שיקום בעבירות סמים

עו"ד פלילי אדטו
עו”ד פלילי אדטו

שיקום בעבירות סמיםלפני הכול  – שיהיה ברור, ברור לחלוטין שלא תמיד האדם עצמו חש את הצורך בשיקום מסמים.

אפילו הוא נאשם בעבירות סמים ותחת חשש ממאסר ממושך!

פעמים רבות בני המשפחה הם שחשים את הצורך בשיקום – ונלחמים על השיקום – אולם אין רצון אמת אצל הנאשם!

זה הרגע למשפחה להציב את השיקום במקום בו האדם יבין את החשיבות עבורו! את החובה להתגייס למאמץ.

בנסיבות שאין רצון גם אחרי כל המאמצים – אין כמעט סיכוי לשיקום ! השיקום הוא הליך קשה ! נכון, לעיתים המוכנות לשיקום מתחילה בהעדר רצון – אבל שמתברר לאדם שזהו הסיכוי היחידי שלו, לא רק לענישה קלה – אלא גם לשינוי בחיים. הוא יתגייס למאמץ.


התנאים לשחרור לשיקום

הסיבה במסגרתה אנשים “משתכנעים” לצאת לטיפול מהותי בסמים היא פשוטה – שיקום מהותי מבטל ענישה ! או לפחות מקל אותה באופן בולט.

באתר דוגמאות רבות לביטול ענישה עד לרמה של סיום התיק באי הרשעה (עשרות אם לא מאות עסקאות סחר). לא מדובר בתיק חד פעמים – גם באירועים של עסקאות סחר רבות – פעמים רבות –  הענישה תהה קלה במיוחד לאחר שיקום מהותי ורציני.

הכללים לשחרור של בגיר לגמילה ושיקום במסגרת הליכי המעצר:

מץןך פסק דין בש”פ 3449/19 : הדגשות לא במקור

” …ככלל, העיתוי הראוי והנכון לשליחה לגמילה מסמים הוא לא בעת המעצר אלא בשלב גזירת הדין וריצוי העונש.

הוכר חריג לפיו ניתן לשחרר לחלופה טיפולית גם בהתקיים שניים או שלושה מהתנאים הבאים: כאשר הנאשם החל בגמילה עוד לפני שביצע את העבירה שבגינה נעצר; כאשר פוטנציאל ההצלחה של הליך הגמילה הוא גבוה; כאשר יש בהליך הגמילה כדי ליתן מענה הולם למסוכנות הנשקפת מן הנאשם (בש”פ 1981/11 מדינת ישראל נ’ סויסה, ס”ד(3) 101 (2011); בש”פ 2076/19 מדינת ישראל נ’ אבו רקייק (20.3.2019)).

https://supreme.court.gov.il/Pages/SearchJudgments.aspx?&OpenYearDate=null&CaseNumber=null&DateType=1&SearchPeriod=4&COpenDate=null&CEndDate=null&freeText=null&Importance=0


שאלה מהותי בעת הבחינה של הליך השיקום

את היתרון מעצם השיקום אנו מבינים על נקלה. לבית המשפט יש מדיניות של מניעת שיקום פעמים רבות, שהמיקוד הוא לא הבעיה אלא הרצון ברווח כספי.

בש”פ 5519/19 מנשרוב “….בראייה מצטברת של הנתונים, עולה התמונה הבאה. המסוכנות של המשיב אינה נובעת משימוש בסמים או מהתמכרותו לסמים בלבד, אלא מהפצתם. זאת, דרך ניהול תחנות סמים למיניהן ומתוקף תפקידו המרכזי בביצוע העבירות המיוחסות לו. הוא הואשם בעבירות של גידול סם מסוכן, סיוע לגידול סם מסוכן, ניסיון סחר בסם, החזקת חצרים לשם הכנסת סם מסוכן, החזקת סמים שלא לצריכה עצמית והחזקת כלים המשמשים להכנת סם מסוכן. הגם שמדובר בסם מסוג קנבוס, מדובר במעורבות ניהולית ועסקית בהיקף גדול”..


עורך דין פלילי כחלק מהשיקום

השיקום הוא מפחיד, הוא דורש שינוי. הוא דורש תיווך לאדם שיסביר את היתרונות ויוביל להליך השיקומי.

