הנפשית לאירועים – כך יצא שהוא ידבר באופן שיוביל את המצב לנזקים קשים עבור עצמו!

יכולים להיות גם מקרים שהשוטר ראה את האירועים באופן אחד – ובהמשך יחידת התביעות/פרקליטות ראתה את האירועים באופן שונה לחלוטין.

נחקר חכם לא נעזר ב”חוות דעת” של חוקר – אלא של עורך דין פלילי אמין מטעמו !!

כאן חייבים לדעת – ללא התיק קשה תמיד לראות את התמונה המלאה לפי דברי הנחקר! לכן יש צורך להתכונן לתיק כאילו הוא מהותי! חשוב להבין תרגילי חקירה רבים מובילים את הנחקר להאמין שהוא הודה בעבירה פלילית קלת ערך!

כך יוצא שזמן רב אחרי שמגיע השימוע, או אפילו כתב האישום – יש הפתעה רבה שמקורה בחוסר הבנה של המציאות בזמן עבר.

עבירות קלות

עבירות קלות” אין עבירה פלילית שאפשר להגדירה כחסרת משמעות – שיש משהו חסר משמעות – זהו לא אירוע פלילי ! לא אמור להיות אירוע פלילי!
מכך יוצא שלא תהה חקירה פלילית! “עבירות קלות” אפשר להגדיר כמצב נפשי של נחקר/חשוד בעיקר  – אולם לא פעם גם נאשם ממש – שלא מפנים את המציאות בה הוא נימצא ! הוא רואה את המציאות כקלה – ולא מבין שהוא באירוע ענק לא פעם !
אותו אדם חש שהמערכת הפלילית תראה את האירוע ממש דרך עיניו שלו עצמו – ותבין שאין מה לעשות, אלא, יש לסגור את התיק הפלילי כנגדו ! לא פעם אפילו באין אשמה ! שכן מדובר באירוע חסר משמעות – זהו לא המצב בד”כ !
דוגמה לתרגיל חקירה שהסביר שאין מדובר באירוע מהותי
מר אשר ידלין שנחקר על עבירות כלכליות חמורות הסביר לשוטר שחקר אותו ש”אין ברירה”, אלא לקחת כספים לא לו, שכן שכרו לא אפשר לו להמשיך באורך חייו ורמת חייו.
מיותר לציין, האיש היה עם מינוי לנגיד בנק ישראל – שכרו יחשב לחלומי בעיני השוטר ! אבל … השוטר “הבין” ובכך מר ידלין המשיך והמשיך בלי לראות את התמונה כלל!


דוגמה מהזמן האחרון.
מר מילצאן היה עד ונחקר כעד שמסבירים לו ללא הרף שהוא עד – הכול עד שהוא הפך לפתע לחשוד ונחקר בהזהרה.
את השליית העד מטפחים במשטרה ללא הרף, תמיד יהיה מי שיסביר שהוא לא החשוד.
עד שהוא נחשד – ואז כל האמרות עד לאותו הרגע עומדות לו לרועץ.
___________________________________________________________________________________

משפט המפתח של “עבירות קלות”

משפט המפתח של נחקרים במה שהם בטוחים שמדובר בעבירות קלות הוא: “מה אני רצחתי, אנסתי, מה עשיתי ?”.

לא פעם ההמשך הוא הודיה באירוע פלילי שבעיני החוק הוא אירוע קשה – לא פעם גם כזה שהוא מהסוג ששולח למאסר ממש – והנחקר אינו מבין שנקודת המוצא שלו את האירועים אינה זאת של החוק הפלילי !


תפקידו של עורך הדין הפלילי

תפקידו של עורך הדין הפלילי הוא ליצור שיקוף של האמירות –  כמו שהחוק רואה את המציאות! היינו ומה המשמעות החוקית של הדברים שהאיש אומר !
כך יוצא שאדם שנמצא תחת חקירה פלילית במשטרה ומספר בחדרי החקירות על המציאות כמו שהוא רואה אותה עוד ועוד – חייב להבין על ידי נציג מטעמו – על ידי עורך דין פלילי מטעמו – שיהיה מחיר כבד לדברים שהוא מספר!
שבהמשך שיכול ויתקיים הליך פלילי משמעותי שיגבה “מחיר” חמור ביותר לסיפוריו וכי נקודת הראות העכשווית של האירועים עוד תשתנה !

המשך התפקיד של עורך הדין הפלילי

המשך תפקידו של עורך הדין הפלילי פשוט  – לראות אלו אמירות בכוחם לשנות את התמונה – לא תמיד בזמן הנוכחי של החשדות  – אלא בשלבים מתקדמים הרבה יותר!


כשל בראיית המציאות – עבירות קלות

לא פעם מה שיגיע בסיומו של הליך בכתב האישום הוא אירוע שונה לחלוטין מזה שתואר לנו על ידי הלקוח!
הסיבה היא נקודת ראיה סובייקטיבית שונה.
לכן חשוב לבנות כל תיק ותיק לפי האישומים שנחקרו במשטרה ולבנות את קווי ההגנה – למרות שפעמים רבות אלו לא החשדות בפועל!
___________________________________________________________________________________

הגילוי המפתיע

לכול אדם יש מערכת מוסר שונה – היא בנויה על דברים לרוב – שהתחלתי לעבוד בעריכת דין פלילית אנשים שטענה שקנאביס הוא עבורם תרופה – היו מיעוט ! לא הייתה הכרה בערך הרפואי של הקנאביס כמעט לחלוטין ! כיום הדבר מוכר!

למה הדבר נאמר – שכן בתחומי ה”סמים הקלים” ו”עבירות הסמים” הקלים יש מציאות של “ניצול” של קו החשיבה של הנחקר – לצורך הפללתו.


