שלבי המשפט הפלילי

שלבי המשפט הפלילי : (בשלבים): (החל משלב הגשת “כתב אישום“):

עורך דין פלילי שלבי המשפט הפלילי
עורך דין פלילי שלבי המשפט הפלילי

 נאשם בפלילים, פעל על פי סדר פעולות זה על מנת לאפשר לעצמך להגיע להצלחה המיטבית בסיום המשפט הפלילי כולו.


 כנאשם בפועל או בפוטנציה, עלייך להיות חלק מהעבודה, ואל לך לחפש רק את ה”שורה התחתונה”.

ראוי לדעת – האויב המר במיותר של הטוב מאוד – זהו המצוין !

לא תמיד אפשרי להגיע לזיכוי פלילי בסיומו של משפט פלילי ! או לסגירת התיק הפלילי ! לכן ראוי להכיר ולדעת את מלוא החומרים שבתיק הפלילי – ורק אז אפשרי לפעול !


לפני הכול : אם תחילת העבודה על התיק הפלילי היא עם הגשת “כתב האישום” (ללא עצורים) אתה נמצא בחוסר בהכנות.
תחילת עבודה כל כך מאוחרת מלמדת על רשלנות, העבודה על ההכנות למשפט הפלילי ראוי היה שתתחיל קודם לכן – לפני המשפט הפלילי.
מיד עם הידיעה על תחילת החקירה, או, לכול המאוחר לאחריה.
יודגש: ראוי להיעזר בעורך דין פלילי החל מהרגע בו הנאשם בפוטנציה יודע על התחלת החקירה הפלילית, דרך הטיפול בחקירה ועד לשימוע והגשות הבקשות לסגירת התיק הפלילי.
________________________________________________________________________________________

שלבי המשפט הפלילי 

 
1.כתב האישום הפלילי הוא מעין “סיכום” של הראיות כפי שהתביעה הפלילית רואה אותן.
גם קריאה מושכלת של כתב האישום הפלילי יכולה ללמד, לא פעם, על אפשרות של העדר אשמה פלילית – אולם בכול אופן מדובר בסיכום – וראוי לבחון את ה”מקור” לאותו הסיכום לפני כל דבר אחר.
לכן ראוי לציין בד”כ לכתב אישום הפלילי קודם שימוע פלילי (בעבירות מסוג פשע).

 שלבי המשפט הפלילי
2. לאחר צילום חומר הראיות של התיק הפלילי (והגשת בקשות לחומר נוסף) – עיון בראיות התביעה/פרקליטות מלמד.
לא פעם, שכתב האישום הפלילי הוא רק “פרשנות” אחת מיני רבות לעדויות בתיק וקיימות פרשנויות נוספות לאותה מסכת ראיתית פלילית – אפשר להגיע לכך באמצעות אבחון הראיות ושימת דגש על ראיות שונות.
תוך בחינת האינטרסים של העדים השונים בעת עדותם.
האם זהו מלוא החומר ראיות או שמע צריך להגיש בקשות לקבלת שאר חומרי החקירה לדוגמא סעיף 74 לחסד”פ.

 עורך דין פלילי: שלבי המשפט הפלילי :
3. ראיות ההגנה: שאלת המפתח המתלווה לקריאת חומר הראיות בתיק הפלילי היא מורכבת : האם ניתן להשיג ראיות נוספות שלמדינה לא היו בעת הכנת התיק ?

(בלי תלות בסיבה לחוסר בראיות) לצורך זאת מוזמן הנאשם לקריאת מלוא חומר הראיות בתיק הפלילי והתייחסות לחומר בתיק הפלילי יחד עם העו”ד. חשוב לזכור – לא כל החומרים נימצאים בתיק הפלילי ! יש לחפש את החומרים הרבה בסיוע סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי !


שלבי המשפט הפלילי
4. גרסת הנאשם לראיות השונות. לאחר לימוד כל אילו עולה השאלה, מהי גרסת הנאשם וכיצד היא “חייה” לאור הראיות בתיק הפלילי ומה ההסבר שיש לו לראיות ולאמירות העדים כנגדו. כמובן גם תוך התייחסות של הנאשם ומקורבים אליו לעדים גופם.
זה הזמן לצאת לזירה ולבחון את ייתכנות הגרסאות.