גם המשתמש בסמים קלים יודע את הקושי בשיקום ואת הקושי בשינוי המציאות לבטח באם מדובר במציאות מושרשת בחייו. לבטח שמדובר בסמים קשים הרבה יותר כמו גם עבירות נלוות.

ללא מצוקה (או פחד) לא פשוט לרתום כוחות על מנת להתחיל את הדרך של השינוי ! עורך הדין הפלילי מסביר היטב את השיקולים לכול כיוון ! לאורך השנים הצלחתי לשכנע רבים להרתם להליך של אמת – ששינה את מצבם בחיים לחלוטין !

עורך הדין הפלילי מכיר את הדרכים לאסוף כוחות לצורך שינוי עמוק, תיק פלילי או איום בתיק פלילי הוא לבטח דרך שמובילה לריכוז כוחות ! (לא הדרך היחידה).


הפחדים שמובילים לשיקום

הפחד ממאסר ו/או תוצאות התיק הפלילי. לבטח שמדובר באירוע קשה יחסית כמו עבירת סחר בסמים,יבוא סמים, גידול סמים, הדחת קטין ועוד עבירות סמים קשות. עבירות שיכולות בקלות להוביל לשינוי כל בסיס החיים ואפילו למאסר לא פעם ארוך.

עורך הדין הפלילי רותם את הכוחות למאמץ בסיוע שני הקטרים אחד הצורך בשינוי בחיים והשני הוא ההטבה המשפטית לאדם ולמשפחה.


השיקום ככלי להפחתת הענישה

משפט המפתח תמיד בכול הענישה הפלילית : “כשם שאין להפלות בין שווים אין לגזור דין אחד בין שונים“. הציטוט הפעם מתוך בש”פ 5479/19. אבל זהו המשפט שתמיד מלווה כל ענישה פלילית.

שעה שקיים אישום פלילי – או חשש לכזה באופק, מתברר שלרבים יש את המוטיבציה החיצונית לבניית הכוח הפנימי לצורך השינוי.

 – שינוי שמשמעו, פעמים רבות, שיקום ולא ענישה שמצטיירת כמפחידה!

מתחם העונש ההולם הוא כלי שפעמים רבות מפריע לשיקום מלהתקיים – מאמר על מתחם העונש ההולם ושיקום: http://law.haifa.ac.il/images/documents/or6.pdf


שיקום בעבירות סמים - עורך דין פלילי אדטו מוטי
שיקום בעבירות סמים

 החשוד/נאשם מפנים ומבין שללא שיקום ושינוי יסודיים בכול מכלולי חייו – מערכת הענישה “חייבת” לקחת את הבכורה!

אחד מתפקידי עורך הדין הפלילי בעבירות סמים הוא למנוע ענישה! או להקל בה במקום בו אפשרי להקל!

מכאן יש את הצורך לבנות את ההליך השיקומי שייקח הוא את הבכורה ! תחת הליכי הענישה!


מתי אין אפשרות להימנע מפעולות שיקום בעבירות סמים 

יש מקרים שם ברור לחלוטין שהענישה הצפויה היא חמורה ביותר – האפשרות “לשחק” וליצור הליך שיקומי פוחתת – אולם גם אז חשוב להציג אופק שיקומי.

שינוי שיכול להוביל את הענישה לתחתית הרף של האפשרויות שיש בפני בית המשפט בסוגיית הענישה! 

היינו במקום בו אין דרך ליצור שיקום בעבירות סמים בפועל – ראוי ליצור אופק שיקומי ! מיותר לציין אותו אופק חייב להיות מעוגן בנתונים כלשהם, אבל לבטח פחות רציניים מאשר הליך שיקום בעבירות סמים!
___________________________________________________________________________________

מהות האתר – שיקום אזרחי?

אתר זה הוא בייחס לעריכת דין פלילית .

– יש תוכנית שיקום אזרחיות רבות – שאת חלקם אנו רותמים למערכת הפלילית – על מנת שהשינוי ישמש כנדבך בענישה – וחלקן נכנסות לפעולה בלי שום קשר.