 לדוגמה – עבירות סמים

אדם נלכד עם מעט קנאביס – “החזקת סם” באם נבחן בעיניים של “עבירות סמים“.
חוקרים במשטרה – לא פעם – באמצעות שיחה פשוטה שכולה “הבנה ואמפתיה” לצרכים שלו ולצורך שלו מביאים אותו להודות לא רק על “החזקה בסם” (מה שהיה להם, שיש סיכוי ניכר שייסגר).
האדם שחש שמקשיבים לו ומבינים אותו עושה שגיאות מוכן להודות בהעברה של הסם בזמנים אלו ואחרים גם לאחרים. הוא מספר על גידול סמים בו היה מעורב!
לא פעם גם מספר על קניות של “סם מסוכן” מאחרים ספציפיים, ועוד עבירות סמים – בסופו של תהליך יהיו עבירות סמים שיסווגו את הנחקר כסוחר/יבואן מגדל סמים ועוד!

הדוגמה הידועה מכולן – תרגיל חקירה שכולו הטעיה

 
שהנחקר בטוח שמדובר באירוע של מה בכך  – זהו יתרון עצום לחוקר המשטרה !
מר אשר ידלין שהיה הממונה לנגיד בנק ישראל זומן לחקירה אליה הוא הגיע לבוש ליציאה יחד עם בת זוג. תרגיל ההטעיה של המשטרה היה מושלם !
הוא לא הבין ! הם השלו אותו שמדובר בנושא של מה בכך! בשעות הבוקר שיצא מחקירה של לילה שלם – הבין שהוטעה לאורך כל הדרך !
הוא הביא דיט במקום להביא עורך דין פלילי!
___________________________________________________________________________________

שימוע פלילי

אחד ההליכים שנועד יותר מכול לסייע לנחקרים – ובפועל מכשיל אותם הוא הליך ה”שימוע”. הנחקר לשעבר מקבל מכתב שמבקש ממנו להסביר למה שלא להעמידו לדין – המכתב מגיע עוד לפני שיש החלטה באם להעמידו לדין!
כאן נחקרים רבים כותבים מכתבים שבכול שורה בהם יש כדי להפליל את עצמם – או לסתור ראיות חד משמעיות!
כך בלי שהייתה החלטה להעמידם לדין – ההחלטה מתחילה להתגבש – הכול בשל העובדה שאין ראיה של התמונה כולה!
ראוי לציין בתיקים שאינם בגין “פשע” (מעל 3 שנות מאסר) אין חובת שימוע.
___________________________________________________________________________________

חשיבות עורך הדין הפלילי בתיקים “קטנים”

גם שעה שמוגש כתב אישום פלילי פלילי אין הדבר אומר שתהה הרשעה פלילית!
הכול חייב להיות ברור גם שעה שהאשמה ברורה!
תיקים פליליים רבים יסגרו בהמשך לאור נסיבות מיוחדות או העובדה שמדובר באירוע שאינו מהותי מספיק בשם לב לנסיבות הכוללות ולאיש הספציפי!
נקודות אלו ראוי שיוסברו על ידי עורך הדים הפלילי בבקשות שונות לאורך התיק כולו – ואם כבר הוגש כתב אישום אצל יחידת התביעות ו/או אצל היועמ”ש  -ולא פעם גם בבית המשפט – כך שהאירוע יסתיים בנזק מינימלי!
___________________________________________________________________________________
עורך דין מוטי אדטו מחזיק שני משרדים בתל אביב ובירושלים – ומופיע בכול הארץ בתיקים פליליים חלקם אף “קטנים” – שם לא פעם היכולת לסיים את התיק הפלילי בתחילתו היא מהחשובות שיש – הרי הנזק של תיק פלילי “קטן” יכול להישאר לשנים רבות ללא טיפול “נכון”.

מידע נוסף

צווי הגנה

בבניה: 14.6.21.     אחד הכלים המרכזיים שיש לאזרח כנגד מציאות מאיימת על ידי אדם המקורב אליו בין שהיא מבן הזוג או שכן בביניין או

קרא\י עוד »

גידול סמים

גידול סמים “מסוכנים” מטרתו לייצר את ה”סם המסוכן” בדרך של גידול חקלאי. – לפי ראיית החוק המצב מוביל להוספה להיצע הסמים המסוכנים. לאור זאת החוק

קרא\י עוד »

סחר בסם החקירה

 נושא המידע על סחר בסם החקירה חשוב לצורכי התמודדות עם האירועים והחשדות בייחס לעבירות של סחר בסמים – בעת החקירה במשטרה!  רק בהבנת הליך החקירתי

קרא\י עוד »

שחרור ממעצר

הליך המעצר לצורכי חקירה הנו הליך פוגעני ביותר לאור העובדה שהוא בפועל עוצר אדם – חף מפשע! אדם שלמרבה ההפתעה במדינת ישראל במרבית המקרים לא

קרא\י עוד »

הכנה לעימות במשטרה

פרק בבניה 31.5.21 החקירה במשטרה נועדה להוביל לראיות משפטיות תקינות. ראיות פליליות שהן בלי ספק “נקיות” מרבב. כאלה שאפשרי להוכיח את החשדות והאישומים באמצעותן. עורך

קרא\י עוד »

סעיף 74 לחסד”פ

עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7 הפרוצדורה הפלילית נועדה להגן על האזרח. לאפשר עיון של אמת בראיות ולקבוע כללים כיצד נוכל להאמין לראיות

קרא\י עוד »
לייעוץ 052-2332651 דילוג לתוכן