שלבי המשפט הפלילי
5. כאן הרגע לסכם את הראיות ולבחון (גם בהנחות מושכלות) כיצד הן ישתכללו עד לסיום ההליך הפלילי (השערה).
לבחון את הראיות מנקודת הראות של הנאשם – האם יש טענות ביחס לעדות שמסר בחקירה ? מה ההסבר לשינוי בגרסה ? האם ניתן לסתור עדויות או לפגוע באמינותם של עדים ?

שלבי המשפט הפלילי
6. בסיום הליך זה אנו נמצאים בפני שני קווי ראיות הקו לו טוען הנאשם והקו לו טוענת התביעה (כתב האישום) – השאלה היא למה סביר שעיבוד הראיות בבית המשפט יוביל ?

במצב זה באים הניסיון והמומחיות של העו”ד בפלילים על מנת לבחון את היכולת לשפר את המצב על מנת להגיע להחלטה המיטבית.שלבי המשפט הפלילי
7. שאלת המפתח עתה היא לא רק כיצד לפעול (הוכחות, הוכחות חלקיות, הסדר טיעון, טיעון) ,אלא, מתי לפעול. האם תחילת ניהול הוכחות בתיק הפלילי ישפר את המצב בתיק ? באופן חלקי ?

האם ראוי לבצע תרגילי השהיה ?


 שלבי המשפט הפלילי
8. מכאן מחליטים מה לעשות – להגיש בקשות סגירה, ובאם אלו ידחו מה אז ? לנהל או להגיע להסדר.

שלבי המשפט הפלילי קביעת אסטרטגיה לתיק הפלילי 

 

תיק פלילי הוא לא דרך התנהלות – אלא ההחלטה האסטרטגית בתיק היא שתוביל את הפעולות שיש לבצע במסגרת התיק הפלילי. אסור להיתפס ככזה שמפחד מהקץ ! או כזה שלא לוקח אחריות !

את האחריות יש לקחת מהרגע שהתמונה ברורה ! עיכוב בלקיחת האחריות ימנע שימוש בכלים מסוימים !


המשפט הפלילי – דוגמה

החשוד חשוד בתקיפה חבלנית חמורה – הוא יודע שהאירוע מצולם ! האם זהו האירוע להכחיש ? כמובן יש לבונת את התגובה (לפי האמת כמובן) אבל להדגיש את האירוע מתוך עיניו.

הכחשת האירוע – תמנע את האפשרות לתת את נקודת המבט שלו לאירועים.

המשפט הפלילי דוגמה

בתיק פלילי יש 11 נאשמים ! ברור שחלקו של הלקוח חמור ביותר. הרבה יותר מהאחרים. האם זהו האירוע לכפור ? האם להודות ? מה ליצור כקו הגנה ?

כאן בחרתי להציג את סיפור חייו הייחודי. כך יצא שלמרות שמובילים פחות ממנו בעבירות נדונו לעונשי מאסר – במקרה שלו הסתפק בית המשפט בעבודות שירות.


שלבי המשפט הפלילי: החשוד/נאשם כמקור מידע

 
תוכנית שיקום כמו גם קווי הגנה הם לא המצאה !

עורך דין פלילי אדטו מאמין שבד”כ האיש עם המידע הרב ביותר על הפרשיה הוא החשוד/נאשם – כך שהנאשם יושב עם עורך הדין הפלילי ויחד עוברים על מלוא החומר ומאתרים את הנקודות שראוי להתמקד בהן.


לא פעם זוכו לקוחות המשרד מתיקים פלילים חמורים לאור עבודה מסוג זה, השליטה בראיות התביעה היא התחלת לימוד חומר הראיות הפלילי – חשיבות מיוחדת קיימת בראיות שהלקוח יפתח בפני עורך דינו הפלילי ויחשוף את מלוא התרחשות האירועים.

ראוי לדעת, הראיות שהלקוח מספק אינן בידיעת המדינה ומפתיעות את עדי המדינה כמו גם את ב”כ המדינה בכך ניתן לערער את ראות התביעה וכן ל”שבור עדים”.

בכך הוביל את העד לפגיעה באמינות עדותו ואמינות כתב האישום. שלבי המשפט הפלילי – “שבירת עדים”.
 
דרמות בתי משפט הטלוויזיוניות כמו “שבירת” עדים בחקירה נגדית על ידי עורך הדין הפלילי והבאתם להודות בשקרים הן נדירות, עד כמעט לא יאמן, עדים, גם השקרנים שבהם.

גם שהשקר נחשף שחור על גבי לבן, לא מצהירים על עצמם כשקרנים, אלא, דבקים בשקר – או לפחות מסבירים את עצמם (“לא ראיתי.