פעמים רבות לנוכח מצוקת ענק (פעמים רבות נפשית) שמתעוררת בשל הנזק שנגרם מהסמים. גם שאין תיק פלילי – גם אז יש את הצורך בשינוי יסודי !

שלא יהיה ספק – לאורך השנים נתקלתי ברבים מאוד שהשמידו את חייהם בסיוע שימוש בסמים שבעינהם היו קלים ! או לפחות באירועים שהם החשיבו כתחת שליטה !

בנסיבות אלו מערכת הטיפול הנפשי מוצגת פעמים רובת כטיפול למניעת ענישה – אבל בפועל היא טיפול ליצירת חיים למשלמש בסמים – ולבני המשפחה שלו !


האם בכלל יש אפיק שיקום בעבירות סמים זה או אחר?

תיקים פליליים שנושאם “עבירות סמים מסוכנים“, במיוחד שיש גם היבט של שימוש בסם האסור,  מעלים תמיד את השאלה: האומנם מדובר באירוע של עבריינות פשוטה, או, אירוע שונה.


אירוע שבה על רקע שונה לדוגמה רקע רפואי או אדם נורמטיבי שלא הפנים את עוצמת הכשל ? לטעון שאין כל כשל שהו זה לא טיעון שאפשר לטעון בבית המשפט !

יש אירועים שם החלק המוביל הוא ההיבט של הסחר בסם – היינו של הרווח הכספי – לא בנקל יכנס התיק לטיפול בסמים!

באירועים של גידול סמים. שם יש נגישות גדולה לסם – וללא פגיעה ברמת ההכנסה הביתית ( אפילו רווח זה או אחר – בין כלכלי ובין חברתי) לא פשוט לשנות מהלך חיים של חיים שלמים (לא פעם).


שחרור ממעצר לצורכי שיקום מסמים

תיקים פליליים שנושאם סמים מוכרעים פעמים רבות בשאלת המעצר עד לתום ההליכים!

באם הנאשם ישוחרר ממעצרו – התיק יהפוך לתיק שם יש אופציה שיקומית מהותית – חלף ענישה. באם יש שחרור לגמילה מסמים – פעמים רבות – יבוא בהמשך “בית משפט לסמים” כך שהתיק לא יהיה תיק ענישתי!

באם לא ישוחרר אזי קשה יהיה ליצור את האופציה השיקומית.


כללי האצבע ליציאה לשיקום בעבירות סמים

הכללים לקביעה מתי אפשרי לשחרר הם בסיסיים – נחקר חכם בונה כבר בעת ימי המעצר ימים, בעת החקירות במשטרה, את האופציה הנ”ל על מנת שיוכל להציג אותה בעת הדיונים בשאלת מעצרו עד לתום ההליכים – מעצר לחקירה הוא אופציה מושלמת לפרוס לא רק את התשובות המתבקשות!

בשאלת השיקום חבל לא להסביר הוכל – זכות השתיקה (בייחס לשיקום) היא לא אופציה באם רוצים לקדם הליכי שיקום! השחרור הנ”ל קיים גם בעבירות סמים קשות ! היינו גם בייבוא סמים, גידול סמים, הדחת קטינים ועוד.

בייחס לשאלה האם האיש כשיר לשיקום במוסד גמילה נבחן את הדברים הבאים:

א. האם המשיב (הנאשם) פנה ובדק אופציות גמילה עוד לפני המעצר?

ב. האם שירות המבחן רואה אופק של הצלחה?

ג. האם העבירה הפלילית היא כזאת שמאפשרת את השיקום?


מטרת המשטרה בתיקי סמים מסוכנים

תחילה, על מנת לבחון את המציאות כהלכה, ראוי להבין מה המטרה של המשטרה בטיפול בתיקי סמים.

המטרה היא הורדה של “בעיית הסמים” הציבורית. כך שאם אין מה שיוגדר כ”בעיה” (לדוגמה נסיבות של טיפול רפואי) אין כל צורך בהמשך הטיפול המשטרתי.


לדוגמה שיקום בעבירות סמים 

– שיקום בעבירות סמים – אם מדובר בבן טובים, לא קטין, שעובד/לומד ומדובר בשימוש מזדמן  – הרי מרבית הסיכויים שתיק הסמים – ייסגר ללא משפט (במיוחד באירוע ראשון).


לדוגמה : שיקום בעבירות סמים

אם הנאשם עבר תוכנת טיפול מקיפה בשל בעיית הסמים שהייתה, ושוב אין סכנה שיחזור לשימוש בסמים – אין צורך בענישה.

 לאור המטרה המרכזית של המערכת המשפטית הכול ניבנה בצלם ובדמות דרישות שיקום בעבירות סמים, טיפול והוצאה ממעגל הסמים המסוכנים של הנאשם/חשוד. (הכול כמובן שאין הסבר רפואי או אחר לצריכת הסם).
___________________________________________________________________________________

מרוב “שיקום בעבירות סמים” – האם קיימת אשמה פלילית ?

יכול ומרוב “שיקום בעבירות סמים” ומתוך רצון לסגור את התיק הפלילי בחרטה ובקשת סליחה שוכחים את העיקר. נושא האשמה והיקפה המלא – ואז מתחילות להיות בעיות  – במיוחד בתיקים פליליים בהמשך.


הסבר – שיקום בעבירת סמים

השוטר לוכד מספר אנשים יחד עם מעט סם מסוכן ואסור, ה”הצעה” של השוטר פשוטה שמישהו ייקח אחריות על הסם והוא יסגור את התיק הפלילי כנגדו מחוסר עניין לציבור.

הדבר הגיוני שקיימים מספר אשמים  – אבל מאוד לא הגיוני שאיש לא אשם ! כאן חייבים לדעת לשוטר אין סמכות סגירה של התיק הפלילי. הסכמים אלו נערכים לא פעם.


שיקום בעבירות סמים
שיקום בעבירות סמים

מה שמתרחש הוא שהנחקר לוקח אחריות על הסמים – בתקווה שהתיק ייסגר – האם התיק ייסגר בפועל  – הדבר יוכרע על ידי גורמים אחרים. וגם אם ייסגר יוותר רישום !

כך מתיק פלילי שאמור היה להיסגר בהעדר אשמה – נוצר תיק פלילי שכול כולו מתוך דברי הנאשם.

מה העצה: אל תיקח אחריות על מה שאתה אינו אחראי!

זה המקום להחזיר לעצה הבסיסית של כל חקירה פלילית. הקפד לקרוא את מה שנכתב! כמובן גם שוחח עם עורך דין פלילי לצורך הבנת התמונה המלאה!

___________________________________________________________________________________

דוגמה לבעייתיות בשרות המבחן  – המכשילה את השיקום בתיקי סמים 


לעתים על מנת לסגור תיק פלילי או להגיע להסדר שבסיומו התיק הפלילי ייסגר “ללא הרשעה” נידרש הנאשם/חשוד למסור מספר מסוים של דגימות שתן. כמו גם לשוחח עם קצינת מבחן אודות העבירה הפלילית ומה הוביל אליה.

אז נאשם שאינו אשם מתקשה מאוד בכך. הוא מתקשה רוחנית לקחת את האשמה עליו  – מקום בו הוא חש שאינו אשם !

לאור זאת יכול וייווצר מקרה במסגרתו יקבע: הנאשם אינו נוטל אחריות אודות ביצוע העבירה הפלילית. לאור זאת יוטל עליו עונש שאינו שיקומי ואינו רואה את הליכי שיקום בעבירות סמים מול עיניו ! זהו עונש עונשי הרבה יותר!


סיכום הנקודה – שיקום בעבירות סמים? אין תמיד אשמה

גם אם הסמים המסוכנים היו לידך ומסבירים לך שעצם העובדה שאתה במקום מיסדת את האשמה – אל תודה בהחזקת הסם – באם אתה לא אשם בהחזקתו.


מטרת הטיפול – שיקום בעבירות סמים אסורים

באמצעות הטיפול השיקום בעבירות סמים ראוי ליצור מציאות של “תיקון” (גם מקום בו האיש אינו סבור שקיימת בעיה) – יודגש ללא מציאות של טיפול ושיקום בהליך הפלילי יכול ותבוא ענישה של העבריין.

שיקום, במשפט הפלילי, הוא החזרה של האדם לחברה – בנזק המינימלי לאדם. מתוך הבנה שלא ראוי להעניש את מי שחזר למוטב.