אבל זה מאמרו לי שקרה” ועוד ועוד). לעיתים אין צורך מעבר לכך. ההסבר יכול ויציג את מלוא המציאות בפני בית המשפט.

יודגש, גם שעה שעורך הדין הפלילי מציג לעד ראיה הפוכה למצב לו טען – עד השקר ימשיך לדבוק בשקריו ו/או יסביר שכך בדיוק אמר ולא הובן לחלוטין או לא ידע/שיער וכו.

הקלטת הדיון :

אסור להקליט דיון לצדדים שנמצאים בו – אלא ברשות בית המשפט.

בבג”ץ 305/89 ניר נגד בית משפט השלום (תעבורה) למחוז חיפה. שם נקבע כי צד כמוהו כצופה, אינו יכול להקליט את הדיון ללא אישורו וידיעתו של בית משפט.

בפועל שמוגשות בקשות לתיקון פרוטוקול – בשם אותה הקלטה – יבקש (לא אחת) בית המשפט מהצדדים למלא תצהיר שיבהיר את זהות המקליט ונסיבות ההקלטה ! בש”פ 5454/19 לורי שם טוב.


הבאת העד לסתירה מהותית

האמת, לעולם אינה בהירה כשמש – על מנת להביא עד לכדי סתירה עצמית מהותית של העד. יש צורך בהשקעה מרובה על מנת לחשוף את ה”סתירות”.

לחשוף את חוסר הסבירות ואת העימות החד משמעי עם המציאות. העבודה עצמה היא עבודת נמלים של פרטים ועובדות – הכל על מנת ללמד את בית המשפט בצדקת הטענות של הלקוח.

זה המקום להסביר, כל עד יסתור את עדותו בפרטים רבים.

בד”כ אילו לא יהיו פרטים מהותיים באמת היינו הנוגעים לעובדות הבסיסיות של העבירה הפלילית – ובטוח העד לא יציג אינטרס בפגיעה בנאשם – אינטרס שהתעורר לפני ההכרות הפלילית.
הסיבה ל”סתירות” רבות היא פשוטה, הרי העדות נשמעת, לא פעם, שנים (לפעמים אפילו 3-5 שנים) אחרי האירוע הפלילי, לא סביר שהעד יחזור על עדותו מילה במילה, או, אפילו בקטעים שלמים.
– עד שיחזור על עדותו תחשב עדותו ל”מוכנה” מידי ומשקלה גם כן לא יהיה גבוהה במיוחד.

לציין עדים שחוזרים על עדותם “מילה במילה” הם שקרנים המדקלמים את עדותם במשטרה – בד”כ – הרי אין אדם יכול לזכור את ההתרחשות לפרטי פרטים זמן רב אחרי.


מידע נוסף

צווי הגנה

בבניה: 14.6.21.     אחד הכלים המרכזיים שיש לאזרח כנגד מציאות מאיימת על ידי אדם המקורב אליו בין שהיא מבן הזוג או שכן בביניין או

קרא\י עוד »

גידול סמים

גידול סמים “מסוכנים” מטרתו לייצר את ה”סם המסוכן” בדרך של גידול חקלאי. – לפי ראיית החוק המצב מוביל להוספה להיצע הסמים המסוכנים. לאור זאת החוק

קרא\י עוד »

סחר בסם החקירה

 נושא המידע על סחר בסם החקירה חשוב לצורכי התמודדות עם האירועים והחשדות בייחס לעבירות של סחר בסמים – בעת החקירה במשטרה!  רק בהבנת הליך החקירתי

קרא\י עוד »

שחרור ממעצר

הליך המעצר לצורכי חקירה הנו הליך פוגעני ביותר לאור העובדה שהוא בפועל עוצר אדם – חף מפשע! אדם שלמרבה ההפתעה במדינת ישראל במרבית המקרים לא

קרא\י עוד »

הכנה לעימות במשטרה

פרק בבניה 31.5.21 החקירה במשטרה נועדה להוביל לראיות משפטיות תקינות. ראיות פליליות שהן בלי ספק “נקיות” מרבב. כאלה שאפשרי להוכיח את החשדות והאישומים באמצעותן. עורך

קרא\י עוד »

סעיף 74 לחסד”פ

עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7 הפרוצדורה הפלילית נועדה להגן על האזרח. לאפשר עיון של אמת בראיות ולקבוע כללים כיצד נוכל להאמין לראיות

קרא\י עוד »
לייעוץ 052-2332651 דילוג לתוכן