עורך הדין הפלילי אמור ליצור שיקום וטיפול באירועים אילו – כמובן בסיוע הנאשם שירתם לתהליך השיקומי.


הרצון להעניש בעבירות סמים

המערכת המשפטית במקרים של שיקום בעבירות סמים מוכנה ל”שים בצד” את הרצון להעניש את העבריין – בתנאי לתיקון והחזרה למוטב של עובר העבירה – מכאן הכול מתחיל המטרה של העבריין נגזרת מדרישות המערכת.

זהו במיוחד המצב בתיקי שימוש והחזקה של סמים אסורים במיוחד סמים קלים.

מערכת (בתי המשפט, תביעות פרקליטות) חפצה “לשנות את המציאות” של המשתמש ולא להעניש אותו. לבטח שלא בתיקים של שימוש בלבד – ללא עבירת נהיגה תחת השפעת סם.

מדיניות ציבורית, בהענשה, בעבירות סחר בסמים

קיימים מקרים רבים שהעבירה חרגה מהמתחם של הנאשם ה”קטן” ואילו המקרים בהם המטרה מאחורי העבירה הפלילית היא מטרה כלכלית ו/או מטרה אחרת (מלבד שימוש בסם).

אז גם כן נכנסת לתוך המשוואה מחשבות על ההרתעה בדמות “מדיניות ציבורית” של ו”הרתעה” של היחיד ושל החברה מעיסוק כלכלי בסמים.
___________________________________________________________________________________

 מהו האירוע הפלילי? הבחנה בין סוגי האירועים

 

כאן מתקיים הצורך באבחון האירוע ובנייה של תוכנת שיקום “אלימה” וקשה יותר שתבטיח את החברה לעתיד לבוא.

שיקום בעבירות סמים
שיקום בעבירות סמים

בנקודה זאת, לצערי, לא מעט עברייני סמים “קטנים” טועים ולא מצליחים להבין את ההבדל בין תפיסת המציאות שלהם את עצמם לבין התפיסה של החברה.

מה שחשוב להבין היא נקודת הראות דרך עיני בית המשפט! 

לאור העובדה שעיניו של בית המשפט הן העניים המענישות ראוי היה שעורך דין פלילי מטעמו של הנאשם יבחן את מלוא הנסיבות לפני בית המשפט.

הסבר זה נועד על מנת להמחיש, אישום בתיק פלילי של סמים של “החזקה בסמים”, או אפילו “גידול סמים” ואפילו יבוא סמים לצורך שימוש אישי.

– בין אם לשימוש אישי ובין כאשר הן לא ברורות לחלוטין המטרות.

תיק “שימוש” זה שונה לחלוטין מתיק סמים מסוג “סחר בסמים“, “הספקה”, “תיווך בסמים,” ו”הדחה לשימוש בסם”.

בהחזקה: תיקון וטיפול יכולים להביא לכדאי סגירה/הקטנת ענישה משמעותית.

בסחר בסמים: קיים אינטרס חיצוני לעבריין – מכאן אין שליטה על ההליך. מכאן יכולה להיות ענישה גם לאחר שיקום מלא. הכול מתוך רצון ליצור שינוי במציאות החברתית.


לדוגמה ענישה בעבירות החזקת סמים

מחזיק סמים שנדון ל 3 חודשי מאסר בעבודות שרות בגין החזקה של 700 גרם קנבוס. עונש לא “כבד” במיוחד למרות זאת הוגש ערעור על ידי המשרד – התיק התקבל במשרד לאחר גז”ד לצורך ערעור.


בסיום הערעור (10.2010 )הוקל העונש ל 140 שעות של”צ שאחת השופטות אף ממליצה להימנע מהרשעה.

בערעור הוצגו הנסיבות המיוחדות של הנאשם מה שהוביל להקלה משמעותית ביותר בעונש.


למה הסבר זה ניתן?

תיקי “סחר בסמים” רבים הם בפועל תיקים של שימוש בסמים של שני בני זוג/חברים, תיקים בהם למעשה אין עבירה אמתית של “סחר בסמים”.

אלא הרצון של החשודים לסייע למשטרה הופך אירוע שבמהותו הוא שימוש והחזקה של סם לסחר חמור בסם. אישום יתר פוגע קשות בהליכי השיקום בעבירות סמים !


דוגמה – שיקום בעבירות סמים

תיק פלילי בטיפול המשרד ! צעיר שבן הזוג שלו היה סוחר הסמים שגם גידל את הסמים – הוא מודה בעבירות מתוך רצון לחלץ את הבן זוג.

כאן יש בעיה קשה בכל הנושא של הטיפול והשיקום בעבירות הסמים ! שירות המבחן רואה בעצם שחרורו “נס”. לא מוכן כלל לקחת בחשבון את המציאות המיוחדת שם – לאור העבודה עם קריטריונים – כך יוצא שמעצר הבית קשה הרבה יותר !


דוגמה – סחר בסמים?

שני חברים שמידי פעם מעבירים סמים אחד לחברו, לא מתוך מטרה כלכלית אלא לאור חוסר.

או לדוגמה: קניה משותפת של מספר חברים.

כאן חשוב להסביר – לנחקר בפוטנציה –  את חשיבות הבניית קו הטיעון בתיק מתחילתו, הכול באם יצליח להבין את ההבדל במציאות.

מכאן אם נתפסת עם סמים והחקירה היא בגין עבירה של סחר בסמים/הדחה/הספקה וכו’ אלא חייב להתייעץ בעורך דין פלילי לעבירות סמים. לפני המשך החקירה. עצור – זמן את עורך הדין הפלילי לצורך התייעצות ורק לאחר התייעצות מקיפה תוכל להמשיך בחקירה.

כאן התנהלות נכונה בחקירה היא קריטית!


“סמים” נושא מרכזי כנגד נורמטיביים

 

בנושא סמים, במיוחד “הסמים הקלים”  (חשיש, מריחואנה, ג’רס ועוד ) אך גם הסמים ה”קשים” יותר, הוא תחום מרכזי בתיקים פליליים כנגד אנשים שיוגדרו כ”נורמטיביים”.

היינו עובדים לומדים ומתפקדים בחברה ככלל באופן חיובי. מה שהחשוד/נאשם מחשיב לנורמטיבי אינו נורמטיבי בעיניים משפטיות – לכן חשוב שעורך דין פלילי יסנן את המציאות אל מול בית המשפט.

קשה להגדיר כ”עבריין” וכמי שנימצא מחוץ ל”חברה” את מי שכול פשעו הוא עישון סמים קלים ( קנבוס (מריחואנה, ג’רס, חשיש, גרס).אדם שצורך צריכה “חברתית” של סמים קלים מסוגל לתפקד בכול שאר המישורים החברתיים כמו כל אזרח מהשורה. אדם זה גם לא מכיל נזק קשה לחברה!

יודגש, קיים גם שימוש ב”סמים קשים” על ידי אנשים המתפקדים היטב בחברה, חלקם אף מספר על חוויות הסמים שלו באינטרנט.

אולם המערכת המשפטית שמודעת להשלכות המרות כלפי המשתמשים בסמים קשים מתקשה לקבל אותם לחברה ללא תוכנת שיקום מהותית כפי שיוברר בהמשך הפרק.


שיקום בעבירות סמים – “סמים קשים” מול “סמים קלים”

קיימת במציאות הבחנה ניכרת בין הענישה והטיפול בתיקי “סמים קלים” ל”סמים קשים” יותר.
על כך בפרק המתאים.
תיקי “סמים קשים”: ב”סמים קשים” התמונה מורכבת הרבה יותר, אין אמונה ביכולת שיקום עצמית !

מאידך, גילוי הסם בשתן קשה הרבה יותר, צרכני “סמים קשים” נדרשים להשיג סכומי כסף ניכרים לצורך מימון הצריכה של הסם.

לא פעם הסם הופך להיות כל עולמם, ואותם אנשים נפלטים מהחברה בשל הצורך האין סופי לצריכה של הסם – מה שמוביל במעגל קסמים להחרפת בעיית הסמים.


עורך דין פלילי – בעיית סמים למי?

מקובל לציין שלמכור, זה שעבורו ניבנה הליך השיקום בעבירות סמים – במיוחד לסמים קשים, אין “בעיית סמים”, אלא, בעיית הסמים הקשים היא של המקורבים אליו שמתקשים לראות את שמתרחש.

כל עוד יש סמים – אין בעיית סמים!

שיקום בעבירות סמים
שיקום בעבירות סמים

האיום בענישה הוא לא פחות מהזדמנות לשיקום ! ברור שהצורך בסם מוביל לנקודות שאין דרך להתמודד איתן ללא סיוע של גורם טיפולי בעל ניסיון ניכר.

במצב זה המדינה ביעילות לא אופיינית מנסה לסייע מתוך הבנה שיש צורך להסדיר את המצב.

הבסיס הוא רצון של האדם בין בשל פחד או בשל רצון אחר – לשנות את גורלו !

כאן יש שני סוגי טיפול במכורים לסמים קשים.

הטיפול הראשוני הוא מרשמי סמים “מותרים” מתוך רצון לענות על הצורך וכן תשלום קצבת ביטוח לאומי – על מנת למנוע חלק מהבעיות.

הטיפול השני הוא: שיקום הן בחלקן הגדול במימון המדינה. התוכניות מבוצעות בתנאי פנימייה, בסופה לא מקובל להעניש. (יש מקרים עם ענישה אך מופחתת).

הקושי בתוכניות השיקום הוא כל כך קשה שאחוז המצליחים לעבור את התוכניות קטן ביותר.


עורך דין פלילי, שיקום בעבירות “סמים קלים”

בעידן בא השימוש בשם עובר לאי הפללה – עדיין אנו עם הכללים של זמן עבר.

השיקום בתיקי “סמים קלים” הוא הבטחת הפסקת השימוש – כתנאי מחייב אבל לא תנאי מספיק. (יתכנו מקרים עם הפיכת הסם לתרופה – אבל אין כאן דיון בכך). 

התוכנית הכוללת תגובש בהסכמת האדם יחד עם עורך הדין הפלילי ולא פעם שירות המבחן – בהמשך.

הפסקת השימוש נבדקת בקלות יחסית לאור בדיקות שתן המגלות, כאמור, כשבועיים לאחור שימוש בסמים קלים מסוג קנאבוס (סמים אחרים כמו הסמים החדשים לא מתגלים כלל).

פעמים רבות המשתמש יעלה טיעון שהוא השתמש בסמים קלים בלבד – שעה שזהו לא המצב והוא סובל מאוד במובנים הפיזיים והנפשיים.

בנסיבות אלו יש להיעזר באיש מקצוע בתחום הרפואי ויש מספר מרכזים לטיפול בבעיות. במרבית המקרים מתברר שהשימוש הוא גם בסמים פסיכוטיים.


דוגמה עולה חדש – עבירות סמים 

עולה חדש שהביא עמו סמים לשימושו האישי –  לא יכולה להיות ציפייה  שבכול פעם יטוס ויביא מחדש את הסם  -כאן חשוב היה להאיר שהסם נדיר בישראל.


שירות המבחן:( שיקום בעבירות סמים אסורים)


בנושא הסמים האסורים בית המשפט נוטה יותר מאשר בעבירות אחרות להעביר חלק ניכר מהאבחון והבדיקה של הנאשם לידי שירות המבחן שבתסקיר” יבחן את האדם – ויעמוד על קנקנו.

שירות המבחן הוא זרועו הארוכה של בית המשפט באבחון האדם שנימצא מול בית המשפט ואת ובוחן מהי הדרך הראויה להבנת מצבו בייחס לסמים. ראוי להדגיש – בית המשפט נותר המחליט ושירות המבחן הוא כלי לבחינת המציאות !


 הכלים בהם ישתמש שירות המבחן

לשירות המבחן יש מספר כלים מרכזיים באבחון, יודגש, לא נעשה שימוש בכול הכלים בכול פעם, אלא, לאור המורכבות מחליט קצין המבחן מהו הכלי המועדף עליו לטיפול/אבחון במקרה זה או אחר ?

א. שיחות אישיות עם קצינת המבחן

ב. בדיקות שתן לגילוי סמים אסורים.

ג. שילוב בקבוצות טיפול לאנשים בעלי בעיות סמים דומות (יש מקרים שבקבוצה מסווגים אנשים מעבירות חמורות הרבה יותר).

ד. עיון בגיליונות הטיפול ממקורות אחרים.

ה. עיון בתיקים קודמים מקציני המבחן וכן בדיקת הרישום הפלילי (כולל זה שאסור בהצגה בבית המשפט).

אסור בתכלית האיסור להגיע לבדיקות ולשיחות עם שירות המבחן ללא הכנה מראש הכוללת הכנה של מסמכים המעידים על נורמטיביות והבנת ההליך בשירות המבחן.


הרתיעה משירות המבחן – שיקום בעבירות סמים

חשיבות שירות המבחן חייבת ליצור בידי אדם נורמטיבי רתיעה ורצון לשת”פ עם שירות המבחן. לא פעם במקום שמתקשים לבנות תוכנת טיפולית ללא שירות המבחן. עצם כניסת שירות המבחן לפעולה, משנה את התמונה לחלוטין.

מצד שני, לא פעם המראה שמציב השרות לאנשים היא קשה ביותר – כך יוצא שאנשים רבים אינם מסוגלים להתמודד עם עצמם ולהכיל את הבעיה שמצטיירת בעינינם שהחברה רואה.

לדוגמה:

אדם שנלכד עם מעט מריחואנה, בדיקת שתן העלתה שיש חשד לשימוש בהרואין. האיש הכחיש וטען שמעלילים עליו.

במקרה שם הוא התקשה ביותר ללכת לקבוצה למכורים שם הוא סווג (היה תלמיד תואר שלישי והתקשה לראות עלמו כבעל בעיית סמים חריגה).


עבירות סמים קשים

המשרד מייצג בכול מגוון עבירות הסמים: 

בין עבירות הסמים האסורים ניתן להזכיר:

גם בעבירות מסוגים אלו הצליח המשרד להגיע לתוצאות מיוחדות במינן ובניהן : אי הרשעה – וכן יאמר גם בעבירות גידול, גם בעבירות סחר, גם ביבוא וגם בתיווך.

ה”סוד” הוא הדגמת הנורמטיביות של הנאשם.


עו”ד פלילי נבון יכול בסיוע כללים אילו והרבה כללים אחרים להביא לכדי הקטנת הנזקים שהחקירה/אישום הפלילי עשוי לגורם לנחקר.
 
לאור זאת חשוב ביותר להתייעץ עם עורך דין פלילי בהליכי המעצר חשוב להיפגש עם עורך הדין בין החקירות השונות והליכי החקירה.

מידע נוסף

צווי הגנה

בבניה: 14.6.21.     אחד הכלים המרכזיים שיש לאזרח כנגד מציאות מאיימת על ידי אדם המקורב אליו בין שהיא מבן הזוג או שכן בביניין או

קרא\י עוד »

גידול סמים

גידול סמים “מסוכנים” מטרתו לייצר את ה”סם המסוכן” בדרך של גידול חקלאי. – לפי ראיית החוק המצב מוביל להוספה להיצע הסמים המסוכנים. לאור זאת החוק

קרא\י עוד »

סחר בסם החקירה

 נושא המידע על סחר בסם החקירה חשוב לצורכי התמודדות עם האירועים והחשדות בייחס לעבירות של סחר בסמים – בעת החקירה במשטרה!  רק בהבנת הליך החקירתי

קרא\י עוד »

שחרור ממעצר

הליך המעצר לצורכי חקירה הנו הליך פוגעני ביותר לאור העובדה שהוא בפועל עוצר אדם – חף מפשע! אדם שלמרבה ההפתעה במדינת ישראל במרבית המקרים לא

קרא\י עוד »

הכנה לעימות במשטרה

פרק בבניה 31.5.21 החקירה במשטרה נועדה להוביל לראיות משפטיות תקינות. ראיות פליליות שהן בלי ספק “נקיות” מרבב. כאלה שאפשרי להוכיח את החשדות והאישומים באמצעותן. עורך

קרא\י עוד »

סעיף 74 לחסד”פ

עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7 הפרוצדורה הפלילית נועדה להגן על האזרח. לאפשר עיון של אמת בראיות ולקבוע כללים כיצד נוכל להאמין לראיות

קרא\י עוד »
לייעוץ 052-2332651 דילוג לתוכן